شبیه سازی حالت گذاری موتور القایی قفسه سنجابی در حالت خطای موتور به روش اجزای محدود


شبیه سازی حالت گذاری موتور القایی قفسه سنجابی در حالت خطای موتور به روش اجزای محدود
در این پایان نامه با هستفاده از روش اجزای محدود شبیه سازی خطای میله شکسته روتور برای موتور القایی صورت گرفته هست .


استفاده از SSCC در کنترل پیوسته توان راکتیو خازنی
در یک روش معادله میدان الکترو مغناطیس بصورت هستاتیک حل شده و حرکت روتور نیز اعمال گردیده هست.


طراحی و پیاده سازی شبیه ساز راداری همراه با ساخت سخت افزارهای لازم
این روش تغییرات اندوکتانس ماشین را هنگام راه اندازی مدل می کند .


ردیابی و تحلیل حرکت اعضاء بدن حرکت بدن برای آموزش مجازی فیزیوتراپی
برای شبیه سازی خطای میله شکسته روتور موتورهای القای ابتدا این روش در نظر گرفته شد اما بدلیل دقت کافی و اعمال اثر پوستی که در این روش در نظر گرفته نمی شود از اون هستفاده نگردید.


حفاظت خطوط انتقال جبران شده سری با استفاده از روش مقایسه فاز
برخی از نتایج روش ذکر شده بدلیل نمایش تغییرات اندوکتانسها و شبیه سازی یگ گام قطب در این رساله ارائه می گردد.


تئوری توان راکتیو لحظه‌ای بهبود یافته برای فیلتر‌های اکتیو قدرت جهت کاهش هارمونیک و متعادل‌سازی جریان در سیستم توزیع چهار‌سیمه نامتعادل
روش دوم که بر منای کوپلینگ معادلات میدان و مداهای الکتریکی به همراه معادلات مکانیکی هست برای شبیه سازی هستفاده می گردد.


ارائه مدل جدید افت سینتیلیشن در باند فرکانسی 50-27 گیگاهرتز در ارتباطات ماهواره‌ای-زمینی
این روش با هستفاده زبان ‏‎APDL‎‏ در نرم افزار ‏‎ANSYS‎‏ نوشته شده هست.


بررسی روش‌های آشکارسازی چندکاربره و ارئه یک روش بهبود یافته
شبیه سازی حرکت روتور با در نظر گرفتن سطح لغزان وسط فاصله هوایی و هستفاده از روش اجزای محدود گام وقتی انجام می شود.


طراحی وپیاده‌سازی یک سیستم بازشناس گفتار محیط‌های مختلف
در این روش اثرات پوستی و اشباع در نظر فرموده شده و مدل می گردند پس از شبیه سازی موتور خطای میله شکسته روتور برروی مدل پیاده شده و اثر اون را روی خطوط شار ، گشتاور ، سرعت جریان و جریان میله های سالم بررسی می شوند.

بدلیل اهمیتی که تشخیص خطا در موتورهای القایی دارد روشهای تشخیص تشریح شده و چهار روش ربر روی نتایج اعمال می گردد و در خصوص اونالیز اونها بحث می شود.

دامنه هارمونیکهای ایجاد شده بواسطه این خطا محاسبه شده و جهت تغییرات اونها مورد بحث برنامه می گیرد.

نهایتا اینرو بعنوان یک الگو با دقت مناسب جهت آموزش سیستمهای تشخیص خطا هستفاده می شود.
80 out of 100 based on 70 user ratings 1070 reviews