21 فروردین چه روزی است؟


21 فروردین چه روزی است؟
    21 فروردین چه روزی است؟

پاسخ :


تابلوی "پایان منطقه توقف ممنوع" چه شکلیه؟

1:تابلوی "پیش انتخاب مسیر" چه شکلیه؟

بیست و یکم فروردین، سالروز شهادت امیر سپهبد علی صیاد شیرازی در سال 1378 خورشیدی می باشد.


تابلوی "تقاطع با راه آهن دوخطه" چه شکلیه؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


76 out of 100 based on 61 user ratings 1236 reviews