تدوین مجموعه آزمایشی جهت ارزیابی سیستم سنگ شکن


تدوین مجموعه آزمایشی جهت ارزیابی سیستم سنگ شکن
در این پایان نامه ابتدا هستانداردهای مربوط به میدان سنگ شکن کلیه مورد مطالعه برنامه گرفته و مجموعه مدونی برای این منظور ارائه می گردد .


تئوری توان راکتیو لحظه‌ای بهبود یافته برای فیلتر‌های اکتیو قدرت جهت کاهش هارمونیک و متعادل‌سازی جریان در سیستم توزیع چهار‌سیمه نامتعادل
برای اجرای آزمایشاتی که بتوان با اونها دستگاه سنگ شکن را مورد مطالعه برنامه داد به یک سری وسایل جانبی نیاز هست.


ارائه مدل جدید افت سینتیلیشن در باند فرکانسی 50-27 گیگاهرتز در ارتباطات ماهواره‌ای-زمینی
این وسایل عبارتند از : هیدروفن ، تغییر دهنده موقعیت هیدروفن ، کارت ورودی - خروجی ( مجهز به تبديل اونالوگ به دیجیتال و درگاه ورودی و خروجی ) تانک آب و یک رایانه.


بررسی روش‌های آشکارسازی چندکاربره و ارئه یک روش بهبود یافته
همچنین برای دستیابی به هدف مطرح شده نیاز به یک نرم افزار می باشد که بتواند مدیریت وسایل جانبی را بر عهده گرفته و اطلاعات بدست آمده را ثبت کرده و در انتها نمایش دهد.در این مرحله به علت در اختیار نبودن وسایل جانبی تنها روی نرم افزار اون کار شده هست و در نهایت تلاش صورت گرفته تا نرم افزار تهیه شده که با زبان دلفی نوشته شده با هر نوع وسایل جانبی که خریداری شود قابل هستفاده باشد.


طراحی وپیاده‌سازی یک سیستم بازشناس گفتار محیط‌های مختلف
این برنامه پارامترهایی را که در هستاندارد برای میدان اکوستیک مورد نظر هستند در تک تک نقاط بدست می آورد.


طراحی، شبیه‌سازی و ساخت یک آنتن مایکرواستریپ دوباندی با پلاریزاسیون دایروی
امکان نمایش منحنی هر یک از پارامترها در محورهایی که توسط هستاندارد تعریف شده هست در این نرم افزار وجود دارد کانتور شدت در هر سطح عمود بر محور دستگاه و نیز در راستای محور ‏‎X_Z‎‏ قابل نمایش هست و همچنین شدتهای تعریف شده برای وسایل التراسونیک و نیز انرژی میدان اکوستیک را در سطحی که در هستاندارد سطح تمرکز نامیده شده هست محاسبه می کند.


طراحی و ساخت اسکنر خازنی


A comparison between the frequency of pityriasis versicolor in nursing home of Kerman and the control group


98 out of 100 based on 58 user ratings 758 reviews