بررسی 25 سال تدریس در سال اول دبستان

اصول وضع اصطلاحات علمی بر بنیاد دست‌آوردهای نوین زبان‌شناسی
دستورالعمل کارمندان کتابخانه‌های کوچک عمومی
نامنامه علماء و خطاطان ماخوذ از کتب : عالم‌آرای عباسی - قصص‌العلماء - الماثر و الاثار - مجالس‌المومنین - مطلع‌الشمس
نظام مکان مرکزی در بخش میانی استان مازندران
بررسی خطاهای واژگانی فراگیرندگان انگلیسی ایرانی در زمینه‌های شمول معنایی، چند معنایی و هم معنایی
آوانویسی، ترجمه و واژه‌نامه بسامدی 61 پرسش آغازین متن میانه روایات آذر فرنبغ فرخزادان
شرح منظومه حکیم سبزواری بخش معاد، تصحیح، اعراب‌گذاری، ترجمه متن و نقل حواشی حکیم سبزواری حکیم هیدجی، حکیم آملی و حکیم آشتیانی
نفس در فلسفه جرج بارکلی
ترجمه و بررسی آراء آلوین‌پلانتینجا در باب عقل و باور به خدا در کتاب ایمان و عقلانیت
بررسی آراءاختلافی فخر رازی و خواجه نصیرالدین طوسی در بخش منطق
عدل الهی و لوازم کلامی آن از دیدگاه قاضی عبدالجبار
بررسی نگرش کاربران مرکز انفورماتیک و رایانه دانشگاه شهید باهنر کرمان در مورد خدمات شبکه رز-نت و دستیابی به اطلاعات از طریق آن
بررسی نیازهای دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز به منابع اطلاعاتی و نقش کتابخانه‌های دانشگاه در تامین آن نیازها
*