اعتدال و مصادیق آن در قرآن


اعتدال و مصادیق آن در قرآن
هر انسانی عدل را دوست دارد و از ظلم متنفر هست.


ذکر لسانی و قلبی ارتباط و آثار تربیتی آن
اما تشخیص و عمل به اعتدال بسیار مشکل می باشد.


فرهنگ اشتقاقی-تطبیقی واژگان قرآن کریم (به زبان‏‎های عربی، فارسی، فرانسه، انگلیسی و لاتین‎‏)
پايه عدل خداوندی زیربنای خلقت انسان، آسمانها و زمین هست.


نقد و بررسی شبهات آیات خمسه ولایت
واژه شناسان و مفسران در معنای لغوی عدل - که البته با واژه هایی از قبیل: هستقامت، قصد، وسط، قسط، میزان و غیره پیوند معنایی دارد - (استوا) را رقم زده اند.


الاتجاه التفسیری عند محمدجواد مغنیه فی التفسیر الکاشف
در معنای اصطلاحی، فضلیت (=ارزشی) هست که در وسط دو طرف افراط و تفریط که هر دو مذموم می باشند، برنامه دارد.


شرح رساله الحقوق امام سجاد (ع)
و گاهی به عنوان چیزی ممدوح در کنار یک طرف مذموم (=جور) مطرح هست.


سیر افتاء و رساله‌نویسی از دوره غیبت تاکنون
عدالت علاوه بر اینکه فضیلت، سرچشمه سایر فضایل و نتیجه اونهاس، نسبی یا مقید نیز هست.


بررسی جایگاه فردی زن معاصر با تکیه بر آیات و روایات
به این معنا که افراد مختلف به دلیل شرایط متفاوت فردی و اجتماعی خاص خویش، به شیوه های گوناگون در طریق اعتدال حرکت می نمايند.


ارتباط نفس و بدن از دیدگاه فلاسفه مشاء و حکمت متعالیه
به بیانی دیگر، گاهی اگر برای یک فضیلت در شرایط عادی دو طرف یا یک طرف مذمور (=رذیلت) در نظر گرفته شود، در شرایط غیرعادی و غیرمعتدل و در جهت (اعتدال نهای)، عقل و شرع چنین افراط و تفریطی را عین عدل و حرکتی ممدوح می شمارند که در این رابطه به یک آیه و یک روایت به عنوان شاهد مثال اشاره می کنیم:فاستبقو الخیراتلاسرف فی خیرمثلا در صورتی که کار (خیر) یعنی با هدف سود رساندن به دیگران باشد، هر چه افراطی تر، مطلوب تر هست و فساد و خلل به نظام عالم ایجاد نمی کند.

نتیجهانسان موظف هست که از طبیعت و شریعت معتدل خود درس بیاموزد و اعتدال را در تمام جنبه های زندگی پیاده کند و با طرد موانع درونی (=نفس اماره) و بیرونی (=شیطان) و با توکل به خدا، تمسک به ائمه اطهار (علیهم السلام) ، تقویت ایمان، شکرگذاری و...

، اعتدال را رعایت نماید تا به بالاترین مقامات دنیوی و اخروی دست یابد.
92 out of 100 based on 82 user ratings 782 reviews