یا رسول الله یا محمد


یا رسول الله یا محمد


/ کليپ یا رسول الله یا محمد
یا رسول الله یا محمد
• زمان : 08:29
میلاد رسول اکرم89

يکشنبه، 5
68 out of 100 based on 33 user ratings 808 reviews

شب پنجم فاطمیه دوم | سید مجید بنی فاطمه: حسین حسین حسین حسین حسین (نوا)
شب پنجم فاطمیه دوم | سید مجید بنی فاطمه: حسن مرحمی که به هوایش دل غمدیده (تک)
شب پنجم فاطمیه دوم | سید مجید بنی فاطمه: یاس بوی مهربانی میدهد (واحد ضربه ای)
شب پنجم فاطمیه دوم | سید مجید بنی فاطمه: اگر زردم اگر خشکم درخت رو به پاییزم (واحد سنگین)
شب پنجم فاطمیه دوم | سید مجید بنی فاطمه: امون از این غریبی امون از دست مردم (زمینه)
شب پنجم فاطمیه دوم | سید مجید بنی فاطمه: روضه حضرت زهرا سلام الله علیها (روضه)
شب پنجم فاطمیه دوم | سید مجید بنی فاطمه: گلواژه ی صحیفه ی نور است فاطمه (غزل مصیبت)
شب دوم فاطمیه دوم | سید مجید بنی فاطمه: شاها تویی امیر عالم جانا تویی در خیالم (شور)
شب دوم فاطمیه دوم | سید مجید بنی فاطمه: میدونی دریا پیش چشمام مادر (شور)
شب دوم فاطمیه دوم | سید مجید بنی فاطمه: یاس بوی مهربانی می دهد (واحد)
شب دوم فاطمیه دوم | سید مجید بنی فاطمه: سلام فاطمیه سلام ماه ماتم (واحد)
شب دوم فاطمیه دوم | سید مجید بنی فاطمه: اینجا که عطر آگین به بوی مشک (واحد سنگین)
شب دوم فاطمیه دوم | سید مجید بنی فاطمه: دارم به دل همیشه شور و نوای زهرا (واحد سنگین)
شب دوم فاطمیه دوم | سید مجید بنی فاطمه: در یه طرف افتاده مادر یه طرف افتاده (زمینه)
*