می زنم پر پر پر سوی تو


می زنم پر پر پر سوی تو


/ کليپ می زنم پر پر پر سوی تو
می زنم پر پر پر سوی تو
• زمان : 04:13
میلاد امام رضا (ع)

يکشنبه، 5
50 out of 100 based on 15 user ratings 640 reviews

شب پنجم فاطمیه دوم | سید مجید بنی فاطمه: گلواژه ی صحیفه ی نور است فاطمه (غزل مصیبت)
شب دوم فاطمیه دوم | سید مجید بنی فاطمه: شاها تویی امیر عالم جانا تویی در خیالم (شور)
شب دوم فاطمیه دوم | سید مجید بنی فاطمه: میدونی دریا پیش چشمام مادر (شور)
شب دوم فاطمیه دوم | سید مجید بنی فاطمه: یاس بوی مهربانی می دهد (واحد)
شب دوم فاطمیه دوم | سید مجید بنی فاطمه: سلام فاطمیه سلام ماه ماتم (واحد)
شب دوم فاطمیه دوم | سید مجید بنی فاطمه: اینجا که عطر آگین به بوی مشک (واحد سنگین)
شب دوم فاطمیه دوم | سید مجید بنی فاطمه: دارم به دل همیشه شور و نوای زهرا (واحد سنگین)
شب دوم فاطمیه دوم | سید مجید بنی فاطمه: در یه طرف افتاده مادر یه طرف افتاده (زمینه)
شب دوم فاطمیه دوم | سید مجید بنی فاطمه: روضه حضرت زهرا سلام الله علیها (روضه)
شب سوم فاطمیه دوم | سید مجید بنی فاطمه: ز بی محلی آن سایه های این کوچه (واحد سنگین)
شب سوم فاطمیه دوم | سید مجید بنی فاطمه: آسمون تاریک بعد پیغمبر (زمینه)
شب سوم فاطمیه دوم | سید مجید بنی فاطمه: آه از آن زخم که بر سینه ی پیغمبر خورد (روضه)
شب سوم فاطمیه دوم | سید مجید بنی فاطمه: ای شوق بی کرانه ی شبهای جمعه ها (روضه)
شب چهارم فاطمیه دوم | سید مجید بنی فاطمه: تو روضه روزی می گیرم (شور)
*