قسمت چهارم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع)


قسمت چهارم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع)


/ کليپ قسمت چهارم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع)
قسمت چهارم-واکاوی زندگی سیاسی حضرت امام حسین(ع)
• زمان : 39:21
برنامه ای چند قسمتی پخش شده از شبکه خبر درایام محرم 89

يکشنبه، 8
64 out of 100 based on 39 user ratings 1164 reviews