چرا لينوكس را برگزينيم؟


چرا لينوكس را برگزينيم؟اگرشما واقعا از انجام كارهای هوشمندانه با رايانه خود لذت می بريد، لينوكس يك سيستم عامل رؤيائی برای شما خواهد بود . چرا كه لينوكس از جنبه های فراوان برتر و جذابتر از سيستمهای عامل ديگر است . لينوكس براستی بهشت علاقمندان و كاوشگران و برنامه سازان كامپيوتری است .

لينوكس ضمن اينكه انقلابی در صنعت نرم افزارهای آزاد محسوب ميشود به تدريج انحصار را از رقبای تجاری خود ميربايد و ميرود تا به تحديدی جدی برای شركتهای بزرگی همچون مايكروسافت كه فقط به فكر كسب درآمد بيشتر از راه فروش نرم افزارهای خود هستند بدل شود .

در ابتدای پيدايش صنعت كامپيوتر هيچيك از برنامه نويسان به فكر پركردن جيب خود از پولهای بادآورده نبودند ، بلكه درست برعكس آنان معتقد بودند كه علم و دانش فقط از راه به اشتراك گذاشته شدن ميتواند رشد كند . در طول سالها شاهد تحولات عظيمی در علوم بوده ايم كه همه مرهون تلاش دسته جمعی و گروهی دانشمندان بوده اند اما هم اينك و دست كم در طول چند دهه گذشته شاهد بوده ايم كه افرادی با اهداف صرفا مادی دانسته های خويش را در صندوقچه ها پنهان كرده اند تا آن را به بهائی گزاف به ديگران بفروشند . البته اينكار يعنی كسب درآمد از طريق كسب فن آوری اصلا اشكالی ندارد اما اشكال عمده و اساسی وقتی خود را نشان ميدهد كه كسی نخواهد درقبال ارائه تكنولوژی در مورد نحوه پيدايش و توسعه آن يا چگونگی عملكرد دقيق آن توضيح لازم ارائه بدهد .

در اين شرايط سطح توسعه تكنولوژی منحصر به افرادی می شود كه آنرا دردست دارند و بعنوان اسرار محرمانه از آن حفاظت ميكنند و اشكال اينكار اينجاست كه هر فرد يا گروه به تنهائی صاحب يك فكر و انديشه محدود است و اگر برنامه باشد دانش در يك مجموعه زندانی شود مسلما از توسعه پايدار دور خواهد شد . و ما هم اكنون نتايج اين عقب ماندگی در توسعه و بهينه سازی را بصورت گزارشات فراوان در مورد تهديدات امنيتی جديدی كه متوجه سيستم عامل ويندوز است مشاهده ميكنيم .چيزی كه لينوكس و نرم افزارهای آزاد يا open source‌ را بر ساير سيستمهای تجاری برتری می بخشد اين است كه كدهای نوشته شده در لينوكس و نرم افزارهای مرجع باز بصورت رايگان و كاملا آزاد در اختيار همگان برنامه دارد و هر فرد در هرنقطه از جهان ميتواند باتوجه به دانش و سليقه خود آنرا بهبود بخشيده ، حاصل كار خويش را برای ديگران به اشتراك بگذارد و يا برای خويش نسخه ای دارای مشخصات مورد نظرش را تدارك ببيند .

بهمين دلايل ساده است كه هم اينك تنوع و تعدد توزيعهای لينوكس موجود در جهان به حدی است كه روزی را نميتوان يافت كه يك نسخه جديد يا اختصاصی شده آن با يك نام جديد و منحصر بفرد توسط يك نفر يا گروهی از افراد پا به عرصه وجود نگذارد.

براستی رمز موفقيت لينوكس در دنيای آينده ، آزادی - خلاقيت – و امكان تبادل دانش و افكار خواهد بود .زبانهای برنامه نویسی در لینوکس کدام ها هستند ؟

1:

بد نبود


66 out of 100 based on 61 user ratings 1136 reviews