<a name="بگویید چه شخصیتی دارید تا بگویم همسر مناسب شما چه شخصیتی باید داشته باشد؟">بگویید چه  شخصیتی دارید تا بگویم همسر مناسب شما چه شخصیتی ب


بگویید+چه +شخصیتی+دارید+تا+بگویم+همسر+مناسب+شما+چه+شخصیتی+ب" hreflang="fa">بگویید چه  شخصیتی دارید تا بگویم همسر مناسب شما چه شخصیتی ب.
ازدواج ،ارزش است يا ضد ارزش؟

بگویید چه  شخصیتی دارید تا بگویم همسر مناسب شما چه شخصیتی باید داشته باشد؟

.
قبل از عاشق شدن ،فکر کنید!

به چشم كسان كز بصر یافت نور

پدید هست مقدار هر كس ز دور

(امیر خسرو دهلوی)

.
رویایی رساتر از بیداری
بگویید چه شخصیتی دارید تا بگویم همسر مناسب شما چه شخصیتی باید داشته باشد؟
.
امام داماد می شوند
.
دخترا و خواستگاری از پسرا!!!
شخصیت وابستهDependent Personality)).
ازدواج ،هندوانه ای بدون شرط چاقو
شخصیت وظیفه شناس.
کيا مي خوان برن خواستگاري؟
شخصیت وسواسی (Obsessive).
چگونه ازدواج کنيم؟
شخصیت دارای اعتماد  به نفس بالا.
ویژگی های خلقی شخصیت افسرده. شخصیت مِهر طلب.
ویژگی های افراد خود شكوفا ( Self- actualized). شخصیت نمایشی.
پذیرش ( خود، دیگران، طبیعت). شخصیت مراقب.
اونچه افراد سالم از اون می رنجند. ویژگی های شخصیت حساس.
خودانگیختگی، سادگی، طبیعی بودن. شخصیت فارغ البال.
مسئله مداری. شخصیت ماجراجو.
خود مختاری، هستقلال فرهنگ و محیط، اراده. شخصیت پرشور.
استمرار تقدیر و تحسین. شخصیت متلون.
حس همدردی. شخصیت جدی.
روابط بین فردی. شخصیت با خصیصه های فردی.
ساختار مـَنشی امت گرا. شخصیت پارانوئید یا سوء ظنی (Paranoid Personality).
تشخیص بین وسیله و هدف. شخصیت اسكیزوئید (Schizoid).
شوخ طبعی. شخصیت اسكیزوتایپی(Schizotypal).
خلاقیت. شخصیت ضد اجتماعی ( Antisocial).
مقاومت در برابر فرهنگ پذیری. شخصیت نمایشی یا هستیریك ( Histrionic).
كیفیت كناره گیری و نیاز به خلوت و تنهایی. شخصیت خود شیفته(Narcissistic).
نتیجه گیری. شخصیت اجتنابی (Avoidant).
. .

ویژگی های مهم شخصیت دارای اعتماد به نفس

یكی از معیارهای انتخاب همسر در نظر گرفتن خصوصیات شخصیتی وی و همسانی اون با شخصیت فردی هست كه می خواهد ازدواج كند.
البته پی بردن به این مهم كاری دشوار و  كاملاً تخصصی هست ولی جهت شناخت بهتر جوانان عزیز و آشنایی بیشتر اونها به معرفی چند تیپ مختلف شخصیتی می پردازیم.. لازم به ذكر هست مطالبی كه مطرح می شود فقط در كلیات مصداق دارد و شاید در مورد تك تك افراد صدق ننماید، قصد ما بیشتر افزایش اطلاعات جوانان و نوجوان عزیز هست و جهت بررسی و تحلیل مشكلات خاص به اونها توصیه می شود حتماً به مراكز مشاوره و روان درمانی مراجعه فرمایند. با بیان این مقدمه ابتدا به  معرفی بعضی از انواع تیپ های شخصیتی می پردازیم و در قسمت های بعد به شما می گوییم كه چه همسری مناسب هر تیپ شخصیتی هست.. .
بگویید چه شخصیتی دارید تا بگویم همسر مناسب شما چه شخصیتی باید داشته باشد؟
. . شخصیت وظیفه شناسوظیفه شناس ها به اصول اخلاقی پای بند هستند و تا كارشان را درست و تمام انجام ندهند، آرام نمی گیرند.
اونها به خانواده خود وفادارند و از مقامات مافوق اطاعت می كنند.
كار زیاد، ویژگی بارز این گونه ی شخصیتی هست وظیفه شناس ها موفقیت طلب هستند، هیچ پزشك، وكیل، دانشمند یا مقام اداری موفق بدون برخورداری از این ویژگی شخصیتی نمی تواند در كارش موفقیتی كسب كند..

هشت ویژگی شخصیت وظیفه شناس

وظیفه شناس ها در مقایسه با سایرین از این هشت ویژگی بهره بیشتری دارند. 1- كار زیاد: وظیفه شناس شیفته كار هست.. 2- كار درست: شخصیت وظیفه شناس به درست انجام دادن كارها توجه دارد.
او پایبند وجدان هست و به ارزش ها و اصول اخلاقی بها می دهد.. 3- راه درست: "همه چیز باید درست انجام شود" شخصیت " وظیفه شناس" معنای این جمله را به خوبی می داند ؛ از رسیدگی به حساب های مالی گرفته تا دستیابی به هدف های مقام مافوق، و طرز تمیز كردن زیر سیگاری ها، همه اینها باید درست انجام شود.. 4- كمال طلبی: وظیفه شناس ها می خواهند همه ی كارها بدون كمترین لغزش و به مطلوب ترین شكل ممكن انجام شود.. 5- ثابت قدم: این افراد به نقطه نظرهای خود پایبندند و در معرض ناملایمات مصمم تر می شوند.. 6- توجه به جزئیات: وظیفه شناس ها به نظم و ترتیب و جزئیات امر توجه دارند.
اونها ساوقت دهندگان خوبی هستند ؛ توجه به جزئیات از جمله ویژگی های این گونه شخصیتی هست.. 7- احتیاط: در تمام امور زندگی محتاط و دقیق و مراقب هستند.. 8- صرفه جویی: وظیفه شناس ها صرفه جو هستند.
اونها از دور انداختن چیزهایی كه برایشان فایده ای دارند و یا قبلاً داشته اند و یا احتمالاً خواهند داشت خودداری می كنند.. .
بگویید چه شخصیتی دارید تا بگویم همسر مناسب شما چه شخصیتی باید داشته باشد؟
.

چند توصیه برای زندگی با وظیفه شناس      

1- با روی خوش، از خود استقامت و شكیبایی به خرج دهید و بگذارید وظیفه شناس ها عادات خود را داشته باشند.
به او فشار نیاورید،" كه ترا به خدا ، امروز را به ما اختصاص بده" بهتر هست به خود بگویید من همسرم را می شناسم او تا كارش را انجام ندهد دست بردار نیست.2- انتظار نداشته باشید كه شخصیت "وظیفه شناس" تغییر بكند شما نیز از توانمندی هایتان هستفاده كنید.. 3- هرگز با او بحث نكنید و درگیر جنگ قدرت نشوید.
او اون قدر بحث و مشاجره را ادامه می دهد تا تسلیم شوید و یا قانع گردید، سعی كنید به حرفهایش به راحتی گوش كنید.. 4- از شرایط خود شاد باشید و از امنیت و ثباتی كه همسر " وظیفه شناس" شما به زندگی تان می آورد، راضی باشید.. 5- از او انتظار تعریف و تمجید نداشته باشید.
همسر وظیفه شناس شما ممكن هست در مورد پوشش یا وضعیت ظاهری شما حرفی نزند ولی او به خوبی متوجه شماست.. 6- انعطاف پذیر باشید..

همسر مناسب وظیفه شناس ها

اشخاص وظیفه شناس، اغلب افرادی كه احساسات خود را بروز دهند مانند شخصیت های نمایشی را می پسندند.
از سوی دیگر وظیفه شناس ها، ماجواجوها و كسانی را كه ریسك می كنند، دوست دارند.
اشخاص به نسبت "جدی" و " حساس" نیز احتمالاً با هستقبال وظیفه شناس ها روبرو می شوند.
شخصیت وظیفه شناس، با افراد " پرشور" و یا " مراقب " همخوانی ندارد و شخصیت "فارغ البال" ( بی خیال ) اونها را ناراحت می كند.

شخصیت دارای اعتماد  به نفس بالا

اینها افرادی شاخص اند و معمولاً رهبران، ستارگان و جاذبان بخش های عمومی و حقوقی جامعه را تشكیل می دهند.
حرمت نفس جادویی و اعتماد به نفس كه ویژگی این گونه شخصیت هست رؤیاها را به پیروزی ها و موفقیت های چشمگیر تبدیل می كند.. .
بگویید چه شخصیتی دارید تا بگویم همسر مناسب شما چه شخصیتی باید داشته باشد؟
.

ویژگی های مهم شخصیت دارای اعتماد به نفس

1- حرمت نفس: افراد با این تیپ شخصیتی به خود و توانمندی هایشان اطمینان دارند.
اونها خود را موجوداتی منحصر به فرد می دانند و معتقدند دلیلی برای حضور اونها در این سیاره خاكی وجود دارد.. 2- معتقد به تشریفات و احترامات رسمی هستند و انتظار دارند كه دیگران در تمام مواقع با اونها با احترام برخورد كنند.. 3- بلند پروازی: این افراد موجوداتی بلند پرواز و جاه طلب هستند.. 4- سیاستمداری: این افراد در برخورد با دیگران زیرك و حسابگر هستند و از توانمندی های دیگران برای رسیدن به خواسته ها یشان هستفاده می كنند.. 5- رقابت در وجود اونها شعله ور هست .
می خواهند به اوج برسند و همانجا باقی بمانند.. 6- از معاشرت با افراد بلند مرتبه و شاخص لذت می برند.. 7- خودآگاهی: از حالات ذهنی و روحی خودشان آگاه هستند و می دانند چه فكر و چه احساسی دارند.. 8- توازن و وقار: " بااعتماد به نفس ها" تعریف ها و تمجیدهای دیگران را با رغبت می پذیرند، ولی هویت خود را از دست نمی دهند.. چند توصیه برای زندگی با شخصیت دارای اعتماد به نفس بالاهمسر مناسب شخصیت با اعتماد به نفس، كسی هست كه خوشبختی را در رفع نیازهای دیگران جستجو می كند، از جمله این گونه های شخصیتی می توانیم به " مهر طلب ها" اشاره كنیم.
مشروط بر اونكه این گونه افراد راه افراط نروند و فردیت و حد و حدود همسر خود را مخدوش نسازند.
شخصیت های حساس به همسران قدرتمند و معاشرتی نیاز دارند و شخصیت های با اعتماد به نفس می خواهند مورد نیاز باشند.
بنابراین، این دو تیپ شخصیتی اغلب مكمل یكدیگر.
هستند شخصیت " نمایشی " نیز اگر تضمین بیش از اندازه نخواهد، می تواند همسر مناسبی برای شخصیت " با اعتماد به نفس " باشد اگر دو " با اعتماد به نفس " یكدیگر را به همسری انتخاب كنند، امكان بروز مبارزه میان اونها زیاد هست.. از جمله گونه های شخصیتی كه " با اعتماد به نفس ها" همخوانی ندارند می توان به " مراقب ها " " فارغ البال ها" "ماجراجوها" و " پرشورها" اشاره كرد.. "با اعتماد به نفس"  نیاز دارد كه همیشه شماره یك باشد.
این را به عنوان یك منش شخصیتی در او بپذیرید.
 برای جلب توجه او، به او توجه كنید.
عشق و محبت و وفاداری شما برای او بسیار مهم و با ارزش هست.
مراقب باشید عزت و حرمت نفس خود را در گرو محبت و توجه او برنامه ندهید، خود را بی قید و شرط دوست بدارید و توجه داشته باشید كه او گهگاه به شما نزدیك می شود و بعد فاصله می گیرد.
این موضوع به ویژه سپس ایجاد رابطه بیشتر به چشم می خورد.
تعادل احساسی خود را حفظ كنید و بی جهت نتیجه گیری شتابزده ننمایید كه دیگر همسرتان شما را دوست ندارد.
به احتمال زیاد مشغله ذهنی پیدا كرده هست.
اگر لازم هست با همسر " با اعتماد به نفستان" رویارویی بكنید، تنها احساستان را با او در میان بگذارید، نظرتان را بگویید ولی درباره ی او  داوری نكنید، توجه داشته باشید كه برای او مورد انتقاد برنامه گرفتن دشوار هست.
وقتی نگرش ها و احساسات خود را با همسرتان در میان می گذارید به او امكان می دهید كه شما را بهتر درك كند و از بروز اختلافات بعدی جلوگیری نماید.. . .
بگویید چه شخصیتی دارید تا بگویم همسر مناسب شما چه شخصیتی باید داشته باشد؟
. . شخصیت مِهر طلب" مهرطلب" موجودی علاقه مند، مراقب و متوجه هست، شما كسی را پر محبت تر، مشتاق تر و دلواپس تر از او نسبت به خود پیدا نمی كنید.
تیپ مهر طلب برای جلب محبت دیگران تلاش فراوان می كند.
مثلاً  تمام وقت، پول و انرژی خود را مصرف می كند ولی اون را به حساب سخاوتمندی و فداكاری می گذارد، در یك مسابقه جرئت جلو افتادن از حریف را ندارد و انگار یك دست نامرئی  مانع حركت، جلو افتادن و موفقیت او می شود.
گاهی وقت ها شخصیت های مهر طلب اگر یك مقدار عصبی هم باشند و تحت اضطراب برنامه بگیرند اون وقت مشكل پیدا می كنند.
مثلاً یك شخصیت سالم می گوید " من محبت شما را دوست دارم و از اون لذت می برم" ولی یك شخصیت عصبی مهر طلب می گوید: " من به محبت شما احتیاج حیاتی دارم و مجبورم به هر قیمتی كه شده اون را به دست آورم ولو این كه از اون لذتی هم نبرم" یعنی برای محبت ارزشی بیش از حد قائل هست.
محبت همه كس ، خواه یك رهگذر ناشناس، برای او اهمیت حیاتی دارد و یك بی اعتنایی مختصر یا یك لبخند مهرآمیز و صمیمانه می تواند حالت روحی او را از این رو به اون رو گرداند یا اصولاً دیدش را نسبت به زندگی تغییر دهد.
در ازای جلب محبت حاضر هست هر بهایی بپردازد و مهمترین بهایی كه می پردازد گذشتن از هستقلال رأی و آزادی هست .
او با هم بودن را خیلی ترجیح می دهد و تنهایی را دوست ندارد.
" مهر طلب ها" به دیگران متكی هستند و از اونها به خوبی خط می گیرند.
هنگام تصمیم گیری نظرات دیگران را می پرسند و به توصیه اونها عمل می كنند..

همسر مناسب برای شخصیت مهر طلب

زنان و مردان " مهر طلب" می توانند با سایر گونه های شخصیتی كنار بیایند اونها به خوبی می توانند نیازهای همسرشان را تشخیص دهند و به رفع اونها اقدام نمایند اما اشكالاتی نیز دارند.
"مهر طلب" گوش شنوا دارد و سر به زیر هست و در این شرایط ترجیح  می دهد همسرش عهده دار امور باشد.
شخصیت " مهرطلب " باید مواظب باشد كه با گونه اختلال شخصیتی " سادیستی " یا " ضد اجتماعی " طرف نشود؛ این اشخاص به راحتی می توانند موجب رنجش و آزار شخصیت مهرطلب را فراهم سازند.
احتمالاً برای شخصیت مهر طلب ، شخصیت وظیفه شناس، همسر خوبی می شود.
شخصیت های " مهر طلب " و " پرشور" هم به خوبی با هم كنار می آیند.

چند توصیه برای زندگی با مهر طلب ها

1- شخصیت " مهر طلب " به راضی كردن شما علاقه دارد، وی را بپذیرید و به خاطر اونچه او به شما ارزانی می كند احساس گناه نكنید.2- توجهات او را فرض مسلم و مفت ندانید.
شخصیت مهرطلب در زندگی به خوبی امیال شما را پیش بینی می كند و این امیال را در اولویت برنامه می دهد.
ولی وقتی چیزی از شما می خواهد، ممكن هست به روی خود نیاورد و خواسته هایش را مطرح نسازد و منتظر می ماند تا نیازهای او را تشخیص دهید، پس سعی كنید در تشخیص نیازهایش كوشا باشید.. 3- از اونجایی كه او نسبت به نظر دیگران در مورد خودش بسیار حساس هست و ذهنش اسیر تأیید و تكذیب دیگران هست، لذا انتقاد كردن از " مهرطلب" او را نسبت به خودش مردد می كند و چه بسا در مقام سرزنش خود بر می آید كه لزوماً واكنش سازنده ای نیست.
هنگامی كه خواستید از او انتقاد كنید همیشه اول خصوصیات مثبت وی را برشمارید و بعد مطالبی را در حد تذكر گوشزد نمایید.. . .
بگویید چه شخصیتی دارید تا بگویم همسر مناسب شما چه شخصیتی باید داشته باشد؟
. 4- به نظرات مثبت وی بها دهید و از اون هستقبال كنید.
شخصیت مهر طلب هرچه شدت مهر طلبی اش زیادتر باشد، بیشتر می خواهد شما را راضی كند و برای راضی كردن شما حرفی بزند ولی ممكن هست نظر دیگری داشته باشد.
بنابراین باید نیازهایش را بشناسید و مواظب باشید حرف او با سخن دلش یكی باشد.
مثلاً  شما می گویید، می خواهید روز جمعه به كوه برویم و وی جواب می دهد " بله بسیار عالی هست" در حالی كه ممكن هست دلش بخواهد كارهای عقب افتاده اش را اجرا کند.. . شخصیت نمایشیشخصیت نمایشی می تواند روی زندگی همه اطرافیان خود اثر بگذارد.. ویژگی های شخصیتی وی عبارت اند از:. 1- احساسات: زنان و مردان نمایشی در یك دنیای احساسی زندگی می كنند. احساس گرا هستند، احساسات وعواطف خود را ابراز می كنند، گرم و پرمحبت هستند.. 2- زندگی را زنده و با روح می بینند، تصوراتی سرشار دارند، داستان های سرگرم كننده تعریف می كنند.
عاشق تخیل و ماجراها و داستانه های عاشقانه خوش فرجام هستند.. 3- " شخصیت های نمایشی" دوست دارند كه دیده شوند، می خواهند جلب نظر كنند و مورد توجه برنامه گیرند، اونها اغلب كانون توجهند.
وقتی همه چشمها را متوجه خود ببینند، شكوفا می شوند.. 4- وضع ظاهر: اونها به آراستگی بهای فراوان می دهند، از لباس، از مد و از طرز پوشش پوشیدن لذت می برند.. 5- جذابیت جنسی: افراد نمایشی از جنسیت خود راضی هستند با دیگران گرم می گیرند و نگاهها را به خود جلب می كنند.. 6- ایجاد ارتباط: نمایشی ها به راحتی به دیگران اعتماد می كنند و با اونها ارتباط بربرنامه می سازند.. 7- توجه به عقاید دیگران: نمایشی ها با اشتیاق به دیدگاه ها و پیشنهادات دیگران توجه می كنند..

همسر مناسب شخصیت نمایشی

" شخصیت های نمایشی" تحت تأثیر گونه شخصیتی خود می توانند با انواع شخصیت ها به تفاهم برسند، اما به نظر می رسد رابطه ای در زندگی اونها دوام پیدا می كند كه بتواند تعادلی در زندگی زناشویی اونها بربرنامه سازد و در این میان شخصیت وظیفه شناس می تواند همسر خوبی برای شخصیت نمایشی باشد.زن و شوهرهای "نمایشی" و" با اعتماد به نفس" به دلیل تشابهاتی كه دارند با یكدیگر كنار می آیند.
این دو شخصیت، توجه دیگران را جلب می كنند و می توانند از توجه اونها برخوردار گردند و مشتركاً از اون هستفاده كنند.
شخصیت های مهر طلب نیز از زندگی با شخصیت نمایشی راضی هستند.. . .
بگویید چه شخصیتی دارید تا بگویم همسر مناسب شما چه شخصیتی باید داشته باشد؟
.

چند توصیه برای زندگی با " نمایشی " ها

1- به او آزادی احساس بدهید و از نتایج ناشی از اون برخوردارشوید، پروبال او را نبندید، در برنامه های اجتماعی مشاركت كنید، به سفر بروید، میهمانی بدهید، در میهمانی ها شركت كنید.2- از او تعریف كنید.
از طرز پوشش پوشیدن و وضع ظاهرش تعریف كنید.
از موفقیت هایش تعریف كنید." همسر نمایشی" شما می خواهد با او به صراحت حرف بزنید و به ویژه احساسات مثبت خود را با او در میان بگذارید.
هر چه قدر از وی تعریف كنید برایش زیاد نیست ولی صداقت را فراموش نكنید، اگر به حرفی كه می زنید، معتقد نباشید او خیلی سریع این مطلب را در چهره و كلامتان می خواند.. 3- رمانتیك باشید، برایش گل، شیرینی و هدیه تدارك ببینید.
در مناسبت های مختلف به او كارت بدهید.
بی مهری و بی توجهی او را دلگیر می كند.. 4- واقع بین باشید.
" شخصیت نمایشی"، انجام دادن بعضی از كارها را دوست ندارد از جمله نسبت به اموری كه با پول ارتباط دارند، بی توجه هست.
بهتر هست مسئولیت های مالی را خودتان تقبل كنید.
به جزئیات امور شخصاً رسیدگی كنید.
او را به انجام بهتر كارها تشویق كنید؛ اما هرگز انتظار نداشته باشید كه بتواند در انجام دادن این قبیل كارها در سطح و حد شما ظاهر شود.
در ضمن به او كمك كنید تا به مسئولیت هایی مانند، تلفن كردن، شركت در جلسات و به خصوص جلسات مرتبط با فرزندان، عمل نماید.. 5- كینه به دل نگیرید، شخصیت نمایشی مسائل را به دل نمی گیرد.
او احساسات منفی و مثبتش را نشان می دهد، ولی زود همه چیز را فراموش می كند.. . شخصیت مراقبمراقب ها، با شش ویژگی زیر شناسایی می شوند:. . 1- هستقلال: شخصیت " مراقب" از هستقلال زیاد برخوردار هست.
به توصیه و مشاوره با دیگران محتاج نیست، به سادگی تصمیم می گیرد و می تواند از خودش مراقبت كند.. 2- احتیاط: در برخورد با دیگران متوجه و هشیار هست و قبل از برقراری ارتباط با اشخاص همه جوانب را در نظر می گیرد.. 3- زمینه های دركی: شخصیت مراقب به خوبی گوش می دهد تا از كم و كیف دقیق مطالب آگاه شود.. 4- دفاع از خود: مراقب به ویژه وقتی مورد حمله برنامه می گیرد به خوبی از خود دفاع می كند.. 5- حساسیت نسبت به انتقاد: انتقاد را جدی می گیرد، ولی هرگز مرعوب اون نمی شود.. 6- وفاداری و صداقت: شخصیت مراقب به صداقت و وفاداری بهای فراوان می دهد.. .
بگویید چه شخصیتی دارید تا بگویم همسر مناسب شما چه شخصیتی باید داشته باشد؟
.

كنار آمدن با شخصیت مراقب

1- شخصیت مراقب ممكن هست بسیار با اعتماد به نفس، مستقل، محكم و قاطع باشد.
ممكن هست ندانید تا چه اندازه به احترام و توجه شما نیازدارد، این خواسته ی او را به تكرار برآورده سازید.2- در توجه كردن به او تردیدی به خود راه ندهید گرچه ممكن هست او بسیار دیر جواب دهد و دیر به شما اعتماد كند اما اصرار در موردش مؤثر واقع می شود .
این مسیر را بپیمایید.. 3- احتیاط و خویشتن داری او را به حساب بی تفاوتی وی نگذارید.
انتظار نداشته باشید كه به دیواره دفاعی او نفوذ كنید تا احساسات عمیقش را با شما در میان بگذارد.
اگر ارتباط شما با او محكم و با ثبات هست به او اطمینان كنید.. 4- بهترین راه برخورد و انتقاد از شخصیت " مراقب " این هست كه بدون  انتقاد و بدون مقصر قلمداد كردن او احساساتتان را با او در میان بگذارید.
بگویید به او اهمیت می دهید و خواهان روابط بهتر هستید.. 5- در معاشرت های اجتماعی سررشته كار را به دست گیرید.
شخصیت " مراقب" از این رفتار شما هستقبال می كند.. 6- توجه داشته باشید اگر دانسته یا نادانسته به او بی اعتنایی كنید موضوع را به دل می گیرد و به راحتی شما را نمی بخشد.. . ویژگی های شخصیت حساس. 1- آشنایی:" حساس ها" آشناها را به ناآشناها ترجیح می دهند.
اونها با عادت، تكرار و یكنواختی، سازگاری دارند.. 2- توجه به دیگران: حساس ها به نظر دیگران درباره خودشان عمیقاً توجه دارند، و برایشان بسیار مهم هست كه دیگران راجع به اونها چگونه می اندیشند.. 3- احتیاط: در ارتباط با دیگران بسیار محتاطانه عمل می كنند.
از قصاوت عجولانه خودداری می ورزند.. 4- رعایت جانب ادب: شخصیت حساس، به معنای واقعی كلمه راعی ادب هست.. 5- وظیفه شناسی: حساسها اگر بدانند از اونها چه انتظاری می رود، چه باید بكنند و چگونه با دیگران تماس بربرنامه نمایند.
در حد عالی خود ظاهر می شوند.6- اونها به سادگی افكار خود را با دیگران ، حتی با كسانی كه به خوبی اونها را می شناسند، در میان نمی گذارند..

همسر مناسب شخصیت حساس

وظیفه شناس ها ، با اعتماد به نفس ها  و نمایشی ها می توانند همسر مناسبی برای " حساس ها " به حساب آیند.
شخصیت " ماجراجو" بدترین گونه شخصیتی برای همسر حساس هست، زیرا از  خطر و ماجواجویی هستقبال می كند.. .
بگویید چه شخصیتی دارید تا بگویم همسر مناسب شما چه شخصیتی باید داشته باشد؟
.

كنار آمدن با شخصیت حساس

شخصیت حساس را با تمام ویژگی هایش بپذیرید، او را شكنجه احساسی نكنید، نخواهید كه برای راضی كردن شما به هر سازی كه می زنید برقصد؛ با او سازش كنید.
در برخورد با ناشناخته ها به شخصیت حساس كمك كنید، با او به اجتماعات و گردهمایی ها بروید.
با او حرف بزنید، به او بگویید برای یافتن راه حلی جهت برخورد با مشكل او علاقه مند هستید.. شخصیت فارغ البالمردان و زنان فارغ البال بیشتر با ویژگی های زیر شناخته می شوند.. 1- اونها حق مسلم خود می دانند كه هر طور می خواهند از زندگی لذت ببرند.
اونها به آسایش و راحتی خود بها می دهند.
برای وقت آزادشان ارزش فراوان قائلند و می خواهند خوشبختی را جستجو كنند.. 2- فارغ البال ها ، طبق مقررات رفتار می كنند.
اونچه لازم هست را ارائه می دهند و حاضر نیستند از این حد فراتر روند.. 3- اونها در برابر هر فشاری كه اون را غیر منطقی بدانند، مقاومت می كنند و حاضر نیستند بیش از حد وظیفه و مسئولیت خود، كاری صورت دهند.. 4- زنان و مردان " فارغ البال" با وقت برخورد راحت دارند.
اونها زیر فشار وقت برنامه نمی گیرند.
برای اونها عجله كار بی موردی هست.
این اشخاص آسان گیر و خوشبین هستند و معتقدند كاری كه باید بشود، می شود.. 5- فارغ البال ها تحت تأثیر مقام بالا دست برنامه نمی گیرند و معتقدند كه به اندازه هر شخص دیگری خوب هستند و حق دارند از بهترین زندگی ها برخوردار باشند..

همسر مناسب شخصیت فارغ البال

فارغ البال ها به همسری فهیم، و از خود مایه گذار احتیاج دارد.
او قبل از خود به نیازهای دیگران نمی اندیشد و برای راضی كردن دیگران راه درازی نمی رود: ولی می خواهد مورد توجه همسرش باشد.
همسر " فارغ البال" باید از خود گذشته و مهرطلب باشد.
فارغ البال اغلب با "مراقب" سازگار هست.
ولی با " نمایشی" و " متلون" همخوانی ندارد.
شخصیت "ماجراجو" مانند فارغ البال به شادی و خوشی علاقه مند هست.
اما فارغ البال می خواهد، قانونگذار باشد؛ " ماجراجو" هم كه هستاد شكستن قانون هست.
به همین دلیل این دو گونه شخصیتی با هم همخوانی ندارند.
اگر می خواهید در كنار یك شخصیت فارغ البال زندگی راحتی داشته باشید سعی كنید در شادی های " فارغ البال" شریك شوید؛ در فعالیت ها و تفریحات او مشاركت كنید؛ از وی به خوبی مراقبت كنید؛ زندگی را سخت نگیرید و واقع بین باشید.
زندگی با فارغ البال به از خود گذشتگی بیشتری احتیاج دارد.
به جای این كه بخواهید جنبه های منفی اش را تغییر دهید، سعی كنید بیشتر به جنبه های مثبت وی توجه نمائید.. .
بگویید چه شخصیتی دارید تا بگویم همسر مناسب شما چه شخصیتی باید داشته باشد؟
. . شخصیت ماجراجوزنان و مردان ماجراجو، تن به خطراتی می دهند كه سایرین از انجامش ابا دارند، اونها برخلاف اغلب ما ، نگران و وحشت زده نمی شوند، اونها در لبه ها زندگی می كنند، با محدودیت ها  می ستیزند و جان خود را به مخاطره می اندازند.
 برای اونها تن به خطر دادن ، معادل پاداش هست.
اونها می گویند اگر خطری نباشد سودی هم در كار نیست.. اكثر اونها تحت تأثیر عقاید دیگران و هنجارهای اجتماعی برنامه نمی گیرند و به ارزشهای خود معتقدند.
اونها به راحتی به فعالیتهای پر خطر تن می دهند و می گویند زندگی باید مخاطره آمیز باشد.
در زندگی هستقلال دارند.
اونقدرها نگران دیگران نیستند و معتقدند هر كس در قبال خود مسئول هست.
همچنین اونها از هنر متقاعد كردن برخوردارند و به راحتی دیگران را تحت تأثیر برنامه داده و دوستی اونها را برای خود می خرند.
به سیاحت و سیر و سفر علاقه بسیار دارند.
پرجنب و جوش و شرورند.
در كودكی و نوجوانی به شرارت تن می دهند و برای دیگران مسئله ساز می شوند.
در برابر هر كس كه بخواهد از اونها سوء هستفاده كند می ایستند جسور و شجاعند.
یكی از ویژگی های مهم اونها "در حال زندگی كردن" هست.
اونها به خاطر حوادث و رویدادهای گذشته تأسف نمی خورند، برای اونها زندگی چیزی هست كه باید اون را در لحظه اكنون پیدا كرد..

همسر مناسب شخصیت ماجراجو

 ماجواجوها اكثراً طالب همسران كم توقعی هستند كه از خود زیاد مایه بگذارند.
اشخاص آمیخته به شخصیت های نمایشی، از خود گذشته و وظیفه شناس ، برای همسری ماجواجوها مناسب هستند.. شخصیت پرشورپرشورها شخصیت بسیار قدرتمندی دارند، اونها در درون خویش بیش از هرگونه شخصیتی احساس توانمندی می كنند و می توانند بدون ترس از شكست ، مسئولیت های بزرگ را پذیرا شوند.
اونها با قدرت، اختیار و مسئولیت، راحت هستند و به مقررات توجه زیادی دارند به شدت منضبط اند.
اونها قوانین را وضع می كنند و دیگران را ملزم به رعایت قوانین می نمایند.
پرشورها هر كاری را كه برای تحقق هدفهایشان لازم باشد انجام می دهند و شدیداً هدف گرا هستند.
شجاعت از دیگر خصوصیات شخصیتی اونهاست.
عمل و ماجرا را دوست دارند.
اونها در ابراز وجود كردن مهارت دارند.. . .
بگویید چه شخصیتی دارید تا بگویم همسر مناسب شما چه شخصیتی باید داشته باشد؟
.

همسر مناسب شخصیت پرشور

پرشورها، باید پادشاه و ملكه زندگی خود باشند.
زنان و مردان " پرشور" خواهان همسرانی قابل اطمینان ، " پذیرنده" ، قدرتمند، مستقل و با عزت نفس هستند.
مناسب ترین همسران پرشورها ، مهر طلب ها، از خود گذشته ها ، و حساس ها  هستند، مشروط بر اونكه شدت این ویژگی در اونها در حد اعتدال باشد.اگر شما شخصیتی پرشور دارید از ازدواج با اشخاصی كه ویژگی های شخصیتی مراقب یا متلون دارند، اجتناب كنید ضمناً نمایشی ها كه اسباب حسادت شما را فراهم می كنند و یا " با اعتماد به نفس ها" كه دستور كاری از اون خود دارند مناسب شما نیستند.
زنان پرشور نیز به دلیل میل به سلطه جویی و هستیلا طلبی بهتر هست با مردان مهر طلب ازدواج كنند..

جهت زندگی با شخصیت های پرشور توصیه می شود:

خود را بشناسید.بر روی توانمندی های خود حساب كنید ولی مراقب رقابت با " پرشورها" باشید، هرگز سعی نكنید زیر آب قدرت او را بزنید.
پرشورها دوست دارند اطرافیانی قوی، ارزشمند و وفادار داشته باشید، به شرط اونكه جایگاه پایین تری را در اشغال خود داشته باشند.
قوی باشید و عزت نفس خود را حفظ كنید.
به صرف این كه در حضور یك قدرتمند هستید نباید موضع ضعیفی را اتخاذ كنید، به جای احساسات به دلیل و منطق متوسل شوید.
پرشورها اغلب به احساسات افراد بها نمی دهند.
سعی كنید، مطالب را به شكل منطقی مطرح كنید.
باید این واقعیت را بپذیرید كه شخصیت پر شور، مشربی تند دارد، بی جهت او را خشمگین نسازید.
برای حل مسائل خود راههای دیگری پیدا كنید.. شخصیت متلونشخصیت های متلون به راحتی با تغییرات احساسی كنار می آیند.
ویژگی های بارزشان به شرح زیر هست:. 1- متلون ها در روابط خود گرم و صمیمی هستند.
هیچ ارتباطی میان اونها و دیگران جزئی و بی اهمیت نیست.
هیچ ارتباطی دست كم گرفته نمی شود.
این افراد بسیار پر انرژی هستند.
متلون ها مبتكر هستند و می توانند دیگران را نیز به فعالیت تشویق كنند.
متلون ها كنجكاو و خیالپردازند و ذهنی باز دارند.
اونها دوست دارند فرهنگ ها، نقش ها و نظامهای ارزشی دیگران را تجربه كنند و در مسیری جدید به راه بیفتند.
متلون ها احساس خود را نشان می دهند.
اونها به لحاظ احساسی، فعال و واكنشی هستند و درهر رابطه ای با تمام وجود ظاهر می شوند و در دور كردن نظر خود از واقعیت های دردناك مهارت دارند.
متلون ها می خواهند خوش باشند و تجربه های جدید داشته باشند.
اونها هر چیزی را امتحان می كنند.
از ریسك كردن نمی ترسند.
برداشت روشنی از خویشتن ندارند، بدین معنا كه اونها نمی دانند چه كسی هستند و چه هویتی دارند.
" متلون ها" بسیار متوقع هستند، اونها می خواهند دنیای خود را از شما پر كنند.
اونها به ندرت حاضر می شوند خود را به خاطر شما تعدیل كنند.
هر چه شخصیت " متلون" بارزتر باشد، روابط ادامه دار در زندگی زناشویی دشوارتر می شود.. . .
بگویید چه شخصیتی دارید تا بگویم همسر مناسب شما چه شخصیتی باید داشته باشد؟
.

همسر مناسب شخصیت متلون

" متلون ها " به همسرانی جالب، قوی، با علاقه و رمانتیك احتیاج دارند كه در ضمن به خواسته های اونها به سرعت گردن نهند.
شخصیت های ماجراجو، اغلب نظر متلون ها را جلب می كند.
اگر شما تا اندازه ای از ویژگی های شخصیت متلون برخوردار هستید باید كسی را به همسری برگزینید كه آرام، با ثبات و تاحدی رمانتیك باشد.. شخصیت جدیجدی ها، اشخاصی خشك و جدی هستند و برای ابراز احساسات جایی باقی نمی گذارند.
اونها از توانمندی های خود مطلع هستند، اما در ضمن محدودیت های خود را نیز می شناسند.
اونها گرفتار خود بزرگ بینی نمی شوند و خود را مسئول اعمال خویش می دانند.
این شخصیت ها، متفكر، تحلیل گر و ارزیاب هستند و قبل از هر اقدامی اون را در ذهن خود می پرورانند و سبك - سنگین می كنند.
جدی ها دیگران را دائماً ارزیابی می كنند.
اونها در ارزیابی دیگران به اندازه ارزیابی خود اهمیت قائل می شوند.
اونها مسائل را پیش بینی می كنند و وقتی اتفاقات ناخوشایند رخ می دهد برای روبرو شدن با اونها آمادگی لازم را دارند.
جدی ها ادب را رعایت می كنند و اگر احساس كنند نسبت به دیگران بی ادبی كرده اند یا كاری را از روی بی فكری انجام داده اند بسیار ناراحت می شوند..

همسر مناسب شخصیت جدی

جدی ها، طالب همسرانی هستند كه به شدت پذیرا باشند و اونها را اون طور كه هستند قبول كنند.
مناسب ترین همسر برای جدی ها " مهر طلب " ها هستند.
جدی با جدی نیز می تواند كنار بیاید زیرا هر دو از دنیا ، درك و برداشت مشابهی دارند؛ اما احتمالاً بهتر هست " جدی ها " كسانی را به همسری برگزینند كه در زمینه های اجتماعی قوی تر باشند.
" ماجراجوها " " متلون ها " و "نمایشی ها" شخصیت های مناسبی برای همسری جدی ها نیستند.. شخصیت با خصیصه های فردیزنان و مردان با ویژگی " خصیصه های فردی"، به هیچ شخص دیگری شباهت ندارند.
شش ویژگی و رفتار زیر از جمله خصوصیات بارز سبك " خصیصه های فردی" هست.. 1- زندگی درونی: افراد با این ویژگی تحت تأثیر باورها و احساسات خود هستند خواه دیگران این ارزش های اونها را قبول داشته یا نداشته باشد.. 2- دنیای خود: اونها افرادی مستقل هستند و به روابط نزدیك و صمیمانه معدودی احتیاج دارند.. 3- این دسته افراد طرز زندگی جالب، غیر معمولی، و اغلب عجیب و غریب دارند.. . .
بگویید چه شخصیتی دارید تا بگویم همسر مناسب شما چه شخصیتی باید داشته باشد؟
. 4- اونها به چیزهای مرموز ، پوشیده، فراحسی ( منظور جواب به محرك های بیرونی بدون هیچ گونه تماس حسی شناخته شده هست كه شكل های مختلفی دارد مانند غیبگویی ، پیشگویی و ...
) و فوق طبیعی علاقه مندند.. 5- اونها به اندیشه های مجرد بها می دهند.. 6- علی رغم اونكه این سبك شخصیتی تحت تأثیر درون خویشتن هست و به دل و ذهن خود توجه دارد، نسبت به دیگران و واكنش های اونها در برابر خود حساس هست..

همسر مناسب شخصیت با  خصوصیات فردی

این تیپ شخصیتی معمولاً خود را با نیازهای دیگران تطبیق نمی دهد و به همین دلیل نمی تواند با شخصیت های ماجراجو و جدی و پرشور كنار بیاید.
" خصیصه های فردی "، طالب همسری هست كه او را به همان شكلی كه هست بپذیرد.
معمولاً شخصیت فارغ البال می تواند با این دسته از امت كنار بیاید، اگر زن و مرد با شخصیت خصیصه های فردی با هم ازدواج كنند ممكن هست بتوانند دنیای كوچكی از اون خود بسازند كه در اون دنیای حقیقی متعارف، موقعيتی برای خودنمایی نداشته باشند.برای كنار آمدن با شخصیت خصیصه های فردی، به او كمك كنید تا به روحیه اش بیشتر برسد.
بعضی از این اشخاص موقعيت و توانایی پرداختن به علایق و خواسته های خود را ندارند و در نتیجه ناخشنود می شوند و خود را ناموفق احساس می كنند، بی جهت به او فشار نیاورید تا خود را با شرایط دنیای حقیقی شما سازگار كند.
برای هم رنگ شدن با دنیای حقیقی او نیز خودتان را تحت فشار برنامه ندهید .
به جای اونكه فقط به این مطلب فكر كنید كه دنیای شما متفاوت هست، بهتراست با یكدیگر درباره این تفاوت ها بحث كنید.
برای كنار آمدن با هم آماده باشید و گاه راههای جداگانه خود را بیپمایید.
بسیاری از شخصیت های " خصیصه فردی" فراموش كارند.
اونها به قدری در دنیای درون خود غرق می شوند كه باید وقت پرداخت اجاره خانه، خرید مایحتاج زندگی ، خرید پوشش برای بچه ها و یا خاموش كردن چراغها را به هنگام خواب به اونها متذكر شد.. محققان و روان شناسان، به گونه دیگری نیز از شخصیت تقسیم بندی هایی به عمل آورده اند و اونها را به سه دسته كلی تقسیم نموده اند.
دسته اول شخصیت های پارانوئید، اسكیزوئید و اسكیزوتایپی را در بر می گیرد.
افراد این گروه اغلب غیر عادی به نظر می رسند.
دسته دوم، " شخصیت های ضد اجتماعی " مرزی، نمایشی و خود شیفته را شامل می شود و دسته سوم، " شخصیت اجتنابی و وابسته وسواسی را تشكیل می دهد.
برپايه راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی "، (DSM- IV) اختلالات شخصیتی نیز دقیقاً به صورت فوق تقسیم بندی شده هست، كه در زیر اشاره ای كاملاً  كوتاه و گذرا به هر یك داریم.. . شخصیت پارانوئید یا سوء ظنی (Paranoid Personality)افرادی كه چنین شخصیت هایی دارند، بسیار مغرورند، همچنین حسود و كمی ستیزه جو هستند، فوراً درگیری پیدا كرده ، به سرعت دعوا می كنند.
بسیار بدبین اند.
به ویژه نسبت به همسران خودشان.
این گروه، یك الگوی عدم اعتماد و سوء ظن نسبت به همه دارند و انگیزه های دیگران را بدخواهانه تفسیر می كنند.
افراد مبتلا به این اختلال تصور می كنند كه سایرین می خواهند اونها را هستثمار كنند، فریب دهند یا به اونها آسیب برسانند.
پیوسته كینه به دل می گیرند.
یعنی اشتباهها، خطاها و لغزش های دیگران را نمی بخشند.. . .
بگویید چه شخصیتی دارید تا بگویم همسر مناسب شما چه شخصیتی باید داشته باشد؟
. . شخصیت اسكیزوئید (Schizoid)كسی كه چنین شخصیتی دارد، بسیار منزوی هست.
برای دیگران كاملاً بی آزار هست و در گوشه ای كتاب می خواند، پیانو می زند، و یا نقاشی می كند.
اما حتی یك دوست هم ندارد، به رقابت علاقه نشان نمی دهد، به شدت خجالتی هست.
در حالت بیمار گونه اش سردی هیجانی، كناره گیری و بی تفاوتی نشان می دهد، تقریباً همیشه فعالیت های انفرادی را ترجیح می دهد، در روابط او كناره گیری از اجتماع مشاهده می شود.
از فعالیت های معدودی لذت می برد.. . شخصیت اسكیزوتایپی(Schizotypal)در اینها نیز انزواطلبی زیاد دیده می شود.
اسكیزو تایپ ها روابط نزدیك و صمیمانه را نمی پسندند، دارای عقاید عجیب و غریب هستند، مثلاً اعتقاد به خرافات، اعتقاد به روشن بینی، اندیشه خوانی و اشتغال های ذهنی عجیب و غریب در اونها متداول هست، عاطفه نامناسب یا محدود دارند.(DSMIV). . شخصیت ضد اجتماعی (Antisocial)چنین افرادی ضد قانونند.
قانون خانه، مدرسه یا جامعه را زیر پا می گذارند، همه جا قانون شكنی می كنند، مثلاً عبور از چراغ قرمز علامت بدی هست كه نشان دهنده شخصیت ضد اجتماعی فرد هست.
این افراد به دزدی ، تجاوز به حقوق دیگران، دروغگویی و هر گونه رفتارهای ضد اجتماعی دست می زنند و از هیچ تنبیهی عبرت نمی گیرند.. افرادی كه مبتلا به اختلال شخصیت ضد اجتماعی هستند نمی توانند خود را با هنجارهای اجتماعی سازش دهند.
پرخاشگرند، نسبت به امنیت خود و یا دیگران كاملاً بی پروا عمل می كنند.
وقتی كه حقوق اجتماعی را پایمال می كنند و به اذیت و آزار دیگران می پردازند هیچگونه احساس پشیمانی ندارند.
مسئولیت ناپذیرند، به فریبكاری و دروغ متوسل می شوند.. . شخصیت نمایشی یا هستیریك (Histrionic)امتی كه دارای این گونه شخصیت هستند، رفتارهای بچگانه در اونها زیاد دیده می شود.
حساس، حسود و زود رنج اند.
زنان نمایشی یا هستیریك، پوشش عجیب و غریب دارند؛ غالباً پوشش های كم می پوشند؛ آرایش تند و تیزی دارند و رفتارشان زننده هست،.
از جمله صفات این گونه شخصیت ها این هست كه هیچگاه بزرگ نمی شوند و با وجود چهل، پنجاه سال سن هنوز رفتار بچگانه دارند؛ سگ و گربه نگه می دارند در سنین بالا عروسك دارند.
اگر این افراد خانم هستند هیچ كاری در خانه انجام نمی دهند.
میهمان دعوت نمی كنند یعنی اینها را باید به عنوان یك همسر در ویترین گذاشت..

از جمله علائم اختلال شخصیت هستیریك ( نمایشی ) عبارت اند از:

1) در موقعیت هایی كه مركز توجه نیست به او خوش نمی گذرد و ناراحت هست.2) در تعامل با دیگران رفتار نامناسب نشان می دهد.. 3) بیان هیجان ها در وی سطحی و به سرعت متغیر هست.. 4) همواره از ظاهر جسمانی خود برای جلب توجه دیگران هستفاده می كند.. 5) سبك فرموداری فرد به شدت تأثیر گذار و فاقد جزئیات هست.. 6) تلقین پذیر هست و روابط را صمیمانه تر از اونچه واقعاً هست، تلقی می كند.. . .
بگویید چه شخصیتی دارید تا بگویم همسر مناسب شما چه شخصیتی باید داشته باشد؟
. . شخصیت خود شیفته (Narcissistic)كسانی كه دارای این شخصیت اند امتانی بسیار خودخواه هستند و توجه خاصی به خود دارند.
بر پیشرفت هستعداد های خود اغراق می كنند.
و نسبت به دیگران بسیار حسود هستند.
برای خود ارج و اعتبار فراوانی قائل اند.
خود را بهترین فرد می دانند و اجازه  ابراز وجود به كسی نمی دهند و بالاترین حد ناسازگاری را با محیط دارند.
كسانی كه به اختلال شخصیت خودشیفتگی دچارند نیاز به تحسین و تمجید دارند.
افراد مبتلا به اختلال شخصیت خودشیفته معتقدند كه برتر، هستثنایی یا بی همتا هستند و از دیگران نیز انتظار دارند با اونها به همین صورت برخورد كنند، عزت نفس اونها تقریباً به طور ثابتی شكننده هست.
با خیالپردازی های مربوط به موفقیت نامحدود، قدرت، زیركی، زیبایی و با عشق ایده ال اشتغال ذهنی دارند.
خودشیفته ها فاقد درك همدلانه هستند و نمی توانند بفهمند كه دیگران چه احساسی دارند كنار آمدن با یك شخصیت خودشیفته بسیار دشوار هست .
اینها معمولاً دوستانشان را از دست می دهند .
اونها بسیار مغرورند، هیچگاه در صف نمی ایستند و رعایت نوبت نمی كنند و از دیگران توقعات بسیار نا به جا و خود خواهانه دارند.. . شخصیت اجتنابی (Avoidant)گروهی كه دارای این شخصیت اند، بسیار محافظه كارند، با هیچ موقعیتی مقابله نمی كنند، سعی می كنند از هر موضوع مشكوكی فاصله بگیرند، ترسو هستند، از رویارویی با امت و یا  از یك هسترس فرار می كنند.
در زندگی خود حاضر به هیچ ریسكی نیستند، یك زندگی ثابت و محتاطانه و دور از هر مخاطره را انتخاب می كنند.
شخص مبتلا به اختلال شخصیتی اجتنابی، در شرایط دشواری به سر می برد.
از یك سو خواهان مراوده با دیگران هست و از سوی دیگر نمی تواند به راحتی با اونها ارتباط بربرنامه كند.. "DSM-IV( جدول تشخیصی آماری بیماری های روانی ) "، شخصیت اجتنابی را با خصوصیات زیر توصیف می كند:. 1) از فعالیت های شغلی كه مستلزم ارتباط میان فردی هست، به علت ترس از انتقاد، عدم تأیید یا طرد ، اجتناب می كند.. 2) مایل نیست با دیگران در ارتباط باشد، مگر مطمئن شود كه مورد محبت برنامه می گیرد.. 3) در روابط صمیمانه به علت ترس از شرمساری یا مسخره شدن محدودیت نشان می دهد.. 4) به علت احساس بی كفایتی، در موقعیت های بین فردی جدید، كمرو هست.. 5) از لحاظ اجتماعی خود را نالایق ، و از لحاظ شخصی خود را فاقد جاذبه می پندارد.. 6) به طور غیرعادی نسبت به خطر كردن های شخصی و یا درگیر شدن در فعالیت های جدید بی میل هست، زیرا ممكن هست موجب دستپاچگی هم شود.. 7) نسبت به مورد انتقاد برنامه گرفتن یا طرد شدن در موقعیت های اجتماعی، اشتغال ذهنی دارد.. از اونجایی كه " اجتنابی ها"، خود را از دیگران كنار می كشند اگر در زمره افراد خانواده و بستگان نزدیك اونها نباشید، بعید هست بتوانید با اونها كنار بیایید، راه كنار آمدن با اونها به رسمیت شناختن حقیقت اضطراب و حساسیت شخص " اجتنابی" نسبت به انتقاد هست.. . شخصیت وابستهDependent Personality))این اشخاص خود را ضعیف ، تهی و حقیر می پندارند و اعتماد به نفسشان بسیار پایین هست.
خود را صاحب رأی نمی دانند.
برای كسب محبت و حمایت دیگران به اقدام های افراطی دست می زنند.
این گونه افراد چون از قطع حمایت یا تأیید می ترسند، اغلب در ابراز مخالفت با سایر افراد، به ویژه كسانی كه به اونها وابسته هستند، مشكل دارند.DSMIV ملاك های تشخیصی شخصیت وابسته را اینگونه توصیف می كند. 1- نیاز فراگیر و مفرط به حمایت شدن كه به رفتار سلطه پذیری، وابستگی و ترس از جدایی منجر می شود.. 2- بدون راهنمایی و اطمینان بخشی مفرط دیگران در تصمیم گیری های روزمره دچار مشكل می شود.. 3- نیاز دارد كه دیگران مسئولیت  بیشتری در زمینه های مهم زندگی او بپذیرند.. 4- برای كسب محبت و حمایت دیگران افراط می كند، تا جایی كه داوطلبِ انجام كارهایی می شود كه ناخوشایند هستند.. 5- در مواقع تنهایی به دلیل ترس زیاد از ناتوانی برای مراقبت از خود احساس ناراحتی یا درماندگی می كند.. 6 - در وقتی كه یك رابطه صمیمانه قطع می شود مُصرانه برای ایجاد رابطه دیگران به عنوان منبع مراقبت و حمایت به جستجو می پردازد.. برای كنار آمدن با وابسته ها، به جای تصمیم گیری برای اونها، به اونها كمك كنید تا برای خود تصمیم بگیرند.
صمیمانه از اونها بخواهید كه برای راضی كردن دیگران، صداقت بیش از اندازه به خرج ندهند .
به خاطر داشته باشید كه بهره برداری نكردن از اشخاص منفعل دشوار هست و اونها را تشویق كنید كه به روان درمانگر مراجعه كنند.. . شخصیت وسواسی (Obsessive)این اشخاص بسیار دقیق و مرتب و خوش قول و در عین حال بداخلاق اند.
زندگی با چنین امتی بسیار سخت هست.
شما هزار لطیفه می گویید اونها نمی خندند.
هیچ تلاشی را در راستای زیبا سازی زندگی نمی پسندند.
زندگی را در یك قالب خشك ریاضی می بینند و هر كاری را در ساعت خاصی انجام می دهند.
كارهایشان را رأس ساعت خاصی شروع می كنند و در ساعت خاصی هم پایان می دهند.
اینها معمولاً موفق اند.
دائماً كارهایشان را بررسی می كنند احتیاط بیش از حد دارند.
در مقابل این گروه شخصیتی، امت بی قید برنامه دارند.. در "DSMIV( جدول تشخیصی آماری بیماری روانی ) " ویژگی های زیر را برای شخصیت وسواسی توصیف كرده اند.. 1) اشتغال ذهنی نسبت به جزئیات، قواعد، فهرست ها، نظم ها، ساوقتدهی یا برنامه ها تا اندازه ای كه هدف اصلی فعالیت گم می شود.. 2) كمال گرایی اونها مانع از تكمیل كارهایشان می شود.. 3) شیفتگی شدید به كار و تولید تا اندازه ای كه فعالیت های تفریحی و دوستی ها نادیده گرفته می شوند.. 4) وظیفه شناسی افراطی، دقت زیاد و انعطاف ناپذیری در مورد مسائل اخلاقی و ارزشی كه با هویت فرهنگی یا مذهبی تبیین نمی شود.. 5) ناتوانی در دور انداختن اشیاء كهنه و حتی بی ارزش.. 6) اكراه در واگذاری تكالیف به دیگران  یا همكاری با دیگران مگر این كه دیگران روش وی را در انجام كارها به طور كامل قبول كنند.. 7) ناخن خشكی نسبت به خود و دیگران.. 8) انعطاف ناپذیری و سرسختی.. برای كنار آمدن با اختلال شخصیت وسواسی جدی ( Obsessive-Compulsive) باید تلاش كنید و اونها را به روان درمانگرها ارجاع دهید.
اما فراموش نكنید كه او در باورها و دیدگاهای خود مقاوم هست و تغییر كردن برای وی حكم یك فاجعه را دارد.
با رعایت اونچه درDSMIV آمده هست " حتی وقتی شخصی مبتلا به اختلال شخصیت وسواسی جبری احساس می كند كه ممكن هست، مصالحه به سود او تمام شود، ممكن هست لجوجانه از تن دادن به این كار خودداری كند و اون را خلاف اصول بداند".. . ویژگی های خلقی شخصیت افسردهافسردگی یكی از اختلالات خلقی هست كه در بعضی از افراد با ویژگی های زیر نمایانگر می شود.. شخص افسرده معمولاً گریان به نظر می رسد، علائقش نسبت به تمام فعالیت ها رو به كاهش می رود.
احساس پوچی، بی ارزشی و گناه می كند، انرژی اش را از دست می دهد و همیشه احساس خستگی دارد.
معمولاً وزنش به طور قابل ملاحظه ای كاهش می یابد، خوابش مختل می گردد و دچار بی خوابی یا پرخوابی همه روزه می شود.
اگر افسردگی شدید باشد افكار خودكشی نیز دارد.
افسرده ها نسبت به همه چیز بدبین هستند.
نگرش منفی دارند.
دارای كندی روانی حركتی اند، شعرها و سرودهایشان غم انگیز و مملو از سوز و آه  و فغان هست.
دائماً خود را سرزنش می كنند و از زندگی شان راضی نیستند.
زندگی با افراد افسرده بسیار سخت و پرتنش هست.. . ویژگی های افراد خود شكوفا (Self- actualized)افراد خود شكوفا پدیده های تازه غیر مجرد و حقیقی را از پدیده های عمومی، مجرد و عنوان بندی شده تمیز می دهند، علت ظاهراً این هست كه اونها بیشتر در دنیای واقعی و در طبیعت زندگی می كنند تا در انبوهی از مفاهیم، افكار انتزاعی، انتظارها، باورها و كلیشه هایی كه اكثر امت اونها را با دنیای واقعی اشتباه می گیرند؛ بنابراین اونها آمادگی بیشتری برای درك واقعیت دارند.. یكی از بهترین و سالمترین انواع مختلف تیپ های شخصیتی، افرادِ خود شكوفا هستند، لذا در زیر به طور مشروح به معرفی این تیپ شخصیتی می پردازیم.. . پذیرش ( خود، دیگران، طبیعت)برای افراد سالم امكان پذیر هست كه خود و فطرتشان را بدون آزردگی یا شكوه و شكایت و حتی بدون تفكر زیاد درباره موضوع بپذیرند.
اونها می توانند كاستی ها، و گناهان، صفت ها و شرارت های فطرت آدمی را بپذیرند، كسی از خیس بودن آب و سبزی درختان شكایت نمی كند.
همانگونه كه كودك با چشم های باز، عاری از هرگونه انتقاد، بی توقع و معصوم به جهان می نگرد،  یك فرد خود شكوفا نیز گرایش دارد كه به همان ترتیب به طبیعت بشری خود و دیگران بنگرد.اونها همه حالات خود را می پذیرند.در این افراد حالت دفاعی، ظاهر سازی، نقش بازی كردن یا ...
وجود ندارد اونها نسبت به اعمال تصنعی دیگران، ریا و تزویر، نفاق و گستاخی بی رغبت هستند.. . اونچه افراد سالم از اون می رنجند عبارت اند از :1) معایب قابل بهبود مانند كاهلی، بی فكری، بدخلقی، رنجاندن دیگران. 2) تعصب ، رشك و حسد. 3) عادت ها، كه هر چند نسبتاً مستقل از ساختار منشی هستند در عین حال می توانند قوی باشند.. 4) كاستی های نوع بشر.. . خودانگیختگی، سادگی، طبیعی بودنهمه افراد خود شكوفا را می توان در رفتار و در زندگی درونی و افكار ، خودانگیخته توصیف كرد.
سادگی و حفظ حالات طبیعی ویژگی رفتار اونهاست.. . مسئله مداریافراد خود شكوفا، عمیقاً به مسائل خارج از خودشان توجه دارند.
در اصطلاح جاری ، اونها بیشتر مسئله مدار هستند تا خود مدار.
اونها عموماً برای خودشان مشكل به شمار نمی آیند و در كل توجه زیادی به خودشان ندارند.
این افراد معمولاً دارای رسالتی در زندگی هستند و وظیفه ای برای انجام دادن دارند و این الزاماً كاری نیست كه اونها برای خودشان ترجیح دهند یا انتخاب كنند، بلكه كاری هست كه معمولاً نسبت به اون احساس مسئولیت می كنند.
مسائل را از افق می نگرند و اونقدر به درختان نزدیك نمی شوند كه دیگر جنگل را نبینند.. . خود مختاری، هستقلال فرهنگ و محیط، ارادهیكی از ویژگی های افراد خود شكوفا هستقلال نسبی اونان از محیط طبیعی و اجتماعی هست.
این عدم وابستگی به محیط به معنای هستواری نسبی در برابر فشارها، ضربه ها، محرومیت ها و ناكامی ها و نظایر اون هست.
این افراد می توانند در كوران اوضاعی كه شاید افرادی را حتی  به خودكشی می كشاند آرامش نسبی خود را حفظ كنند.
اونها برای پیشرفت خودشان و رشد مداوم به توانایی های بالقوه و منابع پنهانی خودشان متكی هستند.
افراد دارای كمبود انگیزش باید افراد دیگری را در كنار خود داشته باشند چون اكثر رضامندی های نیاز پايه ی اونها ( محبت، ایمنی، احترام، حیثیت و تعلق) می تواند تنها از طریق سایر انسانها حاصل آید.
اما افراد خود شكوفا به حد كافی قوی شده اند كه بی نیاز از تأیید سایر افراد یا حتی محبت اونها باشند.
( برعكس افراد مهر طلب). . استمرار تقدیر و تحسینافراد خود شكوفا این توانایی شفرمود آور را دارند كه بارها و بارها به گونه ای تازه، در كمال صداقت، خوبی های پايه ی زندگی را با احترام، لذت، شفرمودی و حتی با  شعف تحسین كنند.
هر چند كه این تجربیات در نظر دیگران می تواند بی رنگ شده باشد این همان چیزی هست كه " ویلسون "، اون را تازگی نام نهاده هست.
لذا برای چنین فردی هر غروب آفتابی می تواند به زیبایی اولین غروب باشد و هر گلی سپس یك میلیون گل ، دوست داشتنی باشد و هزارمین نوزاد به اندازه اولین نوزادی كه دیده هست برایش مخلوقی خارق العاده به شمار  رود.
او سی سال پس از ازدواج هنوز از بخت خودش راضی هست، و زیبایی همسرش هنگامی كه شصت ساله هست مایه حیرت او می شود.
برای چنین افرادی حتی امورلحظه به لحظه روزانه و عادی زندگی می تواند شور انگیز و مهیج  باشد.
از طبیعت ، از كودك از موسیقی، از معماری، از هر چیز لذت می برد.
مزلو می گوید پس از مطالعه در مورد گلایه های پست، گلایه های عالی و گلایه های ماورایی همگی نشانگر این هستند كه اگر می توانستیم مواهبمان را چنان به شمار آوریم كه افراد خود شكوفا می توانند و اگر می توانستیم احساس خرسندی مداوم داشته باشیم، این مواهب را در خود حفظ كنیم و قدر این احساس را بدانیم ، اونگاه زندگی می توانست پیشرفت بسیار وسیعی داشته باشد.. . حس همدردی:این واژه از " آدلر" هست.
اونها علیرغم خشم، ناشكیبایی  و یا بیزاری اتفاقی، دارای احساس همسانی، همدردی و عطوفت عمیقی  نسبت به انسانها می باشند ، به همین دلیل تمایل واقعی برای كمك به نژاد بشر را دارند چنانچه گویی همگی اعضای یك خانواده هستند ؛ مانند احساس فرد نسبت به برادرانش، كه حتی اگر گاهی پلید هم باشند به طور كلی توأم با عطوفت خواهد بود.
با این وجود اونها را آسانتر از غریبه ها می توان عفو كرد.
اگر دیدگاه انسان به حد كافی كلی نباشد، و بستر ذهن به حد كافی گسترده نباشد اونگاه انسان نمی تواند این احساس همسانی با نوع بشر را در یابد.. . روابط بین فردیافراد خود شكوفا، دارای روابط بین فردی عمیق تری از دیگر بزرگسالان می باشند.
اونها قادر به همجوشی بیشتر، عشق وسیع تر و همسانی كاملترند، و قادرند بیش از اونچه كه سایر امت تصورش را می كنند مرزهای شخصی را از میان بردارند، به هر حال ویژگی های معین و خاصی از این روابط در بین اونها وجود دارد.
اعضای دیگر این روابط نیز احتمالاً از افراد عادی سالم تر و به خودشكوفایی نزدیكتر هستند.
یكی از پیامدهای این پدیده و نیز پدیده های خاص دیگر این هست كه افراد خودشكوفا روابط بسیار عمیق را با افراد معدودی دارا می باشند.
حلقه دوستان اونها تقریباً كوچك هست، تعداد كسانی را كه اونها عمیقاً دوست می دارند، اندكند.
دلیل اون هم این هست كه نزدیك بودن زیاد به یك نفر و درك عمیق نیازمند وقت هست و به قول یكی از اونها من وقت اون را ندارم كه دوستان زیادی داشته باشم".
ارادت داشتن موضوع لحظه ای نیست.
این افراد تمایل دارند نسبت به همه كس مهربان باشند یا لااقل بردبار.
علاقه بسیار به كودكان دارند.
غمخوار نوع بشرند ( یكی از سؤالاتی كه در بهداشت روانی می شود این هست كه شما چقدر امت را دوست دارید و امت چقدر شما را دوست دارند) در عین حال از كسانی كه سزاواریش را دارند خصوصاً از ریا كاران و متظاهران با خشونت سخن می گویند شاید به این دلیل كه 1) مستحق هستند 2) این رفتار به صلاح فردی هست كه مورد حمله برنامه می گیرد.. . ساختار مـَنشی امت گرابرای همه احترام قائلند.
اونها این توانایی را دارند كه از هر كسی كه چیزی برای یاد دادن به اونها دارد بدون توجه به هر ویژگی دیگری كه این شخص ممكن هست داشته باشد، بتواند چیزی فرا گیرند و در این ارتباط مدعی هیچ گونه حرمت ظاهری یا منزلت یا اعتبار سنی و شغلی نیستند.
همه اونها كاملاً آگاهند كه در مقایسه با اونچه كه می توان داشت و اونچه كه دیگران می دانند، اندك می دانند و به همین دلیل آمادگی دارند كه بتوانند از همه كس چیز بیاموزند.. . تشخیص بین وسیله و هدفافراد خود شكوفا، قویاً پایبند اخلاقند.
دارای هستانداردهای اخلاقی معینی هستند.
چنان رفتار می كنند كه گویی وسایل و اهداف برای اونها موضوعی قابل تمیز هست.
به طور كلی توجه اونها بیشتر به اهداف متمركز هست تا به وسایل ، و وسایل به طور قطع كاملاً تابع این اهداف هستند.
كار را به خاطر نفس عمل انجام می دهند.. . شوخ طبعیاونها معمولاً شوخ طبعند، شوخ طبعی اونها از نوع معمولی نیست، اونچه در نظر افراد عادی مضحك هست در نظر اونها مضحك نیست.
از این رو مزاح خصمانه ( با رنجاندن دیگران امت را به خنده وا داشتن) مزاح برتری طلبانه ( به حقارت كس دیگر خندیدن) یا مزاح خارج از نزاكت  اونها را نمی خنداند.
اختصاصاً اونچه را كه اونها مزاح می دانند پیوستگی نزدیكتری با فلسفه دارد تا با هر چیز دیگر.
می توان فرمود نسبت به بقیه كمتر بذله گویند.. . خلاقیتاین ویژگی كلی در همه اونها وجود دارد و هیچ هستثنایی در اون نیست.
هریك از اونها به طریقی نوع خاصی از خلاقیت یا قوه ابتكار را كه ویژگی معینی دارد، از خود نشان می دهند.
در بعضی از اونها خلاقیت به صورت معمولی یعنی تألیف كتاب، ساختن آهنگ یا تولید اشیای هنری ظاهر نمی شود، بلكه تا حدودی می تواند بسیار متواضعانه تر باشد، چنان هست كه گویی این نوع خاص از خلاقیت كه تجلی شخصیت سالم هست به دنیای خارج فرافكنده می شود یا در هر نوع فعالیتی كه فرد به اون مشغول هست، تأثیر می گذارد.
بنابراین ، كفاش و نجار  خلاق هم می تواند وجود داشته باشد.. . مقاومت در برابر فرهنگ پذیریافراد خود شكوفا افرادی كاملاً سازش یافته نیستند، اونها به طرق مختلف با فرهنگ كنار می آیند، اما در مورد همه اونان می توان به یك مفهوم عمیق و معنی دار فرمود كه در برابر فرهنگ پذیری مقاومت می كنند و از فرهنگی كه در اون غوطه ور شده اند نوعی جدایی  درونی احساس می كنند.
در مجموع رابطه افراد سالم با فرهنگ خود كه از سلامت كمتری برخوردار هست، رابطه پیچیده ای هست كه از اون می توان لااقل اجزای زیر را هستنتاج كرد:. 1) در فرهنگ ما همه این افراد در مورد انتخاب لباس، زبان، غذا و شیوه انجام كارها به نحو مطلوبی برنامه دادهای ظاهری را رعایت می كنند و در عین حال افرادی سنتی نیستند و به یقین پیرو مد و شیك پوشی نمی باشند.. 2) به سختی می توان این افراد را به مفهوم گرایش های نوجوانی، تند مزاج، افرادی آشوبگر نامید.
اونها از خود هیچ گونه بی تابی فعالانه یا نارضایتی لحظه به لحظه مزمن و مداوم نسبت به فرهنگ و یا مشغله ذهنی در جهت تغییر سریع اون نشان نمی دهند گرچه به اندازه كافی از بی عدالتی به خشم می آیند.. 3) احساس درونی كناره گیری از فرهنگ الزاماً آگاهانه نیست، اما همه اونها این احساس را از خود نشان می دهند.. . كیفیت كناره گیری و نیاز به خلوت و تنهاییاونها می توانند بدون زیان رساندن به خودشان و بدون ناراحتی منزوی باشند، به علاوه اونها خلوت و انزوا را بیشتر از افراد معمولی دوست دارند.
اغلب برای اونها امكان پذیر هست كه دور از صحنه نزاع باشند و از اونچه كه موجب آشفتگی دیگران می شود خود را آسوده و آرام نگهدارند.
برای اونها آسان هست كه محتاط و كناره گیر و نیز آرام و متین باشند؛ بدین ترتیب این امكان نیز برایشان وجود دارد كه بتوانند بدشانسی های شخصی خود را بدون واكنش خشونت آمیز، چنانكه افراد عادی نشان می دهند، بپذیرند.
به نظر می رسد كه اونها قادرند شأن و مرتبه خود را حتی در شرایط نامطلوب حفظ كنند، شاید این امر از اونجا ناشی می شود كه اونها بیشتر مایلند به تعبیری كه خودشان از این وضعیت دارند اعتماد كنند تا به اونچه سایر امت درباره اون احساس یا فكر می كنند.
كناره جویی در افراد عادی با دردسرها و مشكلات خاصی همراه هست كه به عنوان سردی، تكبر، نداشتن عاطفه ، غیر دوستانه بودن و حتی عداوت تعبیر می شود.. . نتیجه گیری یكی از شرایط ازدواج موفق همسانی یا نزدیكی شخصیت ها به یكدیگر هست.
مسلم هست كه یك فرد با شخصیت درون گرا ، با كسی كه شخصیت برون گرا دارد به زندگی خوشی نمی رسد .
یكی به گوشه انزوا علاقه دارد كه داستان بنویسد یا بخواند و یا نقاشی كند، دیگری رابطه با امت را می پسندد، سفره ای گسترده دارد و محیط شلوغ را می پسندد.
عقیده ما بر این هست كه درون گرایان نباید با  برون گرایان ازدواج كنند آمار نشان می دهد كه چنین همسرانی به مدت یك تا دو سال روابط خوبی دارند، از یكدیگر چیزهایی یاد می گیرند و این اكتشاف تا مدتی برخوی طبیعی یكی از اون دو سرپوش می گذارد.
مثلاً اونكه برون گرا هست، كمی ساكت می شود، اما زندگی طولانی مدت این زوج ، با سازش همراه نخواهد بود.. برخی امت معتقدند كه اگر یك نفر غمگین و ساكت، همسری شاد و خندان داشته باشد، خوب هست.
اما سؤال این هست كه به كدام بها این ازدواج دوام می آورد، اونكه شاد و خندان هست همنشین خود را می طلبد.
او پس از وقتی كوتاه از یك نفر ساكت خسته می شود و اونكه ساكت هست از پُرگویی و شادمانی همنشین به آزردگی می رسد.
بنابراین در ازدواج باید به سنخیت شخصیت ها باهم اندیشید به طور اعم زوجین باید در صفات شخصیتی قدری به هم شبیه باشند..

منبع: روان شناسی زن و مرد- تالیف زهره رئیسی گردآوری: زهره پری نوش. .

.

نظرات کاربران

58 out of 100 based on 53 user ratings 228 reviews