درخواست کامپوننت تاریخ شمسی برای دلفی 7


درخواست کامپوننت تاریخ شمسی برای دلفی 7سلام
من احتياج به کامپننت تاريخ شمسی دارم که مجانی باشه اگه کسی داره تورو خدا يه جا بهم بده يعنی اپلد کنه ممنون ميشام ورژن 7سوال: چطور يك dll رو در كامپيوتر كاربر (نه سيستم خودم ) رجيستر كنم ؟

1:

اي بابا
اين چه ربطي به مقالات داره ؟ :!:


تاریخ کامل دلفی

2:

سلام آقا سينا بيخيل گير نده من ميزرم که اگه کسی اينجا زياد امد شايد داشته باشه آخه يه چيزه الکی نيست که همه سر در بيارن ببخشيد


چند نکته کاربردی در دلفی

3:

من یه کامپوننت دارم اگه می خوای ایمیل بزن بهم که بهت بدم
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


لينك دانلود delphi رو مي خواستم

4:

سلام کارلوس عزيز
من يک کد براي چنين کاري براتون ميل زده ام.
نمي دونم به دردت بخوره يا نه.
موفق باشيد


يك نكته براي دوستان فعال در اين انجمن

5:

سلام آقا naserm اگه زحمت بکشی برام ميل کنی ممنون ميشام من آدرس ايميل رو بهت ميدم من يه کامپننت ميخوام رامبد جان که datepicker رو از اينا هم داشته باشه که واقعاً ميدنی که لازم هست من البته خودم کامپننت های توپی دارم که بدن اگه خواستين يه جا براتون اپلد ميکنم که حال کنين مثلاً کامپننت های فلش در delphi که کلک هست حالا آقا اين email من [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


چگونه از دلفي 7 به كريستال ريپورت وصل شوم(ترا به خدا كمكم كنيد)

6:توجه توجه(همه بايد بخونن)

7:

سلام
سپی جان دستت درد نکنه ولی اين کامپننت نيست دی ال ال هستش که من درست کار باهاش رو بلد نيستم اگه کسی بتونه در اين ضمينه و کار باهاش منو راهنمای کنه من يک دنيا ازش ممنون ميشام


برداشتن پنجره output option موقع اجراي گزارش توسط rave

8:

آقا جان يا اماده اون رو بخر يا
تو درخواست نرم افزار و يا كرك در خواست كن .


شايد يكي گير بياد

9:

سلام
دوسته عزيز من نميخاستم بخوارم چون زور داره خيلی ها دارن ميتونن به منم بدان در عوض من يه چيز هعی درم که ميتونم به همه بدم اينطوری بهتره

10:

اگه به من میل بزنی برات میفرستم .


11:

این یک تابع هست که به شرح زیر هست:

اين يک تابع هست
Function MiladyToShamsi(DTime:tdateTime):tdateTime;
var
YearEqual:array[0..2,0..2] of integer;
AddOneDay,AddFarDay:boolean;
AddTodays:byte;
Farday:byte;
ThisDay:word;
ThisMonth:word;
ThisYear:word;
YearDif1:Integer;
YearDif2:Integer;
TestRange1,testRange2,
FarsiRange1,FarsiRange2,P:Integer;
CurM,CurD:string;
sYear,sMonth,sDay:Variant;
Counter:Integer;
CurDay,CurMonth,CurYear:word;
Begin
CurM:='';
CurD:='';
YearEqual[1,1]:=1997;
YearEqual[1,2]:=1998;
YearEqual[2,1]:=1376;
YearEqual[2,2]:=1377;
DecodeDate(DTime,thisyear,thismonth,thisday);
YearDif1:=ThisYear-1997;
YearDif2:=ThisYear-1998;
Testrange1:=1996-(100*4);
Testrange2:=1996+(100*4);
FarsiRange1:=1375-(100*4);
FarsiRange2:=1375+(100*4);
AddOneDay:=false;
//Rem------------------------------
Counter:=TestRange1;
while TestRange2>=Counter do begin /////////////////////////
If thisYear=counter then begin
AddOneDay:=true;
break;
end;
If counter=TestRange2 then break;
counter:=counter+4
end;//while

If AddOneDay then
addtodays:=1
Else
AddTodays:=0;
//Rem---------------------------------/////////////////
If (((ThisMonth = 3) and (thisday<(20+AddtoDays)))
or ( ThisMonth<3)) then
YearDif1:=yearDif1-1;
//Rem------------
If (((thisYear mod 2)<>0) and
(((thismonth=3) and (thisday>(20-addTodays)))
or (thisMonth>4))) then
CurYear:=yearEqual[2,1]+YearDif1
else begin
CurYear:=YearEqual[2,1]+YearDif2;
Counter:=FarsiRange1;
while counter>FarsiRange2 do begin /////////////////////////
If CurYear=Counter then begin
AddFarDay:=true;
break;
end;
end;//while

If AddFarDay then
FarDay:=1 else Farday:=0;

If (((thismonth=3) and (thisday>20-(addToDays)+FarDay)) or (thismonth>3) ) then
CurYear:=CurYear+1;
end; //First If

If AddtoDays=1 then FarDay:=0;
//Rem---------------------------------
Case thismonth of
1:Begin
If thisday<(21-Farday) then begin
CurMonth:=10;
CurDay:=(ThisDay+10)+FarDay;
end else begin
CurMonth:=11;
CurDay:=(ThisDay-20)+FarDay;
end;
end;

2:Begin
If thisday<(20-Farday) then begin
CurMonth:=11;
CurDay:=(ThisDay+11)+FarDay;
end else begin
CurMonth:=12;
CurDay:=(ThisDay-19)+FarDay;
end;
End;

3:Begin
If thisday<(21-AddToDays) then begin
CurMonth:=12;
CurDay:=(ThisDay+9)+AddToDays+FarDay;
end else begin
CurMonth:=1;
CurDay:=(ThisDay-20)+AddToDays;
end;
End;

4:Begin
If thisday<(21-AddToDays) then begin
CurMonth:=1;
CurDay:=(ThisDay+11)+AddToDays;
end else begin
CurMonth:=2;
CurDay:=(ThisDay-20)+AddToDays;
end;
End;

5:Begin
If thisday<(22-AddToDays) then begin
CurMonth:=2;
CurDay:=(ThisDay+10)+AddToDays;
end else begin
CurMonth:=3;
CurDay:=(ThisDay-21)+AddToDays;
end;
End;

6:Begin
If thisday<(22-AddToDays) then begin
CurMonth:=3;
CurDay:=(ThisDay+10)+AddToDays;
end else begin
CurMonth:=4;
CurDay:=(ThisDay-21)+AddToDays;
end;
End;

7:Begin
If thisday<(23-AddToDays) then begin
CurMonth:=4;
CurDay:=(ThisDay+9)+AddToDays;
end else begin
CurMonth:=5;
CurDay:=(ThisDay-22)+AddToDays;
end;
End;

8:Begin
If thisday<(23-AddToDays) then begin
CurMonth:=5;
CurDay:=(ThisDay+9)+AddToDays;
end else begin
CurMonth:=6;
CurDay:=(ThisDay-22)+AddToDays;
end;
End;

9:Begin
If thisday<(23-AddToDays) then begin
CurMonth:=6;
CurDay:=(ThisDay+9)+AddToDays;
end else begin
CurMonth:=7;
CurDay:=(ThisDay-22)+AddToDays;
end;
End;

10:Begin
If thisday<(23-AddToDays) then begin
CurMonth:=7;
CurDay:=(ThisDay+8)+AddToDays;
end else begin
CurMonth:=8;
CurDay:=(ThisDay-22)+AddToDays;
end;
End;

11:Begin
If thisday<(22-AddToDays) then begin
CurMonth:=8;
CurDay:=(ThisDay+9)+AddToDays;
end else begin
CurMonth:=9;
CurDay:=(ThisDay-21)+AddToDays;
end;
End;

12:Begin
If thisday<(22-AddToDays) then begin
CurMonth:=9;
CurDay:=(ThisDay+9)+AddToDays;
end else begin
CurMonth:=10;
CurDay:=(ThisDay-21)+AddToDays;
end;
End;

end;//case
//Rem-----------------
CurM:=Trim(IntTostr(CurMonth));
CurD:=Trim(IntTostr(CurDay));
//Rem-----------------
If CurMonth<10 then
CurM:='0'+Trim(IntToStr(CurMonth));
If CurDay<10 then
CurD:='0'+Trim(IntTostr(CurDay));

Result:=EncodeDate(CurYear,CurMonth,CurDay);

end;
مثلا در فرم کريت بنايشانس:
label1.caption:=datetimetostr(MiladyToShamsi(date) );

موفق باشي
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مجتبي رضائي از برازجان

12:

سلام

اقا ناصر اگه میشه برای من هم بفرست ممنونتم

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

13:

من کامپوننت تقویم فارسی رو تو وبلاگم گذاشتم
میتونی بری ببینی شاید به دردت خورد
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

14:

اقا قدير دستت درد نكنه بدردم خورد حسابي

ممنون

15:

سلام
آقا مجتبي خيلي خوب بود ممنون.


16:

دوستان عزيز يك كامپوننت با سورس براتون ميگذارم :
اين سورس خودم هست لطفا اگر به سورس اون تغييراتي داديد به من هم بدهيد.

همين.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

17:

سلام
اينو خودت نوشتي يا اينكه سورس رو فقط تبديل كردي به كمپننت؟

18:

ميتوني از كامپ.ننت farsidate2 هستفاده كني
هر كس مي خواد ايميل بزنه تا براش بفرستم

19:

سلام آقا امير
اين كمپننت ساخته شده
تايشان يه تاپيك ديگه! بگردي پيدا مي كني

20:

از رايشان دي ال ال كه تايشان اين بخش سرچ كنيد پيدا ميشه ميتونين بردارين.
طرز هستفادشم اومده توش.

موفق باشيد.


21:

سلام
بحث اين شمسي و ...

رو ول كنيد
نمي دونم مگر چه قدر مي خواهيم
از تاريخ هستفاده كنيم كه شمسي اش نياز باشه
در ضمن تاريخ كامپيوتر هم كه هميشه درست نيست
پس بهتره ولش كنيد! در ضمن خواهشآ جواب پست منو نديد
ممنون


74 out of 100 based on 64 user ratings 614 reviews