ساختار اخبار خارجی در روزنامه‌های تهران

نظرخواهی از کودکان و نوجوانان شهر تهران دربارهء سریال‌های داخلی و خارجی برنامه کودک و نوجوان
نظرخواهی از مردم تهران دربارهء ویژه‌نامهء برنامه‌های سیزده رجب
نظرخواهی از مردم تهران در مورد برنامهء رادیوئی (صبح جمعه با شما)
نظرسنجی از مردم تهران دربارهء سفر رئیس جمهور به اردبیل
نظرسنجی از مردم تهران دربارهء طنز تلویزیونی
نظرسنجی از مردم تهران دربارهء طنز رادیوئی
نظرسنجی دربارهء برگی از تاریخ معاصر
نظر مخاطبان کودک و نوجوان درباره تعداد بخشهای مختلف برنامهء کودک و نوجوان به ویژه کارتون‌ها
نظر مردم 26 شهر دارای مرکز تلویزیون دربارهء برنامه‌های محلی سیمای جمهوری اسلامی ایران
نظر مردم 26 شهر دارای مرکز رادیو دربارهء برنامه‌های محلی آبان 1376
نظر مردم 27 شهر کشور در مورد ساعات مناسب تماشای تلویزیون تابستان (1376)
نظر مردم اراک در مورد ساعات مناسب گوش دادن برنامه‌های رادیو و تماشای تلویزیون مهرماه 1376
نظر مردم تهران دربارهء برنامهء گزارش هفتگی
*