پیش شماره شهرستان قره تکانلو چند است؟


پیش شماره شهرستان قره تکانلو چند است؟
    پیش شماره شهرستان قره تکانلو چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان چم کاکا/دشتی چند است؟

1:پیش شماره شهرستان چمن بید چند است؟

پیش شماره شهرستان قره تکانلو 452796 می باشد.


پیش شماره شهرستان چمن گلی چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان قره تکانلو باید ابتدا 0452796 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان چنارمحمودی چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در قره تکانلو زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0452796123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان چهراز چند است؟
شهرستان قره تکانلو از توابع هستان اردبیل می باشد.


پیش شماره شهرستان حاجی آباد چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


52 out of 100 based on 47 user ratings 972 reviews