پیش شماره شهرستان فولادلوقوئی چند است؟


پیش شماره شهرستان فولادلوقوئی چند است؟
    پیش شماره شهرستان فولادلوقوئی چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان جوانمردی چند است؟

1:پیش شماره شهرستان جونقان چند است؟

پیش شماره شهرستان فولادلوقوئی 452832 می باشد.


پیش شماره شهرستان چله گاه چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان فولادلوقوئی باید ابتدا 0452832 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان چلیچه چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در فولادلوقوئی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0452832123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان چم چنگ چند است؟
شهرستان فولادلوقوئی از توابع هستان اردبیل می باشد.


پیش شماره شهرستان چم خلیفه چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


66 out of 100 based on 21 user ratings 1196 reviews