تعیین اولویتهای پژوهشهای سالیانه استان سمنان

توانمندسازی سکونتگاههای غیر رسمی شهر اسفراین با رویکرد اجتماع محوری محلات شهری
بررسي ميزان وعوامل موثر بر رضايت ارباب رجوع از كيفيت خدمات اداره كل راه و شهرسازي استان
بررسی نقش فعالیت های فرهنگی در اصلاح و تربیت و بازگشت زندانی به زندگی شرافتمندانه در استان
تاثیر حبث های کوتاه مدت بر زندانی و خانواده وی
بررسي علل رشد جمعيت كيفري در زندان هاي استان قم
تدوين اطلس فرهنگي استان آذربايجان شرقي
بررسی میزان گرایش به عرفانهای نوظهور و تاثیر آن در شاخصهای فرهنگ عمومی استان آذربایجان غربی
بررسی بسترها و شیوه های نو در زمینه اشتغالزایی حوزه فرهنگ، هنر و رسانه در استان آذربایجان غربی
مستند سازی و تجربه نگاری مفاخر فرهنگی هنری (فاز 1)
طراحی و استقرار الگوی استاندارد ساخت های فضایی و فرایندهای میدانی فرهنگی هنری
طراحي مدل اخلاق مدارانه ارزيابي عملكرد استراتژيك سازمان هاي فرهنگي (مطالعه موردي اداره كل ارشاد اصفهان)‌
مختصات و اطلاعات پایه فرهنگی استان چهارمحال و بختیاری
تدوين بانك جامع اطلاعات مفاخر استان خراسان جنوبي
*