نقش هوازدگی در تولید زهاب اسیدی در معادن فعال استان کرمان

مطالعه تغییر شکل‏‎‎‏پذیری آبرفت درشت‏‎‎‏دانه تهران با استفاده از پرسیومتر
بررسی ژئوشیمیایی و زمین‌شناسی اقتصادی کانسار آهن جلال‌آباد زرند (شمال غرب استان کرمان)
طراحی یک سیستم 16 کاناله مالتی پلکس نوری به روش تسهیم طول موج (‏‎WDM‎‏) در نرخ بیت ‏‎Gbit/s 5/2
بیواستراتیگرافی سازند قم در منطقه گرمسار، شمال ده‌ نمک
سنگ شناسی رسوبی پرتگاه های ساحلی چابهار (پلیو-پلئیستوسن) با نگرشی بر تاثیر زمین ساخت بر رسوبگذاری، دیاژنز و چرخه های رسوبی
رسوب شناسی رودخانه زولاچای با نگرشی ویژه بر رسوبدهی حوضه آبریز(تا سد مخزنی زولاچای)
How to retrieve machine IP adress via SQL Stored Procedure
How to cross join two tables in SQL server
SQL Server Column types for lots and lots of text [closed]
Sql Server 2005 Restore Failing
Stored procedure inside a insert statement
login failed for user: The user is not associated with a trusted sql server connection?
SQL Server 2005 import wizard and null values
SQL Server 2005 & the Windows Event Log
is a GUID a good salt? is my register/login process got any flaw?
How to replicate database A to B, then truncate data on database A, leaving B alone?

نقش هوازدگی در تولید زهاب اسیدی در معادن فعال استان کرمان
زهاب اسیدی معدن آبی هست که با ‏‎ph‎‏ کمتر از 5/4 و جزو مسائل زیست محیطی معادن سولفید فلزی محسوب می شود.


ویژگیهای زمین‌شناسی مهندسی زمین‌های استحصال شده از دریا در منطقه عسلویه
زهاب اسیدی معدن از تجزیه کانیهای سولفیدی خصوصا پیریت (معمولا تحت تاثیر باکتریها) حاصل می شود.


پژوهشی بر هیدرولیک چاه، زهکش و تونل
ضمن این فرآیند هیدروکسید آهن، ‏‎H+‎‏ و ‏‎-2‎‏‏‎So4‎‏ ‎‏ محلول در آب تولید می شود که باعث افزایش محلول در آب تولید می شود که باعث افزایش اسیدیته آب می گردد.


بررسی های نئوتکتونیکی و سایزموتکنوتیکی منطقه خلخال
شرایط متعددی بر شدت زهاب اسیدی معدن موثرند که مهمترین اونها عبارتند از: کانیهای سولفیدی ، میزان اکسیژن محلول در آب و مدت وقت تماس آبهای اکسیژن دار با کانیهای سولفیدی .ذکر این نکته حائز اهمیت هست که زهاب اسیدی معدن می تواند دارای دو منشا طبیعی و بشرزاد باشد.


مطالعه کمی و کیفی آبخوان جلگه چاه هاشم به روش ژئوالکتریک
زهاب اسیدی طبیعی که متاثر از فرایندهای غنی سازی برونزاد و دگرسانی می باشد در کانسارهای سولفید فلزی مشاهده می شود.


بررسی پایداری توده های سنگی شیبدار در مسیر گنجنامه - شهرستانه
فعالیتهای انسانی از قبیل معدنکاری ، هستخراج و بهره برداری از معادن سولفید فلزی نیز سبب تماس کانیهای سولفیدی با آبهای اکسیژن دار شده و باعث تولید زهاب اسیدی معدن می گردد.


بررسی اثر ‏‎PI‎‏ و ‏‎OCR‎‏ و ‏‎Sr‎‏ بر روی ‏‎Ko‎‏ خاکهای ریزدانه رسی و درشت دانه ماسه ای
این تحقیق برای شناسایی پدیده زهاب اسیدی در معادن سرچشمه ، گل گهر، چهارگنبد و زغالسنگ هستان کرمان انجام شده هست .برپايه نتایج حاصله ، معادن زغالسنگ (خصوصا معدن هجدک) و معدن مس سرچشمه از مناطق مستعد تولید زهاب اسیدی معدن می باشد.


تحقیق و بررسی دگرریختی شکننده در ناحیه ی تفرش با تاکید بر تحلیل تنش دیرین


مطالعه میکروفسیل های سازند اجا قشلاق در مقطع تولون (دشت مغان)


98 out of 100 based on 58 user ratings 758 reviews