نظر مردم شهر یزد در مورد ساعات مناسب گوش دادن به رادیو و تماشای تلویزیون مهرماه 1376


نظر مردم شهر یزد در مورد ساعات مناسب گوش دادن به رادیو و تماشای تلویزیون مهرماه 1376
امور پژوهش شهرستانها و دفاتر خارج از کشور با هدف دستیابی به نظر مخاطبان در مورد ساعات مناسب گوش کردن رادیو و تماشای تلویزیون اقدام به نظرخواهی کرده هست .


کتاب‌شناسی کتاب و کتابخوانی
روش پژوهش پیمایشی و حجم نمونه که 4 نفر بوده هست .


کتاب‌شناسی کتابهای مربوط به کودکان و نوجوانان (بعد از انقلاب اسلامی تا پایان سال 1372)
64 % پاسخگویان برنامه‌های رادیو را گوش می‌نمايند عمده‌ترین دلیل پاسخگویان نداشتن علاقه بوده هست 95 % پاسخگویان فراخوان نموده‌اند که برنامه‌های تلویزیون را تماشا می‌نمايند عمده‌ترین دلیل پاسخگویان برای تماشا نکردن برنامه‌های تلویزیون نداشتن علاقه بوده هست .


گزارش فرهنگی کشور در سال 1370
مناسبترین ساعات گوش کردن برنامه‌های رادیو و تماشای تلویزیون در چهار بخش روزهای عادی و تعطیل به تفکیک جنس و نوع فعالیت ارائه شده هست .


گزارش فرهنگی کشور در سال 1371


گزارش فعالیتهای فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 1371


86 out of 100 based on 76 user ratings 326 reviews