يهوديت و صهيونيسم


يهوديت و صهيونيسميهوديت و صهيونيسم
بخش اول :


يکي از آخرين و کارسازترين حربه هايي که صهيونيستها از آن بهره برده و با آن هاله اي محافظ دور خود ايجاد کرده اند تا هر جنايت و سنگدلي خويش را توجيه و استتار کنند ، اصطلاح « يهودستيزي » است ....

آنها با اين شعار ، هر شعوري را از کار انداخته و با مظلوم نمايي ، سعي در توجيه قساوت و سنگدلي و خونريزي هاي بي حد و حساب خويش دارند .....

تاريخچه يهود ستيزي ، از همان زمان آغاز شد که قبطيان در مصر به قدرت رسيدند و يهوديان را که مردمي بي سواد و کم هوش بودند ، استثمار کردند .....

با ظهور پيامبر بزرگ الهي حضرت موسي عليه السلام ، و نجات آنان از دست قبطيان ، قوم يهود که در اينجا منظور همان نژاد بني اسرائيل است ، خود سردمدار خشونت و جنايت عليه ملتهاي ديگر شدند ....
تا آنکه در هر جاي جهان که عده اي از آنهاسکونت مي گزيدند ، منفور اطرافيان خود مي شدند ....

با بر سر قدرت آمدن بخت النصر ، اين قوم به ذلتي باور نکردني کشانده شده و تاوان همه جنايتهاي خود را پس دادند ....
کورش ، آنها را نجات داد و به ايران آورد و اسکان داد ..... اما در ايران نيز سعي کردند به دربار شاهان راه يابند و نيات پليد و قدرت طلبانه خويش را جامه عمل بپوشند .....

آنها در زمان داريوش دوم ، توانستند شاه را تحت سيطره و نفوذ خويش بگيرند که خود پروسه اي زشت و باور نکردني دارد که در تلمود به روشني بيان گرديده و به بخشي از آن اعتراف شده .....
و تا آنجا پيش رفتند که جمع عظيمي از ايرانيان را قتل عام کرده و حدود هشتاد هزار ايراني را از دم تيغ گذراندند ...... و چنان نا امني و وحشت ايجاد کردند که مردم از ترس ، به بيابانها و کوهها پناه برده و در آنجا به سر بردند .....
کوچک و بزرگ و پير و جوان از بيرحمي آنها در امان نماندند .....
اين واقعه را در فرهنگ بومي ما به نام سيزده بدر مي شناسيم .....
و در فرهنگ يهود ، آنرا عيد فوريم يا پوريم مي نامند و در آن هرساله به شادي و پايکوبي مي پردازند .....مرگ عامل اصلی تحریم های ایران

1:

بخش دوم :


اين جريان تا کنون همچنان ادامه دارد و يهوديان به هرجا پا گذاشته اند ، فتنه و دشمني و خون ريزي و جنگ را نيز با خود سوغات برده اند ......
لذا در هيچ جايي از دنيا ، هيچ ملتي حاضر به پذيرش اين قوم نفرت آور نيست .....

ابتدا قصد داشتند در يکي از کشورهاي غربي جمع شده و با همان روشهاي ديرينه خود يعني فتنه گري و خونريزي ، براي خود کشوري و وطني دست و پا نمايند .....
اما به دليل اينکه برخي از سرمايه داران اونها در اون کشورها منافعي داشتند و اين کار منافع اونها را به خطر مي انداخت ، لذا طي مشورتهاي فراوان و تبادل نظرهاي گسترده يي که داشتند ، تصميم گرفتند در يکي از مستعمرات انگليس ، براي خود وطني بنا نمايند و انگليس و برخي دولتهاي ديگر غربي نيز قول همکاري دادند و اونها نقشه خود را با هماهنگي و حمايت غرب ، در فلسطين عملي ساختند ....
به محض احساس قدرت ، با تبليغات وسيعي ، مسأله کشتار يهوديان به دست هيتلر را بوق کردند و مظلوم نمايي گسترده و بي وقفه يي به راه انداختند ، تا دهان غربيان را بر عليه جنايات خايشانش ببندند و در کنار اون به کشتار فلسطينيان پرداختند و نسل کشي ها کردند .....

غربي ها هم به دليل سابقه دشمني با يهوديان ، و از ترس اينکه مبادا تبليغات خطرناک اونها دامنگيرشان شود ، ابتدا سکوت کردند ....
اکنون پس از نيم قرن سکوت مرگبار و ظالمانه غرب در برابر جنايات يهوديان اشغالگر ، براي توجيه عملکرد زشت و غير انساني خود ، سعي مي نمايند به توجيه جنايات و وحشي گري هاي ايشان رايشان آورند .....


دختر اوباما همجنس گرا شده یا فقط طرفدار اوناست ؟
و هر صداي مخالفي را در نطفه خفه نمايند .....

يهوديان صهيونيست نيز از اين موقعيت طلايي بيشترين بهره را برده و هر چه بيشتر موقعيت سياسي اقتصادي خايشانش را با تبليغات کر و کور کن ، افزايش مي دهند .....

به هر حال اين قوم ، تا کنون نشان داده اند که هر گاه به قدرت دست پيدا نمايند ، از هيچ جنايت ، خونريزي ، فتنه و جنگ و از هيچ کار کثيف و فساد وفحشايي رايشانگردان نبوده اند و نيستند .......
و هيچ حرمتي براي هيچ غير يهودي نمي شناسند ......

حالا چه شده که در افکار امت برخي نقاط دنيا ، يهودستيزي ، گناهي نابخشودني به حساب مي آيد ، بايد در نوشته هاي فوق دليلش را يافت .....


احمدی نژاد : امیدوارم روزی بتوانیم ژن اخلاق را منتقل کنیم !
و در تاريخ يهود ......!!!!!


نظر روحانی درباره این 21 واژه

2:

نگاه شيکاگو تريبيون به سخنان احمدی نژاد / صدمه به مذاکرات هسته ای (جان دينيسزوسکی)

اظهارات اخير رئيس جمهور ايران در خصوص انکار يهودکشی و پيشنهاد انتقال کشور اسرائيل به اروپا، خشم مذاکره نمايندگان هسته ای را برانگيخته هست.


چرا "تايم" در ميانمار توقيف شد؟
اين در حالی هست که مذاکرات هسته ای از چند ماه قبل هست که به بن بست رسيده و طاقت مقامات اروپا و امريکا در برابر ايران طاق شده هست.


شوخی روحانی با احمدی‌ نژاد

جاناتان فريدلند مفسر روزنامه گاردين می نايشانسد: "اکنون ديگر بدگمانی نيست که از ناحيه رئيس جمهوری که رايشاناهای نابودنماينده دارد، احساس نگرانی کنيم.


سفر اوباما به قلعه تاریخی برده ها (عکس)
اين بدگمانی، عاقلانه هست." مطبوعات فرانسه نيز اظهارات احمدی نژاد را" شرم آور" و" غيرقابل قبول" خوانده اند.


طعنه ی زیباکلام به اصول گرایان!

روزنامه ليبراسيون فرانسه به نقل از پاتريک ساباتير می نايشانسد: "وقتی رئيس جمهوری يک کشور 66 ميليونی و قدرت منطقه، رايشاناهای قدرت هسته ای را در سر می پروراند، قوانين بين المللی را نقض می کند، منکر تاريخ می شود و خواستار نابودی يک کشور و تبيعد جمعيت اون هست، ديگر فرمودگو و همکاری با چنين کشوری ممکن نخواهد بود."
امريکا نيز از اظهارات احمدی نژاد به خشم آمده هست.

جاش بلاک سخنگوی لابی هوادار اسرائيل در امريکا می گايشاند، اظهارات احمدی نژاد" تأييد می کند که ايران تهديد خطرناکی برای امريکا و متحدانش هست."
واکنش های رسمی آلمان نيز بسيار شديد بوده هست.

فرانک والتر اشتاين ماير وزير خارجه آلمان فراخوان نموده هست، دولت آلمان" سخنان تکراری رئيس جمهوری ايران را به شديدترين وجه محکوم می کند.

نمی توانم انکار کنم که اظهارات وی روابط دوجانبه را بدتر خواهد کرد و مذاکرات در خصوص برنامه هسته ای ايران را تحت تأثير برنامه خواهد داد."
اما برخی از تحليلگران بر اين باورند که موفقيت مذاکرات هسته ای به قدری اهميت دارد که اعضای اتحاديه اروپا نبايد کانون توجه خود را به اظهارات احمدی نژاد معطوف نمايند.


رزمری هاليس عضو نهاد سلطنتی روابط بين المللی لندن می گايشاند: "شما بايد نشان دهيد که اين قبيل اظهارات غيرقابل تحمل هست و با روابط بين المللی ايران مغايرت دارد.

اما اگر شما ديپلماسی را رها کنيد، وارد سياست نمايشی خواهيد شد که هيچ مشکلی را حل نخواهد کرد." برخی تحليلگران نيز معتقدند که قدرت احمدی نژاد محدود هست و مواضع او نشان دهنده مواضع کلی دولت ايران نيست.
منبع: شيکاگو تريبيون، 16 دسامبر

3:

به ناب ناب ناب مراجعه كن وبخونش

4:

قوم یهود ، اینک سر بر آستان قدرت می ساید و عنان قدرتهای بزرگ جهان را در اختیار گرفته هست ...

اینان هستادان زور و تزویرند ...

نیرنگ بازانی که با جعل و تحریف و دروغ و ریا حتی تاریخ را نیز بدانگونه که میخواهند می سازند و در این وانفسای حقوق بشر و دانش و ارتباطات ، مملکت می تراشند .

و اینگونه هست که قراون کریم در باره ایشان می فرماید : أَشَدَّ النَّاسف عَدَاوَةً لّفلَّذفينَ آمَنفواْ الْيَهفودَ وَالَّذفينَ أَشْرَكفواْ

5:

جشن تلمودیستی پوریم، تراژدیف ملیف ایرانیان!
ملل و اقوام گیتی جشنها و آیینهای گوناگونی دارند که آشنایی با یکایک اونها-در شرایط کنونی- برای ما ایرانیان، نه شدنی هست و نه الزامی! اما در جهان جشنی وجود دارد که هیچ ایرانی میهن دوست و آزاده ای، نه میتواند و نه حق دارد با بی تفاوتی از کنارش بکٌذرد و از چند و چون اون آکٌاه نباشد، چرا که پیدایش این جشن، با نام ایران زمین و خون پاک ایرانیانی که بدست یهودیانف باشندهف میهن ما بخاک افتادند، پیوندی ناگسستنی دارد.

سخن بر سر یک آیین ضد ایرانی هست که هرساله از سوی یهودیان سراسرف جهان انجام میکٌردد و نام اون پوریم هست.

یهودیان، جشن پوریم را هرساله در چهاردهمین و پانزدهمین روز از ماه عبری آدار (که با ماههای فوریه و مارس میلادی، و ماههای اسفند و فروردینف میترایی برابر هست)، انجام مینمايند.
جشن تلمودیستی پوریم، یاد آور قتل ناجوانمردانهف “هامان? صدراعظم دربار هخامنشی و نیز کشتار وحشیانهف دستکم هفتاد و هفت هزار و هشتصد و ده مرد و زن وپیر و جوان و کودک بیکٌناه ایرانی هست که در دوران فرمانروایی اردشیر دوم هخامنشی، و بفرمان مردخایف (Mordchaj) یهودی و افستر(Esther)، زنف یهودی اردشیر دوم، و بدست یهودیانی که از هنگام ورود به سرزمین پارس، با آغوش بازف نیاکان میهمان نواز ما روبرو گشته بودند، در خون غلتیدند و با مرگ مظلومانهف خویش، داغ ننگ ابدی بر پیشانی قدر ناشناسانی زدند که نان و نمک ایران و ایرانی را خوردند و سپس نمکدان شکستند!
انسان ایرانی(انسان زحمتکش ایرانی) باید بداند که در درازای تاریخ، برسرزمین مادری و بر نیاکان سخت کوش و فرزانه اش چه رفته هست.

ایرانیانی که مهر این سرزمین پهناور و باستانی را در سینه جای داده اند، باید بدانند که یهودیان باشنده ایران، پاسخف گشاده رویی و نیکی های بیشمارف نیاکان دلیرمان را چگونه داده اند.

اونان باید بدانند که جشن تلمودیستی پوریم چیست و چگونه پدید آمده هست.

ایرانیان میهن دوست و آزاده باید بدانند که چرا میبایست با جشن تلمودیستی پوریم، همچون یک آیین ضد ایرانی به ستیز برخاست.
پوریم چیست و از کجا آمده هست؟
بر پایه اونچه که در کتابهای مقدس یهودیان، یعنی “تورات? و “تلمود? آمده هست، تاریخ پیدایش پوریم، به دوران فرمانروایی “اَخشفوَرَش? باز میگردد.

و این در حالیست که پادشاهی با این نام در تاریخ هرگز وجود خارجی نداشته هست.

واقعیت اونست که مورخانف یهود با هدف وارونه نشان دادن حقایق تاریخی، و تدوین اون در راستای اهداف هستراتژیک صهیون، “اخشورش? نامی را اختراع کرده، سپس او را بعنوان خشایارشا جا زده اند و بدروغ ادعا کرده اند که افستفرف یهودی، زنف خشایارشا بوده هست.

برخی از مورخان اما با هستناد به مدارک معتبر تاریخی بر این باورند که هستر زنف یهودی اردشیر دومف هخامنشی ملقب به بهمن بوده وپیدایش پوریم با دوران فرمانروایی این پادشاه هخامنشی مرتبط هست.

ما، هر چند بر این باوریم که افستفرف یهودی، زنف اردشیر دوم هخامنشی بوده هست و هم از اینرو پوریم با دوران فرمانروایی اردشیر دوم پیوند دارد، و نیز اعتقاد داریم که شمار واقعی ایرانیانف میهن دوستی که بدست یهودیانف باشندهف میهنمان در دورانف فرمانروایی اردشیر دوم هخامنشی بقتل رسیده اند، بسا بزرگتر از رقم مورد اشارهف تورات(یعنی 77810 نفر) هست، بمنظور پرهیز از سردرگم ساختن خوانندگان، در این نوشتار، فرض را بر درستی روایتف نادرست و ضدتاریخیف بسیاری از صاحبنظران یهود که اخشورش را همان خشایارشا میدانند، میگذاریم و بر این پایه به بررسی فشرده جشن تلمودیستی پوریم میپردازیم.
برپایه روایت “کتابف افستر? از کتابف “تورات?، خشایارشا، امپراتور پارس، در سومین سال پادشاهی خویش جشنی بزرگ برپا نمود که یکصد و هشتاد روز به درازا کشید و سران و بزرگان سراسر امپراتوری پهناور هخامنشی در اون شرکت داشتند.

با پایان یافتن این جشن، خشایارشا جشنی هفت روزه نیز برای باشندگان پایتخت هخامنشی، یعنی شهر شوش انجام نمود.

هموقت با وی،“وَشتی Vashti?، ملکه زیباروی هخامنشی نیز جشنی برای زنان پایتخت برپا کرد.

در واپسین روز این جشن هفت روزه، خشایارشا که از باده نوشی و میگساریف بسیار، مست کٌشته و اختیار از کف داده بود، فرمان داد که ملکه وشتی را نزد وی آورند تا زیبایی بیمانندش را به میهمانان نشان دهد.

ملکه وشتی اما، بفرمان نابخردانه همسرش گردن ننهاد و از آمدن به بارگاه سر باز زد.
امپراتورف مست و ناهشیار هخامنشی که از نافرمانی همسرش سخت به خشم آمده بود، به رایزنی با مشاورانش پرداخت و به توصیه نابخردانه و مشکوک یکی از اونان، ملکه وشتی را که دل کندن از امتیازات شهبانویی را به ننگ گردن نهادن به هوس رانی و خواستهف گستاخانهف همسرش ترجیح داده بود، خلع نمود و پس از چندی، زنی یهودی بنام “هداساHadasa ? را که نزد پسرعموی خویش بنام “مردخای? در سرزمین پارس بسر می برد، به همسری برگزید.

و بدینسان، یک زنف یهودی، نیمتاج شهبانوییف امپراتوری بزرگ هخامنشی را بر سر نهاد!
از نکته های جالب و آموزنده در روایت تورات، یکی هم اون هست که هداسا به توصیه مردخای - که سرپرست او نیز بود- اصلیت یهودی خویش را از ایرانیان، و حتی از همسرش خشایارشا پنهان نمود و در راستای همین پنهانکاریف شفرمود، نام پارسی “افستر?(بمعنای ستاره) را برای خویش برگزید.

میگوییم پنهانکاری شفرمود، زیرا حتی به اعتراف مورخینف یهود که عادت دارند زمین و وقت را به “یهود ستیزی? متهم نمايند، یهودیانف باشندهف سرزمین پارس در دورانف هخامنشیان، از آزادی کامل برخوردار بودند و بقاعده نمی بایستی یهودی بودن خویش را از ایرانیان پنهان دارند!
راز سر بمفهرف یهودی بودن افستر، تنها پس از گذشت پنج سال از هنگام ازدواج او و خشایارشا، بفرمان مردخای و بدست هستر بر خشایارشا گشوده شد و شفرمود اینکه این راز نه در هنگام هشیاری امپراتور هخامنشی، بلکه به هنگام سرمستی و ناهشیاری وی در یک مجلس شرابخواری که از قضای روزگار، ملکهف یهودیف سرزمین پارس، ترتیب دهنده اون بود، توسط هستر بر خشایارشا گشاده شد! یک اتفاق ساده؟ بعید می نماید…
و اما هستر و مردخای از چه روی لازم دانستند این راز سربمهر را بر امپراتور پارس بگشایند؟
برپایه روایت تورات، خشایارشا چندی پس از اونکه هستر یهودی را بزنی گرفت، یکی از وزیران خویش بنام“هامان? را بعنوان صدراعظم خویش برگزید و به همگان فرمان داد که به او احترام بگذارند.

اما گویا هامان از او و قوم یهود، تنها بدان دلیل که مردخای یهودی در مقام یکی از درباریان، در برابر او تعظیم نمیکرد، کینه بدل گرفت و بر اون شد تا به کشتار همگانی یهودیان باشندهف سرزمین پارس دست زند.

و گویا هامان در دوازدهمین سال پادشاهی خشایارشا، برای تعیین وقت کشتار همکٌانی یهودیان قرعه انداخت.

پوریم از واژه عبری “پور? بمعنای “قرعه? برکٌرفته شده هست.


6:

سلام آقاي روح ....ممنون از حضور ارزنده تون .....

منتظر باقي داستانيم ....


7:

خانم زيبا .
آيا مگر يهوديان بخشي از جامعه ي انساني نيستند ؟
آيا به صرف اينكه پيرو دين ديگري هستند و از دين شما تبعيت نمي كنند ، مستحق اين تحقيرها هستند ؟

8:

و بدتر از اون .....

نه به خاطر اينکه همکيش ما نيستن .....
به خاطر اينکه اونا هستن که همه بشريت رو دارن تحقير مي نماين ....

وقتي ميگن ما از همه برتريم ......

اون هم نه از لحاظ علم ، دانش ، شعور ، اخلاق ، معرفت ، دين و تقوا .....

بلکه از لحاظ نژاد .....
وقتي ميگن شماها همه تون براي ما اسب هستين .....

و بايد به ما سواري بدين .....
وقتي ميگن امت غير يهودي دنيا بايد از ما که نژاد (قوم) برتريم اطاعت کنن .....

اينا تمام امت دنيا رو تحقير ميکنن .....
يعني همون کاري که فرعون با امت وقته خودش کرد .....
فرعون هم امتش رو تحقيز مي کرد و خودش رو برتر مي دونست ....
اينجوري بود که امت هم باورشون شده بود و ازش اطاعت مي کردن .....

حالا کي کي رو تحقير مي نمايه .....؟

و کي مستحق شديدترين تحقيرهاست .....؟

9:

• سياست جادوانه ضديت با اسرائيل

اين سئوال که ايران چرا اين همه بر مساله فلسطين و اسرائيل تاکيد دارد و چرا از هر مادری به درگيری فلسطين مهربان ترست و چرا فلسطينی تر از فلسطينی ها شده هست، برای کسانی که در عرصه سياست ايران کار می نمايند، قديمی ترين سئوال هاست.

غربی ها از زبان مسوولان حکومت معمولا پاسخی قانع نماينده نمی يابند.

اون ها هر موقعيت که يک ايرانی را در دسترس می بينند از او می پرسند.

چنان که چهارسال پيش در جلسه ای در دانشگاه برلين به اتفاق آقای شمس الواعظين سخن می فرموديم و جمعی از هستادان و اهل انديشه آلمانی در اون بودند – از جمله خانم اون ماری شيمل که همه می دانند تا بود نگاهی مهربان به ايرانی ها داشت و از هر موقعيت برای مهربان کردن نگاه غرب به تحولات ايران بهره می گرفت.

اون جا يکی از پيران سالخورده و عالم آلمانی همين سئوال را پرسيد.

من و آقای شمس علت را بازفرموديم اما وی سئوالی ديگر پيش کشيد که پاسخش در اختيار من نبود و موضوع اين مقاله هست.
علت که ما فرموديم برای سياست ضداسرائيل جمهوری اسلامی همان هست که روز دوشنبه کيهان در سرمقاله خود نوشته هست "در نگاه هستراتژيك به عرصه، مرز و حائلي ميان ما و ابرقدرت هاي زياده خواه نيست.

اگر ما مرزهاي دفاعي خايشانش را در عمق هستراتژيك اونها تعريف نكنيم اونها در عمق خاك ما به زبان درازي و گستاخي خواهند پرداخت.

تجربه مذاكرات چندساله با اروپا به وضوح نشان داد كه اگر هم مذاكره رسميت داشته باشد، اين مذاكره جز با زبان طرف مقابل- قدرت و زور- مفهوم ندارد."
به زبان ساده تر، سياست دفاع از فلسطينی ها از اون رو در صدر سياست های خارجی ايران برنامه گرفت که سران جمهوری اسلامی در اول کار مطمئن بودند که با جهان غرب درگيری دارند و چنين مصلحت ديدند که آوردگاه را به درون عمق حساسيت های اونان بکشانند و از درون مرزهای خود دور نمايند.

اين را می توان فهميد.

سياستی هست و به قول ناپلئون در اتاق خواب نبايد منتظر دشمن ماند.
اما سپس شناخت علت اين سياست خارجی در بيست و هفت سال گذشته؛ سئوال ها ظاهر می شود، به ايشانژه وقتی دولت امروز ايران با شدت و حدت همين موضوع قديمی را بار ديگر به موضوعی جنجالی در داخل و خارج از کشور تبديل کرده هست.
سئوال اول اين هست که سياستی چنين پرهزينه که ايران را به صورت ياغی در معادلات جهانی شناسانده هست کجا به تصايشانب امت رسيده هست.

جز اشاره به راه پيمائی ها و قطعنامه هائی که همه می دانند چطور برپا می شوند و چگونه شکل می گيرند کدام نشانه بر اين وجود دارد که اکثريت ايرانيان با ادامه چنين رايشاناروئی سنگينی با جهان موافقند.
به ايشانژه وقتی بدانيم که در مورد اين موضوع خط قرمزی تعيين شده که عبور از اون عقوبتی سنگين تر از ترديد به کشتار جمعی يهوديان در جنگ جهانی دوم دارد که در بعض نقاط جهان جرم تعريف شده هست.

کافی هست به فشارهائی که در چند سال گذشته به آقای احمد زيدآبادی کارشناس مسائل خارجی و تحليلگر وارد آمده هست اشاره شود و احکام حبس وی.

و يا حکم صادره از سوی دادگاه ايشانژه روحانيت در مورد آقای عبدالله نوری به دليل اشاره به همين موضوع و ابراز ترديد در درست بودن اين سياست.
پس زمينه های بحث در مورد اين سياست در کشور بسته هست.

حتی بسته تر از بحث مذاکره و رابطه با آمريکا که بارها اشاره به اون در احکام صادره از دادگاه های ايران به عنوان جرم متخصصان و روزنامه نگاران ثبت شده هست.

از سوی ديگر اون گاه که امت مثلا با رای دادن به محمد خاتمی – معتقد به تنش زدائی و فرمودگو در سطح جهانی – نظر ضمنی خود را ابراز داشته اند باز هم عمق سياست گذاری کشور چنين تغييری را نپذيرفته هست.

در عين حال هيچ گاه هم بحثی در مورد هزينه های چنين سياستی در داخل درگير نمی شود مگر با جنجال و هو کردن و غوغا.

پس اولا هزينه های اين سياست از امت پنهان نگاه داشته می شود و اون ها در فکر مانده اند که می توان عربده کش جهان بود و تنها حقمدار گيتی و در عين حال هواپيماها می پرد، چاه های نفت همچنان پول می سازد، رفاه و امنيت و زندگی سالم فراهم می شود.

در حالی که خوب پيداست که چنين نيست و خبر هزينه های واقعی چنين سياستی به امت داده نمی شود، با اين همه نظر اون ها هم پرسيده نشده و اگر کسی هم نظری داده کارش به دادگاه کشيده شده هست.


سئوال دوم اين هست که اين کدام سياست در پهنه گيتی هست که بيست و هفت سال هست با همه تغييرات بنيان کن جهانی – از فروپاشی اتحاد جماهير شوروی تا یازده سپتامبر و به حمله نظامی آمريکا و متحدانش به منطقه که نقشه سياسی منطقه را به هم ريخته هست و اعضای صف مقدم مبارزه با اسرائيل را به ميزفرمودگو کشانده هست – ثابت مانده و در اون تغييری داده نشده و هنوز منجر به حفظ منافع ملی هست.
سئوال سوم اين که کدام مصلحت هست که رييس دولتی با اشاره به کمبودها و عقب افتادگی های کشور، با تهييج امت بر سر نداشته هاشان بر سر کار آيد و چون در دفتر نشست مهم ترين دلشمغولی وی قبل از هر کاری برای امت اين باشد که باز همان پرونده کهنه را بيرون آورد و به دو سخنرانی خود را قهرمان قلوب عوام منطقه بخواهد، به قيمت هزينه کردن موقعيت های پيشرفت کشور.
به معنای ديگر، سپس بیست و هفت سال که چنان سياستی هيچ تحولی در زمينه واقعی اون ايجاد نکرده، جز اون که کشورهای عرب شادمانند که يکی به صحنه آمده و بار اون ها را بر دوش گرفته و امکان داده که اون ها با همکاری جهانی به داد امت خود برسند و امت ايران همچنان فقير بمانند، حالا تازه آقای احمدی نژاد اون را کرده هست اولايشانت سياست داخلی کشور.

چرا می گویم "اولايشانت سياست داخلی" چون که نودولتان همه کارها را که به امت وعده داده بودند گذاشته و به هولوکاست و تحريک يهوديان مشغول شده اند.
به زبان ديگر اگر فقط و فقط از دريچه حفظ نظام بر صحنه بنگريم، می توانيم فرمود که در اول هستبرنامه حکومت دينی در ايران، چنين برداشتی برای دور کردن آوردگاه از داخل مرزها معنا داشت، چون مقرر بود که اوجب واجبات حفظ نظام هست [ و نه حفظ مصالح امت، چون که گايشانا با انقلاب امت چنين خواسته بودند و مصالح خود را در حفظ نظام تعريف کرده بودند] اما با گذر بيست و هفت سال ديگر باقی ماندن در اون جا به معنای اون هست که داوطلب شده ايم تا نسل های آينده را هم قربانی کنيم تا کشوری فقير و عقب افتاده بماند.

و نمی دانيم که وقتی چنين موقعيتی از جامعه ای گرفته شد و همه همپالگی هایش از مرز عقب افتادگی عبور کردند ديگر نمی توان فرمود که مصلحت نظام هم در اين هست.

چه برسد به مصلحت امت که مدت هاست در مورد اون دچار ترديد شده ايم.
چنين هست که نظريه ای سياسی که بيست و هفت سال پيش معنا داشت تبديل به امری کمدی می شود و امت که متخصص ساده و قابل فهم کردن مسائل هستند در تاکسی و اتوبوس خيلی شفاف با اشاره به همان آمار و اطلاعات که احمدی نژاد آورده هست می گايشانند در اين بيست و هفت سال جز عقب افتادگی و رانت خواری و دزدی و تاسيس مافيا و به هدر دادن اموال امت هنری در کار نبوده هست" اما همين امت بلافاصله از کسی که با اين تبليغات به دولت رسيد جدا می شوند و می گايشانند " اين هم با ادامه همان سياست ها قصد دارد کشور را فقيرتر و عقب افتاده تر کند و با تحريک دنيا دوباره کاری کند که وضعيت فوق العاده به وجود آيد و بهانه ناکارآمدی ها شود"
در مقابل چنين هستدلال ساده ای چه خواهيد فرمود.

مگر نه اون که بيست و هفت سال برای تغيير سرنوشت ملتی کافی هست.

کافی هست در نظر آوريم که هيتلر برای بازسازی کشوری تحقير شده و شکست خورده، و تبديل اون کشور به قدرتی مدعی جهانخواری فقط و فقط ده سال موقعيت خواست.

مگر نه که آدنائر و سران آلمان سپس جنگ برای تغيير سرنوشت کشوری بمباران و ايشانران و اشغال شده، و تبديل دوباره اش به قدرت موجود دوازده سال خواستند.

مگر نه اون که رضاشاه برای هستبرنامه امنيت و راه و ايجاد حکومت مرکزی مقتدر و تبديل ايران به کشوری ديگر تنها چهارده سال وقت داشت.

اون ها که شاهد بوده اند می دانند که ايران به تولای درآمد نفتی [ که يک دهم امروز هم نبود] در فاصله سال های پنجاه و سه تا پنجاه و هفت چقدر تغيير کرد، چنان که هنوز بر پايه همان زيرساخت ها و برنامه ها در گذرست، در عرض حداکثر پنج سال که تازه سال آخرش هم انقلاب و ايشانرانی بود و در محاسبه نمی آيد.

جوان تر ها کافی هست که به عکس ها و فيلم های ايران در سال های قبل از اون انفجار قيمت های نفت توجه نمايند، بی هيچ ارزش گذاری.

ماهاتير محمد در کشور مسلمان مالزی تنها در عرض دوازده سال اون کشور را ساخت.

کره جنوبی با وضعيتی به مراتب بدتر از ايران در سال 1980 اينک چندين مرتبه بالاتر از ما در سطح اقتصادی جهانی برنامه گرفته هست.

دوبی شيخ نشينی که به اندازه يکی از محلات شهرستان تهران نيست [ و برخلاف نوشته چندی قبل سرمقاله جوان در نفت غوطه نمی خورد که هيچ اصلا نفتی ندارد] در عرض پانزده سال تبديل به معجزه گر منطقه و محل جذب توريست و پول و صدور خدمات شده و ايرانی مانند همپايگی های زليخا همه از عشق به اين يوسف آرنج را به جای نارنج بريده دارند و سرو ته شان را که بزنی در اون جايند و اگر مالی داشته باشند در اون جا به کار می اندازند.

دوبی و ترکيه به طفيل درآمدهای حاصل از جنگ ايران و عراق در ده سال شکل و شمايل و سرنوشت امتانشان را تغيير دادند.

به هر يک از کشورهای جهان – مگر کشورهائی که از آرمان و ايدئولوژی محملی برای پوشاندن ناکارآمدی خود می سازند و مانند صدام سی سال جامعه ای را به غوغا و هياهو عقت می اندازند – بنگريم در بيست و هفت سال سرنوشت های خود دگرگون کرده اند و ديگر اون نيستند که بودند چه برسد که بعد اين مدت هنوز با تکرار فرموده های رييس جمهور جديد به رازهای تازه عقب ماندگی خود واقف آيند.

باری بيست و هفت سال خيلی هست.

و امت حق دارند بگايشانند که اگر اين سياست [بردن آوردگاه به عمق هستراتژيک دشمن] چنين حاصلی به بار آورده هست لازم هست تجديد نظر در اون.
مگر اون که کسی مانند نايشانسنده سرمقاله کيهان تصور کند، همين قدر که عمق هستراتژيک را توصيح داد گره ذهنی همه باز می شود و چامعه ايرانی به صدا در می آيد که هان پس اين هست دليل.

خيلی خوب، دانستيم و آسوده شديم.
فرمودند مردی همکارش را فرمود مگر تو دو هزار تومان از من طب نداری.

جواب داد چرا.

فرمود مگر من به تو دو هزار تومان بدهکار نيستم .

فرمود خب چرا.

مرد فرمود پس اين دو هزار به اون دو هزار در.

ديگر حسابی نداريم.


10:

بنابر داستان تورات، هامان پس از اونکه پور(و یا قرعه) سیزدهمین روز از ماه عبری “آدار? را نشان داد، بدیدار خشایارشا شتافت تا اجازه کشتار همکٌانی یهودیان را از وی دریافت دارد.

تورات در این ارتباط چنین مینویسد:
“پس هامان به اخشورش پادشاه کٌفت قومی هستند که در میان قومها در جمیع ولایتهای مملکت تو پراکنده و متفرق می باشند و شرایع ایشان مخالف همه قومها هست و شرایع پادشاه را بجا نمی آورند لهذا ایشان را چنین واکٌذاشتن برای پادشاه مفید نیست اکٌر پادشاه را پسند آید حکمی نوشته شود که ایشان را هلاک سازند و من ده هزار وزنه نقره بدست عاملان خواهم داد تا اون را به خزانه پادشاه بیاورند?(کتاب هستر، باب سوم، آیات هشتم و نهم)
و اما خشایارشا در برابر خواسته هامان چه واکنشی نشان داد؟ تورات مینویسد:
“اونکٌاه پادشاه انکٌشتر خود را از دستش بیرون کرده اونرا به هامان بن همداتای اَجاجی که دشمن یهود بود داد و پادشاه به هامان کٌفت هم نقره و هم قوم را به تو دادم تا هرچه در نظرت پسند آید به ایشان بکنی?(همانجا، باب سوم، آیات دهم و یازدهم)
و بدین ترتیب، کٌویا فرمانی صادر کٌشت که بر پایهف اون، یهودیانف باشندهف سرزمین پارس میبایستی در سیزدهمین روز از ماه عبری آدار “قتل عام? کٌردند.
اما مردخای و هستر یهودی که از متن فرمان آکٌاهی یافته بودند، بیکار ننشستند و به تکاپو پرداختند.

هستر یهودی، ضمن دعوت از خشایارشا و هامان به مجلس شام و مجلس شراب، و در حالی که خشایارشا-همچون وقتی که بر ملکه وشتی خشم کٌرفته بود- از فرط میکٌساری، هوش از کف داده بود و سر از پا نمی شناخت، راز یهودی بودنش را بر وی آشکار ساخت و او را واداشت که هامان را بر دار بکشد و سپس فرمان کشتار همکٌانی “دشمنان یهود? را که همانا میهندوستان پارس و خانواده هایشان بودند، صادر نماید و مردخای یهودی را به جای هامان، بر جایکٌاه وزیر اعظم دربار هخامنشی بنشاند!
بدنبال اون، هستر و مردخای با اجازه خشایارشا و بنام او فرمان تلمودیستی کشتار همکٌانی شماری بزرکٌ از ایرانیان را صادر نمودند و مقرر کٌشت که این فرمان، درست در همان روزی که کٌویا برای کشتار همکٌانی یهودیان تعیین شده بود، به مرحله اجرا در آید.

تورات در ارتباط با این فرمان ضد ایران و ضد ایرانی که توسط مردخای و بنام پادشاه ایران صادر کٌشت، چنین مینویسد:
“و در اونها پادشاه به یهودیانی که در همه شهرها بودند اجازت داد که جمع شده به جهت جانهای خود مقاومت نمایند و تمامی قفوّت قومها و ولایتها را که قصد اذیت ایشان میداشتند با اطفال و زنان ایشان هلاک سازند و بکشند و تلف نمایند و اموال ایشان را تاراج نمايند?(همانجا، باب هشتم، آیه یازدهم)

در همسنجی با هامان و“دشمنان یهود? که حتی یک یهودی باشندهف سرزمین پارس را نکشته بودند، یهودیان در سایهف پشتیبانی و قدرت هراسناکف هستر و مردخای یهودی به کشتار کٌستردهف “تمامی قوت قومها و ولایتها… با اطفال و زنان ایشان? پرداختند و بنا بر اعتراف تورات، تنها در ظرف دو روز، یعنی سیزدهم و چهاردهم ماه عبری آدار، در شوش و دیکٌر شهرها و هستانهای امپراتوری هخامنشی، افزون بر ده پسر هامان، هفتادو هفت هزارو هشتصد تن از ایرانیان را که در میانشان زنان و کودکان نیز برنامه داشتند، با بیرحمی به قتل رساندند.

و سپس در حالیکه بسیاری از نیاکان داغدیده ما در اندوه کٌران از دست دادن جکٌرکٌوشه هایشان به سوکٌواری پرداخته بودند، پیروزی بزرکٌ خویش بر“دشمنان یهود?- و در واقع بر ایرانیان- را جشن کٌرفتند! جشن تلمودیستی و ضد ایرانی پوریم، بر بستر یک تراژدیف ملی و فراموش ناشدنی تاریخی برای ما ایرانیان، بدینسان پدید آمد.
از اون هنکٌام تابه امروز، یهودیانف جهان-و از جمله یهودیان باشنده میهنمان-به فرمان هستر و مردخای، هرساله چهاردهمین و پانزدهمین روز ماه عبری آدار را بپاس کشتار ایرانیان جشن میکٌیرند، هدایایی برای یکدیکٌر میفرستند، کارناوال براه می اندازند، در کنیساها به مطالعهکتاب هستر می پردازند، وبکٌونه ای غیر معمول-برای یهودیان- میکٌساری می نمايند.

اونان در تمامی مدتی که جشن تلمودیستیف پوریم ادامه دارد، عبارت“خجسته باد مردخای، لعنت بر هامان? و“خجسته باد هستر، لعنت بر زَرَش(همسر هامان)? را بی وقفه تکرار می نمایند و نوعی شیرینی به نام“کٌوشف هامان? می پزند و میخورند و اونرا حتی به غیر یهودیان نیز- که بکٌونه ای اهانت آمیز “کٌـفـویGoyim ?میخوانندشان- تعارف می نمايند.
در این میان اونچه بیش از همه، شکٌفت و غم انکٌیز مینماید، اونست که در میهن رنجدیده ما، یعنی در سرزمینی که بفرمان هستر و مردخای یهودی کشتار ناجوانمردانه ایرانیان بدست یهودیان انجام کٌرفته هست، آرامکٌاهی نیز برای هستر و مردخایف یهودی در شهر همدان برپا کٌشته هست!!
چنانکه می بینیم، جشن تلمودیستی پوریم که یکی از جشنهای ملی یهودیان هست، یک آیین ضد ایرانی هست که برکٌزاری هر ساله اون از سوی یهودیان، در بهترین حالت، مفهومی جز دهن کجی آشکار به ما ایرانیان ندارد و نمک بر زخم دیرینهف ما می پاشد.
و این همه در حالی هست که کٌردانندکٌان بخش فارسی رادیو رژیم نژادپرست اسرایـیل و شماری از یهودیانف باصطلاح ایرانی تبار!! که در اسرایـیل لانه کرده اند، با حیله کٌری و دورویی، و از راه تحریف آشکار حقایق تاریخی، میکوشند خود را بعنوان دوستداران ایران و ایرانی جا بزنند.

اونان در کٌفتارها و نوشتارهایف نژادپرستانه خویش، از هامان با صفتهایی زشت همچون “اجنبی?و“بیکٌانه پرست? نام میبرند! توکٌویی“هداسا? و “مردخای? یهودی، یعنی کسانیکه بی اونکه حتی قطره ای خون ایرانی در بدن داشته باشند، بر عالیترین مقامات حکومتی در میهن ما چنگ انداختند، نسل اندر نسل، ایرانی بوده اند!!
جاعلینف حرفه ای صهیونیست، بیشرمی را تا بدانجا رسانیده اند که از باصطلاح همسانی جشن نوروز و جشن ضد ایرانی پوریم دَم میزنند!! انتشار دومقاله زیر نام “نوروز و پوریم? و “نکٌاهی دیکٌر به رویدادهای کتاب هستر? در نخستین شمارهف ورق پارهف صهیونیستیف “مهر و دوستی?(اورشلیم، مارس 1997) که از سوی یهودیان باصطلاح ایرانی تبار!! در اسراییل منتشر میکٌردد و برای برخی از ایرانیان ارسال میشود، در چارچوب همین تلاشهای اهریمنی و ضد تاریخی انجام کٌرفته هست.

بیایید به بررسی فشردهف این دومقاله بپردازیم.

چرا که حتی همین بررسی فشرده نیز بیش ازپیش ما را با سرشت ضد ایرانی پوریم آشنا خواهد نمود.


11:فرمایشات شما حول دو محور عمده می چرخد که یکی مربوط به مشکلات اقتصادی کشور و پیشرفتهای اقتصادی ملل دیگر ، و دیگری مربوط به توجیهات هستراتژیک مخالفت با اسراییل هست ...

ضمن اینکه من به مشکلات اقتصادی و عقب ماندگی از این نظر که نتیجه بعضی سوء مدیریتها و سیاست های نادرست مدیران بخشهای مختلف بوده اعتراف و اذعان می کنم و قصد انکار و نادیده گرفتن اون را ندارم ...

اما بی انصافی هست اگر از یاد ببریم که در دوران جنگ ، همکاری آمریکا و حجاز سعودی قیمت نفت را به زیر 7 دلار رساند که حتی در مقطعی هستخراج نفت پاسخگوی هزینه های اون نیز نبود ...

و خلاف عدالت هست اگر دشمنی ها و کارشکنی ها را به باد فراموشی بسپاریم ...به همین وجه ، ساده انگاری در مورد خصومت پنهان یهودیان صهیونیست با نظام کنونی ایران ، غفلتی هست که آثار زیانبار اون را نمیتوان نادیده گرفت .

گره کور روابط ایران و آمریکا در اسراییل هست و ما اگر بخواهیم مشکلاتمان را با دنیا حل کنیم ، باید با اسراییل و سران جنایت پیشه اون به تفاهم برسیم ....


12:

ادامه ماجرای پوریم

نوروز و پوریم
این نام مقاله ای هست که“همایون امیری?، یکی از یهودیان اسرایـیلی که در ایران زاده شد و پس از بهره کٌیری از امکانات آموزشی، مادی و معنوی میهنمان، همچون بسیاری دیکٌر از یهودیان زاده شده در ایران، به اعتراف ورق پارهف “مهر و دوستی?، “راهی خانهف همیشکٌی اش اسرایـیل? کٌشت، در نخستین شمارهف ورق پارهف نامبرده منتشر شده هست.
همایون امیری که تلاش دارد خود را بعنوان ایرانی جا بزند، در این مقالهف سراپا دروغ و ریا کوشیده هست تا نوروز و پوریم را همسان جلوه دهد و چنین وانمود سازد که ایرانیان، در کنارف جشن باستانی و ایرانیف نوروز، جشنف تلمودیستیف پوریم را نیز“عید بزرکٌ ملی? خویش میدانند!!
او با کٌستاخی ادعا میکند:“این دو پدیدهف بزرکٌ تاریخی، ملی ایرانیان…هرکٌز از یاد نخواهد رفت و همواره[بمتْابه] بخشی از فرهنکٌ پیوند دهندهف فرهنکٌ ایرانی، یهودی پابرجا خواهد ماند.?
در اینکه پوریم، همچون یک“پدیدهف بزرکٌ تاریخی? هرکٌز از یاد ایرانیان نخواهد رفت، هیچ تردیدی وجود ندارد، زیرا ایرانیان خردکٌرا، میهندوست و انقلابی، هرکٌز کشتار وحشیانهف نیاکان خود بدست یهودیان را در دوران فرمانروایی اردشیر دوم هخامنشی از یاد نمی برند.

اما این ادعا که پوریم بعنوان“بخشی از فرهنکٌف ایرانی، یهودی پابرجا خواهد ماند?، یک دروغ بیشرمانهف تلمودیستی بیش نیست که تنها از دهانف یهودیانی همچون همایون امیری میتواند شنیده شود!
میان فرهنکٌ ما ایرانیان و اون فرهنکٌی که کشتار همکٌانی نیاکان کٌرامی و خردمند ما را ساوقت داد و دریایی از خون در میهن ما براه انداخت، هیچ پیوندی وجود ندارد.

اونچه ما را به هم“پیوند? میدهد، تنها دره ای از خون پاک هامان و هفتاد و هفت هزار و هشتصد و ده ایرانیف جان باخته در کشتار پوریم هست و بس!
همایون امیری با کٌستاخی مینویسد:“همسانی های فراوانی که بین این دو جشن ملی می بینیم انکٌیزهف نزدیکیها و دوستیهای پایدار میان دو قوم کهنسال کٌشته هست.?!!
و اما این“همسانیهای فراوان? کدامند؟
همایون امیری با ردیف کردن مشتی لاطائـلات، جواب میدهد:“پوریم جشن آزادی و رهایی، روز برکت، روز چیرکٌی سپیدی بر سیاهی،…روز پیروزی نیکی بر زشتی و سرانجام روز پیوند وبهم پیوستنف دو قوم کهنسال ایرانی و یهودی هست.?
در اینکه پوریم، برای یهودیان“روز برکت? هست، نیز هیچ تردیدی نمیتوان داشت، زیرا یهودیان باشندهف سرزمینف پارس، در جریان پوریم به اجرای فرمانی پرداختند که بموجب اون یهودیان حق داشتند هموقت با کشتار نیرومندترین و جنکٌاورترینف میزبانان خویش و“اطفال و زنانشان?، به تاراج دارایی و تْروتشان نیز بپردازند.

در این ارتباط، و در اشاره به نامه هایی که مردخای و هستر برای یهودیانف سراسر امپراتوری هخامنشی فرستادند، در تورات آمده هست:
“و در اونها پادشاه به یهودیانی که در همه شهرها بودند اجازت داد که جمع شده به جهت جانهای خود مقاومت نمایند و تمامی قوت قومها و ولایتها را که قصد اذیت ایشان میداشتند، با اطفال و زنان ایشان هلاک سازند و بکشند و تلف نمایند و اموال ایشان را تاراج نمايند.?(کتاب هستر، باب هشتم، آیه یازدهم)
چنانکه میبنیم پوریم برای یهودیان براستی نیز روز برکت هست! و در این میان هرچند تورات، ضمن اعتراف رسمی به اینکه چنین فرمانی بدست مردخای و هستر صادر شد و بدست یهودیان بمرحله اجرا نیز در آمد، ادعا میکند که یهودیان پس از اونکه“جمیع دشمنان خود را به دَم شمشیر زده کشتند و هلاک کردند وبا ایشان هرچه خواستند بعمل آوردند… لیکن دست خود را به تارج نکٌشادند?، چیزی از برکت این روز-و در واقع دو روز- تاریخی برای یهودیان نمیکاهد.

میکٌوییم دو روز، زیرا یهودیان دو روز تمام، یعنی روزهای سیزدهم و چهاردهم آدار را به کشتارف ایرانیانف میهندوست سرکٌرم بودند.

در این ارتباط در تورات آمده هست:
“استر [به خشایارشا] کٌفت اکٌر پادشاه را پسند آید به یهودیانی که در شوشَن(منظور شهرف شوش هست-ما) میباشند اجازت داده شود که فردا نیز متْل فرمان امروز عمل نمایند و ده پسر هامان را بر دار بیاویزند و پادشاه فرمود که چنین بشود و حکم در شوشن نافذ کٌردید و ده پسر هامان را (که یهودیان، اونها را یک روز پیشتر از اون کشته بودند-ما)بدار آویختند و یهودیانی که در شوشن بودند در روز چهاردهم ماه اذار(منظور ماه آدار هست-ما)نیز جمع شده سیصد نفر را در شوشن کشتند لیکن دست خود را به تاراج نکٌشادند و سایر یهودیانی که در ولایتهای پادشاه بودند جمع شده برای جانهای خود مقاومت نموده و چون هفتادو هفت هزار نفر از مبغضان خویش را کشته بودند از دشمنان خود آرامی یافتند اما دست خود را به تاراج نکٌشادند?(همانجا، باب نهم، آیات سیزدهم تا هفدهم)
براستی چه کسی میتواند باور نماید که یهودیان ، در حالی که دهها هزارتن از پارسها را کشتند، به زن و مرد و پیر و جوان و کودک رحم نکردند، و “با ایشان هرچه خواستند بعمل آوردند?، برغم فرمان مردخای و هستر، لطف فرموده و “دست خود را به تاراج نکٌشادند?؟!
وانکٌهی کدام عقل سلیم باور میکند که روزهای کشتار وحشیانهف ایرانیان توسط یهودیان، اونچنانکه همایون امیری ادعا میکند، “روز پیوند و به هم پیوستن دو قوم کهنسال ایرانی و یهودی هست?؟!
افزون بر این، هنکٌامی که از پوریم بعنوان“روز چیرکٌی سپیدی بر سیاهی?و “پیروزی نیکی بر زشتی? یاد میشود، آیا این بدانمعنا نیست که همایون امیری و همدستان صهیونیستش، یهودیان را نماد سپیدی و نیکی، و ایرانیان را نماد سیاهی و زشتی میدانند؟

همایون امیری همچنان به دروغپردازی ادامه داده و مینویسد:“به نظر ما هستر برای یهودیان جهان همان کاری را کرده که جمشید یا فریدون برای ایرانیان نموده اند.?
برخلاف ادعای این دروغپرداز تلمودیست، اونچه جمشید یا فریدون برای ایرانیان نموده اند به هیچ روی با اونچه که هستر برای یهودیان جهان کرده، همانند نیست.

چه، نه جمشید، و نه فریدون، برای خوشایند ایرانیان، به کشتار همکٌانی ایرانیان و یا امتانی از سرزمینهای دیکٌر دست نزده اند.

حال اونکه هسترف و مردخای یهودی، برای خوشایند یهودیان، فرمانف کشتار همکٌانیف ایرانیان را صادر نموده اند.

میکٌوییم کشتار همکٌانی، زیرا رقمف 77810 نفر برای جهان اونروز، و برای جمعیت اونروز سرزمین مادری ما، رقمی بس بزرکٌ و تکان دهنده هست! در واقع یهودیان باشندهف ایران در جریان پوریم به یک نسل کفشی آشکار علیه ایرانیان دست زده اند.


13:

به! چه بازاری داره این یهودستیزی! و چه جذبه ای دارند یهودها!
عزیزم، این تنها پستی بود که از این تاپیک خوندم، فقط می پرسم فرضا تمام اونچه شما فرمودید صحیح و هزار اتهام دیگر هم بر یهود و قومش و صهیون ها وارد.

حالا من ایرانی چه باید کنم؟

14:
از همین جمله می توان پی برد که عمق فاجعه تا کجاست ...

و می شود حدس زد که آقای اسپیلبرگ یهودی برای چه فیلم فهرست شیندلر را ساخت ...

حالا باز بگین هالیوود هیچکاره اس !!!

15:

همایون امیری در ادامه مینویسد:“پوشش تبديل پوشیدن در پوریم برابر با پوشاک نو به تن کردن نوروزی هست.?
این هم یک دروغ آشکار بیش نیست.

زیرا ایرانیان در جشن نوروز، به نشانهف پاکیزکٌی و باور به دکٌرکٌونی و زایش طبیعت و زندکٌی، جامهف نو به تن مینمايند.

حال اونکه یهودیان، به هنکٌام پوریم، کارناوال و بالماسکه براه می اندازند و نه پوشش نو، که“پوشش مبدل? میپوشند.

ضمنا برخلاف نوروز که در اون همهف ایرانیان جامهف نو به تن مینمايند، در پوریم، نه همهف یهودیان، که بطور عمده دخترکان و پسرکانف یهودی، پوشش تبديل می پوشند وهربار با شنیدن نام هامان و یا زَرَش(همسر هامان) جیغهای کٌوشخراش می کشند و به اونان لعنت می فرستند! در جشن نوروز اما، ایرانیان به کسی لعنت نمی فرستند.

یهودیان در پوریم کسانی را به شکل هامان در آورده، بدنبالشان براه می افتند، برصورتشان تفف می اندازند و بکٌونه ای سمبلیک اونان را می زنند.

ایرانیان اما، در نوروز، نه کسی را میزنند و نه برصورت کسی تفف می اندازند!
همایون امیری که خود بهتر از هرکسی میداند در چنتهف خالی اش چیزی برای عرضه نمودن ندارد، ناکٌهان به صحرای کربلا میزند و مینویسد:“جشن تولد طبیعت در نوروز ایرانی با نوزایی خانوادهف یهود در جانبازی هستر و برپایی پوریم در یک بستر فلسفی میروند.?!!
براستی جشن تولد طبیعت در نوروز چه ارتباطی با نوزایی خانواده یهود دارد که بر پایه اون، این باصطلاح ایرانی، به خود حق میدهد که اینچنین کٌستاخانه از اون“یک بستر فلسفی? دست وپا کند، معمایی هست تلمودیستی که تنها او وهمپالکی هایش از اون سر در می آورند.
همایون امیری که در دیزی را بازدیده، اما هیچ شرم و حیایی نمی شناسد، رکورد نوینی در کٌستاخی از خود برجای کٌذاشته و مدعی میشود:“اکٌر بتوانیم برای سینها یا شینهای هفتکٌانه نوروزی همانندی در فرهنکٌ پوریم بیابیم، بی تردید تدارک انواع خوراکیها و اقسام شیرینیجات(کٌوش هامان)، توزیع حلوای معطر از کٌلاب ناب… را میتوانیم از ویژکٌیهای مشترک این دو جشن بنامیم.?
همایون امیری برغم همهف تلاشهایی که برای همسان نشان دادنف دو جشن ناهمسان و ناسازکٌار نوروز و پوریم بخرج داده، ناکٌزیر از اعتراف به این واقعیت تکاندهنده کٌشته هست که یهودیان جهان-و از جمله یهودیان ایران-هرساله، در جریان برکٌزاری پوریم، شیرینیهایی را به شکل“کٌوش هامان? درست کرده و اونها را نوش جان می فرمایند!! اونان ضمنا لطف فرموده و کٌوش هامان را به خورد غیر یهودیان نیز می دهند!!
براستی در کجای نوروز و در کدام جشن از جشنهای ملی ما ایرانیان، خوردنف سمبلیک این و یا اون عضو از بدن انسان-اونچنانکه در میان یهودیان مرسوم میباشد-تبلیغ و توصیه کٌشته هست؟! و آیا درک این نکته که از خوردن کٌوش انسان-هرچند بصورت سمبلیک-تا تبلیغ آدمخواری، فاصلهف زیادی وجود ندارد، خیلی دشوار هست؟!
خلاصه کنیم: میان جشن نوروز ما ایرانیان و جشن تلمودیستی پوریم، حتی سرسوزنی نیز همسانی وجود ندارد.

نوروز جشنف بهار، زندکٌی، آفرینش، زیبایی و مهر و دوستی راستین میان انسانهای زحمتکش و آفریننده هست.

نوروز، یادآور درد ورنج هیچ قوم و سرزمینی نیست و بر بستر کشتار وحشیانهف این و یا اون قوم، پدید نیامده هست.

حال اونکه پوریم، جشن خون، انتقام، کشتار و کینه نسبت به بیکٌانکٌان بوده و بر بستر رنج و خون ایرانیان پدید آمده هست.

پوریم، کشتارف مردان، زنان و کودکانی را در اذهان زنده میکند که یکٌانه “کٌناهشان? میهن دوستی و کٌشاده رویی و میهمان نوازی نسبت به قومی بوده هست که جواب مهر و دوستی را با کینه و دشمنی داده هست.

قومی که فرزندانش بجای پوزش خواهی از اونچه که با ایرانیان کرده اند، تا به امروز نیز به برکٌزاری این جشن ضد ایرانی ادامه میدهند و میکوشند با وارونه جلوه دادن حقایق تاریخی، توجیه باصطلاح ایرانی!! نیز برای اون دست و پا نمايند!!
بربستر یک چنین جعلیات تاریخی و توجیهات تلمودیستی هست که مقالهف “نکٌاهی دیکٌر به رویدادهای کتاب هستر? در زرادخانه کهنسالف صهیون، ساخته و پرداخته شده و همچون تیری زهر آکٌین بسوی ایرانیان پرتاب میکٌردد.
نکٌاهی دیکٌر به رویدادهای کتاب هستر
“نکٌاهی دیکٌر به رویدادهای کتاب هستر? عنوان مقاله ایست که توسط “یوسی سیوان?، یکی دیکٌر از یهودیانف زاده شده در ایران، نوشته شده هست.

یوسی سیوان نیز که در شهر اصفهان-شهری که وقتی نام“یهودیه? را برخود داشت و امروزه نیز شمار بسیاری از یهودیان باشندهف ایران را در خود جای داده- چشم به جهان کٌشوده هست، همچون بسیاری دیکٌر از یهودیانف زاده شده در ایران، به اعتراف ورق پارهف تلمودیستیف “مهر و دوستی?، “همراه خانوداه اش به سرزمینف نیاکانی خویش، اسرایـیل کوچید?.

وی اما پابپای خدمت به رژیم نژادپرست اسرایـیل، از یاد نبرده هست که به ایرانیان درس فرهنکٌ و اخلاق نیز بیاموزد!!
یوسی سیوان، در آغاز، ضمن پرداختن به“فشرده ای از رویدادهای شورانکٌیز زندکٌی هستر?، از“وَشتی?، ملکهف پاکدامن و زیباروی هخامنشی که از فرمانف نابخردانهف همسرش داإـر بر نشان دادن زیبایی خود به مردان نامحرم سرپیچی نمود، به عنوان“همسر کٌستاخ? نام میبَرَد.

و در حالی که شادمانی خویش را از این که“استر?، دختر یتیم یهودی…تاج دربار ایران را می رباید? پنهان نمی سازد، خواننده را با یکی از مهمترین درسها و ویژکٌیهای تاریخ صهیون آشنا میسازد و اون اینکه یهودیان، در بسیاری موارد-و هرکٌاه که بایسته دیده اند-هویت قومی خویش را از غیر یهودیان پنهان نکٌاه داشته اند و در این راستا، “همرنکٌ جماعت شده? و در کنار حفظ نام راستین خویش در نهان، نامی نوین برای خویش برکٌزیده اند.

یوسی سیوان مینویسد:“مردخای روشندل و جهاندیده در آستانهف پیوند هستر با خشایارشاه به برادرزادهف جوان اندرز میدهد که راز یهودی بودنش را در پرده نکٌاه دارد.?
نه یوسی سیوانف تلمودیست و نه هیچیک از تنظیم نمايندکٌان تورات و تلمود، تا به امروز نیز در این باره توضیحی نمی دهند که چرا “مردخای روشندل و جهاندیده? با زیرپا کٌذاشتنف موازین اخلاقی و نیز با نادیده کٌرفتن قانون کشوری که به او و دیکٌر یهودیان پناه داده، به هستر“اندرز میدهد که راز یهودی بودنش را در پرده نکٌاه دارد.?! مکٌر بر اینکار، جز رسوخف غیرقانونی و توطإـه کٌرانهف یهودیان در دستکٌاههای دولتیف سرزمین پارس، و بدتر از اون، فریب امتانی که میپنداشتند در سیمای هستر، با ملکه ای از تبار و نژاد پارس و آریایی سروکار دارند، نام دیکٌری نیز میتوان نهاد؟ و آیا این اعتراف، با ادعای همیشکٌی رهبران یهود دایـر بر اینکه یهودیان جهان همواره به قوانین کشوری که در اون بسر میبرند، پایبندند، همساز هست؟! و چه تضمینی وجود دارد که امروز نیز بسیاری از سران رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی و همسرانشان، یهودیانی همچون“استر? نباشند که بفرمانف صهیون، و با دقت و وسواسی شکٌفت انکٌیز، اصلیتف یهودیف خویش را از ایرانیان پنهان میدارند؟!
یوسی سیوان در ادامهف اعترافات جالب، خواندنی و آموزنده اش مینویسد:“هداسا نام دیکٌر هستر بود که در خانوادهف یهودی او را به این نام میخواندند.

جابجایی نام هداسا با هستر“اختر یا ستارهف ایرانی? نیز بخشی از همین آموزشهاست.?
بدیکٌر سخن، هداسا برای خودیها(یهودیان)، هداسای یهودی و برای بیکٌانکٌان(غیر یهودیان) هستر ایرانی!! بوده هست!! نویسندهف تلمودیست، تنها از یاد برده هست!! بدین واقعیت تلخ و تکاندهنده اشاره کند که امروز نیز بسیاری از یهودیان باشندهف میهن ما-وچه بسا همسران بسیاری از آیات عظام و مقامات لشکٌری و کشوری- “آموزش? و “اندرز? مردخای و دیکٌر بزرکٌانف صهیون را آویزهف کٌوششان ساخته و هویت یهودی خویش را از ایرانیان، پنهان میدارند.
نویسندهف صهیونیست، پس از کلی تعریف و تمجید و ستایش از“مردخای تیز بین? و“هوش سرشار هستر?، تیر زهرآکٌینف تلمودیستی اش را بسوی هامان نشانه میرود و مینویسد:“در دربار خشایارشاه کسی نیست که از نیش کٌزندهف هامان آسوده باشد، مکٌر اونکه کٌوش بفرمان باشد وسروری این وزیر را پدیده ای بی چون و چرا بداند.?
و این در حالیست که حتی در تورات، از اینکه کٌویا در دربار خشایارشا، همکٌان “از نیش کٌزندهف هامان? در رنج و شکنج بوده اند، هیچ سخنی نرفته هست! اما یوسی سیوان همچون کاسهف داغتر از آش باید یک چنین دروغهایی را ردیف کند تا بتواند از مردخای که در دربار هخامنشی خدمت میکرد، یک قهرمانف یهودی بسازد.

سیوان مینویسد:“مردخای بیدی نیست که به باد هامان بلرزد…مردخای خداشناسف یهودی آموخته که تنها در برابر خدایف یکٌانه باید چشم جان بست و بر خاک افتد…اینکٌونه رفتار مردخای هر روز بیش از پیش برکینهف زهرین هامان می افزاید.?
نویسندهف صهیونیست که کٌمان میکند با یک مشت افراد نادان و احمق سروکار دارد، فراموش میکند که در تورات، در باره هستر-که شخصیتش برای تلمودیستها چندان ارزش داشته که در تورات و تلمود فصلی را بدو اختصاص داده اند-آمده هست:“واستر بار دیکٌر به پادشاه عرض کرد و نزد پایهای او افتاده بکٌریست و از او التماس نمود که شرّ هامان اجاجی و تدبیری را که برای یهودیان کرده بود باطل سازد.?
از یوسی سیوانف صهیونیست باید پرسید: چنانچه مردخای از اونرو در برابر هامان تعظیم نمیکرد که “خداشناس? بود و “آموخته? بود که “تنها در برابر خدای یکٌانه باید… برخاک افتاد?، چرا هستر “نزد پایهای پادشاه هخامنشی می افتد و میکٌریَد؟! و اکٌر رفتار مردخای را ناشی از“خداشناسی? او بدانیم، بر رفتار هستر-اونهم پس از اونکه هویت قومی اش را بر خشایارشا آشکار ساخته بود، چه نامی باید نهاد؟!
یوسی سیوان سپس ادامه میدهد:“هامان به نیرنکٌی زیرکانه دسیسه ای می چیند و به بهانه سرپیچی یهودیان از فرمانهای پادشاه و برخی انکٌهای ناروا بر اونان، دستور کشتار همکٌانیشان را از شاه میکٌیرد.?
هم سیوان و هم تنظیم نمايندکٌانف تورات به این نکته اذعان دارند که خشایارشا، به هر تقدیر، فرمان کشتار همکٌانی یهودیان باشندهف ایران را صادر نمود.

امااونان این واقعیت را چنان بازکٌو مینمايند که کٌویا خشایارشا، پادشاهی ناآکٌاه و از همه جا بی خبر بود وبدون هرکٌونه آکٌاهی، به پیشنهاد هامان داإـر بر صدور فرمانی در زمینهف کشتار همکٌانی یهودیان، جواب متْبت داده هست!! اما براستی آیا خشایارشا از همه چیز و از همه جا بی خبر بود؟ و آیا او نمیتوانست از هامان دلایلی در اتْباتف این ادعا که یهودیان از فرامین پادشاه هخامنشی سرپیچی مینمايند، طلب نماید؟!
در راستای چنین دروغپردازیهایی هست که یوسی سیوان ادعا میکند:“شهبانوی ایران بر اون میشود که به هرکٌونه ای که شده دست هامان را نزد شاه رو بکند و از کشتار همکیشانش پیشکٌیری نماید.?
باید پرسید مکٌر هامان چه“نقطه ضعفی داشته? که هسترف یهودی بتواند با هستناد بدان، “دست هامان را نزد شاه رو بکفند?؟! برخلاف ادعای سیوان و شرکا، هامان رازی نداشت که از کسی-و از جمله از امپراتور هخامنشی- پنهان سازد.

و این درحالی هست که هستر، رازی داشت که از ایرانیان-و از جمله همسر خویش-پنهان نماید: اصلیت یهودی خویش! بقاعده، برملاکٌشتن این راز نزد پادشاه هخامنشی، می بایستی به“روشدن? دستف ملکهف یهودی تبار امپراتور پارس بیانجامد و خشم پادشاه جهانکٌشایی را برانکٌیزد که از این ملکهف یهودی، فریبی مضاعف خورده بود: یکبار بعنوان یک ایرانی و اونهم در مقام امپراتور پارس، و یکبار بعنوان همسر(شوهر)! مردانف توانا و جدی معمولا چنین فریبهایی را بر زنانشان نمی بخشند! پادشاه هخامنشی اما-اونکٌونه که تورات مدعی هست- پس از آکٌاهی یافتن از هویت قومی هستر، بجای اینکه بر او خشم کٌیرد، بر صدراعظمف وفادار خویش، هامان، خشم میکٌیرد و فرمانف نابخردانهف قتلش را صادر میکند.

وشکٌفت اینکه، اینبار نیز در هنکٌام صدور فرمان-همچنانکه در وقت خشم کٌرفتن بر وشتی-از باده نوشی بسیار در *******ی که هستر برپا ساخته بود، مست کٌشته و در نتیجه، از امکان اندیشیدن بکٌونه ای منطقی برخوردار نبود.
یوسی سیوان، شادی اهریمنی خویش از بدست آمدنف موقعیتی اینچنین هستتْنایی برای صهیون را در لابلای سطور زیر به نمایش میکٌذارد: “استر، شاه و هامان را به میهمانی ویژه ای فرامیخواند و در کٌرماکٌرم پذیرایی، اون راز نهان را که تا کنون از شاه و دربارش پنهان داشته، آشکار میکند.

واکنش ناکٌهانی هامان در برابر این رویداد پرده از چهرهف پلیدش برمیکٌیرد و چنکٌ اهریمن برای شاه کٌشوده میشود.?!!
براستی چرا هامان میباید از برملاشدن “اون راز نهانف? ملکهف یهودی پارس، سراسیمه کٌشته باشد؟ مکٌر او بود که با فریب و نیرنکٌ، امت و پادشاه پارس را از هویت قومی خویش بی خبر نکٌاه داشته بود؟!
برخلاف هستر، هم خشایارشا، هم درباریان و هم ایرانیان میدانستند که هامان از اهالی مقدونیه هست و بواسطه دشمنی با یونانیان، با ایرانیان پیمان دوستی بسته و به همکاری با ایرانیان پرداخته هست.

از اینرو ادعای کین جویانهف سیوان داإـر بر باصطلاح کٌشوده شدنف “چنکٌ اهریمن? برای شاه، یک مزخرف کٌویی صهیونیستی بیش نیست.
چنانکه پیشتر کٌفتیم، این هستر بود که می بایست از بر ملا شدن راز خویش و از اینکه امپراتور پارس و همسر خویش را، سالیان سال فریفته هست، در هراس باشد.

کمااینکه در هراس نیز بود.

هم از اینرو بود که پیش از رفتن نزد خشایارشا، سه شبانه روز روزه کٌرفت و حتی پس از اونکه شاه او را به حضور پذیرفت و با وی به مهربانی رفتار نمود، یکی دو روز برای آشکارساختن راز خود، این پا و اون پا کرد و تنها اونکٌاه که همسرش را با نوشانیدن بادهف بسیار، مست نمود، شهامتف کٌشادن “اون راز نهان? را در خویشتن یافت!
هامان اما رازی نداشت که وحشت از بر ملا شدنش لرزه ای مرکٌبار بر اندامش بیافکند.

براستی او از چه چیزی می بایست وحشت داشته باشد؟!

16:

ناچارم کمی بحث را قطع کنم ...

تا اشاره ای داشته باشم به یکی دیگر از آشفتگی های صهیونیست های نازنین :در پی بازداشت دیوید ایروینگ به جرم نگارش کتابی برای اثبات دروغ بودن ادعای کشتار یهودیان در بازداشتگاه های هیتلری، که بارها و بارها نادرست بودن اون در بررسی های دیداری و آماری اثبات شده و نیز احضار شهردار لندن به دادگاه به سبب سخنان ضد صهیونیستی اش، اینک شاهد ظهور چشمه ی دیگری از وحشت زدگی یهودیان و صهیونیست ها از انتشار و ارائه ی مجموعه ی «تاملی در بنیان تاریخ ایران»، در نمایشگاه کتاب فرانکفورت شده ایم.
امسال انتشارات کارنگ، به همت بخش انتشارات یک مرکز تحقیق تاریخ ایران، فقط با مجموعه کتاب های «تاملی در بنیان تاریخ ایران» و یک برگ یادداشت توضیحی، به زبان های فارسی وانگلیسی، که متن اون پیش تر و در تاریخ دهم آبان با عنوان «توسعه ی دیدگاه های تازه»، در این وبلاگ نصب شده بود، در نمایشگاه کتاب فرانکفورت حضور داشت.
هنوز ماهی نگذشته سیل اعتراض از سوی کارگزاران یهود نسبت به کتاب های عرضه شده در غرفه ی ایران به راه افتاده و چنان که سايت خبري اسراييل IsraelNationalNews.com از زبان یک کارشناس سياسي به نام کونتزل، Kuntzel که نقل او در Wall Street Journal 28.10.2005 چاپ شده و یک کارشناس سیاسی دیگر به نام Horacio Cstellanos Moya که السالوادوری هست و ظاهرا از غرفه ی ایران در نمایشگاه فرانکفورت دیدن کرده اند، به ارائه ی کتاب های یهود ستیزانه، و مشخصا عناوینی چون «یهودیت جهانی، اثر هنری فورد»، «قوم برگزیده و ...

اثر محمد تقی تقی پور» و «پروتکل های صهیونیسم» در غرفه ی ایران اعتراض شده هست.


اما در واقع سبب اصلی این اعتراض، عرضه ی مجموعه ی «تاملی در بنیان تاریخ ایران» و یادداشت ضمیمه ی اون بوده هست، که کونتزل با تبعیت از فرمان شورای جهانی یهود ، که رعایت مطلق سکوت درباره ی این کتاب ها را فرمان داده، ضمن نبردن نامی از این مجموعه، ناراحتی و نفرت و عصبیت خود را از حضور این عناوین در نمایشگاه فرانکفورت چنین لو داده هست:
«یک ناشر ایرانی با تعداد محدودی کتاب در این نمایشگاه شرکت کرده بود که من نیز به اون نپرداختم و خوش حالم که بدین وسیله یک توطئه ی دیگر را ناکام گذاردم»!!!؟
چه قدر این اظهار نظر گونتزل با ادا و اطوارها و شیرین زبانی های روشنفکران خودی مثلا در روزنامه شرق شباهت دارد! گونتزل در پایان نقل اش می نویسد:
«من خواستار منع رسمی حضور ایران در نمایشگاه آینده هستم.

غرفه ی کتاب ایران در نمایشگاه فرانکفورت نه محل عرضه ی کتاب های یهود ستیز بل باید محل امنی برای عرضه ی نظریات ایرانیان آواره و بی پناه باشد»!
آقای یورگن بوس، مدیر نمایشگاه کتاب فرانکفورت ، در واکنش به این اعتراضات فرمود: تا وقتی که شکایت رسمی علیه نمایش کتاب های یهود ستیزانه ارائه نشود، مجاز به اعمال واکنشی علیه این مقالات و کتاب ها و غرفه ی ایران نخواهد بود.


17:

ادامه مبحث پوریم
سیوانف صهیونیست در توضیحف این باصطلاح “وحشتف? هامان جواب میدهد:“زیرا که برابر فرمان سیزدهم آدار، شهبانوی ایران نیز باید از دار آویخته شود.?
اما مکٌر هامان از اصلیت یهودیف“شهبانوی ایران? آکٌاه بود؟ نه تورات و نه تلمود به این پرسش، پاسخف متْبت نمی دهند! در این صورت باید پرسید چرا هامان می بایستی از برملاکٌشتن راز چندین و چند سالهف هستر، سراسیمه کٌردد؟ برعکس، او میتوانست از این رویداد و از این امکان، برای اتْبات نظر خویش داإـر براینکه یهودیان، قوانین امپراتوری پارس را زیر پا میکٌذارند، به بهترین نحو بهره برکٌیرد!
حقیقت و عدالت چنین حکم میکند.

سیوان اما، در چارچوب پاسداری از منافع نژادپرستانهف صهیونیستی، ساز خود را زده و با اشاره به مست بودنف خشایارشا در مجلس شام هستر مینویسد:“هامان خود را سراسیمه به دست و پای هستر می اندازد و درخواست بخشش میکند.

و شاه که سرخوش جام بود، می بیند که هامان و هستر در پیچ و خمند.

اندیشهف ناپاکی از وزیر وفادار در سرش نیرو میکٌیرد و پس از اینکه دسیسه پلشت وی روشن میشود، فرمان میدهد هامان و کارکٌزارانش را از همان دارهایی که برای یهودیان برپاکرده بودند، بیاویزند.
چنانکه میبینیم، حتی صهیونیستها نیز ناچار از اعتراف به این واقعیت هستند که هامان“وزیرف وفادارف? خشایارشا بوده هست.

اما خشایارشا، چندان از باده نوشی“سرخوش? بوده که سر از پا نمی شناسد و کٌمان میکند “هامان و هستر در پیچ و خمند?!! ودر عالم مستی فرمان میدهد که وزیر وفادارش را بردار کشند!
در واقع فاکت“ناموسی?، یکی از انکٌیزه های اصلیف تشویق خشایارشا در صدور این فرمانف نابخردانه بوده هست.

تورات در اشاره ای بسیار روشن به همین فاکت“ناموسی? مینویسد:
“پادشاه غضبناک شده از مجلس شراب برخاسته به باغ قصر رفت و چون هامان دید که بلا از جانب پادشاه برایش مهیاست برپاشد تا نزد هستر ملکه برای جان خود تضرع نماید و چون پادشاه از باغ قصر به جای مجلس شراب برکٌشت هامان بر بستری که هستر براون میبود افتاده بود پس پادشاه کٌفت آیا ملکه را نیز به حضور من در خانه بی عصمت میکند?(کتاب هستر، باب هفتم، آیات هفتم و هشتم)
بقاعده، هم هستر و هم درباریانی که در اون مجلس شراب حضور داشتند، میتوانستند-و بلحاظ اخلاقی وظیفه داشتند-کٌواهی دهند که هامان ابدا قصد“بی عصمت? ساختن ملکه را نداشته هست.

اما همکٌان-و ازجمله هستر، این سمبل زن یهودی-بکٌونه ای شکٌفت خاموش ماندند تا درختف شومف توطإـه ای که بزرکٌان صهیون از دیرباز در سرزمین مادری ما کاشته بودند، به شکوفه نشیند و میوه های تلمودیستی اش را به اونان ارزانی دارد! و چنین نیز شد.
بدنبال اون، پادشاه ضعیف النفس و درمانده هخامنشی، مردخای را بجای هامان به عنوان صدراعظمف خویش برکٌزید و از اون هم بدتر، با تقدیم انکٌشتر پادشاهی خود به او و هستر بمنظور صدور فرمانی برای کشتار همکٌانی ایرانیان، تسلیم بی چون و چرایف امپراتوری هخامنشی به صهیون را فراخوان داشت!
یوسی سیوان، خشنودی کامل خویش از صدور فرمان مردخای را، که بنام خشایارشا و بکام صهیون صادر کٌشت، پنهان نداشته و مینویسد:“پیروف این فرمان، یهودیان میتوانستند در برابر هر یورش آورنده ای به پدافندی همسان بپردازند.

با این فرمان براستی هزاران هزار یهودیف بیکٌناه از مرکٌ می رهند.?
او تنها“فراموش کرده هست? بنویسد که بموازات رهایی“هزاران هزار یهودی بیکٌناه از مرکٌ?، دهها هزار مرد و زن و پیرو جوان و کودک ایرانی، بفرمان صهیون و بدست یهودیان به قتل رسیدند.

و باید کٌفت نیاکان ما در نبردی بس نابرابر جان باختند.

چه، پس از کودتای آشکار صهیونیستی در دربار هخامنشی که بموجب اون، هامان به قتل رسید و مردخای بر جایکٌاه دومین شخص مملکت نشست، و پس از صدور فرمان ننکٌین کشتار همکٌانی ایرانیان از سوی مردخای و هستر، ترس و وحشتی مرکٌبار بر سراسر امپراتوری پارس و بویژه در میان طبقات حاکمه که بنابر ماهیت طبقاتی خویش، جز سرمایه و پول، میهنف دیکٌری نمی شناختند، چیره کٌشت.

تورات، فضای وحشت و اختناق اون دوران را در عبارات زیر به تصویر کشیده هست:

.....“و در همهف ولایتها و جمیع شهرها در هر جاییکه حکم و فرمان پادشاه رسید برای یهودیان شادمانی و سرور و بزم و روز خوش بود و بسیاری از قومهای زمین به دین یهود کٌرویدند زیرا که ترس یهودیان بر ایشان مستولی کٌردیده بود?(کتاب هستر، باب هشتم، آیه هفدهم)
و هنکٌامی که سیزده آدار، روز کشتار همکٌانی ایرانیان فرا رسید:
“و جمیع روسای ولایتها و امیران و والیان و عاملان پادشاه یهودیان را اعانت کردند زیرا که ترس مردخای بر ایشان مستولی شده بود چونکه مردخای در خانه پادشاه معظم شده بود و آوازه او در جمیع ولایتها شایع کٌردیده و این مردخای اونأ فاونأ بزرکٌتر میشد?(همانجا، باب نهم، آیات سوم و پنجم)
با اینهمه، وبرغم خیانت و بزدلی خشایارشا و طبقاتف بهره کفش فرمانروا، چنانکه انتظار میرفت، کٌردان دلاوری در میهنف باستانی ما یافت شدند که از یهودیان نهراسیدند و مرکٌف در راه میهن و آزادی را بر ننکٌ بسربردن در بردکٌی و تسلیم کٌشتن به صهیون ترجیح دادند، قهرمانانه رزمیدند و با نبرد حماسی خویش اونچنان زخمی بر پیکر صهیون وارد آوردند که صهیونیستهایی از قماشف یوسی سیوان، از درد ناشی از اون تا کنون نیز بخود می پیچند و به ناچار اعتراف مینمايند:“اوندسته از یهودستیزانف هامانی نیز که در کٌوشه و کنار ایران میکوشند فرمان تازه را پشت کٌوش بیاندازند، با پایمردی و از خودکٌذشتکٌیهای جوانان یهودی روبرو میکٌردند و دامنهف این رویداد سهمکٌین پس از دو روز برچیده میشود.?
وبدینسان خون دهها هزار ایرانی بر زمین ریخته شد تا پایه های حکومت جهانی“قوم برکٌزیده? هستوار کٌردد.
یوسی سیوان پس از اونکه خاطرش از بابت خطری که از سوی هامان، نیاکانش را تهدید میکرد، آسوده میکٌردد، ناکٌهان از درف دوستی با ملکه وشتی در آمده، و در حالیکه در آغاز نوشتارش از او با نام“همسر کٌستاخ? یاد کرده بود، مینویسد:“وشتی، نماد زن ایرانی و کٌوهرف درخشان آزادکٌی در برابر فراخوان نابجای شاه هستوار می ایستد.

دست رد بر سینهف شاهی میزند که از وی خواسته زیبایی بیمانندش را به رفخ درباریان و میهمانان بکشد.

وشتی، شهبانوی فرزانهف ایران با پایداری جانانه اش، دستکٌاه شاهنشاهی کشور را به بازی میکٌیرد و سرانجام از هستی خویش دست میشوید.?

18:

حالا خوبه كه از جنايات اين رژيم تروريستي و نامشروع ....

همين كشورهاي اروپائي
و آمريكائي هم دارند فيلمبرداري ميكنند ....


اونها كه هستاد سانسور كردن هستند .....

ديگه خدا ميدونه اينها چقدر جنايتكارند
كه ديگه نميشه بيش از اين جناياتشون رو سانسور كرد ...

19:

ممکن هست خودشان براي رسيدن به اهداف برتري جايشانانه و جهان خوارانه خود ، اين شيوه تبليغات را براه انداخته باشند ، تا در ميان مخالفان خود ايجاد ترس و وحشت نمايند .....
يعني با مجموعه عمليات تروريستي در جهان ، و لو دادن شرایط خود .....

همينطور با برخورد تحقير آميز و وحشت افکن ، با مخالفان خود .....

و نيز از سايشان ديگر با نفوذ به مراکز اطلاعاتي ، نظامي ، سياسي ، اقتصادي و فرهنگي _ تبليغاتي کشورهاي دنيا ، سعي در ايجاد وحشت و القاي روحيه اطاعت و فرمانبرداري از خود را در ميان امت جهان و بالخصوص دولتهاي حاکم ، و گسترش سلطه خود دارند .....

اين ديدگاه ، با در نظر گرفتن نگاه قوم يهود و در رأس اونها صهيونيزم ، به ديگر ملل جهان ، درست تر به نظر ميرسد ....


20:

باید از این صهیونیستف دغل پیشه که اینچنین اشک تمساح برای ملکه وشتی می ریزد، پرسید: چرا هستر یهودی، بجای اونکه برای اشغالف جایکٌاه و مقام اون“زن ایرانی و کٌوهر درخشان آزادکٌی?، حتی هویت قومیش را نیز پنهان سازد، به پشتیبانی از ملکه وشتی برنخاست؟! واونکٌهی چه کسی میتواند ادعا نماید ساقدوشانی که در هنکٌام برکٌزاری جشن به امپراتور هخامنشی بادهف بسیار نوشانیدند وسبب اون کٌشتند که او در عالم مستی بر همسرش خشم کٌیرد و خلعش نماید، خود یهودی نبـوده اند و در چارچوب اجرای یک نقشهف دقیقا از پیش تنظیم شده از سوی بزرکٌانف صهیون، او را مستف لایعقل نساخته اند؟!
ابراز لطف!! صهیونیستی یوسی سیوان نسبت به ملکه وشتی، ابدا ناشی از احترام صمیمانهف این تلمودیستف کینه جو نسبت به ملکه هخامنشی نیست! او با نمایش ریاکارانهف بزرکٌ منشی!! خویش نسبت به ملکه وشتی، در واقع با یک تیر دو نشان میزند: نخست اینکه ژست پژوهشکٌر و نویسنده ای دادکٌر را میکٌیرد که کٌویا دلف سیاهف صهیونیستی اش از بیدادی که بر یک انسان رفته، به درد آمده هست!! دو دیکٌر اینکه، او از این راه میخواهد دل زنانف آزادهف ایرانی را به نفع صهیون بدست آورد.

زیرا بهتر از هر کسی میداند که برای زن آزادهف ایرانی، ملکه وشتی-برغم وابستکٌیهای طبقاتیش که او را در ردیف بهره کشان برنامه میدهد- نمونه ای هست پاک و روشن از وفاداری به ارزشهای ستودهف زناشویی.

و این وفاداری اونچنان در وجودش ریشه دوانیده که به او در چشم پوشیدن از امتیازات غارتکٌرانهف طبقاتی، و ایستادکٌی قهرمانانه در برابر هوس رانیهای امپراتور پارس که تعهدات زناشویی را زیر پا میکٌذارد، یاری میرساند.
یوسی سیوان البته میتواند از هستر یهودی، برای خود و همکیشانش قهرمان و یا هرکس دیکٌری که مایل باشد، بسازد.

برای زنان آزاده و آکٌاه ایرانی اما، هستر کسی نیست جز زنی بیکٌانه که با فریب و نیرنکٌ، و بر بستر یک تراژدیف تاریخی برای ایرانیان، بر جایکٌاه ملکهف پارس تکیه زد.
ما دیکٌر نمیخواهیم در اینباره که یوسی سیوان هامان را بعنوان“نمک خوارف نمکدان شکن? معرفی نموده، و یا از اون هم بیشرمانه تر ادعا کرده هست که کٌویا هامان“برنامهف سرنکٌونی خشایارشاه را رهبری میکرده هست? چیزی بکٌوییم.

زیرا ایرانیان آزاده و میهندوست بخوبی میدانند که چه کسانی در میهن ما نمک خورده و نمکدان شکسته اند؟ و نیز چه کسانی از راه کودتاهای خزنده و آشکار، حکومتهایی را در میهن ما سرنکٌون ساخته و یا بر سرفکار آورده اند و در این راه چه بسا بسیاری از ایرانیانف ساده دل را فریفته اند.
افزون بر این، چنانچه یوسی سیوان حتی برغم روایات تورات بخود حق میدهد ادعا نماید که هامان قصد سرنکٌون ساختن خشایارشا را داشته هست، آیا ما ایرانیان حق نداریم ادعا کنیم که هسترف یهودی، بفرمان بزرکٌانف صهیون و در چارچوب یک توطإـهف ضدً ایرانی حساب شده، با نقشه قبضهف کامل قدرت سیاسی از سوی یهودیان، نام خویش را تغییر داده و در دربارف هخامنشی نفوذ کرده بود؟
یوسی سیوان-برسم معمول یهودیان-پس از اونکه از خشایارشا به میزان کافی بهره برمیکٌیرد و کٌاوف امپراتوری هخامنشی را اونچنانکه باید وشاید میدوشد، به دهن کجی نسبت به خشایارشا پرداخته و در انتقاد از وی مینویسد:“دو فرمان ناهمسانف خشایارشاه، یکی در بارهف کشتار یهودیان و دیکٌری پیرامونف پدافند اونان در برابر یهودی ستیزان، میتواند نشانکٌر خواستکٌاه لرزان شاهنشاه هخامنشی باشد، شاه کٌاهی هامان و هوادارانف خونخوارش[??!!] را میدان میدهد و کٌاهی مردخای و نیروهای آزادیخواه را بر دشمنان امت ایران می شوراند.?
باید کٌفت این“خواستکٌاه لرزان شاهنشاه هخامنشی?، به مذاق هرکس هم که خوش نیامده باشد، دست کم می بایستی به مذاق تلمودیستهایی همچون یوسی سیوان بسیار خوش آمده باشد.

چه، بر بستر اون، فرمانف “کشتار همکٌانی یهودیان?، در یک چشم بهم زدن، به فرمان کشتار همکٌانی ایرانیان بدل کٌشت! افزون بر این، بزرکٌان صهیون-از جمله مردخای-احتمالا چنان نقطه ضعفهایی را در امپراتور پارس سراغ داشتند که بر پایه اون بتوانند فرمان صهیونیستی کشتار همکٌانی ایرانیان را به مفهر پادشاهی اون نکٌون بختف میکٌسار، مزین سازند!! یوسی سیوان نمیتواند نداند، و ایرانیان میهندوست نیز حق ندارند از این حقیقت آکٌاهی نداشته باشند که تشکیلاتی بنام“زنانف صهیون?، دقیقا با هدفف ساوقت دادن ازدواج پادشاهان، روسای جمهور، رهبرانف احزاب و ساوقتهای سیاسی با زنانف یهودی، و نیز برپا نمودن *******هایی از اون نوع که هستر برای خشایارشا برپا میساخت، از دیرباز از سوی بزرکٌان صهیون براه انداخته شده و امروزه نیز وظایف تلمودیستیف خویش را با موفقیت انجام میدهد!(برای نمونه میتوان به اصلیت یهودی زنانف رهبران سیاسی و اشخاصی همچون“ابوالقاسم لاهوتی?، “عبدالحسین نوشین?(زن دوم عبدالحسین نوشین)، “نیکیتا خروشچف?، “لئونید برژنف?، “صفرمراد نیازوف?(رییس جمهور ترکمنستان)،“نورسلطان نظربایف?، “عسکر آقایف?، “فرانکلین روزولت?، “فرانسوا میتران?، “میخاییل کٌارباچف?، “ادوارد شواردنادزه?، “بیل کلینتون? و بسیاری دیکٌر اشاره نمود.

کٌفتنی هست بسیاری از این رهبران و اشخاص، خود نیز یهودی بوده و میباشند.)
نمیتوان از کنار این ادعای یوسی سیوان نیز بی تفاوت کٌذشت، که برپایهف اون، کٌویا:“پریشانی بار آمده در شهر شوش نشانکٌر ناخشنودی امت ایران زمین از فرمان کشتار یهودیان هست.

بسیار کٌفته شده که ایرانیان آزادیخواه و امتسالار بر این فرمان زشت و نکوهیدهف شاه برافروختند و خشمکٌین کٌشتند.?
یوسی سیوان نمیکٌوید که جز در منابع تلمودیستی و صهیونیستی، در کجا“بسیار کٌفته شده? که“ایرانیانف آزادیخواه و امتسالار، از صدور فرمان کشتار همکٌانی یهودیان?خشمکٌین کٌشته اند؟!
واقعیت اما اونست که پریشانی و“مشوش? بودن شهر شوش دلیل بسیار ساده ای داشت و اون هیچ نبود جز شمارف بسیار زیاد باشندکٌان یهودی این شهر! اکٌر جز این میبود، تورات میتوانست همانطور که با اشاره به صدور فرمان پادشاه هخامنشی داإـر بر“کشتار همکٌانی یهودیان?، در بارهف شوش نوشت:“پس چاپاران بیرون رفتند و ایشان را برحسب فرمان پادشاه شتابانیدند و این حکم در دارالسلطنه شوشن نافذ شد و پادشاه و هامان به نوشیدن نشستند اما شهر شوشن مشوش بود?(کتاب هستر، باب سوم، آیه پانزدهم)، در بارهف دیکٌر شهرهای سرزمین پارس نیز عباراتی همانند را بکار برد.

شاید یوسی سیوان بر این باور هست که همهف “ایرانیان آزادیخواه و امتسالار? تنها در شهر شوش کٌرد آمده بودند؟!
یک فاکت تاریخی نیز بر واقعیت حضور کٌستردهف یهودیان در شهر شوش، مفهر درستی میزند و اون اینکه بروایت تورات، در این شهر، در روزهای سیزده وچهارده آدار، تنها هشتصدو ده تن از“دشمنان یهود? بدست یهودیان بقتل رسیدند.

واین در حالی هست که در دیکٌر شهرهای امپراتوری پارس، یهودیان تنها در ظرف یک روز، هفتادوهفت هزار ایرانی را از دَم تیغف صهیون کٌذرانیدند!
یوسی سیوان برغم همهف تلاشهای مذبوحانه اش برای ارایه دادن چهره ای آزادیخواهانه!! و انساندوستانه!! از جشن تلمودیستی پوریم، نقاب از چهرهف اهریمنی خویش برمیکفشد، اونجا که مینویسد:“با امید به اینکه امت جهان با هرباوری بتوانند در کنار هم بی جنگ و پرخاش بزیند و در پوریم ها تنها بر شادی و باروری ببالند تا خشم و کین و بیزاری.?
یوسی سیوان با این اعترافف“صادقانه?، ماهیتف تلمودیستی جشن پوریم را که نه از سوی“امت جهان? بلکه تنها از سوی یهودیان برکٌزار میشود و نشانهف “خشم وکین وبیزاری? این قوم نسبت به نیاکان ما ایرانیان هست، به بهترین نحو به نمایش میکٌذارد.

در اتْبات نمایش بودنف نفرتف ژرفف!! این تلمودیستف کهنه کار نسبت به“خشم وکین وبیزاری? اما، همین بس که دو دخترش، در ارتش نژادپرست و اشغالکٌر رژیم صهیونیستی، روز و شب به کشتارف فلسطینیان و امتانف کشورهای همسایه سرکٌرمند!
سخن فرجامین
چنانکه دیده شد، جشن تلمودیستی پوریم، تراژدی ملی ما ایرانیان و یک آیین ضد ایرانی هست.

جشن تلمودیستی پوریم، عزای ملی ما ایرانیان هست.

ایرانیان آزاده و میهندوست نمیتوانند و نباید در برابر تداوم هزاران سالهف این کابوسف ضد ایرانی خاموش بنشینند.

شوربختانه بسیاری از هم میهنانف زحمتکش ما، از مضمون و پیام این جشن ضد ایرانی و انکٌیزه های پدیدآورندهف اون آکٌاهی ندارند.

و این درحالی هست که هر ایرانی میهندوستی میتواند حتی با مطالعهکتاب هستر در تورات، به ژرفای تراژدی ملیف ما ایرانیان پی بفبَرد.
ساوقت میهن دوستان انقلابی ایران ضمن فراخوان انزجار از برکٌزاری هرسالهف جشن ضد ایرانی پوریم از سوی یهودیان-از جمله یهودیانف باشندهف میهن ما- همهف ایرانیان آزاده و میهن دوست را فرا میخواند که به افشای کٌستردهف این آیین تلمودیستی بپردازند و از این راه یاد و رزمف قهرمانانهف نیاکان ما را پاس بدارند.
میهندوستان انقلابی ایران نمیتوانند نفرت ژرف خویش را از اوندسته از باصطلاح روشنفکران میهنمان پنهان دارندکه با سکوت تبهکارانهف خویش در بارهف جشن تلمودیستی پوریم، هزاران سال هست که زحمتکشانف ایران زمین را از این جنایت بزرکٌ تاریخی بی خبر نکٌاه داشته اند.

براستی آیا مورخان، جامعه شناسان، نویسندکٌان، شاعران و هنرمندانف باصطلاح انقلابی و پیشرو کشور ما از رویدادی اینچنین پراهمیت و غم انکٌیز در تاریخ کشور ما بی اطلاع بوده اند؟! از دو حال خارج نیست: یا این باصطلاح کٌلهای سرسبد علم و هنر و اندیشهف میهنمان از رویدادی اینچنین پراهمیت در تاریخف خونبار سرزمین مادریمان بی اطلاع بوده اند، که در اینصورت باید در شایستکٌی علمی و معرفتی اونان شک نمود و آتْارشان را-بی هیچ کٌذشتی-فاقد ارزش و اعتبار فراخوان نمود!
و یا اینکه اونان از این رویداد آکٌاهی داشته و برغم اون، در باره اش سکوت اختیار کرده اند، که اونکٌاه باید در درستکاری و صداقتشان تردید نمود! امروزه در شرایطی که بسیاری از همین حضراتف مورخ، جامعه شناس، نویسنده، شاعر و هنرمند میهنمان، در راستای اجرای فرامینف خداوندان متْلتْ شومف سرمایه، صهیونیسم و فراماسونری، ضمن خاموشی کٌزیدن در بارهف جشن تلمودیستی پوریم، به هیستری نژادپرستانهف ضد عربی در میان ایرانیان دامن میزنند، ایرانیان آزاده ومیهن دوست بیش از هر وقت دیکٌری وظیفه دارند که با پژوهش ژرف در زندکٌی نیاکان و پیشینانف خردمندمان، حقایق تکاندهندهف تاریخی را از زیر خروارها دروغ صهیونیستیف ساخته و پرداختهف مورخانف جیره خوارف صهیون بیرون بکشند و به آهنکٌ برپایی حکومتی دادکٌستر و خردکٌرا در ایران رها از بهره کشی“انسان? از انسان، درسهای بایسته را از اون برکٌیرند.


21:

یهودستیزی جدید در اروپا

همان‌گونه که قبلا ذکر شد، آمارهای موجود حکایت از افزایش تهدیدات و اقدامات مختلف علیه یهودیان مقیم برخی از کشورهای غرب اروپا به‌ویژه فرانسه، بلژیک، هلند، آلمان، بریتانیا و اتریش دارد.

بر همین پايه طی سال‌های اخیر انجمن‌ها و ساوقت‌های یهودی مختلف در سرتاسر جهان به‌ویژه «همايش جهانی یهود»[۴۷] و «همايش اروپایی یهود»[۴۸] تلاش بسیاری را برای جلب‌نظر دولت‌های اروپایی به‌منظور مبارزه با سامی ستیزی (یهودستیزی) به‌انجام رسانیده‌اند‎.

بر همین پايه در ژوئن ۲۰۰۳ اولین اجلاس مبارزه با یهودستیزی از سوی «ساوقت امنیت و همکاری اروپا»[۴۹] در وین انجام شد.

در اواخر آوریل سال ۲۰۰۴ نیز دومین اجلاس یهودستیزی از سوی این ساوقت در برلین انجام شد که نسبت به اجلاس آغازین، پرثمرتر و از اهمیت بیشتری برخوردار بود.[۵۰?‎]

در کنفرانس برلین بیش از ۵۰۰ نفر از هیأت‌های نمایندگی ۵۵ کشور عضو ساوقت امنیت و همکاری اروپا و ۳۲۰ نفر از گروه‌ها و انجمن‌های غیردولتی سرتاسر جهان شرکت داشتند.[۵۱] این کنفرانس با حضور شخصیت‌های مهمی چون کالین پاول، وزیر امورخارجه آمریکا، موشه کاتساو،[۵۲] رئیس‌جمهور اسرائیل، یوهانس رائو،[۵۳] رئیس‌جمهور آلمان، گرهارد شرودر، صدراعظم آلمان و یوشکا فیشر، وزیر امورخارجه آلمان انجام شد‎.

رئیس‌جمهوری آلمان در سخنرانی افتتاحیه کنفرانس فراخوان نمود: «انتقادات وارده به عملکرد دولت اسرائیل در برابر فلسطینیان نباید به‌عنوان پوششی برای احساسات ضدیهودی مورد هستفاده برنامه گیرد‎».

وی در ادامه فرمود: «همه می‌دانیم که در طول دهه‌های گذشته، یهودستیزی در پشت انتقادات به سیاست‌های دولت اسرائیل برنامه داشته هست».[۵۴]

در این کنفرانس بسیاری از گروه و انجمن‌های یهودی، دولت‌های اروپایی را به سهل‌انگاری در رابطه با حل مشکل یهودستیزی در اروپا متهم کردند.[۵۵]

در این کنفرانس نتایج یک نظرسنجی از سوی «اتحادیه مبارزه با افترا و هتک حرمت»[۵۶] در آمریکا ارائه شد که برپايه اون، آمار نشان می‌داد در حالی‌که احساسات ضدیهودی در ۱۰ کشور غرب اروپا در سال‌های اخیر کاهش یافته هست، دیدگاه‌های منفی نسبت به سیاست‌های دولت اسرائیل در بیشتر این کشورها افزون گشته هست.

بر طبق این نظرسنجی در سال ۲۰۰۳، تنها ۲۵ % امت فرانسه دارای احساسات ضدیهودی هستند در حالی‌که این رقم، در سال ۲۰۰۲، ۳۵ % بوده هست.

بر طبق همین آمار به‌جز بریتانیا و هلند، احساسات یهودستیزانه در هشت کشور دیگر غرب اروپا کاهش یافته هست.

با این‌حال احساسات ضداسرائیلی در هر ۱۰ کشور غرب اروپا در حال افزایش هست.

به‌عنوان مثال در فرانسه در سال ۲۰۰۲، ۲۸ % امت حامی سیاست‌های دولت اسرائیل بودند در حالی‌که در سال ۲۰۰۳، تنها ۲۳ % فرانسویان از اسرائیل حمایت می‌نمايند.[۵۷]

همچنین پیش از کنفرانس برلین[۵۸]، کنفرانس دیگری در بروکسل در رابطه با مسئله یهودستیزی با شرکت مجامع جهانی یهود و رهبران اروپایی انجام شد که در این اجلاس، رومانو پرودی، رئیس وقت کمیسیون اروپا قول داد که دولت‌های عضو اتحادیه اروپا را برای مبارزه سخت‌تر با مظاهر نژادپرستی و یهودستیزی تشویق خواهد نمود.[۵۹]

در کلیه این جریانات، مجامعه یهودی سعی نموده‌اند تا مسلمانان مقیم اروپا را به‌عنوان متهمان اصلی یهودستیزی در اروپا معرفی نمايند.

با تمام این اوصاف، به‌نظر نمی‌رسد اونچه که دولت اسرائیل و مجامع یهودی در مورد افزایش یهودستیزی در اروپا ادعا می‌نمايند، در کل صحت داشته باشد.

شواهد نشان می‌دهد که اغراق و تلاش برای جنگ روانی در چنین مسائلی همواره از سوی ایشان صورت گرفته هست.

به‌عنوان مثال چندی پیش یک زن یهودی فرانسوی ادعا کرده بود که قربانی یک حمله یهودستیزانه از سوی چند عرب آفریقای شمالی شده هست.

وی پس از چند جلسه حضور در دادگاهی در حومه پاریس، در جولای ۲۰۰۴ اعتراف کرد که ادعاهای وی دروغی بیش نبوده هست.

همچنین دادگاه وی را به‌دلیل دروغ‌پردازی و ادعای کذب به شش ماه حبس و پرداخت ۷۵۰۰ یورو محکوم نمود.
در آغاز که رسانه‌های جمعی فرانسه به داستان‌پردازی‌های این زن می‌پرداختند، جو عمومی فرانسه به‌شدت ملتهب شد و هراس از افزایش حرکات یهودستیزانه در این کشور باعث شد تا دولت دست به اقدامات امنیتی جدی‌تری بزند.

اما پس از مشخص شدن دروغ‌پردازی‌های این زن، کسی که بیش از همه خشمگین به‌نظر می‌رسید، ژاک شیراک، رئیس‌جمهور فرانسه بود که اقدام اغراق‌آمیز و دروغین این زن یهودی را به‌شدت محکوم کرد.[۶۰]

نمونه دیگری از این دروغ‌پردازی‌ها را «روژه گارودی»[۶۱] در کتاب بحث‌برانگیز «اسطوره‌های بنیان‌گذار سیاست اسرائیل» بیان می‌کند: «در مارس ۱۹۸۴ در گورستانی[۶۲] در حوالی تل‌آویو، جسد یک زن از خاک به‌در آمده و بیرون از گورستان یهودی افتاده بود.

جماعات یهودی سراسر جهان، به فوریت اون را یک «عمل وحشیانه یهودستیزانه» فراخوان نمودند.

چند روز بعد، خود پلیس اسرائیل فراخوان نمود که جسد مذکور، نه جسد یک زن یهودی بلکه جسد یک زن مسیحی بوده هست که همسر یک مرد یهودی بوده و در اون گورستان دفن شده بود.

پلیس فراخوان نمود که خروج جسد به دستور یکی از ربی‌های افراطی گورستان ـ که حضور یک مسیحی در گورستان یهودی را به‌عنوان لکه‌ای بر خلوص اون مکان تلقی می‌نمود ـ انجام شده بود».[۶۳]

در هر حال باید فرمود که دولت اسرائیل و مجامع مختلف یهودی در سرتاسر جهان، نهایت هستفاده را از هرگونه اقدامی که نشانی از یهودستیزی در اون باشد، خواهند برد.

چراکه این مسئله (مظلوم‌نمایی یهودیان) به‌شدت گرایش افکار عمومی و دولتمردان را به نفع اسرائیل تغییر خواهد داد.

«طاهربن جلون» در مقطع کشتارهای «صبرا و شتیلا» در سپتامبر ۱۹۸۲ در روزنامه «لومونه» می‌نویسد: «تقارن‌هایی هستند که به نیروی تکرار، سرانجام به‌صورت یک نشانه اصلی درمی‌آیند.

در حال حاضر، دانسته هست که یک سوءقصد ضدیهود در اروپا به چه کار می‌آید و این جنایت به چه کسی سود می‌رساند، این جنایت به کار سرپوش گذاشتن بر یک کشتار عمومی جماعات غیرنظامی فلسطینی و لبنانی می‌آید.

می‌توان مشاهده کرد که این سوءقصدها، پس از، پیش از، یا هم‌وقت با یک حمام خون در بیروت صورت گرفته‌اند.

هدف سیاسی، انحراف توجه از مسئله فلسطین‎ ‎است؛ هربار که اروپاییان تفاهم بیشتری با فلسطینیان نشان دهند».[۶۴]

با تمام این اوصاف، نمی‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که هیچ‌گونه حرکت یهودستیزانه واقعی در اروپا از سوی نئونازی‌ها و یا مسلمانان مهاجر به اروپا انجام نمی‌گیرد.

اما باید این‌گونه نتیجه گرفت که هر یک از این اقدامات باید با دقت بیشتری مورد وارسی برنامه گیرد.

گرچه ظاهرا گروه‌های نئونازی و اسلامی به تهدیدات و اقدامات ضدیهود دست می‌زنند، ولی اون کس که بیشترین سود را از چنین اقداماتی می‌برد، دولت اسرائیل هست.

این امر به‌ویژه هنگامی نمود بیشتری می‌یابد که در بسیاری از اقدامات یهودستیزانه انجام‌شده در اروپا، هیچ گروهی اعم از نئونازی‌ها و یا گروه‌های اسلامی چون القاعده و غیره، مسئولیت حملات مذکور را برعهده نمی‌گیرند و پلیس نیز از یافتن خرابکاران یهودستیز باز می‌ماند.

این مسئله به‌خصوص در مورد اقدامات خرابکارانه یهودستیزانه در فرانسه ـ که قبلا به ذکر اونها پرداختیم ـ اتفاق افتاده هست؛ هیچ‌کس مسئولیت اقدامات انجام‌شده مذکور را برعهده نگرفت و پلیس نیز از یافتن مظنونین عاجز مانده هست.[۶۵]

در پایان لازم به‌نظر می‌رسد که به بیان اظهارات صاحبنظران مختلف در مورد وضعیت «یهودستیزی جدید»[۶۶] در اروپای امروز بپردازیم:[۶۷]

«‎هنری وان‌بلوم»،[۶۸] رئیس سابق «اتحادیه یهودیان شرقی»[۶۹] در بلژیک می‌گوید: «افزایش یهودستیزی در اروپا نتیجه سیاست‌های دولت اسرائیل در منطقه خاورمیانه هست.

پس خود دولت آریل شارون نیز در قبال مسئله یهودستیزی در اروپا مسئول هست‎».

«‎پیتر سیکروفسکی»،[۷۰] نماینده مجلس اتریش و دبیرکل سابق حزب راست‌گرای افراطی «آزادی»[۷۱] معتقد هست که: «یهودستیزی در اروپا افزایش نیافته هست بلکه این امت اروپا هستند که در بیان احساسات و پیش‌داوری‌های خود تعجیل بیشتری به‌خرج می‌دهند و جسارت بیشتری یافته‌اند‎».

وی به‌منظور دفاع از مواضع راست‌گرایانه خود و حزب متبوعش در اروپا فرمود: «این دولت‌های راست‌گرا در اروپا نیستند که در زمینه مسئله یهود‌ستیزی موجود در اروپا مقصرند؛ بلکه مقصر اصلی، دولت‌های چپ‌گرای میانه‌رو هستند که از دولت‌های مخالف اسرائیل حمایت می‌نمايند‎».

«‎یارون ازراهی»،[۷۲] هستاد علوم سیاسی «دانشگاه عبرانی»[۷۳] در اورشلیم معتقد هست که: «نمی‌توان از راست‌گراترین دولت اسرائیل در طول تاریخ این کشور (دولت آریل شارون) انتقاد نکرد?‎».

وی با مقایسه نخست‌وزیر فعلی اسرائیل با «اسحق رابین»،[۷۴] نخست‌وزیر اسبق رژیم صهیونیستی می‌گوید: «در اون وقت که رابین روند صلح را به‌پیش می‌برد، در اروپا نسبت به ما نگاهی مثبت وجود داشت.

اما هم‌اکنون این نگاه برعکس شده هست‎».

«‎فرانک فوردی»،[۷۵] هستاد جامعه‌شناسی دانشگاه «کنت»[۷۶] در بریتانیا می‌گوید: «اونچه امروز در اروپا شاهدیم، با یهودستیزی نازی‌ها در دوره آدلف هیتلر متفاوت هست.

یهودستیزی امروز اروپا نه به بهانه‌های نژادپرستانه بلکه به بهانه مخالفت با سیاست‌های اخیر دولت اسرائیل در منطقه خاورمیانه انجام می‌گیرد.

دقیقا به همین علت هست که اروپاییان، اسرائیل را بزرگ‌ترین تهدید برای صلح جهانی می‌پندارند.[۷۷] مسئله این هست که برای بسیاری از امت اروپا، تمایز میان صهیونیسم و یهودیت بسیار مشکل هست‎».

«‎ویلیام ولف»،[۷۸] ربی بزرگ «مکلنبورگ»[۷۹] در شرق آلمان، اگرچه که تا‌به‌حال چندین‌بار توسط نامه و تلفن، پیام‌هایی تهدید‌آمیز و یهودستیزانه دریافت نموده هست، لیکن اعتقاد دارد که: «به یهودستیزی بیش از اونچه سزاوار هست، پرداخته می‌شود و تمامی اونچه در این مورد فرموده می‌شود، واقعیت ندارد‎».

از نظر او، امت اروپا بیش از اون‌که یهودستیز باشند، منتقد دولت اسرائیل هستند‎.

«‎ژان ایوه کامو»،[۸۰] محقق سیاسی فرانسوی و یکی از دست‌اندرکاران ارائه گزارشات سالیانه در مورد وضعیت یهودستیزی در جهان، با ذکر نکته‌ای مهم می‌گوید: «اقدامات یهودستیزانه از سوی مسلمانان در اروپا بیشتر متوجه افراد و مراکز ارتدکس یهودی هست در حالی‌که دولت‌های راست‌گرای اروپا، بیشتر یهودیان سکولار را مورد هدف برنامه می‌دهند‎».

از نظر وی در هر حالت، افزایش یهودستیزی در اروپا به‌دلیل حمایت یهودیان مقیم اروپا از سیاست‌های دولت اسرائیل هست?‎.

«‎ادوارد سروتا»،[۸۱] مدیر «مرکز تحقیقات و مدارک اروپای مرکزی»[۸۲] در وین و متخصص تاریخ یهود در منطقه می‌گوید: «مسلماً یهودستیزی در اروپا وجود دارد ولی من مطمئن نیستم که چه میزان از این یهودستیزی، جدید هست‎».

وی ضمن دروغ شماردن بسیاری از تبلیغات موجود در مورد افزایش یهودستیزی در اروپا می‌گوید: «من اطمینان دارم که غیریهودیان امروز اروپا بیش از غیریهودیان دیروز به شناخت یهودیت و یهودیان علاقه‌مند هستند.

در عین‌حال، هر اونچه که یهودیان در رابطه به یهودستیزی در اروپا می‌گویند، حقیقت ندارد.

به‌عنوان مثال چندی پیش در روزنامه «هاآرتص»،[۸۳] چاپ تل‌آویو خوانده بودم که مدارس یهودی در اروپا به‌دلیل افزایش حرکات یهودستیزانه در حال تعطیلی هستند در حالی‌که چنین چیزی صحت نداشت?‎»
.

«‎اونک موتااون»،[۸۴] یکی از مؤسسان گروه آلمانی «صدای دیگر از یهود»[۸۵] می‌گوید: «مدت‌ها بود که اروپاییان خود را در برابر اونچه در مورد یهودیان در طول جنگ جهانی دوم انجام شده بود، مقصر و گناهکار می‌دانستند و به‌همین دلیل به انتقاد از سیاست‌های دولت اسرائیل در خاورمیانه نمی‌پرداختند.

اما مدتی هست که با ظهور نسل جدید، این «تابو»43 به‌تدریج در حال شکسته شدن هست.

نسل جدید نسبت به سیاست‌های دولت اسرائیل انتقاد دارد».?

« به اعتقاد من، یهودستیزی به اروپا بازنگشته هست.

اونچه به‌وجود آمده، انتقاد از دولت اسرائیل هست.

اونچه در مورد یهودستیزی در اروپا ادعا می‌شود، تنها تبلیغات دروغین هست».
??

22:

قوم منفور يهود ......


که در همه تاريخ و اعصار مورد نفرت همه جانبه جوامع پيراموني خايشانش بوده اند .....


در کجاي دنيا سراغ داريد اين قوم را به خوبي و خوشي پذيرفته باشند ....

؟ و اونها نيز دست به هيچ فتنه و جنگ و فساد و خونريزي اي نزده باشند .....؟
حتي پيامبران خدا را که براي اعتلاي فرهنگي ، فکري و آزادي اونان از دست ستمگران بدتر از خودشان که گاها گرفتار مي شده اند ، آمده بودند را به قتل مي رساندند و مدام در انديشه فتنه جايشاني ، تفوق طلبي ، تحقير همه نژادهاي غير خود ، پول پرستي و دنيا خواهي بوده اند .......

به هر قيمتي سعي در کسب تفوق بر ديگران داشته و دارند ....

اين عقب مانده هاي نفرت انگيز ....

و اين جنايتکاران بي پروا ......

و در عين حال موش مرده ........

اونگاه که ديدند پيامبر اسلام ، نه از نژاد اونها ....

بل از نژاد اسماعيل ذبيح الله ظهور کرده .....

چنان خشم و احساس حقارتي وجود پليدشان را آکند ، که همه کتابهاي پيشينيان خود را که حاايشان نشانه هاي روشني از اين پيامبر آخر الوقت بود ، از ميان برداشتند و تحريف ژرف کردند ، که حتي وجود موسي را هم ديگر در کتب ايشان به سادگي نمي توان اثبات کرد ......


و چنان کمر به دشمني با اين پيامبر رحمت و مهر و حقيقت آغازيدند و چنان در گرداب جهالت و شيطنت و عداوت با اين دين الهي فرو رفتند ....

که جز به جعل ، تزايشانر ، تحريف و نفاق ....

ديگر به هيچ ديني پايبند نبودند ......

و به هيچ مرام انساني اي متعهد نماندند ......
به هيچ پيماني وفا نکردند .....

و با هيچ مسلماني با صداقت دوستي نکردند .....

جز با فريب و دشمني پنهان که در سينه هاي اهريمني شان انبان کرده بودند ......

پس مي بينيم که چگونه خود را به آب و آتش مي زنند .....

فرقه تراشي مي نمايند ....

حديث جعل مي نمايند ....

تاريخ را تحريف مي نمايند .....

امت را به جان هم مي اندازند و خود موذيانه مي نشينند و به ريش اونها مي خندند .....

و نام اسلامي بر خود مي نهند تا آسوده تر و امن تر بتوانند به جرائم و جنايات خود جامه عمل بپوشانند و ........

و خود را زير هزاران نقاب پنهان مي نمايند .......

گاه مسلمان مي شوند ....

تا به اشاره سرکردگان حرامزاده شان فرقه اي تازه در بدنه اسلام علم نمايند و نامش را بابي گري بگذارند و زير درفشش سينه بزنند و آدم کشي نمايند ......

و پس از رسوايي جهل و حماقت و بيسوادي باب ، شارلاتاني ديگر و شارلاتانهايي ديگر بسازند و بهائي گري و چندين کوفت و زهرمار ديگر را که همه از زير سر همان باب ملعون برخاسته و به جان هم مي افتند و بر سر تصاحب جانشيني اين پيامبران يهود ساخته به جدالهاي بي آبرايشاني بپردازند ......

گاهي افراطي گري را در ميان مسلمانان نا آگاه ترايشانج داده و فرقه اي ديگر و فرقه هايي ديگر مي سازند تا از اونها براي کشتن شيعيان بهره برند و از نام اونها براي خوراک تبليغاتي سود جايشانند .....
گاهي صوفي گري را چون مواد مخدر و افيون ميان مسلمانان مي پرانمايند ....

تا همه را بي خاصيت و گوسفند بي آزار براي خود نمايند .....

گاهي .......


23:

انچه که امروز من از اجمدی نژاد درمورد یهود ستیزی در اروپا خوندم بحث جالبی بود ایشون فرمودند که اولین یهود ستیزان خود اروپایی ها هستند که بانشکیل دولت اسراییل سعی کردند از شر یهودی ها خلاص بشن
بانگاهی به سیر تاریخی این مطلب کاملا درسته و ارو پایی ها خودشون پیشگام یهود ستیزی هستند منتها این مطلب چیزی بوده که همیشه روی اون سرپوش گذاشته شده و موافقان اون هم به شدت سرکوب شدند تا کسی این واقعیت رو عیان نکنه الان اروپا و امریکا با این سخنان اجمدی نژاد وارد یک چالش جدی شدند و باید پاسخگو باشند در یک پیش بینی میتوان فرمود ممکنه اونها به نوعی بار دیگه سعی کنن راویان این حقایق رو سرکوب کنن به هر حال تحولات اینده جواب مارو میده.

24:

يهوديان با اسامی اسلامی !!

بیشتر امت تصور می نمايند وقتی فرموده می شود یک نفر یهودی هست حتماً باید اسم او اسرائیل، اسحاق٬ موسی (موشه)، داود(دیوید)، سلیمان(سولومون)، یعقوب(یاکوب، جاکوب)، بنیامین، لوی، مایر، شمعون(شیمون، سیمون)، حنا(هانا)، روت و...از اين قبيل اسامی باشد.

در صورتيکه اين تصور اشتباه هست.


وقتی بنا به مناسبتی مثلاً فرموده می شود «فردی به نام حبیب الله ثابت، یهودی هست»، کسانی که اطلاعی ندارند و یا می خواهند بهانه گیری نمايند، اشکال می گیرند که «مگر می شود یک یهودی چنین نامی داشته باشد؟» جواب اين هست که "بله می شود.

بسياری از يهوديان در کشورهای اسلامی از اسامی اسلامی و در کشورهای مسيحی از اسامی مسيحی در نامگذاری خود هستفاده می نمايند."

اونچه در زیر می خوانید ، نمونه هایی از افراد معتبر و سرشناس جامعه یهودیان ایران هست که برای پوشش و اختفای خود از نامهای اسلامی سود برده اند :

رحیم تربتی: عضو انجمن مرکزی تشکیلات صهیونیت ایران

- عزیزالله نعیم: رئیس تشکیلات صیونت ایران و اولین مدیر نشریه هگولا، ارگان این تشکیلات

- عزیزالله برال: دومین مدیر نشریه هگولا

- عبدالله گلشن: عضو حبرا (نام اولیه انجمن کلیمیان شهرستان تهران )

- لطف الله حی: عضو انجمنکلیمیان شهرستان تهران و نماینده یهودیان در مجلس شورای ملی(دوره های بیست و دوم وبیست و سوم)، مالک کارخانجات نخ ابریشم، نایلن، کشمیران و رئیس فعلیفراماسونهای ایرانی در آمریکا

- حبیب الله القانیان: رئیسانجمن کلیمیان تهران(دوره پهلوی) ، عضو هیئت مؤسس و هیئت مدیره موسسه مالي «توسعه صنعتی و معدنی ایران» و مالک کارخانه یخچال سازی جنرال هستیل، شرکتصنعتی روغن نباتی و صابون، شرکت صنایع پارس و آمریکاو...

- عزیز دانش راد: عضو انجمن کلیمیان تهران

- حشمت الله کرمانشاهچی: عضو انجمن کلیمیان شهرستان تهران و مدیرعامل کارخانجات روغن نباتی نرگس شیراز

- نورالله حی: عضو انجمن کلیمیان شهرستان تهران و مالک کارخانه نخ نایلن مدار

- نصرت الله منتخب: عضو انجمن کلیمیان شهرستان تهران و مالک سینما پلازا واقع در خیابان تخت جمشید

- مراد اریه: عضو انجمن کلیمیانشهرستان تهران و نماینده یهودیان در مجلس شورای ملی )دوره های چهاردهم و پانزدهم ونیز هفدهم تا بیستم) و مالک کارخانجات کاشی سازی ایرانا، پلاستیک سازی،موکت بافی، ملامین، پتوبافی پرنیان

- روح الله مناسبتیان: عضو انجمن کلیمیان تهران

- عنایت الله منتخب: عضو انجمن کلیمیان تهران

- حبیب الله درویش پور: عضو انجمن کلیمیان تهران

- عبدالله ذهابیان: عضو انجمن کلیمیان تهران

- عزیزالله سیمانی: نماینده یهودیان در دوره اول مجلس شورای ملی

- عبدالله حکیم فر: از دست اندرکاران موسسه مالي ملی

- نصرالله افشانی: از دست اندرکاران موسسه مالي ملی

- روح الله بقایی: از دست اندرکاران موسسه مالي ایران و خاورمیانه

- عبدالله فروهر: از دست اندرکاران موسسه مالي ملی

- حشمت باباجانیان: از دست اندرکاران موسسه مالي ملی

- شکرالله آزرمی: از دست اندرکاران موسسه مالي ملی

- عبدالله اعتصامی اعظم: موسسه مالي مرکزی و رئیس اداره اعتبارات این موسسه مالي

- ناصر دایی زاده: معاون مدیرعامل موسسه مالي توسعه صنعتی و معدنی ایران

- مراد صدیق: موسسه ماليدار

- حبیب الله فولادیان: از دست اندرکاران موسسه مالي شاهنشاهی و از تجار مشهور بازار همدان

- فرج الله حکیمی: صراف

- عزیزالله حریری: مالک کارخانه لوازم آرایشپوندز

- روح الله کشفیان: مالک لابراتوار دارو سازی سانترال

- فرج الله منوچهریک مالک کارخانه لوازم آرایش آون

مرتضیمساچی: مالک کارخانه تخته سه لایی

- مرتضیسنهی: مالک کارخانه کفش فردوس

- مهدیگبای زاده: مالک کارخانه پنبه هیدروفیل

- علیهمدانیان: از فعالان صهیونیست

- مرتضیسنهی: رئیس کمیته ارت ایران (کمیته ای مخصوص آموزش نوجوانان یهودی که شعبه کمیته ارت جهانی

-مرتضیمعلم: از اعضای انجمن صیونیت ایران

- حسینملمد: از یهودیان ایران (پدر راوین ملمد عضو انجن کلیمیان تهران)

- حسینهمدانیان: از فعالان صهیونیست

- مهدیسرودی: از اعضای خانه جوانان یهود در دوره پهلوی

- مهدیکهنیم: از اعضای کمیته ارت

- مهدیحریری طلوع: از برزگان یهود ایران

- ملامحمدتقی لیوی: از یهودیان مشهد مقدس
- محمدابراهیم رحمانی: از یهودیان مشهد مقدس- خاندان رمضان اف: از یهودیان مشهد مقدس که به روسیه مهاجرت کردند.
- حکیم نورمحمود:پزشک دربار ناصرالدین شاه
- خاندان مهدی زاده: از یهودیان ساکن تهران
- مرتضی معلم: پزشک یهودی


-- مهدي انجمي: از يهوديان همدان- مرتضینی داود: موزیسین یهودی

-- احمد امين يالمان: روزنامه نگار فراماسون ترک
-مصطفي يالمان: تاجر ترک و عضو باشگاههاي لاينز و روتاريو در زیر ، پاره ای از اسامی حاجی های یهودی !! نیز مشاهده می کنید :

حاج غلامحسین حکیم: از یهودیان مسلمان نمای مشهد مقدس
- حاج علی: از یهودیان مشهد مقدس در قرن نوزدهم میلادی
-حاج اسحاق فهیمیان
-حاجی شکرالله جاوید: از یهودیان همدان
-حاج میرزا یوحنا
-حاجی اسماعیل اخوان
-حاجی حق نظر خوش بخش
-حاجی خان حریری طلوع
-حاجی سلیمان هارون

-حاجي لاله‌زار: بزرگ خاندان تعداد زیادی از یهودیان همدان

-حاجی موسی مبین: از يهوديان معروف همدان در قرن ۱۳ هجری شمسی

-حاجي سليمان طبيب: از يهوديان معروف همدان در قرن ۱۳ هجری شمسی
-حاجي مهدي بن آقا ياري: از يهوديان معروف همدان در قرن
۱۳ هجری شمسی
-حاجي مهدي بن آقا رفائيل: از يهوديان معروف همدان در قرن
۱۳ هجری شمسی
25:


26:

یکی دیگر از مظاهر فعالیت های مخرب یهودیان در کشورهای مختلف جهان ، تاکتیک پلید فرقه سازی و ایجاد انحراف در پیروان ادیان و مذاهب دیگر هست ...

و الحق و الانصاف که وقتی که بحث ایجاد انحراف به میان می آید ، هیچ قوم و قبیله ای حتی به گرد پای یهودیان نمی رسد .

نگاه کنید :

بهائیت در دامن صهیونیسم
در چند سال گذشته از گوشه و كنار كشور خبرهاي خلاف انتظاري در مورد فعاليتهاي فرقه بهائيت شنيده مي‌شود كه نمونه آخر اون نامه پراكني بي پرواي اين فرقه در داخل كشور با محتوايی مظلوم‌نمايانه هست.

گايشانا فشار ساوقتهاي بين‌المللي به اصطلاح مدافع حقوق بشر و دولتهاي غربي بر دولتمردان ما اثر كرده و اونها را در برخورد با اين فرقه دچار ترديد و سستي كرده هست.
با اينهمه، صرف نظر از عقايد خرافي، كفرآميز و ضداسلامي‌ موجود در بهائيت، واقعيتي كه راه هرگونه توجيه و هستدلال را براي عدم برخورد قاطع با اين فرقه مي‌بندد، پيوند بهائيت با صهيونيسم هست كه گايشانا چندان مورد توجه مسئولان كشور برنامه ندارد.

چه خطري بالاتر از اينكه سرسپردگان اسرائيل نه در فلسطين اشغالي كه در
کنار گوش خودمان مشغول به فعاليت باشند و نه تنها با اونها برخورد نشود، بلكه از سايشان برخي دستگاههاي كشور به اونها آزادي عمل داده شود؟
بنابراين، به بيان شمه‌اي مختصر از وابستگي فرقه بهائيت به صهيونيسم مي‌پردازيم با اين اميد كه مسئولان امنيتي و قضايي كشور با در نظر داشتن اين وابستگي در خشكاندن ريشه‌هاي فاسد اين فرقه وسواس بيشتري نشان دهند:
1ـ مركز فرقه بهائيت و اماكن به اصطلاح زيارتي اون در فلسطين اشغالي و بخصوص شهرهاي «عكا» و «حيفا» واقع شده هست.

هر چند سران بهائیت قبل از تشکیل رژیم صهونیستی به فلسطین منتقل شده بودند اما حضور اونها در اون منطقه زمینه بهتری برای همکاری با صهیونیستها به وجود آورد.

بطوریکه
سالها پيش، بابيان بهايي (بهائيان) جسد علي محمد شيرازي اولين خدا و پيامبر خايشانش را به اسرائيل منتقل كردند و با همكاري و مساعدت رژيم صهيونيستي بارگاه باشكوهي براي او بنا كردند.

در اين خصوص اشاره به خبر زير به نقل از مطبوعات مناسب هست:
«سه‌شنبه اول خرداد 1380 در سالروز رحلت حضرت رسول اكرم(ص) رژيم اشغالگر قدس بار ديگر به جهان اسلام اهانتي گستاخانه نمود.

سران رژيم صهيونيستي با راه اندازي جشن و پايكوبي براي تجمعي از فرقه ضاله بهائيت يك ساختمان دايشانست و پنجاه ميليون دلاري را به عنوان پايگاه جهاني بهائيت در ارتفاع «كرمل» شهر «حيفا» افتتاح نمودند.
ساخت اين مجموعه عظيم ساختماني با حمايت مستقيم اسحاق رابين، نخست‌وزير معدوم رژيم صهيونيستي، از سال 1372 و زير نظر دو بهايي فراري ايراني به نامهاي مهندس حسين امانت و دكتر فريبز صهبا تحت شديدترين تدابير امنيتي آغاز شد.

اين تصميم پس از برگزاري اجتماع سراسري سال 1992 سران فرقه بهائيت در نيايشانورك زير نظر «سيا»، «اينتليجنس سرايشانس» و «موساد» با هدف ايجاد قوس يا زيارتگاه متناسب با شأن پيامبر ديانت بابي در مدفنش به مسئولان رژيم اشغالگر فلسطين ابلاغ شده بود.

اركستر سمفونيك اسرائيل در اين مراسم حاضران را كه در ميان اونها مسئولان سياسي، اقتصادي و امنيتي صهيونيستها و برخي چهره‌هاي شناخته شده بهائيت در آمريكا و اروپا نيز ديده مي‌شدند، جهت دعا و نيايش همراهي مي‌كرد.
نكته مهم و قابل توجه در اين تجمع، حضور خبرنگاران راديو و تلايشانزيون‌هاي مختلف جهان براي ايجاد پوشش علني صوتي و تصايشانري افتتاح اين كاخ مي‌باشد.

از جمله محورهايي كه برگزاركنندگان مراسم از كانال اين خبرنگاران دنبال مي‌كردند مي‌توان به اين موارد اشاره كرد:
ـ دولت اسرائيل با نهايت افتخار مي‌تواند ميزبان همه بهائيان تحت ستم در جهان علي‌الخصوص بهائيان ساكن در جهان اسلام باشد.
ـ آثار اين ديانت مدرن و پيشرفته كه متناسب با جهان توسعه‌يافته قرن بيست و يكم هست، به صدها زبان و لهجه جهاني ترجمه و منتشر شده هست و مي‌تواند در برابر ساير برداشتها و قرائتهاي عقب افتاده و متحجرانه بايستد.
ـ رايشانكرد به بهائيت رو به گسترش هست و بهائيان كه متمايل به دولت اسرائيل‌اند، در جهان بيش از 6 ميليون نفرند!»
2ـ سران بهائيت و سران صهيونيسم از ابتدا روابط علني نزديكي با يكديگر داشته اند، به عنوان مثال مي‌توان به اين موارد اشاره كرد:
ـ
روابط دوستانه «هربرت ساموئل»، يهودي صهيونيست با عبدالبها (سومین خدا و پیامبر بهائیان! و فرزند «حسینعلی بها» بنیانگذار بهائیت).

هربرت ساموئل اولین کمیسر عالی انگلیس در فلسطین در وقت قیمومت انگلیس بر اون سرزمین بود.

در وقت حکومت وی بر فلسطین، نشان
«شهسوار طريقت امپراتوري بريتانيا» به عبدالبها اعطا شد.

همچنین وی
در مراسم تشييع جنازه عبدالبها حضور داشت.(1)
ـ هنگامي ‌كه در سال 1947 ساوقت ملل كميسيوني مركب از نمايندگان يازده كشور را براي ارائه نظر در مورد آينده فلسطين به منطقه اعزام كرده بود، رهبر بهائيان در نامه‌اي به اين كميسيون، يهوديان را بيش از مسلمانان و مسيحيان نسبت به بيت‌المقدس محق معرفي كرد و از اين نظر تنها بهائيت را همسنگ با يهوديان برشمرد.(2)
ـ ملاقات رئيس جمهور اسرائيل با «شوقي افندي» (پيشواي بهائيان سپس عبدالبها) در فروردين 1332 كه در اين ديدار شوقي افندي، نظر مساعد و تمايل بهائيان را نسبت به اسرائيل فراخوان كرد و آرزايشان بهائيان را ترقي و سعادت اسرائيل برشمرد و رئيس جمهور اسرائيل هم ضمن تقدير از اقدامات و مجاهدات بهائيان در كشور اسرائيل، آرزايشان قلبي خايشانش را براي موفقيت بهائيان در اسرائيل و سراسر گيتي فراخوان نمود و از خاطره مشرف شدن خدمت عبدالبها پيشواي سابق بهائيان در چندين سال قبل ياد كرد.(3)
ـ در همين زمينه مي‌توان به جمله‌اي از روحيه «ماكسول»، همسر آمريكايي شوقي افندي و از رهبران بهائيت اشاره كرد كه خود گايشاناي همه چيز هست: «سرنوشت و آينده اسرائيل و بهائيگري چون حلقه‌هاي يك زنجير به هم پيوسته هست.»(4)
3ـ چه در غرب و چه در ايران، % قابل توجهي از بدنه بهائيت را يهودياني تشكيل مي‌دهند كه به اين فرقه گرايشانده اند.

اگر از كساني كه قبل از پيروزي انقلاب اسلامي ‌پيگير جريان بهائيت بوده اند و يا از كساني كه مدتي در يكي از كشورهاي غربي اقامت داشته اند سئوال كنيد، تأييد خواهند كرد كه بيش از همه يهوديان بوده اند و هستند كه به اين فرقه مي‌پيوندند.

به عنوان نمونه مي‌توان به گرايشاندن دسته جمعي يهوديان همدان به اين فرقه و نقش «ملا الياهو» و «ملا لاله زار» دو نفر از بزرگان يهود در تقايشانت جنبش معروف «طاهره قره‌‌العين» در تبليغ بابيگري اشاره كرد.(5) همينطور مي‌توان به تركيب اعضاي اولين «بيت‌العدل» اعظم بهائيان كه سياستگذاري بهائيان جهان را به عهده دارد، اشاره كرد
‎‎.

از ميان نه نفر اعضاي اون تنها يك نفر ايراني ديده مي‌شود كه او هم يك يهودي به نام لطف ا...

حكيم هست.(6) در مورد نقش فوق العاده يهوديان در
ترویج و تقايشانت بهائيت در ايران مي‌توان به مقاله تحقيقي و مستند «جستارهايي از تاريخ بهائي گري در ايران» نوشته آقاي عبدالله شهبازي رجوع كرد كه در اين آدرس اينترنتي قابل مطالعه هست: http://www.shahbazi.org/pages/bahaism1.htm
4ـ در اين بند به قسمتهايي از سه نقل كه مأموران ساواك از جلسات بهائيان ايران قبل از پيروزي انقلاب اسلامي‌تهيه كرده اند، اشاره مي‌كنيم.

اين سه سند به خوبي پيوند اين فرقه را با زرسالاري يهود و صهيونيسم نشان مي‌دهند:
الف) نقل ساواك از جلسه ناحيه 2 بهائيان شيراز، مورخ19/5/1350: «جلسه‌اي با شركت 12 نفر از بهائيان ناحيه 2 شيراز در منزل آقاي هوشمند و زير نظر آقاي فرهنگي تشكيل گرديد.

پس از قرائت مناجات شروع و خاتمه و قرائت صفحاتي از كتاب لوح احمد و ايقان، آقاي فرهنگي و محمدعلي هوشمند پيرامون وضع اقتصادي بهائيان در ايران صحبت كردند...فرهنگي فراخوان نمود:بهائيان در كشورهاي اسلامي ‌پيروز هستند و مي‌توانند امتياز هر چيزي را كه مي‌خواهند بگيرند.

تمام سرمايه‌هاي بانكي و ادارات و رواج پول در اجتماع ايران مربوط به بهائيان و كليميان مي‌باشد.

تمام آسمان خراش‌هاي تهران، شيراز و اصفهان مال بهائيان هست.

چرخ اقتصادي اين مملكت به دست بهاييان و كليميان مي‌چرخد.

شخص هايشاندا بهايي زاده هست.

او يكي از بهترين خادمان امرالله هست و امسال مبلغ پانزده هزار تومان به محفل ما كمك نموده هست.

آقايان بهائيان! نگذاريد كمر مسلمانان راست شود!...»(7)
ب)نقل ساواك از محفل شماره 4 بهائيان به تاريخ 7/3/47 «...عباس اقدسي فرمود: دولت اسرائيل در جنگ 46 و 47 قهرمان جهان شناخته شد و ما جامعه بهائيت، فعاليت اين قوم عزيز يهود را ستايش مي‌كنيم...»(8)
ج) نقل مورخ 9/9/46: «...شنيده شده هست چندي قبل بهائيان ايران مبلغ هنفرمودي كه چندين ميليون تومان بوده به اسرائيل كمك كرده اند.

البته تصور مي‌رود كمك بهائيها از طريق آقاي غفوري نمايندگي سياسي اسرائيل در ايران و وسيله حبيب القانيان كه تماس مستقيم با حبيب ثابت (كلان سرمايه دار معروف) كه قبلاَ يهودي و اهل كاشان بوده هست، انجام گرديده.

زيرا از برنامه معلوم سرمايه محفل و وجوه جمع آوري شده بهائيان ماهيانه به نام خيراله در صندوقي نزد حبيب ثابت مي‌باشد و مشار اليه اين پولها را به ربح مي‌دهد.

لكن مبلغ كل جمع آوري شده فعلاَ نامعلوم هست.»(9)
5ـ يكي از زمينه‌هاي پيوند بهائيت با زرسالاري يهود، ساوقت صهيونيستي و نيمه پنهان فراماسونري هست.

تعليمات بهائيت انطباق زيادي با تعليمات
ساوقت فراماسونري دارد كه از جمله اونها مي‌توان به جدايي دين از سياست، تسامح و تساهل، تشكيل حكومت واحد جهاني، جهانوطنی، پشتیبانی از اعلامیه به اصطلاح حقوق بشر، تطابق دين با عقل جزئي و علوم تجربي و...

اشاره كرد.
(10)
اصولاَ در ميان نخبگان فراماسونري ايران، نسبت بالايي از بهائيان وجود دارند
. افرادي همچون «عليقلي نبيل الدوله»، «ميرزا آقاخان كرماني»، «ابراهيم حكيمي»، «سيد جمال واعظ»، «ذبيح الله قربان»، «احسان يارشاطر»، «اميرعباس هايشاندا»، «پري اباصلتي» و...

از اين دسته اند.
به عنوان نمونه اي از همكاري بين فراماسونري و بهائيت مي‌توان به سفر سالهاي 1911 تا 1913 عباس افندي (عبدالبها) به اروپا و آمريكا اشاره كرد كه به عنوان نقطه عطف در تاريخ اين فرقه از اون ياد مي‌شود.

در طول اين سفر كوشش مي‌شد تا «اين پيغمبر نوظهور شرقي» به عنوان نماد پيدايش مذهب جديد انساني و آرمان فراماسونري معرفي شود.

بررسي جريان اين سفر و مجامعي كه عباس افندي(عبدالبها) در اون حضور مي‌يافت، ثابت مي‌كند كه كارگردان اصلي اين نمايش «انجمن جهاني تئوسوفيستي» يكي از محافل عالي فراماسونري غرب بود.

او به ايشانژه در آمريكا در مجامع متعدد فراماسونري حضور يافت و سخنراني كرد.(1
1)
پي‌نوشت:
1ـ بهرام افراسيابي، تاريخ جامع بهائيت، انتشارات سخن، صفحه 556
2ـ همان، صفحه 569 تا 571
3ـ همان، صفحات 572 و 573
4ـ مجله اخبار امري، ارگان بهائيت ايران، دي ماه 1340، صفحه 60
5ـ سيد سعيد زاهد زاهداني، بهائيت در ايران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، صفحه 134
6ـ رك: بهرام افراسيابي فصل «شوقي افندي جانشين عبدالبها»
7ـ عبدالله شهبازي، ظهور و سقوط سلطنت پهلايشان، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، جلد دوم، صفحه 385
8ـ بهرام افراسيابي، صفحه 752
9ـ ساوقتهاي يهودي و صهيونيستي در ايران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، صفحه 536

10- سیر تفکر جدید در جهان و ایران، نشر هلال، صفحات 126 و 169

1
1ـ عبدالله شهبازي، نظريه توطئه، صعود سلطنت پهلايشان و تاريخنگاري جديد در ايران، صفحات 69 تا 74
27:

حقیقتش را بخواهید ، من هیچوقت ارتباط مذهب یهود و بهایی را نتوانستم از دیدگاه روابط منطقی بین پدیده ها برای خودم حل کنم ...

اگر کسی از دوستان می داند که چه ربطی دارد دین یهود ، به مسلک بهایی ، ممنون می شوم اگر در اینجا بنویسند ...همچنین ، ارتباط بین بهائیت و فرقه ماسون ...

و ارتباط بین یهودیت و ماسونیسم ...سپاسگزارم
28:

دقيقا انگشت گذاشتيد رايشان پيچيده ترين رابطه پنهاني ميان اضلاع ستاره ديايشاند ......

و دو نوار آبي بالا و پائين اون ......

آقاي اسپرايت گرامي .....


در فرمودمان اين ارتباط را نمايانده بودم .....
اگر پيدا کردم در اينجا هم نقل مي نمايم تا دوستان بدانند با چه حزب سياسي تو در تايشاني سر و کار داريم .....
حزبي با هزار چهره و صد هزار ترفند و فريب .....


29:


________________
دومين اخطار
در صورت تكرار پستهاي كليشه اي
دسترسي شما از تالار سياست
قطع خواهد گرديد .
سيامك

30:

خيلي تودر توست،
كمونيسم ، بابي گري، سوسياليسم، فاشيسم، وهابي گري
انگليس !، پورنوگرافي، آشاميدن خون بچه مسلمان
ها ، هموسكسواليته ! و صادرات روسپي به شيخ
نشين ها براي فاسد كردن اونها !! فراماسونري و
ايلّوميناتي، اباحي گري و شافعي و حنبلي و تاريخ
طبري و ابن اثير و ليبرال دمكراسي و مدرنيته ي
پدر سوخته و روبوتسكي ! همه و همه كار جروسالم هست!

( فقط به ولايت سفيه كاري نداشته باشيد برايشاند پي نخود سياه)

31:

و حالا مثلاً شما با این جملات ...

رد کردید سیاست
دین سازی را و تجمع معنا دار یهودیان را در ارکان نظام
شوروی سوسیالیستی ...

و ارکان تصمیم گیری آمریکا
و مراکز هنری ( هالیوود ...

) و ارتباط ایشان را با هزار
فرقه دست ساز در کشورهای جهان سوم و هزار و یک جور
کثافت کاری دیگر که فقط با توجیه تداوم و گسترش سیطره
صهیونیسم و یهود بر اطراف و اکناف جهان صورت می گیرد؟؟

از سفیه فرمودید ، این آیه قراون به یادم آمد که بدجوری وصف
حال بعضی هاست : وَإفذَا قفيلَ لَهفمْ آمفنفواْ كَمَا آمَنَ النَّاسف
قَالفواْ أَنفؤْمفنف كَمَا آمَنَ
السفهاء ؟؟ أَلا إفنَّهفمْ هفمف السفهاء وَلَـكفن لاَّ يَعْلَمفون
و اونگاه که به ایشان فرموده می شود ایمان بیاورید
اونچنان که امت به خداوند ایمان آوردند ، می گویند :
آیا
ایمان بیاوریم ، مانند سفیهان
؟؟ به درستی که ایشان
خود سفیهانند ، اما نمی دانند ...

( بقره - آیه 13 ) ...

32:

عجب منطق برا و دندان شكني:

اونها فرمودند آيا مانند سفيهان ايمان بياوريم و الله فرمود سفيه خودتانيد!

33:

خوب شد، اين آيه را هم در اثبات فاشيست بودن
اسلام و سفيه شمردن مخالفان ، يادآوري بايد كرد.

34:
نوشته اصلي بوسيله مزدك
خوب شد، اين آيه را هم در اثبات فاشيست بودن
اسلام و سفيه شمردن مخالفان ، يادآوري بايد كرد.

و این شما بودید که ابتدا نسبت سفاهت به دیگران دادید ....

!!

35:

قران اينرا 1400 سال پيش به همه ئ كساني كه
مسلمان نميشدند ، فرموده، حالا من ابتدا فرموده ام ولايت سفيه؟
بالام جان، امام وقت هم تازه 1200 سالش هست،
من كه 80 سالم هم نشده!

36:


و اینک شما هستید که پی تی قو کنان می تازید ...


ثابت شد که با تعریفی که از فاشیست کرده اید
خودتان فاشیست هستید که تهمت سفاهت به دیگران
می زنید ...

اینقدر هم خودتان را به خاک و خون نمالید

37:

خير
تعريف فاشيسم روشن هست و از گرد آمدن چند زاب و ايشانژگي درست
ميشود.

فزون بر اين، ولايت سفيه نام نظام اجتماعي و نهاد رهبري

شماست و اينكه رهبرو رئيس جمهور شما سفيه هستند هم بجهت
دگرانديشي شان نيست ,بلكه سفاهت ايشان در فرموده ها و كردارش روشن هست.
همه اين سخن ها هم فاشيست بودن دين پليد و ضد بشري اسلام را پاك نميكند!

38:


چه جالب ، ما هم همین نظریه را در باره بعضی کاربران داریم ...پس روشن شد
که اگر باور داشتیم افکار ، کردار و یا فرمودار کسی سفیهانه هست ، نسبت دادن
فاشیسم به چنین طرز فکری :

اگر ما چنین بیندیشیم ...

صحیح هست !!
و اگر دیگری چنین بیندیشد ، خبط و خطاست !!


کجایی ماکیاول ؟؟......

روحت شاد


پ.

ن :

پی تی قو
پی تی قو
پی تی قو

39:

شما ميتوانيد اين نگر را در باره برخي كاربران و ..


داشته باشيد، ولي نميتوانيد همچنان كه قران پليد اينكار
را كرده، همه ئ دگر انديشان را از دم به سبب همان
دگر انديشي چهارپا و يا كمتر از اون و يا سفيه بخوانيد
و هي لا يفقهون و لا يعلمون بارشان كنيد، چون نميآيند
به شما باج بدهد و برايتان رايشان مين بروند و ...پس براي اينكه بازهم روشن فرموده باشم كه ياد بگيريد،
يكي از مشخصات فاشيسم اينست كه جامعه را به خودي
و نخودي !بخش مجيكند و غير خودي ها را از مقام آدميت
فرو ميكشد و يا ناقص العقل و سفيه ميداند، و نه يك شخص
و يا اشخاص مشخص و معين را.ماكياول هم ابتدائاً ربطي به اين مقوله ندارد، بيسواد!

40:ابتدا نوشتید هر که دیگر اندیش را سفیه بخواند فاشیست هست

سپس خود نسبت سفاهت به دیگران دادید

بعد فرمودید که قضاوت شما به دلیل رفتار و فرمودار و پندار ایشان هست

نتیجه گیری : هرکه شما دوست داشته باشید ، سفیه هست ...

در عین حال

دیگران حق ندارند شما را به سبب تفاوت اندیشه تان سفیه بدانند ....

زیرا این

یک نوع رفتار فاشیستی هست !! ( البته برای اونان ) اما شما چنین حقی را دارید !!

ماکیاولی هم .......

که چنین تئوری ای داشته باشد
...


41:


حرف مفت هست ...

الان در همه جای دنیا خودی و غیر خودی هست
( به ویژه در امر سیاست و حکومت ) و با شعار های دهن پرکن هم
نمی توانید این را تغییر بدهید ...

مگر با بچه طرف هستید ...عمو ؟؟

42:

منطق گايشانا سرتان نميشود!
هركس دگرانديش را به سبب دگر انديشي سفيه بخواند، ( مانند الله)
يك زاب از زاب هاي مهادين فاشيستي را دارد.

حال ميشود كه
يك شخص معين، سفيه هم باشد و از دگر انديشان هم باشد، و سفاهت
او هم از اعمال و فرمودارش آشكار باشد.

فرمودن سفيه به ايشان ، اونگاه فرمودن
حقيقتي هست كه به سبب فرمودار و كردار اون شخص معين ، عمل فاشيستي
نمي باشد، چون براي دگر انديش بودنش و به صرف دگرانديش بودنش
( مانند سخن قران) كه به ايشان سفيه نفرموده ايم.

كاپيش بالام ؟

شايد يك نمونه بياورم به مغز تان برود.


براي نمونه هركس بگايشاند كه سياه پوست ها تبهكارند، ( به سبب و صرف
سياه پوست بودن)، فاشيست ، بلكه راسيست هست.

حالا يك سياه پوست
تبهكار و يا بچه باز ( مانند مايكل جكسون) را پيدا ميكنند و بايشان ميگايشانند
تو تبهكاري.

خوب، فرمودن اين سخن به اين سياهپوست، فاشيسم نيست، چون
نميگايشاند كه تو به صرف تعلق به سياهپوستان تبهكاري، بلكه تبهكاري چون
تبهكاري شما شخص معين ديده شده هست و ربطي مستقيم به سياه پوستي
ندارد.

حالا اين رهبر شما هم بيسواد و سفيه هست، مانند اين احمقي نژاد.


اينها اگر در كشور يهودي هم به جهان آمده و يهودي بودند و يا مسيحي
بودند و يا حتي در سوئد هم پرورش يافته بودند، باز هم از سفها ميشدند،
چون سفاهتشان ربطي به دين اسلام ندارد و خيلي مسلمانها زرنگ و باهوش
هم هستند و خود محمد هم آدم باهوشي بود كه البته **********.


_________________

از بكار بردن واژه هاي زشت
و تخريب فرمودگو جدا بپرهيزيد !

43:

بخش كردن به خودي و نخودي، يعني اينكه نخودي ها در تعيين
سرنوشت خود و كشور و ..

نقشي ندارند.

يعني اگر مثلاً هستلزام
عملي ! به ولايت مطلقه ي سفيه نداشته باشيد، نميتوانيد انتخاب
شايشاند و از فيلتر شوراي نگهبان فاشيسم و نگهبان منافع انگل ها
نميتوانيد تـَرا بگذريد.

به دانشگاه هم راهتان نميدهند و آبدارچي
اداره هم نميتوانيد بشايشاند و ...

اين فرق ميكند با جدايي حزب دمكرات
و حزب جمهوريخواه و ...


اگر باز نفهميديد، بنايشانسيد كه توضيح دهم ، بيسواد!

44:

در کداميک از حکومتهاي کنوني غربي ( که نگاه مزدک به اونهاست ) مخالفان حکومت ، متصدي امور شده اند ؟
مزدک ، نشاني از اين سراغ داريد تا به ما بنماييد ؟
تنها ايران اينگونه نيست .

امري هست که عقل ، اونرا تجايشانز مي نمايد .
در صورتي که مخالفان يک حکومت ، در کنار موافقان به اجراي امور محوله بپردازند ، طبيعي هست که اختلافاتي غير قابل جبران و خطرناک پديد خواهد آمد که هرگز به سود کلي حکومت و کشور نيست .
به ايشانژه در مورد ايران که دشمن ، در چند قدمي ما لانه گزيده و منتظر کمترين موقعيتي هست تا بيشترين بهره را براي خود ببرد و شديدترين ضربه را به ما بزند .


45:

در امريكا، در يك هستان، دمكرات حاكم
هست و در يكي جمهوريخواه.

در ارتش
ژنرال دمكرات هست و ژنرال جمهوريخواه و
ژنرال بي حزب و يا سبز! در قوه قضايي
هم قاضي اعظم دمكرات هست و هم بي حزب
و هم جمهوريخواه.

در دولت و ساوقت اون،
هم مديركل هاي اينوري و هم انوري هستند
و مثلاً با پيروز شدن جمهوريخواهان، همه ئ
مديركل ها و دست اندركاران جمهوريخواه را
تا آبدارچي و جاروكش از كار بيكار نميكنند
كه جايشان پاسدار بگذارند.

فهميديد ؟


بعدش هم مخالف حكومت تنها در كشور هاي ديكتاتوري
هست و در كشور هاي دمكراتيك مخالفان سياسي
هستند ( همان اپوزيسيون)

46:

کدامیک از این گروههایی که نام بردید ، مثلا قانون پايه ی آمریکا را رد می کند و نمی پذیرد یا با حزب حاکم و نظام کاپیتالیستی آمریکا دشمن هست ؟
اینها همه در یک گروه بزرگتر برنامه میگیرند که سرمایه داران و قدرتمندان آمریکا را دربر میگیرد .

توافقی میان اونهاست که همه را در یک محوریت به هم پیوند می دهد .


47:

قانون پايه ي آمريكا با شيوه دمكراتيك وضع شده
و نه بزور چماق و به نميندگي از سايشان امام وقت
و شرع عتيقه !.

بر اين پايه دگرگوني پذير هست
و ميتواند با اكثريت راي ها، از بيخ دگرگون شود.


اين نماينده ها هم با راي آزاد و بدون فيلتر مثلاً
هستلزام عملي به ولايت سفيه! و امضاي امام وقت !
برگزيده ميشوند...

48:

کم مزخرف بلغور بفرماييد .....

اگر به لابي زر و زور و تزايشانر پيوندي نداشته باشند و از هزار فيلتر اونها نگذشته باشد ، هرگز نخواهد توانست و نخواهند گذاشت بالا بيايد .....
اينرا ديگر خواجه حافظ شيرازي هم مي داند ......
اما هنوز هم عمله هاي همان لابي ، تلاش مي نمايند لاپوشاني نمايند ....


مثل تروريسم .....

که اول تروريست و بزرگترين و جهاني ترين تروريستها ، همانها هستند .....

همه جاي دنيا را فتنه و آشوبشان فرا گرفته .....

اسمش را هم با کمال پررايشاني مبارزه با تروريسم مي گذارند .....


اينهمه پررايشاني فقط از چنين فاشيستهاي متکبر و بربر صفتي ساخته هست ......


49:

كشك هست.


امت اونجا ها راي آزاد ميدهند .


اگر هم به فرض مشكلاتي باشد كه گند

جمهوري اسهالي را توجيه نميكند.

50:و قاضی تشخیص دهنده اینکه رفتار وی سفیهانه هست ، شما هستید ...!
این مثال سیاه پوستان هم ارتباطی به اون چه شما می گویید نداشت ...
شما اصرار دارید که در اسلام دیگر اندیش سفیه شمرده شده و من هم برای
شما اصل آیه ای را که به اون هستناد کردید آوردم و مشخص گردید که چیزی که
شما به آیه نسبت داده اید ، در اون آیه مطرح نبود ...
مدیریت محترم تالار به اونچه در پایان نوشته های این کاربر آمده توجه داشته
باشند که به خوبی مشخص می کند چگونه فرمود و گو به پرخاش تبدیل می شود ...


_______________________

درود

نيازي نبود دوست عزيز اينگونه
با فونت درشت شكايت كنيد .
كافي هست با ديدن هرگونه
خلاف قانون ، بلافاصله از لينك
نقل پست بد هستفاده فرماييد .
اين دكمه : يهوديت و صهيونيسم

51:


براي مثال حزب سبز ها كه در سال ۱۹۸۰ در المان تاسيس شدند با چندين اصول
قانون پايه ي المان مخالف بودند .
سپس سالها كار تبليغاتي و اپوزيتسيوني بلاخره در سال فكر كنم ۱۹۹۸ وارد
مجلس المان شدند و موفق شدند كه چند اصول قانون پايه ي را تغييير دهند.


52:

دقيقاً همان مطرح هست.


در جايجاي قران كه سرچشمه ئ انديشه ئ فاشيستي
هست ، در حق كساني كه به محمد ايمان نميآوردند فرموده شده:
لا يشعرون
لا يفقهون
انهم هم السفها و لاكن لا يعلمون
انهم كالانعام، بل هم اضل ( 2 بار)
في قلوبهم مرض !
صمّ بكم !
و ...كه بروشني حقوق بشر اسلامي !! و ديدگاه
فاشيستي و خواردارنده بشر اسلام را ميرساند.

53:


باز هم دروغ فرمودید ...

در قراون بارها از اهل کتاب ( که ایشان
نیز اعتقادی به پیامبر نداشتند ) سخن به میان آمده اما عباراتی
که شما نقل کرده اید ، ذکر نشده هست ...

پس چنین صفاتی
ویژه گروه خاصی هست

بگذریم ...

در باره اینکه گروهی از کفار علیرغم کشف
حقیقت اون را انکار می نمايند ، چنین عباراتی نقل شده هست
و باقی می ماند اینکه اگر به نظر شما

چنین نیست ، بگذارید ایده شما را بگیریم و جلو
برویم ....
فرضیه :

همه ، همه چیز را می فهمند
همه ، چیزی را که برایشان فرموده می شود ، می فهمند
همه ، چیزی را که درست هست ، تشخیص می دهند
همه ، چیزی را که درست هست ، انتخاب می نمايند
هیچکس حقیقت را انکــار نمی کند
هیچکس پا روی حقیقــت نمی گــذارد !
هیچکس با دانستن حقیقت ، اون را انکار نمی کند !
و الی آخر ...

خیلی جالب شد ...

اما فقط به درد مبتلایان به تریزومی 21
می خورد ...54:

گویا مزدک تصور می نمايند در رسالت خود که همانا
به انحراف کشیدن این تاپیک بوده موفق شده اند ....زهی
خیال باطل !!


نفوذ تفكرات يهود در مسيحيت1- پولس يا پاولس قديس ( Paulus Aziz) که به فرموده کتاب مقدس از علماي يهود بود و از تهديد و کشتار پيروان مسيح عليه السلام هيچ کوتاهي نميکرد و نام حقيقي او شائول بود، بعدها مسيحي شد و تاثير عميقي بر مسيحيت گذاشت و تثليث ( سه خدايي ) را او در دين مسيح تعبيه کرد .

به علاوه او روانشناسي « تسليم محض » را هم وارد مسيحيت کرد که ايستادگي و هستقامت را حتي در مقابل حکام جور هم غلط ميدانست .

روژه گارودي در آخرين کتاب خود ( Avons nous besoin de Dieu?) اين سخنان پولس را عامل نهادينه شدن هستعمار ودر خدمت ظالمين برنامه دادن امت مسيحي عنوان مي نمايد.

پولس اختلافات زيادي با پطرس که جانشین واقعي حضرت عيسي عليه السلام بود ، داشت که در کتاب مقدس به بعضي از اين اختلافات اشاره شده هست.

امروزه قسمت اعظم انجيل به نامه هاي پولس اختصاص دارد و از پطرس کمترسخن به ميان آمده هست.


2- اواخر قرون وسطي و اوائل رنسانس (حدود قرن پانزدهم ميلادي ) ، نهضتي در دل مسيحيت به وجود آمد كه پروتستانيسم نام گرفت.

اين نهضت ـ كه اكنون شاخه‌اي از آيين مسيحيت محسوب مي‌شود ـ به وضعيت موجود در مسيحيت معترض بود.

دقت در نوع نگرش مذهب پروتستان به جهان آفرينش ما را به اين نتيجه رهنمون مي‌سازد كه اين نهضت، نتيجة تفسيري يهودي از مسيحيت هست كه باعث به وجود آمدن تمدن كنوني در غرب شد.

پايه گذار پروتستانيسم ( پيرايشگري ) مارتين لوتر ، به عقيده برخي يهودي بوده هست ( مانند دايره المعارف يهود ) .

او ضربه ايشانرانگري بر کليساي کاتوليک وارد کرد وکليسا او را يک « نيمه يهودي » ناميده بود و يهودياني چون آبراهام فاري سول او را يک يهودي « پنهان کار متجدد » مي دانند و نو آوريهاي او را اقدامي در راستاي بازگشت به يهوديت معرفی مي نمايند .حتی فردي چون آبراهام ب.

اليزهالايشان خاخام کابالايست می گوید: لوتر در پنهان خايشانش يهودي بود و تلاش مي کرد مسيحيان را آرام آرام به يهوديت متمايل کند.مارتين لوتر ، روانشناسي ذلت پذير « تسليم محض » را هم در مسيحيت نهادينه کرد و هرگونه مخالفت با نظامهاي حکومتي ستمگر را ( هر قدر هم که انحرافي باشند ) ، عصيان و شورش عليه خداوند تلقي مي کرد .

او بحث « انتظار بهشت دنيايي » را که بسيار به عقايد يهوديان نزديک هست ، در مسيحيت تبليغ ؛ و نقش روحانيت را در تفسير دين بسيار کمرنگ کرد و سبب شد تفسيرهای بسيار انحرافي در مسيحيت به وجود بيايد ؛ تا حدي که امروزه مسيحيان صهيونيست يا پروتستانهاي راست گراي افراطي (مثل بوش و هيئت حاکمه فعلي آمريکا) به وجود آمده اند که ارتباطات عقيدتي ، مالي ، سياسي و امنيتي بسياري با صهيونيست ها و يهوديان دارند .

البته لوتر در اواخر عمر مواضعي يهود ستيزانه نیز گرفت تا خود را از ارتباط با يهوديان تبرئه کند ...

ولي واقعيات زندگي و افکار و تعليمات او به ما مي فهماند که اين مواضع هم از رايشان حيله و فريب بوده هست .


3-غلبه انسان بر خدا و ضعيف جلوه دادن خدا از مهمترين اصول جهان بيني يهود هست كه به برخي فقرات موجود در تورات تحريف شده بر مي‌گردد.

مثلا: اينكه انسان در مبارزه با خداوند پيروز مي‌گردد ، يا اينکه خداوند از وحدت امت می ترسد.

يا مثلاً پشيمانی خداوند از کرده خايشانش .

اين جهان‌بيني سپس رنسانس به اومانيسم (انسان پرستی) انجاميد.


4 - سكولاريسم (جدايی دين و دنيا) ناشي از تاريخ اجتماعي يهود هست، چرا كه در ابتدا پيامبران الهی، پادشاهان بني‌اسرائيل بودند (مانند حضرت داود و سليمانعليهما السلام ) ولي در مرحلة بعد پادشاهاني بر اين قوم حاكم شدند كه پيامبر نبودند اما اينگونه پادشاهي به صورت يك اصل در قوم بني‌اسرائيل درآمد كه در تورات هم از اونان بسيار سخن رفته هست.

5- يكي از ابعاد تمدن غرب، حس‌گرايي(آمپريسم) ، تجربه‌گرايي و اثبات‌گرايي( پوزيتيايشانسم) هست كه موجب حاكميت بينش تجربي بر تمام دانشهاي بشري (خصوصاً در دورة مدرنيسم) شد و اين ناشي از فرهنگف حس‌گرايي يهوديان بوده هست.

به طور مثال در قصة ذبح گاو ، تمامي مشخصات ريزف حسي گاو را از حضرت موسي عليه السلام مي‌خواستند و يا اين كه مي‌خواستند خداوند را آشكارا ببيند و يا گوسالة سامري را گرفتند تا به عنوان مظهر خدا بپرستند .

در تورات هم خدا يك امر حسي هست كه بر انسان ظاهر مي‌شود و با او سخن مي‌گايشاند.


6- بعدف ديگر تمدن غرب، ناسيوناليسم يا ملی گرايي هست كه به تبع حس‌گرايي(ماده گرايي اومانيستي ) زاده شد.

و اين هم نقطه مقابل مذهب هست که عامل وحدت را عقيده می داند، نه قوميت ومرز جغرافيايي.

در حالي كه يهوديت يك مليت هست.

به عبارتي هر كه از نژاد يهود باشد، يهودی محسوب می شود، هرچند مقيد به آداب دين نباشد.

به همين دليل نام قوم خود را بر دينشان هم گذاردند.

، نژادپرستي كه در تمدن غرب به وجود آمده و هنوز هم وجود دارد بي ارتباط با نژادگرايي يهود نيست .7- ادعای آزادي خواهی غرب( ليبراليسم ) گوش فلک را کر کرده هست اما اين آزادی در عمل نمود چندانی جز بی بند وباری جنسی و گسترش فحشا نداشته هست ؛ لذا حکومتهای پر مدعای لائيك‌ مستقيماً به حجاب حمله مي‌ نمايند.

فساد اخلاقی غرب از نظر نئوريک می تواند ريشه در داستانهای تحريف شده تورات داشته باشد.

از جمله می توان به ماجرای روابط نامشروع جنسي که حتی به پيامبران هم نسبت داده می شود اشاره کرد.


8- اسرائيل زاده تمدن غرب و تجسم اعلای اون هست.

به همين دليل دولت‌هاي غربي در خدمت اون هستند.

بنابراين تجددگراها و مدرنيست ها، نمي‌توانند با اسرائيل مخالفتي داشته باشند.

چون مخالفت با اسرائيل، مخالفت با تجسم انديشة خودشان هست.

به همين دليل اكثر مدرنيست هاي غرب، يا پروتستان بوده‌اند يا يهودي (مثل کارل ماركس و باروخ اسپينوزا در فلسفه،زيگموند فرايشاند در روانشناسی، آدام اسميت و ديايشاند ريکاردو در اقتصاد،کارل پوپر در فلسفه سياسی، ، اميل دورکهايم در جامعه شناسی).

55:

مگر يهود اهل كتاب نيستند؟
آيا در قران اونها را به خراني
تشبيه نكرده كه كتاب بر پشت دارند؟
تازه، كفار، مجموعه ئ بزرگي هست
كه اهل كتاب هم زيرمجموعه ئ اون هستند
و دشنام هايي كه به كفار و دگر انديشان
داده شده، به اهل كتاب هم بر ميگردد
( كه بهررايشان نجس شمرده شده و ديه
شان بس كمتر از مسلمان هست= خوارداشت)
پس روشن هست كي دروغ ميگايشاند.

56:

بگذاريد بقيه اين مزخرفات را هم من براي
شما كپي و پيست كنم كه بدانيد كه از تبليغات
مفت و دروغ فاشيستي شما تنها احمق ها متاثر يشوند:

....

9- فراماسونري ( ماسوني ) جنبشي هست که در مسيحيت طرفداران کثيري دارد و بسياري از مهمترين انديشمندان و سياست مداران وعلماي مسيحيت و حتي بعضي پاپ ها و بلند مرتبگان کليساهم در لژهاي فراماسونري عضايشانت داشته اند وچيزي که اصلا قابل خدشه نيست ارتباط آداب و رسوم و عقايد فراماسونري و يهوديت هست .( فراماسونري بر گرفته از عرفان تحريف شده يهوديت خصوصا کتاب کابالا هست) بعضي از اين بزرگان مسيحيت حتي يهودي هم بوده ا ند و با عوض کردن اسم خود مسيحيت را به سمت دلخواه زرسالاران يهودي ( مادي گرايي و ماترياليسم ) رانده اند مانند کاردينال به .

آ.

، پاپ وستر يشر ، پاپ باعوم، هوشع بالوا (1852-1772)که يهودي و باني کليساي اونيور ساليست هست و ..

.(15)--------------------------------


پاورقی ها: ۱- Paulus Aziz

۲- اعمال رسولان ، باب 9.

۳- Avons nous besoin de Dieu

4- مجموعه مقالات پروتستانيسم يهودي ( نافرموده هاي فرايند صهيونيستي شدن تمدن غرب ) در صفحه پاورقي کيهان از ۲۳مرداد82 تا 12 شهريور 82 در اين زمينه توضيحات مبسوطي داده هست.

5- دايره المعارف يهود(جوداييکا) ، جلد11، صفحه 584 .

6- همان جلد 14 ، صفحه 21 .

7- روزنامه کيهان، مورخه 27/5/82 ، صفحه 8

8- سفرپيدايش، باب34.

9- سفرپيدايش ، باب11.

10- سفرسموئيل اول ، باب 15.

11- باب پادشاهان .

12- قراون کريم ، سوره بقره ، آيات 67تا73 وساير آياتي که در اين مورد هست .

13- سفرخروج ، باب 32.

در تورات اين داستان به حضرت هارون عليه السلام نسبت داده مي شود .

اما قطعا اون حضرت چنين نکرده و فردي که اين نحوه بت پرستي را رواج دادبه اسم « شمرايشان بن يساکاربن يعقوب » در ميان يهوديان معروف هست و مسلمانان او را سامري مي نامند .

14- ما با دلايل عقلي دراسلام ثابت مي نماييم که تمام پيامبران الهي معصومند وهيچ گونه خطا واشتباهي ندارند

15- کتاب مباني فراماسونري ، تاليف گروه تحقيقات علمي ، ترجمه جعفر سعيدي ، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامي ،چاپ دوم ،1376، شهرستان تهران ، فصل علماي ماسون، صفحه 264.

57:این « گاف » های شما دارد از حد خارج می شود
بیسواد ...


صد بار فرمودم به جای اینکه قراون را از روی کتاب تولدی
دیگر بخوانید ، به متن قراون مراجعه کنید ...

بلکه حداقل
چنین رسوا دروغ به قراون نبندید ...

اما متاسفانه ، نرود
میخ آهنین در سنگ ...


یا اینکه ، متوجه هستید که چه می کنید ، اما ...

مصلحتتان
چنین حکم می کند که روز را شب ، و شب را روز جلوه دهید

متن آیه این هست :
مـثـل الذيـن حـمـلوا التـورئه ثـم لم يـحـمـلوهـا كـمـثـل
الحـمـار
يـحـمـل اسـفـارا بئس مثل القوم الذين كذبوا
بايات اللّه والله لا یهدی القوم الظالمین
مثل اونان که تورات را حمل کرده اما بدان عمل نمی نمايند
مانند خری هست که بر او کتاب هایی بار کرده باشند ، بدند
امتی که آیات خدا را تکذیب می نمايند ، و خداوند قوم ستمگر
را هدایت نمی کند ...( جمعه - 4 ) ...

پس مشاهده شد که منظور آیه اون گروه از قوم یهود بود که
با ادعای حمل تورات ( تظاهر به تقید به شعائر دینی ) بر خلاف
اون و برای مصالح دنیوی خویش می کوشند و در عمل ، از کتاب
دینی خود همان اندازه بهره دارند ...

که خری از بار کتابهای پشتش
بهره می برد ...

بنابراین ، مسلمانانی نیز که مدعی عمل به قراون و دستورات
اون هستند ، اما در عمل دستورات قراون را زیر پا می گذارند ، همان
نسبت خر به کتاب را دارند ...

در قراون آیات بسیاری وجود دارد که مورد خطاب اون اهل کتاب هست
و هر کس می تواند با مرجعه به قراون دریابد که آیا قراون با اهل کتاب
چنان که شما ادعا کرده اید برخورد داشته هست ، یا خیر ...این نمونه ای از آیات قراون در باره اهل کتاب هست :

قفلْ يَا أَهْلَ الْكفتَابف تَعَالَوْاْ إفلَى كَلَمَةف سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكفمْ
أَلاَّ نَعْبفدَ إفلاَّ اللّهَ وَلاَ نفشْرفكَ بفهف شَيْئًا وَلاَ يَتَّخفذَ بَعْضفنَا بَعْضاً
ضاً أَرْبَابًا مّفن دفونف اللّهف فَإفن تَوَلَّوْاْ فَقفولفواْ اشْهَدفواْ بفأَنَّا مفسْلفمفون
بگو: «اى اهل كتاب! بياييد به سوى سخنى كه ميان ما و شما
يكسان هست; كه جز خداوند يگانه را نپرستيم و چيزى را همتاى او
برنامه ندهيم; و بعضى از ما، بعضى ديگر را -غير از خداى يگانه-
به خدايى نپذيرد.

هرگاه (از اين دعوت،) سرباز زنند،
( آل عمران - 64 ) بگايشانيد: گواه باشيد كه ما مسلمانيم

گمان نمی کنید که باید خود قراون را ( به جای کتابهای شفا و
کسروی و علی دشتی و سخنرانی های ابرامیان و ....

) بخوانید ؟؟

58:به فهم شما مزخرف هست ...

دیگران می خوانند و ...

خود تصمیم می گیرند

59:

شان نزول اين آيه چي بوده؟
مـثـل الذيـن حـمـلوا التـورئه ثـم لم يـحـمـلوهـا كـمـثـل
الحـمـار
يـحـمـل اسـفـارا
آيا ديه ئ مسلمان با ارمني يكي هست؟
ايا اهل كتاب زير مجموعه ي " كفار " نيستند؟

60:


در بعضى از روايات آمده هست كه يهود مى فرمودند : اگر محمد به رسالت مبعوث شده رسالتش شامل حال ما نيست ، لذا اولينآيه مورد بحث به اونها گوشزد مى كند كه اگر كتاب آسمانى خود را دقيقا خوانده و عمل مى كرديد اين سخن را نمى فرموديد ، چرا كه بشارت ظهور پيامبر اسلام (ص) در اون آمده هست .اين احتمال نيز وجود دارد كه يهود با شنيدن آيات اوليناين سوره و مانند اون كه از موهبت بعثت پيامبر (ص) سخن مى گايشاند فرموده باشند كه ما نيز اهل كتابيم ، و مفتخر به بعثت حضرت موسى كليم هستيم ، قراون در جواب اونها مى گايشاند : چه فایده ؟ كه دستورهاى تورات را زير پا نهاديد و اون را در زندگى خود اجرا نكرديد .

خیر ، دیه اهل کتاب با مسلمان برابر نیست ...

و از این معنا چه
نتیجه ای می خواهید بگیرید ؟؟ در این شکی نیست که دین اسلام
بین مسلمان و غیر مسلمان تفاوت قائل می شود ...

آیا شما گمان
دارید که تمایز و تفاوت الزاماً به معنای ظلم هست ؟؟

خیر ، اهل کتاب ( به معنای عام کلمه ) زیر مجموعه کفار
تلقی نشده اند ...به عنوان مثال ، به این آیه توجه کنید:

مَّا يَوَدّف الَّذفينَ كَفَرفواْ مفنْ اهل الکتاب وَلاَ الْمفشْرفكفين
أَن يفنَزَّلَ عَلَيْكفم مّفنْ خَيْرف مّفن رَّبّفكفمْ وَاللّهف يَخْتَصّف
بفرَحْمَتفهف مَن يَشَاء وَاللّهف ذفو الْفَضْلف الْعَظفيم
از اهل كتاب ، اونان که کافر شدند ، و هم چنين مشركان ، دوست نمى دارند
خير و بركتى از ناحيه خداوند بر شما نازل گردد ، در حالى كه خداوند
رحمت خود را به هر كس بخواهد اختصاص مى دهد
و خداوند صاحب فضل بزرگى هست .( بقره - 104)

اما همانگونه که فرمودم ، برخورد با کفار
در قراون بسته به موارد مختلف ، متفاوت هست ، اونچنان
که در جایی دیگر می گوید :

وَ قَالفوا لَن يَدْخفلَ الْجَنَّةَ إفلا مَن كانَ هفوداً أَوْ نَصرَى تفلْك أَمَانفيّفهفمْ
قفلْ هَاتفوا بفرْهَنَكمْ إفن كنتفمْ صدفقفينَ
بَلى مَنْ أَسلَمَ وَجْهَهف للَّهف وَ هفوَ محْسفنٌ فَلَهف أَجْرفهف عفندَ رَبّفهف وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهفمْ وَ لا هفمْ يحْزَنفونَ
اونها فرمودند هيچكس جز يهود يا نصارى هرگز داخل بهشت نخواهد شد
اين آرزوى اونها هست ، بگو اگر راست مى گوئيد دليل خود را بياوريد
آرى كسى كه در برابر خداوند تسليم شود و نيكوكار باشد ،
پاداش او نزد پروردگارش ثابت هست ، نه ترسى بر اونها هست و نه غمگين خواهند شد
( بقره - 111 و 112 )

و یا این یک :

إفنَّ الَّذفينَ آمَنفواْ وَالَّذفينَ هَادفواْ وَ النصاری وَالصَّابفئفينَ
مَنْ آمَنَ بفاللَّهف وَالْيَوْمف الآخفرف وَعَمفلَ صَالفحاً فَلَهفمْ أَجْرفهفم
عفندَ رَبّفهفمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهفمْ وَلاَ هفمْ يَحْزَنفون
كسانى كه ايمان آورده اند ، و يهود و نصارى و صابئان ، اونها كه ايمان به خدا
و روز رستاخيز آورده اند و عمل صالح انجام داده اند پاداششان نزد پروردگارشان
مسلم هست ، و هيچگونه ترس و غمى براى اونها نيست
( بقره - 66 )

باز هم می گویم ، بهتر هست قراون را یک بار هم که شده ، بخوانید


61:

آفرين،
پس روشن شد كه محمد ميخواسته كه يهود بايشان ايمان بياورند چون
گايشانا در توارت آمدن محمد بشارت داده شده ( كه نشده) و از اينرو،
همه ي يهودياني را كه بايشان ايمان نميآوردند، متهم به عمل نكردن به
تورات ( كه حالا ميگايشانيد تحريف شده هست) ميكرد و اونان را خر
ميخواند.

اين منجي هم كه در تورات وعده داده شده كه بنام مسيح
هست، واقعياتش به محمد عرب نميخورده، همچنانكه در ديد يهود،
واقعياتش به عيسي هم نميخورده ( عيسي از ديد پيروان خودش
مسيح موعوداست و نه از ديد يهود، همچنان كه بهايي ها ، بهاالله
و باب و ..

را بعنوان منجي قبول دارند و نه شيعه ها و سخن محمد
به يهود مانند اينست كه بهايي با به شيعه بگايشانند كه چون بشارت
امام وقت و منجي در مذهب شما هست، پس به آيين ما بگرايشاند
و گرنه خر هستيد)

منظور از اهل كتاب كه كافر شدند همان همه ئ اهل كتاب كنوني هستند،
يعني منظور ايشان اينست كه اهل كتاب بايد اسلام مياوردند، و
حال كه مسيحي و يهودي باقي مانده اند، از كفار هستند و به
كتاب آسماني خود كه گايشانا فرموده هست كه محمد عرب پيقنبر ! هست،
عمل نكرده و حقيقت راپوشانيده اند ( معني كفر)
( تسليم در برابر خداوند = اسلام آوردن )

پس تا اينجا كه سخن من ثابت شد.گوناگون بودن ديه هم نشان ميدهد كه ارزش جان و حقوق قانوني
غير مسلمان، پايين تر از مسلمان هست و اين يك زاب فاشيستي
هست و بر خلاف حقوق بشر و نوعي تبعيض ديني ( آپارتايد)
ميباشد و بازهم ثابت ميكند كه اسلام دين فاشيستي هست.ديگر اينكه در قران آيات ناسخ و منسوخ و مكي و مدني هستند.


در آيات منسوخ ( كه بيشتر مكي هستند)، كمي تولرانس حاكم
بود و مثلاً طرف از ترس قريش ميفرموده " قل يا ايها الكافرون ...


لكم دينكم و لي دين "، يعني شما كافر هستيد اشكالي ندارد، شما دين
خودتان را داشته باشيد و من هم دين خودم را.

و وقتي كه ايشان
به مدينه رفت و سردسته ئ گروه راهزني و سپاه و لشگر گرديد،
ديگر اين گونه سخن ها منسوخ شد و آيات قتال و جدال ( قاتلوا ..)
آمدند و آيات " رحمت " را منسوخ كردند و در اينجا بود كه
فرموده شد كه جز دين اسلام، هيچ ديني از شما پذيرفته نيست.


يعني درست همين كلكي كه خميني ( م ج) زد و پيش از به قدرت
رسيدن فرمود كه ما ميرايشانم به قفم و به سياست كاري نداريم، همه آزادند
حتي كمونيست، حجاب هم اجباري نيست، آب و برق هم مجاني هست
و سند دست پينه بسته ئ كارگران هست و ميزان راي ملت هست!
بعد كه سوار خر شد، ديديم كه چه دماري از ايرانيان درآورد!
( البته آب و برق را تاحدودي حق داشت، چون وقتي كه
آب و برق هي قطع باشد، مجاني تمام ميشود )ميبينيد كه قران را خيلي بيش از يكبار هم خوانده و به
پليدي سرشتين اون و شما پيروان اون كه از همان
دورايشاني برخورداريد، بخوبي پي برده ايم.

62:


شما از من شان نزول آیه را پرسیدید ، من هم دو جنبه اون را برایتان
نوشتم ...


سپس همان را که موافق ذهن شما بود انتخاب کردید ...

البته این
همان روشی بود که از شما انتظار اون را داشتم ....و جواب دوم
را که البته بیشتر ....

رسوایتان می کرد ، کنار گذاشتید ....

بگذریم ، این که آیا قائل شدن امتیاز برای گروهی ...

و محروم
ساختن گروهی دیگر از همان امتیازات ...

یک الگوی فاشیستی
هست یا خیر ، جای بحث دارد ...


به عنوان مثال ، در هیچیک از کشورهای جهان ، افراد مقیم ، از
امتیازات اتباع کشور برخوردار نیستند ...

آیا به چنین هستنادی
می توان همه این کشورها را فاشیست دانست ؟؟

یقیناً پیامبر اسلام چنین می خواسته که یهودیان نیز به اسلام
بگروند ...

و قراون نیز در جای جای خود این نکته را آشکــار
می گوید که بسیاری از یهود ، علیرغم دانستن حقیقت ، اون را
مکتوم می دارند و انکار می نمايند ...

و صد البته برای ما سخن
قراون در این باب مقدم هست ، بر فرموده شما که می خواهیــد
موضوع را با ترفندهایی از قبیل « شرایطش را نداشته » و
امثال اون توجیه کنید ...

چه ، به نظر می رسد که از نظر رهبانان یهود ، هیچ پیامبر
دیگری چنین شرایطی را نداشته ( نه عیسی و نه محمد ...) و
احتمالاً تنها کسی این شرایط را خواهد داشت که هم از قوم
یهود ، و هم معتقد به برتری یهود ، و هم در پی تحکیم سیطره
یهود بر جهان باشد ....

بخش آخر سخنان شما نیز فقط اهانت هست ، و اصلاً ارزش
جواب دادن را ندارد ...

63:نوشته اصلي بوسيله sprit
...
اين احتمال نيز وجود دارد كه يهود با شنيدن آيات اوليناين سوره و مانند اون كه از موهبت بعثت پيامبر (ص) سخن مى گايشاند فرموده باشند كه ما نيز اهل كتابيم ، و مفتخر به بعثت حضرت موسى كليم هستيم ، قراون در جواب اونها مى گايشاند : چه فایده ؟ كه دستورهاى تورات را زير پا نهاديد و اون را در زندگى خود اجرا نكرديد...روايت دوم هم ضعيف هست ( از معده ئ شما) و هم مورد ندارد،
چون خود خاخام ها و نميدانم آخوند هاي خود يهود
كه خودشان ميدانسته اند چي در توارت هست و
نياز به نصيحت محمد نداشته اند.

مانند اينست كه
من به آيت الله تمساح يزدي بگايشانم كه چرا شما به
اسلام عمل نميكنيد!!
پس كافريد


نوشته اصلي بوسيله sprit
..
بگذریم ، این که آیا قائل شدن امتیاز برای گروهی ...

و محروم
ساختن گروهی دیگر از همان امتیازات ...

یک الگوی فاشیستی
هست یا خیر ، جای بحث دارد ...


به عنوان مثال ، در هیچیک از کشورهای جهان ، افراد مقیم ، از
امتیازات اتباع کشور برخوردار نیستند ...

آیا به چنین هستنادی
می توان همه این کشورها را فاشیست دانست ؟؟

..
كشك هست.


در موارد حقوقي فرقي ندارد، يعني قاتل شما اگر اسپانيايي و يا مسيحي
باشد، نميگايشانند كه حالا طرف مقتول مسلمان بود، سه تاي ديگر را بكش كه
" ير به ير " بشايشانم و بعد قصاص كنيم !!
تنها حقوقي كه نداريد، حقوق ايشانژه ئ شهروندي هست، يعني دادن راي
در انتخابات..

همين.


نوشته اصلي بوسيله sprit
..
..
چه ، به نظر می رسد که از نظر رهبانان یهود ، هیچ پیامبر
دیگری چنین شرایطی را نداشته ( نه عیسی و نه محمد ...) و
احتمالاً تنها کسی این شرایط را خواهد داشت که هم از قوم
یهود ، و هم معتقد به برتری یهود ، و هم در پی تحکیم سیطره
یهود بر جهان باشد ....

خوب، اين ديگر به شما و محمد مربوط نيست
اين آزادي عقيده هست كه تنها ميتوان از راه
سخن و هستدلال و ..در اون دگرگوني پديد آورد
و يا نياورد و نه با زور.


دگرگون نشدن عقيده هم نبايد سبب خر مطالعه
و چهارپا دانستن و احمق دانستن طرف بشود.

64:

مثالی که زدم ، برای اثبات یک مسئله کلی بود و اون اینکه هر
گونه امتیازی را نمی توان به عنوان فاشیسم تلقی کرد .....

الان کجای قانون مجازات اسلامی نوشته شده که اگر یکی
از اهل کتاب ، یک مسلمان را کشت ، اولیای اون مسلمان می
توانند سه نفر دیگر را بکشند ؟؟؟

سفسطه هم کرده اید ...زیرا مقیم را هر لحظه ممکن هست به
خاطر سیاستهای کلی یک کشور اخراج نمايند ...

و یا حداقل اقامت
او را تمدید ننمايند ، اما با تبعه چنین نمی توان کرد ....

اون مطالبی را هم که با رنگ قرمز مشخص کرده ام ، خارج از موضوع
بوده و ضمن توهین آمیز بودن ، ارزش جواب دادن را ندارد

65:

اصولاً تبعيض ( و يا اميتاز ) به سبب دين، مخالف
حقوق بشر و يكي از زاب هاي فاشيسم هست و براي
فاشيست بودن ، زاب هاي ديگر هم نياز هست كه اسلام
همه را دارد و من در تاپيك همانندي اسلام و فاشيسم
در اين آدرس:
http://forum.hammihan.net/thread1949.html
روشن كرده ام


2- مظنور همان اشاره به ديه ئ كفار هست كه كمتر از
مسلمان هست و اگر مرد مسلمان مثلاً 4 ارمني را
بكشد، تازه ديه شان به اندازه ئ ديه ئ مرد مسلمان ميشود
و ميتوان او را قصاص كرد و گرنه اگر يكي را بكشد،
بايد مثلاً 4/3 ( سه چهارم ) ديه ئ مرد مسلمان و ياديه ئ
سه ارمني را به خانواده ئ ايشان بدهند تا بتوانند قصاص كنند...اين يعني تبعيض و زابي از فاشيسم و خوارشماري منشور حقوق بشر...


66:تبعیض به سبب دین ، فاشیسم هست ....
اما تبعیض به سبب همفکری در لائیسیته
عین عدالت ....

تبعیض به سبب تعهد و پای بندی به مقررات
مذهبی فاشیسم هست ....

اما تبعیض به
سبب عدم تایید مبانی فکری یک تمدن و
الگوی خاص فکری ، دمکراسی هست

در مورد دیه مسلمان و غیر مسلمان نیز ...
خوشبختانه این سوءتعبیر رفع و قانون اصلاح
شده هست و آرای جدید ، حاکی از برابری دیه
غیر مسلمان ( اهل کتاب ) با مسلمان هست ...67:

اگر در لائيسيته هم تبعيض باشد باز هم بد و از
نشانه هاي فاشيسم هست ولي دامان دين
اسلام را پاك نميكند.لطفاً نام ببريد كه از كدام تبعيض در دمكراسي !
سخن ميگايشانيد؟

آها 1400 سال سوء تعبير بوده و حالا در اثر فشار
افكار جهاني مساايشان شده !! ديه زن ها كي با مردها
برابر ميشود؟

سوء تعبير هاي ديگر، مانند انهم كالانعام، بل هم اضل،
انهم هم السفهاء، كمثل الحمار ،..

لا يشعرون.

لا يفقهون،
في قلوبهم مرض، فقاتلوا، ارهاب ، نجس بودن كفار و ..


كي درست ميشود؟

....68:

خانم زيبا مي گايشاند يهوديان امتي بي سواد و بي هوش و منفور هستند .
در مقابل اين ادعا ذكر فقط چهره ۳ يهودي كافيست كه خدماتشان براي بشرييت
بر همه اگاه هست
-۱ آلبرت انيشتن پدر فيزيك نايشانن كه برتراند راسل در مورد او ميگايشاند
او نه تنها يك دانشمند نابغه بلكه يك انسان وآلاي بود .او سمبل صلح براي
دنياي بود كه بسايشان جنگ ميرفت واو در يك دنياي مريض سالم و پر از فاناتيكر
ليبرال باقي ماند.
-۲ زيگموند فرايشاند بنيانگذار روانشناسي نايشانن
-۳ كارل ماركس كه تمام تلاشهاي او براي دنياي عادل تر بود

69:

بحث در مورد یهودی خوب و یهودی بد، رابطه یهودیت با صهیونیسم و یهودیان ضدصهیونیست را به آینده موکول می کنم.

در اینجا فقط می خواهم به این نکته اشاره کنم که اگر به وجود افرادی مثبت در بین یهودیان قائل باشیم، فردی همچون آلبرت انیشتن را به راحتی نمی توان به عنوان نمونه ای از این گروه معرفی کرد.

به چند دلیل:
۱- "انیشتن" در سال ۱۹۳۹ میلادی در نامه ای به "روزولت"، رئیس جمهور آمریکا، نوشت و یادآور گشت که عنصر اورانیوم می تواند به یک منبع مهم انرژی تبدیل شود و اگر بمبی از این نوع در بندری منفجر شود، می تواند تمام بندر و پیرامون اون را ویران کند. بدین نحو بود که نه یکی، بلکه دو بندر، با خاک یکسان شدند.

اگر چه انیشتن تنها امضا نماينده نامه نبود، اما لکه این ننگ همواره بر دامان او می ماند.

این نخستین بار بود که محققی در چنان سطحی، به تشویق و راهنمایی جباران برای هستثمار سبعانه تر یافته های علمی دست زد.

به فرموده برخی، او در اواخر عمر، از نتایج به بار آمده در شفرمودی بود؛ اما این، در قضاوت تاریخ نسبت به او تغییری نخواهد داد.(۱)
جالب این جاست افرادی که در لوس آلاموس آمریکا با انیشتن در ساختن بمب اتمی همکاری داشتند عمدتاً یهودی بودند؛ رابرت اوپنهایمر، ادوارد تلر، رفرمی، لئو زیلارد، لیز مایتنر، کلاوس فوخز، ژولیوس روزنبرگ، دیوید گرین گلاس، مارتین سوبل، هری گولد و پونتکوروو از این جمله اند.(۲)

۲- درست در وقته ای که رژیم صهوینیستی جنایات فجیعی همچون دیریاسین و تل زعتر و کفرقاسم را می آفرید، هزاران فلسطینی را به کام مرگ می فرستاد و مشغول ویران کردن بیش از پانصد روستا در فلسطین بود، انیشتن "برای اسرائیل با زدن ویلن در مجامع عمومی اعانه جمع می کرد!!"(۳)

۳- در دنیایی که مالکان دستگاههای شهرت ساز، یعنی بنگاههای بزرگ مطبوعاتی و انتشاراتی، شبکه های رادیویی و تلویزیونی، هستودیوهای فیلمسازی، خبرگزاریها و...

اکثراً یهودی هستند نباید به راحتی مقهور شهرت یک فرد شد.

"اگر از ما بپرسند بزرگترین دانشمند عصر جدید در جهان کیست؟ تقریباً بدون معطلی خواهیم فرمود: انیشتن.

در حالیکه اغلب نمی دانیم که شرح حال انیشتن و تئوری نسبیت او چگونه بوده هست.

اما خود انیشتن در مقدمه کتاب علم به کجا می رود نقش ماکس پلانک را در شکل گیری نظریه نسبیت بسیار پايه ی و مهم می داند.

چرا نام ماکس پلانک اینقدر نافرموده و مهجور مانده و انیشتن اینقدر مشهور هست؟"(۴)

پی نوشت:
۱- پژوهه صهیونیت، جلد اول، صفحه ۴۰۲، ناشر: موسسه فرهنگی پژوهشی ضیاء اندیشه، زمستان ۱۳۷۶
۲- در این مورد به فصل "یهودیان بمب اتمی دارند" از کتاب خواندنی "فاتحین جهانی" نوشته لوئیس مارشالکو، ترجمه عبدالکریم گواهی رجوع کنید.
۳- تصویر آینده، صفحه ۶۹، نوشته شمس الدین رحمانی
۴- دایره چهارگوش، صفحه ۲۱، نوشته شمس الدین رحمانی

70:

به فرموده يك پژوهشگر يهودي، در اكثر انواع مستهجن نمايي (پورنوگرافي) از فيلم‌ها و داستان ها گرفته تا فاحشه‌خانه‌هاي غرب ، دختران يهودي پيشتاز اين صنعت هستند.به نقل سايت "عارف نيوز"به نقل از پايگاه خبري NYPress، جاشوا كوهن از يهوديان متعصب و مؤمن به مذهب خود ضمن يك بررسي دقيق درصنعت پورنوگرافي به اين نتيجه رسيده هست كه در همه عرصه‌هاي پورنوگرافي اين يهوديان هستند كه پيشتاز هستند.او در مقاله‌اي در اين باره مي نايشانسد:« بايد در اين مورد اظهار تاسف كرد، آيا ما به اندازه كافي از سايشان امت دنيا مورد تنفر نيستيم كه اكنون سردمدار اين صنعت كثيف هم شده‌ايم.»

جاشوا كوهن مي افزايد: «من در اين رابطه با 11 خاخام يهودي بزرگ نيز مشورت كردم، اونها در مورد يافته‌هاي تحقيقي من هيچ نظري نمي دادند و حتي حاضر به تقبيح اين اعمال دختران يهودي نبودند.»

منبع: سایت عارف نیوز، ۲۶ شهریور ۱۳۸۴
***71:

صهیونیسم و کمونیسم
ديکتاتوری جهانی

به دنبال اظهارات يكي از نمايندگان پارلمان آلمان درباره مشاركت يهوديان در جنايات «بلشايشانك‌ها»، رهبران حزب دموكرات ـ مسيحي آلمان از اخراج ايشان سخن مي‌گايشانند.

رييس حزب دموكرات مسيحي آلمان قصد دارد، مارتين هومان، نماينده پارلمان آلمان را، به خاطر يادآوري جنايات يهوديان از اين حزب اخراج كند.

(روزنامه شرق، 12 آبان 82)
ژنرال «راینهارد گوئنتسل»، فرمانده نیروهای مداخله ویژه ارتش آلمان به خاطر طرفداري از اظهارات ضد یهودی نماینده پارلمان، اخراج شد.

(روزنامه کیهان، 14 آبان 82)
***

آیا بلشویسم یک مرام یهودی نیست و نماینده و ژنرال آلمانی تاوان دروغپردازی خود علیه یهودیان را پس می دهند؟

جواب این سئوال را در مرحله اول از منابع یهودی می گیریم:نشریه «وقایع نامه یهودی» چاپ لندن در تاریخ چهار آوریل 1919 چنین می نویسد: «مفاهیم و موضوعات بلشویسم در نکات متعددی با افکار و اندیشه های یهودیگری سازگاری دارند.»
همچنین نشریه یهودی « بئنای بریت» در نوامبر 1948 از قول یک صهیونیست می نویسد: «بعضی از امت درباره کمونیسم سخن می گویند...من می گویم این یک ایدئولوژی یهودی هست.»


لوئیس لوین، رئیس شورای یهودی کمک به روسیه، پس از سفر به این کشور در سال 1946 چنین می گوید: «بسیاری از مقامات عالی رتبه روسیه شوروی یهودی هستند.

بسیاری دیگر از مقامات بلندمرتبه نیز ظاهر یهودی نداشتند، اما بطور خصوصی با من به زبان عبری یا یدیش سخن می فرمودند.»
[1]

از منابع یهودی که بگذریم، حقایق جالب توجهی در مورد نقش صهیونیستها در انقلاب بلشویکی 1917 روسیه و نفوذ اونها در رژیمهای کمونیستی وجود دارد که در زیر به برخی از اونها اشاره می شود:


- حزب بلشویک روسیه، در حدود نیم قرن قبل از انقلاب 1917 در بروکسل تأسیس شد که بنیانگذاران اون جز یک یا دو نفر همگی یهودی بودند.

«50 % اعضای اولین حزب سوسیال- دموکراتیک روسیه که حزب بلشویک بعدها از دل اون درآمد یهودی بودند».


«هنگامی که حرکت بلشویکی روس به حالت انفجار رسید، تزار و اعضای خانواده اش در «اکاترین برگ» قتل عام شدند.

قاتلان تزار عبارت بودند از ژاکوب سوردلو، که بعدها رئیس جمهور روسیه شد، ژاکوب ژوروفسکی، چاجیم گولوسکین و بالاخره پیتر جرناکوف که جملگی یهودی بودند.»
[2]


- « 17 نفر از 22 وزیراولین دولت کمونیستی، یهودی بودند.»
[3]- لنین، تروتسکی(یهودی) و سایر رهبران انقلاب روسیه، توسط موسسه ماليهای یهودی «کوهن لائب» و « برادران لازارد» و موسسه ماليداران یهودی همچون گوگنهام، یعقوب شیف، فیلیکس واربورگ، مورتیمر، ماکس بریتونگ و...تأمین مالی می شدند.

[4] بطوریکه «یعقوب شیف در آوریل 1917 علناً فراخوان نمود که در سایه حمایتهای مالی وی بود که انقلاب روسیه به ثمر رسید» [5]- ویکتور مارسدن روزنامه نگار انگلیسی می نویسد: «به هنگام تولد بلشویسم در روسیه از میان 545 نفر مقامات طراز اول بلشویسم، 477 نفرشان یهودی بودند.»
«اسناد همايش آمریکا در سال 1933 نشان می دهد که 406 نفر از 503 نفر اعضای عالیرتبه حکومت شوروی یهودی بودند.

و در میان 42 نفر سردبیر و ناشر مطبوعات و روزنامه های رسمی 41 نفر یهودی بودند.»
پیتر براون در کتاب «جنگل اروپایی»، چاپ 1935 می نویسد: «در کمیته مرکزی حزب کمونیست که از 59 عضو تشکیل شده، 56 نفر یهودیند و سه نفر دیگر همسر یهودی دارند.»
[6]- لنین و هستالین روابط خویشاوندی گسترده ای با یهودیان داشتند، همسران هر دو یهودی بودند و صحبتهای خانوادگی اونها به زبان یدیش (عبری مخلوط با آلمانی) انجام می شد.

پدربزرگ مادری لنین نیز یهودی بود.

[7]- تقریباً تمام رهبران احزاب و ساوقتهای کمونیستی در کشورهای مختلف، اعم از بلوک شرق یا غرب، یهودی بودند: مثل «بوردوین» و «کروزنبرگ» که بنیانگذار حزب کمونیست چین بودند و یا «اوندره ژید» و «اوندره مالرو» که ساوقتدهان حزب کمونیست فرانسه بودند [8] و یا «ادوارد اوشاب» که دبیرکل حزب کمونیست لهستان بود و یا «موشه پیاده» که در سوابق خود ریاست کابینه و پارلمان یوگسلاوی را دارد و یا «تئودور ژیوکف» که نخست وزیر رژیم کمونیستی بلغارستان بود [9] و یا «اونا بوکر» که رئیس جمهور رومانی کمونیست بود [10]...

****

همانطور که می بینیم شواهد و قرائن فراوانی در اثبات صهیونیستی بودن بلشویسم وجود دارد.

پس گناه نماینده و ژنرال آلمانی چیزی جز بیان واقعیت نبوده هست!


دولتهای غربی بارها نشان داده اند، تنها امر مقدسی که احدی حق انتقاد از اونرا ندارد «صهیونیسم» هست.

از برخورد شدید آمریکا و اتحادیه اروپا با سخنان ضدصهیونیستی ماهاتیر محمد در ساوقت کنفرانس اسلامی نیز مدت زیادی نمی گذرد.

این در حالی هست که همین دولتها، سخیفترین اهانتها علیه مقدسات ادیان الهی را به بهانه آزادی بیان مورد حمایت برنامه می دهند.


آیا این حقیقت تلخ از چیزی جز حاکمیت صهیونیسم بر این ممالک حکایت می کند؟

پی نوشت:

1- فاتحین جهانی، لوئیس مارشالکو، ترجمه عبدالرحیم گواهی، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی تبیان، 1377، صفحات 56، 109 و 255

2- همان، صص50 و 52

3- دنیا بازیچه یهود، آیت الله سیدمحمد شیرازی، نشر حجت، 1378، فصل توطئه ها

4- فاتحین جهانی، ص 54 و دنیا بازیچه یهود، فصل توطئه ها

5- هیچکس جرأت ندارد اون را توطئه بنامد، گاری آلن، ترجمه عبدالخلیل حاجتی، 1377، ص118

6- فاتحین جهانی، صفحات 56، 106 و 107

7- همان، صص 55 و 105

8- همان، صفحات 57 تا 66 و صفحات 295 تا 298

9- مبانی فراماسونری، گروه تحقیقات علمی، ترجمه جعفر سعیدی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1376، صص 342 و 343

10- نفوذ صهیونیسم بر رسانه های خبری و ساوقتهای بین المللی، فؤادبن سید عبدالرحمن الرفاعی، ترجمه حسین سروقامت، ساوقت انتشارات کیهان، 1377، ص101

72:بی سواد و بی هوش که یقیناً نیستند ....
منفور هم که چه عرض شود ، داریم می بینیم
که همه جای دنیا طرفدار دارند .....

73:

خانم زيبا شما به صلح طلبي انيشتن شك داريد و دليل شما هم نامه انيشتن به
روزولت ميباشد در اينمورد چند نكته قابل ذكر هست


انيشتين كه خود نه به مذهب ونه به مليت اعتقادي داشت
در دوران اوج حكومت فاشيست فقط به جرم بدنيا امدن در
خانوده اي يهود راهي ديگر پيدا نكرد بجز اينكه از
اروپا بسايشان امريكا بگريزد.
او با تمام وجود خود وحشيگري فاشيست را تجربه كرده بود و وقتي متوجه شد در
آمريكاي اونوقت كسي پيشرايشان فاشيست را اونچنان جدي
نميگيرد و به خصوص از اين موضوع آگاهي داشت كه فاشيست
ها به سر كردگي يه هيتلر در رايشان ساختن بمب اتمي
تحقيقات زيادي ميكنند و خيلي كمي تا ساختن يك بمب
اتمي فاصله دارند خود را مجبور به نوشتن ان نامه به
روزولت ديد .
هر انساني با عقلي سالمي ميتواند تصورش را
بكند اگر هيتلر ديوانه به بمب اتمي دست پيدا ميكرد
وضع امروز كره زمين به چه روزي بود !!!!


و اينكه بعد ها امريكايها بمب اتمي را در ژاپن بر رايشان امت بيگناه پرتاب
كردند خارج از توان و خواست انيشتن بود و گناه كار ان در درجه اول سياست
مداران ژاپني و بعد امريكاي بودند


نامه اول انيشتن به روزولت
http://www.nuclearfiles.org/menu/lib...1939-08-02.htm
نامه دوم انيشتن به روزولت
http://www.nuclearfiles.org/menu/lib...1945-03-25.htm

74:

عجب !
چه نوابغي بوده اند اين يهودي ها !
حتي مرام كمونيسم و ماركسيم و ماترياليسم و ..


كه دست پولدار ها را ميبندد و خداناشناس !
هم هست، بدست يهود !! درست شده هست!
اي پدر سوخته ها !! مسلمان شيعه بشيد ايشاللا!

75:

يهوديان چون هيچوقت داراي خانه و وطني نبوده اند و از ديد ديگران هميشه
به ديد غريبه به انها نگاه شده هست اين امكان را به سركردگان و سياست
هاي كشورهاي ميزبان داده هست كه از انها به عنوان ابزاري براي سياست داخلي
و كنترل و بسيج امت خود از اونها در كشور ها يشان هستفاده كنند
اي سوئ هستفاده تا انجا پيش رفته هست كه هيتلر براي بسيج امت خود در راه
گرفتن دنيا از اينكه بگايشاند "يهوديها از ديد علمي و ژنتيكي موجودات شيطاني
هستند" اباي نداشت
هيتلر ديوانه به امت خود ميفرمود "يك يهودي خوب فقط يك يهودي مرده هست"
ولي حالا همه ميدانند كه مسئله يهود براي او يك لوازم سياسي در جهت بسيج
كردن امت بود.
اين دكترين يعني "لوازم برنامه دادن گروهي از امت براي بسج اكثريت" براي
المان و دنيا مليونها كشته و بدبختي ببار اورد
تكرارش نكنيد

76:

درود بر شما
با اين حساب ، سياست جمهوري اسلامي و يا هر كشور ديگري كه بخواهد به سلاح اتمي يا هر سلاح مخرب ديگري دست يابد ، كاملا توجيه پذير خواهد بود .

گر چه از نظر طرف مقابل شايستگي چنين قضاوتي نداشته باشد .

مثلا از نظر ايران ، آمريكا يك دولت تروريست بين الملل هست و هر ارتقايي در دانش هسته اي و تسليحاتي ، مي تواند بسيار خطرناك و مخرب باشد .

همچنانكه ديديم ژاپن را با بمبهاي اتمي خود ، چگونه زير و رو كرد .

يا در عراق و افغانستان ، بر سر امت بيگناه ، بمبهاي خوشه اي و يا آلوده به راديو اكتيو ريخت و عده زيادي را به فجيعترين شكل نابود كرد .

بنا بر اين حق خود مي دانيم خود را به هرگونه تسليحات بازدارنده اي مجهز كنيم .
و يا آمريكا مدعي شود كه ايران از تروريستها حمايت مي كند و مي تواند براي ما خطرساز باشد .

بنا بر اين بايد از لحاظ تسليحاتي ، خود را بيش از پيش مجهز كنيم تا هميشه تضميني در باز داشتن ايران از تعرض به ما و منافع بين المللي ما داشته باشيم .
مي بينيد كه اينها همه قضاوتهاي يكجانبه هست .

بنا بر اين اين توجيه كردنهاي شما ، چندان نمي تواند منصفانه باشد .

مانند همان توجيهات هريك از طرفين دعوا هست .

و به فرموده مزدك ، ماستمالي هست .


در مورد ژاپن نيز قضاوتتان از همين دست مي باشد .
با سپاس

77:

و همین قران کریم وعده ی سرزمین فلسطین را به قوم یهود و فرزندان اسرائیل داده پس دیگر نمیتوان خرده ای به یهود گرفت در جهت اشغال فلسطین.

<<و به ان گروهی که پیوسته تضعیف میشدند.

(بخشهای)باختر و خاوری سرزمین (فلسطین) را .

که در ان برکت برنامه داده بودیم .

به میراث عطا کردیم.

و به پاس انکه استقامت کردند .

وعده ی نیکوی پروردگارت به فرزندان اسرائیل تحقق یافت و انچه را که فرعون وقومش ساخته بودند ویران کردیم>>( اعراف .137)

پس میشه شما کمی توضیح بدید که وقتی قران صراحتا فرموده که سرزمین فلسطین رو به میراث به فرزندان اسرائیل عطا کردیم دیگه اینهمه جنجال چیه؟ و این دغدغه ی اصلی که برای رئیس جمهور و رهبر و کلا اسلامگرایان افراطی در ایران پیش اومده که اسرائیل باید از فلسطین بره و باید به اروپا نقل مکان کنه و ............برای چیه؟
چرا بر ضد فرموده ی قران که وعده ی فلسطینرو بازم میگم به میراث به اسرائیل داده عمل مینمايند؟

78:

جاي علت و معلول را عوض كرديد( سفسته ي خلط علـّي)
يعني ميگايشانيد كه چون آمريكا با ما دشمن هست و مارا
تروريست ميداند و ...، بايدبمب اتمي داشته باشيم، ولي
حقيقت اونست كه آمرايكا دشمن ايران نبوده و نيست و
چون اين شما بوديد كه صدور انقلاب و تروريسم كرديد،
گرونگان گيري كرديد و ..

غرب رايشان خوش به شما ، يعني
به حكومت ايران نشان نميدهد، وگرنه با ملت ايران كاري
ندارد، پس اين شما هستيد كه يك ملت را گروگان گرفته ايد
و كارهاي نابخردانه و ترايشانستي و فاشيستي تان ناخشنودي
جهان را بر انگيخته هست ( علت-> معلول) و نه برعكس و
اگر امنيت ميخواهيد، بايد دست از تروريسم و صدور انقلاب
و تهديد ديگر ملت ها به نابودي و سوزانيدن پرچم اين و اون
دست برداريد و به دمكراسي و آزادي بيان تن بدهيد ، تا جهان
دريابد كه بار ديگر به جامعه ئ متمدن جهاني برگشته ايد و
اونگاه، ديگر نيازي به بمب اتمي نخواهيد داشت و باين وجود
اجازه ئ داشتن اونرا هم به ما ايرانيان ميدهند.

79:

علت ومعلول؟!!
چه كسي صلاحيت تشخيص علت بودن را دارد؟
مگر اينجا جنگل هست كه بي قانوني حكم فرمان باشد؟
پس ان پي تي چه ميگايشاند؟ چرا وقتي ان پي تي تصايشانب ميشد ، نفرموديد
همه حق هستفاده دارند الا مسلمانها ؟
نظام هستبدادي فعلي جهان در واقع اين را ميگايشاند كه ايران جون !!
خر ما باش ، تا هر چه ميخواهي به تو بدهيم ، ولي اگر بخواهي هستقلال
داشته باشي ، خير تو علت مشكلات خواهي بود ! تفهيم شد؟!! ا
اگر نشد هم ، بمب اتم خواهيم زد تا تفهيم شود( ژاك شيراك)
خير داداش جان چنان كه واضح هست ، علت العلل مشاكل ، اين زور گوئيهاي نظام
هستبدادي امپراليستي آمريكا هست .
كه به اميد خدا شاهد سقوط اين امپراطوري ششم نيز هستيم.


80:


آقا دنيا با هركسي در افتاد دليل بر خوبي اون ميشه؟
حالا چون امريكا با صدام در افتاد صدام آدم خوبيه ؟

81:

جواب؟

82:

سخن از هستقلال نيست، ايران كه مستقل هست!
سخن از زورگايشاني و صدور انقلاب و سيخ كردن
به ديگر ملت ها در راستاي تحميل دين و ايدئولوژي
فاسيستي اسلامي هست.

اين را به شما پروانه نخواهند
داد.

به شما متجاوزان و مهاجمين كه پا از گليم دراز
نموده ايد البته پروانه نخواهند داد كه يك چماق گنده
هم براي پيشبرد تهاجم خود فراهم نمائيد.


پس علت اين درگيري ها همان رژيم اسلامي ضد بشري
و مهاجم هست ( ذات اسلام تهاجمي هست!) و گرنه از
ايران حقي گرفته نشده هست كه بخواهد به جهان متمدن بتازد


( مسمان ها هم بمب اتمي دارند : پاكستان،
ولي انها مسلمان هاي بي مسئوليتي نيستند كه خواستار
نابودي ملت ها و كشور هاي ديگر باشند ، يعني مسلمان
ناب نيستند و به همه ئ آموزه هاي تهاجمي و فاشيستي
اسلام عمل نميكنند!)

83:


assassin meek


نمی دانم ، عبارتی نیست که من از فرمودن اون احساس
شرم کنم ....و به هر روی ، بهتر هست قبل از دادن جواب
شما ، اندکی مطالعه و تحقیق کنم ...

تا چیزی نگویم که
خدای ناکرده بر خلاف اصول عقاید اسلام باشد ....

84:

با درود
چه خوب بود بجاي فرمودن
نمي دانم عبارتي نيست كه من از فرمودن اون احساس
درودشرم كنم ....و به هر رايشان بهتر هست قبل از دادن جواب
شما اندكي مطالعه و تحقيق كنم ...

تا چيزي نگايشانم كه
خداي ناكرده بر خلاف اصول عقايد اسلام باشد ....

ميفرموديد

نمي دانم عبارتي نيست كه من از فرمودن اون احساس
درودشرم كنم ....و به هر رايشان بهتر هست قبل از دادن جواب
شما اندكي مطالعه و تحقيق كنم ...

تا چيزي نگايشانم كه
خداي ناكرده بر خلاف اصول حقيقت باشد ....

آقا تو برده اسلام كه نيستي كه همش به اسلام خدمت كني.

85:

ziba
..................................................

...

vagarna in hame vah'shi'gari ke tavasot efelestinia anjam mishe
vaghean ghabele cheshm pooshi nist
harchand in raftare esraeelia ro tojih nemikone
jahate ete'la'ae shoma begam
oonayi ke zareyi tarikh midunan
midunan ke sarzamine esraeel
ebteda mote'allegh be Kan'anian boode
sepas bani'esraeel b eoonja mohajerat mikonan va ba oon ghati mishan
ta zamane eslam
................................
va oona ghesmate ziadishon majboor b emohajerat mishan
banabarin
1.Kan'anian
2.Bani Esraeil
3.arabe .........
khob
mosallame age kan'anian bashan
in sarzamin motealegh be oonast
va age nabashan in sarzamin motealegh be bani'esraeele
na arab
faghat ye nokte hast
oonam inke
aya in yahoodia hamoon bani'esraeelan ya na
k eino elme jenetic bayad javab bede
va age sabet she hamoona hastan
bishak baghieye felestiniha ham baya dgooreshoono gom konan


________________
کاربر گرامي

از کاربرد واژه هاي ناپسند
و توهين به اقوام و ملل ،
طبق بند يک قوانين سايت
1) رعایت حریم خصوصی افراد ،
و عدم اهانت به اقوام ، ملیتها و کاربران .
خود داري فرماييد .

سيامک

86:

درست سپس جنگ جهانی دوم یهودیان فراخوان نمودن که در این جنگ به اونها ظلم شده در نتیجه خواستار جایی برای زندگی شدند.

که دولت انگلیس اونها را به فلسطین برد و در اونجا ساکن ساخت.
که اغاز ماجرا بود ........

کشتن.

به زندان بردن.

بیرون کردن فلسطینیها از موطن خویش.

سپس انقلاب اسلامی ایران و گرفتن لانه جاسوسی و منهدم شدن ناو امریکایی در خلیج فارس و حادثه طبس ذهنیت اینکه آمریکا و اسراییل شکست ناپذیر هستند شکسته شد و در سال 1970 سفارت آمریکا در لبنان منفجر شد و کاملا از بین رفت.

فلسطینیها درس گرفتند که به جنگند.

و این چیزی جدید نیست.

اسراییل بگوید کشورش از کجا تا کجاست مرزهایش را مشخص نمایی تا بپذیریم.


87:

بسم الله الرحمن الرحيم

براي يهود ستيزي هيچ تعريفي بهتر از " قصاص پيش از جنايت " پيدا نکردم ، و اين تعريف هيچ منافاتي با مشکوک بودن به اين قوم در هر حالي با توجه به تاريخچه و پيش زمينه اي که از اونها داريم (1) ندارد !
"يهود ستيز کسي که قوم بني اسرائيل را قصاص پيش از جنايت کند "
پي نوشت .
1.

واقعه خيبر ، ظلمي که به عيسي مسيح (ع) کردند ، تهمتي که به مريم عذرا (س) زدند ، خيانتي که به موسي (ع) کردند ، آزاري که يحيا و زکريا (ع) را دادند ، پيغمبر کشي شان ، جنايت اخدود و پوريم ، جنايت اسرائيل ، ربا خواري و ظلم اقتصادي شان در دوران معاصر

88:

مفهوم صهيونيسم
صهيونيسم مفهومي هست كه ياد آور قوم بني اسرائيل مي باشد و با اسرائيل يك معنا را به ذهن تداعي مي كند .

صهيونيسم جنبش يهودي براي به وجود آوردن جامعه و كشور خود مختار يهودي در فلسطين هست.

نام اين جنبش از "كوه صهيون" آرامگاه " داوود نبي" گرفته شده كه در كوه اورشليم برنامه دارد .

يهوديان كه پس از ايشانراني اورشليم در سال 70 ميلادي توسط روميان در سراسر جهان پراكنده شدند با وجود پراكندگي، وحدت ديني و فرهنگي خود را نگاه داشتند و در ملت هاي ديگر هستحاله نشدند .

اونها در طول قرون متمادي همواره آرزو و وعده باز يافت ارض موعود در خيالشان بود صهيونيسم جديد صورت دنيايشان و ملت پرستانه از يهوديت اصيل بود كه در دوران جديد پيشرو اون يك روزنامه نايشانس مجارستاني بنام تئودور هرتسل بوده هست .

ايشان تنها راه موفقيت يهوديان را در داشتن يك مملكت با مرزهاي معين و امت و دولتي از خودشان مي دانست .

در سال 1897 در اولينكنگره جهاني صهيونيست كه در شهر بال سايشانس انجام شد "حييم وايز من " (1952-1874 ) بر اين نكته اصرار داشت كه ملت يهود تنها در فلسطين مي تواند زندگي دوباره بيابد وبلاخره پس از تجربه امپراطوري عثماني و افتادن فلسطين به دست انگليسي ها بر اثر اقدامات ايشان دولت انگلستان اعلاميه بالفور را صادر و با در خواست يهوديان براي مهاجرت به فلسطين موافقت كرد و ايشان خود به عنوان اولين رئيس جمهور اسرائيل انتخاب گرديد .

فرمانهاي دهگانه صهيونيسم.
اونچه تحت عنوان"ده فرمان يهود" در تورات كتاب مقدس يهوديان آمده سي و پنج قرن بعد توسط يك يهودي قرن بيستمي به شكل اصول اوليه جنبش"صهيونيسم سياسي" در آمد كه با ده فرمان اوليه يهود كاملا متفاوت هست .

با وجوديكه يك قرن ازنزول اين فرمانهاي سياسي-صهيونيستي كه گمان مي رود از اصول و فرامين مذهبي اقتباس شده مي گذرد، صهيونيست ها همچنان در صدد حفظ و بقاي اونند تا جايي كه مي توان اسرائيل و رژيم صهيونيستي را مهمترين سمبل وفاداري يهود به ده فرمان بر شمرد .

براي فهم سياستهاي تروريستي اسرائيل كه نمادي از تروريسم دولتي هست ابتدا بايد شناختي از اين اصول ده گانه داشته باشيم چرا كه اونچه بصورت تئوري ار سايشان بنيانگذاران صهيونيسم سياسي يان شده بلحاظ عملي از سايشان كار گزاران اين رژيم اجرا مي شود .


بنابراين اونچه تحت عنوان ده فرمان جنبش صهيونيسم آمده هست بسيار متفاوت با فرامين ده گانه يهود مي باشد و اين ده فرمان در واقع صورت تحريف شده فرامين اصلي مي باشد .
( جهت فهم بهتر صورت تحريف شده ده فرمان يهود مي توان به كتاب " ده فرمان جنبش صهيونيسم" نوشته " انيس صانع " مراجعه نماييد)


89:

1-يهود تنها يك دين نيست بلكه يك جريان قوم گرايانه هست
واقعيات و اوضاع اروپاي قرن 19 زمينه را براي ظهور و بروز بيشتر صهيونيسم فراهم ساخت تئودور هرتسل وكيل و روزنامه نگار يهودي مجارستاني كه در اصل داراي اقامت اتريشي بود كار تبديل فعاليت هاي سياسي و بين المللي را آغاز كرد .

ايشان توانست پس از مدتها يهوديان را از شكل يك دين به يك ملت واحد بدل سازد .

او معتقد بود ملت يهود يك طايفه با يك دين نيست بلكه يك جريان قوم گرايانه هست.

به همين دليل يهوديان از هر نژاد مليت و فرهنگ بايد در راه يك هدف مانند ملتي واحد در كنار هم به فعاليت بپزدازند صهيونيسم رايشان ديگر سكه قومي-سياسي يهود هست كه اين امر بزرگترين قاعده براي اون به شمار ميرود يعني انكه يهود تنها يك جريان ديني نيست بلكه يك جريان قومي هست يهود ملتي هست كاملا متمايز و برتر نسبت به ساير ملل .


"هرتسل" در فرمان اول تنها قائل به وجه تمايز ملت يهود از ساير ملل نيست بلكه اعتقاد دارد كه يهود ملتي هست ممتاز و برتر نسبت به ساير ابناء بشر .

وجود اينگونه امتيازات نياز به فلسفه و فتواهايي بسيار محكم و مستدلي دارد در هالي كه چنين امري نه در كتاب تورات هست و نه علماي اصيل يهود به اون اذعاد كرده اند بلكه ساخته و پرداخته صهيونيسم سياسي هست.


2-مهاجرت يهوديان به فلسطين
مضمون پيام دوم اشاره به مهاجرت يهوديان به فلسطين دارد اگر چه دليل اين مهاجرت ظلم ستم فقر و محروميت عنوان مي شود كه در اروپا به اونها تحميل شده اما ذكر اين نكته نيز مهم به نظر مي رسد كه اعمال تبعيض و ظلم بر ضد يهوديان را تنها نمي توان بر عهده اروپائيان دانست بلكه يهوديان خود به دليل نوع تفكرات و عقايد خود پسندانه و محدود كننده در اين امر مقصر بودند .

صهيونيستها در اولين مرحله براي اجراي فرامين ده گانه اقدام به زمينه سازي براي مهاجرت يهوديان از اروپاي شرقي كردند و در اين راه مبالغ هنفرمودي پول از يهوديان نيكوكار و ثروتمند گرفتند تا از طريق جمعيتها و گروههاي مختلف خانوادهاي يهودي را در سرزمين امن بايشانژه فلسطين كه در اون وقت جزء مناطق تحت نفوذ امپراتوري عثماني بود اسكان دهند .


90:

3- ارتباط دائمي با ابر قدرتها
در اين مرحله صهيونيسم بدنبال كسب حمايتهاي بين المللي از طرح تشكيل دولت يهود بود .

هرتسل نگراني يهوديان را از نداشتن ماوا و مسكن را به مسئله اي سياسي و سپس اين مسئله سياسي را به موضع بين المللي بدل ساخته و جنبش صهيونيسم همان پلي بود كه اين نقل و انتقال از رايشان اون انجام پذيرفت .
هرتسل وقتي در برابر سلطان عثماني كاري از پيش نبرد به طرف قدرتهايي رفت كه بر سر ميراث اين امپراطوري با يكديگر در ستيز بودند به همين خاطر هرگز ارتباط ايشان با قدرتهاي بزرگ اون وقت يعني انگلستان، فرانسه، ايتاليا ،المان ،اتريش و روسيه متوقف نگرديد .
هرتسل موافقت بيگانگان با طرحش را تاييد يه مي ناميد كه اين اصطلاح در تمام يادداشتها و نوشتجات او به چشم مي خورد .

تاييد يه در واقع به معناي حمايت سياسي مالي و نظامي از ايجاد يك رژيم يهودي در فلسطين بود .

بنابر اين هرتسل قبل از مرگ به اين نتيجه رسيد كه بريتانيا بهترين كشور براي صدور مجوز تاسيس دولت يهودي و عقد برنامه داد با اوست .

سپس هرتسل نيز" حييم وايز من"
كه به مقام رهبري ساوقت صهيونيسم رسيد به خواسته سلفش عمل كرده و به تلاش خود براي تحقق آرمان او همچنين گفت تا اينكه سر انجام پس از ده سال تلاش خستگي نا پذير رؤياي هرتسل در سندي تحت عنوان اعلاميه بالفور به تاريخ دوم نوامبر سال 1917 ميلادي به حقيقت پيوست .

در اين اعلاميه دولت انگلستان به ساوقت جهاني صهيونيسم تعهد داد كه از ايجاد وطن ملي يهود در فلسطين حمايت كرده و تمام توان و امكانات خود را براي تحقق اين هدف بكار گيرد و با اغماض به مسئله تاسيس دولت يهود بنگرد .

اين در حالي بود كه جمعيت يهوديان فلسطين تنها 7% از اين كشور منطقه را تشكيل مي داد .

پس از تشكيل دولت صهيونيسم در فلسطين و پايان جنگ دوم جهاني قدرت جهاني بريتانيا رو به افول نهاد و قدرتي تازه نفس وارد ميدان شد قدرتي كه به دليل دور بودن از مناطق جنگي كمترين آسيب را در جنگ دوم جهاني متحمل شده بود بنابراين سردمداران رژيم صهيونيستي براي ادامه بقاء خود بطرف اين قدرت رايشان آوردند چرا كه بقاء اين دولت بدليل مخالفت هاي گسترده دولتهاي اسلامي در هاله اي از ابهام بود .

لابي يهود در آمريكا به شدت فعال شد و از طريق رسانه هاي ارتباط جمعي سعي در همراه كردن دولتمردان آمريكا با سياستهاي دولت يهود نمودند .

نفوذ لابي يهود در راهروهاي قدرت واشنگتن بقدري وسيع هست كه برخي به حالت طنز اسرائيل را يكي از ايالت هاي آمريكا تلقي كرده اند براي فهم اين مطلب مي توان به نكاتي در اين باب اشاره نمود بودجه ايپك كه يك لابي يهود در آمريكاست معادل يك ميليارد و هفتصد و پنجاه ميليون دلاردر سال مي باشد از وقت رياست جمهوري ايزنهاور تا كنون متن سخنرانيهاي رؤساي جمهور آمريكا توسط مشاوران يهودي اونها تنظيم شده هست .

بيشترين هستفاده از حق وتو در شوراي امنيت توسط آمريكا در حمايت از اين رژيم بوده هست .

در جنگ اعراب و اسرائيل در 1973 كه با پيروزيهاي گسترده اعراب رؤياي شكست نا پذيري ارتش اسرائيل شكسته مي شد ايالات متحده با ايجاد يك دالان هوايي و ارسال سريع تسليحات به مناطق جنگي از شكست قطعي اسرائيل در اين جنگ جلوگيري نمود .

مواردي از اين قبيل باعث شده كه اسرائيل در يك حاشيه امنيتي بتواند توسعه طلبي هاي خود را ادامه داده و به جنايتهاي خود عليه فلسطينيها سر پوش بگذارد .

بنابراين اعراب اگر قصد مبارزه با اسرائيل را دارند بايد يك جبهه اونها در واشنگتن باشد .

91:

4- توسعه طلبي
صهيونيسم در طول نيم قرن ( 1897- 1842 ) آرزايشان خود براي جاي پايي كوچك در اين كره خاكي را به تشكيل يك دولت كاملا مستقل در فلسطين تبديل كرد.
مسئله مرزهاي فلسطين همچنان مهمترين موضوع براي صهيونيستها به شمار مي رود زيرا فلسفه توسعه طلبي صهيونيستها در فلسطين بر پايه اصول ثابت و غير قابل انعطافي برنامه دارد كه هرگز حاضر به تغير اون نيستند .

از نظر سران صهيونيست فلسطين اولين سنگ بناي دولت يهود هست كه مي تواند بزرگ شود ولي هرگز نمي تواند كوچك شود!

به همين خاطر اسرائيل داراي مرز ثابت جغرافيايي نيست .

بلكه مرز هاي اون با توجه به واقعيات و موقعيت هر عصر و دوره ترسيم مي گردد اگر چه صهيونيستها با تمسك به اصول مذهبي خود شعار از نيل تا فرات را مطرح مي سازند اما مقاومت فلسطيني ها اونها را در اين منطقه زمين گير نموده هست تجاوز اسرائيل به لبنان و تصرف جنوب لبنان و در جبهه مقابل مقاومت حزب الله لبنان موجب عقب نشيني اونها گرديد خروج اسرائيل از نوار غزه كه با مخالفت هاي شديد داخلي و حتي تكفير آريل شارون از سايشان تند روهاي مذهبي صهيونيسم همگي حكايت از اين دارد كه اسرائيل رؤياي توسعه طلبي خود را شكست خورده ببيند و ايده از نيل تا فرات را صرفا در حد نوشته مي تواند تصور كند .

اما اونچه ذات و سرشت اين رژيم را تشكيل داده بخش عمده اش در توسعه طلبي بوده توسعه طلبي كه در حاشيه امن قدرتهاي بزرگ و سكوت ساوقتهاي بين المللي ادامه يافته هست.


5-اخراج امت فلسطين
تخليه فلسطين از ساكنان بومي قانوني و تاريخي اش پنجمين اصل از اصول ثابت صهيونيسم به شمار مي رود .

آمريكا و انگلستان كه با منعقد شدن پيمانهاي صلح ميان صهيونيست ها با دولت هاي مصر اردن سوريه و ....

خيالشان كاملا از جانب اعراب راحت گرديد با دادن وامهاي كلان به دولت تازه تاسيس اسرائيل در جهت تقايشانت صهيونيست ها فعال شدند .

اين كمك ها علاوه بر تقايشانت بنيه اقتصادي سبب شد كه تمام صنايع و كارخانه هاي حساس و كليدي فلسطين در اختيار يهوديان برنامه گيرد و فلسطيني ها در تمام امور زندگي خود نيازمند كالاهاي توليدي صهيونيست ها باشند .

صهيونيست ها به شدت در جهت يهودي كردن فلسطين و بيرون راندن فلسطيني ها از بقيه سرزمين شان به كشور هاي همسايه فعال بودند .

ساوقتهاي بين المللي حقوق بشر نيز كاملا در اختيار قدرتهاي سلطه گر و صهيونيسم جهاني برنامه داشت .


صهيونيست ها جوانان فلسطيني را مي كشتند و به زنان و دخترانشان تجاوز مي كردند به نا گاه وارد دهكده و روستايي مي شدند و تمامي اهالي را از كودك شير خواره تا پير مرد 90 ساله به طرز فجيعانه اي قتل عام مي كردند .

ملت فلسطين در اين دوران چاره اي جز رها ساختن سرزمين خود و فرار به كشورهاي همسايه نداشتند در اين ايام تعداد آوارگان فلسطيني به يك ميليون و يكصد و نود و هفت هزار و پانصد نفر رسيد .

430000 نفر به قسمت غربي رود اردن پناهنده شدند و حدود 120000 نفر به اردن شرقي رفتند نزديك به 225000 نفر به غزه و 135000 نفر به لبنان و 115000 نفر به سوريه و بقيه نيز به مصر و عراق و ساير كشورها پناهنده شدند.
تنها 180000 نفر در سرزمين هاي اشغالي باقي ماندند اموال اين آوارگان كه در اون وقت 400000000000 ( چهار صد ميليون دلار) تخمين زده مي شد توسط صهيونيست ها غارت شد .
به هر حال 1197550 نفر به طرز فجيعي آواره گرديدند و دهها هزار نفر نيز كشته و مجروح شدند از تمامي اراضي فلسطين فقط مناطق كوهستاني و ريگزارها در دست فلسطيني هاي فراري به كوهها باقي ماند .

بيش از بيست ميليون جريب از اراضي حاصلخيز فلسطين توسط صهيونيست ها اشغال و غارت شد كه همچنان در اختيار اونها برنامه دارد .92:

6- نظامي گري
شايد بتوان نظامي گري را يكي از مهمترين اصول و فرامين ده گانه صهيونيسم به حساب آورد زيرا نظامي گري صهيونيستي اون هم با ترور تهديد، شكنجه، جاسوسي، سيطره، قلع و قمع و سركوب رايشان ديگر صهيونيسم سياسي هست .تنها چيزي كه قادر به محو ترس و وحشت صهيونيسم مي باشدنظامي گري هست .

در اينجا ذكر دو نكته مهم بنظر مي رسد
الف) تمام گروهها، جناحها، جمعيت ها و ساوقتهاي يهودي بايشانژه در اروپاي شرقي قرن 19 مدتها قبل از هرتسل پي به اهميت نقش زور و قدرت در روند مهاجرت يهوديان به فلسطين و حمايت از اونان بردند كه اين امر نشان مي دهد كه هرتسل اولين نظريه پرداز نظامي صهيونيسم نبود، ولي در بعد عملي اين هرتسل بود كه پايه نظامي گري جنبش جهاني صهيونيسم در قرن بيستم را بنا نهاد .
ب) تمام جنبش هاي صهيونيستي و شبه صهيونيستي در قرن 19 ميلادي نظامي گري را به عنوان راهكاري اصلي يا حد اقل يكي از راه كارهاي بنيادين انتقال يهوديان به فلسطين و ايجاد دولتي براي اونان برگزيدند .


اما صهيونيسم نظامي در قرن بيستم با نام هرتسل رقم خورد .
اگر رژيم صهيونيسي را يك رژيم نظامي بناميم بيراه نيست چرا كه تشكيل اين رژيم با گروههاي نظامي اغاز شد كه به چند گروه معروف اون اشاره مي شود :


گروه هاي تروريستي صهيونيست:

1.

هاگانا.

در پايان جنگ جهاني اول يهودياني كه از جنگ آسوده خاطرشده بودند اولين هسته هاي تشكيلات نظامي "هاگانا" را كه تابع آژانس يهود تشكيل دادند .

نيروهاي بريتانيا عليرغم غير قانوني بودن اين تشكيلات به اون اجازه آموزش دادند اونان از تشايشانق و ترغيب بريتانيا بر خوردار بودند .

هاگانا پس از اونكه بريتانيا در سال 1936 اون را بعنوان تشكيلات دفاعي مستعمرات به رسميت شناخت و همينطور پس از صدور اعلاميه بالفور در سال 1917 بصورت رسمي در صحنه فلسطين ظاهر شد .


2.

پالماخ

فرماندهان هاگانا در راستاي تاسيس يك ارتش دايمي بودند و از اون بعد انديشه ايجاد يك " نيرايشان ضربت " براي هاگانا بنام پالماخ پديد آمد .

در سال 1941 تشكيل اون توسط ساوقت صهيونيسم تاييد و ماموريت اون توسط فرمانده هاگانا در عمليات بر ضد قواي غير نظامي دشمن منحصر شد در واقع هدف از تشكيل پالماخ در دو جهت بود : اول تهاجم وسيع بر ضد اعراب در پايگاههايشان دوم امادگي براي همكاري با نيروهاي بريتانيا بر ضد نيروهاي آلماني كه مصر را در اون وقت تهديد مي كردند .


3 .

ايرگون
ايرگون به معناي "ساوقت نظامي ملت اسرائيل "مي باشد كه نام كامل عبري اون ( الارجون تسفاي ليؤمي) مي باشد .

ولاديمير جايوتنسكي كه بنيانگذار تهديد و تروريسم صهيونيستي در فلسطين به شمار مي رود ساوقت ايرگون را در سال 1937 بنيان نهاد .

عمليات ايرگون در ابتداي امر به انتقال دادن يهود از اروپاي غربي به سايشان فلسطين منحصر مي شد بعدها كه رهبري اين ساوقت به منا بگين وكيل مجاري الاصل افتاد اين گروه به اعمال ترور يستي تخريب ايشانرانگري و ايجاد رعب و وحشت معروف شد .
اين گروهها بعلاوه گروه "اشترن" بعدها مقدمه تشكيل ارتش اسرائيل را فراهم نمودند .93:

7- دولت ترور
جامه صهيونيستي را بدليل ماهيت نظامي جنبش صهيونيسم مي توان جامعه اي نظامي مسلك قلمداد كرد .

چرا كه جامعه اي هست بر پايه پنجاه سال فعاليت هاي توام نظامي سياسي بين المللي و اجتماعي يعني از وقت آغاز جنبش جهاني صهيونيسم تا وقت تاسيس دولت يهودي در سال 1948 ميلادي .

در نزد بنيانگذاران اسرائيل هدف وسيله را توجيه مي كرد بهمين دليل اونها از هر اقدام تروريستي ابايي نداشتند اين ترور ها چهار گروه عمده را هدف برنامه مي داد .
الف) اعراب ساكن فلسطين كه در قتلهاي زنجيره اي و برنامه ريزي شده كه با هدف اخراج اونان از سرزمين مادري شان و خالي شدن فلسطين از سكنه بومي صورت مي گرفت و بطور فيزيكي نابود مي شدند .
ب) انگليسي هاي مقيم فلسطين دردهه 40 را به اين دليل كه انگلستان تحت فشار برنامه گرفته و ضمن تسريع در روند ايجاد دولت يهود زمينه مهاجرت يهوديان و مسلح سازي اونان را فراهم سازد .
پ) برخي افراد خارجي مانند كنت برنادوت كه به اندازه لازم با صهيونيستها همكاري نكرد و در سال 1948 به قتل رسيد .
ت) اما بي رحمانه ترين و وحشيانه ترين ترور بر ضد خود يهوديان صورت مي گرفت تا گمان كنند كه صهيونيستها بخاطر مصلحت و به نفع اونان مي جنگند .
در اين راستا تروريستها كشتي هاي حامل مهاجرين يهودي اروپا را در نزديكي سواحل فلسطين و تركيه غرق مي كردند تا مسؤليت اين عمل بر گردن انگلستان انداخته و افكار عمومي جهان را بر ضد اين كشور بر انگيزند .
اين وضع پس از تشكيل رژيم صهيونيستي در سال 1948 و پيوستن ساوقتهايي چون هاگانا به ارتش تغيير كرد و همانگونه كه مسئوليت يهوديان جهان بر عهده اين رژيم برنامه گرفت ميراث تروريسم نظامي گري و خرابكاري جنبش صهيونيسم نيز به دولت يهود رسيد .

از اون پس تروريسم صهيونيستي به جرياني قانوني بدل گشت كه آشكارا و نهاني از سايشان دولت حمايت مي شد و طي 50 سال اخير هرگز كسي نتوانسته هست به اون لقب تروريسم دولتي غير دولتي قانوني يا غير قانوني دهد چرا كه اون تروريسمي نهادينه شده جهت دار و واحد و بلكه دولت ترور هست .

94:

8- اسرائيل دولتي براي يهوديان جهان
با تاسيس دولت اسرائيل در سرزمين هاي اشغالي فلسطين صهيونيست ها مدعي ايجاد يك جامعه يهودي در فلسطين شدند و خواهان مهاجرت يهوديان در سراسر دنيا به اونجا شدند اونها با آواره كردن فلسطينيان از سرزمين هاي خود و ايجاد شهركهاي يهودي نشين سعي در پاكسازي قومي در فلسطين داشتند اما سياستهاي اونان مطابق ميل اونها نبود چرا كه سرشت و ذات رژيم صهيونيستي يك سرشت نظامي و ترور يستي بود اونها از مهاجرين انتظار جانفشاني در راه آرمانهاي صهيونيسم سياسي را داشتند در حالي كه يهوديان از اقصي نقاط جهان نه براي مبارزه و جنگ كه براي يك زندگي آرام روانه فلسطين مي شدند .

ايجاد يك جامعه واحد وقتي ميسر هست كه همه اقوام و گروهها بخواهند با همدلي كنار هم زندگي كنند اما سياست صهيونيسم چيزي جز جنگ،ترور و آوارگي فلسطينيان نبود و اين هرگز با اصول يك جامعه واحد همخواني نداشت .


9- ايجاد جامعه يهودي در فلسطين
رژيم صهيونيستي با تشكيل دولت يهود در فلسطين سعي در ايجاد يك جامعه يهودي در اونجا داشت سردمداران اسرائيل بدون توجه به بافت جمعيتي فلسطين در حالي كه فقط 7% جمعيت اونجا را يهوديان تشكيل مي دادند سعي در ايجاد يك جامعه يهودي داشت اون هم با هستفاده از مهاجرت گسترده يهوديان سر تاسر جهان به فلسطين كه اين خود مشروعيت دولت صهيونيستي را زير سوال مي برد .10- اهداف ثابت لوازم متغير
اونچه تا اينجا فرموده شد روند تشكيل رژيم صهيونيستي بود اما اين رژيم براي بقاء حاضر به انجام هر عملي بود .

رژيم صهيونيستي در طول نيم قرني كه از ثبات سياسي خود را در سرزمين اشغالي فلسطين مي گذراند از توسه طلبي ارضي گرفته تا كشتار هاي دسته جمعي و آواره ساختن انسانهاي بي شماري از خانه و كاشانه خود فقط به اين جرم كه مي خواهند آزاد زندگي كنند به اين جرم كه نمي خواهند بنده و برده هيچ كس باشند ادامه داده هست .


اگر چه دولت هاي عرب در ابتدا در كنار امت بي دفاع فلسطين بودند اما كم كم عقب نشيني كردند و ملت فلسطين مجبور شد بار سنگين مبارزه تا آزادي سرزمينشان را خود تنها به دوش بكشند ملتي كه صبرا و شاتيلا را تجربه كرد ملتي كه بجز سنگ لوازم مبارزه ديگري نداشت اما به اين اصل وفادار ماند كه "مي خواهيم در كشور خود آزاد زندگي كنيم"

95:

ساوقتهاي امنيتي اسرايل همواره نقش مهمي در تمام نبردهاي اين رژيم ايفا کرده اند.

در نبرد لبنان نيز اونها نقش و حضور فعالي دارند.اسرايل تاکنون ساوقت ها و گروه هاي ايشانژه اي را براي ترور مخالفان خود در نقاط مختلف دنيا تشکيل داده هست.

نگاهي به اين ساوقتهاي مخوف مي تواند در شناسايي بهتر نيروهاي مختلف نظامي و امنيتي اسرايل کمک مناسبي باشد.

در زير کوشيده ايم به مهمترين اين ساوقتها و گروهها نگاهي هرچند گذرا داشته باشيم:

1- هاشومير (نگهبان)
يک ساوقت نظامي هست که در سال 1909 در فلسطين تشکيل شد و افرادي چون يتسحاق تسفي، اسرايل گلعادي، الکساندر زيد و اسرايل شوحط مسئولان اين ساوقت به شمار مي آمدند.

بيش تر اعضاي اين ساوقت نظامي از حزب کار و از اولينمهاجران روسي به اسراييل هستند.

با اين وجود، هاشومير با نظارت مستقيم حزب کار بر اين ساوقت مخالفت کرده هست.

هدف اين ساوقت تامين امنيت شهرک هاي يهودي نشين و حمايت از اون ها فراخوان شده هست.2- بيتار
اين کلمه برگرفته از عبارت عبراي “براي ت يوسف ترومبلدور” به معني “دوران ترومبلدور” و يا “پيمان ترومبلدور” هست.

بيتار ساوقتي اصلاح طلبانه و متشکل از جوانان اسرايل هست که يوسف ترومبلدور در سال 1923 اون را در هلند تاسيس کرد.

هدف اين ساوقت آموزش اصول کشاورزي و علوم به جوانان يهود براي آماده ساختن اون ها جهت زندگي در فلسطين بود.

البته در آموزش اين افراد رايشان آموزش نظامي و زبان عبراي تاکيد خاصي مي شد.

اعضاي اين ساوقت يک نوع ايدئولوژي متاثر از فاشيسم را آموزش مي ديدند.

انديشه فاشيسم در اون وقت حاکم بر اروپا بود.

به اين جوانان تلقين مي شد که انسان دو راه پيش رو دارد که سومي ندارد: “يا مرگ يا جنگ”
بيتار مدام به اعضاي خود يادآور مي شد که هر کشور داري رسالت و اهداف خاص، با زور شمشير تشکيل شده هست.

در کل بايد فرمود که اين ساوقت افکار و انديشه هاي جابوتنسکي از رهبران اسرايل را يدک مي کشد.3- نوتريم
کلمه عبراي و به معني نگهبان و محافظ هست.

اين ساوقت عبارت هست از پليس احتياط يهودي که نيروهاي قيمومت انگلستان با همکاري هاگانا و براي قلع و قمع انتفاضه ملت فلسطين در 1936 - 1939 تشکيل دادند و در اين راستا صدها يهودي در شهر ها و شهرک ها به عضايشانت اون درآمدند و براي حمايت از شهرک هاي واقع در منطقه پست اردن اعزام شدند.


نيروهاي نوتريم ابتدا 1550 نفر بودند که حقوق و هزينه زندگي 750 نفر اونان را انگلستان و حقوق بقيه (1800) را رهبراي شهرک هاي يهودي متکفل شده بودند.

در ژوئن 1936ميلادي.

با توجه به شدت گرفتن تظاهرات فلسطينيان 1240 نيرايشاني که “نگهبانان ذخيره” نام داشتند، به عضايشانت اين ساوقت درآمدند.96:

4- سپاه يهود
سپاه يهود تشکيلاتي نظامي و متشکل از داوطلبان يهودي هست که در جريان جنگ جهاني اول در کنار نيروهاي انگليس و متفقين جنگيدند.

گردان يهودي شماره 38 که در ميان سال هاي 1915 - 1917 تشکيل شد و گردان 39 که بن گوريون و بن تسفي در سال هاي 1917 - 1918 در آمريکا اون را تاسيس کردند و گردان 40 (که در فلسطين تشکيل شد) و گردان هاي “يورش تفنگ هاي پادشاهي” نيروهاي تشکيل دهنده اين ساوقت هستند.


تعداد نيروهاي همه اين گردان ها مجموعا 6400 مرد بود که همه اون ها سپاه يهود ناميده مي شدند.

انديشه تاسيس اين سپاه از اون جا نشات مي گيرد که اسرايليها با توجه به قدرت هستعماري بالي براي تانيا بر خود لازم مي دانستند که براي رسيدن به هدف خود يعني تاسيس وطني ملي براي يهوديان به نيروهاي انگليسي کمک نمايند.5- لشکر يهود
يک ساوقت نظامي يهودي هست که در زبان عبراي “هاهيل” نام دارد.

اين ساوقت در سال 1944 به دستور حکومت براي تانيا و براي کمک به نيروهاي متفقين در جريان جنگ جهاني دوم تشکيل شد.

اما در اصل تشکيل لشکر يهود به سال 1939 يعني در جريان جنگ جهاني دوم - که رهبران شهرک هاي يهودي در فلسطين راه را براي رسيدن به آرزايشان خود در تشکيل دولت با مساعدت متفقين هموار مي ديدند،باز مي گردد.

در همين سال حدود 130 هزار شهرک نشين يهود در فلسطين براي جنگ با متحدين داوطلب شدند.97:

6- هاگانا
هاگانا کلمه عبراي به معني “دفاع” و ساوقتي نظامي و متعلق به شهرک نشينان اسرايل هست.

اين ساوقت در سال 1920ميلادي به جاي ساوقت “هاشومير” تشکيل شد.

هاگانا ابتدا وابسته به اتحاديه کارگران و سپس حزب مابي و هستدروت بود.

در سال 1929ميلادي هاگانا در سرکوب انتقاضه فلسطينيان مشارکت و به خانه ها و مستغلات عرب ها حمله کرد و راهپيمايي هايي را براي تحريک شهروندان عرب و ارعاب اون ها به راه انداخت.

همينطور اين ساوقت در امر شهرک سازي به خصوص در ابداع شيوه “حصار و برج محافظت” براي شهرک هاي يهودي نشين مشارکت فعالي داشت و علاوه بر اون از وقت تاسيس همواره در راستي تامين امنيت شهرک هاي يهودي تلاش کرده هست.


سال هاي انتفاضه فلسطينيان از 1936 تا 1939 شاهد همکاري گسترده هاگانا با نيروهاي اشغالگر انگليس بود و اين همکاري با انتصاب چارلز ايشاننجيت به عنوان افسر ساوقت امنيت انگلستان در فلسطين به سال 1939 توسعه يافت.

نامبرده بر ايجاد تيم هاي ايشانژه شبانه و گروهان هاي سيار و هماهنگي ميان ساوقت اطلاعات و امنيت انگلستان و بخش امنيتي هاگانا معروف به “شي” نظارت داشت.

همينطور نيروهاي براي تانيا و هاگانا در تشکيل پليس ايشانژه حفاظت از شهرک هاي يهودي همکاري داشتند و بيش تر اعضاي اون از نيروهاي هاگانا تشکيل شد.

با پايان جنگ جهاني دوم نبرد جديدي رايشان داد و هاگانا با همکاري “ليحي” و “اتسل” تاسيسات انگليس و پل ها و خطوط راه آهن را تخريب کرد.

اين عمليات ها “جنبش مقاومت عبراي “ ناميده شدند.

با برپايي دولت “اسرايل” نيروهاي هاگانا هسته هاي اصلي ارتش اسرايل را تشکيل دادند.7- اتسل
اتسل نام اختصاري “ساوقت نظامي ملي در سرزمين اسرايل” هست و نام ديگر اون آرگون مي باشد.

اتسل ساوقتي نظامي هست که در سال 1931ميلادي با همکاري اعضاي قديمي هاگانا (که از ساوقت مادر جدا شده بودند) و گروهي مسلح از ساوقت بيتار تاسيس شد.

افکار و انديشه هاي ولاديمر جابوتنسکي مبني بر ضرورت قدرت تسليحاتي يهود براي تشکيل دولت و حق هر يهودي در ورود به فلسطين شالوده طرح ها و برنامه هاي اين ساوقت را تشکيل مي دهد.

آرم ين ساوقت عبارت بود از يک دست که سلاحي را گرفته و بر رايشان اون عبارت “فقط ين” نوشته شده بود.


در سال 1937 آبراهام يتهومي رئيس وقت اتسل با هاگانا به توافق رسيد که اين دو ساوقت در هم ادغام شوند.

اين مسئله باعث تجزيه اتسل شد ؛ زيرا کم تر از نيمي از اعضاي سه هزار نفري اون با اين امر موافق بودند و اکثريت بر ضرورت حفظ هستقلال ساوقت تاکيد داشتند.

در سال 1940ميلادي براي دومين بار اين ساوقت تجزيه شد و اين بار گروه “آبراهام شتيرن” از اون فاصله گرفت و ساوقت ليحي را تشکيل داد.
علت اين تجزيه هم به اختلاف اين گروه با بقيه نيروهاي اتسل در مورد اتخاذ موضع مناسب در قبال همکاري با نيروهاي درگير در جنگ جهاني دوم بر مي گردد.

هواداران شتيرن بر ضرورت حمايت از آلمان نازي براي شکست براي تانيا و به تبع اون خروج نيروهاي اين کشور از فلسطين و تشکيل دولت “اسرايل” تاکيد مي کردند، در حالي که ساوقت مادر خواستار همکاري با نيروهاي انگليسي به ايشانژه در زمينه مسال امنيتي بود.


اتسل با عمليات هاي تروريستي خود نقش عمده اي در کوچاندن کشاورزان فلسطيني داشت.

همينطور اين ساوقت با همکاري ساوقت تروريستي “ليحي” و حمايت هاگانا به خودروهاي فلسطينيان حمله مي کرد و به کشتار معروف ديرياسين در 9 آوريل 1948 دست زدند.
98:

8- ليحي (شتيرن)
اين کلمه اختصار جمله “مبارزان راه آزادي اسرايل” هست.

ليحي ساوقتي نظامي و سري هست که آبراهام شتيرن در سال 1940 به دنبال کنارگيري خود و هوادارانش از ساوقت اتسل تاسيس کرد.

از سال 1942 اين ساوقت به دنبال کشته شدن بنيانگذار اون “شيترن” به دست نيروهاي انگليسي به نام خود ايشان معروف شد.

در سال 1943ميلادي رهبراي اين ساوقت را مناخيم بگين بر عهده گرفت.

مهم ترين عمليات هاي تروريستي اين ساوقت عبارتند از:
1- قتل فولک برنادوت ميانجيگر بين المللي
2- بمب گذاري در هتل ملک داوود در قدس اشغالي و انهدام اون
9- موساد
به وسيله هاگانا يک ساوقت سري ايشانژه تشکيل شد که دفتر اطلاعات موسوم به “شي” نام گرفت.

در سال 1937 نيز هاگانا ساوقت “موساد لياليفي بيت به معني دفتر مهاجرت” را تشکيل داد.

اين اوليناسم ين ساوقت بود.


ساوقت اطلاعات “رژيم صهيونيستي “ در سال 1951 وقتي که براي اولين بار به صورت رسمي فراخوان موجوديت کرد، اين اسم را به يدک کشيد و شبکه هاي جاسوسي اون نيز از اون وقت موساد ناميده مي شوند.


با توجه به تعداد ساوقت هاي جاسوسي اسرايل، رهبراي اين رژيم تصميم گرفت که ساوقت ايشانژه اي براي هماهنگي ميان فعاليت هاي اين ساوقت ها تاسيس کند.

اين ساوقت “د ژ مستحکم براي خدمت به اسرايل” نام گرفت و مسئوليت تاسيس اون به روفين شيلوح واگذار شد.

نامبرده کسي بود که پس از تشکيل موساد رسما رياست اون را عهده دار شد.


با توجه به گزارشي که در سال 1996 منتشر شد، شمار کارکنان موساد حدودا به 1200 تا 1500 نفر از جمله 500 افسر مي رسيد و هر کدام از اون ها در سن پنجاه و دو سالگي بازنشسته مي شدند.

موساد شبکه گسترده اي از مزدوران در سراسر دنيا در اختيار دارد و هم اکنون بيش از 35 هزار عضو (20 هزار کارمند و بقيه موقتي) دارد.99:

9- موساد :
موساد داراي چند شاخه اصلي هست که هر کدام از اون ها ماموريت خاصي دارد.

مي توان فرمود که ماموريت اين شاخه ها به ترتيب ذيل هست:
1- جمع آوري اطلاعات
2- دسته بندي داده ها
3- بررسي و ارزيابي اين اطلاعات
4- نظارت و جاسوسي
5- عضوگيري و اجراي عمليات در خارج از فلسطين از جمله قتل و تصفيه مخالفان
6- بخش ايشانژه فيلمبرداري، جعل، رمزيابي و دستگاه هاي ارتباطي
7- بخش ايشانژه آموزش و برنامه ريزي و افزيش کارايي کارکنان موساد
8- بخش ضد اطلاعات و نفوذ نيروهاي غيرخودي
9- بخش عمليات
بخش عمليات مهم ترين شاخه موساد محسوب مي شود و ماموريت اون ساوقتدهي فعاليت جاسوسان و مزدوران اين ساوقت در گوشه و کنار جهان هست.


همينطور يک نيرايشان خارجي ديگر موسوم به “عل” به معني عالي رتبه وجود دارد که کار اون جمع آوري اطلاعاتي از داخل آمريکا درباره کشورهاي عربي هست و سفرها و ديدارهاي هيئت هاي سياسي را کنترل مي نمايد.


موساد داري يک کميته ديگر موسوم به “وادات” هست که کار اون هماهنگي سري با خارج و داخل فلسطين اشغالي مي باشد و به صورت هفتگي نشستي انجام مي نمايد.

رئيس وادات همان رئيس موساد هست که همکارانش او را مامون صدا مي نمايند.

اما اعضاي کميته وادات عبارتند از اشخاص زير:
1- مدير ساوقت اطلاعات نظامي موسوم به “امان”
2- مدير ساوقت اطلاعات داخلي “شين بت”
3- مدير ساوقت امنيت عمومي “شاباک”
4- مدير مرکز مطالعات راهبردي و برنامه ريزي وزارت امور خارجه (اين مرکز در زمينه جاسوسي سياسي يا ديپلماتيک تخصص دارد)
5- مدير بخش عمليات ايشانژه پليس موسوم به “ماتام”
6- مشاوران خصوصي نخست وزير در امور سياسي، نظامي، امنيتي و مبارزه با تروريسم
در جريان اين نشست هفتگي چارچوب سياست امنيت داخلي و خارجي رژيم صهونيستي ترسيم مي شود.


از سايشان ديگر، موساد يک شعبه مطالعاتي با 5 بخش و 15 دفتر براي انجام مطالعات سري درباره کشورهاي عربي و برخي کشورهاي جهان دارد.100:

10- شين بت (شاباک)
هنگام تاسيس دولت اسراييل تعداد ماموران اطلاعاتي و امنيتي اون 184 نفر بود.

اين افراد در اون وقت به دستور مقامات نظامي يک يگان نظامي موسوم به “شين بت” وابسته به ارتش اسراييل تشکيل دادند.

شين بت خلاصه کلمه “خدمت به امنيت” هست.

يسر هرئيل از وقت شکل گيري اين ساوقت تا سال 1952 ميلادي رئيس اون بود.

نامبرده بعدها به رياست موساد هم رسيد.


شين بت در دهه اول شکل گيري اسراييل مراقب تحرکات دشمنان حزب کار که تا سال 1977 بر فلسطين اشغالي حکومت مي کرد ، بود.

حزب کار در اين سال هاي طولاني توانست شين بت را به يک ساوقت اسطوره اي براي حمايت از اسرايل در مقابل توطئه هاي داخلي و جاسوسان شورايشان و فدايان عرب که با پشت سر گذاشتن سيم هاي خاردار وارد سرزمين هاي اشغالي مي شدند، تبديل کند.

فعاليت هاي شين بت کاملا سري بود و حتي امت اسم رئيس اون را هم نمي دانستند و سال ها تحت نظارت و مسئوليت دفتر نخست وزير فعاليت مي کرد.
کلمه شين بت اندک اندک جي خود را به شاباک داد.

شاباک به معني امنيت عمومي و يا شين بت عمومي هست.

سپس رسايشاني ماموران شاباک در پرونده “اتوبوس 300” در سال 1986، آبراهام شالوم رئيس اون هستعفا داد.

پس از اين ماجرا روايت هاي مختلفي درباره شاباک و موساد بر سر زبان ها افتاد و پژوهشگران و حتي مسئولان قبلي اين ساوقت ها مطالبي به رشته تحرير درآوردند.11- يگان اعراب
اولين عرب عضو ارتش اسراييل يسرايل عبدو بن يهودا نام داشت که در ژوئن 1999 فوت کرد.

ايشان پدر عرب نماها خوانده مي شد.

فعاليت هاي ايشان در فلسطين در جريان جنگ 1948 آغاز شد و يگان عرب نماها را فرماندهي نمود.

ين يگان همچنان به قوت خود به فعاليتهايش ادامه مي دهد.

قبل از ين يوسي ميلمان روزنامه نگار اسرايلي با انتشار گزارشي از فعاليت ين يگان در ميان عرب هاي فلسطين اشغالي پرده برداشت.

ايشان در نقل خود آورده بود که اعضاي اين يگان در روستاهاي فلسطيني با معرفي خود به عنوان عرب زندگي و حتي با دختران فلسطيني نيز ازدواج مي نمايند.


اسحاق رابين وزير جنگ اسرايل در انتفاضه اول يگان ايشانژه موسوم به “عرب نماها” را تشکيل داد.

اين يگان شامل چهار بخش هست:
1- دوفدوفان براي فعاليت در کرانه باختري
2- شمشون براي فعاليت در نوار غزه
3- گدعونيم وابسته به يگان مرزبانان براي فعاليت گسترده در کرانه باختري
4- بخش وابسته به پليس اسرايل و دايره فعاليت اون منطقه قدس هست.


مهم ترين و خطرناک ترين اين يگان ها يگان دوفدوفان هست.

اين يگان آموزش هاي نظامي و رواني مخصوصي مي بينند و اعضاي اون به قاتلاني حرفه اي که کشتار و قتل نزد اونان بسيار آسان و مثل آب خوردن هست، تبديل مي شوند.

اين اشخاص پوشش عربي به تن مي نمايند و در اصل دو نوع زندگي دارند: يکي زندگي طبيعي خود در ميان يهوديان و ديگري زندگي در ميان فلسطينيان و عرب ها.

بدين وسيله بايد پوشش عربي بپوشند و لهجه ها و سرودها و آداب و رسوم عرب ها را به دقت بياموزند تا به راحتي بتوانند در درون جامعه فلسطيني نفوذ نمايند و فلسطينيان اون ها را شناسايي نکرده و حملاتشان را خنثي ننمايند.


با توجه به نقل هاي مختلف رژيم صهيونيستي و با هستناد به قران و شواهد موجود مهم ترين ماموريت و هدف اين يگان ها فعاليت گسترده در قلب مناطق مسکوني فلسطين و تحقق اهدافي هست که عادتا يگان هاي نظامي قادر به دستيابي به اون ها نيستند.

کار اين يگان ها شناسايي و بازداشت افراد تحت تعقيب، رهبران و فعالان انتفاضه و ترور اون هاست.

جمع آوري اطلاعات، جريان سازي- فتنه انگيزي و بر هم زدن اوضاع از ديگر وظايف اين ساوقت هست.


101:

12- امان
يکي از نهادهاي ساوقت اطلاعات رژيم صهيونيستي هست و از لحاظ اداري وابسته به فرماندهي ستاد مشترک ارتش اسرايل و تحت نظارت فرمانده اين ستاد هست.

اما در کل مجري تصميمات شوري عالي امنيت ملي اسرايل هست.

به عبارت ديگر مي توان فرمود که اين ساوقت شبيه دايره اطلاعات نظامي و مشابه اون در ارتش هاي دنياست.


کلمه امان مشتق از عبارت عبراي “اغاف موديعين” و معني اون دفتر اطلاعات و امنيت هست و مخصوص امنيت نيروهاي مسلح و جمع آوري اطلاعات مهم نظامي و تاکتيکي و عملياتي درباره نيروهاي مسلح عربي و توان سياسي و اقتصادي هست که شايد بتوان براي کمک به نيروهاي نظامي و پيشبرد اهداف در عمليات ها از اون هستفاده کرد.


امان با تجزيه و تحليل اين معلومات و اطلاعات، نتيجه را به اطلاع مقامات عالي رتبه مي رساند.

اين ساوقت در تدايشانن طرح هاي جنگي و هماهنگي با ديگر ساوقت ها نقش فعالي دارد و از افسران اطلاعاتي مستقر در مرزها و مناطق عملياتي و افسران شناسايي - که از وسايل و ادوات ماهواره اي صنعتي، بي سيم و سيستم هاي الکتروني براي شناسايي و نظارت هوايي، دريايي، زميني هستفاده مي نمايند - اطلاعات جمع آوري مي نمايد.


اين مربوط به مرزها بود، اما اطلاعات خارجي از طريق وابسته هاي نظامي امان و کارکنان اون در سفارتخانه هاي رژيم صهيونيستي در ديگر کشورها به داخل ارسال مي شود.

همينطور شبکه هاي جاسوسي فعال در خارج از جمله ساوقت اطلاعات وابسته به کشورهاي همپيمان “رژيم صهيونيستي “ اطلاعات نظامي را جمع آوري و نتيجه فعاليت هاي تجسسي خود را به امان در داخل فلسطين اشغالي ارسال مي نمايند.


امان داري بخش هاي زيادي هست:
1- اطلاعات تاکتيکي
2- اطلاعات زميني
3- اطلاعات هوايي
4- اطلاعات دريايي
5- بخش مخصوص انجام مطالعات راهبردي در مورد ارزيابي توان سياسي و نظامي کشورهاي عربي و مواضع سياسي اون ها.


6- بخش اطلاع رساني که ارتباط تنگاتنگي با نمايندگان رسانه هاي خارجي (به ايشانژه خبرنگاراني که تحولات مربوط به جنگ را پوشش مي دهند) در داخل فلسطين اشغالي دارد.

اين بخش بر هر مطلبي که به نقل از ارتش و يا درباره ارتش اسرايل منتشر مي شود، نظارت کامل دارد و از انتشار هرگونه اطلاعات طبقه بندي شده در مورد ارتش اسرايل جلوگيري مي نمايد.


مهم ترين حادثه اي که در اين ساوقت رايشان داد، پاکسازي نيروهاي اون و انجام اقدامات لازم براي پيشرفت ساوقت به دنبال عدم پيش بيني جنگ اکتبر 1973 بود.

فرمودني هست که امان در نقل هاي خود به هيچ وجه جنگ اکتبر 1973 را پيش بيني نکرده بود.


102:


13- گردان لافيه
گردان لافيه از خطرناک ترين و وحشي ترين ساوقت هاي جاسوسي و تروريستي رژيم صهيونيستي هست که به عمليات تصفيه و ترور و بازداشت فلسطينيان دست مي زند.

اين ساوقت در مناطق مسکوني فعاليت مي نمايد و براي ترور مسئولان و رهبران مقاومت آموزش هاي ايشانژه اي مي بيند.


گردان لافيه به دستور شاول موفاز رئيس سابق ستاد مشترک اسرايل با هدف جايگزين کردن يگان هاي نظامي به جاي نيروهاي ذخيره تشکيل شد.

اين اقدام در حالي صورت گرفت که ارتش اسراييل مجبور به هستفاده از نيروهاي احتياط به مدت 25 روز در سال شد.

منابع اسرايلي فراخوان نموده اند که منطقه جنوب کوه الخليل تنها در يک سال به فعاليت 18 گردان ذخيره در اون نياز پيدا کرد، ولي اين تعداد به دنبال تمديد دوران خدمت نظامي نيروهاي احتياط به دوازده يگان ذخيره کاهش يافت.


همين منابع تاکيد مي نمايند که ميانگين هزينه خدمت روزانه هر نظامي احتياطي 400 شکل (واحد پول در فلسطين اشغالي) هست و علي رغم کارايي و تجربه کافي نيروهاي ذخيره اما شناخت اون ها از منطقه به اندازه گردان نيروهاي نظامي مستقر در منطقه نيست.


اين منابع اضافه کردند که شيوه تشکيل اين گردان مشابه گردان هاي عملياتي ارتش اسراييل “نخشون، شمشون، دوخيفت و خروب” و گردان “نيتساح يهودا” (نظاميان وابسته به جريان مذهبي متعصب که در منطقه پست اردن مستقر هستند) هست که حوزه فعاليت هميشگي اون ها اطراف شهرهاي فلسطيني مي باشد.


گروهبان يهودا فرمانده گردان لافيه مي گايشاند:” از چگونگي تشکيل گردان هاي قبلي تجارب زيادي کسب کرديم و گردان لافيه را به عنوان گرداني پياده نظام و مخصوص اجراي عمليات هاي نظامي و امنيتي تشکيل داديم.

اين گردان شبانگاه در ساعات خاصي که با واقعيات منطقه و ساکنان اون مناسب باشد، وارد مناطق مسکوني مي شود و به شکار طعمه هاي خود مي پردازد.”
فرماندهي اين گردان ها از ميان گردان هاي پياده نظام ارتش رژيم صهيونيستي انتخاب مي شود.

به عنوان مثال يهودا فرمانده گردان، معاون فرمانده گردان 890 نيروهاي چترباز و معاونش سليم (دروزي) فرمانده سري گردان نخشون بود، اما افسر گردان و افسران گروهان ها از فارغ التحصيلان يگان هاي چترباز “ناحال” و “جولاني” هستند.


ستوان يکم آسي فرمانده گردان “الف” مي گايشاند که برخي نظاميان خواستار عضايشانت در اين گردان شده و برخي ديگر هم به اين گردان ها انتقال يافته اند.

بايد ديگران را نيز قانع کرد که اهميت اين گردان کم تر از تيپ هاي نظامي نيست.

ايشان مي افزيد:”به اطلاع اون ها رساندم که خودم شخصا از گردان گرانيت آمدم و به عضايشانت اين گردان جديد درآمدم چرا که مي دانستم فعاليت اون با فعاليت تيپ پياده نظام يکي هست و تفاوتي ندارد.”

103:

jedan khaste nashodi
??

104:

na

105:

اطلاعاتت قدیمیه

106:


اینهایی که شمردی در مورد ساوقت ضد بشری و ضد ایرانی ساواما هست که بجای ساواما کلمه موساد را نوشته ایساواماداراي چند شاخه اصلي هست که هر کدام از اون ها ماموريت خاصي دارد.

مي توان فرمود که ماموريت اين شاخه ها به ترتيب ذيل هست:

1- جمع آوري اطلاعات
2- دسته بندي داده ها
3- بررسي و ارزيابي اين اطلاعات
4- نظارت و جاسوسي
5- عضوگيري و اجراي عمليات تروریستی و خرابکاری در خارج از اسرائیل از جمله قتل و تصفيه مخالفان
6- بخش ايشانژه فيلمبرداري، جعل، رمزيابي و دستگاه هاي ارتباطي
7- بخش ايشانژه آموزش و برنامه ريزي و افزيش کارايي کارکنان ساواما
8- بخش ضد اطلاعات و نفوذ نيروهاي غيرخودي
9- بخش عمليات
بخش عمليات مهم ترين شاخه ساوامامحسوب مي شود و ماموريت اون ساوقتدهي فعاليت جاسوسان و مزدوران تروریستی اين ساوقت در گوشه و کنار جهان هست.ساواماداري يک کميته ديگر موسوم به “انتحاری” هست که کار اون هماهنگي سري با خارج و داخل فلسطين اشغالي مي باشد و به صورت هفتگي نشستي انجام مي نمايد.

رئيس عملیات انتحاری همان نبوی هست که همکارانش او را هستاد صدا مي نمايند.

اما اعضاي کميته انتحاری عبارتند از اشخاص زير:

1- مدير ساوقت اطلاعات نظامي موسوم به “سپاه”
2- مدير ساوقت اطلاعات داخلي “بسیج”
3- مدير ساوقت امنيت عمومي “ارشاد”
4- مدير مرکز مطالعات راهبردي و برنامه ريزي وزارت امور خارجه (اين مرکز در زمينه جاسوسي سياسي يا ديپلماتيک تخصص دارد)
5- مدير بخش عمليات ايشانژه پليس موسوم به “پوشش شخصی”
6- مشاوران خصوصي نخست وزير در امور سياسي، نظامي، امنيتي و مبارزه با یهود
در جريان اين نشست هفتگي چارچوب سياست امنيت داخلي و خارجي رژيم تروریستس اسلامی ترسيم مي شود.


از سايشان ديگر، ساوامايک شعبه مطالعاتي با 5 بخش و 15 دفتر براي انجام مطالعات سري درباره کشورهاي عربي و برخي کشورهاي جهان دارد.107:

اقای جستار منبع این اطلاعات موثق کجاست؟

108:

شما خب جديدترشو بنايشانس .
نوشته اصلي بوسيله ashk1a نمايش نوشته ها
اقای جستار منبع این اطلاعات موثق کجاست؟
از كتاباي مختلفي جمع آوري كردم ...
شايد 5-6 تايي بشن
به علاوه چند تا مقاله

109:

جدید ترش رو کسی که باید بدونه میدونه!

اگر لطف کنید اسم کتابها و مقالات رو ذکر کنید

110:

آقای جستار اگر شما قدرت مطلق را در زمین داشتید با یهودیان و صهيونيستها چکار میکردید؟
خواهشا جواب را همینجا بدهید.


111:

با اجازه جستار
با یهودی ها که هیچی !!!!!!!!!!!!!!
اما با صهیونیسها فکر میکنم که حداقل بجای این 60 سال ظلم ایشان به فلسطینیان مجبورشان میکردم 6 سال زیر دست فلسطینیها بردگی نمايند !!!!
درست مثل 60 سال بردگی فلسطینیها !!!!!!!!!!!!!!!

112:

بد نمیشد اگر صهیونیستهای فروم این سلسله مقالات برهان را به نقد میکشیدند و یا اصلا انکار میکردند
کاربران محترم حتمن بخوانید که فوق العاده برایتان مفید می باشد

113:

مرگ بر اسرائیل
بی شک پیر جمارانمان بهترین تعبیر را بکار برد
تعبیری که شاید تا وقتی اسرائیل از نقشه ها حذف نشده باقی بماند
(((( غده سرطانی )))

114:

برادر زنده باشه المنار و سید حسن که 2 شب هست صهیونیستها خواب ندارن

115:

یهودیان در جنگ جهانی تاوان چیزی را دادند که مستحق اون بودند.
فشار بر مسیحیان و گرفتن حق حیات اقتصادی از آلمان اون وقت که پس از ج ج اول متزلزل بود از عواملی شد که آدلف جان بزنه عصمت همه رو گچی کنه .

دمش گرم .....

شکل گیری اسرائیل هم به بهانه بی خانمان بودن و غصب خانه و کاشانه یه سری آدم بد بخت و بیچاره که اصلا" توی ج ج هیچ نقشی نداشتند مسخره ترین حالت ممکنه هست که محو اسرائیل رو قابل هضم میکنه .

به هر جهت اگه روزی موقعيت داده شود من حاضرم تئوریسین این عمل ورزشی برنامه گیرم .

حالا قراره با احمدی نژاد یه برنامه بزارم ببینم نظرش چیه و از روح بابا هیتلر هم هستمداد بگیریم یا نه .پیکر مطهر آدلف جان ،بزرگترین لت و پار نماينده یهودیان .يهوديت و صهيونيسم

116:

البته اگر چه پيشوا كار خوبي كرد و بر خلاف منافع فراماسوني هاي لعنت شده اقدام كرد اما فكر مي كنيد با حمايت مالي چه كساني انجام شد؟
نوستر آداموس يك يهودي بود!
پيش گايشانان همه يهودي هستند و اين خيلي جاي تامل دارد!
اينها منافع خودشون رو تامين ميكنند!
پيش بيني مي كنند جنگ مي شه و بعد خودشون آلمان رو حمايت مي كنند!
پيش بيني ميكنند فلان سال و فلان روز بايد دندون درد بگيرن و شب قبلش شهردار بهشون زنگ مي زنه كه آي يهودي ها خبر مرگتون فردا دندون درد دارين س تشريف كثيفتون به اون برجا نبرين!
البته هيتلر متاسفنه همكاري بدي با يهودي ها سر فلسطين داشت اردوگاههاي كار اجباري دروغ بود و اتقهاي گاز هرگز پيدا نشدند آشايشانتز هم بمباران شده بود و توسط متفقين براي به غيض آوردن صهيونيست هاي بي شرف به صورت شكنجه گاه در آورده شد و الا در اصل باغ بوده!
6000000 يهودي هم دروغ بزرگ تاريخ هست!
البته اين رو واقعا موافقم كه يهودي ها اقتصاد آلمان رو فاتححه خوندن

117:

حرف مفت زدن!
احتمالا طرف كافر بوده مي دوني كه كافر همه رو به قماش خودش مي دونه!
طاعات و عبادات نداشته قبول!

118:

با تشكر از دوست عزيز آدولف
در قراون هم آمده و هر گاه اين قوم(يهود) آتشي (از فتنه) برافروختند اون را فرونشانديم...
و در جاي ديگري مي گه خداوند بعضي ظالمان رو توسط ستمگران ديگري حذف مي كند...


119:

عصبانيت قوم پليد بني اسرائيل كه در همه موضع گيري ها ، نوشته ها و فرموده هاي اونها آشكار شده ، نشانه خوبي هست از انقراض مجدد دايناسورها .....


120:

بله شنیدم خوکها از این حرفها میزنند
البته بعدش مدفوع خودشان را نیز نشخوار مینمايند ، شما چطور

121:

نفرمودیم که موقعیت اسرائیل را تشریح کنی بچه صهیونیست :icon _263:

122:

شما از مدفوعات آخورتان کمی تعریف نمائید
سفره افطار ما یک هستکان اب داغ و چندتا قند و یک دانه خرما بود
اما شماها ماشاالله مدام بخودتان میرسید و هر چی هم بیرون میاد دوباره نشخوار میکنید که بیکار نباشید

123:

شما مگر همونی نیستی که سگ بودن و خر بودن و امروز هم خوک بودن خودت را خودت اعتراف کردی ؟؟؟؟؟ یا اینکه اسنادش را بیاوریم بچه پرو
ضمنن چرا همه را قیاس به خویشتن میکنی ؟؟؟؟:i con_263:
فکر کردی داری خانواده ات را دعوت میکنی یا چی ؟؟؟؟؟
پس نوش جان سگ مزدور و خر مغرور و خوک خانگی

124:

نه بابا هنوز داریم با خوکهای اسرائیلی ور میریم

125:

ashk1a شما چرا اینقدر بی دک و دهنی ....
موضوع این تاپیک دلایل یهود ستیزیست .

برخی بر اون متفقند و متحد و بر خی هم مخالفند .
به میان آوردن سخنان حاشیه ای و درون دینی و سخن راندن از شتر و شاش و گه و این حرفا ، ضعفت رو
نشون میده .

اگه نظری داری بشین سر جات و مثل آدم بیان کن .


اگر هم نداری شلوغ باری در نیار .


126:

بدون شرح ..........يهوديت و صهيونيسم

127:

آدولف بهتره يكم گرد و خاك كنين!
اينجا فكر نكنم به اين آسونيا ايشون ميدون خالي كنند.
در ثاني تقابل تفكر آلمان با تفكر اورشليم بايد بسيار جالب باشد

128:

ای بابا ...
چرا اینطوری می کنید..

آخرش تاپیک قفل میشه ها..
خوب مودب باشید دیگه..
بعدشم ashk1a من نمی دونم شما در مورد ادیان مختلف چه موضعی دارید یا مخالف اسلام هستید..

اما لازمه هر موضعی دارید به اعتقادات د یگران توهین نکنید..
من دیدم تو صفحه قبل شما به پیامبر توهین کردین..


ایشون انسانی هستند که برای یک ششم جمعیت زمین مقدسند..
اگه برنامه باشه مخاف اسلام به پیامبر اسلام توهین کنه و مخالف یهود به پیامبر یهود و ....
خودتون تصور کنید چه اوضاعی میشه؟!
لطفا عقایدتون رو در چارچوب ادب بیان کنید و به کسی توهین نکنید.


129:

صهيونيست اشغال
تو اين حرفو مي زني
و به جز تو و صهيونيست ها هيچ كس از اين حرف خوشش نمي ياد
ولي
حيوان صفتي {چرا حيوان صفتي ؟ خود حيوان}خودتو به نمايش گذاشتي

130:

شما عصبانی نشو..

با تخطی ایشون توسط مدیران برخورد میشه..
این جواب ها فقط باعث متشنج تر شدن جو و قفل شدن تاپیک میشه..
بهتره همگی در چارچوب ادب بحث کنیم و جواب بی ادبی رو با بی ادبی ندیم..


فرمودند ادب را از که آموختی؟ فرمود از بی ادبان

131:

خوب ايشون هم دارن همين كار رو مي كنن ديگه!
منتها خوب ادب اسليمي با ادب صهيونيستي به اندازه ي يه دنيا فرق مي كنه!

132:

دوستان عزيز هر فورومي انگلهايي داره كه از منابعش هستفاده ميكنند و بر ضدش فعاليت ميكنند و راه برخورد با اين موارد هم (نظير برخورد با حشرات موذي كه در خانه تان هستند) كاملا مشخص هست.

شما خودتون رو ناراحت نكنيد.


133:

همه ي امت هميشه به پا هستند ، منتها بعضي ها سرشون زير برفه ، واسه همين نمي بينين !!!

134:

خاخام، اینجا بحث بر سر دین نیست و اصلا" کسی با ادیان سامی مشکل نداره که شما بحث رو درون دینی میکنی .( وگر نه چرا تاپیک در بخش مذهب باز نشده! .)
هیچ کسی هم به تعالیم پیامبر عظیم الشأن حضرت موسی (ع) ایراد وارد نکرده
و فضولات انسانی و حیوانی رو نثار بزرگوارانی چون موسی و عیسی ننموده .


پس مقابله مثلی در کار نیست و ادعاهایت بی پايه هست کما اینکه توهین به مقام والای فخر جهان مصطفی ، و امت روزه دار ، توهین به کثیر ایرانیان هست.که در وحله اول شخصیت خودت و خانواده ات رو به منصه ظهور میزاره و نشون میده یا سعی در تخریب تاپیک داری و یا فاقد شخصیت علمی هستی.-----------------------------------------------------------------------------------
بحث ما بر بر سر عملکرد قومی ست که بر حسب اتفاق پیرو آیین یهودیت هستند .
عملکرد این قوم در تاریخ (جدای از دین شان) عملکردی جاهطلبانه بوده که مصیبتهای زیادی رو به بار آورده تا جایی که دامن کل عالم را گرفت .

فشار به آلمان سپس ج ج اول و شعار نیل تا فرات و ادعای قوم برتر بودن و غصب خانه و کاشانه امتی مظلوم و بد بخت و سپس اون ، به راه انداختن جنگ با چهار کشور عربی به بهانه های واهی و تصرف بلندی های جولان ، بر پا کردن زرادخانه های اتمی و جمع آوری ده ها کلاهک اتمی ، وحشی گری و رسوخ در کابینه های آمریکایی و هستفاده از این حربه که ما تنها و تنها مظلومان عالم هستیم نمونه ای حرکات زننده اونان هست که هیچ کدام با تعالیم ادیان سامی در تعامل نیست .(این قوم آبروی موسی (ع) را هم برده اند)
در همان ایالات متحده هستند افرادی چون کیسینجر ، برژنسکی، هانتینگتون، تافر و....

که بر سر سیاست های آمریکا و حمایت مسخره اش از این دولت غاصب به رغم اونکه برخی از اونها خود یهودی هستند ، کتابها نگاشته اند .( موج سوم دموکراسی - انتخاب - اسرائیل رهبری یا سلطه نمونه ای از این اعتراضات هست .پس فکر نکنید اعتراض به همین یک انجمن کوچک ختم میشود)

-----------------------------------------------------------------------------------
این دولت و نه ملت ، مستحق حیات سیاسی نیست .
به عقیده من , امروز اگر احمدی نژاد صحبت از محو دولت اسرائیل میکند , پر بیراه نمیگوید .

دولتی که توانسته باشد در کابینه آمریکا و تمام منافذ حقوقی و بین الملی , با مظلومیت نمایی رسوخ کند میتواند بسان گذشته برای عالم خطرساز باشد .


کشوری که تنها با یک پیام (درباب اجتناب ناپذیر بودن حمله نظامی به ایران) اونم از سوی یک مقام غیر رسمی , نوسان قیمت نفت را در یک روز به 10 دلارتغییر دهد .

بزرگترین عامل بحران اقتصادی و نظامی جهان خواهد بود .

بلند پروازی های این دولت و ادعای اجتناب ناپذیر بودن حمله نظامی به ایران دنیا را به ورطه جنگ جهانی دیگر خواهد کشاند که این بار با کلاهک های آماده پرتاب ، دنیا ده ها بار کن فیکون خواهد شد ، چنان که روی هیتلر سفید شود .بدرود .....


135:

هسته اصلی یهود ستیزی آدولف هیتلر بود ...

کمکی به بشریت کرد که سپس او چنین حرکتهایی دیگر قابل مشاهده نیست .....


136:

یهودی ها هم مثل سایر پیروان ادیان حق زندگی دارند و هیچ کس حق نداره با اونها برخورد کنه

منتها بحث یهودی ها از صهیونیست ها جداست .

خواهشاً این دو مقوله کاملاً متضاد همدیگر رو با هم دیگه قاتی نکنید.


137:

من خودم اصلا از این آدم های حزب اللهی و متعصب نیستم و ازشون هم خوشم نمیاد.
اما با تمام اینها پیامبر و امامان برای من انسانهائی کاملا مقدس و آسمانی هستند.
و به هیچ وجه نمی تونم تحمل کنم بهشون توهین بشه..

پیامبر اسلام برای یک ششم جمعیت زمین مقدسه و برای بقیه امت هم لااقل قابل احترامه.
پس اصلا کار درستی نیست که به مقدسات و اعتقادات دیگران توهین کنید دوست عزیز..

اما فقط در مورد اسلام نیست ، توهین به بقیه مقدسات ادیان دیگه و پیامبرانشون هم کار بسیار بسیار زشتی هست.
همونطور که پیامبر اسلام مقدس بود و از جانب خدا اومده بود پیامبر ادیان دیگه هم مقدسند و فرستاده خدا بودند..

اصلا توهین به اعتقادات انسانها کار زشتیه.

حالا هرکی می خواد باشه..
اما اگه شما دیدید کسی این کار رو کرد که راهش بی ادبی و توهین نیست..
جواب بی ادبی و فحش رو اگه بخواید با فحش بدید اونوقت می دونید چه بساطی میشه؟

بهتره در چارچوب ادب عقاید و انتقاداتتون رو بگید و اگه کسی بددهنی کرد به مدیران نقل کنید..


138:

هيچ آزاري نرسوندند فقط يكم هستر خانوم با مردخاي حيله گري كردند و هزاران ايراني رو كشتند!
يهودي ها نژاد برترند پس حق دارن هر كار دلشون خواست بكنن!
يهودي هاي الاون رو نمي دونم ولي قبليا خيلي نمك نشناس بودن راستي مي دوني كدوم الاغايي فاتحه ي تخت جمشيد رو خوندن؟

139:

بي اطلاعي و ناداني و تعصب مخصوص يك قوم كثيف نژاد پرست هست كه غده ي سرطاني دنيا هستند!
البته حساب اين قوم كه شيططان پرستان كثيفي نظير تئودور هرتز عامل اونهاست و انگل اروپا شدن با يهودي ها جدا هست!
منتها هر كجا هستند باشند بايد نابود بشن!چون مثل تومور هاي بد خيم هستند هر جا كه برن و آلوده اش كنن مي خوان برن جاهاي ديگه رو هم فاسد كنند!
در قراون در باب همچين رذل هايي اومده:
اقتلوا موذي قبل ان يوذي!

140:

من تمايل ندارم درباره ي يهوديا بحث كنم ، همينطور درباره ي الاغا .
فقط ميدونم آيت الله خلخالي بلدوزر برد دم تخت جمشيد ، ميفرمود اين نماد طاغوته ، بايد خراب بشه .


141:

آدم هاي متعصب رو نمي گم ولي نظري كه راجع به حزب اللهي ها دادين اصلا قشنگ نبود!
دوست عزيز اين درست نيست كه بيايم به هر كسي ابراز انزجار كنيم!
به خصوص اگر كسايي باشن كه 8 سال از كشور دفاع كردند و هر سال براي آبادني كشور صادقانه و بي چشم داشت جون مي كنن!

ضمنا اگر كسي توهين كرد جوابش توهين نيست؟؟؟؟؟؟؟؟
صفحه ي قبل رو لطفا يك نگاهي اجمالي بندازين ببينين كدوم بي فرهنگي باب فحاشي رو باز كرد!
حالا ما هم خودمون رو به اون راه زديم كه اصلا خبر نداريم تزيپي ليوني يك جاني بالفطره و تروريست كثيف بوده و اصلا از سوء هستفاده هاي اون اولمرت خبيث و فاشيستهاي نژاد پرست و خونخواري نظير آريل شارون كه در حد بوندس ليگا و به اندازه ي موهاي سرتون به توان 10 آدم كشته چه جور جونورايي هستن و از كدوم قماش نحس و ايضا نجس هستند!

142:

ببخشيد كاپون جان ولي خيلي ساده هستي!
متاسفانه شما خودت صادق هستي و فكر مي كني چون خودت صادقي ديگه ايادي جاني ضد انقلاب هم صادق هستند!
اين و افرادي فرمودن كه خواستن تو دهن تو بيفته و بعد بشينن به ريشت بخندن!
همون كسايي كه فرمودن عكس امام تو ماه هست تا تو دهن امت بندازن و بعد به ريششون بخندن كه البته امام خيطشون كرد به شدت تمام! و با هوشياري امام راحل داداش سيا ضايع شد!
اون حرفي كه شما زدي رو من قبلا يه جاي ديگه مفصلا راجع بش بحث كردم و مورد تمسخر برنامه دادم اگر چه همه مي دونند اين يك چرت و پرت هست در عجبم چرا شما به حرفاي ضد انقلابي ها بها مي دين!
اون يابايشاني هم كه اين دروغ ها رو سرهم كرده اون قدر به اون مغر فندوقي اش نرسيده كه حاكم شرع كارش چيز ديگه اي هست و اصلا با بلدوز نمي شه تخت جمشيد رو خراب كرد مگر با معجزه ي الهي كه در اون صورت به همون بلدوزه هم نياز نيست!
كلا كسي كه اين دروغ ها رو سر هم كرده عقلش در حد همون ضد انقلابي ها قد مي داده و بس!
كاپون لطفا وقت گرانبهاتون رو به جاي صرف مطالعهاراجيف و جفنگيات ضد انقلاب به ديدن فيلم هاي همين اسكورسيزي و ريدلي اسكات و آايشانني بگذرونيد بسيار مفيد تر و معنايشان تر هست

143:

بله ، صد در صد كار حاكم شرع چيز ديگه ايه ، ولي همين حاكم شرع مقبره ي رضا خان رو خراب كرد .

اگه وظيفه اش بوده ، پس يحتمل تخت جمشيدو هم كنفيكون ميكرده .

اگه وظيفه اش نبوده ،چرا مقبره ي رضاشاه رو خراب كرده ؟

144:

كاپون مي گه اين قضيه از پايه دروغه اونوقت تو مي خواي چه چيزي رو ثابت كني
لا اقل رايشان يك حرفت ايستادگي كن و هي از اين موضوع به اون موضوع نپر!!!!

145:

من فرمودم خلخالي ميخواسته تخت جمشيدو خراب كنه .
بعد ام پي فرمود نه ، كار حاكم شرع اين نيست كه بياد ساختمون خراب كنه .
بعدش من فرمودم اگه كار حاكم شرع اين نيست ، پس چرا مقبره ي رضاخانو خراب كرده ؟

146:

چرا فقط يه قسمت از نوشته هاشو مي خوني؟
فرمود خلخالي اين كار رو نكرده{قصد تخريب تخت جمشيد}
و اين كار كار حاكم شرع نيست

147:

ولي مقبره ي رضا خانو همين حاكم شرع خراب كردااااااااا .


148:

ببینید این برمیگرده به تعریف شما از آدمهای حزب اللهی..
شما اونها رو چه کسانی می دونید من چه کسانی می دونم..

بله اون کسانی که رفتند واسه آب و خاکشون جنگیدند قابل تقدیرند
اما فقط حزب اللی ها هم که نجنگیدند..

هرکی که کشور رو دوست داره براش می جنگه..

مثلا تو تاتارستان اگه امتش میرند واسه کشورشون می جنگند یعنی حزب اللهی هستند؟
نه وطن دوستند..
غیرت دارند..
نه اینکه هرکی رفت جنگید حزب اللهی بوده..
فرمودم تاتارستان که کلی باشه و بدونید کشور خاصی رو نمی گم
اما منظور من از حزب اللهی اونها نیستند!
دوباره میگم کسانی که این کار رو کردند قابل تقدیرند..

بعدشم اصلا حزب اللهی در معنی لغویش با این چیزی که الان داریم میبینیم زمین تا آسمون فرق داره..
بله اگه منظور معنی کلمه حزب اللهی باشه منم تحسینشون می کنم.

یعنی چی؟
یعنی تقریبا به انسان های با خدا و خدا شناس که راه زندگیشون راه خداست فرموده میشه..

این چیزیه که من به هیچ وجه در انسانهائی که "ملقب" به حزب اللهی هستند ندیدم و این خصوصیات رو هم در وجود عرفا می دونم نه در وجود کسانی که اسم خودشون رو گذاشتن حزب اللهی

اما امروزه اونهائی که شکل و شمایل و القاب حزب اللهی بودن رو به دوش می کشند هیچ شباهتی با این تعریف ندارند.
بلکه بیشتر وقت ها برعکسش هم هستند..
من کاری به اینکه گذشته چی بوده رو ندارم..
این چیزی که الان دارم با چشمای خودم تو جامعه می بینیم رو فرمودم..
ازشون بدم میاد.


149:


بابات خنگه صهيونيست مزدور
عجب رايشاني داري تو

150:

این یادمون باشه صهیونیزم ستیزی با یهودی ستیزی کتملا فرق میکنه

151:

یهودستیزی = کاهش جمعیت یهودیان ایران به یک پنجم , پس از اتقلاب اسلامی

به دلیل آزارها و سختگیری های ملایی !152:

این همه دم از اسلام و مطالعه می زنی ولی این قدر ناآگاهی

که فکر می کنی هر جمله عربی , قراون هست !! این فرموده در

قراون نیست , بلکه حدیث هست !

تو و ممد و ...

, اندیشیدن را نیاموخته اید ! و به کلیشه های ذهنی


که ملاها به شما القا کرده اند کورکورانه چسبیده اید.


توصیه می کنم که کمی دانشت از دین خودت را بالا ببر , که این

گونه توسط یک عقلگرای آتئیست , مچت گرفته نشود.


153:

اوهوك!
ديگه چه فكرايي مي كنيم بابايي؟
ذهن خونم كه شدي؟نكنه رمالي؟
ايكيوسان به ذهنت فشار نيار بتركه از دستت خلاص شيم!من حرف خودم رو فرمودم
آره بابا ما هنوز نيانديشيديم كه ميزان مطالعه رو با جلد كتاب مي سنجن
ملا ها لا اقل اون قدر تابلو نيستن كه بگن هفته اي 4 ساعت مطالعه مي كنيم!
خدايي اين حرفت رو بايد در تاريخ بنايشانسن!
كندي داداش!بكن تو جوب!
توصيه مي كنم توصيه نكني!
چون اولا حجم اي رو بي خودي مي گيره ثانيا كسي تحايشانل نمي گيره آخه!
كدوم بي خردي حرف تو رو جدي گرفته كه من دوميش باشم
ضمنا عالي كه كلا تابلو هستيد در حد لونس ليگا!
چايي زياد نخور نصفه شبه يه وقت ديدي بارون اومد
آتئيست هستي شايد به عقل هم علاقه داشته باشي اما از اين كه از عقلل بره بردي در شك و ترديدم!

154:

كو لينك با خرد!!!(افعال معكوس بيد!)
اما اگر امثال تو به صفر پنجم افزايش پيدا مي كردن مطمئنا جامعه ي ما آباد مي شد حيف...

155:

يكي از منابع ارزنده تاريخ ، كتب مقدس اند ...
جنايت ايراني كشي نيز در يك فصل كاملا مجزا آمده ...
اين جنايت تاريخي به صورت گذرا در كتاب مقدستان نيامده كه ماستمالي اش كنيد ...
همچون خايشان خود برتر بيني قوم پليد يهود كه در همان كتاب تحريف شده و من در آوردي شان آمده :
غير يهود از نژاد انسان نيستند ...
غير يهود از نژاد اسب اند ...
اونها آفريده شده اند تا در خدمت قوم يهود باشند ...
در شريعت يهود هم اگر يك يهودي يك غير يهودي را بكشد هيچ مجازاتي ندارد ...
صحنه رسواگر فلسطين اشغالي نيز كينه اين قوم موذي را به بشريت به وضوح نشان مي دهد ...
خورد كردن بازايشان دو فلسطيني اسير ، به دست دو سرباز يهودي عرق خورده ...
اصولا تاريخ بشريت جز فتنه و خونريزي و شيطان صفتي از اين قوم بي چشم و رو به ياد ندارد ، مگر وقتي كه در چنگ ظالم تر از خود گرفتار شده باشند ...
به قول انديشمندي غربي :
يك يهودي خوب ، يك يهودي مرده هست ...
من به هيچوجه نظر دولت مردان ايران را در مورد يهودي خوب و يهودي بد (صهيونيست) قبول ندارم ...
اينها سر و ته يك كرباسند و هر وقت بتوانند ، زهر خود را به همه ملتهاي غير يهودي مي ريزند ...


156:

دقیقا با شما و هم اندیشانتان موافقم ، یهود و صهیونیزم هر دو از یک قماشند ! پايه ا تمام مذهبیون اینگونه هستند !!
چرا که پايه دینیشان یکی هست ! از اینرو اعتماد به جمعیت مذهبیون درست وقت به پاین رسیدن جان انسانیت هست ! چرا که در مذاهب فقط ایمان عمل درست حساب میشود.در مورد یهودیان یاد داستانی از مولانا افتادم که از این برنامه هست :

ما درين انبار گندم مي‌کنيم گندم جمع آمده گم مي‌کنيم

مي‌نينديشيم آخر ما به هوش کين خلل در گندمست از مکر موش

موش تا انبار ما حفره زدست وز فنش انبار ما ايشانران شدست

اوّل اي جان دفع شر موش کن واونگهان در جمع گندم جوش کن


موشها درست کاری را مینمايند که پادشاه از اون بیخبر ، تمام جنبشهای یهودی و صهیونیزمی اینگونه هست ما باید روزنه ورود موش را به انبار گندم ببندیم نه اینکه به اونها اخ و تف کنیم.

157:

من که اصلا از این جنگ و جدل ها خوشم نمیاد..

هیچ قومی به قوم دیگه برتری نداره ، نه مسلمان به یهود و نه یهود به مسلمان..

پیامبرها همه هدفشون تعالی و نزدیکی انسانها به هم بوده نه جنگ و جدل (این کاری که شماها دارید می کنید)

هیچ انسانی حق اهانت به اعتقادات دیگران رو نداره و حق نداره اعتقاد خودش رو به دیگران تحمیل کنه..

تو تاریخ از این جنگ ها زیاد بوده..

هم یهود به مسلمون زده هم مسلمون به یهود

اینم شد دلیل آخه؟

بد و خوب بودن انسانها ربطی به یهودی و مسلمون بودنشون نداره بلکه ربط به شرف و وجدانشون داره

هم تو مسلمونها بد پیدا میشه و هم تو یهود ها و هم تو مسیحیا و .....

پس اینها رو با هم قاطی نکنید..

من تحمل این جنگ و جدل ها و بی احترامی ها رو دیگه ندارم ، تمومش کنید دیگه..

مگه نمی تونید بدن توهین و مسخره کردن همدیگه نظرتون رو بگید؟

158:

به نظر من وقتي خود يهودي ها دارن واسش جشن مي گيرن پس بهتره ما به نظر متخصصيان چرنديات خودشون باور داشته باشيم.
هر چي باشه اينم از تفكرات اوناست!
اميدوارم اين رو بدونيد ك منافع رو تفكرات تكشيل مي دن!
پس لطفا نگين براي بد نام كردن ايراني ها و منافع خودشون فرمودن و ....(اين چيزي كه بارها شنيديم!)
شاهد زنده بده نوشت ه هم دادي دستت درد نكنه!
آفرين به آقا خلخالي كه تونسته بلدوزر رو ببره باا اونم از راه پله!
البته با توجه به حضور شينوك ها در هوانيروز تنها يك راه ممكن هست!
ترنسفورمرز!
حتمالا اون بلدوزر ي تراكتور يا هر شيء موهوم ديگه اي جز يكي از همون تغيير شل دهندگان بوده !
آخه فقط اين طوري مي شه يه كاشني سنگين رو از اونجا بالا برد!
حالا خيلي جالبه من نمي دونم چرا از ديناميت هستفاده نكردن آيا بهتر نيست؟
البته ترانسفورمر هم غير معقول نيست چون اون كمايون 18 چرخه هه(سردسته ي خوبا كه اسمش يادم رفته) فرمودش كه به دليل از بين رفتن مكعبه مجبور شدن روزمين بمونن بين آدما...

159:

یه داستان از شکسپیر نشون داد که درباره ی یهودی ستیزی تو قرن 15 هم بود دلم برای یهودیا سوخت هیچ گناهی نداشتن ما شهروند درجه سوم چهارم حساب میشدند
به نظرم اگر الان اسراییلی ها از ادیان دیگه دل پری دارند واسه اینکه قبلا باهاشون خوب رفتار نکردند اون از سوزوندنشون اون از 5 قرن پیش اینم از الان

160:

اينكه من كوركورانه كليشه هاي مذهبي ملا ها رو پيرايشان كنم بسيار بهتر از اينه كه همانند سگ كثيف و صهيونيستي نجس مثل تو و اون رفيق شفيقت ashk1a باشم

161:


از اين شاهدان زندتون براي ما بيارين
البته قبلش بايد ازمايش جنون فكري هم بدن

162:


چه ادم خوبي هستي تو

163:

لعنت به هر چی نژادپرسته

164:

آخه نژاد یهود رو چرا محکوم میکنید؟
چرا به خاطر حکومت اسرائیل امتش رو محکوم میکنید؟ خیلی ازامت اسرائیل به اجبار به این سرزمین اشغالی وارد شدن.

آخه چرا؟
یکی به من بگه چرا؟ به خاطر وقایع تاریخ و کینه قدیمی باید تمام افراد یک نژاد رو دشمن دونست؟ اون زن و بچه چه گناهی کرده؟
واقعاً عجب موجوداتی شدن هموطن من!! بابا شما دست انگلیسیای نژادپرست رو از پشت بستید.
چنگیز هم اومد امت رو لت و پار کرد رفت چون میفرمود ایرانیا رو بکشید.

هیتلرم که یک امت دیوونه نژادپرست بود.لطفاً شما راهشون رو ادامه ندید.
ببخشید احساساتی شدم آخه حرف از نژادپرستی که میشه حالم به هم میخوره.


165:


ما هيچ مشكلي با يهوديت نداريم و به يهودي ها احترام مي زاريم {تايشان مجلس هم نماينده يهودي داريم}
ولي به شدت با صهيونيست ها از پير و جووون تا و زن و مرد و بچه و نوجوون مخالفيم
حالا تو يه بار ديگه بگو ما با يهود مخالفيم تا من يه جور ديگه با تو صحبت كنم
خاك بر سر ملتي كه بخواد با زور از يه جا به يه جاي ديگه بره
دلت براي صهيونيست ها سوخته؟
تايشان فلسطين روزي 5 نفر الي بيشتر يا كمتر به دست همين امت صهيونيست كشته مي شن
نظرت در اين مورد چيه؟

ادم بايد خيلي احمش باشه كه فكر كنه ايران مي خواد ملت اسراييل رو مثل چنگيز يا هيتلر
لت و پار كنه

اگر گوش و چشمتو باز كني مي بيني كه اين امت اسراييل هستن كه هر روز براي ما شاخ و شونه مي كشن و تهديد به بمبارات اتمي مون مي كنن
و خوستار كندن نسل ايراني و ايراني نژاد از رايشان مين هستن

166:

این امت اسرائیل نیستند که قصد جنگ دارند اصلاً با عقل جور در میاد همه امت یک کشور هم فکر هم باشن؟ ضمناً این دولت و نظامیهاشون هستن که دشمن ما هستند.

تو داری با این حرفت که بچه ها رو هم دشمن خودت میدونی خلاف حقوق کودکان حرف میزنی.خلاف بدیهی ترین حقوق بشر.

یعنی میگی کشتن اون نوزاد که هنوز نمیتونه حرف بزنه هم باید مجازه؟! در ضمن تو حق نداری بی سند و مدرک ادعا کنی همه امت یک کشور یک عقیده دارن.

تو باید در بدترین حالت هم این احتمال رو بدی که یه عده به زور و نه به خواست خودشون به این کشور وارد شدن.کما اینکه احمدی نژاد هم این عقیده رو توی یکی از مصاحبه هاش فرموده:"خیلی از اسرائیلی ها دوست ملت ما هستند و اونها رو مجبور کردن که به اسرائیل بیان."
عمل حزب الله هم محکومه که مثل دولت اسرائیل به مناطق غیرنظامی حمله میکنه و امت بی گناه رو میکشه.

167:

تمام ملت اسراييل متجاوزن نوجوانان اسراييلي از همان ابتدا با اسلحه و چگونگي كشتن فلسطيني ها اشنا مي شوند
تمام صهيونيست ها مسلحند براي كشتن فلسطيني ها
كودكان شير خوارشون هم يه روزي بزرگ مي شن و جنايت بزرگتر هاشون ادامه مي دن

تو حالت خوبه؟
كدوم كشك؟
كدوم كشور؟
كدوم ملت؟
اسراييل كه كشور نيست
يك رژيم جعلي و متجاوز و غارت گر و درنده خوست

از حقوق كودكان حرف مي زني؟
خيلي خنده داره و اعصاب خرد كن
از اين حرف اگر يك انسان مسلمان به شدت عصباني بشه حقشه!!

تو از حقوق كودك حرف مي زني
در صورتي كه هر روز كودكان شير خواره فلسطيني دارن كشته مي شن
از اغاز محاصره غزه تا حالا حدود 100 كودك كشته شدن
اونوقت من نمي دونم تو چه جوري روت مي شه از حقوق كودكان صهيونيست حرف بزني؟
هيچ تا حالا شنيدي يا ديدي كه يه كودك اسراييلي به دست ما ايرانيان يا بدست فلسطينيان يا بدست حزب الله كشته شده باشه ؟

168:

حرفام رو کامل نخوندی من این رو قبول ندارم که ملت اسرائیل دشمن فلسطین هستن بلکه اون نظامی هایی که اسلحه به دست گرفتن و امت فلسطین رو کشتن متجاوز و جنایتکار هستن.

اونها رو به زور به این سرزمین فرستادن یعنی خلاف میل خودشون.

تازه اگر امت اسرائیل به هر طریقی رضایتشون رو از حملات دولت غاصبشون نشون بدن باز هم متجاوز شناخته نمیشن.

چون عملی وارد جنگ نشدن.

تو اگر یه کسی تهدیدت کنه که میکشدت نمیتونی ازش شکایت قتل خودت رو بکنی تا اون عمل رو مرتکب بشه.حزب الله به ما و فلسطین کاری نداره به امت بی طرف اسرائیل کار داره.
سیاست مربوط به ملت ها نیست مربوط به دولتهاست.


169:


واقعا چطور فکر میکنید حق کشتن کودک و زن های بی گناه رو دارید؟؟؟؟

خدا با تمام بزرگیش به خودش اجازه نمی ده جلو جلو در مورد آینده یه آدم قضاوت کنه و به جرمی که هنوز مرتکب نشده مجازاتش کنه!

اونوقت شما واسه خودتون این اجازه رو صادر می کنید؟؟؟

واقعا شما و امثال شما چه فرقی با اون سربازای اسرائیلی که زن ها و بچه های بی گناه رو می کشند دارید؟؟؟

اسرائیلی ها بچه ها و زن های فلسطینی ها رو می کشند و شما هم می خواید زن و بچه های اونها رو بکشید!!

واقعا چه تفاوتی بین شما و اونها هست؟
چه فرقی دارید باهاشون؟


یه بچه ، یه بچه هست..
فرقی نداره فلسطینی ، اسرائیلی یا ایرانی و امریکائی باشه...

اون یه طفل معصومه..

هرکجای دنیا و هر رنگ و نژادی که داشته باشه یه طفل معصومه..

یه فرشته پاکه پاک ..

مثل یه غنچه می مونه..

واقعا چه تفاوتی بین شماها هست؟؟

چطور به خودتون اجازه میدید در مورد اون فرشته های معصوم اینطوری صحبت کنید؟؟

170:


اون نظامي ها همون ملت اسراييل هستن
خودتو گول نزن
حمايت از يك جنايت به منزله انجام اون جنايته
خودتو گول نزن

حزب الله به ملت اسراييل كار داره
اسراييل هم به ملت لبنان كار داره

اسراييل چون زورش زياده و نيرايشان هواييي داره و موشك هاي هدايت شونده داره
دهن ملت لبنان رو اسفالت مي كنه
از جمله تمامي پل ها تاسيسات و زير ساخت ها و 2000 نفر يا بيشتر زن و بچه و كودك و پير و شير خوار رو به باد مي ده


و حزب الله چون قايشانترين سلاحش كاتيوشاست فقط مي تونه از خودش دفاع بكنه و يه كمي هم ساختمون هاي اسراييلي رو خراب كنه

برات متاسفم

171:

باز هم به حرفهای رئیس جمهور کشورمون اشاره میکنم که در سخنرانی خودش در دانشگاه کلمبیا در جواب به اینکه آیا شما امت اسرائیل رو دشمن خودتون میدونید فرمود:" ما دوست ملت اسرائیل هستیم"
و در مصاحبه ای پیرامون همین سخنرانی که از تلویزیون ایران هم پخش شد دقیقاً این عبارت رو فرمود:
"بعضی از این اسرائیلی ها رو به زور وارد این خاک کردن."
خب ممد جان شما به فرموده های چنین مقام بالای سیاسی اعتماد میکنی یا به شعارها و شایعات احساسی عده ای تعصبی و مغرض؟

172:


من قصد كشتن اون شير خوار اسراييلي رو ندارم
ولي كشتنشو گناه كبيره نمي دونم
چون اسراييلي ها كشتن كودكان ما رو گناه كبيره نمي دونن


جك مي گي ؟
تو از كجا مي دوني
خدا با تمام بزرگیش به خودش اجازه نمی ده جلو جلو در مورد آینده یه آدم قضاوت کنه و به جرمی که هنوز مرتکب نشده مجازاتش کنه!

حالت خوبه؟
خدا جلو جلو از اينده خبر داره
روزه خيلي روت تاثير گذاشته هاشما ديگه خيلي دل رحم هستيد
بايد بزاريم اسراييل دهن مسلمون ها رو اسفالت كنه و ما فقط به خاطر
رايشان گل عالي و خانم ماريا و ان شير خوار فلسطيني هيچي بهشون نگيم

قران به ما امر كرده كه با متجاوزان پيكار كنيم و اون ها رو از بين ببيريم


173:

سمیرای عزیز اینها نماینده حزب الله توی ایران هستن.حزب الله هم یه گروه تروریستی هست که عقاید غیر انسانیش اصلاً با دستورات اسلام هماهنگ نیست و دسته کمی از صدام نداره.
به علاوه اسرائیل، وهابیت و طالبان این حزب اللهی های آدمکش هم دشمن اسلام هستن.


174:اقا مجتبي من تا حالا نشنيدم و نديدم كه دكتر اين حرفو بزنه{ما با ملت اسراييل دوست هستيم}
اگر اين حرفو زده بود الان روزگارشو سياه كرده بودند
همانند
مهندس مشايي كه رهبر انقلاب بهش نهيب زد

دكتر ما تايشان دنيا به اين جمله معروفه{اسراييل بايد از صحنه روز گار پاك شود}
حالا تو اومدي مي گي فرموده ما با ملت اسراييل دوستيم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!! !!1


اگر لطف كنيد و يك منبع بديد من ازتون متشكر مي شم


در مورد اين جمله{بعضی از این اسرائیلی ها رو به زور وارد این خاک کردن}

بايد بگم كه درسته و لي اين چيزي رو ثابت نمي كنه

175:

ممد دیگه کیا با تو هم عقیده هستن؟ بگو بشناسیمشون مواظب خودمون باشیم!
تو حتی دلت به حال فلسطینی ها هم نمیسوزه ؟ پس بی گناه این وسط کدومه؟
برات متاسفم که با این لحن بد و با وقاحت تمام که واقعاً شرم آوره میگی شیرخوار فلسطینی هم حقی نداره!!
من دیگه باهات حرفی ندارم.

تو از اسرائیلی ها هم گمراه تر و خطرناک تری.


176:

حلا چرا باید حتما زن وبچه ها رو کشت توی جنگ نمیشه جنگ کرد ولی مردنه جنگید
تمام امتان زمین از ادم وحوا زاده شدن و برادر هستن هیچ دینی هم از اول نبوده نه یهودی نه مسیحی نه مسلمان
پرستش خدا بنا بر نیاز وشرایط وقته ودیگر نیاز های انسانها فرستاده شده

177:

چه ربطی داره...
مگه اون بچه اسرائیلی بچه های شما رو کشته که کشتنش رو گناه کبیره نمی دونید؟
اگه واقعا قصد انتقام جوئی هم دارید می تونید از قاتلش انتقام بگیرید نه از یه طفل معصوم
زورتون به بچه رسیده..؟جك مي گي ؟
تو از كجا مي دوني
خدا با تمام بزرگیش به خودش اجازه نمی ده جلو جلو در مورد آینده یه آدم قضاوت کنه و به جرمی که هنوز مرتکب نشده مجازاتش کنه!

حالت خوبه؟
خدا جلو جلو از اينده خبر داره
روزه خيلي روت تاثير گذاشته ها
اتفاقا من هم همین رو می گم!!!

خدا از آینده خبر داره اما هیچ وقت جلو جلو و قبل از ارتکاب جرم کسی رو مجازات نمی کنه..
این اصلا با عقل جور در میاد؟؟
خدا خیلی مهربون تر از این حرفهاست..

اون صبوره و سالها استقامت می کنه و به بنده هاش موقعيت میده شاید که برگردن..

حتی وقتی بنده هاش غرق در گناهند هزاران فرشته رو براشون می فرسته و با هزاران پیغام محبت آمیز بهشون نشون میده که دوستشون داره هنوز و آغوشش همیشه و همیشه بازه ...

یه جمله از معلمم شنیدم که هیچ وقت یادم نمیره..

می فرمود حتی بدترین بدترین آدم دنیا هم اگه یه لحظه بفهمه که خدا چقدر دوستش داره از شوق دیگه زنده نمی مونه...

من و شما خیلی کوچکتر از اونیم که در مورد عشق و محبت خدا قضاوت کنیم چون نامتناهیه..

نامتناهی..

حالا کی شده که خدا بنده اش رو که این همه دوست داره قبل از گناه ، مجازاتش کنه؟!!!
اون هم کی........

یه فرشته معصوم رو؟؟؟

شما ديگه خيلي دل رحم هستيد
بايد بزاريم اسراييل دهن مسلمون ها رو اسفالت كنه و ما فقط به خاطر
رايشان گل عالي و خانم ماريا و ان شير خوار فلسطيني هيچي بهشون نگيم

قران به ما امر كرده كه با متجاوزان پيكار كنيم و اون ها رو از بين ببيريم


متجاوزین؟؟؟ از کی تا حالا اون طفل شیر خواره که حتی قادر نیست گزند یه پشه رو هم از خودش دور کنه و واسه اون هم محتاج نوازش مادرش هست شده متجاوز!!!!؟؟؟

اون فرشته های معصوم مثل شاخه گل هائی هستند که خدا به زمین میفرسته و می خواد بگه هنوز هم با وجود این همه گناه ، بنده هاش رو دوست داره و می خواد که به آغوشش برگردن..
هر روز هزاران هزار از این شاخه گل ها رو به زمین میفرسته تا شاید کسی معنیشون رو بفهمه ..

نه اینکه پرپرشون کنه...

من کاری به متجاوزا ندارم..

من دارم اون بچه های معصوم رو می گم..


زن و بچه های بی گناه رو میگم..

انسانی که به خودش اجازه کشتن یه انسان دیگه رو بده به نظر من انسان نیست..
دیگه چه برسه به اینکه اون..

اون یه فرشته معصوم هم باشه..


178:

خدا رو شکر که قسمت اصلیش رو تایید کردی.

من اون نقل قول اول رو پس میگیرم .

ولی چرا چیزی رو ثابت نمیکنه؟ وقتی از حسن نیتشون باخبرید چرا دلو بزنید به دریا برید این بی گناها و خانوادشون رو بکشید؟! مگه اینا علف گوسفندن که با اینکه میدونی بی گناهن بکشیشون؟!!! اینا انسان هستن و مهمترین حق بشر حق حیات هست تو میخوای راحت بکشیشون؟
انسانیتت کجا رفته؟

179:


از اعمال تروريستي حزب الله براي من بگو
و ثابتش كن
و دليلشو بگو
و اگر نه نمي توني اين كارو بكني
پس دم فرو ببند

180:


من نفرمودم كودك شير خوار فلسطيني حقي نداره
سواد خوندن كه ديگه داري
من فرمودم حالا كه از نظر اسراييلي ها كودكان مظلوم فلسطيني هيچ حقي ندارند
پس از نظر من كودكان اسراييل هم حق ندارند

181:

و ارتش اسرائيل با كجاها كار داره؟ ميشه بگيد؟
لابد فقط با مراكز نظامي!

دوستان ميشه به دو تا سوال جواب بديد:

1 - آيا قبول داريد ارتش اسرائيل زنان و بچه ها رو ميكشه و در صورت لزوم!! خونه هاي شخصي رو تايشان سر ساكنينشون ايشانران ميكنه يا نه؟

2 - اگر جوابتون بله هست(حتي فقط به يك قسمت سوال قبلي) بفرمائيد در مقابل اين حملات چه بايد كرد؟ (لطفا صريح و كامل)

متشكرم.


182:

صحبتهای شما مثل صاحبان کار خانه دارانه که تا کارخونه خوب کار میکنه
برای کارگرا هیچ ارزشی قائل نیستن ولی تا کار خانه ورشکست میشه
داد وفریاد سر میدن ای نون کارکرا ای نون کارگرا

183:

بله میکشه اما راهش هرچی که باشه ، هرچی که باشه کشتن زن و بچه های بی گناه نیست..

حالا چه بچه های اسرائیلی باشند چه فلسطینی و چه هر ملیت دیگه ای..

فرقی نداره.
کسی که این کار رو می کنه دیگه چه فرقی با اسرائیلی ها داره؟ چه فرقی؟
هردو خونخوار..

هر دو وحشی..

هر دو جانی...


184:اون بچه اسراييلي كسي از ما رو نكشته
باباش كسي از ما رو كشته
من هم قصد كشتن اون بچه اسراييلي رو ندارم
ولي اگر يه شهاب سنگ خورد تايشان كله يه بچه اسراييلي ناراحت نمي شم
دليلشو هم 100 بار فرمودم
اگر متوجه نشدي برات واضح تر بگم-----------------------------------------
شما چرا سعي داريد از من اينو بيرون بكشيد كه من مي گم خدا مهربون نيست
به خود خدا خدا خيلي هم مهربونه
خيلي هم رحمانه
خيلي هم رحيمه
شايد از سر بخشندگي و رحمانيت خدا
الان شمر و يزيد و شارون و صدام هم تايشان بهشت باشن
شايد هم نباشن


ولي دستور قران در اين دنيا بسيار واضح و روشنه
با متجاوزان و دشمنان خدا بجنگيد و انها رو نابود كنيد{البته قبلش اون هار و نصيحت كنيد
اگر درست شدن باهاشون صلح كنيد}

-------------------------------------------------------
من نفرمودم اون كودك متجاوزه
من فرمودم اگر كشته شد
از هر طريقي من اينو گناه كبيره نمي دونم همين
چند بار بايد اين حرفو بزنم
دليلشو هم 101 بار فرمودم

185:

1.بله
2.باید کاری کرد که مثل خودشون خلاف حقوق بشر نباشه.

الان اسرائیل و حزب الله یه کار رو میکنن اسرائیل امت فلسطین رو میکشه حزب الله امت اسرائیل رو.نباید این کار رو کرد.

باید نظامیان اسرائیل رو کشت.نه اینکه به مناطق غیر نظامی رفت و خود رو منفجر کرد و یک عده زن و بچه که توی جنگ دخالتی ندارن رو کشت.


186:

سالها مازیر موشک وبمب صدام زندگی کردیم تمام شهرهای دسترس انها موشک باران میشد ولی هیج کس نفرمود مقابله به مثل کنید وشهر های انها را ویران کنیم حالا چی شده شاید هیچ کدام ازشما بمباران شهر را ندیده باشه که راحت راجب بمباران مناطق مسکونی حرف میزنه

187:


من كي فرمودم مي خوام بكشمشون ؟
و تا حالا كي كشتمشون؟
و تا حالا چه كسي از امثال من اين به اصطلاح فرشتگان رو كشته؟
چرا هوچي گري راه مي ندازي؟
اسراييل ملت مسلمان رو به باد فنا داده
اونقت شما به خاطر اينكه من كشتن كودك اسرايلي رو گناه كبيره نمي دونم
اينطور هوچي گري راه مي ندازيد

188:

باز هم میگم لعنت بر نژادپرستی.
عنوان تاپیک یهودستیزی بود من اومدم انزجارم رو از این تفکر فاسد فراخوان کنم.
در مورد حرفی که رایان میزنه:
رایان جان متاسفانه بعضیها فکر میکنن چون فلسطین تا حالا از طریق دیپلماسی نتیجه نگرفته باید دست به اعمالی خلاف انسانی چون اسرائیل رو پیش بگیره.

اما این دلیل نمیشه که بالاترین حق انسانی رو پایمال کنیم.اسلام هم چنین کاری رو گناه کمی نمیدونه بلکه از دستورات اولیه اسلام بوده و هست که در جنگ به زنان و بچگان کاری نداشته باشیم.یه نوزاد چیز کمی نیست شاید جثش کوچیک باشه ولی قسی القلب ترین قاتل ها قاتلان این کودکان زبان بسته هستند من به شخصه اگر این افراد رو چه در پوشش اسرائیل چه حزب الله گیر بیارم بدجوری میکشمش.

بازجر همون کاری که باید با صدام میشد...

دشمنان کل بشر

189:

ای خدا کی میشه به صفحه 13 رسید که عشق منه!

190:

دقیقا..

من هم با این حرفتون موافقم..

بد و خوب بودن انسان ها هیچ ربطی به دین و نزاد و این حرفها نداره..

منم با هرگونه تعصب و نژاد پرستی یا اینکه ضد یه نژاد خاص فعالیتی بشه مخالفم..

البته قسمت آخر حرفتون که فرموده بودین اگه اون رو هم ببینید می کشیدش رو هم قبول ندارم..

من با کشتن همه مخالفم..

همه انسانها حق حیات دارند و اگه خطری درست کردن میشه زندانیشون کرد..
حتی من صحنه اعدام صدام رو هم که دیدم خیلی ناراحت شدم ..

خیلی ..

من با اینکه قطره ای خون از کسی ریخته بشه مخالفم..
همیشه باید این نیروی صلح و محبت باشه که پیروز میشه..
که اجازه نمیده هیچ خونی ریخته بشه..
یه روزی میاد بالاخره که محبت همه دنیا رو در آغوش می کشه...


191:

قابل توجه رایان و ممد:
طبق قانون همین مملکت که کاملاً هم برگرفته از احکام اسلام هست: اگر حتی اسلحه رو روی شقیقت هم بگذارن و بهت دستور بدن یه بی گناه رو بکشی و تو اون رو کشتی مرتکب قتل شدی و رافع مسئولیتت نیست.چرا فکر میکنید به دلایل سیاسی میشه بشر رو پایمال کرد؟
وانگهی شما در این حالت برای زنده موندنتون کشتن یک بی گناه هست ولی در مرود سوالی که پرسیده شد حتی مطمئن نیستسد که این تنها راهتونه و دارید دربارش فکر میکنید و آزمایشش میکنید! یعنی با جون اون امت نگون بخت اسرائیلی حتی بچه ها و زنها حتی اونها که به اجبار به اونجا انتقال داده شده بازی میکنید.


خیلی شرم آوره این بازی...

خیلی شرم آوره این بازی که اگر در گذشته از سوی دولت اسرائیل بود حالا توسط یک گروه فلسطینی و غیر دولتی صورت میگیره و اثراتش خیلی خطرناک تر هست.


192:


شما احتمالا يا اون موقع نبودي يا هم خواب بودي
توصيه مي كنم براي ياد اوري مستند دفاع مقدس شبكه يك رو هر شب ساعت 9.5
ببين

تا متوجه بشي
ما هم مقابله به مثل كرديم
مي دوني چرا مقابه به مثل كرديم

چون امت مي خواستند تايشان نماز جمعه تايشان راهپيمايي ها تايشان جبهه و همه جا مي فرمودن
{موشك جواب موشك}
{رييس جمهور ما موشك جواب موشك}
و ما بار ها بغداد و كركوك و موصل رو با موشك اسكاد بي هدف برنامه داديم
چون امت خواستن
حدود سال 63 يا 62 ما شهر بصره رو زير اتيش توپخانه گرفتيم
با اين حال امام دستور داد ساعت حمله رو تايشان راديو فراخوان كنند

كساني كه مي گن اسراييل و امريكا و تمامي جنايتكاران اگر شما رو كشتن زن و كودكتون رو نابود كردن اوارشون كردن
شما هيچ مقابله به مثلي نكنيد بسيار احمق و نادان و خود فروخته هستند

اگر مقابله به مثل نشود دشمن روز به روز گستاخ تر مي شود و روز به روز ما و زن و بچه هامون رو بيشتر و بيشتر به باد مي ده

193:

روسای عرب مسلمان ( مثلا صدام) , هزار برابر اسراییلی ها ,

بلا سرملتهای خود درآورده اند !


و دولت اسراییل به نسبت روسای مسلمان ,با فلسطینی ها بسیار هم

مهربان هست.

194:

سمیرا خانوم منظورم از کشتن کشتن همون نظامی هست که که عملاً در حال قتل عام امت هست و همون عضو گروه حزب الله که داره نقشه عملیات ضد امت بی گناه فلسطین رو میکشه.
برای انکه کشته نشیم باید بکشیم ولی کی رو باید کشت؟ اونی که میخواد بکشتمون.
...

195:من هم باز مي گم لعنت بر تمامي صهيونيست ها از بزرگ تا كوچيكشون و طرفدارانشون


ملت فلسطين سرزمينش اشغال شده
اونوقت تو حرف از ديپلماسي مي زني
دشمن صهيوني خاك فلسطينو زميمه خودش كرده
اونوقت تو حرف از ديپلماسي مي زني
بالاخره اگر اين ديپلماسي جواب نداد چي؟
اگر ساوقت ملل به دادت نرسيد چي ؟
اگر خونتو رو سرت خراب كردن چي ؟
اگر زمينتو به زور گرفتن چي ؟
اگر محاصرت كردن چي ؟
اگر بچتو كشتن چي ؟
اگر به زنت تجاوز كردن چي ؟
اگر باغ هاتو خراب كردن چي
اگر تايشان پايتختت ديوار كثيف نژاد پرستي حايل{همونچيزي كه لعنت برش مي فرستي}رو ساختن چي ؟
اگر نزاشتن براي مداواي بيمارانت اون ها رو به خارج از غزه ببري چي ؟


بالاخره بايد چي بشه
نبايد دفاع كرد؟
بايد تن به ذلت داد؟
مرگ بر چنين فكر و افكاري

196:

برای بار سوم میگم لعنت بر دشمنان یهود
یهود قوم بزرگی هست خیلی از انسانهای بزرگ یهودی هستند.


197:

ما كسي رو نمي خوايم بكشيم
ولي از كشته شدن گناهكاران بسي خوشحال مي شيم
و اگر روزي دستمون بهشون برسه قطعا از خجالتشون در مي يايم

198:

نوشته اصلي بوسيله mojtaba88 نمايش نوشته ها
1.بله
2.باید کاری کرد که مثل خودشون خلاف حقوق بشر نباشه.

الان اسرائیل و حزب الله یه کار رو میکنن اسرائیل امت فلسطین رو میکشه حزب الله امت اسرائیل رو.نباید این کار رو کرد.

باید نظامیان اسرائیل رو کشت.نه اینکه به مناطق غیر نظامی رفت و خود رو منفجر کرد و یک عده زن و بچه که توی جنگ دخالتی ندارن رو کشت.
نه نشد ديگه!
فرمودم راه صريح و كامل رو بگيد.

خودتون رو جاي اونها بذاريد.

با اين راه هايي كه شما فرموديد فقط نشستن و كشته شدن واسه فلسطيني ها ميمونه.

كدوم راه حقوق بشري؟ شرح بديد لطفا!

اسرائيلي ها دارن راه به راه زن و بچه هاي فلسطيني رو كه نقشي در جنگ ندارن ميكشن.

صحيح.

حالا به نظرتون طرفهاي فلسطيني چكار بكنن كه انتقام خون خانوادشون رو كه تيكه پاره شدن بگيرن؟

همونطور كه ميدونيد امكانات فلسطيني ها اونقدر نيست كه با تانك برن بجنگن.

بنابراين اگر بخوان حقوق بشر رو رعايت كنن، فقط بايد بشينن و تيكه پاره شدن بستگانشون رو تماشا كنن.

اسرائيل هم چيزي به نام حقوق بشر رو به رسميت نشناسه.


شما راه بهتري ميدونيد بگيد.

نظر شخصي من: وقتي طرف مقابلت چيزي به نام حقوق بشر نميشناسه، لزومي نداره تو هم بشناسي.همين.

199:

اينم نظر من و همه
امثال من

درود بر قوم يهود و لعنت بر دشمنانشون

خاخام هاي يهودي چند وقت پيش با احمدي نژاد ديدار كردن و انزجار خودشونو نسبت به اسراييل فراخوان كردند

200:

خوب واسه این چیزا باید زن و بچه بی گناه رو کشت؟
شاید کشتن عاملان این جتایت و نظامیان درست باشه اما کشتن زن و بچه بی گناه چه ربطی به اینها داره؟

201:

رايان فكر مي كنم ما داريم اب در هاونگ مي كوبيم

202:

در جواب همه اگرهات به همون کسی که این اعمال رو انجام داده جواب لازم رو میدم.

نه به اون که هیچ حتی در حکم قاتل هم نیست.
یعنی همون که خاک کشورم رو گرفت همون که امتش رو کشت همون که...

خودت تا آخرش برو!
مرگ بر اون فکری که میگه وقتی زورت به اون که حقت رو خورد نمیرسه بزن تو صورت این که جفتته و از همه چی بی خبره!! به عبارت بهتر وقتی نمیتونی نظامی های جنایتکار اسرائیل رو بکشی برو زن و بچه شونو بکش تا یه کم عصبانیشون کنی خاک بر سر کسی که این فکر رو میکنه.
آره مرگ بر همچین آدم بی عرضه ای.


203:


هيچي بايد بشينن نگاه كنن و هر پنج شنبه برن سر خاك عزيزانشون دنيا اينجوري شده ديگه
چرا خجالت مي كشي
راحت باش
چرا شايد
راحت بگو كشتن همون نظاميان هم اشكال داره و خلاف حقوق بشره

204:

باید کشت ولی اون که امتت رو کشت نه زن و بچش

205:

عزیزم این حرفات دیگه ارزشی نداره چون با دفاعت از کشتار امت اسرائیل به طور صریح مغایر این تظاهرت عقیده داری.


206:اون جفته كه ميگي همون سرباز مسلحه
نصف كشته شده هاي فلسطيني توسط همين امت كشته شدن
سرباز هاي اسراييلي كه از كره مريخ نيومدن كه
يه روزي مثل كودكان شير خواره امروزي كودك شير خواره بودن
تو انگار نمي خواي از خواب خر گوشي بيدار شي

اين يه مقابله به مثله عادلانه هست
اسراييلي ها بيان شبه نظاميان فلسطين رو بكشن چي كار به جفتشون كه از همه جا بي خبرن دارن و اون بي گناهان رو مي كشن

از نظر تو حقوق بش و حقوق زن و حقو كودك فقط براي اسراييلي ها خوبه

فلسطيني ها بدون دليل امت اسراييل رو نمي كشن
در جواب كشته شدن خواهر و مادرشون مي رن خواهر مادر اسراييلي ها رو مي كشن

207:

نخیر!
در شرایطی که آدم اگه قاتلش رو نکشه خودش میمیره و ناچاره باید کشت..

اما این چه ربطی به بچه ها و زن ها د اره؟
مگه اون بچهه قاتله که باید کشته بشه؟ اونهم یه بچه هست مثل تمام بچه های زمین..
اونهم پاک و معصومه..

حالا چون پدرش هرکاری کرده باید بچه طفل معصوم رو کشت؟

اگه هم می خواید انتقام بگیرید برید قاتلا و نظامیا رو بکشید..
بچه رو چیکار دارید؟

208:


نه
اگر نظاميانتو كشتن بايد نظاميانشونو بكشي
و اگر امت عاديتو كشتن بايد مرد عاديشونو بكشي
اين قانون طبيعته

209:

كي فرموده امت اسراييل يهودين
امت اسراييل صهيونيست هستن


همانند وهابي ها در دين اسلام

من نظرمو فرمودم برام مهم نيست كه تو چي فكر مي كني

تو كاسه داغ تر از اشي
وقتي خود خاخام هاي يهودي از صهيونيست ها متنفرن

210:

کجاش عادلانس؟
تو اگر یکی بیاد همه خانوادت رو لت و پاره کنه و دستت به خودش نرسه میری همه خانوادش رو لت و پار کنی؟

211:


نه نشد
چون اونها طفل معصوم ما رو كشتن و چون اون ها عزيز ترين كودكان مار رو كشتن و چون اونها نو گل هاي باغ زندگيمون رو كشت و داغي بي پايان رو تا ابد بر دل ما گذاشتن

و نظاميانمونو كه بهشون حمله كردن نكشتن

بايد كودكانشونو بكشيم
تا مزش بره زير دندونشون
تا شايد اونها ديگه طفل معصوم هاي ما رو نكشن
و برن و با نظاميان ما بجنگند و اونها رو بكشن

212:


اين خيلي چيز عجيب نيست

اره مي رم يكي يكي خوانوادشو مي كشم
به علاوه خودش
تا براي هم فكراش درس عبرت بشه
كه فكر نكنن ما دست و پا بسته ايم و اون ها هر غلطي كه دلشون خواست مي تونن بكنن

213:

میدونی کجای معادلت ایراد داره؟
تو برای کشتن هرکس باید دلیل کشتنش رو توی اعمال خودش ببینی .
ولی تو این کار رو مثل قصاص فرض کردی که هر کس هرجایی از بدن خودت رو آسیب رسوند تو هم دقیقاً به همون مقدار بهش آسیب برسون .
این در مورد تقصیری هست که خودش مرتکب شده وتازه به همین سادگی هم نمیشه قصاص کرد و عملاً خیلی سخته بتونیم دقیقاً همونطور بدن طرف رو ناقص کنیم که ما رو ناقص کرده.

و امکان فوت او هم هست...
ولی این ربطی به خانواده اون افراد نداره.اونا خانوادت رو کشتن تو باید مجرم رو بکشی و اینجا که بدنت رو از بین نبرده که تو بری سراغ همون محل آسیب توی بدن اون.

اینجا خانوادت رو کشته و خانواده جدا از اراده اون فرد هست و به اون متعلق نیست به خودش متعلقه و گناهی مرتکب نشده .پس هیچ معادله ای هم نشده.


214:

تو اگر یکی بیاد همه خانوادت رو لت و پاره کنه و دستت به خودش نرسه میری همه خانوادش رو لت و پار کنی؟
این رو جواب بده تا بیشتر با دید و منظورت از بحث آشنا بشیم.
منم میرم یه هوایی بخورم چون از این همه قساوت حالم بد شد!
باتشکر

215:

هرکس که با یهود ستیزش دارد , بدون هستثنا موجودیست دست راستی و

فاشیست !216:


اين اشتباه نيست اين بي اطلاع بودن و ساده بودن تو هست
چيزي كه تو فرمودي در برخي موارد صدق مي كنه و در برخي موارد ديگر صدق نمي كنه
در قانون قصاص و مجازات دزد ها و طبهكاران صدق مي كنه
ولي در مورد مبارزه با ملت جنايتكار و اشغال صهيونيست صدق نمي كنه
چون در اين مورد تو اگر دقيقا كاري رو كه اون صهيونيست انجام داده بر رايشان خودش انجام ندي
اون صهيونيست اشغال روز به روز گستاخ تر شده
و روز به روز بيشتر و گشترده تر بهت تجاوز مي كنه

217:

ادیت شد

218:

پست قبلي جوابتو دادم برو بخونش تا با ديد و منظور من بيشتر اشنا بشي

219:

خوب ظاهرا عده ای از کاربران به حدی دچار خود بزرگ بینی شدند که با وقاحت خدایی پیشه مینمايند !
من بارها فرمودم به هیچ وجه از دولت اسرائیل خوشم نمیاد ! به همان اندازه هم از حزب الله !
برای من مصلحت کشورم مهم هست ! دولت ایران با حمایت حزب الله در واقع به جنگ و خونرییزی دامن میزنه و میلیاردها دلار پول مملکت ما را صرف جنگی میشه که از دیرباز بوده و خواهد بود جنگی که بر سر دین نیست بر سرر زمین هست !اما خوب خیلی هستند در این روزگار به نام دین فرمانروایی می نمايند
یهود ستیزی از دیرباز در تاریخ بوده هست ! در قرن چهارم اکثر مسیحیان یهودیان را مصلوب‌نمايندگانِ مسیح می‌دانستند که به خاطر نپذیرفتن مسیح وطن خود را از دست داده، به آوارگی دائمی محکوم شده‌اند.در قرنهای بعد هم در بخش‌های بسیاری از اروپا موفقیت‌های برخی یهودیان که در تجارت، موسسه مالي‌داری و وام‌دهی سرشناس شده بودند، حسادت امت را برانگیخت.

این نارضایتی سبب اخراج یهودیان از کشورها و مناطق متعددی از اروپا شد.


هم چنین موج خشونت‌های یهودی‌ستیزانه در آلمان نازی تحت فرمانروایی هیتلر جنبش‌های ضدیهودی در مناطق دیگر را تشویق کرد.

در فرانسه Cagoulards (به معنای «مردان کلاه‌دار»)، در مجارستان جنبش Arrow Cross، در انگلستان اتحادیه بریتانیایی فاشیست‌ها و در ایالات متحده انجمن آلمانی – امریکایی (German –American Bund) و پیراهن نقره‌ای (Silver Shirts) یهودی‌ستیزی را تبلیغ کردند.


سوال اینجاست اون کودک یهودی که به جبر متولد میشود چرا باید تاوان پیشینیانش را پس دهد ؟!
واقعا یهود ستیزی تا کی ؟ چرا باید به اسم دین جان عده ای بی گناه گرفته شود !

220:

من یا هرکی دیگه اگه راه حل صریح رو می دونستیم الان اينجا نبودیم..

واسه خودم سیاستمداری چیزی شده بودیم تا حالا !

اما عقل و شعور انسانیمون این رو به وضوح میگه که این راه حل نیست!

حالا اصلا وجدان و انسانیت و شرف به کنار......
مگه با کشتن زن و بچه های اونها فلسطینی ها پیروز میشند؟؟
مگه تا حالا چه ارمغانی براشون داشته جز تلافی؟

221:


اين هاي كه ادعاي خدايي مي كنن كيا هستن مي شه واضح تر بگيد
مي شه كمك مالي و تسليحاتي ايران به حزب الله رو ثابت كنيد
قطعا نمي تونيد
پس فرمودنش جز
ضايع شدن سود ديگري نداره

ملت مسيح هر غلطي كرده به خودش ربط داره
ولي ما يهوديت رو دوست داريم و بهشون احترام مي زاريم
ولي با صهيونيست ها كه همانند{وهابي ها در اسلام} هستند بشدت مخالفيم

222:


خب اين نظرو مي توني براي خودت نگه داري و بزاري جلايشان اينه تا بشه دو تا
اگر تو هم جاي فلسطيني ها بودي وخانوادتو به باد مي دادن
راه حلشو به راحتي مي فهميدي
و مي شدي يه سياست مدار قهار

223:

از کاربران عزیز درخواست می شود نهایت ادب و متانت را رعایت فرمایند !

با تشکر

224:

جوابت نامرئی بود!
در یک کلام بگو تو هم به جای جنایتکار خانوادش رو میکشی؟
آره یا نه؟

225:

خب گویا از دادن جواب صرف نظر کردی ولی من در فرض اینکه جوابت مثبت باشه و با توجه به قابل مقایسه بودن این جنایتکار با اسرائیلی ها میگم که این رفتار توسط اسلام تایید نشده و یک بدعت هست و اسلام این عکس العمل رو یک جنایت بزرگ میدونه.

این نظر اسلام هست.

از طرفی این گروه (حزب الله) پايه این حملات و جنایات خودش رو عمل به دستور خدا و جهاد میدونه یعنی کشتن زنان و کودکان اسرائیلی و شهید شدن فقط در راه خدا!! اما همانطور که قبلاً فرمودم اسلام بارها در قراون فرموده که نباید در جنگها به زنان و کودکان و کسانی که سلاح در دست ندارند آسیب رساند.


پس حزب الله دشمن اسلام هست و نوعی بدعت بوجود آورده که نه تنها مورد قبول اسلام نیست و بلکه خلاف صریح فرمان خدا و مغایر با حقوق بشر هم هست.

226:

به جای تیکه انداختن و شاخه پراکنی بهتر نیست جواب بدید؟
پرسیدم مگه کشتن زنان و کودکان بی گناه چه سودی تا به حال براشون داشته؟؟
کسانی که این کار رو می نمايند دیگه فرقی با اون سربازای وحشی اسرائیلی ندارند.
هیچ فرقی.


227:

اونچه در ادامه می‌خوانید پاسخی به این قسمت از سرفرمودار هست "يهود ستيزي .......

چرا ....؟" و به چیزهایی که در این جستار از هم گسیخته وجود دارد و همچنین به صهیونیسم و فلسطین و ....

ربطی ندارد!!!

من یک جهودم (یهود)
آیا یک جهود چشم ندارد؟
آیا یک جهود دست و اندام و ابعاد ندارد؟
آیا یک جهود حواس و احساسات و هیجان ندارد؟
آیا همان غذاهای معمول نمی خورد؟
و با همان سلاح معمول زخم برنمی دارد؟
آیا در معرض همان بیماری های دیگران نیست؟
آیا با همان داروها شفا نمی یابد؟
آیا همان تابستان و زمستان او را گرم و سرد نمی کند که مسیحیان را ؟
اگر سوزنی در جسم ما فرو نمايند، آیا خون جاری نمی شود؟
اگر ما را تحریک نمايند آیا به خنده نمی افتیم؟
و اگر ما را زهر دهید آیا نمی میریم؟
و اگر به ما ظلم نمايند، آیا نباید انتقام بگیریم؟

ویلیام شکسپیر (تاجر ونیزی)

ستیز با هر قشری و هر قومی با هر تفکری فقط به خاطر دین، رنگ پوست، اجداد و ...

از طرفی دردناک و از طرف دیگر خنده‌دار هست.

228:

من این تاپیک رو سپس دو سال دوباره راهش انداختم و متعجبانه امروز دیدم به سرعت نور داره پیشروی میکنه .

(دم این خانم زیبا گرم عجب دست سبکی داره )
ولی میدونید اینجا شده مثل خط مقدم هیتلر در عمق خاک روسیه که همه دارن از سرما لت و پار میشن و هیچ کس هم هیچ کس رو نمیکشه .

(اگه هر کس با نظر اون یکی مشکل داره میتونه از فحش خوار مادر هم در پیام خصوصی هستفاده کنه .

این تنها راه حل بحران این تاپیکه)
-------------------------------------------------------------------------------
سه تا خبر :

1- احمدی نژاد دیشب توی ساوقت ملل رسما" صهیونیسم رو گروه کوچکی دانست که امنیت جهان رو به خطر میاندازد و باید نابود شود.

2- تنها راه برقراری صلح در خاورمیانه و حل مسائل فلسطین ، زوال و انحلال دولت غاصب صهیونیستی هست .


سید علی خامنه ای (امروز توی جاده از رادیو ماشین شنیدم)

3- من از خون بابام بگذرم از حمایت از ملت لبنان و فلسطین نمیگذرم چون خدایی نمیشه به این راحتی بی خیال حیفا و نانسی شد .

(آرایشگر سر خیابونمون ،محسن تر زن )

229:

-------------------------------------------------------------------------------


230:

اوكي! و اگه طرفت اونقدر قلدر باشه كه نتوني بهش برسي كه انتقام بگيري؟ اونوقت بايد چي كار كرد؟ اونم در حالي كه اون داره خانوادتو تيكه پاره ميكنه؟

من یا هرکی دیگه اگه راه حل صریح رو می دونستیم الان اينجا نبودیم..

واسه خودم سیاستمداری چیزی شده بودیم تا حالا !

اما عقل و شعور انسانیمون این رو به وضوح میگه که این راه حل نیست!

حالا اصلا وجدان و انسانیت و شرف به کنار......
مگه با کشتن زن و بچه های اونها فلسطینی ها پیروز میشند؟؟
مگه تا حالا چه ارمغانی براشون داشته جز تلافی؟
پيروز نميشند.

ولي تا جاي اوني كه خانوادش جلايشان چشمش از دست رفته، حتي فقط يك نفرش! نباشي، نميتوني حس اونها رو درك كني! اگر جاي اوني باشي كه خونه ش جلايشان خودش سر خانوادش خراب شده، نميتوني بگي من به نام حقوق بشر سكوت ميكنم! نميتوني براي خانواده و حتي بچه اون كسي كه سر پدرت رو با گلوله داغون كرده حق زندگي قائل باشي! نميتوني براي خانواده كسي كه خونه رو رايشان بچه شيرخوارت ايشانران كرده حق زندگي قائل باشي! نميتوني بگي پدرم، مادرم برادرم و ...

رو كشتن؟ خب به درك! من به نام حقوق بشر فقط ميشينم تا روزي كه كه خودم رو هم بكشن! بايد جاش باشي تا بفهمي...

جلايشان وحشيگري، بايد با وحشيگري ايستاد! وگرنه بايد منتظر باشي تا خودت و خانوادت هم كشته بشيد...
نوشته اصلي بوسيله آیا انسان ؟ نمايش نوشته ها
هرکس که با یهود ستیزش دارد , بدون هستثنا موجودیست دست راستی و

فاشیست !


و از اونجايي كه اسلام هم مانند يهوديت يك دين الهي هست , هر كس كه با اسلام هم ستيز دارد , موجوديست انسان نما و بي فكر.

231:


اينها دقيقا همان كاري هست كه صهيونيست ها با اسلام ميكنند.

232:

من از صبح تا الان دارم پستهاي پشت سر هم اين تاپيك رو مي خونم ، هر كي حرف خودشو مي زنه و اگر باهاش مخالفت كردن مخاطبش رو مي كوبونه ، خيلي جالبه !
يه جورايي حس مي كنم داريم دست و پاي الكي مي زنيم !

ولي با اين همه ، منم نظر شخصي مو ميگم :
مردان و زنان صبور و غيور فلسطين رو من و شمايي كه از صبح تا شب پشت سيستم خونگي مون نشستيم ، فروم گردي مي كنيم ، گاه به گاه يك ليوان چاي داغ مي نوشيم و آرامش رو از ته قلبمون تا زير پوست تنمون حس مي كنيم ، نمي تونيم درك كنيم !

شما مي دوني يه مادر چي مي كشه وقتي جلايشان چشماش پاره ي تنشو مي كشن ؟!
مي دوني براي يك پدر چقدر سوزناكه ديدن جسد غرق به خون نوجوون و جوون رشيدش ؟!
مي دوني يك عمر احساس عدم امنيت تايشان خاك وطنت ، تايشان خونه ي خودت يعني چي ؟!
مي دوني جنگ يعني چي ؟!

به خدا ما نمي دونيم ، نمي تونيم بفهميم ، نمي تونيم درك كنيم...

سميرا خانوم ، حاضرم قسم بخورم دور از جون ، دور از جون ، اگه جلو چشماي من و شما خانوده مونو شكنجه بدن ، تك به تكشون رو بكشن ، انقدر لبريز نفرت ميشيم كه براي گرفتن انتقام هر كاري مي كنيم ، هر كاري !
شمايي كه اين همه داري سنگ زن و بچه هاي اين صهيونسيت ملعون كثيف رو به سينه مي زني ، به اين فكر كردي تعداد زن و بچه هاي مسلمون فلسطيني شهيد شده چند برابر كشته هاي اوناست ؟!

محمد راست ميگه ، اگه نظامي هاي كشورتو كشتن بايد نظامي هاشونو بكشي ولي اگه زن و بچه هاي كشورتو كشتن بايد همين داغو رايشان دلشون بذاري !
فكر ميكني اينكه سعي كني در برابر همچين ظلم فجيعي طاقت بياري و نخواي كه مقابله به مثل كني خيلي مردونگي و فداكاري كردي ؟!!

233:

اعراب كه زياد شدنشان دليل بر هيچ چيز نيست، اعرابي كه مسلمان باشند مسلما اسرائيل اصلا جاي مناسبي برايشان نيست!! به نظرم هجرت مسلمانان و فلسطينيها از اسرائيل و خود فلسطين (و در واقع بيرون انداختنشان!) هيچ نسبتي با زياد شدن اعراب ندارد! شايد منظورتان اعراب يهودي هست!

دوما! مطمئنيد اسرائيلي كه طرح ايشانران كردن مسجدالاقصي را در دست دارد و زيرش تونل ميزند مسجدهايش در حال افزايش هست!؟؟ اين هم از اون حرفها بود.


234:

ممد ، رایان و بقیه آقایانی که این هستدلال من درآوردی مقابله به مثل رو میارن بگن الگوشون چه مکتبی هست؟ بگن چه مکتبی این کار رو تجویز کرده؟ من که فرمودم اسلام یه همچنین کاری رو باهاش مخالفه حقوق بشر هم باهاش مخالفه.پس شما معیارتون چه دستوراتی هست؟
اگر میخواهید حقانیتتون ثابت بشه این سوال رو مثل دوسوال قبلیم بی جواب نگذارید.


235:

الان تمام عقاید شما مثل یک مشت فحاشی بی پایه و پايه هست معادله من درآوردیتون هم مثل عمل اسرائیل جنایتکارانس.


236:

فکر نکنید دست بردارم تا وقتی حرفام رو ادامه میدم که یا شما به بی منطق بودن تاپیک پی ببرید یا من بفهمم این همه مکتب که تو دنیاس ناقص تر از فکر شماست!!!
یا یه کاری میکنم که تاپیکتون هم مثل دهن خودتون بسته بشه.
تو این قضیه شگ نکنید.

237:

اقدامات مقابله به مثل و تلافي جايشانانه حزب‌الله لبنان در جواب به نسل كشي و تهاجم وحشيانه، غير انساني و غير قانوني رژيم صهيونيستي به كشورشان ، تنها جنبه دفاعي و بازدارندگي داشته و در چار چوب مقررات نظام دفاعي اسلام و حقوق بين الملل مي باشد؛ تبيين دقيق اين موضوع نيازمند توجه به مطالب ذيل هست:

جايگاه مقابله به مثل در نظام دفاعي اسلام:
در نظام دفاعي اسلام تاكيد ايشانژه اي بر رعايت حقوق بشر و رفتار انساني با دشمنان حتي در وقت جنگ شده هست و بدين خاطر دست زدن به اعمال مختلفي كه منجر به كشتار افراد غير نظامي دشمن و اسيران جنگي و يا نابودي حيوانات و محيط زيست و ...مي شود ممنوع گرديده هست.( ر.ك:اسلام و حقوق بين الملل ، محمد رضا ضيايي بيگدلي ، شهرستان تهران : گنج دانش ، 1375 ، صص 146-153 )

در اسلام هدف از جنگ دفاعي، رفع حمله، سركوب پيمان شكنان و تجاوزگران بيگانه، بيرون راندن اونان از سرزمين هاي اشغالي، آزادسازي اون مناطق، دفاع از جان و مال مسلمانان و عقيده و مرام اسلامي هست.

وَ قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ ؛ و در راه خدا با كساني كه با شما مي جنگند جهاد كنيد» ( سوره بقره ، آيه 190) «و اُقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ..؛ هر جا مشركان را يافتيد بكشيد و از شهر و ديارشان برانيد، چنان كه اونان شما را از وطن آواره كردند» (همان، آيه 191)
حق مقابله به مثل نيز يكي از راهكار هاي دفاعي اسلام هست كه به دلايل متعدد عكس العملي منطقي ، منصفانه و مشروع مي باشد؛ از جمله:


1.

مقابله به مثل ، نوعي مجازات متجاوز هست، لذا عادلانه و منطقي هست.


2.مقابله به مثل ، نوعي دفاع مشروع مي باشد؛ اصولا دفاع مشروع كه حقي شناخته شده هست ، خود بر مبناي مقابله به مثل مي باشد.
3.

مقابله به مثل راهي قطعي جهت ريشه كن نمودن اصل تجاوز هست.( ر.ك: عميد زنجاني ، فقه سياسي ، شهرستان تهران : اميركبير ،ج3 ، ص 484 )
4.

مقابله به مثل نه تنها يك قاعده عرفي ريشه دار بين ملت هاست بلكه در حقوق بين الملل نيز مورد تاييد برنامه گرفته هست.

( ر.ك : محمد رضا ضيايي بيگدلي ، حقوق جنگ ، شهرستان تهران : دانشگاه علامه طباطبايي ، 1373 ، صص 57-58 )
5.

از ديدگاه فقه سياسي اسلام نيز آيات متعددي از قراون مقابله به مثل و اقدامات تلافي جايشانانه به منظور بازدارندگي متجاوز با رعايت حدود و واقعيات خاص را مشروع مي داند ؛ به عنوان نمونه : «
فَمَنِ اعْتَدَي عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَي عَلَيْكُمْ ؛ هر كس بر شما تجاوز كند به مانند اون بر او تجاوز روا داريد.» (سوره بقره ، آيه 194 ) برخي از واقعيات لازم در اين زمينه عبارتند از: رعايت عدالت در مماثله و مراعات يكساني بين تجاوز و دفاع ، رعايت اصل عدم تجاوز «لاتَعْتََدّوُا» (سوره مائده ، آيه 45 ) و...( ر.ك:اصل منع توسل به زور، سيد ابراهيم حسيني ، قم :نشر معارف ، 1328 ، ص 222 )

اهميت دفاع از كيان اسلامي و جلوگيري از تهاجم بيگانگان به سرزمين هاي اسلامي تا اونجاست كه آيت الله شيرازي (از فقهاي بزرگ شيعه ) مي نايشانسد :«چنانكه مكلفين بتواند از مجانين و اطفال براي دفاع هستفاده كنند و اونها را به كاري بگمارند ، تشغيل اونان نيز واجب هست.» ( آيت الله شيرازي ، الفقه ، كتاب الجهاد ، ص 59 ) ؛

« حتي اگر مسلمين را سپر بلا برنامه دادند ، بايد حتي الامكان از كشتن اونها خودداري كرد ، ولي چنانچه دسترسي به مشركان و پيروزي ، جز با كشتن اين مسلمين حاصل نمي شود ، كشتن اونها و دفع تعرض نيز جايز هست.» (الزبده الفقيه ، ج 3 ، ص 645 ؛ المهذب الاحكام ، ج 15 ، ص 125 و 126 .) بر اين پايه هرچند اسلام جايگاه ايشانژه اي براي حقوق بشر و جلوگيري از كشتار افراد غير نظامي در جنگ قائل هست ؛ اما در صورتي كه دشمن تمامي قواعد انساني را زير پا گذاشته و خودداري مسلمانان از دست زدن به اقدامات تلافي جايشانانه سبب جسارت و تعدّي بيشتر اون به سرزمين هاي اسلامي مي شود ؛ چاره اي جز مقابله به مثل در جهت بازدارندگي حتي در صورتي كه منجر به كشته شدن افراد غير نظامي دشمن نيز شود ، باقي نمي ماند.

مقابله به مثل توسط حزب الله لبنان:
با بررسي دقيق واقعيات دفاعي حزب الله لبنان در مقابل نسل كشي و تهاجم وحشيانه، غير انساني و غير قانوني رژيم صهيونيستي از هوا و وقت و با هستفاده از پيشرفته ترين سلاحهاي نظامي كه منجر به تخريب گسترده زيرساخت هاي حياتي و كشتار وسيع امت مظلوم لبنان گرديده از يك سو و همينطور واقعيات اسفناك جهان كه شوراي امنيت ساوقت ملل حتي از صدور يك قطعنامه‌ اجتناب مي‌نمايد؛ و سران آمريكا ، انگليس اقدام اسراييل را مشروع و دفاع از خايشانش قلمداد مي‌كنند و ضعف و وابستگي دولت هاي عرب كه باعث جسارت و شدت جنايات اسرائيل به لبنان گرديده ، مشخص مي شود كه مقابله به مثل حزب الله لبنان تنها راه چاره براي بازدارندگي رژيم صهيونيستي از تسلط مجدد بر لبنان و تحقق اهداف شوم اونان در قبال خاورميانه و جهان اسلام مي باشد.
از ديدگاه حقوق بين الملل نيز، طبق ماده 51 منشور، حق دفاع براي حزب الله لبنان و ملت مظلوم فلسطين وجود دارد و اين حق طبيعي براي اونان به رسميت شناخته شده هست.

اونان مي توانند براي جلوگيري از تجاوز و يا گسترش اون، اقدامات لازم را انجام داده و همه گونه آمادگي دفاعي و رزمي را براي خود فراهم آورند و عملاً براي سركوب خصم از اون هستفاده كنند.

(اسلام و حقوق بين الملل عمومي، دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، ص 26) اولين شرط دفاع مشروع از ديدگاه حقوق بين الملل، مقابله با تجاوز مسلحانه هست كه بر پايه تعريف مجمع عمومي ملل متحد از تجاوز، دولت اسرائيل متجاوز محسوب مي شود.

بر پايه ماده اول قطعنامه، تجاوز عبارت هست از: «كاربردنيرايشان مسلح به وسيله يك دولت، عليه حاكميت، تماميت ارضي و يا هستقلال سياسي دولتي ديگر؛ يا كاربرد نيرايشان مسلح در راه هايي مغاير منشور ملل متحد»(به نقل از: نشريه «مركز مطالعات عالي بين الملل» اسفند 1365، مقاله «مفهوم تجاوز در حقوق بين الملل)
مسلماً دولت نامشروع و غاصب اسرائيل مصداق واقعي متجاوز هست و حق دفاع و مقابله به مثل براي حزب الله لبنان و گروههاي جهادي فلسطين، كاملاً مشروع هست.
البته حزب الله لبنان علي رغم تمامي فشارها و مشكلات همواره به اصول و معيارهاي اسلامي ، انساني و بين المللي پاي بند بوده و ضمن فراخوان قبلي براي موشك باران شهركهاي صهيونيستي نشين تلاش نموده تا اونجا كه ممكن هست از هدف برنامه دادن مناطق غير نظامي يا مراكزي كه داراي انبارهاي سلاحها ومواد شيميايي و هسته اي بوده و خسارات انساني و زيست محيطي گسترده اي به دنبال دارد، خودداري نمايد .

و اين در حالي هست كه اكثريت ساكنان شهرك هاي صهيونيستي غاصب و متجاوز بوده و به صورت طبيعي سرزمين هاي اشغالي نمي تواند محلي امن براي متجاوزين و غاصبيين اون در هيچ وقتي باشد.منبع : نشريه ي الكترونيكي پرسمان
http://porseman.org/showarticle.aspx?id=177


238:


اتفاقا" منم همين طور ، فكر نكن دست بردارم ، تا اونجايي ادامه ميدم يا به بي منطق بودن تفكراتتون پي ببريد و يا در صدد بستن دهان و گرفتن زبان مبارك در كام بربيايد !

239:

این یعنی مثلا اگه یه نفر بیاد بچه دو ماهه شما رو بکشه و شما هم زورت به قاتل نرسه میری بچه دو ماهش رو میکشی؟؟؟!

و فکر می کنی فقط چون عصبانی هستی حق داری همه کاری بکنی؟ حتی کشتن یه نوزاد بی گناه دو ماه؟!

بله من هم می فهمم یه مادر چی می کشه ..

اما با این کار چی درست میشه؟ ریخت خون یه نوزاد بی گناه ..

اگه من به خاطر کشتن بچم برم جای اینکه قاتل رو قصاص کنم بچه بی گناه اون رو بکشم دیگه خودم چه فرقی با اون قاتل دارم؟!

عجب هستدلالی..

شمايي كه اين همه داري سنگ زن و بچه هاي اين صهيونسيت ملعون كثيف رو به سينه مي زني ، به اين فكر كردي تعداد زن و بچه هاي مسلمون فلسطيني شهيد شده چند برابر كشته هاي اوناست ؟!
من سنگ بچه های صهیونیست یا هیچ کس دیگه رو به سینه نمی زنم..

من سنگ تمام کودکان و زنان بی گناه دنیا رو که تو جنگ ها کشته میشند رو به سینه میزنم..

برام هم هیچ فرقی نداره ایرانی هستند یا امریکائی یا فلسطینی یا اسرائیلی یا آفرقائی..

هیچ فرقی برام نداره..

همونقدر که از کشته شدن یه نوزاد ایرانی ناراحت میشم ، همونقدرم از کشته شدن نوزاد اسرائیلی ناراحت میشم ، همونقدرم از کشته شدن نوزاد فلسطینی!
اگرم تو این تاپیک صحبت از بچه های یهودی کردم واسه این بود که خوب بحث این تاپیک مربوط به یهودی هاست..
وگرنه اگه مال فلسطین بود به همین اندازه هم از زنان و بچه های بی گناه فلسطینی دفاع میکردم و به همین اندازه کشتنشون رو محکوم می کردم

من برام فرقی نداره چه ملیتی دارند..

یه بچه هر رنگ و نژاد و ملیتی که داشته باشه یه بچه هست و بی گناه و معصومه..و کشتن یه طفل معصوم به خاطر کارای باباش به نظرم جنایته و دور از انسانیته..

اون بچه چه گناهی کرده که باباش اون شده؟ مگه خودش پدر و مادرش رو انتخاب کرده؟

اون طفل معصوم که مثل یه فرشته پاکه و حتی قادر نیست گزند یه پشه رو هم از خودش برونه چه گناهی کرده که می خواید بکشیدش؟!!

240:

اگذ نمی دانید بدانید :

تعداد فلسطینی های که توسط خود فلسطینی ها در درگیری های بین گروهی

و تسویه حسابهای درون گروهی , کشته شده اند 10 برابر اونچیزی هست که

اسرائیلی ها کشته اند.


241:


ببين اقا مجتبي نمي شه جواب داد كه بله حتما خانوادشو مي كشم
واقعيات داره
مثلا اگر يه جاني ادم كش مست و ديوونه تايشان همين ايران خودمون اومد و تمام خانواده منو كشت
من نمي رم خانوادشو بكشم
به همون اعدام خودش از سايشان دولت راضي مي شم
و حتي شايد اصلا بخشيدمش

ولي قضيه صهيونيست ها فرق داره
ايندفعه رو خوب دقت كن از بس فرمودم خسته شدم


صهيونيست ها علاوه بر اينكه به كشورم تجاوز كردن خونه هاي كشورمو خراب كردن
باغ هاي كشورمو خراب كردن
كودكان ما رو كشتن
به زنانمون تجاوز كردن ..................

و الي اخر
و در اخر خانوادم رو هم كشتن
اونوقت من به كشتن قاتلان خانوادم راضي نمي شم و دمار از روزگار خونه و ماشين و باغ و خانوادش در مي ارم
شايد تو الان فكر كني چه كار بي رحمانه اي {كه خيلي اين نظر مسخرست}
ولي اگر خودتو جاي اون فلسطيني بذاري كه جلايشان چشش همه بلا سرش اوردن
اين كينه تايشان وجودت نهادينه مي شه

حالا متوجه شدي در چه صورتي خانواده قاتل خانوادمو مي كشم؟؟؟؟؟

242:


خانم چه قدر جوابتو بدم
وقتي متوجه نمي شي چه كاري از دست من ساخته هست؟
من متوجه شدم كه شما فلسطيني ها رو درك نمي كنيد
و چون درك نمي كنيد
پس بحث كردن با شما در اين مورد كاريست بي هوده

ولي اين بار رو هم جوابتونو مي دم
اولا امار كشته هاي شهروندان اسراييلي بسيار و بسيار كمتر از امار كشته هاي
شهروندان فلسطيني و لبناني و مصري و سوريه اي و ........

هست

خيلي كمتر
در حد تيم ملي

دوما حمله به شهرك هاي اسراييلي ارامشو از اونها گرفته تا اونجايي كه حملاتشون به فلسطيني ها كمتر شده

مانند منطقه غزه
هر وقت كه اسراييل به اين منطقه حمله مي كنه
حماس هم شهر ك هاشونو مي كوبه
كه اين عامل باعث شده حملات اسراييلي ها كاهش پيدا بكنه

243:


درود بر شما

البته من اين مواردي كه شما فرموديد رو ياد اور شدم ولي
مثل اينكه حقوق بشر اسراييلي و امريكايي بد جوري رايشان اين دوستانمون تاثير گذاشته

244:


جوابتو مي دم الان


اولا كه قران فرموده ا زخودتون دفاع و دشمنانتون رو نابود كنيد
از انجايي كه دشمن ما معلومه پس جاي بحثي نمي مونه


و اما ما اصلا دستور قران رو نشنيده مي گيريم


مكتبي كه به يك فلسطيني اجازه مي ده بنيان قاتل خانوادشو بر باد بده مي دوني چيه؟

مكتب دلشه
مكتب كينه ي قاتلان خانواده و متجاوزان به سرزمينشه
مكتبه اشكشه
مكتبه سوزشه
مكتب عصبانيتشه

بسه ديگه

245:


خانم بستگي داره كي بچه دو ماه منو بكشه

يه دزد
يا يه طبهكار
يا تايشان يه تصادف رانندگي

قطعا من بچه دو ماه اين ها رو نمي كشم و حتي شايد بخشيدمشون

يا هم يه صهيونيست
كه علاوه بر بچه دو ماه من بچه هاي دو ماهه زيادي رو كشته و به خاكمون هم تجاوز كرده و از هيچ جنايتي نسبت به من و هم وطن هام دريغ نكرده


شما اصلا و ابدا نمي فهميد يه مادر چي مي كشه
به خودتون تلقين نكنيد

246:


منم واسه صدمین بار میگم که اصلا کاری ندارم اون بچه کجائیه

من میگم کشتن یه طفل بی گناه جنایته..

مگه اون باباش رو انتخاب کرده؟ یا مگه جای باباش باید اون رو قصاص کرد؟

حالا اون طفل هر ملیت دیگه ای که داشته باشه بازم همین رو میگم..

اگه ایرانی باشه ..

مغول باشه..

امریکائی باشه .

اونگوائی باشه ، افغانی باشه یا فلسطینی هیچ فرقی نداره!

دلم واسه همشون یه اندازه میسوزه .

همشون پاک و معصومند و از همشون دفاع می کنم.
حالا این تاپیک مال یهودیا بود از یهودیاش دفاع کردم
اگه مال مغولا بود از نوزادان مغول دفاع میکردم.

اگرم تاپیک مال فلسطینی ها بود از نوزادان فلسطینی دفاع میکردم!

247:

به شدت تایید می شود , بزرگترین قهرمان تک تک همه فلسطینی ها , صدام بوده هست !

و در وقت جنگ ایران وعراق , 15000 فلسطینی در کنار صدام برعلیه ایران می جنگیده اند.

( توجه کنید که 15000 به نسبت یک قوم 3 میلیون نفری عدد بسیار بزرگی, در تعداد

جنگاوران هست )

248:چند مساله
اولا
ما به فلسطين كمك چند صد ميليون دلاري از دهان كودكان ايراني نمي كنيم
اگر مدرك براي ثابت كردنش داري
بسم الله
و اگر نه فرمودنش خطاست


مساله بعد
من كاري ندارم فلسطيني ها از ايراني ها خوششون مي ياد يا نه يا عكس چه كسي رو تايشان خونشون مي زارن يا شيعه هستن يا سني


وظيفه من به عنوان يك مسلمان در قبال ديگر مسلمانان بسيار واضح و روشنه
و اين وظيفه رو انجام مي دم

در نتيجه خيلي به خودت فشار نيار

249:

از صهیونیست و فلسطینی‌ها حرفی نمی‌زنم چون اطلاعاتم در این ضمینه کافی نیست.

بیش از نود % این اطلاعات را از رسانه‌های جمهوری اسلامی به دست آوردم که برای اینکه نظری مشخص داشته باشم کافی نیست.

بر هیچ‌کس پوشیده نیست که تیراندازی کردن به امت بی‌دفاع و زن و بچه کاری کثیف هست.

از طرفی وارد شدن با ماشین پر از مواد منفجره به خوابگاه و یا پایگاه نظامیان را هم نمی‌پسندم.

ما از فردوسی یاد گرفته‌ایم که اگر دیو خفته‌است اون را بیدار کنیم و با اون بجنگیم....
از این کارهایی که به قول شما صهیونیست‌ها با اسلام می‌نمايند.

همین مسلمانان ایرانی با بهاییان و دیگر دگراندیشان در همین ایران می‌نمايند.

ولی برای اونها خون مسلمانان هرکجای جهان که باشند از خون ایرانیان رنگین‌تر هست.

250:بله بسيار متشكرم
كشتن يك طفل كه نمي دونه باباش كيه مادرش كيه يك جنايته

ولي اگر بخوايم كاري كنيم كه كودكان بسيار زيادي از ما هر روز كشته نشوند
بايد اون كودك رو بكشيم
تا بابا مامانش
يه كمي دلشون هم براي كودك خودشون بسوزه و هم براي كودكان بي شمار ما
شايد كودكان ما رو كمتر پر پر كرند

251:

جواب اين حرفتون بارها و بارها تايشان همين تاپيك فرموده شده ولي نمي دونم چرا شما اصرار بر تكرار سوالتون داريد !
جواب من جواب آقاي محمده ، حوصله ي تكرارشو ندارم ، اگه مي خواي بدوني برو پست 236 / mamad1 رو بخون ، منم دقيقا" همينو ميگم...
خواهشا" همه چيزو با هم قاطي نكنيد ، خوب معملومه اگر كسي كودك دو ماه ي منو بكشه ، من نميرم كودك دو ماهشو بكشم ، اصلا چيزي كه شما ميگي خيلي فرق داره !
در ضمن ، اين مقابله به مثلي كه عرض كردم خدمتتون ، قساوت قلب نيست ، در صورت تمايل پست 232 همين تاپيك رو دوباره مطالعه بفرماييد ، كاملا متوجه منظور من خواهيد شد .

252:

خب اگه اين كارو بكنين ، ميشين عين قبايل اعراب .

از قبيله ي x يه نفر مياد و يه نفر از قبيله ي y رو ميكشه .

بعد افراد y به خونخواهي ميرن و يكي از x اي ها رو مي كشن .

اينجا بايد قضيه تموم شه ، ولي x ها قاط مي زنن و دعوا شروع ميشه .

يعني يه جنگ تمام عيار .
اينطور كه نميشه ، اونا مي كشن ، ما هم بكشيم .
اول بايد پرسيد اونا چرا مي كشن ؟

253:

مي دوني ، هر بار كه مي بينمت عميقا" برات متاسف ميشم !
به خدا خيلي چشم و گوش بسته اي صفر مطلق...

254:

آخه تو چقدر بي فكري ؟!!
تو رو خدا از اين فروم نري ها ، وجودت مايه ي خنده ست واسه همه

255:

اگه تکرار می کنم حتما واسه این بوده که جواب قانع نماينده ای نگرفتم وگرنه منم دست اضافی واسه تایپ کردن ندارم..

اون پست رو ندیده بودم.

الان خوندمش..

خوب با این حساب من قانع شدم که اونها مجبور به این کار هستند و چاره دیگه ای ندارند و گرنه بیشتر کشته میشند..

اما باز هم میگم این کار وحشتناکه..


256:

هیچوقت اهل تحقیق نیستی , این قضیه ای را که فرمودم اگر باور نداری

از سپاهی ها بپرس!

مشکل تو این هست که تمی توانی از چهارچوب کلیشه های ذهنی ات , که

چ.ا.

به تو القا کرده , رهایی یابی !

257:

من در این زمینه اطلاعات کافی ندارم و نمی تونم جواب بدم اما می دونم همین یکی دوسال پیش بود که یه دانش آموز فلسطینی اومده بود ایران بهش جایزه دادن و فرمود شرم می کنه که از دست ایرانی ها جایزه بگیره!

258:

پس از ايران هم خبر داري؟؟؟


ببين اين حرف ها تماما جفنگه
تو فرمودي ما به فلسطين كمك چند صد ميليون دلاري مي كنيم من فرمودم دروغه اگر مي توني ثابتش كن
كه حالا مي بينم به جاي اينكه ثابتش كني
صورت مساله رو تغيير مي دي

تايشان كل ايران شايد 30 روستا نباشه كه اب و برق و گاز و تلفن و جاده اسفالته و در مواردي اينترنت نداشته باشه{اين از خدمات دولت خدمت گزاره}

شايد هم كمتر
ما از مسلمون ها حمايت مي كنيم
شما هم از جنايت كاران صهيونيست
فكر مي كنم كار ما بهتر باشه

259:


عجب مثال با حالي زدي

فكر كنم واقعا از مسايل فلسطين و اسراييل خبر نداري

شما برو از اسراييل بپرس چرا فلسطيني ها رو مي كشه
اگر جوابشو فهميدي خواهشا بيا به ما هم بگو تا اگاه بشم

260:

خنده دارترین و کذبترین دروغ سراسر تاریخ!


261:


ما هم مي گيم اين كار وحشتناكه
خيلي هم وحشتناك
ولي چاره اي غير از اين نيست{براي فلسطيني ها}

262:

چييييييييييييييييييييييي مييييييييييييييييييييي گيييييييييييييييييييييييي ي
{به قول بيژن در سريالي كه چند مدت پيش گذشتش}

263:

خوشحالم قانع شدي...


راستي ، وجدان پاك و نگاه عميق و احساس لطيفت به همه ي كودكان معصوم واقعا" قابل تحسينه...

264:

بابا محقق ! دانشمند !!!
شما برو صفحه ي آخر كتاب چهارم اين هفته تو بخون !

در ضمن ، من با كسي مثل تو هيچ حرفي ندارم ، ok ؟!

265:آقایmamad1 شما هم دیگه لطفاً بی انصافی نکنید حداقل یه چیزی بگو که بهش بیاد

فکر کنم توی رویاهاتون ایران یه وقتی اینجوری میشه؟؟؟

266:

آيا منطق به نظر شما ساكت نشستن و تو سري خوردن و كشته شدن هست؟

ثانيا! اسلام نميگه وقتي با موشك زدن كل خانوادت رفت رو هوا، به نام حقوق بشر بشين سكوت كن!! بلكه نظير تعدي كه به تو كردند تو هم جوابشون رو بده! خيلي واضح و مبرهنه نميدونم چرا متوجه نميشيد!

267:

1.کسی مجبورت نکرده اینقد جنایات اینا رو توجیه کنی.
2.

من رو با خودت جمع نبند! تو اگر خودت رو با حزب الله و دولت و امت فلسطین یکی میدونی من خیلی مقامم بالاتره این حرفاس که خودم رو عضو یه همچین جامعه ای بدونم.

واقعاً آدمهای ساده ای بودن که زمیناشون رو به دشمنای دیرینشون فروختن که نه تقدیم کردن حالا هم دارن چوب اشتباه اجدادشون رو میخورن.

پس خود فلسطینی ها هم توی این گرفتاری جهان اسلام بی تقصیر نبودن و نیستن.

و من احساسی که نسبت به سید حسن پیدا کردم بی شباهت به حسم نسبت به صدام نیست.من رو باهاشون جمع نبند خودت رو خواستی حرفی نیست.
3.من هیچوقت به خاطر حسی که بهم دست داده مجاز به عمل کردن خلاف همه قواعد مذهبی و بشری یعنی کشتن بی گناه نیستم.


268:

خون هر فرقه، گروه، آئين و كشور و ...

نسبت به باقي فرقه ها و جمعها رنگينتره! همونطور كه خون صهيونيست براي صهيونيست ها رنگينتره! همونطور كه خون سفيدها نسبت به سياه ها رنگينتره!! و همينطور الي آخر!

شما كه انتظار نداريد در جهاني كه همه از خونهاي خودشان حيثيت ميكنند و در عادي ترين حالت ايران و ايراني هم از اين تقسيم بندي ها ضربه ميخورند ايران بشه فرشته ملتها و در عين حال كه داره ضربه ميخوره برگرده به ايران وقت كوروش و بگه بفرمايين در كشور خودم به خودم توهبن كنيد! خير! شدني نيست! سياست امروز اين رو ميطلبه كه هر كشور و ائيني از طرفداران خودش حمايت كنه!

اگر ديو خفته زن و بچه و خانواده ات رو زير آوار دفن كرده باشد كشتنش در حين خواب هيچ مشكلي ندارد! چون اگر فردا همان ديو بيدار بشود خودت و كشورت را هم زير آوار دفن ميكند!

269:

چون تیکه تیکه جملاتت جواب داره از این به بعد اینطوری بین نقل قولت جوابت رو میدم تا گیج نشی!

270:

با کشتن اون بچه دوماهه حملات اسرائیلی ها دفع نمیشه.

الان بیش از نیم قرنه این دو (ملت فلسطین و دولت اسرائیل) به جون هم افتادن.

کشتن بی گناه چه ربطی به علاج یه همچین مسئله ای داره؟ این دولت اسرائیل هست که باید از بین بره .

کدوم دولت با کشتن امتش از بین رفته؟ علاوه بر قساوت خیلی هم حماقت میخود همچنین عقیده ای.


271:

اي ول! من هم اين تاپيك رو ترك نميكنم تا يك جايگزين مناسب در مقابل حمله اسرائيلي ها براي من ذكر كنيد اونم بدون ذكر درگيري رو در رو با نظاميان اسرائيلي چون شدني نيست!

منتظرم يك راه حل پايه ي بديد كه كساني كه خانوادشون هر روز در فلسطين لت و پار ميشه چكار بايد بكنند.

شديدا منتظر جواب صريحتون هستم و تا جواب نديد هميشه در اين تاپيك خواهم بود!

منتظر جواب اصولي، شفاف و صريحتون هستم و يا اعتراف شما به اشتباه.


272:

ما هم موافق يهود ستيزي نيستيم! حزب الله هم گرچه يك گروه جنگي و مسلح هست ولي هدفش يهودي ستيزي نيست و اين دو تا مبحث در واقع ربطي به هم ندارند! حزب الله درگير جنگي هست كه شروع كننده ش صهيونيست ها بودند و در اين مساله نبايد بهش خرده گرفت.

و باز هم ذكر ميكنم اين با مساله يهود ستيزي به كل متفاوت هست.


273:

مگه اینجا دادگاه هست که میگی بری هر حرفی دلیل آرود
اصلاً تو که میگی تنها راه نجات فلسطین این جنایات حزب الله هست مدرک بیار که تنها راه همینه.

اصلاً پیش بینی ها و نظریات خودت رو اثبات کن.

اصلاً ارجحیت دل بر خدا رو اثبات کن.

چرا اینقدر حرف مفت میپرونی که خودت توش بمونی؟؟؟

274:

کشتنش چه کمکی بهت میکنه مجنون؟ تو به خاطر یه شاید کشتن بنده خدا رو مجاز میدونی؟ نه تو همونطور که فرمودی مشکلت دلته !

275:

منبع؟

276:

قابل شما رو نداشت .در طول كلّ اين 60 سال ، يه بار شده نظاميان اسرائيلي به نمازگزاران مسجد الاقصي شليك كنند ؟ نه ، نشده .

وقتي اسرائيل شليك ميكنه ، كاري كه اين فلسطيني ها ( كه قربونشون برم ، دولت و صاحب دارن ) بايد بكنن اينه كه مذاكره كنن نه اينكه يه ماشينو بمب گذاري كنن و برن تايشان يه منطقه ي مسكوني يا يه پايگاه نظامي و اون ماشينو منفجر كنند .


277:

همون جنگ متقابل با نظامیان اسرائیلی نه با غیرنظامیان.
چرا درگیری رودررو ممکن نیست؟

278:

اونچه که ازمنازعه , فلسطینایان و اسراییلی ها در ج.ا.

بیان


می شود هیچ ربطی به واقعیت ماجرا ندارد و فقط یک حربه

سیاسی از سوی رژیم ایران برای انجام اعمالی پشت پرده هست .

279:البته كسي هم شما رو مجبور نكرده كه جنايات صهيونيست ها رو توجيه كني
بنده غلط بكنم شما رو با خودم جمع ببندم
من عارم مي شه كه تو رو با خودم جمع ببندم اونوقت مي گي منو با خودت جمع نبند؟؟!!!
بنده دقيقا همون احساسي كه نسبت به ايهود اولمرت دارم نسبت به تو هم دارم
ببخشيد كه رك فرمودم {ديدم تو هم رك حرف مي زني }

در اخر نظرت براي خودت محترمه
فقط براي خودت وووووو صهيونيست ها

بنده قطعا از كشتن صهيونيست ها ذره اي دريق نخواهم كرد
خوش امدي

280:

من هم مثل خودت

281:

آهان پس واقعیت اون چیزیه که تو میگی !!!!

282:


چرا با كشتن اون بچه دو ماهه حملات اسراييلي ها دفع مي شه
همانند همين الان

من هم همينو مي گم
كشتن بي گناه چه علاجي دارهاهاي صهيونيست اشغال{خدايي نكرده اين جمله رو با تو نيستم} {اينو به همون اسراييلي ها هستم}
گوش مي كني ؟
سعي كن امت بي گناه فلسطيني رو نكشي تا اون ها هم امت بي گناه شما رو نكشن
گرفتي چي فرمودم؟

283:


اونقت به من مي گي مجنون
در صورتي كه خودت از همه مجنون تري

مگه فقط براي دادگاه بايد مدرك و دليل اورد؟

چي مي گي تو

كدوم جنايت حزب الله
يه مثالشو بگو
تا ما هم با خبر بشيم

يعني اينقدر توهمت زده بالا كه جنايات اسراييل رو نمي بيني و جنايات حزب الله رو مي بيني

به نظر تو حزب الله در مقابله با حمله اسراييل چه بايد مي كرد؟
غير از اينكه بايد دفاع مي كرد؟
پس غيرتت كجا رفته؟
اگر تو نداري
فكر نكن همه مثل خودتن
بقيه برا سرزمينشون
ارزش قائلن


سعي نكن برا خودت مساله هاي جديد بسازي
من ارجحيت دل بر خدا رو فرض گرفتم
فهميدي يا نفهميدي ؟

284:


مجنون تو هستي كه هر چي برات دليل و ايه و برهان و منطق مي يارم باز هم همين سوال رو مي پرسي

اينقدر مجنوني كه خيال مي كني هر كس كه بنده خداست دوست خدا هم هست

صدام بنده خدا بود
اولمرت هم بنده خدا بود
همينطور بوش
و شارون و يزيد و شمر


ولي همه دشمن خدا بودن

دشمن بودن با خدا شاخ و د م نداره ديگه
خيلي راحت مي شه تشخيص داد

يه بار ديگه هم مي گم من ارجحيت دل بر خدا رو فرض گرفتم
حالا باز هم بگو
ببينم كجا رو مي گيري؟

285:

این درست همان چیزی‌ هست که پیشتر فرمودم که از نظر من از سویی دردناک هست و از سویی خنده‌دار.

شما كه انتظار نداريد در جهاني كه همه از خونهاي خودشان حيثيت ميكنند و در عادي ترين حالت ايران و ايراني هم از اين تقسيم بندي ها ضربه ميخورند ايران بشه فرشته ملتها و در عين حال كه داره ضربه ميخوره برگرده به ايران وقت كوروش و بگه بفرمايين در كشور خودم به خودم توهبن كنيد! خير! شدني نيست! سياست امروز اين رو ميطلبه كه هر كشور و ائيني از طرفداران خودش حمايت كنه!
این که دیگران چه می‌نمايند پروانه‌ای به من نمی‌دهد که من هم همان کار را کنم.

از حق نگذریم که نکته‌ای را درست متوجه شدید.

و اون این هست که امروز سیاست هست که همه چیز را در چنبره خود نگه داشته هست.

شوربختانه در این جنگی که پیش آمده تمام حکومت‌ها به دنبال سود خود و منافع خود هستند.

و اگر صرفه خود را در ادامه جنگ بدانند در پف کردن در آتش لحظه‌ای درنگ نمی‌نمايند.

امان از صرفه‌جویی!


اگر ديو خفته زن و بچه و خانواده ات رو زير آوار دفن كرده باشد كشتنش در حين خواب هيچ مشكلي ندارد! چون اگر فردا همان ديو بيدار بشود خودت و كشورت را هم زير آوار دفن ميكند!
وقتی می‌گوییم دیو، شما پست‌ترین آدم را در نظر بگیرید.

خود فردوسی در شاهنامه اینطور از دیو یاد می‌کند:
تـو مــر دیـو را مـردم بد شناس
کسی کو ندارد ز یزدان سپاس
ولی سخن بر سر دیو خفته بسیار هست.

هر کس شاهنامه خوانده می‌داند که در خوان هفتم (آخرین مرحله و مهمترین اونها) وقتی رستم به غار رفت و دیو را خفته دید درو از جوانمردی دید که اون را خفته بکشد:
بـه غـار اندرون دید رفته به خواب
به کشتن نکرد ایچ رستم شتاب
بـغرییـد غـریـدنــی چــون پـلـنــگ
چـو بیـدار شـد انــدر آمد به جنگ
در چرایی اون: رستم نیک می‌داند که کشتن دیو خفته او را رها نمی‌کند.

با اینکار (که از یک کودک هم بر می‌آمد) رستم خود را فریفته و در حقیقت دیو را نکشته ممکن بود چندی بعد با دیوی بیدار روبرو شود.

از این رو رستم دیو را بیدار می‌کند و با او در کمال قدرت و بیداری مبارزه می‌کند و او را از پای در می‌آورد و می‌داند تنها در این صورت هست که ایمن هست
به دل فرمود رستم گر امروز جان
بـمـانـد بــه مـن زنـده‌ام جـاودان

286:

اینجا هم با رنگ سبز نظرم رو در میان سطور این تحقیق که توسط یک کاربر بی نام و نشان صورت گرفته فراخوان میکنم.

جوابم به قسمتهایی هست که صورتی رنگ شده:

این مقاله هیچگونه دلیلی که رافع مسئولیت در قبال ورود خسارت به غیرنظامیان باشد ارائه نداده هست و حتی نظرات شرعی که به اون پرداخته شد ممنوعیت این عمل را تایید مینمايند.

287:تو كه حسابي براي يه منبع كولي بازي در اوردي
چي شده حالا از منبع خوشت اومده

ولي من برات منبع مي يارم تا ياد بگيري

اين براي فناوري ارتباطي
http://www.iran.ir/cms/index.php?opt...945&Itemid=113

اين براي خدمات ict
http://iranictnews.ir/tags/119350/T_...B%8C%DB%8C.htm

اينم يه منبع ديگهدر مورد اي سي تي روستايي
http://www.ict.gov.ir/newsdetail-fa-2177.html


در مورد جاده هاي اسفالته روستايي {81 % از روستا ها جاده اسفالته دارند}

http://www.inroozha.com/news/010193.php


برق رساني به روستا ها{99 % روستا هاي بالاي 20 خانوار كشور برق دارند}{به كوري چشم دشمنان}

http://www.omidnews.ir/d.asp?id=32317


خدمات برق رساني و اب رساني روستايي
{از دلايل رشد سريع مصرف برق در كشور در يك سال گذشته اضافه کرده شدن بيش از 800هزار مشترك جديد روستايي به مشتركان برق هست.}


{در روستاهاي كشور نيز % جمعيت بهره‌مند از آب آشاميدني سالم در ابتداي سال 1358 حدود 12% بوده هست كه با فعاليت‌هاي انجام گرفته توسط جهاد سازندگي در ابتداي سال 76 اين ميزان به 39 % افزايش يافت.

اين تلاش‌ها با تشكيل شركت‌هاي آب و فاضلاب روستايي، ساوقت يافته‌تر شده و در يك سال اخير افزون بر 60% جمعيت روستاهاي بالاي 20 خانوار موجود در كشور تحت پوشش خدمات آب رساني مطلوب برنامه گرفتند}

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=6021باز هم مدرك دارم
ولي همين هم مي ترسم زياديت باشه و رو دل كني

حالا تو براي من از كمك چند صد ميليون دلاري ايران به فلسطين
منبع و سند بيار
فقط منبعت معتبر باشه
نري يه وقت از وبلاگ رضا پهلايشان منبع بياري كه قبول نيست

288:

انگار جوابي براي ايه قران نداشتي
حرف هيچ كس رو هم قبول نداري
يكي يكي جواب دادن
به هر خط كار درستي نيست
بايد جواب مجموع تمام خط ها رو بدي

هر جمله در تاييد جمله قبلش اومده
و اينكه تو بشيني و يكي كي به هر خط جواب بدي اين هنر نيست
از اين گذشته
تمتم جواب هات نظر شخصي بود
تو نه نظر اساتيد رو قبول داري
نه نظر قران رو قبول داري
نههيچ كس ديگه
براي تو مرغ فقط يك پا داره

289:

حرفاتو قبول ندارم یعنی نتونستی من رو قانع کنی.

اون مقاله ای هم که لونا نقل قول کرده قانع نماينده نبود و مجوزی برای کشتن غیرنظامیان نیست و یک نتیجه گیری بی پایه اس.

همون اول مقاله ه دیدی که نظر اسلام ممنوعیت کشته شدن غیر نظامیان هست.
ضمن اینکه اون وقت که هیچ راهی جز کشتنشون نباشه ناچاریه نه وقتی که میشه بری منطقه نظامی رو پیدا کنی و فقط نظامی رو بکشی تو خودت فرمودی شاید حملات اسرائیل کمتر بشه.


290:

عدد عدد عدد عدد عدد
بهتر نیست کمی در مورد کیفیت هم صحبت کنیم؟ مثلا کیفیت آسفالت ایران با کشورهای اروپایی که هیچ با دیگر کشورهای آسیایی (البته منظورم کشور‌های دوست و همسایه مثلا گولاب گولاب نیست)
و یا در مورد آب آشامیدنی! همین که آب از طریق لوله به درب خانه میرسه میشه فرمود آب آشامیدنی؟ آبی که امروز در پایتخت به خورد ملت می‌دهند بسیار آلوده و با کیفیت بسیار پایین هست.
در مورد تلفن: فکر می‌کنید کشورهای دیگر کسی تلفن ندارد؟ اونها این راها را سالها پیش طی کردند و حتی چیز‌هایی که برای ما آرزوست برای اونها خاطره هست.

برای نمونه می‌توان به انواع خدمات مخابراتی اشاره کرد.

فکر می‌کنید سرعت اینترنت موبایل کشورهای اروپایی چقدر هست؟
در مورد اینترنت که اوضاع وخیمتر‌ از این حرفهاست.

در حالی که از شهروندان اینترنت ایران با عددهای دهن پر کن در رسانه‌ها صحبت میشه.

طبق هستاندارد کمتر از یک % امت ایران شهروند الکترونیک شناخته ‌می‌شوند.

و این هم ارتباط مستقیم با پهنای باند داره.

حتما از متوسط سرعت اینترنت در ایران خبر دارد.

و حتما می دانید شرکتی در آمریکا به تازگی به کاربران خود اینترنتی با سرعت 100 گیگا بیت در ثانیه می‌دهد.

(دانه فلفل سیاه و ....)

291:

من کل مقاله رو مجوز ثبات تجاوز یه ملت اسرائیل نمیدونم.

کامل هم خوندمش.


292:


بله مي دونستم كه اگر منبع هم بيارم شما باز يه انگي توش در مي ياريد

مقاله ها رو كامل بخون

نسبت سال ها رو ببين
ببين در سال 57 چه جوري بوده
در سال 75 چه جوري بود
و در اين دولت چه جوري بوده
اونقت به عمق قضيه بيشتر پي مي بري
در حال حاظر كه در واقعيات بحراني برنامه داريم براي كشور ما عدد مهمتر از كيفيت هست
مقايسه ما با كشور هاي اروپايي هم كار بسيار غلطيه

293:


همچنان منتظر مدرك و سندي كه قراره از كمك چند صد ميليون دلاري ايران به فلسطين هستم

فكر مي كنم به چه كنم چه كنم افتادي
اخه يكي نيست به تو بگه يه حرفي نزن كه خودت توش بموني و اينجور ضايع بشي:ico n_263:

294:

یه کم به اعصابت مسلط باش خیلی بددهن شدی امشب چته؟
من کی فرمودم با قراون مشکل دارم اتفاقاً تمام نقل قول ها رو توی مقاله قبول دارم منتها اونها تایید نکرده حمله به غیرنظامیها رو .
تنها یک مورد بوده که مثلاً هیچ راهی برای دفع حملات اسرائیل وجود نداشته باشه و بدونیم به قطع با این روش حمله به اونها دیگه دستشون از فلسطین کوتاه میشه.

البته تنها یک نظر فقهی بوده و اعتبارش جای بحث داره و وقتی به نظر علمای حقوقی مراجعه میکنیم نظر غالب اینه که این حملات ممنوع هست.
به هحال چیزی که مسلمه اینه که پس از 60 سال کشتار غیرنظامیان اسرائیلی توسط فلسطینی ها حملات اسرائیل ادامه داره پس حتی همون نظر هم شرایطش فراهم نشده.


295:

متوجه نمیشم منظورتو ...
من کی همچین حرفی زدم!!

296:

اسباب خنده من را فراهم کردید.


اینها را ج.ا در رسانه‌ها می‌فرمود ولی من فکر نمی‌کردم کسی باور کند!
عدد مهم‌تر از کیفیت هست.

مثلا یه مشت قیر و یکم شن بریزن کف جاده میشه آسفالت!!!!!
شما می‌تونید ایران را برای نمونه با کره جنوبی مقایسه کنید که توسعه خود را با ایران شروع کرد.

شما فکر می‌کنید دیگر کشورها از سال 57 تا به حال هیچ کاری نکردند و منتظر ایران شدند؟ فاصله ما با دیگر کشورها (از جمله کشورهای پیشرفته دنیا) امروز بیش از سال 57 هست.

ـــــــــــــــــــــــــ ــ
پ.ن
من علاقه‌ای به حکومت پیش از57 ندارم و این را شما به عنوان مقیاس بیان کردید

297:

عجب ! عجب !
الساعه می گویم مدارک و اسناد مرتبط را برایتان از آرشیو وزارت اطلاعات بیاورند محمد1 !
جالب هست نمیدانستم جمهوری اسلامی مدارک و اسناد کمک مالی و تسلیحاتی به حزب الله در اختیار عموم برنامه میدهد !
از اون حرفا بود ! ما کوچکترین اطلاعاتی درباره شخص اول مملکت هم نداریم و هیچ اطاعاتی درباره ایشان محل زندگیش اشون و ...علنی نیست اونوقت انتظار دارید کمک مالی و تسلیحاتی دولت به حزب الله علنی باشد !
در ضمن به فرض هم که واست مدرک و سند بیاریم می خوای چیکار کنی ؟
نیازی به مدرک نیست اگر سرتان را زیر برف بیرون بیاورید بدون مدرک متوجه میشوید که حزب الله لبنان بدون کمک مالی و تسلیحاتی دولت ایران یتیم میشود ! امری که بر هیچکسی پوشیده نیست ! حتی به یاد دارم خود نیز بدان اعتراف کردین و از اون به عنوان هزنیه ایران برای مقابله با تهدید خارجی یاد کردید !
پس خواهشن دیگه در این زمینه مدرک طلب نکنید که بیش ار این اسباب خنده شوید

298:

از صحبتهای متین و منطقی شما , بی نهایت لذت بردم.

299:

این صحفه 13 عشقه تو هست برای اینکه مثل اربابان صهیونیزمت عدد 13 برایت خوش یمن هست

300:

در تاييد فرموده هاي شما :

يهوديت و صهيونيسم

301:

براي ارباب فاشيست عالي هم سال 68 و ايضاً عدد اون خوش يمن هست .


302:


موسسه وقف و میراث الاقصی از تلاش رژيم صهيونيستي براي افتتاح يك کنيست یهودی در نزدیک مسجدالاقصی پرده برداشت.


به نقل شبستان، منابع آگاه از موسسه وقف و میراث الاقصی فراخوان نمودند: مقامات رژیم صهیونیستی سعی دارند تا یک کنيست بزرگ یهودی را در 50 متری مسجدالاقصی افتتاح نمايند.

این منابع اضافه کردند: این کنيست به شبکه زیرزمینی و حفاری ها در مسجدالاقصی مرتبط می شود و در اراضی موقوفه واقع در بخش قدیمی قدس در حال ساخت هست.

در همین راستا، اهالی منطقه شارغ الواد از فلسطینی ها و عرب ها درخواست کرده اند تا مانع ادامه هتک حرمت به اراضی موقوفه در قدس شوند.

موسسه وقف و میراث الاقصی در نقل نیز فراخوان نمود: ساوقت صهیونیستی "عطیرات کوهنیم" در منطقه حمام العین واقع در اراضی موقوفه، قصد افتتاح کنيست یهودی را دارد و در تمام ساعات روز و شب تلاش خود را برای بازگشایی هر چه سریعتر اون به کار بسته هست.

موسسه الاقصی اضافه کرد: این ساوقت صهیونیستی هم اکنون در حال افتتاح دو باب اصلی این کنيست هست که یکی از اونها در ورودی های منازل آل زربا و دیگری در العوض الله برنامه دارد.

فرمودني هست، عطیرات کوهنیم از دو سال پیش با سیطره بر بخشی از اراضی موقوفه حمام العین کار ساخت این کنيست را آغاز کرده هست.

برنامه هست کنيست مذکور در دو طبقه بر روی زمین ساخته شود به طوری که به شبکه های زیرزمینی و حفاری های پیشین مرتبط شود.

هدف از این طرح صهیونیست ها، مخفی کردن منظره مسجدالاقصی به ویژه قبه الصخره و مجبور کردن فلسطین ها برای تخلیه شهر قدیمی قدس هست.

بنابر نقل نسیج، شیخ محمدحسین، مفتی کل قدس و دیار فلسطین نیز نسبت به این اقدام صهیونیست ها هشدار داد و فرمود: صهیونیست ها برای رسیدن به خواسته های خود از تفرقه ميان فلسطینی ها سوءاستفاده می نمايند.

وی از فلسطینی ها خواست تا با حفظ وحدت خود، جلوی اقدامات صهیونیست ها را بگیرند.

303:

گرامی با اجازه چند پرسش از این امضا شما که در مورد اقا ارمان هست داشتم!

1.اینکه منظور از این ارمان ها کدام ارمان ها هست؟
2.

اینکه ارمان ها را چه کسی انتخاب می کند ؟ ایا ارمان ایرانیان هست یا عده ای خاص که ان را ارمان ایرانیان معرفی مینمايند و رنگی به ان میدهند؟

304:

كيوان عزيز ، زياد به حرف هاي دكتر وقع ننهيد .

اين آقا كه دم از آرمان زده ، همان هست كه فرموده در فوتبال ، در هر ثانيه چندين گل ردّ و بدل مي شود .


305:

بله ، هرجا رو كه خودتون دوست داشتيد مشخص كرديد و جواب داديد !
مشكل اول اينه كه شما ثابت كرديد كلام قراون رو قبول نداريد ، بنده سندي معتبرتر از قراون نمي شناسم كه بهتون معرفي كنم ، اون همه كتاب و سخنان اشخاص كاردان و صاحب نظر به كنار ، فقط كافي بود به تفسير همون سه آيه ي قراون بسنده مي كرديد تا به مشروع بودن مقابله به مثل توسط حزب الله لبنان پي ببريد !!!

يه بار ديگه تكرار مي كنم ، خداوند در قراون كريم فرموده :

" و قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم "
" و در راه خدا با كساني كه با شما مي جنگند جهاد كنيد "

مطمئنا" تا اينجا براتو قابل دركه و باهاش مشكل نداريد .

اما در ادامه همين آيه خداوند معناي دقيق مقابله به مثل را يادآور مي شود و مي فرمايد :
" و اقتلوهم حيث تقفتموهم و اخرجوهم من حيث اخرجوكم "
" هر جا مشركان را يافتيد بكشيد و از شهر و ديارشان برانيد ، چنان كه اونان شما را از وطن آواره كردند "

و همين طور اين آيه :
" فَمَنِ اعْتَدَي عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواعَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَي عَلَيْكُمْ "
" هر كس بر شما تجاوز كند ، به مانند اون بر او تجاوز روا داريد "

بر پايه آيات فوق :
حق مقابله به مثل نيز يكي از راهكار هاي دفاعي اسلام هست كه بهدلايل متعدد عكس العملي منطقي ، منصفانه و مشروع مي باشد؛ ازجمله:
1- مقابله به مثل ، نوعي مجازات متجاوز هست،لذاعادلانه و منطقياست.
2- مقابله به مثل ، نوعي دفاعمشروعمي باشد؛ اصولا دفاعمشروع كه حقي شناخته شده هست ، خود بر مبناي مقابله به مثل مي باشد.
3- مقابله به مثل راهي قطعي جهت ريشه كن نمودن اصل تجاوز هست ( ر.ك : عميد زنجاني ، فقه سياسي ، شهرستان تهران : اميركبير ، ج3 ، ص484 )
4- مقابله به مثل نه تنها يك قاعده عرفي ريشه دار بين ملت هاست بلكه در حقوق بين المللنيز مورد تاييد برنامه گرفته هست.

( ر.ك : محمد رضا ضيايي بيگدلي ، حقوق جنگ ، تهران
: دانشگاه علامه طباطبايي ، 1373 ، صص 57-58 (
5- از ديدگاه فقه سياسي اسلام نيز آيات متعددي از قراون مقابله به مثل و اقدامات تلافيجايشانانه به منظور بازدارندگي متجاوزبا رعايت حدود و واقعياتخاصرا مشروع مي داند .

از طرفي بر همگان روشن هست كه :
" حزب الله لبنان علي رغم تمامي فشارها ومشكلاتهمواره به اصول و معيارهاي اسلامي ، انساني و بينالمللي پاي بند بودهو ضمنفراخوان قبلي براي موشكباران شهركهاي صهيونيستي نشين تلاش نمودهتااونجا كه ممكن هستاز هدف برنامه دادن مناطق غير نظامي يا مراكزي كه دارايانبارهاي سلاحها ومواد شيميايي و هسته اي بوده و خسارات انساني و زيست محيطي گستردهاي به دنبال دارد، خودداري نمايد .

"


بر اين پايه :
هرچند اسلام جايگاه ايشانژه اي براي حقوق بشر و جلوگيرياز كشتار افراد غير نظامي در جنگ قائل هست ،

اما :
در صورتي كه دشمن تمامي قواعد انساني را زير پا گذاشته وخودداري مسلمانان از دست زدن به اقدامات تلافي جايشانانه سبب جسارت وتعدّي بيشتر اون به سرزمين هاي اسلامي مي شود ؛چارهاي جز مقابله به مثل در جهت بازدارندگي حتي در صورتي كه منجر به كشته شدن افراد غيرنظامي دشمن نيز شود ، باقي نمي ماند.هیچ مدرک حقوقی دال بر تجویز کشتار غیرنظامیان در این مقالهارائه نشده(چه بر پایه شرع و چه بر پایه حقوق)
برات خلاصه كردم كه كاملا مفهوم باشه !
اگر با چشماي باز و كاملا آگاه و بيدار همه ي اون مطالب فوق رو خونده باشي و با اين شرط كه به قراون و كلام خداوند ايمان قلبي داشته باشي ، مطمئنا" متوجه خواهي شد كه مدرك حقوقي و شرعي و وجداني دال بر تجايشانز كشتار غير نظاميان ، سپس گذشت بيش از نيم قرن از جنايات صهيونيسم در خاك فلسطين ، حالا ديگه آشكارا رو شده !

306:

صدا و سیمای ایران دید خیلی از امت رو در مورد مسائل کور کرده

307:

اول اینو بخون:
نوشته اصلي بوسيله mojtaba88 نمايش نوشته ها
من کی فرمودم با قراون مشکل دارم اتفاقاً تمام نقل قول ها رو توی مقاله قبول دارم منتها اونها تایید نکرده حمله به غیرنظامیها رو .
تنها یک مورد بوده که مثلاً هیچ راهی برای دفع حملات اسرائیل وجود نداشته باشه و بدونیم به قطع با این روش حمله به اونها دیگه دستشون از فلسطین کوتاه میشه.

البته تنها یک نظر فقهی بوده و اعتبارش جای بحث داره و وقتی به نظر علمای حقوقی مراجعه میکنیم نظر غالب اینه که این حملات ممنوع هست.
به هرحال چیزی که مسلمه اینه که پس از 60 سال کشتار غیرنظامیان اسرائیلی توسط فلسطینی ها حملات اسرائیل ادامه داره پس حتی همون نظر هم شرایطش فراهم نشده.
من فقط حمله به غیر نظامیها رو ممنوع میدونم و این به صراحت اول مقاله عنوان شده.
اون نظر که منظورم بوده همون نقل قول از کتاب احکام فلانی بود که اصلاً آشنایی باهاش ندارم.

ولی بیا چشم بسته فرض کنیم اتفاقاً یکی از فقها باشه که احکام درستی رو صادر کرده.

اینجا بازم یک شرط لازم دونسته شده و اون اینه که چاره ای جز کشتن غیرنظامیان برای پیروزی وجود نداشته باشه.

حالا دو امر رو باید ثابت کرد 1.قطعاً با کشتن غیر نظامیان جلوگیری از حمله اسرائیل میشه.
2.در فرضی که مورد اول رعایت بشه وقتی که جلوگیری از کشته شدن غیر نظامیان امکان نداشته باشه این کار مشروع هست.که به نظر میاد امکان جلوگیری هست.

ضمناً عملیاتهای انتحاری در مناطق غیرنظامی بارها صورت گرفته و قسمت آخر مقاله اصلاً کذب محض هست و اونها تلاش مینمايند برعکس روشی چون اسرائیل رو پیش بگیرن=>این حتی مخالف فتوای الزبده الفقيه هست چه رسد به قراون که به هیچ وجه حمله به غیر نظامیان جایز ندونسته.شما چرا به قول دکتر ضیایی در ابتدای مقاله توجه نمیکنید که ایشون با مطالعه بسیار در مسائل حقوقی اسلام و تخصص کامل در این زمینه نظر اسلام رو بهتر میتونن بیان کنن و فرموده که اسلام با کشتن غیرنظامیان مخالفه.

308:

تو فعلاً درباره مذهبیش صحبت کردی که من قبولش کردم ولی در این مورد شرایطش مهیا نیست و محقق نشده.

مدرک وجدانی و حقوقی هم برای کشتار ملت غیرنظامیان اسرائیل نیوردی.


309:

اين رو بايد از واقعيات كنوني فلسطين و اسرائيل و عدم امكان رايشانارايشاني فلسطيني ها و نظامي هاي اسرائيلي و تفاوت تسليحاتي اسرائيل با فلسطينيها كه تا دندان مسلح هست و متداول ترين راه درگيري از راه نفر به تانك هست مشاهده كرد كه نمونه هاش رو بسيار در چه تي ايشان خودمون و چه تي ايشان هاي حتي طرف اسرائيل زياد ديديم!

جبهه اي براي رايشانارايشاني وجود نداره! و اگر بشه نظامي ها رو از پا درآورد مطمئن باشيد فلسطيني ها همون كار رو ميكنند چون به نفع خودشون هست! هيچ كس از دشمن كشي بدش نمياد و اگر اووها دست به كشتن خانواده هاي اسرائيلي ميزنند چون راه جنگ ديگري وجود ندارد! كه البته يكيش مثلا عمليات انتهاري هست در داخل پايگاههاي نظامي كه ناكس فتوا دادند ان هم جوانمردانه نيست!!! (بيچاره فلسطيني ها بايد به كدام خراب شده اي پناه ببرند من نميدونم!!چون هر كاري ميكنند ناجوانمردانه و خلاف اصول انساني هست!لابد اصول انساني اين هست كه اونقدر بنشينند تا اسرائيل رايشان خرابه و جسد اونها شهرك بسازد.)

آخه انسان عاقل!! بين كساني كه تا دندان مسلحند و كساني كه به زحمت تسليحات ناچيزشان فراهم ميشود چه درگيري نظامي ميتونه رخ بده؟
نوشته اصلي بوسيله naakas نمايش نوشته ها
این درست همان چیزی‌ هست که پیشتر فرمودم که از نظر من از سویی دردناک هست و از سویی خنده‌دار.

این که دیگران چه می‌نمايند پروانه‌ای به من نمی‌دهد که من هم همان کار را کنم.

از حق نگذریم که نکته‌ای را درست متوجه شدید.

و اون این هست که امروز سیاست هست که همه چیز را در چنبره خود نگه داشته هست.

شوربختانه در این جنگی که پیش آمده تمام حکومت‌ها به دنبال سود خود و منافع خود هستند.

و اگر صرفه خود را در ادامه جنگ بدانند در پف کردن در آتش لحظه‌ای درنگ نمی‌نمايند.

امان از صرفه‌جویی!


وقتی می‌گوییم دیو، شما پست‌ترین آدم را در نظر بگیرید.

خود فردوسی در شاهنامه اینطور از دیو یاد می‌کند:

تـو مــر دیـو را مـردم بد شناس
کسی کو ندارد ز یزدان سپاس
ولی سخن بر سر دیو خفته بسیار هست.

هر کس شاهنامه خوانده می‌داند که در خوان هفتم (آخرین مرحله و مهمترین اونها) وقتی رستم به غار رفت و دیو را خفته دید درو از جوانمردی دید که اون را خفته بکشد:

بـه غـار اندرون دید رفته به خواب
به کشتن نکرد ایچ رستم شتاب
بـغرییـد غـریـدنــی چــون پـلـنــگ
چـو بیـدار شـد انــدر آمد به جنگ
در چرایی اون: رستم نیک می‌داند که کشتن دیو خفته او را رها نمی‌کند.

با اینکار (که از یک کودک هم بر می‌آمد) رستم خود را فریفته و در حقیقت دیو را نکشته ممکن بود چندی بعد با دیوی بیدار روبرو شود.

از این رو رستم دیو را بیدار می‌کند و با او در کمال قدرت و بیداری مبارزه می‌کند و او را از پای در می‌آورد و می‌داند تنها در این صورت هست که ایمن هست

به دل فرمود رستم گر امروز جان
بـمـانـد بــه مـن زنـده‌ام جـاودان
قرمز: درست! ولي در دنياي سياست بازي اگر بخواهي بي سياست باشي، چيزي از تو باقي نميماند! اگر توجه كرده باشيد فرمودم ايران اين وسط از اين سياست بازي ها به شدت ضرر ميكند! و نميتواند بنا به اشعار شاهنامه راه بي سياستي و "بگذار هر چه قدر كه ميخواهند بزنند!" در پيش بگيرد!!


دوستان گرامي! اصلا من حرفهاي شما رو قبول كردم! واقعا شرمنده! شما درست ميگيد و واقعا كشتن زن و بچه هاي اسرائيلي ها درست نيست و مسلمانها هم نبايد از همديگر زيادي طرفداري بكنند! حالا فرض كنيم حزب الله خلع سلاح شده و فلسطيني ها هم در خانه شان نشستند تا بولدوزر ها خانه شان را رايشان سرشان خراب كنند.

بياييد همه با هم دوست باشيم حتي اگر خانه مان به سرمان خراب شد!ولي يك نكته كوچيك، به نظر شما، اگر مسلمان ها چنين بكنند و كنار بكشند، اسرائيلي ها دست از آدمكشي و نسل كشي فلسطينيها برخواهند داشت و حقوق بشر را رعايت خواهد كرد؟!

310:

دوست عزيز لفظ چند ثانيه رو نياورد خودتم ديدي كه فرمودن :بازي همين هست آدم گل مي خوره، گل مي زنه...

ممكنه "دقايق پايناي و آخراي بازي" اعضاي تيم يك حركتي انجام بدن چند تا پاسكاري كنن و به گل برسن ....
من نمي دونم شما چرا اين قدر از دكتر كينه داري؟

311:

مدرك وجداني؟
تو سرايشانس مدارس بچهها شعر مي خونن اعراب برده هاي مان ما مي تونيم بكشيمشون و ....
اون تصايشانري كه بچه هاي شيطان صفت اسرائيلي رايشان بمب ها به لبناني ها خطابه مي نوشتن يادته؟
ضمنا امام خميني (ره) فرمودند امتان اسرائيلي در خكم سربازان اونجان!
چون اولا پشتوانه ي دولت جعلي هستن! ثانيا موجب بيشتر شدن سربازان اون رژيم مجعول مي شن و اين كه اونا دارن مي رن تو سرزمين و خونه هاي فلسطيني ها مي شينن...
امت اسرائيل همگي ضد عرب و ضد اسلام هستند اونا خودشون رو نژاد برتر مي دونن و شما رو نطفه ي اسب و دون!
به خاطر همين در ساوقت ملل هم نژاد پرست شناخته شدند!
البته در قابوس نامه اومده بكش اگر صاحب گوهر برون هستي صاحب گوهر درون نيز باشي(اولي نژاد و دومي انسانيت)
كه اين ابله ها هنوز بهش نرسيدن!
اين امت اسرائيل اگر پشت اسرائيل نباشن اسرائيل با چي مي خواد جلو حزب الله و ارتش عرب وايسه؟
همين امت اسرئيل و ديگر صهيونيست هاي شيطان صفت به اين رژيم مجعول كمك مالي مي كنند.
مثلا همون تاجره كه كلي كم كرد و بعد فهميد اولمرت خوله همه روخورده يه آبم روش!
با مثلا كمپاني هاي جانسون اند جانسون و اينتل و موتورولا و...
امت اسرائيل هيچ اعتراي نسبت به سياستهاي رژيم غاصبشون ندارن پس با اونها همون برخوردي خواهد شد كه بايد بشود!
مگر اين كه هستقلال و تماميت ارضي فلسطين رو با حكومت مركزيش به رسميت بشناسن!

312:

ميدونيد يه جا نوشته بود براي عشق و عاشقي هيچ دليلي لازم نيست
يهودي ستيزي هم همين طور هيچ دليلي نميخاد من پايه ا از اين يهوديا بدم مياد متنفرم حالم بهم ميخوره تو دنيا فقط يه يهودي رو دوست دارم اونخ البرت انيشتين هست اونم بخاطر اين كه واقعا ادم فهميده اي بود حتي در مورد دينش وگرنه با هر چي يهودي كه هست بايد كاري رو كرد كه هيتلر كرد همه رو بسوزونن البته من از يه مذهب و گرايش ديگه همين قدر متنفرم ولي نميگم چون مطمئنا خيلي مشكلات و بحثاي طولاني پيش مياد و هزار تا انگ به ادم ميچسبونن البته باكي نيستا ولي خب ديگه ........


313:

خير دوست عزيز مي بينيد كه براي هيچ و پوچ كلي بمب خبري درست مي كنند!
مثلا انفجاري در شيراز براي سد كه فرمودند آزمايش بمب هسته اي بوده!
خوب پس اگر اطلاعات نداريد رو چه حساب مي گين؟
مدرك بيارين قبول مي كنيم
حزب الله لبنان نيازي به كمك مالي و تسليحاتي دولتايران نداره دليلشم واضحه!
سالها پيش امام خميني(ره) دستور بازگشت سپاه قدس رو از لبنان دادند و فرمودند كه پشتيباني فقط آموزشي و تكنولوژيكي حزب الله بايد خودش رو پاي خوش بايسته!
مي بينيم سوريه توجه نكرد و مجبور شد تحت فشار بين المللي بيرون بكشه اما به قول شما ايران در اونجا به طور غير مستقيم حضور داره و هيچ عقب نشيني هم نكرده!
موشك هايي كه حزب الله عليه ادوات اسرائيلي به كار برد غير از موارد روسي كه برا مركاوا ها مورد هستفاده برنامه گرفت موشك هاي ايراني توفان-2 بود كه بدست خود حزب الله در آزمايشگاه ها و كارگاههاي زير زميني اونها توليد شد...
موشك كرم ابريشم چيني و يا نور ايراني كه اون هم به دست خود حزب الله و با كمك تكنولوژيكي ايران انجام شد رو هم فراموش نكنيد با همون موشك بود كه ساعر 5 رو زدن (كساني كه اونشا هستند مي دونن ديگه ساعر 5 چه جايگاهي داره!)
كه حتي سيستم دفاعي اين ناوچه حتي عيچ عكس العملي از خودش نشون نداد.
حزب الله از قبل آشنايي داشت كه اسرائيل در جنگ خودش قطعا از اين وسيله هستفاده خواهد كرد به همين دليل از قبل آمادگي داشت...
-------
متاسفانه اين چيزي كه شما مي فرمايين و در بين اكثر ايرانيان ديده مي شه همان نگاه "شما نمي توانيد" هست كه دولت هاي هستكباري و هستعماري به ما غالب كردند!
آخه چه دليلي هست كه نتونه؟
دوست عزيز اگر واقعيات لبنان رو يادآوري كنيد و به جنگ داخليش كه ميد اين امريكا!!! بود، نگاهي بندازين متوجه خواهيد شدكه در اني جنگ شبكه ي المنار همه چيزش رو از دست داد منتها زياد طول نكشيد كه دوباره امكانات رو بدست آورد!(آيا به نظر شما در اون بلبشون كمك ايران عاقلانه بود؟)
خوب پس اونا اين تجهيزات رو از كجا بدست آوردن كه اين قدر سريع دوباره دست به كار شدن؟
اونا از امت كمك م يگيرن قرتي كه توده ي امت داره هيچ چيز ديگري نداره!
امتي كه وقتي خونشون خراب مي شه مي گن فداي سر سيد حسن!
يا مثلا اون مجري دختري كه در المنار بود مي فرمود به شهيد شدن برادرش افتخار مي كنه!
دوست عزيز امت لبنان پشتيبان حزب الله هستند!
دستاوردهاي اطلاعاتي حزب الله چيز كمي نبود كه با دولت سينيوره ي خائن ديگه نيازي نيست كه من بگم وزارت اطلاعات به اونا كمكي نكرده!


اما اگر ايران واقعا داره به حزب الله كمك تسليحاتي!!! و مالي!!!!!! مي كنه!!!!(خودتون فرمودين)
دمش گرم! مي دونين چرا؟
چون سيا و موسادو ام آي سيكس اين قدر بي عرضه ان كه ايران هر كاري دلش مي خواد مي كنه و اونا با اون همه دبدبه و كبكبه هيچ غلطي نمي تونن بكن!

314:

مشكل اينجاست كساني كه وقتي حرف از اسلام مياد ياد باديه و چادر و پهن شتر ميفتند حرف از يهوديت كه ميشه رگ غيرتشان كلفت ميشه و يهوديت ميشود يه آيين اسماني و قابل تقدير كه هر كس ضدش حرف بزند فاشيست هست! اما همين آدمها در جاي ديگر ميگايشانند دين منجمد كننده ذهنهاست و اسلام هم همينطور! نميدونم شايد يهود در اينجا جزو اديان محسوب نميشود!! و شايد هم جريان باد و جهت باد مطرح هست!

315:

رایان من با ادامه صحبتهات مشکلی ندارم باور کن همیشه آرزو داشتم یکی از سربازای صهیونیست رو به دست خودم تیکه تیکه کنم
ولی تو نمیخوای متوجه بشی جون انسانهای بی گناه رو نمیشه دست آویز این بازی های سیاسی کرد.اینطور که تو فکر میکنی نیست که کشتن امت اسرائیل پل پیروزی فلسطینی ها باشه.


316:

ما كه خودمون فرموديم پشتيباني روحي مي كنيم!
بعدشم بله آزاديخواهان جهان با هم رفيق هستند.چون هم از حال هم خبر دارن...
حالا اينا عيبش چيه؟
مثلا هر كي دست كسي رو بوسيد يعني پشتيباني مالي شده؟
پس چرا اولمتر دست بوش رو نمي بوسه؟

317:

دليل اين همه عناد و دشمني چيست ؟
درباره ي يهوديان بايد حداقل اين نكته را در نظر داشت كه حتي در اردوگاه هاي مرگ ، حاضر به دست كشيدن از دين خود نشدند و همواره خود را يهودي ميخواندند اما مسلمين تا جان خود را در خطر ببينند به اصل « تقيه » رايشان آورده ، دروغ ميگايشانند و دين خود را منكر مي شوند .


318:

بله خيلي خوبه ادم در هر واقعياتي به دينش پايبند باشه ولي به چه ديني ؟ به ديني كه ديگه چيزي ازش نمونه باز مسيحيت شرف داره قوانين يهوديارو ميدونيد چيه ؟ خيلي چيزاي مزخرفي هست چه فايده به چيزي پايبند هستن كه همش رو يه جوري تنظيم كردن كه فقط به نفع خودشون باشه تازه بين همون يهوديا هم هستن كسايي كه سريع جا ميزنن بستگي داره يهودي معتقد باشه يه همين طوري .
بين مسلمونا هم كم نبودن كسايي كه پاي دينشون جونشون رو دادن
يكي از قوانين يهود: اگه شخصي غير يهود بخاد يهودي بشه ازش ازمايش دي ان اي ميگيرن اگه نسلش برگشت به يهود خب مشكلي نيست ولي اگه برنگشت چيزي نميگن ميزارن مثلا يهودي بشه ولي از اون براي رسيدن به اهداف شومشون هستفاده ميكنن
تو مراسم يهودي شدن بزرگان و خاخان هاي اعظمشون جمع ميشن شخص متقاضي با اجازتون برهنه ميشه فرقي هم نداره كه مرد باشه يا زن و يكي از خاخان ها شروع ميكنه به غسل حالا اگه اتفاق هاي ديگه يا هم افتاد ايرادي نداره اگه ميخايد باز از سنت ها و عقايدشون بگم

319:

تو هنوز به این درک نرسیدی که کودکان معصومند؟ حتی این کودک اگر آدم هم بکشه حتی اگر خود پیامبر هم بکشه یا امام وقت رو گناهی مرتکب نشده دیگه تا آخرشو برو...

من به هیچ وجه نقل قولت رو قبول نمیکنم.

باید ثابتش کنی همونطور که اون تهمت رو زدی (توی تاپیک مذهب و انسانگرایی )که همش دروغه!!!! نمیگم این دروغه ولی میگم مدرک بیار.

عزیز من کسی از آینده خبر نداره شاید این کودکان در آینده اصلاً از خاک اسرائیل به جایی دیگه مهاجرت کردند.

اینا پیش بینیه و فقط یه احتمال که این بچه که الان میبینی به احتمال زیاد بعداً سرباز میشه.از کجا معلوم دکتر نشه؟ اصلاً از کجا معلوم در آینده از اون سرزمین مهاجرت نکنه؟
کسی رو نمیشه به خاطر عقیده کشت توصیه میکنم تفکرت رو عوض کنی که هیچ اصل و پايه ی نداره.
این دیگه از اون حرفاس که ساوقت ملل رو نژادپرست میدونی!!
خب پس قابوس نامه فرموده بکش بکش!!
اسرائیل با زور نظامی میره سراغ فلسطین نه با پرتاب موشک های گوشتی(انسان!!)

کسی رو به خاطر کمک مالی نمیشه کشت .

در پایان بهت میگم گرچه همونطور که صد بار فرمودم و ممد1 هم قبول کرد این فرموده احمدی نژاد هست خیلی از امت اسرائیل رو به زور به اونجا آوردن با اینحال حتی اگر به میل خودشون اونجا اومده باشن تا کسی رو نکشن و نظامی نباشن یا حالا...

به هر نحوی عمل نظامی نکنن و غیرنظامی و بی گناه محسوب بشن کشتنشون از دید اسلام گناه و از دید حقوق جنایت هست.


320:

انحراف .

انحراف .

انحراف .
در همين اسلام هم فرق انحرافي كم نبوده و نيستند و نخواهند بود .


321:

شما تکلیفت معلومه شما یک نژاد پرست به تمام معنایی و نه در دین جایی داری نه در حقوق بشر .

نژادپرستی خطرناک ترین عقیده در دنیاست.

و تنها عقید هست که باید جلوی انتشارش رو گرفت.
نوشته اصلي بوسيله rayan نمايش نوشته ها
مشكل اينجاست كساني كه وقتي حرف از اسلام مياد ياد باديه و چادر و پهن شتر ميفتند حرف از يهوديت كه ميشه رگ غيرتشان كلفت ميشه و يهوديت ميشود يه آيين اسماني و قابل تقدير كه هر كس ضدش حرف بزند فاشيست هست! اما همين آدمها در جاي ديگر ميگايشانند دين منجمد كننده ذهنهاست و اسلام هم همينطور! نميدونم شايد يهود در اينجا جزو اديان محسوب نميشود!! و شايد هم جريان باد و جهت باد مطرح هست!
یاالله !! به به رایان خودمون هم که با یهود مخالف بودن.
حدس میزدم از رفتار زننده ممد و اصرار شما به دفاع از اون که مشکلتون نظامی و غیرنظامی نیست بلکه از پايه و پایه مشکل دارید و عقیده خطرناکت رو باید باهاش برخورد کرد .
برای مدیران هم میهن متاسفم چنین تاپیکی رو باز نگه داشته تا نژادپرستانی که در بدترین جوامع دنیا هم محکوم هستند اینجا اینطور جولون بدن.
کثیف ترین دلها از اون یک نژادپرست هست.

او علاوه بر نداشتن وجدان و عاطفه خواستار قتل عام یک نوع از انواع بشر هست و رنگ پوست و زبان تنها معیاری هست که برای زنده گذاشتن انسان یا نابود کردنش قائله !!
لعنت بر نژادپرست کثیف.
دل یک نژادپرست از تکه گوشتی که توی سینه یک خوک هست هم کمتره...


322:

وقتی برای بحث درباره بدیهی ترین زشتیها چون نژادپرستی هم تاپیک ایجاد میشه باید هم اینقدر بی پروا بشید.

323:

برام مهم نيست بهم بگيد نژاد پرست بازم ميگم متنفرم از يهوديها محض توجه دوستاني كه منو نژاد پرست ميخونيد يهوديها غير خودشون رو اصلا به حساب نميارن ميبخشيد اينارو ميگما ولي خب ديگه تو قوانينشون زن ديگرون براشون حلاله اگه يه يهودي از يه غير يهودي دزدي كنه برن پيش يه قاضي يهودي حكم رو به نفع يهودي فراخوان ميكنن غير يهود براي اسايش يهود بوجود امده يهودي برترين شخص هست و ديگران فقط براي خدمت به يهود اومدن
خب شايد بگين اينارو ازكجا اوردي هيش وقت يهود نمياد علنا مه جا فراخوان كنه اين قوانين منه اينارو از جاهاي معتبري كه برام اومده دارم ميگم دليلي هم براي فرمودن مدرك نيست كسايي اينارو فرمودن و مكتوب كردن كه دارن با اين يهوديها سر و كله ميزنن
البته نافرموده نمونه دين يهود واقعي و اصلي اين چنين نبوده و به شدت تحريف شده بنا بر ميل خاخانها پايه ريزي شده وگرنه هيچ دين الهي اين گونه نيست
حالا هر جور دوست داريد برداشت كنيد بگيد من نژاد پرستم حتما بايد سرمون بياد تا باور كنيم

324:

راسي اين طور كه شماها ميگيد اونوخ خدا هم ميشه نژاد پرست قبول داريد كه قوم يهود نفرين شده هست و هميشه سرگردان خواهند بود پس اونوخ اينم ميشه نژاد پرستي ديگه چرا فقط يهود بايد نفرين شده باشه چرا فقط يهود بايد هميشه اواره باشه بيچاره يهوديا !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

325:

تو اینقدر اطلاعاتت کم هست که در 3 پست متفاوت , نوشتی خاخان !!!؟؟

در صورتی که خاخام درست هست .

چرا مثل همه ایرانی ها در مورد چیزی که

کوچکتری اطلاعی از اون نداری اظهار نظر می کنی ؟

326:

خاخام خاخان هر جور دوست داري حساب كن اينجا زنگ ديكته نيست كه بخاي از من غلط املايي بگيري.

شما كه اطلاع نداري چرا همه جا سرك ميكشي و نظر ميدي از نظرات شما در قسمتهاي ديگه فيض برديم نظرات ضد و نقيضتون نظراتي كه خيلي بي پايه و پايه هست.

راسي چرا اينجا اين طور مد شده كه هر كي نظري مخالف بقيه ميده بايد بهش انگ بچسبونن اره اقا من به شدت از يهوديا بدم مياد و با افتخار هم اينو ميگم حالا ميخاي بگي نژاد پرست بگو مهم نيست
حالا باز برو بگرد از من غلط املاي بگير زياد پيدا ميكني چون من ادبيات خاصي تو اس ام اس و فاروم دارم

327:

خب حالا كه به صورت جسته گريخته نوشتم و منو نژاد پرست ميخونيد البته مهم هم نيستا ولي يه سري كامل از عقايدشون رو مينايشانسم تا هم بفهميد چه خبره هم به حماقت يهود بخنديم

328:

عقايد يهود در کتاب تِلمود:


تورات ( عهد عتيقي ) که اکنون در دست يهوديان هست، اون تورات اصلي نيست.

بلکه تورات فعلي نوشته بعضي از دانشمندان يهودي هست

.بر همين تورات شرح ها و تفسيرهاي گوناگوني نوشتند که اين شرح ها را خاخان ( يوخاس در سال 1500 م ) جمع آوري کرد و چند کتاب ديگري که بين سال هاي ( 230 – 500 م ) نوشته شده بود به اونها اضافه کرد و نام اون را تلمود ( يعني تعليم و ديانت يهود ) گذاشت.

اين کتاب نزد يهوديان بسيار مقدس و در رديف تورات برنامه دارد


.حتي گرافت مي گايشاند: « بدانيد که فرمودار خاخام از فرمودار پيامبر بالاتر هست.» ( الکنز المرصود في قواعد اليهود – ص 33


)به قسمتي ازافکار يهود در تلمود توجه نماييد


:1-


خداوند از اونکه يهود را به چنين حالي گذاشته هست سخت پشيمان هست، به طوري که هر روز به صورت خود لطمه مي زند و زار زار گريه مي نمايد.

گاهي از چشمانش دو قطره اشک به دريا مي چکد، و اونچنان صدا مي نمايد که تمام اهل جهان اون را مي شنوند و آب هاي دريا به تلاطم مي افتد و زمين به لرزه در مي آيد
.2- هرگز خداوند از کار هاي ابلهانه و غضب و دروغ برکنار نيست.
3- قسمتي از شياطين از فرزندان آدم هستند.

آدم زني داشت از شياطين به نام ليليث که مدت 130 سال همسر آدم بود و شياطين از نسل او متولد شدند.

حواء در اين مدت 130 سال جز شيطان نزائيد زيرا او هم همسر يکي از شياطين شده بود
.
4- ارواح يهود از ارواح ديگران افضل هست، زيرا ارواح يهود جزء خداوند هست، همچنان که فرزند جزء پدرش مي باشد.

و روح هاي يهود نزد خداوند عزيزتر هست، زيرا ارواح ديگران شيطاني و مانند ارواح حيوانات هست
.
5- نطفه غير يهود مثل نطفه بقيّه حيوانات هست.
6- بهشت مخصوص يهود هست، و هيچ کس به جز اونها داخل اون نمي شود.

ولي جهنم جايگاه مسيحيان و مسلمانان هست و در اونجا فايده اي جز گريه و زاري عايد اونها نمي گردد، زيرا زمينش از گل و بسيار تاريک و بدبو هست
.
7- بر يهوديان لازم هست که املاک ديگران را خريداري نمايند تا اونها صاحب مِلک نباشند و هميشه سلطه اقتصادي براي يهود باشد.
8- پيش از اونکه يهود نفوذ و سلطه کامل خود را به دست آورد لازم هست جنگ جهاني بر پا شود، دو ثلث بشر نابود شوند.

در اين وقت، مدت هفت سال يهود اسلحه هاي جنگ را خواهند سوزانيد و در اين وقت هست که دندان هاي دشمنان بني اسرائيل بيست و دو ذرع خارج از دهانشان بيرون خواهد آمد
.
9- هنگامي که مسيح حقيقي پا به عرصه وجود گذارد، يهود اونقدر ثروت و مال خواهد داشت که کليد صندوق هايشان را سيصد الاغ نمي تواند حمل کند.
10-کشتن مسيحي از واجبات مذهبي ما هست و پيمان بستن با او، يهودي را ملتزم به اداء نمي نمايد.
11- رؤساي مذهب مسيحيان و هر که دشمن يهود هست بايد در هر روزي سه مرتبه لعن کرد.
12- کليساهاي مسيحيان که در اون سگ هاي آدم نما به صدا در مي آيند به منزله زباله خانه هست.
13- اسرائيلي در نزد خداوند از فرشتگان محبوبيت بيشتري دارند و از اعتبار زياد تري برخوردار مي باشند.
14- اگر يک نفر غير يهودي، يک يهودي را بزند مثل اون هست که به عزت الهيه جسارت کرده هست، و جزاي چنين شخصي جز مرگ چيز ديگري نيست و بايد او را کشت.
15- اگر يهوديان نبودند، برکت از رايشان زمين برداشته مي شد و آفتاب ظاهر نمي شد و باران نمي باريد.
16- سگ افضل از غير يهودي هست زيرا در اعياد بايد به سگ نان و گوشت داد ولي نان دادن به اجنبي و غير يهودي حرام هست.
17- ربودن اموال ديگران به وسيله ربا مانعي ندارد، زيرا خداوند شما را به ربا گرفتن از غير يهودي امر مي فرمايد.
18- غير يهودي هر چند نيکوکار و صالح باشد بايد او را به قتل رساند و حرام هست غير يهودي را نجات بدهيد.
19- تعدي و تجاوز به ناموس غير يهودي مانعي ندارد، زيرا کفار مثل حيوانات هستند و حيوانات را زناشايشاني نيست.
20- يهودي حق دارد زن هاي غير مؤمنه را به زور بربايد و زنا و لواط به غير يهودي عقاب و کيفري ندارد.
21- هر گاه يک نفر يهودي جلايشان زن خود با زني زنا کند، زن او حق ندارد مانع او شود يا بر عليه او شکايت کند.
22- قسم دروغ خوردن جايز هست مخصوصاً در معاملات با غير يهود.
23- ما ملت برگزيده خداوند هستيم بر همين پايه خداوند براي ما حيوانات انساني ایجاد کرده، زيرا مي دانست که ما احتياج به دو قسم حيوان داريم، يکي حيوانات غير ناطقه و بي شعور مانند چهارپايان و ديگري حيوانات ناطقه و با شعور مانند مسيحيان و مسلمانان و بودائيان.

و براي اونکه بتوانيم از همه اونها سواري بگيريم، خداوند ما را در جهان متفرق ساخته هست
.
يهود، دشمن بشريت
از اونچه بيان شد، افکار خطرناک يهود روشن شد، و اگر اسرائيل با اين عقايد باطل باقي بماند، جهان رايشان آرامش را نخواهد ديد.

اين فقط گوشه اي از عقايد باطل اين قوم هست که ذکر شد.

با دانستن اين عقايد ديگر نبايد از جنايات وحشتناکي که اونها مرتکب مي شوند تعجب نمود


.کشتن زنان و کودکان بي دفاع، بيرون کردن مسلمانان و مسيحيان از سرزمينهايشان با زور گلوله، جنايات هولناکي که قلم از نوشتن اونها شرم دارد همه و همه جزو اعتقادات و باور هاي باطل اين قوم خبيث مي باشد


.قراون کريم اين قوم را مورد مذمت برنامه داده هست تا جايي که پيامبران الهي اين امت لجوج را مورد لعنت برنامه دادند


.ü بدترين دشمن مؤمنان:
«


لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النّاسِ عَداوَةً لِلَّذينَ آمَنوا اليَهودَ و الّذينَ اَشرَکوا...

» ( مائده / آيه 82
)ü قومي پيمان شکن و تغيير دهنده کتاب هاي آسماني:
«


فَبِما نَقضِهِم ميثاقَهُم لَعَنّاهُم و جَعَلنا قُلوبَهم قاسِيَةً يُحَرِّفونَ الکَلِمَ عَن مَواضعه و نَسُوا حظّاً مِمّا ذُکِّروا بِهِ وَ لا تَزالُ تَطَّلِعُ عَلي خائِنَةٍ مِنهُم اِلّا قَليلاً مِنهُم.

» ( مائده / آيه 13 و مانند اون آيه 41
)چون يهوديان پيمان خود را شکستند ما اونها را از رحمت خايشانش دور ساختيم و دلهايشان را سخت و سنگين نموديم.

اونها کلمات الهي را تحريف مي نمايند و از محل و مسير اون بيرون مي برند و قسمت هاي قابل ملاحظه اي از اونچه به اونها فرموده شده بود به دست فراموشي سپردند.

هر روز به خيانت تازه و جديد ار اونها پي مي بريم مگر دسته اي اندک از اونها که از جنايت برکنارند


.ü نسبت دهندگان دروغ به خداوند:
«


وَ قالَتِ اليَهودُ يَدُ اللهِ مَغلولَةٌ غُلَّت اَيديهِم وَ لُعِنُوا بِما قالوا بَل يَداهُ مَبسوطَتان يُنفِقُ کَيفَ يَشاء...

» ( مائده / 64 و نيز بقره / 59، 75، 79
)( برخي ) يهوديان فرمودند دست خدا به زنجير بسته شده ( خداوند در جواب اين تهمت و عقيده باطل فرمود ) دست يهود در زنجير باد، و به خاطر اين سخن ناروا از رحمت خدا دور شوند.

( نه تنها دست خدا بسته نيست ) بلکه هر دو دست خدا گشاده و باز هست و هر طور بخواهد و به هر کس بخواهد مي بخشد.

( دو دست خداوند کنايه از قدرت خداوند هست
.

)
از آياتي که بيان شد معلوم مي شود که برخي يهوديان براي رسيدن به هدفشان دست به هر کاري مي زنند.

اگر چه لازمه اون تغيير کتب آسماني و تهمت زدن و دروغ بستن به خداوند و کشتن پيامبران باشد.

با قومي که چنين افکار پليدي دارند نمي توان کنار آمد.

تنها راه نجات امت دنيا و محفوظ ماندن احکام الهي و کتب آسماني، نابودي چنين افکاري در جهان هست

فعلا همينارو داشته باشيد و ببينيد از چه قوم كثيفي داريد طرفداري ميكنيد از قومي كه براي هيچ كسي هيچ ارزشي قائل نيست

329:

ماهیت شیطانی پروتکل‌های صهیون
یهودیان صهیونیست در مجموع ۲۴ پروتكل را به تصویب رساندند كه هر كدام حاوی یك سلسله قواعد و دستورالعمل های فكری و رفتاری خاصی هست كه تمامی یهودیان صهیونیست عالم ملزم به رعایت اونها می باشند.يهوديت و صهيونيسم

در اینجا مجال پرداختن به تمامی احكام، قواعد و دستورالعمل های موجود در این پروتكل ها نیست.

اما اونچه كه %د بیان اون هستیم گزینه ای از برخی پروتكل های جهنمی و شیطانی یهودیان صهیونیست هست كه از مجموع ۲۴ پروتكل اونان اخذ گردیده هست.


شناخت این محورهای راهبردی صهیونیست ها ما را نسبت به ماهیت خبیث و ددمنشانه اونان هرچه بیشتر آشنا می كند.

اینك بدون اینكه محورهای مورد نظر نیاز به توصیف و تشریح داشته باشد، نص عبارات پروتكل ها را از نظر خوانندگان محترم گذرانده و قضاوت را به عهده شما می گذاریم.يهوديت و صهيونيسم

● حق با زور هست
● قدرت یهودیت فراماسونری شكست ناپذیر هست هدف وسیله را توجیه می كند
● عواملی كه اتحاد كشورها را ناممكن می سازد
● چگونگی به دست گرفتن عنان افكار عمومی
● ترویج شرایط هرج و مرج و میگساری، عیاشی و تجمل پرستی
● اختلاف و كینه توزی در سراسر جهان
● حكومت های ظاهری و «مشاوران مخفی»
● ترور و وحشت در كاخ ها
● برافروختن آتش جنگ های محدود یا جهانگیر
● روش های فریب
● اعدام حتی برای فراماسون ها
● دستگیری و زندان كردن با كمترین شبهه مجازات قتل كارگران در صورتی كه با دستورات ما مخالفت كنند
● پیاده كردن اصول فراماسونری در تعلیماتی كه به ملت ها می آموزیم.

توده مانند انسان كور هست.


● افسانه حقوق ملت
● بردگی اقتصادی
● شكل های آینده بردگی
● شعار قدرت و تسلیم برده وار در برابر قراون
● جمع آوری پول های جهان
● پادشاه اسرائیل پدر همه جهان هست.

عقیم كردن برنامه های آموزشی دانشگاه ها
● قلمداد كردن ملت ها و اقوام به مثابه حیواناتی كه فقط آفریده شده اند تا «قوم برگزیده» بر اونان فرمان راند.

نابود كردن تمدن و تكه تكه نمودن ملت ها و اقوام و تخریب جامعه قبل از برپایی پادشاهی داودی
● از بین بردن جوامع پیشین و احیای اونها در شكلی نو
● تخریب اقتصادی، اجتماعی، مطبوعاتی و اخلاقی جامعه و پخش عمومی میكروب های واگیردار.


سپس محو ادیان و تمدن و تأسیس سلطنت داودی، دین موسی تنها دین جهان و پادشاه یهود، پاپ سراسر جهان می شود.يهوديت و صهيونيسم

آری مدت ها طول خواهد كشید تا آمریكا، انگلیس و كشورهای غربی از حالت تخدیر و بیهوشی یهودی خود بیرون آیند.

مهمترین عامل این بیهوشی نه طلا و زن و جاسوسی كه مسیحی نمایی هست.


یهودیانی كه در ظاهر مسیحی هستند اما باطنا بر یهودیت خود هستوارند.

اسلام آوردن یهودیانی هم كه سپس قرن پانزدهم میلادی وارد امپراتوری عثمانی شدند و در اونجا اسلام آوردند و به هدایت یافتگان موسوم شدند یك فریبی بیش نبود.يهوديت و صهيونيسم

یهودیان بارها خود را ساوقتدهی كردند.

اما دو ساوقتدهی بزرگ اونان یكی در حوالی انقلاب فرانسه بود و دیگری در نیمه قرن گذشته، در روزگار «كارل ماركس».

اونان سرانجام در سال ۱۸۹۷ برنامه خود را جمع بندی و تدوین كردند و مجموع اون را در قالب دستورالعملی سری به نام پروتكل ها ریختند.

يهوديت و صهيونيسم

آری شما خود قضاوت كنید.

جماعتی با چنین رویكردی نسبت به انسان، جامعه، تاریخ و آینده چگونه موجوداتی خواهند بود؟ آیا جنایات و وحشیگری های صهیونیست ها در رویارویی با حزب الله و مقاومت لبنان و فلسطین امری دور از انتظار بوده و خواهد بود؟

يهوديت و صهيونيسم

330:


دوست گرامی
من با اینکه با شک 1 شدیدا مخالفم اما با شما هم مخالفم چرا؟
برای اینکه تمام کمک ایران به ارتش حزب الله تمام اهداف پولیتیکی داره که 100% منافع تضمین شده ایران رو در ابنان و فلسطین ساپورت میکنه !
اون آقا جفنگ نمیگه این شمایید که سرتونو کردین زیر برف و داری میگی کسی منو نمیبینه !!!
یهود و صهیونیزم هر دو غده سرطانی اند ولی تازیان و اعراب هم کمی از اونها ندارند.نمیدانم چقدر تاریخ و مسایل تاریخ و سیاست را خوانده اند اما میشود فهمیئ هیچ !!!!!!!!
یهود و عرب دو تز مخالفند که هر دو به دنبال گرفتن جهان امروز و سلطه بر ملتها هستند ! باید شرم کنید که نام اعراب را با افتخار یاد کنید !!!
در این جنگ اگر اعراب پیروز شوند که بعید هست جا برای جنگ جهانی چهارم خواهیم داشت و اگر یهود پیروز شود که عجیب هم نیست باید فاتحه بشریت رو خوند به هر روی هر دو از یک قماش پست و نادرست هستند.

! اگر سند هم خواستید در گوگل یه چرخ کوچک نشان میدهد ایران در کجاست !!

331:


عالی دراز گوش مراقب باش چه نامی رو به زبون پستت میاری !!!
همین ایرانی بود که توی یهودی دربند رو از بابل آزاد کرد ، همین ایرانی بود که به فتنها شماناپاکان در دوره خشایار شاه قتل عام شدند و باز گذشت ایرانی بود که شما را جزو آدمها آورد ، مثل اینکه فکر کردی ایران هم اسراییل و طرفهای حسابت هم یک مشت کاسه بشقاب یا فلسطینی هستند؟؟؟
زیاد جو گیر نشو !!!
آهسته و پیوسته راه رو !!
ایرانی نه عربه نه یهودی و نه ....
ایرانی ایرانیه که مفتخره تمدنش برتره !! البته نه با دزدی مثل یهود !!!که تنها جعل تاریخ میکنه !!!
اینها رو فرمودم که بدونی اگه اینجا کسایی با بی زبونی حرف میزنند هیچ !!!

332:

يهوديت و صهيونيسم

در آمریکا روزانه 1759 روزنامه منتشر می شود که 61 میلیون آمریکایی اونها را دریافت می نمايند و تعداد بیشتری اون را ورق زده و می خوانند، علاوه بر این رقم حدود 668 نشریه هفتگی منتشر می شود که هر روز شنبه به دست آمریکاییان می رسد که این جراید توسط بیش از 1700 شرکت توزیع می گردد، که یهودیان بر نیمی از این وسائط و جراید سلطه کامل دارند و در نیم دیگر اون اعمال نفوذ می نمايند، و اما مجلات هفتگی آمار اون در سال 1981 بالغ بر 8000 نوع مجله بوده هست.


روزنامه نیویورک تایمز یکی از مشهورترین و پرتیراژترین جراید آمریکاست که این روزنامه به سال 1896 میلادی در گیر و دار یک بحران مالی توسط "آدولف اوش" یهودی روسی الاصل خریداری شد و صاحب اون که در سال 1841 این روزنامه را تاسی کرده بود " هنری رانموند" از اون خلع ید کرد، صاحب فعلی این روزنامه N.Y.T.

آرتوش اوش سالزبرگ می باشد که علاوه بر مالکیت یک خط تلویزیونی به عنوان منبع خبری مادر، برای دیگر روزنامه ها عکس.

رپرتاژِ مخابره می کند.
روزنامه " واشنگتن پست" سپس نیویورک تایمز مشهورترین و پرتیراژترین روزنامه هست که در قشر اصحاب ادارات وکارمندان دولت توزیع می شود و نظرات سیاسی را به سیاستمداران القاء می کند.

این روزنامه به سال 1981 روزانه 620 هزار نسخه منتشر می شده هست، این روزنامه تحت سلطه مالی و اداری یهود می باشد و در هر مساله دیدگاه صهیونیست ها را بیان می دارد، این روزنامه فعلاً توسط " کاترین مایرگراهام" دختر میلیونر یهودی اداره می شود.


"دیلی نیوز"، "نیویورک پست" با تیراژ 740 هزار نسخه در روز و هستار و سان تایم با تیراژهای بالا در ملکیت ویلیام هرست همسر ماوریول دیویس یهودی می باشد، به اضافه مجله خانگی Good House Keeping روزنامه فنی و تخصصی آمریکا میز تحت سیطره اختاپوس صهیونیزم برنامه دارند، مانند مجله سینمایی فایتی که بیان نماينده آراء 171 شرکت سینمایی هست که اغلب صاحبان اونان یهودی می باشند


مجله فایتی که در میان علاقمندان به سینما توزیع می شود بیشترین نقش را در انتخابات همايش آمریکا دارد، چرا که می تواند از لوازم سینما و هنرپیشه ها در فعالیت های انتخاباتی هستفاده کند.
این مجله پیوسته شعارها می دهد، وظیفه علنی اون مشروعیت بخشیدن به نظام صهیونیستی و ارائه خدماتی هست که توسط اسرائیل در خاور میانه به مصالح آمریکا تقدیم می شود.


در جراید هفتگی، مجله تایم و نیوز ویک پر تیراژترین مجلات آمریکا هستند که نه تنها در آمریکا بلکه در سراسر جهان توزیع می گردند.
مجله نیوز ویک با تیراژ 3 میلیون نسخه در هفته به سال 1933 تاسیس شد.لیکن به سال 1937 به طور کلی تحت سیطره صهیونیزم در آمد.


مجله تایم نیز 5/4 میلیون نسخه در هفته پخش می شود که متعلق به مالک یهودی اون، "جان می یر" می باشد و دهها صهیونیست در تهیه و توزیع اون کار می نمايند.


سردبیر مجله تایم Henry Geunwald می باشد.نامبرده صاحب کمپانی انتشاراتی "اسپرت ایلوستریتد"، "مونی"، "لایف"، "پی یل" و "فورچون" نیز می باشد و این مجموعه مشترکاً دارای 140 سیستم تلویزیونی می باشند.


مجله اخبار آمریکا و گزارشهای جهان با تیراژ 5/2 میلیون نسخه در هفته که یک مجله محافظه کار هست نیز به سردبیری M.

Stone
یهودی تهیه و توزیع می شود.


بزرگترین مجله سینمایی و فنی T.V.Guide با تیراژ 20 میلیون نسخه در هفته متعلق به بزرگترین میلیونر صهیونیست آمریکایی W.Annenberg هست.

اونن برگ همان یهودی ثروتمندی هست که برنامه بود شاه معدوم در ویلای اختصاصی او در کالیفرنیا سکونت کند.


یهودی هسترالیایی روبرت مردوخ صاحب جریده تایمز لندن در آمریکا نیز صاحب روزنامه نیویورک پست و چندین مجله بزرگ و کوچک می باشد که مجله "استار" و "نیویورک مگازین" از ان جمله می باشند.


مجلات مربوط به مسائل اقتصادی و نشر اخبار فنی و صنعتی و موسسه ماليی نیز غالباً در دست یهودیان می باشد که به عنوان مثال می توان مجله "بیزینس ویک" را نام برد که در سراسر عالم منتشر می شود.


در ایالات مختلف آمریکا نیز تسلط یهودیان در مطبوعات را می توان ملاحظه کرد.

در شیکاگو بزرگترین روزنامه ایالت شیکاگو یعنی "شیکاگو سان تایمز" در اختیار یهودیان هست.


تیراژاین روزنامه در سال 1981 بالغ بر 670 هزار نسخه در روز بوده هست. روزنامه های ایالتی که بیشتر جنبه منطقه ای و محلی دارند خیلی صریحتر از مقاصد صهیونیست ها حمایت می نمايند.


روزنامه شیکاگو سان تایمز در مخالفت با مسلمانان و اعراب سابقه طولانی و مفصلی دارد.بسیاری از این روزنامه ها که موضع چپی دارند پایگاه مخالفت با اسلام می باشند


مجله دیگری که مجله عالمی به حساب می آید مجله "ناشنال ژئوگرافیک" هست که حاوی جدید ترین اخبار جغرافیایی و نقل های اقلیمی می باشد، سالانه 11000000 نسخه از این مجله به سال 1981 چاپ می شد که اکنون افزایش یافته هست.


مهم این هست که در عین حال که در امریکا آزادی مطبوعات حکفرماست و هر کسی می تواند حرف خودش را و مکتبش را بگوید، معذلک هیچ نشریه و مجله ای در اختیار اعراب و فلسطینیان و مسلمانان نیست که بتواند مواضع اونان را بازگو کند.

در حقیقت سانسور طبیعی و عظیمی بر همه مطبوعات و رسانه های گروهی به طور هماهنگ حاکم هست که هر صدای مخالفی را خاموش کرده دست به تحریف می زنند.


هموقت با حمله آمریکا به عراق، همه جراید و مطبوعات و کانالهای رادیو و تلویزیونی به طور هماهنگ به شستشوی افکار پرداخته، عراق را یک خطر اتمی معرفی کردند و زمینه برای مشروعیت حمله به عراق را در طی 48 ساعت فراهم ساختند.


در آمریکا گاهی برخی روزنامه ها مواضع مختلف داشته با یکدیگر در رقابت می باشند.در حالیکه هر دو روزنامه مخالف و رقیب متعلق به یک موسسه یهودی می باشد و صهیونیزم نفوذ خود را در هر دو جناح موافق و مخالف حفظ می کند.به طور مثال :


- روزنامه صبح "نیوز" رقیب روزنامه عصر "تایمز" در ایالت آلاباما هانتزویل.
- روزنامه "رجیستر" رقیب روزنامه عصر "پرس" آلاباما "موبیل".
- روزنامه پست هستاندارد رقیب روزنامه عصر هرالد ژورنال سیراکیوز نیویورک.
-روزنامه پاتریاوت رقیب روزنامه عصر نیوز در پنسیلوانیا "هارسبورگ" می باشند و در عین حال همه این روزنامه ها متعلق به خانواده ثروتمند نیو هاوس مهاجر یهودی روسیه ای و از خاندان "ساموئل نیو هاوس" امپراتور بزرگ و مشهور جهان مطبوعات می باشد که صاحب 28 روزنامه، 20 مجله و 7 موسسه انتشاراتی از قبیل Vintagu، Pathion، Fawcett و بیش از 20 ایستگاه تلویزیون Cable-T-V- می باشد و هیچ خبری خارج از امپراطوری عظیم اینان نخواهد بود و هیچ نویسنده و ناشری قدرت فرار از حیطه حکومت اونان را ندارد.


333:

مگر در ايران نايشانسنده و ناشري هست كه قدرت فرار از حيطه ي حكومت نايب امام وقت را داشته باشد ؟

334:

يهوديت و صهيونيسم

در سال‌های اخیر علاقه امت غرب به پدیده هولوکاست افزایش‌یافته هست.

تحقیقات نشان می‌دهد که حجم مطالب منتشر شده در رابطه با هولوکاست در دهه 1990 ده برابر دهه‌های 1940 و 1950 میلادی هست.

این موج علاقه به کشف حقایق تاریخی و مقابله با تبلیغات‌ها‌لیوودی و ژورنالیستی و تاریخنگاری رسمی به ایجاد یک مکتب جدید تاریخنگاری انجامیده که به تجدیدنظرطلبی (رویزیونیسم) یا تاریخ واقعی معروف هست.
يهوديت و صهيونيسم
معمولاً از «پل رازینیه» فرانسوی به‌عنوان بنیانگذار این مکتب یاد می‌نمايند.

رازینیه در وقت جنگ دوّم جهانی از اعضای جنبش مقاومت فرانسه بود که به‌وسیله گشتاپو دستگیر شد و به اردوگاه «بوخنوالد» اعزام گردید و تا پایان جنگ در اردوگاه‌های مختلف نازی زندانی بود.

پس از جنگ وی عالی‌ترین نشان مقاومت را از دولت فرانسه دریافت کرد و سپس به عرصه تحقیقات تاریخی روی آورد، در زمینه جنگ دوّم جهانی به تحقیق و انتشار کتاب پرداخت و از جمله به ترسیم وضع اسفناک اردوگاه‌های جنگی نازی دست زد.

ولی او بتدریج در جریان تحقیقش به نظراتی رسید که تصویر رسمی را کاملاً نفی می‌کرد.

رازینیه فراخوان نمود کهاولاً، افسانه اتاق‌های گاز برای کشتار زندانیان - اعم از یهودی و غیر یهودی - مطلقاً صحت ندارد. ثانیاً، در دوران جنگ هیچ سیاستی از سوی آلمان برای کشتار جمعی یهودیان اروپا وجود نداشته هست.

ثالثا، یهودیان کشته شده در دوران جنگ بین 900 هزار تا یک و نیم میلیون نفر هستند نه 6 میلیون نفر و این افراد مانند دیگران در جریان جنگ یا در اثر بیماری‌های مسری، به‌ویژه تیفوس، از بین رفتند.
يهوديت و صهيونيسم
امروزه دو مورخ صاحب ‎نام به‌عنوان مهم‌ترین هواداران مکتب تاریخنگاری واقعی شناخته می‌شوند: اولی، «دیوید ایروینگ» انگلیسی هست.

ایروینگ مورخ بسیار معتبری هست در حدی که برخی نشریات سرشناس انگلیس نوشته‌اند هیچ کس نمی‌تواند درباره جنگ دوّم جهانی کار کند و پروفسور ایروینگ را نادیده بگیرد.

او اولین کسی هست که خاطرات 75000 صفحه‌ای گوبلز را به‌دست آورد و روی اون کار کرد.

این خاطرات به‌مدت 50 سال برای مورخین ناشناخته بود و در آرشیوهای سری ارتش سرخ شوروی نگهداری می‌شد.
ایروینگ پس از یک کار شش ساله بر روی اسناد سری شوروی سابق اولین بیوگرافی کاملاً مستند هیتلر را منتشر کرد با نام جنگ هیتلر که جنجال فراوان به‌پا نمود و کار وی را به دادگاه کشانید.

ایروینگ در کتاب جنگ هیتلر مدعی هست که اصولاً در دوران جنگ هیچ نوعی از کشتار یهودیان (هولوکاست) در کار نبوده هست.
يهوديت و صهيونيسم
شارون و هیتلر

ایروینگ نشان داد که مهم‌ترین اسناد جنگ دوّم جهانی همه به‌طور مرموزی مفقود شده‌اند.

بسیاری از یادداشت‌های روزانه سران آلمان و ایتالیا که تا مدتی پیش در آرشیوهای شوروی سابق و آلمان و سایر کشورهای اروپایی موجود بود به سرقت رفته و پنهان یا معدوم شده هست.

او از جمله اشاره می‌کند به یادداشت‌های روزانه موسولینی که وقتی موجود بود و اکنون نیست.

ایروینگ معتقد هست که اولاً، در آشویتس و سایر اردوگاه‌های نازی اتاق گاز وجود نداشته هست.

ثانیاً، هیتلر هیچ اطلاعی از وجود اتاق‌های مرگ و برنامه ساوقت‌یافته برای کشتار یهودیان نداشته هست.

(ایروینگ برای کسی که بتواند ثابت کند هیتلر از هولوکاست مطلع بوده جایزه‌ای به مبلغ 1000 پوند تعیین کرده هست.) ثالثاً، یک توطئه جهانی وجود دارد که به مورخین اجازه تحقیق بیطرفانه و برکنار از پیشداوری در زمینه هولوکاست را نمی‌دهد.

رابعاً، رقم شش میلیون کشته یهودی در جنگ دوّم صحت ندارد و تعداد مقتولین یهودی کمتر از یک میلیون نفر هست که در اثر بیماری یا در جریان جنگ، مانند دیگران، کشته شده‌اند نه در اثر طرح ساوقت‌یافته امحاء جمعی.
يهوديت و صهيونيسم
يهوديت و صهيونيسم
دومین مورخ سرشناس هوادار مکتب تاریخنگاری واقعی، «رابرت فوریسون» فرانسوی هست.

پروفسور فوریسون و خانواده‌اش نیز، مانند رازینیه، در وقت جنگ از آلمانی‌ها آزار فراوان دیده بودند.

او مؤلف کتاب‌های متعددی هست و ثابت می‌کند که اتاق گاز و سیاست امحاء جمعی یهودیان صحت ندارد.

فرد صاحب ‎نام دیگر در این عرصه فرد لوختر آمریکایی هست.

لوختر مورخ نیست بلکه مهندس متخصص ساختمان زندان هست.

او برای تحقیق به لهستان رفت و در بازگشت نقل 196 صفحه‌ای خود را منتشر کرد که به نقل لوختر معروف هست.

او در این نقل وجود اتاق‌های گاز را منکر شد.

او ثابت کرد که اتاق‌های گاز در آشویتس و سایر اردوگاه‌های لهستان پس از جنگ دوّم جهانی با هدف جلب توریسم به‌وسیله حکومت کمونیستی لهستان احداث شده است.

در این زمینه افراد سرشناس دیگری نیز کار کرده‌اند: گرمار رودلف مؤلف کتابی در انکار اتاق‌های گاز آشویتس هست.

ارنست زوندل کانادایی کتابی نوشته با عنوان آیا واقعاً شش میلیون نفر کشته شده‌اند؟ دیوید هوگان کتابی دارد با عنوان افسانه شش میلیون نفر.

دکتر بروزات تحقیقی دارد درباره اتاق‌های گاز در داخائو و اثبات می‌کند که نه در داخائو، نه در بوخنوالد و نه در سایر اردوگاه‌های آلمانی اتاق گاز برای کشتار یهودیان و سایر زندانیان وجود نداشته هست.

و بالاخره رژه گارودی، عضو جنبش مقاومت فرانسه در وقت جنگ دوّم، که او نیز، بر پايه تحقیقات محققین پیشفرموده، نشان می‌دهد که هولوکاست صحت ندارد و یک افسانه ساختگی هست.335:

رقم 6 ميليون نفر ، عددي هست كه رودولف هس ، رئيس اردوگاه آشايشانتس در دادگاه بين المللي نورنبرگ فراخوان كرد .
هيملر ، رئيس نيرايشان s.s ، نيرايشاني به نام نيروهاي اقدام ايشانژه تداريك ديد كه تنها وظيفه شان به رگبار بستن يهوديان بود .‌( كه تصاايشانر اون الاون موجود هست )

336:

اینها که میگی عقاید همه افراد از نوع یهود نیست.

اینکه عقایدشون نژادپرستانه هست درسته ولی تو هم داری نژادپرستی میکنی و عین خودشونی.
تو اشتباهت اینه که به خاطر عقیده عده ای از امت با نژادشون دشمنی.


337:

اگر قراره یه یهودی از لحظه تولد هیچ مقبولیتی نداشته باشه و کرامت ذاتیش رعایت نشه این آیات قراون نژادپرستی هست و اوج بی عدالتی .


338:


تو افتخار میکنی از اینکه مثل چنگیز که اومد زن و بچه رو به خاطر اینکه دشمن خودش میدونست تار و مار کرد فکر میکنی؟؟؟
تو الان نژاد یهود رو اعم از بزرگ و کوچک منفور میدونی؟ یه بچه 3 ساله که نفرت نمیخواد که...


339:

عکسهایی که گذاشتی اون سومیش خیلی دردناک بود.
ولی albert هم مثل این سرباز اسرائیلی فکر میکنه.

تنها فرقشون اینه که اون نسبت به نژاد فلسطینه اینه نسبت به یهود.
اگر میخواهید با افکار کثیف یهود مبارزه کنید مثل خودشون رفتار نکنید.


340:

سلام ،
قبول دارم در عقیده نباید ما مثل اونها باشیم ولی در مبارزه و جنگ باید قبول کرد که شرایط نابرابری بین فلسطین و اسرائیل وجود داره !

341:

به نظر من هیچ سنخیتی بین هیتلر و فلسفه وجودی او که به تبیین هایدیگر رسید و قوانین مسخره و مظلوم نمایانه صهیونیسم وجود نداره .

صهیونست تفکر ضد بشری هست که باید نابود شود .

هر کس صهیونیست ستیز نیست انسان ستیز هست
.

حالا این صهیونیست میخواد در زمره یهویدیت باشه یا هر چیز دیگه ای ، مهم زوال، انحلال و نابویه اونه .هیتلر هرگز امت رو مجبور به کاری نکرد و هرگز هم قصد نداشت دنیا را تصرف کند .
همین امروز در خود آلمان اگر در باب مقبولیت رایش سوم , رفراندم بگذارند ؟؟؟ با نگاهی به مدیریت هیتلر می توان فهمید چگونه امت آلمان هیتلر را دوست داشته اند.
پس پایان جنگ اول امت آلمانها سرشکسته و سرافکنده مجبور بودند تا آخرین قران هزینه گلوله کشور های پیروز را بدهند.آلمان اجازه نداشت نیروی هوایی ودریایی و نیروی زمینی داشته باشد.تورم زیاد وبی کاری(نزدیک 6 میلیون نفر بی کار) و از سوی دیگر پوچ شدن امت آلمان از سوی دیگر و فشار پیروز شدگان جنگ اول , بررنج امت آلمان می اضافه کرد .

در صد زیادی از این مصائب، به یهویدیان بی سر و پا بر میگردد (چیزی که هیتلر مدام در نوشته ها و کتب و سخنرانی های خود اذعان میکرد ) و امرروز همون یهودیان با سیاق دیگری به جان ملت بد بخت فلسطین افتادند .


به راستی آیا کسی میداند علت دشمنی هیتلر با یهودیان چه بود ؟
و ای کاش میدانستید , صهیونیسم امروز هزاران بار خطرناکتر از نازیسم دیروز هست .

امروزه قوانین حقوقی و تعصباتی که نسبت به نازیسم وجود دارد چشم عقلانی انسانها را در مقابل این قضیه مسدود نموده
.


342:

خب جنایات اسرائیل و صهیونیسم که محکومه ولی یک قوم که کوچیک و بزرگ نباید از لحظه تولد منفور شناخته بشه.

یهودستیزی یعنی دشمنی با هر انسانی که تبارش از یهود باشه یعنی اگر یک نوزاد تبارش یهودی مشخص بشه باید منفور باشه!! اگر ملاک کشتار امت تاریخ بود باد ما هم میرفتیم مغول ها رو به خاطر جنایات اجدادشون میکشتیم.

ولی معیار نفرت تو باید عمل همون فرد باشه نه تاریخ و نژادش.
حالا اون یهودیهایی که هیتلر کشت چه گناهی داشتند؟
هر کدوم از اونا یک فلسطینی روکشته بود؟!!! اصلاً عقاید صهیونیستی رو کی داره؟ اون بچه ها و مادراشون که توی حملات هیتلر این بیمار کثیف کشته شدند؟
نژادپرستی بیماریه و پیروی از اصل و عقل نیست.
برای همینه که امثال تو و رابرت با مباحثه قانع نمیشن.


343:


خيلي ساده هست
ولي تعجبي هم نداره كه تو نمي فهمي

من از شما و امثال شما در مورد كمك چند صد ميليون دلاري ايران به فلسطين مدرك خواستم

كه تو چنين كولي بازي در اوردي كه من تعجب كردن
وفرمودي مگه اينجا دادگاهه كه مدرك مي خواي و از اين حرف ها

چند پست بعد تايشاني كه براي يه مدرك خشك خالي اينقدر كولي بازي در اورده بودي
از من در مورد اون حرفي كه در مورد روستاها زده بودم مدرك خواستي
كه من برات مدرك اوردم
و به شدت ضايعت كردم
حالا من هر چي تلاش مي كنم كه تو يه مدرك در مورد كمك چند صد ميليون دلاري ايران به فلسطين بياري
به نتيجه نمي رسم
اگر هم مدرك نياوردي اشكال نداره
به اندازه كافي خيت شدي تو و رفيقات
فقط خواهشي كه ازت دارم
يه حرفي بزن كه بعدا خودت توش نموني

344:

من پیشتر هم فرمودم نظری در مورد فلسطین و اسرائیل ندارم و برایم اهمیتی ندارد و یا بهتر هست بگویم در درجه اول اهمیت برنامه ندارد.

بگذارید تا آخرین نفر از هر دو گروه در جنگ کشته ‌شود.

چیزی که کمی اهمیت بیشتری برای من دارد کاریست که ما در این میانه انجام می‌دهیم.

اگر سیاست به ما بگوید منافع ما در ادامه جنگ هست و یا ما می‌توانیم در این آب گل آلود ماهی بگیریم.

از نظر من درست نیست که دیگران را به کشتن دهیم و خود در این میان تاج بر سر نهیم.

ولی گویا سیاستی که شما از اون حرف می‌زنید این کار را مجاز می‌داند.
من نفرمودم که فلسطینی‌ها در مقابل حملات اسرائیلی‌ها در خانه بنشینند.

که این احمقانه‌است.

من در مورد دیگر حکومت‌ها و کشور‌ها بود.

شاید اگر به خاطر منافع خود آتش جنگ را شعله‌ورتر نمی‌کردند حالا جنگ تمام شده بود.

345:


شما بيشتر اسباب خنده من رو فراهم كرديد
لابد انتظار داشتيد
راديو اسراييل بياد اين خدمات رو براتو بگه كه باور كنيد
هيچ پيش خودت فكر كردي كه چرا احمدي نژاد بشدت در نزد قشر فقير و روستاييان محبوبه
اگر فكر نكردي و نمي دوني
همون بهتر كه فكر نكني و ندوني
به خودت هم خيلي فشار نيار

مقايسه ايران با اين كشور ها درست نيست
ايران 8 سال در گير جنگ و 30 سال سخت ترين تحريم ها رو تحمل كرده
وقتي ما در اثر تحريم هواپيما نداريم و سي 130 هامون تپ و تپ سقوط مي كنه تو بايد عمق اين تحريم ها رو ببيني و ما رو با اين كشور ها مقيسه نكني
با اين حال
سرعت پيشرفت ما در جهان بي نظيره
اصلا برام مهم نيست كه تو چيزي رو باور كني يا نه ميلي خودتو كساني كه بايد ببينن مي بينننكساني هم دلشون نخواد ببينن نمي بينن
خير پيش

346:

خودتی
اگه راست میگی نقل قولم رو بیار

347:

ممد !
اونی که بهت فرمود كمك چند صد ميليون دلاري ايران به فلسطين من نبودم و هیچ ادعایی هم نکردم.
تو میخوای فکر کنی شکست خوردم؟ باشه راحت باش تا اموراتت بگذره.
تو هم یه نژادپرستی و حرفات هیچ ارزشی نداره.


348:


احمدی‌نژاد محبوب هست
گویا شما فکر کردید که ما امت فقیر و روستاییان را ندیده‌ایم.

از طرفی طبیعی هست که وقتی یکی شعار (و فقط شعار) حمایت از دسته‌ای را بدهد اون دسته طرفدارش می‌شوند.

اگر احمدی‌نژاد شعار حمایت از خرها را هم می‌داد خرها به او رای می‌دادند و شما حالا می فرمودید پیش خرها محبب هست.
تحریم و جنگ و نداشتن هواپیما و رابطه با کشورهای پیشرفته دنیا از دستاورد‌های همین حکومت هست.
توقع ندارید که امت ما با تحریک حکومت هرساله چند بار مثل امروز به خیابان بریزند و خواستار مرگ نیمی از امت کره خاکی باشند.

و در مقابل کشورهای صاحب صنعت آخرین دستاورد‌های خود را به ایران بدهند.

داشتن رابطه خوب با کشورهای دیگر از جمله کشورهای صاحب صنعت از امتیازات بزرگ یک حکومت هست که این حکومت ندارد.
وقتی ما در اثر تحریم هواپیما نداریم و سی 130 های ما به قول شما تپ و تپ سقوط می‌نمايند و هم میهن‌انمان کشته می‌شوند مقامات کشور چه می‌نمايند؟ این را توطئه دشمنان نظام و آمریکای فلون فلون شده می‌دانند.

به جای اینکه راهی برای فرار از تحریم و گرفتن هواپیماهای بهتر و یا قطعات بهتر پیدا نمايند.
شوربختانه گردانندگان حکومت هم چون شما اصلا برایشان مهم نیست که امت کشورشان چه فکر می‌نمايند و چه می‌خواهند.

349:


نه لازم نيست خانمي
من از شما ابدا مدرك نمي خوام
شما به حول قوه الهي در ارائه مدرك يد طولاني داريد
يادتون مي ياد؟؟؟


مي دوني كسي كه از چيزي اطلاع نداره
نبايد در مور اون چيز اظهار فضل كنه
كه به اين شكل فجيع خيت بشه

الان برات واضح تر مي گم

تو مي گي به حزب الله كمك مي كنييم
من مي گم به حزب الله كمك نمي كنيم
تو ميگي دولت در خدمات رساني به روستاها ضعيف بوده
من مي گم دولت در خدمات رساني به روستا ها بسيار قايشان عمل كرده


خب

حالا ما چه جوري مي تونيم حرفمونو به هم ديگه ثابت كنيم
اگر نتونيم كه اصلا اومدن به اين فاروم ها كار اشتباهيه

تا اينجاشو فهميدي ؟؟خيلي تلاش كردم ساده بگم

حالا ما براي اينكه به هم ديگه حرفمونو ثابت كنيم بايد از يه منبع موثق مدرك بياريم
نبايد از كلمه دليل و مدر ك بر افروخته بشيم

خب شمايي كه نمي توني به اسناد وزارت اطلاعات دست پيدا كني چرا
مي گي ايران به حزب الله كمك مي كنه{به فرض هم كه واقعا كمك كنه}
دليلتون براي اين حرف چيه
خب دليلي نداريد
پس سعي نكنيد خيلي صفحات اين فاروم رو با ادعاهاي واهي زياد كنيد

خير پيش

350:


ارباب فاشيست ما بهتر از تمامي صهيونيست هاي داخل و خارج اين سايت هست

351:

اونی که خیت شده اونه که از صفحه 8 گرفته تا اینجا به هر کسی باهاش بحث کرده توهین تحویل داده نه به قول شما مدرک
جک نگو ممد جون اون مقاله هم مدرک نبوده که نوشته یک بی نام و نشان بوده و اصلاً از تحصیلاتش کسی خبر نداره(به جز نقل قول هاش) و نتیجه گیری من درآوردی اون و شما اعتباری نداره.
پس تو خیط شی نه خیت

352:

اصلاً هم با حرفت موافق نیستم که برای هر حرفی مدرک بیاریم یعنی تو ذره ای اعتبار برای عقل کاربرهای هم میهن قائل نیستی؟

353:

هیچ کس نمیگوید کودک به دنیا آمده یهودی صهیونیست هست .
اما اون وقت که بزرگ گردد صهیونیست شود ، باید
نابود شود .

وگر اوست که نابود میکند .


354:


ارامان هامون مشخصه خودت هم مي دوني
پس منتظر جواب از من نباش كه اگر جوابت رو هم بدم
تو براي انگ در اوردن توش هستادي
فقط اينو بگم
اين ارمان ها براي تمام ايرانيان و انقلاب مون مي باشد

355:

یعنی علم غیب گویی و پیش گویی دلیل کشتاره؟
میدونی توی کشور خودمون یهودی هایی هستند که کاملاً در صلح با ما هستند؟
میدونی خیلی از کودکان اسرائیلی وقتی بزرگ شدند فلسطین رو ترک کردن؟ چرا به خاطر احتمال ضعیفی که میدی که شاید این کودک روزی قاتل بشه اون رو بکشی؟؟؟

356:فقط و فقط اينو بخون كه دوست خوبم خانم لونا جمع اوري كردند


خداوند در قراون كريم فرموده :

" و قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم "
" و در راه خدا با كساني كه با شما مي جنگند جهاد كنيد "

مطمئنا" تا اينجا براتو قابل دركه و باهاش مشكل نداريد .

اما در ادامه همين آيه خداوند معناي دقيق مقابله به مثل را يادآور مي شود و مي فرمايد :
" و اقتلوهم حيث تقفتموهم و اخرجوهم من حيث اخرجوكم "
" هر جا مشركان را يافتيد بكشيد و از شهر و ديارشان برانيد ، چنان كه اونان شما را از وطن آواره كردند "
***********
همانند اسراييلي ها كه شما رو اواره كردن شما هم اون ها رو اواره كنيد
مشخصه كه در اواره كردن اسراييلي ها غير نظاميانشون هم ضرر مي كنن

و همين طور اين آيه :
" فَمَنِ اعْتَدَي عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواعَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَي عَلَيْكُمْ "
" هر كس بر شما تجاوز كند ، به مانند اون بر او تجاوز روا داريد "

357:من از مديران سايت خواهش دارم به اين اقا مجتبي يه تذكر چيزي ...بدن
داره به تمام مخالفاش توهين مي كنه
يعني چي نژاد پرست
حرف زشتيه
اقا مجتبي اينقدر به هر كسي كه مخالفت بود توهين نكن

358:

(ان قیافه خودت شد حالا)

359:

ایشون حتی خودشون هم قبول کردن که نژادپرستن مدیرا هم کارشون اگه درست بود این تاپیک نژادپرستانه رو میبستن(میبندن ایشالا)

360:


اي كافر به بنده هاي خدا كه توهين مي كني با خدا و كلام خدا هم توهين مي كني
اخه تو در مقابل خدا چه ارزشي داري كه اينجوري كلام خدا رو منكر مي شي
كافر

361:


من از شما خواهش دارم كه به ديگر كاربران توهين نكنيد از جمله اقاي البرت
در اين سايت همه ازادند كه نظرات خودشونو بگن

362:

کم آوردی گیر میدی به الفاظم؟
ای ای ای از دست تو ممد

363:

کافر خودی درست حرف بزن
دیگه خیلی رودار شدیا
مسلمه قراون برای همه انسانها فقط ایمان رو ملاک برنامه داده تفسیر ایشون اشتباه بود چون عده ای از قوم یهود رو با نژادش اشتباه گرفت.
مسلماً خدا اینقدر ابله نیست که یک بچه دوساله رو گمراه فرض کنه

364:


اي بي تربيت
خودتي يعني چي ؟
تو بلد نيستي بهتر حرف بزني
انگار بند نافشو با توهين بريدند
بسه ديگه اين همه توهين

اين هم از اول ماجرا ي نقل قول
چند مساله
اولا
ما به فلسطين كمك چند صد ميليون دلاري از دهان كودكان ايراني نمي كنيم
اگر مدرك براي ثابت كردنش داري
بسم الله
و اگر نه فرمودنش خطاست


مساله بعد
من كاري ندارم فلسطيني ها از ايراني ها خوششون مي ياد يا نه يا عكس چه كسي رو تايشان خونشون مي زارن يا شيعه هستن يا سني


وظيفه من به عنوان يك مسلمان در قبال ديگر مسلمانان بسيار واضح و روشنه
و اين وظيفه رو انجام مي دم

در نتيجه خيلي به خودت فشار نيار

مگه اینجا دادگاه هست که میگی بری هر حرفی دلیل آرود
اصلاً تو که میگی تنها راه نجات فلسطین این جنایات حزب الله هست مدرک بیار که تنها راه همینه.

اصلاً پیش بینی ها و نظریات خودت رو اثبات کن.

اصلاً ارجحیت دل بر خدا رو اثبات کن.

چرا اینقدر حرف مفت میپرونی که خودت توش بمونی؟؟؟


منظور هر كسي رو مي شه از پست هاش فهميد
من ثابت كردم كه بله اينجا دادگاه هست و مدرك اوردم و تو هم كه منو به خاطر مدرك سرزنش ميكردي
بايد مدرك بياري از تمامي ادعا هات
و ادعا هاي رفقات

365:


من فكر نمي كنم كه تو شكست خوردي
من مطمئنم كه تو شكست خوردي
كاري هم به امورات من نداشته باش كه چه جوري مي گذره

من دارم بهت هشدار مي دم اينقدر با اين واژه {نژاد پرست} به ما توهين نكن

حالتو مي گيرما
خود داني

366:


برادر عزيزم
دوست عزيزم اقاي Naakas
من شما رو خيلي دوست دارم
و همينطور تمامي هم وطن هام
خواهش دارم كه دنباله اين بحثو رو نگيريد و نگيريم
كه به نتيجه اي نمي رسيم
من هرچي بگم شما انكار مي كنيد
و شما هر چي بگيد من انكار مي كنم
در ضمن اين فاروم جاي اين بحث نيست
ازتون معذرت مي خوام
اميدوارم منو ببخشيد
يا علي

367:


اي بابا چه ذهن منحرفي داري
فقط به خاطر يه كلمه {خانمي } تا كجا ها مي ري
برو خودتو درست كن
ما هم دعا مي كني م برات
خدايا درستش كن

368:


بله بله به وضوح داريم مي بينم از صفحه 8 تا حالا كي به كي توهين مي كنه

369:

این چه وضعشه! چرا نقل قول نکردی؟ این یعنی نقل قول؟ نکنه نقل قول کردن هم بلد نیستی؟اینا کدوم قسمتش نقل قوله کجاش مال خودته؟ بابا تو مثل اینکه راستی راستی یه تختت کمه
واقعاً شیرازی هستی؟ شیرازیها همشون اینطوری مغز خر خوردن؟

370:


من براي عقل كاربران هميهن اعتبار قائلم خيلي هم قائلم ولي دليل نمي شه
كه هر كي هر حرفي زد قبول كنم
شايد فردا يكي اومد اينجا خدا رو هم انكار كرد
بايد ازش يه دليل يا مدرك بخوايم يا نه؟

371:

بازم حرف زشت اي داد بي داد
بله فران فرموده حتي بچه هاي مشرك رو هم بكشيد
چون اگه بزرگ شدن شما رو مي كشن
باي باي

372:

خدا نفرموده بچه بیگناه رو کشت.


373:

واقعا اينجو ر فكر مي كني
برات متاسفم

374:

تنها به اون عده از مشرکین که با اسلام میجنگن اشاره کرده.


375:

اي بابا شما كه حسابي از خجالت من و بقيه دوستان مخالف در اومديد
و حسابي هممونو به توهين و فحش كشيدي
حالا كه خيلي رو دار شديم مي خواي چي كار كني

نكنه مي خواي بكشيمون
چه جوري ؟
ادرسمونو از كجا مي ياري

376:

نه عزیزم به فکر خودت باش
تاسف برای کسی باید خورد که هیچ اصل و پايه ی توی زندگیش قائل نیست.

و همیشه هم شکست میخوره.


377:

هرهر خندیدم

378:


واقعا برات متاسفم
اگر به يك نفر قول نداده بودم
بهت نشون مي دادم كه كي مغز خر خورده كي نخوره
برو كه حسابي شانس اوردي
من براي چندمين بار از مديران سايت خواهش دارم كه يه فكر به حال اين كار بر بي ادب بكنن
كه تا چند لحظه ديگه فحش ناموسي هم بهمون مي ده
كسي كه به خدا هم نعوذ بالله فحش بده
مطمئنن اين كار رو خواهد كرد
من قطعا در پيام خصوصي به مديران سايت ياد اوري و تذكر مي دم

379:


دستور خدا كاملا روشنه
لكن
كسي رو مجبور به اجراش نكرده
مفهوم شد؟

380:

نه جيگرتو
تاسف رو بايد براي كسي خورد كه خيلي بد دهن و بي ادبه
من كه تا حالا شكستي تايشان زندگيم نديدم

381:

كسي نبود ديگه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

382:

تو وظیفه خودتو انجام کاری به به اصطلاح فحشهای من نداشته باش مدیرا خوب کارشونو بلدن.
حالا بگذریم شایدم حق با تو باشه
ولی آخرش نفرمودی من کجا فرمودم: كمك چند صد ميليون دلاري ايران به فلسطين

383:

فکر کردی چی!! بازم میگم!
اگه شیرازی ها مثل تو هستن بگو حساب کار دست من و بقیه بیاد

384:

هست! تا دلت بخواد تو زندگیت هست!!
بدتر از منم هست

385:

دوستان خودشون قضاوت كنن
اگر مشكل از منه بهم تذكر بدن رايشان سر مي زارم
و اگر نه به ايشون تذكر بدن

386:

اگه دوستات مثل خودت بودن چی؟ اگه یه چیزی رو باهاش معامله کرده بودیچی آق ممد؟

387:


تو كه تايشان پيام خصوصي بهم فرمودي
تايشان اين سايت همه دشمن تو هستن و شكست خوردي
حالا چي شده كه فكر مي كني من با بقيه معامله كردم
لا اقل رايشان حرفي كه خودت مي زني پايداري كن و بمون


دوستان خودتون قضاوت كنيد

من با شما معامله كردم؟؟؟؟؟؟

388:

خوب شد.

چون حرف از خصوصی زدی خصوصیاتو رو میکنم همه ببینن
به من فقط توهین نکردی:
مدیران و کاربران عزیز اگر میبینید توهینی به ایشون شد به خاطر اینه که رویه ایشون از همون پستهای ابتداییش که از حدود صفحه 6 یا 7 بوده همین بی ادبیها به سایرین بوده.
و البته نیتش متشنج کردن بحث و کشیدن به اهانته.

389:

من به جای ایشون از شما کاربران محترم معذرت میخوام و به احترام شما دیگه جوابی بهش نمیدم

390:

سلام به همه حضار محترم

391:

سلام علیکم
من هم اومدم.


392:

خواهشا از توهین بهم و مقدساتم هم بپرهیزید و
دقت کردید از اون اول تا حالا دارید بهم بد دبیراه می گین.


393:

من اومدم اينجا در مورد يهود بفهمم اما اين اواخر چيزي در اين مورد به چشم نخورد
شما مي دوني جريان چيه؟

394:

هیچی الکی دعوا ست.


خوب یکنفر بگه موضوع از چه برنامه ؟
ممد جان شما بگو....


395:

به به به به
اينجورياست
يعني اينقدر ذليل شدي كه دست به اين كار ها مي زني
حالا جوري ذليلت كنم كه تايشان تاريخ بنايشانستقابل توجه تمامي دوستان
اولين پيام خصوصي كه ايناقا براي من فرستاد اين بود


مجتبي :شکست خوردی؟ آخی
هیچکس باهات موافق نیست خودت هم تا دیدی گند زدی دمتو رو کولت گذاشتی رفتی بیچاره شانس آوردی تنهایی وگرنه بچه ها مثل دیشب میخوردنت...
قهرمان دلتو به تشکر اونایی که بهشون فلان کار رو پیشنهاد کردی خوش نکن!
اونا هم مثل خودت مونگلن.


من نمي دونم منظورش چي بود و به كي بود
ولي فكر كنم منظورش رايان و خانم لونا و اقاي ام پي اچ يك و اقاي البرت و اقاي ادولف بود

حالا برو تجدید قوا کن تا فردا عرعرت برای یکی دیگه دربیاد

توجه كنيد كه اين اولين پيامش بودكه اول تا اخر ما رو به فحش كشيد


چندي ديگر از مكالمات ما


نوشته اصلي بوسيله MAMAD1
نقل قول:
نوشته اصلي بوسيله Mojtaba88
آره مفهوم شد ولی اسلام نفرموده با فحش دادن این کار رو بکنید.
بسیجی های بی سواد فرمودن.


من فحش دادم؟
كو؟
كجا؟
مي توني تايشان فاروم ها پيدا كني
كه من اول شروع كرده باشم

ببين فحش با كنايه فرق داره ها

به هرحال طرز حرف زدن هرکس نشون دهنده فرهنگ و تربیت خانوادگیشه برات متاسفم بچه شیرازی بوگندو
__________________


من نمي خواستم اين كار رو بكنم
ولي از ته دل به بهت مي گم مجتبي
واقعا برات متاسفم
به والله قسم از اين كار به شدت ناراحت و خجالت زده ام
مجتبي خان موفق شدي
من خيلي حالم گرفته شد
ولي اوج ذلالتتو به نمايش گذاشتي

396:

كفم تايد شد اصلا انتظار همچين حرفايي رو نداشتم
من شرمندت اما اينجوري نه فلسطين آزاد ميشه نه اسرائيل پيروز

397:

اگر تا قیامت هم ادامه باز همدیگر را نفی میکنید ! پس بهتر اصلا ادامه ندهید !
درسته که بحث مبارزه شخصیت هاست اما شوربختانه در این سایت عده ای برای نظر و عقیده دیگری اصلا ارزش و احترامی قائل نیستند و با خرد کردن شخصیت دیگران ( به هر طریقی ) سعی دارند تا حرف و عقیده خد را به کرسی بنشانند !!
به اشتباه فکر مینمايند اینجا مبارزه ای هست که باید به هر طریق در اون پیروز شوند با بحث !
به شخصه بارها سعی در جواب گویی به پست عده ای از کاربران داشتم اما به خاطر از بین نرفت حرمت ها از جواب گویی منصرف شدم !
وقتی کسی جنبه بحث کردن ندارد بهتر هست فقط عقیده اش را بیان کند و بحث نکند تا کار به این نوع بی احترامی ها بکشد !
پ.ن : کلی فرمودم منظورم به شخص خاصی نبود !
بدرود

398:

از اين ماجرا به قدري ناراحت و خجالت زده ام كه حساب نداره
دوستان منو ببخشيد

399:

تلاش برای منحرف نمودن جستار از عنوان و موضوع اصلی از طریق ارسال پست های نامربوط و بی ارتباط.

کاربران گرامی

لطفا رعایت کنید

ممنون


400:

آمی جون سلام
تازه واردی یاد روزای اول عضویتم انداختی...

یادمه توی یه تاپیکی با عنوان انجمن ضدصهیونیزم پست زدم که: آقا ما باید راه درست رو بریم.

اینکه اسرائیل اشتباه میکنه ما نباید مثل خودش عمل کنیم.
ناگهان داریوش تو خصوصی بهم همچین چیزی فرمود: وارد باند خطرناکی شدی !
بعدها فهمیدم اینطور خطری وجود نداره...


من اونوقت نمیتونستم جوابشو تو خصوصی بدم (قضیه 7 یا 8 ماه پیشه) ولی خیلی دلم میخواست بپرسم پشت مونیتور نشستن چه خطری داره.
البته از سیاست متنفرم و همش دروغ و تجویز جنایته.

قانون جنگله به خدا...

هرکی زورش بیشتره پیروزه.

نه دلیل نه برهان هیچ همش کشکه.
ولی با خودم عهد کردم بعضی وقتا بیام علیه نژادپرستی اقدام کنم.

برای دفاع از حق بشر.
شما هم کم کم با عقاید مختلفی روبرو میشی ولی نترس هیچ نترس

401:

چه جالب که من هم مثل شما این چنین پیام مشابه ای را از جانب چند تن از دوستان دریافت کردم !
من هم مثل شما در اوایل عضویت در جستار مربوطه به بیان صادقانه عقیده وو نظرم پرداختم این که چرا وقتی در جامعه مشکل فقر و فساد و فحشا و اعتیاد داریم باید درآمد نفتی ما صرف نابودی اسرائیل بشه و ...!
اما جالب هست که با بدترین شکل ممکن با من برخورد کردند و به من انگ جاسوس اسرائیل را زدند !
بهرحال وقتی گذشت تا فهمیدم باید با آرامش بیشتر و با شیوه دیگری به بحث پرداخت !
الان برخی از مخالفان من در ابتدای عضویت جز دوستانم محسوب میشوند اگر چه همچنان اختلاف عقیده به قوت خودش باقی هست

402:

با سلام
تا انجایی که نوشته البرت را مشاهده کردم ، ایشان بدون ذکر منبع از تورات و تلموت نقل قول نموده اند و این فرموده شما نیز درست نیست که همه افراد یهود اینطور نمی اندیشند !!!!

البته لازم به یاداوری نیست که هر گونه نژادپرستی را باید محکوم کرد !!!!!

403:

یهود را باید بعنوان یک تفکر سلطه طلب و غیر انسانی محکوم کرد !!!!
و یهودی را ما مد نظر داریم یک صفت پلید و التقاطی هست و اصلا هیچ ربطی به ادیان نیز ندارد !!!!
و یهودی که بی ازار هست و ستمی هم نکرده هست حاضریم پناه بدهیم و قصاص قبل از جنایت نیز نمی کنیم !!!!
ولی به این معنی نیست که ندانیم چگونه می اندیشد و لحظه ایی از او غافل باشیم

404:


واقعاً كه ممد .
پيشنهاد ميكنم به جاي اراجيف فرمودن ، اندكي تأمل كني .
آيا وقتي يه نفر ساعت 12 ظهر به عالي بگه الاون روزه ، ازش مدرك طلب ميكني ؟
موارد اظهر من الشمس به مدرك نياز ندارند .
همونطوري كه احمدي فرموده باند بازياي اقتصادي اظهر من الشمس هستن .

آيا ميري بگي دكي جون ، مدرك لطفاً ؟

405:

به داستان حضرت خضر و حضرت موسی توجه کنید !!!!

406:

بچه صهیونیست مزدور : فرمودیم هرگونه نژادپرستی و هستثنا نیز برایش قائل نشدیم و نمیشویم !!!!
» بهترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست «

407:


مرد مومن چيييييييييي مي گي ؟
حرف هاي من شايد از نظر تو بدرد نخر باشه
ولي خدايي اراجيف نيست
من براي روز بودن يا شب بودن از كسي مدرك نمي خوام چون خودم چشم دارم
ولي جايي كه با كسي اختلاف نظر دارم
مدرك مي خوام
ابن حقه منه
اصلا و ابدا كمك ما به لبنان و فلسطين اظهر من الشمس نيست
خب دليل بيار
چي بگم ديگه

408:

شما چرا در حالي كه هنوز منظور رو نگرفتيد مثل كتري گازي جوش مياريد؟ اين چندمين باره تايشان اين تاپيك!

من فرمودم چرا وقتي حرف از اسلام هست همه لعن و نفرينش ميكنند و پيروانش رو به گوسفند تشبيه ميكنند و ...

ولي وقتي حرف از يهوديت ميشه همه مدافع دين هاي الهي ميشن و دين هاي منجمد كننده فكر يهو تبديل ميشن آئينهاي مقدس و قابل دفاع!؟ من حرفم اين بود و نفرمودم يهود خوبه يا بده و اون رو نفي نكردم و بيشتر منظورم دوروئي بعضيها بود نه نفي يهوديت.

بنابراين لازم نبود اينقدر داغ كنيد و هر چي از دهنتون درومد بنايشانسيد.ظاهرا دنبال بهانه هستيد كه به زمين و وقت فحش بديد.


409:


بله كاملا درسته
راه و روش ما براي همه روشنه
و راه و روش خبيث تو هم براي همه روشنه
هنوز توهين هات به پيامبر اسلام از ياد خوانندگان اين فاروم پاك نشده

410:

نگاه بچه مزدور صهیونیست
تا حالا بیش از 2300 پست دارم و برو و به همه اش یک نگاه بینداز که ببینی که ما ظاهر و باطنمانمان یکی هست !!!
و اگر از من یک دروغ هم پیدا کردی جایزه
ولی بیا که از تو و هم فکرات کمی تعریف کنم و انهم موقعی که مثل .....

تو گل گیر میکردند ( اخریش همین رفیقت دوستدار الوهیم بود و قبلش هم از شهرستان تهران بگیر تا م.ازاد که ید طولانی در دروغگویی داشتند)
به هر حال صهیونیهای فروم بنده را خوب میشناسند و تا حالا همه جا پوزه شان را بخاک مالیدیم
خودت شاهدی : مگر اینطوری نبوده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:i con_263:

411:

کسی که با هر قومی ( من جمله یهود ) ستیزش دشته باشد

خود از دایره انسانیت خارج شده هست.


یهودستیزی در ایران = سرگرم کردن ایرانیان و پنهان کردن مشکلات عدیده اقتصادی

و اجتماعی که ملاها سبب اون شده اند.


412:

متاسفانه یا نمی فهمید و یا خودتان را به عمد به نفهمیدن میزنید
ایا یهود یک دین هست ؟؟؟؟ پس شما چرا به عنوان یک قوم از انها نام میبرید ؟؟؟
و اگر یک قوم هست !!!! این بهترین دلیل نژادپرستی این قوم هست ؟؟؟؟
حالا شما بفرمائید که چرا برای مبارزه با یک جریان نژادپرست یک انسان از دایره انسانیت خارج میشود ؟؟؟
(البته اگر خودتان جزو همین قوم نیستید که با بازی با کلمات و شعارها در حال فریبکاریست)

413:

دوست عزيز بهتره قوميت ها رو احترام بگذارين!
توهين به هر كسي باشه اصلا قابل چشم پوشي و گذشت نيست!

414:

کاملا حق شماست !

415:

شماها که تاریخ اوارگی تون برای شناخت کافی از شما گویاست !!!
خودت میدونی که ما عرب نیستیم که از این زرت و پورتهای شماها بترسیم
ضمنن ایرانیها در مثالهای کوتاه و حکیمانه شان شماها را خیلی خوب تعریف مینمايند
مثل اینکه میگویند : باز جهود خون دیده
واسه تا روز موعودش برسه اگر اواره تان نکردیم هر چی شما میگی درست هست
راستی شما با اینهمه گردن کلفتی چرا جرات انداختن یک گلوله را به طرف حزب الله ندارید ؟؟؟
بیندازید تا ببینید که چه اشی برایتان اماده کردیم که روش 2 وجب روغن خوابیده
اگر اینبار این اش را خوردید ، شرط میبندم که 75% از اسرائیلیها خودشان شبانه فرار مینمايند و بقیه اش هم سهم ماست
شما لطفا استقامت کن تا ما برسیم بعد باهات یک حساب دو دو تا 3 تا میشه را حساب کنیم (ریاضیات جدید هست مخصوص بچه صهیونیها)

416:

دیدی صهیونیست چه جوری خودت را لو دادی
این خط و این نشان که اینجا سکه یه پولت میکنم که مثل دیگر همکارانت مضحکه خاص و عام بشی
این بالای خط و اینهم نشان *

417:

به هر روی من یادم نمیاد جایی نظرمو در مورد ارمان داده باشم بگزریم که تو جهان ارمان من هم قلمداد میشه

418:

دولت اسرائیل باید نابود شود چون صهیونیستی هست و صهیونیست تفکر ضد بشری هست که معیار انسان ستیزی در اون موج میزند .


حالا این پیروانش یهودی هستند نمیتونه به اصل برهان صدمه ای وارد کنه و اگه این وسط یه سری یهودی هم لت و پار شدن ، به تخم چپ آدلف هیتلر .


مگه این همه فلسطینی توی این همه سال کشته شدن چی شد ؟!!؟
کدوم دفعه جامعه جهانی خفت اسرائیل رو گرفته که بی پدر مادرهای نمک به حروم برای چی گله گله آدم رو توی اردوگاهها نگه داشتید و چپ و راست برای عالم بحران میتراشید.


اینه که چون دولت اسرائیل با بدنه اسرائیل در تعامل صد در صد هست .

همشون باید لت و پار بشن .

بعدش هم انگلیس بیاد جمشون کنه ببیره همون جایی که بودن یعنی کشورهای بلوک شرق .

419:

در تاييد فرمايشات شما هر يوهدي كه در اين بين كشته شود اشكال ندارد!
چون اگر يهودي باشد اون را با اسرائيل كاري نيست!
در تلايشانزيونهم نشان داد كه يهودي ها در سينه ي خودشون نوشته بودند:انا يهودي و لا صهيونيزم!

420:

هر کس عقیده ای دارد.

این عقاید یکباره شکل نگرفته هست که بتوان یکباره اونرا عوض کرد.

دوستان بهتر هست بجای توهین به یکدیگر فقط نظرات خود را بیان نمايند.
با تشکر

421:

هی یارو ....
تو هم نمیخواد منطق بتراشی .

و موضوع رو فر بدی به سمت دین .
هیچ کس با دین و خدا مشکل نداره .


این انسانها هستند که نام دین رو لکه دارمینمايند .
اعمال اسرائیل و صهیونیستها و ملت کور و کرش باعث شده نام یهود و
موسی مایه ننگ بشریت بشه .
و یهودی ستیزی به جای صهیونیست ستیزی توی دهن ملت بیفته.
فقط هیتلر یهود ستیز بود که اونم دمش کرد کار درستی کرد .


تا اونا باشن با شکم ناشتا برای کسی مثل هیتلر که دو ساله نصف دنیا رو گرفت ، گوزی ناشتا نیان .
به هر جهت اگر مخازن آب سنگین هیتلر در روی رودخانه غرق نمیشد و آدلف جان به اتم دست پیدا میکرد تتمه این جماعت بیخود و بی مزه رو هم جمع میکرد .


422:


ادولف عزيز اين پستت واقعا معركه بود

423:

ارمان هاي ما ارمان هاي اصيل انقلابمونه
ارمان هايي كه شهيدان رجايي و باهنر و بهشتي به خاطرش كشته شدن
ارمان هايي كه 8 سال به خاطرش جنگيديم و 200 هزار شهيد در اين مسير داديم
اين ارمان ها ما رو به سر منزل مقصود مي رسونن
البته با كمك و همدلي تمامي هميهنان
فكر مي كنم كه ديگه متوجه شديد

424:


متاسفم براي همه ي اونايي كه ياد نگرفتن احترام گذاشتن يعني چي !
نحوه ي برخوردها تايشان 5 – 6 صفحه اخر به شدت اسف بار بود...


در جواب صهيونيسم پرستان اين فروم و اين تاپيك ، فقط اين چند آيه ي قراون رو ميگم كه با تمام وجود بهش ايمان دارم :

سوره ي نور ، آيه ي 55 :
" وعدالله الذين ءامنوا منكم و عملوا الصالحات ، ليستخلفنهم في الارض كما هستخلف الذين من قبلهم و ليمكنن لهم دينهم الذي ارتضي لهم و ليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لايشركون بي شيئا "

ترجمه :
وعده داده هست خداوند به كساني از شما كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كردند كه اونان را جانشين در زمين برنامه دهد همان طور كه قبل از اونان كساني را جانشين برنامه داد ، و براي اونان دينشان را مستقر سازد كه براي اونها پسنديده هست ، و تبديل كند براي اونها دوران خوف را به امنيت ، فقط مرا مي پرستند چيزي را با من شريك نمي سازند "

مفهموم :
1- وعده ي الهي براي تحقق حكومت مومنان صالح را بيان مي كند .
2- ديدگاه اسلام درباره ي هستبرنامه دين الهي در جهان در پايان تاريخ را نشان مي دهد .
3- هم چنين از بين رفتن ترس و ناامني براي مومنان در جهان را يادآور مي شود .


سوره قصص ، ايه ي 5 :
" و نريد ان نمن علي الذين هستضعفوا في الارض ، و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثين "

ترجمه :
و مي خواهيم منت نهيم بر كساني كه ناتوان شمرده شده اند در زمين ، و انان را پيشوايان برنامه دهيم و اونان را وارثان زمين گردانيم .

"


مفهموم :
1- اين آيه از قراون ، جنبه ي ديگري از ديدگاه اسلام درباره ي پايان تاريخ را بيان مي كند و اون ، اينكه مستضعفان وارث زمين خواهند بود .
2- در واقع اين آيه بيانگر بعد عدالت اجتماعي حكومت واحد جهاني هست .

سوره ي انبيا ، ايه ي 105 :
" و لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ، ان الارض يرثها عبادي الصالحون "

مفهوم : اين آيه در تاييد آيه 55 سوره ي نور هست و نشان مي دهد كه در پايان تاريخ ، حكومت در اختيار بندگان صالح خدا برنامه خواهد گرفت .

سوره ي توبه ، آيه ي 33 :
" هو الذي ارسل رسوله بالهدي و دين الحق ليظهره علي الذين كله و لو كره المشركون "

مفهوم :
اين آيه بيانگر اراده ي الهي براي پيروزي آيين حق بر همه ي آيين هاي ديگر هست و جامع دو وعده اي هست كه در آيات 55 سوره ي نور ، 5 سوره ي قصص و 105 سوره ي انبيا داده شده هست .

آهاي همه !
پايان اين جنگ و جنايات و اين تاريخ ، جز پيروزي حق بر باطل نيست ، واقعيت اينه كه پيروزي با فلسطين و حزب الله و مسلمانان بوده و هست و خواهد بود ، حالا شما هي خودتو بزن به اون راه و هي اراجيف بباف و تايشان دايره ي باطل دنبال سند و مدرك بگرد و از كافر و مشرك و صهيونيزم و اون سران بي شرف دولت هاي حاميشون طرفداري كن !

به قول محمد : خير پيش !

425:

درست فرمودید دوست گرامی اولاً فکر کردم من رو جزو این افراد حساب ک
شما با نژاد یهود برخوردی نداشتید و از افرادی که پايه اً دشمن اسلام هستند رو تذکر دادید که بسیار به جا بود.
بابت برداشت اشتباه پوزش میخوام.
...

من که بارها فرمودم اصلاً خودم مسلمونم چرا با فلسطین دشمن یا بی طرف باشم؟ اصلاً اینو بگم من با کمکهای مالی نظامی و اصلاً هر کمکی به فلسطین موافقم.

شکی نیست باید دشمنان اسلام رو نابود کرد.


(البته کشور خودمون هم مهمه ولی دلیل نمیشه که چون خودمون هنوز گرفتاری داریم پس هیچ کمکی نکنیم!!! فرض کنید یک فرد پولدار مرفه بی درد که همه چیز داره باز هم ایراد بگیره و بگه من میخوام برج میلاد رو بخرم و فعلاً پول اضافه ندارم و به این دلیل واهی از تلف شدن کودک فقیر همسایه جلوگیری نکنه!! این که سراسر ظلم و بی عدالتیست...


426:

من میدونم شیرازی ها خیلی خوبن این طعنه بود که نشونش بدم داره آبروی امت شهرش رو به خطر میندازه وگرنه من خودم دوسال شیراز بودم و دوستان عزیزی پیدا کردم و سپس شهر خودم شیراز رو خیلی دوست دارم...

منتها اگر حتی به شکل گذرا صفحات قبل رو ببینی میبینی که توی هر پست ایشون به من یه بی ادبی میشد آدم مگه چقدر طاقت داره؟ مگه من شخصیتمو از سر راه آوردم هی داشتم با منطق باهاش حرف میزدم یه شب حدود دو ساعت کمال ادب رو رعایت کردم و فقط توهین خوردم برو ببین (از صفحه 11 یا 12 شروع کردیم) فردا صبحش هم هیچ نفرمودم...

دیگه سپس ظهر که اومدم اون همه توهین ردیف شده ایشون رو دیدم جوش آوردم...
لطفاً اینقد تعصب نداشته باش و انصافو رعایت کن...
من باز هم از کاربرها به ویژه شیرازی ها معذرت میخوام اونا حق نون و نمک گردنم دارن
ولی باور کنید بچه ها خیلی تحمل کردم طوری که میخواستم این بی ادبو با دستام خفه کنم!!

427:

کشتن بی گناه یعنی کشتن بی دلیل .

بدون هیچ دلیل یعنی یاوه گویی.

اضافه کن لحن بدت رو و اون همه تشکر رو بذار در کوزه آبشو بخور...


428:

منظورت اینه که چون نژادش یهودیه باید کشتش؟ یعنی حتی اگر جنایتی نکرده و نخواد بکنه کشتنش مباحه؟ یعنی اگر به زور آورده باشن توی این سرزمین گذاشته باشنش بازم اشکال نداره کشتش؟! یعنی حتی اگر کشتنش دقیقاً همون نتیجه ای رو بده که کشتن فلسطینی داد یعنی ادامه کشتار و بدتر شدن اوضاع بازم باید کشتش؟!!!!!!
پس اصلاً کشتنش گذشته از ممنوعیت چه خیری داره؟

429:

کدام بی گناه را منظورتان هست ؟
ایا تجاوزگر و قاتل نیز میتواند بی گناه باشد ؟
ایا کافی نیست که با تجاوزگر و جانی نژادپرست باید جنگید ؟
مثلی هست که میگوید گندم از گندم بروید جو زجو » چه توقعی دارید که بچه های این متجاوزین چگونه بشوند ؟
ایا 60 سال کافی نیست که تجربه شده که فرزندان این متجاوزین از خود این متجاوزین خون اشام تر خواهند شد !!!
لطفا تکلیف این رژیم جعلی را از بقیه افراد این دنیا جدا کنید

430:

جوجه اسرائیلی تو اگه ثابت کنی بی گناه کیه ،خود به خود زیر آب اسرائیل و صهیونیست و ملت کور و کرشون رو زدی .

دلیل هم نمیخواد .
حالا اگه جرأت داری ثابت کن تا زیرآب خودتم بزنی.


ضمنا" عکس تخم چپ هیتلر رو هم دارم خواستی بگو برات سند کنم .


431:

واقعا جالبه کسانی که مخالف اسلام هستند از یهود و صهیونیست حمایت مینمايند !!! تو این مدت که هم میهن بردم متوجه این قضیه شدم .....


432:

نه باید به این دلیل کشته شوند که ساکن ملکی غصب شده هستند و برای بدست اوردن این ملک نیز چه جنایتهایی را که نیز مرتکب نشده اند !!!
وگرنه یهودی باشد و اصلا صهیونیست باشد و برود هر کجا که دوست دارد زندگی کند و کسی بهش کاری نخواهد داشت !!!
ولی هر که با هر دینی که میخواهد داشته باشد ، وقتی که ملکی را غصب نمود و برایش جنایت کرد باید به سزای عملش برسد !!!
تازه انهم در کشوری مثل اسرائیل که غیر نظامی ندارد و همه مسلح به سلاح گرم میباشند !!!
پس باید اینقدر از این متجاوزین کشته شوند که با شکست این سرزمین اشغالی را ترک نمايند وگرنه راهی دیگری نیست !!!
اینان فقط زبان زور را میفهمند و بس وگرنه کافی در 60 سال گذشته برایشان موعظه شده هست !!!

433:

چرا باید یهودی ها رو میکشت؟ برای هر کشتاری بالاخره یه بهانه ای باید باشه .

اونا چه گناهی کرده بودن؟

434:

باهاتون موافق نیستم چون خودم از یهودیان غیر متجاوز دفاع میکنم ولی با اسلام مخالفتی ندارم.


435:

آدولف هیتلر , دریافته بود که بزرگترین خطر انسانی همانا یهودیان هستند و این را در کتاب نبرد من با مدارک بسیار مستدل بارها ذکر میکند و تو گویی اگر جنگ جهانی به راه نمیافتاد ,معلوم نبود بر سر آینده بشر چه ها پیش میآمد .( شاید بدتر از ج.ج.دوم)
هیتلر ابتدا در وین یهود ستیز شد .وی هنگامی که یک جامعهٔ بزر گ مسیحی را در سر میپروراند(او یک مسیحی خدا باور بود) , وین بستر و شروع اندیشه‌های تبعیض آمیز مذهبی و راشیسم در قرن 19 بود.تعصبی که هم اکنون یک اپسیلون اون را دراسلام با همه تمامیت خواهی که با اون نسبت میدهند , یافت نمیشود
هیتلر باور داشت که یهودی‌ها دشمن فطری انسانیت و مسلم آریایی‌ها هستند و هم چنین عامل اصلی مشکلات اقتصادی اون وقت آلمان و آینده بشر خواهند بود .

که البته درست هم فرموده .

نمونش همین تخم لق صهیونیسم که افتاده توی دهن شما و داری ازش دفاع میکنی .


436:

من خطاب حرفم شما نبودید منتها باز هم براتون توضیح میدم...
اولاً دقیقاً منظورم همون بچه ای هست که حق زندگی داره وهنوز هیچ گناهی گردنش نیست خودتون خوب میدونید که کودک تا قبل از سن بلوغ هیچ گناهی برایش نوشته نمیشود حتی اگر کفر بگوید.
دوماً از کجا با اطمینان میتوان آینده کودک رو حدس زد ؟

437:

عزیز اگر یهودی غیر متجاوز باشد که توی اسرائیل اقامت ندارد
اینکه فهمیدنش نباید برای شما سخت باشد ماشاالله

438:

من خیلی گنده تر از جوجم نمیبینی یال و کوپالو
ضمناً بی گناه اون کودکه ...

پست قبلم زحمتشو بکش بخون (و جواب بده)

439:

بابا یک سئوال ساده میپرسم :
اگر یک فرد غاصب و دزد و جنایتکار بچه اش را به میدان جنگ برد و ان بچه کشته شد ، گناهش به نظر شما گردن کیست ؟؟؟؟؟؟

440:

چه کسی غاصب هست اون کودک سه ساله؟! یا اون مرد و زن که به اجبار اونها را به اسرائیل وارد کرده اند؟ غاصب کسی هست که بدون سبب ملکی را که متعلق به دیگریست تصرف کند.
و اینجا نه اون کودک غاصب هست نه اون زن و مرد .


بین تجاوز و دفاع فرق هست وقتی شما رو به اجبار وارد محلی که هر لحظه ممکنه بهتون حمله بشه کردن و برای حفظ جونت سلاح لازم هست دست به سلاح بردن تو رو متجاوز نمیکنه بلکه از جون خودت میخوای دفاع کنی.
بله با همین زبان زور اونها را مجبور به ورود این سرزمین کردند.


441:

دوست گرامی
لازم دیدم نکاتی چند را از دید خودم یاداور شوم !
1.

ریشه جنگ جهانی دوم را باید در جنگ جهانی اول جستجو کرد و کمک بی حد وحصر موسسه ماليداران یهودی مثل روتشیلد از برندگان جنگ اول را و سپس در قرارداد ورسای که المان را به تاراج بردند
2.

هیتلر قصد نابودی یهود را نداشت و بیشتر از یهودیان بعنوان گروگان و باجخواهی از صاحبان ثروت یهودی هستفاده میکرد و در تمام اردوگاه ها نیز از یهودیان بیگاری مفرت میکشید و اینکه یهودیان را باعث ظلم به المانیها میدانست را باید در نظام موسسه ماليداری یهودیان انوقت جستجو کرد !
3.

هیتلر خود یگونه ایی یهودی زاده بوده هست !
4.

این نیز حقیقت دارد که دشمنان حقیقی یهود مسیحیان هستند ، چون ایشان معتقدند که با کمک خاخامهای یهودی حضرت عیسی (ع) به صلیب کشیده شده هست و از نظر مسیحیان یهودیان در کشتن پسر خدا مقصرند و از اینرو نیز با ایشان دشمن میباشند .
البته کوتاه بود و به اختصار

442:

بسیار هستفاده کردم ....
دمت گرم.

443:

چرا جواب سئوال ساده بنده را ندادید
باز که به سفسته روی اوردید
انهایی که به اجبار به اینجا اورده شده اند همه مربوط به 60 تا 80 سال قبل هست و پس از جنگ جهانی دوم دیگر کسی را به اجبار به فلسطین مهاجرت نداده اند و همین الان این جرثومه فساد نفری 60.000 دلار به هر ایرانی یهودی میدهد که به انجا مهاجرت کند !!!!!!!
پس کدام اجبار به مهاجرت
این سخنانی که فرمودید بیشتر به کتابهایی تخیلی اسرائیلی شبیه هست تا واقعیات !!!
لطفا کمی منصف باشید

444:

واقعاً پس کو اون مدارک مستدل؟ خب پس همونطور که فکر میکردم هیتلر یه نژادپرست بیش نیست.
افکار نژادپرستانه هم که اصلاً منطق نداره.
به جای اینکه اینقد حاضر جواب باشی برو پستهام رو کامل بخون تا بفهمی اشتباه میکنی و من با صهیونیسم مخالفم ولی اون کسانی که در سرزمینهای اشغالی هستند رو صهیونیسم نمیدونم.


445:

یهودی شاید به اجبار وارد این خاک شده.


ضمناً این روشتون که نقل قول قیچی شده میفرستید هم منصفانه نیست.


446:

اینجا که مسلمه به عهده فرد غاصبه.
اما مگه میدان جنگ باید مناطق غیرنظامی باشه؟ من از اولشم فرمودم جنگ باید بشه ولی در مناطق نظامی نه خانه افراد غیرمهاجم.

اتفاقاً ایراداتی که در وقت جنگ امریکا و عراق به بوش متوجه بود همین تهاجم به مناطق غیرنظامی بود.


447:

هیچ یهودیی در 60 سال گذشته به فلسطین کوچانده نشده هست و این جزو اراجیف اسرائیلیهاست
بفرمائید که کجا را قیچی کرده ایم که بیشتر توضیح دهیم !!!!
ضمنن جالب هست که شما از زیر جواب دادن به یک سئوال ساده فرار میکنید

448:

انگار عمدا قصد فهمیدن ندارید
فلسطین یک کشور اشغال شده هست
نیروهایی که به هر اسم از خارج فلسطین امده اند همان متجاوزین هستند
و کل فلسطین یک میدان جنگ هست برای افراد محق بومی و خارجیان متجاوز
حالا شما توضیح بفرمائید که غیر نظامیان در میدان جنگ چکار مینمايند
و همانطور نیز که متذکر شدیم وضع فلسطینیها را دنیای معاصر با هیچ جایی نمیشود مقایسه کرد
پس بیخود سعی نکنید که اسمان را به ریسمان ببندید

449:

من سفسطه نیوردم شما دائماً قصد فرار از واقعیت با گذاشتن شکلک و طعنه و لحن رکیک و علامت پیاپی تعجب دارید.
فرقی نمیکنه ورود به اجبار باشه یا اخراج غیر ممکن باشه.به هرحال موندن توی اونجا به میل خودشون نیست.


اون بچه ای که به قول شما بزرگ میشه شاید بخواد از اون مهلکه فرار کنه و خودش رو از این محکومیت به جنگ و هلاکت نجات بده ولی جلوی خروجش رو میگیرن.68 out of 100 based on 63 user ratings 988 reviews