به لطف سيستم واي‌‌‏فاي ارتباط بين دورترين فاصله‌‏ها در حداقل زمان ممكن فراهم خواهد شد.

به گزارش بخش خبر شبكه فن اوري اطلاعات ايران، به نقل از ايلنا، استفاده فزاينده از سيستم بي‌‏سيم و هزينه نسبتاً پايين نصب چنين سيستمي در مقايسه با راه‌‏اندازي شبكه‌‏هاي مبتني بر فيبرنوري, اين امكان را فراهم كرده كه در دورترين نقاط نيز امكان ارتباط بربرنامه شود و سيستم‌‏هاي مخابراتي و كامپيوتري در سطح گسترده‌‏تري به كار گرفته شود.

عدم نياز به نصب زيرساخت‌‏هاي پيچيده و هزينه‌‏بردار باعث شد,يكي از مهمترين و وقت‌‏گيرترين مراحل كه باعث ايجاد فاصله بين مناطق توسعه يافته و توسعه نيافته شده بود, حذف شود و سرعت عرضه خدمات بي‌‏سيم افزايش يابد.
اين فن‌‏آوري چهره بسياري از مناطق آمريكا را متحول كرده است, به طوري كه در حال حاضر بخش عمده‌‏اي از دورترين مناطق حاشيه‌‏اي آمريكا به سيستم بي‌‏سيم پهن - نوار دسترسي دارند. در حالي كه اگر اين مناطق از سيستم فيبر نوري استفاده مي‌‏كردند هزينه آن سرسام‌‏آور مي‌‏بود.

با توجه به روند رو به ترقي اين فن‌‏آوري, كارشناسان پيش‌‏بيني مي‌‏كنند: در آينده نزديك دورترين و محروم‌‏ترين نقاط دنيا نيز به لطف اين دستاورد بزرگ از خدمات مخابراتي و اينترنتي بهره كافي ببرند. به طوري كه يك شبكه واحد و پر سرعت امكان تبادل داده‌‏ها را در زمان بسيار اندك بين دورترين نقاط جهان فراهم كند.

گفتني است, امروزه به خاطر پر هزينه بودن و پيچيدگي شبكه‌‏هاي فيبر نوري, در بسياري از كشورها خدمات مخابراتي و اينترنتي در سطح جزيي ارايه مي‌‏شود و كاربران عملاً با مشكلات فراواني از جمله ناتواني در پرداخت هزينه‌‏ها روبه‌‏رو هستند.
منبع:iritn