سی باور غلط در ازدواج


سی باور غلط در ازدواجسی باور غلط در ازدواج
نمیدونم تکراریه یا نه ولی خوب یه جا خوندم گفتم شما هم بخونید بدک نیست شاید یه فرجی شد.

▪ ازدواج باعث درمان مشکلات روانی می شود.
▪ اساس ازدواج فقط و فقط عشق است (عشق کافی است).
▪ عشق مال داستانهاست و در زندگی واقعی وجود ندارد.
▪ ازدواج راهی برای سعادتمند شدن است.
▪ ازدواج راهی برای تضمین زندگی فرزندان است (از دیدگاه والدین دختران و پسران جوان).
▪ ازدواج راهی برای پیشگیری از انحراف فرزندان است.
▪ ازدواج راهی برای فرار از مشکلات است.
▪ ازدواج راهی برای جلب رضایت والدین است.
▪ دوستی قبل از ازدواج، تضمین کننده یک ازدواج موفق است.
▪ حالا ازدواج می کنم و بعد «او» را تغییر می دهم.
▪ باید با کسی ازدواج کرد که از همه نظر کامل باشد.
▪ زن باید وارد یک زندگی کامل شود.
▪ مهم این است که جوان ازدواج کند، بقیه مسایل حل می شود.
▪ یک ازدواج هرچند ناموفق بهتر از تجرد است.
▪ کسی که به خانواده خود خیلی اهمیت می دهد پس حتماً در زندگی مشترک نیز موفق خواهد بود.
▪ ازدواج می کنم و بعد طلاق می دهم (می گیرم).
▪ اگر با فلانی ازدواج کنم خوشبختم، ولاغیر.
▪ ازدواج یعنی خوشبختی و رفاه.
▪ ازدواج یعنی اسارت.
▪ مهریه تعیین کننده موفقیت در ازدواج است.
▪ شاید اگر با دیگری ازدواج می کردم موفق تر بودم.
▪ زن و شوهر باید کاملاً شبیه هم باشند.
▪ زن و شوهر باید همه مسایل خود به یکدیگر بگویند.
▪ زن و شوهر باید کاملاً وقتشان را با هم بگذرانند.
▪ زن باید تابع و مطیع محض مرد باشد.
▪ شوهر باید همسرش را به همه خواسته هایش برساند؛ شوهر باید همه مشکلات او را حل کند.
▪ به هیچکس نمی توان اعتماد کرد. («مردها غیر قابل اعتمادند» یا «زن ها فریبکارند»)
▪ چون خودم تصمیم گرفتم باید تا آخرش بروم؛ هر قولی که می دهی باید تا آخرش بایستی.
▪ زن و شوهر باید در همه مسائل اتفاق نظر داشته باشند. زن و شوهر باید تابع هم باشند. زن و شوهر باید همه فعالیت هایشان مشترک باشد.
▪ مرد باید جلوی زنش در بیاید. به زن نباید رو داد. نباید محبتت را نشان دهی. نباید طرف مقابلت بفهمد که دوستش داری چون آن وقت سوءاستفاده می کند.
▪ فرادی که طلاق می گیرند حتماً افراد مشکل داری هستند. کسی که طلاق می گیرد حتماً آدم بدی بوده است.
▪ والدین نباید در تصمیم ما دخالت کنند اما باید زندگی ما را تأمین کنند.
▪ هر نوع زندگی بهتر از طلاق است.
▪ طلاق یعنی بدبختی.
▪ رابطه جنسی پدیده ای گناه آلود یا زشت است.

دکتر صبحی
فوق دکترای روان شناسیکی وقت ازدواجمان می رسد؟

1:

همه اش درسته بخصوص این موارد
دستت درد نکنه


52 out of 100 based on 47 user ratings 672 reviews