مايكروسافت خواستار استيناف در مورد اتهامات وارده بر اين شركت شده است.

به گزارش بخش خبر شبكه فن آوري اطلاعات ايران، به نقل از ايلنا، دادگاه عالي اتحاديه اروپا در دومين جلسه خود كه در ماه دسامبر برگزار خواهد شد, در خواست شركت امريكايي مايكروسافت را مبني بر به تعويق انداختن تحريم‌‏هاي اين اتحاديه عليه اين شركت مورد بررسي برنامه خواهد داد.
اين دادگاه تا 20 دسامبر در مورد به تعويق انداختن جريمه 646 ميليون دلاري و دستور تغيير فعاليت‌‏هاي تجاري مايكروسافت تصميم‌‏گيري خواهد كرد.
كميسيون اروپا در ماه مارس اعلام كرد: مايكروسافت از موقعيت برتر خود در بازار سوء استفاده كرده است.
تحريم‌‏هاي اين اتحاديه تا تعيين نتيجه درخواست استيفاف اين شركت به تعويق افتاده است.
منبع:iritn