مطالعه اسپکتروسکوپی بر همکنش‌های دی متیل قلع (IV ) دی کلرید با آدنوزین مونوفسفات و گوانوزین مونوفسفات

آنالیز تجربی و عددی ‏‎(FEM)‎‏ میزان انرژی جذب شده در سازه های جدار نازک تقویت شده با فوم
مدلسازی و بهینه سازی پارامترهای آیرودینامیکی جریان ناپایدار حول هوابرها با استفاده از شبکه های عصبی از نوع ‏‎GMDH‎‏ و الگوریتم ژنتیک
شناسایی محل و عمق ترک با آنالیز معکوس فرکانسهای طبیی سازه با استفاده از شبکه های عصبی نوع ‏‎GMDH‎‏
آنالیز تجربی (شبه استاتیکی و دینامیکی) سازه های جدار نازک دوبل شده تحت بارگذاری ‏‎Out of plane‎‏
بررسی تعیین نوع مواد پرکننده مناسب برای ساخت بتن خودتراکم ‏‎(SCC)‎‏
تحلیل میدان های تنش ترک در مواد ‏‎FGM‎‏
آزمون پارامترهای عمومی یک مدار ‏‎PLL‎‏ ‏‎(Phase-Locked Loop)‎‏
تعیین ‏‎CBR‎‏ خاک با استفاده از خصوصیات ژئوتکنیکی آن به کمک شبکه های عصبی مصنوعی نوع ‏‎GMDH‎‏ و الگوریتم ژنتیک
تعیین الگوهای ارتباط میان اولویت رقابتی کیفیت‌، تصمیمات استراتژیک و فعالیت‌های بهینه قطعه سازان موفق صنعت خودروسازی با استفاده از روش تئو
بررسی و ارزیابی آلودگی آبخوان دشت خاتون آباد با استفاده از مدل دراستیک در محیط GIS
تثبیت دو عاملی دی‌ اکسید کربن با شیف بازهای کبالت (II ) با استفاده از سدیم در تترا هیدرو فوران
ارزیابی و مقایسه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مهم دانه در برخی ارقام کنجد ( .Sesamum Indicum L )
سنتز و شناسایی ترکیب‌های عناصر واسطه در مقیاس نانو و ساختار بلوری و مولکولی کمپلکس [Zn(phen)3](NO3)2.2GIU.2H20
*