مقایسه فلور قارچی کانالر خارجی گوش در افراد سالم و بیماران مبتلا به اوتیت مزن گوش میانی مراجعه کننده به کلینیک ‏‎ENT‎‏ بیمارستان خاتم در سا

بررسی سینتیک جذب آلاینده‌های رنگی (متیلن بلو- RB5 ) در حضور امواج فراصوت ودر غیاب آن
شناسایی مکان و عمق ترک با آنالیز معکوس فرکانسهای طبیعی سازه با استفاده از سیستم استنتاج تطبیقی عصبی-فازی ‏‎(ANFIS)‎‏
اندازه گیری سولفامتوکسازول و تریمتوپریم در سوسپانسیون کوتریموکسازول بوسیله اسپکترومتری ATR/FTIR-PLS1
مقاوم سازی لرزه ای اتصالات سازه های بتن آرمه با استفاده از ورقهای ‏‎FRP‎‏
طراحی تراشه ‏‎ASIC‎‏ برای محاسبه گشتاورهای تصویر
آنالز و کاربرد روش WKB با ریشه‌های تکراری برای بررسی یک سیلندر استوانه‌ای پشت و رو شده از جنش مواد الاستیکی وارگا
1- اندازه‌گیری مقادیر بسیار ناچیز استابیلایزرهای ارگانو قلع در پلیمر های بر پایه PVC توسط تکنیک میکرواستخراج فاز مایع از فضای فوقانی - اسپکتر
آنالیز تجربی و عددی ‏‎(FEM)‎‏ میزان انرژی جذب شده در سازه های جدار نازک تقویت شده با فوم
مدلسازی و بهینه سازی پارامترهای آیرودینامیکی جریان ناپایدار حول هوابرها با استفاده از شبکه های عصبی از نوع ‏‎GMDH‎‏ و الگوریتم ژنتیک
شناسایی محل و عمق ترک با آنالیز معکوس فرکانسهای طبیی سازه با استفاده از شبکه های عصبی نوع ‏‎GMDH‎‏
آنالیز تجربی (شبه استاتیکی و دینامیکی) سازه های جدار نازک دوبل شده تحت بارگذاری ‏‎Out of plane‎‏
بررسی تعیین نوع مواد پرکننده مناسب برای ساخت بتن خودتراکم ‏‎(SCC)‎‏
تحلیل میدان های تنش ترک در مواد ‏‎FGM‎‏
*