بررسی نقش فعالیتهای فرهنگی در اصلاح و تربیت و بازگشت زندانی به زندگی شرافتمندانه (سازگاري اجتماعي سلامت عمومي ويژگي هاي عمومي) در استان خو

تجزيه و تحليل آمارهاي وقايع حياتي (ازدواج، طلاق، ولادت و وفات) و جمعيتي استان
بررسی میزان وقوع ازدواج و طلاق در طبقات مختلف جامعه
بررسي روش هاي تامين اتقان اسناد هويتي اداره كل ثبت احوال استان گيلان
بررسی فساد و سلامت اداری و مالی و روشهای مواجهه با آنها در اداره کل ثبت و اسناد خراسان شمالی
تعیین عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان ثبت اسناد و املاک استان سمنان
آسیب شناسی اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390 در استان کرمان
احصاء و بهبود فرايندهاي سازماني در راستاي بودجه ريزي عملياتي در اداره ثبت اسناد و املاك استان يزد
بررسي اكوبيولوژيك و تعيين تراكم و تنوع فيتوپلانكتون سواحل مازندران در اعماق 5،15 و 30 متر به همراه اندازه گيري تركيبات نفتي رسوب
بررسی فساد اداری در سازمان های دولتی و راهکارهای پیشگیری از آن در شهر بوشهر
بررسی علل و انگیزه های وقوع جرم تجاوز به عنف و راهکارهای پیشگیری از آن با تاکید بر عوامل روانی-اجتماعی
شناسایی نقاط روستا شهری و شهرهای کوچک و ارائه راهبردهای توسعه در راستای جلوگیری از مهاجرتهای بی رویه
توانمندسازی سکونتگاههای غیر رسمی شهر اسفراین با رویکرد اجتماع محوری محلات شهری
بررسي ميزان وعوامل موثر بر رضايت ارباب رجوع از كيفيت خدمات اداره كل راه و شهرسازي استان
*