سنتز و ارزیابی ماده افزودنی به روغن موتور جهت افزایش شاخص گرانروی/


سنتز و ارزیابی ماده افزودنی به روغن موتور جهت افزایش شاخص گرانروی/
در حال حاضر یکی از روشهای معمول و اقتصادی جهت بالابردن شاخص گرانروی هستفاده از مواد پلیمری هست .


همه چیز در باره مهبانگ/
بدین منظور سنتز این ماده پلیمری که از خانواده متاکریلیتها هست در پژوهشکده پلیمر انجام گرفته و دراین مقاله به بررسی فاکتورهای مختلف پلیمر سنتز شده پرداخته ، اون را با یک ماده اضافه کردنی مطلوب از نظر بالابردن شاخص گرانروی مقایسه نموده‌ایم.


محاسبه‌ی دهگان و صدگان توانهای عدد 9/


ابررساناها به دمای بالاتر جدیدی رسیده‌اند/


58 out of 100 based on 43 user ratings 468 reviews