بیماریهای ایمونولوژیک

آنتی بیوتیک تراپی در اندودونتیک
بررسی شاخصهای خونریزی لثه، تحلیل لثه، جرم دندانی در بالغین بالای 30 سال مراجعین بخش تشخیص دانشکده دندانپزشکی در نیمسال اول 80 -79
بررسی میزان شیوع فلوئوروزیس و رابطه آن با نوع آب مصرفی در دانش آموزان مدارس راهنمایی بخش بستک استان هرمزگان در سال 1379
بررسی رادیوگرافیک عرض تنه مندریبل، موروفولوژی و ضخامت کورتکس زنان 25-50 ساله ساکن زاهدان مبتلا به استئوپروز قبل و بعد از یائسگی
بررسی عوارض درمان شکستگیهای زاویه فک تحتانی در شهر زاهدان در سال 79-1378
تومورهای غدد بزاقی
بیهوشی در دندانپزشکی
تغییرات زبان در بیماریهای مختلف
استوماتیت شاربیتوریکی تشخیص افتراقی و معالجه
استوماتیت اولسرومابرانوز و تحقیقات در مورد سرایت آن
استفاده از اس - ام - در پیشگیری ناهنجاری دندانهای خلفی کودکان
استفاده از رادیوگرافی در تشخیص ضایعات دندانی
استفاده از آنتی‌بیوتیکها در دندانپزشکی
Why is debugging better in an IDE? [closed]
Enumerate or list all variables in a program of [your favorite language here] [closed]
a good testbed to debug SCORM courseware (Applet) without LMS
Easing debugging with interchangable singletons?
Explaining Debugging Symbols in MSVC++6
WinDbg symbol resolution
IDebugSymbols::GetNameByOffset and overloaded functions
How can I merge multiple TestNG suite results to one report?
How to debug a beanshell script?
Using gdb, display multiple vars in one line?
*