اصل چهارده (14) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟


اصل چهارده (14) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
    اصل چهارده (14) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

پاسخ :


مخترع "آيينه" کيست؟

1:مخترع "اتومبيل بخار" کيست؟

اصل چهاردهم (14) قانون پايه ی جمهوری اسلامی ایران:

به حکم آیه شریفه «لا ینهاکم الله عن الدین لم یقاتلوکم فی الدین و لم‏ یخرجوکم‏ من دیارکم‏ ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان‏ الله یحب المقسطین» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی اونان را رعایت نمايند.


مخترع "اتومبيل با استارت" کيست؟
این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطیه و اقدام ننمايند.


قانون پايه ی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون پايه ی در ۱۷۵ اصل تصویب و همان سال به همه پرسی گذاشته شد و نتیجه اون با رای مثبت فراخوان گردید.


مخترع "اتومبيل" کيست؟
در سال ۱۳۶۸ اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت که طی اون از جمله پست نخست وزیری حذف و اختیارات بیشتری به رئیس جمهور داده شد.


مخترع "اتومبيل گازوئيلي" کيست؟
قانون پايه ی در حال حاضر شامل ۱۷۷ اصل می باشد.مخترع "اتومبيل برقي" کيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


74 out of 100 based on 59 user ratings 184 reviews