اگر در ازدواج موقت هر دو طرف واژه «قبلت» را به کار برند صیغه اشتباه است یا نه؟


اگر در ازدواج موقت هر دو طرف واژه «قبلت» را به کار برند صیغه اشتباه است یا نه؟
    اگر در ازدواج موقت هر دو طرف واژه «قبلت» را به کار برند صیغه اشتباه است یا نه؟

پاسخ :


چگونه همسرمان را به خودمان وفادارکنیم؟ صادقانه بگویم دچار شک و بدبینی به مردان شده

1:ابتدا از اینکه مجبورم اینقدر رک و بدون حیا صحبت کنم پوزش می طلبم. اگر مطالب از حوصلهمی خواستم بدانم یه خانم کی غسل جنابت باید انجام بده؟ وقتی که همسرش کارش تمام شد؟ یا


من نیاز به ازدواج پیدا کرده ام. می خوام ازدواج موقت کنم و از این حلال استفاده کنم و ضمنا
بنابر فتوای اکثر مراجع تقلید اگر دختر بکر بخواهد ازدواج کند (چه دائم و چه موقت) بنابر احتیاط واجب باید با اجازه پدر یا جد پدریش باشد والا عقد باطل هست و اما راجع به مطالعهصیغه اگر خودشان بتوانند به طور صحیح و با رعایت قصد انشاء صیغه عقد را بخوانند صحیح هست والا نه - فتوای مراجع در ذیل آمده هست و معنای قصد انشا این هست که یعنی زن با مطالعهصیغه ایجاب قصدش اون باشد که خود را زن او برنامه دهد و مرد هم، با مطالعهلفظ قبلت التزویج زن بودن او را برای خود قبول نماید.


من در دوران 15 سالگی به بعد به علت نشست و برخاست با افراد ناباب به راه خلاف کشیده شدم
(توضیح المسائل مراجع، ج 2، مسئله 2370)
اجرای صیغه ازدواج داراى شرایطى هست؛ از جمله:
1.


شرایط ازدواج دائم را ندارم و برای اینکه به گناه آلوده نشوم نیاز به ازدواج موقت دارم.
به صورت شفاهى صیغه خوانده شود، نه نوشتارى؛
2.


می خواستم راجع به صیغه غیر دائم بدونم. می خواستم بدونم که صیغه واقعا به این راحتی که
قصد انشاى عقد داشته باشند؛
3.


سؤال من در مورد مردهایی است که به سن ازدواج رسیده اند اما به دلایلی قانع کننده توانایی
بین ایجاب و قبول، موالات رعایت شود؛
4.

صیغه را به صورت صحیح بخوانند؛
5.

خواننده صیغه عاقل و بالغ باشد؛
6.

زن و مرد به ازدواج راضى باشند.
7.

در ازدواج موقت مهریه و مدت وقت عقد باید تعیین شود.
کیفیت صیغه عقد موقت به شرح ذیل هست:
پس از تعیین مهر و مدت عقد، نخست دختر بگوید: «زَوَّجْتُکَ نَفْسى‏ فِى الْمُدَّهِ الْمَعْلومَهِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ» و پس از اون بدون فاصله (طولانى) پسر بگوید: «قَبِلْتُ التَّزْویجَ»؛توضیح‏المسائل مراجع، م 2368 ؛ آیت‏الله نورى، توضیح‏المسائل، م 2364 و آیت‏الله وحید، توضیح‏المسائل، م 2432 و دفتر آیت‏الله خامنه‏اى.

در صورتی که زن نمی تواند خودش بخواند، باید برای مطالعهایجاب از طرف زن وکالت بگیرد.

پس از تعیین مهر و وقت عقد، مرد به وکالت از طرف زن بگوید: «انکحت موکلتى (سپس اون نام زن ذکر شود) لنفسى فى المده المعلومه على المهر المعلوم».

سپس از طرف خودش بگوید: «قبلت النکاح لنفسى

برگرفته از پرسمان

پرسمان در تاریخ 2 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 05:41 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


54 out of 100 based on 59 user ratings 884 reviews