بررسی نقش پیش سازمان دهنده‌ها بر وسعت انتقال و رابطه آن با سطح عملکرد تحصیلی


بررسی نقش پیش سازمان دهنده‌ها بر وسعت انتقال و رابطه آن با سطح عملکرد تحصیلی
نتایج تحقیق فرض اول "استفاده از پیش ساوقت دهنده موجب افزایش یادگیری می‌شود، را مورد تایید برنامه نداد.


بررسی و مقایسه رابطه بین علاقه تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان مراکز آموزش کشاورزی در سال تحصیلی 1376-77
ولی فرض دوم تحقیق "استفاده از پیش ساوقت دهنده موجب افزایش انتقال دور یادگیری می‌شود، را مورد تایید برنامه دادو پیش بینی نظریه جذب مه‌یر در مورد تاثیر پیش ساوقت دهنده‌ها بر انتقال دور یادگیری را مورد تایید برنامه داد.


بررسی و مقایسه دیدگاه دبیران (زن و مرد) دبیرستانهای استان آذربایجان‌غربی در خصوص مهارتهای شغلی و عملی مدیران در سال تحصیلی 1377-1378
بدین ترتیب روشن گردید که پیش ساوقت دهنده‌ها بر انتقال دور یادگیری تاثیر مثبت دارند ولی بر انتقال نزدیک یادگیری تاثیری ندارند.


بررسی رابطه بین منبع کنترل و سلامت روانی در دانشجویان مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره دانشگاه تبریز در نیمسال دوم 1377-78
نتایج تحقیق فرضیه سوم "میان هستفاده از پیش ساوقت دهنده و عملکرد تحصیلی رابطه تعاملی وجود دارد، بدین ترتیب که هر چه سطح توانایی فراگیر پایین تر باشد از پیش ساوقت دهنده هستفاده بیشتری می‌برد، را مورد تایید برنامه نداد.


بررسی تاثیر دوره‌های آموزشی ضمن خدمت مربیان مراکز آموزش کشاورزی کشور در کارایی آن


بررسی اهمیت آموزش تولیدکنندگان گل و گیاه زینتی به منظور تولید و صادرات از دیدگاه مولدین و کارشناسان استان تهران در سال 1376-1377


74 out of 100 based on 54 user ratings 254 reviews

بررسی نیازهای آموزشی کارکنان شرکت ایران خودرو به منظور ارائه راه‌حل‌های مناسب جهت افزایش کمی تولید از نظر مدیران و کارکنان‌چ
بررسی کاربردپذیری مشاوره گروهی در کاهش اضطراب دانشجویان دانشگاه الزهراء با تاکید بر شیوه حل مسئله
تربیت اجتماعی در نهج‌البلاغه
بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی اعضاء هیات علمی دانشگاه تهران
تهیه و اعتباریابی فرم کوتاه رغبت‌سنج تحصیلی-شغلی برای دختران دانش‌آموز سال اول دبیرستانهای استان قم
بررسی نگرش دانش‌آموزان دبیرستانی نسبت به اثربخشی مشاوران در کمک به حل مشکلات تحصیلی-شغلی، شخصی و خانوادگی ایشان
بررسی شاخص فعلی جریان هدایت تحصیلی در نظام جدید آموزش متوسطه طی سنوات اخیر از دیدگاه مدیران، مشاوران و دبیران راهنما در شرق گیلان
بررسی رابطه بین پدیده چند شغلی با کارایی معلمان مرد مقطع راهنمایی شهر سنندج در سال تحصیلی 1377-78
بررسی رابطه میزان پرداختن به ورزش با سلامت روانی و ویژگیهای شخصیتی مدیران میانی سپاه شاغل در رده‌های تهران
*