آز چه بازی؟


آز چه بازی؟آز چه بازی؟
از چه بازی بیشتر خشتون میاد؟
چه سبکی؟عرضه بازی شتاب در شهر آغاز شد

1:

کانتر هستریک
سبک:استراتژیک


دوستداران بازی پرندگان خشمگین غافلگیر شدند

2:

Tomb Ride و بازیهای که در اون سبک باشند....


چگونه سی دی ها را پاک کنیم؟
(راستی بزای PSP بازی در این سبک چیه؟)


تراوین ف ی ل ت ر شد جرا؟؟؟؟؟؟

3:

call of duty 4


62 out of 100 based on 47 user ratings 772 reviews