بیا یک دست بولینگ با هم بزنیم!!!!


بیا یک دست بولینگ با هم بزنیم!!!!بیا یک دست بولینگ با هم بزنیم!!!!
سلاممممممممم
خدارو شکر تو ورزش هایی که تخصص کافی دارم مطلبم زیاد دارم
براتون کپی میکنم
مفیده
بخونین
ورزشگاه مریم تو کیشم یک سری بزنید
خیلی زیبا است و با امکاناته بالا
ارادتمندشکست قهرمان ليگ جهاني در واليبال مردان

1:

دستورالعمل گرفتن توپ

بیا یک دست بولینگ با هم بزنیم!!!! ساده ترين راه تجسم صفحه ساعت هست .


نتایج و حواشی ِ شنا و قایقرانی و واترپلو ِ المپیک ( آرشیو )
شصت را در مرکز اون و به جای پيچ اتصال عقربه های ساعت در نظر بگيريد.


وزيري هم از دور رقابت‌ ها کنار رفت
با توپ در هستيل شروع برنامه بگيريد.


یک اتفاق نادر در فوتبال؛ به بازیکنان تیم رقیب مشروب دادند تا در بازی غش کنند!! + عکس
مچ و ساعد را بچرخانيد تا انگشت کوچک شما روی عدد شش و انگشت نشانه به سمت عدد 3 ساعت متمايل باشد.


غیرعادی ترین اندام المپیک + عکس
از اونجائيکه نقش دست چپ در اين مرحله و طی حرکات ديگر حمايت از توپ هست بايد زير توپ باشد.
شصت دست چپ پشت و تا حدی سمت چپ توپ و سر انگشت کوچک اون با سر انگشت دست راست در تماس هست.


بانوي كماندار ايران: تا اين فدراسيون باشد مسابقه نخواهم داد
اگر اينکار درست انجام شود هر دو دست در يک سطح برنامه خواهند داشت.


شب‌های المپيك از چشم‌انداز فضا !+ عکس
صاف و بدون تمايل به طرفين جلو يا عقب بايستيد وزن بدن روی هر دو پا بطور يکسان متمرکز هست زانوها چسبيده اما قفل نمی شوند.


جمعه نوبت 5 نماينده ايران در 2 رشته جديد
توپ همچنان به موازات شانه راست هست.


مستقيم رو به پينها با شانه هائی به موازات فول لاين بايستيد.

پای چپ تا حدی جلوتر هست تا تعادل وزن بدن روی هر دو پا يکسان باشد.

يکی از موارد مهم در هستيل شروع اين هست که بدن بايد طبيعی و راحت باشد و ماهيچه ها نبايد منقبض شوند.


با فرو کردن انگشتان تا بند دوم داخل سوراخ توپ را از دست چپ به راست منتقل کنيد اگر از گيره سر انگشتی برای جاسازی انگشتان در توپ هستفاده می کنيد انگشتان را تا بند اول داخل سوراخ فرو کنيد.


ابتدا انگشت وسط و بعد انگشت حلقه را داخل سوراخ توپ ببريد وقتيکه انگشتان داخل سوراخهای خود برنامه گرفتند اونها را از بند بالای سوراخ خم کنيد تا دست شما فاصله بين سوراخها را پر کند و شصت براحتی داخل سوراخ فرورود.


2:

به اندازه کافی به انگشتان داخل سوراخ فشار آوريد تا انگشتان هنگام فرو کردن شصت از سوراخ بيرون نيايد.


وقتی شصت درست جا گرفت فشار انگشتان را کم کرده و اونها را راحت بگذاريد .

سپس سر انگشت شصت را داخل سوراخ فشار دهيد .

اينکار باعث می شود شصت شما از سر بند خم شود بعد در انتهای سوراخ به اون فشار آوريد.

اگر سوراخهای توپ مناسب هست توپ را طوری گرفته ايد که بجای اينکه به انتهای شصت دو طرف سوراخ فشار بيايد بيشتر به سطح داخلی شصت فشار می آيد.


توپ بايد مستقيما در امتداد شانه راست باشد.


هرگز توپ را جلوی قفسه سينه نگيريد.

دست راست را بکشيد تا شصت رو به بالا و در سمت چپ برنامه بگيرد.

با دستی که در اين حالت برنامه دارد می توانيد هر دو جهتی را که مچ می تواند بچرخد ، ببينيد

3:

حالت اول ، افقی ( دست را از مچ به چپ و راست حرکت دهيد) حالت دوم عمودی هست در حاليکه ساعد حرکت نکند ، مچ را بالا و پائين حرکت دهيد.


زاايشانه صحيح هر دو حرکت طی هستيل پرتاب در رهائی توپ بسيار مهم هست .

برای نمايش مناسب حالت عمودی مچ در حاليکه شصت رو به بالا برنامه دارد دستتان را مشت کنيد.


4:

توپ بولینگ

بیا یک دست بولینگ با هم بزنیم!!!! اولین مورد انتخاب توپ، وزن اون هست که عامل اولیه اصابت اون به پینهاست.


وزن توپ ارتباط مستقیم با قدرت کنترل بازیکن دارد.

توپ بولینگ جسمی جامد با وزنی بین 9 تا 16 پوند حدود 300/7 کیلوگرم هست.


اگر با توپ بیش از حد سنگین بازی کنید به سختی می توانید حرکات پاندولی دست را کنترل کنید و نمی توانید با توپ درست نشانه گیری کنید.


تناسب توپ با ابعاد شصت، سایز، موقعیت شصت و جای سوراخهای شصت و انگشت شما در توپ ارتباط دارد.


بیشتر توپهای بولینگ از 3 قسمت ساخته می شوند.

مرکز توپ که قسمت مرکزی نامیده می شود و از جنسهای گرانولی متفاوت تشکیل شده هست و بیشترین وزن توپ را دارد یعنی بیشتر وزن توپ مربوط به وزن خالص قسمت مرکزی هست.

پوشش خارجی توپ که بدنه نامیده می شود.

قسمت سوم اون وزن تعادلی توپ هست.

در بیشتر توپها این وزن در واقع یک سوم وزن توپ را شامل می شود که وزن کل نامیده می شود.


5:

کفشها

بیا یک دست بولینگ با هم بزنیم!!!! کفشها به دو دلیل اهمیت دارند.

اول بدلیل حفظ و نگهداری مسیر ورودی که اغلب مراکز بولینگ اجازه نمیدهند با کفشهای معمولی بازی نمايند.

زیرا سطح مسیر ورودی را زبر و خراب میکند.

دوم اینکه بیشتر بازیکنان هنگام لیز خوردن روی یک پا می ایستند و توپ را پرتاب می نمايند.


6:

بیا یک دست بولینگ با هم بزنیم!!!! توپ را از روی ریل برگشت بردارید.

توپ را با هر دو دست بردارید ، بازو را خم کنید و به سمت مسیر ورودی بروید.

بهتر هست تا به مسیر ورودی نرسیدهاید انگشتان را داخل سوراخهای توپ فرو نبرید چون ممکن هست مجبور شوید استقامت کنید تا بازی بازیکن دیگری تمام شود.

اینکار باعث خستگی یا عرق کردن غیر ضروری انگشتان بخصوص انگشت شصت می شود

7:

نشانه گیری

بدیهی هست که نشانه گیری بسیار مهم هست.

اگر نتوانید با توپ هدف را مشخص کنید توپ در جای درست به پینها اصابت نخواهد کرد.


8:

وقت بندی و حفظ تعادل

بیا یک دست بولینگ با هم بزنیم!!!! در بولینگ مسیر ورودی به دو معنی بکار میرود :
قسمتی از مسیر اولیه قبل از فول لاین که می ایستید و توپ را پرتاب می کنید.


حرکات مشخصی هست که در این مسیر انجام میدهید و توپ را می چرخانید تا به طرف پینها پرتاب کنید

9:

تعادل بدن

بیا یک دست بولینگ با هم بزنیم!!!! تعادل بدن در واقع يکی از مهمترين شرایط حساس و سرنوشت ساز در لحظه تحايشانل توپ طی مسير ورودی هست .

تنظيم تعادل برای جلوگيری از سقوط شما لازم هست اما باعث عدم کارائی در سه هدف اصلی مسير ورودی می شود:

10:

هدف اول توليد انرژی هست که ضمن تنظِم مجدد تعادل در بازی انرژی هدر می رود و به توپ منتقل نمی شود.


هدف دوم هماهنگی حرکات پاندولی با قدمها هست .

تا وقتيکه توپ را رها می کنيد بايد اين حرکات هماهنگ و موزون باشند.

اگر دوباره تعادل بر برنامه کنيد حساسيت وقت بهم ريخته و برای انتقال انرژی به توپ مجبوريد اون را زودتر يا ديرتر از موعد رها کنيد که به پرتاب شما بستگی دارد.


هدف سوم نشانه گيری دقيق با توپ هست .

عدم تعادل و در واقع تغيير برای حفظ تعادل ممکن هست شما را وادار کند متمايل شايشاند يا کلا باعث شود از مسير منحرف شايشاند که در هر دو حالت شما را از نشانه گيری دقيق دور می کند و باعث می شود توپ را از سمت راست يا چپ نقطه مورد نظرتان رها کنيد

11:

بنابراين رمز موفقيت در حرکات مسير ورودی و تحول صحيح توپ و از بين بردن عدم تعادل در حرکاتی هست که نياز به اصلاح آگاهانه دارد.

اما قبل از اينکه بتوانيد عدم تعادل را از بين ببريد بايد اونها را تشخيص دهيد.

مسئله اين هست که مغز ما بخودی خود برای برقراری تعادل طراحی شده هست.


بنابراين مجبور نيستيم به هر قدمی که بر می داريم فکر کنيم .

بيشتر بازيکنان بولينگ با علائمی که موجب عدم تعادل و اصلاح حرکات می شوند آگاهی دارند و توپ در مسيری که انتظار داشتند نرفته هست.


12:

پس اونها بجای اصلاح علل اصلی مشکلات با اضافه کردن حرکاتی اضافی و غير معمول در حرکات مسير ورودی اونها را بهبود می بخشند.

متاسفانه اين تنظيم معمولا عدم تعادل بيشتری را بوجود می آورد و در نتيجه اصلاح آگاهانه بيشتر می شود.


اين حرکات غير معمول و نشان دهنده گرفتاريهائی هست که بعضی بازيکنان دارند.

راه حل اين هست که بجای مبارزه آگاهانه با سيستم تعادل بدن با اون کنار آمد.

آگاهی به تغييرات اصلاحی ضمير آگاه را متوجه می کند و به عدم تعادلی که لازم هست از بين برود اشاره می کند.


13:

دستورالعمل های هستيل شروع ، قدمها و پرتاب توپ

بیا یک دست بولینگ با هم بزنیم!!!! اولين قدم در پيشرفت هستيل شروع ، تعيين محل ايستادن با توپ روی خط بازی در مسير ورودی هست.


محل دقيق هستيل شروع بستگی به وضعيت بدنی شما دارد.

وقتی محل هستيل شروع مشخص شد ، توپ را بلند کرده و اون را تا امتداد آرنج بالا ببريد.


مطمئن شايشاند توپ و مچ دست تان در امتداد شانه راست برنامه دارد

14:

در حاليکه وزن تان را بطور مساوی روی هر دو پا تقسيم کرده ايد در هستيل شروع بايستيد بدن را جلو ببريد تا جائيکه فشار روی پهلوی پای چپ باشد.

پای راست را جلو ببريد.

سپس برای انتقال وزن بدن به پای راست، پاشنه پای راست بايد با زمين تماس داشته باشد.

در محل مناسب هستيل شروع برنامه بگيريد و با پای راست قدم اول را بر داريد.

سپس با پای چپ قدم دوم را ادامه دهيد.


قدم سوم مجددا با پای راست برداشته می شود.

همانطور که در خيابان راه می رايشاند.

با پاشنه و پنجه قدم بلندتری بر داريد وقتی قدم می زنيد احساس می کنيد وزن شما جلو و روی پائی هست که ساکن و بی حرکت هست

15:

هنگام قدم برداشتن حرکات صحيح دستها را کنترل کنيد.

اونها بايد کنار بدن کاملا راحت آايشانزان شوند.

هيچ فشاری در اين چند قدم به دست و پايتان نياوريد.

حرکات بايد کاملا طبيعی باشند و تقريبا با همان سرعت معمولی قدم برداريد

16:

ليز خوردن در واقع آخرين قدم مسير ورودی هست و مهمترين نکته ای که بايد در اين مرحله بخاطر داشت اين هست که حرکات و هستيل بدن بايد اونقدر نرم باشند که انرژی توليد شده توسط حرکت اونی به توپ منتقل شود.

ليز خوردن اين مسير را طولانی تر نمی کند و بدن را هم عقب تر نمی برد.


17:

به محض اينکه پای چپ از کنار پای راست عبور کرد و وزن را از پای راست به پای چپ انتقال داديد شروع به ليز خوردن کنيد.

وزن شما ابتدا به پنجه ها بعد به توپ و توسط توپ به پا و دوباره به توپ و پاشنه پای چپ منتقل می شود.

اگر توانستيد در اين نقطه تعادل را حفظ کنيد ، تمام وزن بدن روی پای چپ خواهد بود و با پای راست که آزاد هست می توانيد به هر سمتی حرکت کنيد .

گرچه نيازی نيست تا برای حفظ تعادل و جلوگيری از سقوط پای راست را حرکت دهيد .

وقتی به جلو حرکت کرديد پای راست را جلو ببريد و دوباره به حالت ايستاده برگرديد.


در اينجا دوباره وزن شما روی هر دو پا متمرکز خواهد بود

18:

خیلی متوجه نشدم
ولی خوشحالم که انقدر مهارت داری

19:


خواهش می کنم


64 out of 100 based on 29 user ratings 804 reviews