طراحی و پیاده سازی فیلتر کاهنده نرخ نمونه برداری در استاندارد ‏‎ITU-T‎‏


طراحی و پیاده سازی فیلتر کاهنده نرخ نمونه برداری در استاندارد ‏‎ITU-T‎‏
در فرایند انتقال اطلاعات بین فرستنده و گیرنده، آشکارسازی صحیح داده ها از وظایف مهم گیرنده هست و به همین دلیل، سیستم گیرنده باید بتواند خود را با داده های ورودی سنکرون کند.


بررسی عوامل موثر در تعیین بهای تمام شده خاویار تولیدی (استحصالی) در ایران و ارتباط بهای تمام شده با قیمت فروش
در سیستم های ارتباطی دیجیتال ، فیلترهای تاخیر کسری این وظیفه را به عهده دارند.


بررسی کارآیی نسبت‏‎‎‏های مالی تعهدی و نسبت‏‎‎‏های مالی مبتنی بر جریان نقدی در پیش‏‎‎‏بینی بازده سهام شرکت‏‎‎‏های پذیرفته شده در ب
طراحی فیلتر تاخیر کسری به معنای درونیابی و یافتن نمونه های جدید بین نمونه های موجود هست که ماحصل اون بوجود آمدن تاخیر کسری در سیستم هست.


بررسی تاثیر اندازه و نسبتهای مالی بر افشای کامل صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران
این فیلترها علاوه بر سنکرون سازی در گیرنده ها در کاربردهای مختلف پردازش سیگنال دیجیتال که وقت های تاخیر دقیق لازم دارند هستفاده می شود از جمله کدینگ صحبت ، تخمین تاخیر وقتی، تنظیم وقتبندی مودم های دیجیتال.


بررسی ارتباط بین سود و سود تقسیمی با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


رابطه بین اندازه شرکت و هزینه‏‎‎‏های سیاسی در شرکت توسعه تجارت بین‏‎‎‏الملل راه گستر


80 out of 100 based on 60 user ratings 1310 reviews