مقایسه تلفات انرژی با استفاده از روشهای مختلف تعیین تلفات در شبکه توزیع برق طبس


مقایسه تلفات انرژی با استفاده از روشهای مختلف تعیین تلفات در شبکه توزیع برق طبس
در روند تولید تا مصرف انرژی %ی از انرژی تحت عنوان تلفات به هدر می رود .


پیاده سازی نظام پاداش مبتنی بر بهره وری در بانک صنعت و معدن
در این میان تلفات توزیع سهم قابل توجهی به خود اختصاص داده هست .


تاثیر حکمرانی خوب بر توسعه انسانی
اگرچه امکان تعیین ماکزیمم تلفات بخشی از شبکه در ساعات پیک تا حدودی امکان پذیر می باشد .


تاثیر خلاقیت و نوآوری بر افزایش و بهبود بهره وری واحد های صنعتی کوچک
اما محسبه و اندازه گیری اون برای کل دوره بهره برداری کاری دشوار و در برخی موارد غیر عملی هست .


تاثیر شاخصه های بازار و محیط فرهنگی بر انتقال تکنولوژی
هستفاده از برنامه های پخش بار وسیله مناسبی برای محاسبه تلفات توان می باشد .


طراحی مدل فرهنگ سازمانی شرکت سایپا یدک


طراحی نظام نوین پیاده سازی استراتژی در شرکت ایران خودرو
نمایه ها:


76 out of 100 based on 21 user ratings 96 reviews