اهداف سیاسی خارجی ترکیه در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز (پس از فروپاشی شوروی)


اهداف سیاسی خارجی ترکیه در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز (پس از فروپاشی شوروی)
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ظهور جمهوریهای مسلمان‌نشین آسیای مرکزی و قفقاز شاهد دامنه وسیعی از رقابت قدرتهای منطقه‌ایی و بین‌المللی در حوزه آسیای صغیر بوده‌ایم.


فرآیند تحول در نظریه ولایت فقیه از مشروطه تا انقلاب اسلامی(با تاکید بر دیدگاه امام خمینی (ره) )
در میان مدعیان نفوذ در منطقه، ترکیه به جهت اشتراک نژادی و پیوند تاریخی که با ساکنان جمهوریهای تازه هستقلال یافته دارد از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هست .


مصونیت سیاسی در کنوانسیون وین 1961
در این مداقه علمی به بررسی اهداف سیاسی-اقتصادی ترکیه در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز می‌پردازیم.


بررسی سرقتهای مشدد در قوانین کیفری ایران
ایجاد کشورهایی لیبرال-دموکرات ، لائیک با اقتصادی مبتنی بر مکانیزم "بازار آزاد" از جمله مهمترین اهداف فراخوان شده ترکیه در منطقه بوده‌اند.


حقوق بین‌الملل و حفاظت از محیط زیست در برابر آلودگیهای جوی
اهداف سیاسی-اقتصادی ترکیه در منطقه تابعی از مبانی رفتاری سیاست خارجی این کشور هست .


سیاست جنایی مشارکتی در اسلام
به عبارت دیگر، سیاست نگاه به شرق ترکیه خصوصا در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز که با فروپاشی شوروی سابق امکان اون فراهم آمده هست ، در فرع هستراتژی این کشور برنامه می‌گیرد.


بررسی نسبت مبانی کلام سیاسی شیعه با نظریه ولایت مطلقه فقیه


تاثیر منابع نفت و گاز در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر


54 out of 100 based on 39 user ratings 1064 reviews