ارائه الگو معیار انتخاب نیروی انسانی با رویکرد اسلامی


ارائه الگو معیار انتخاب نیروی انسانی با رویکرد اسلامی
پژوهش حاضر با هدف ارائه معیارهای انتخاب در نظام گزینش کشور با رویکرد اسلامی انجام شده هست و از اونجا که حاکمیت اصول و ارزش های اسلامی در ساوقت ها از اهمیت ویژه ای برخوردار هست لذا برای تبیین ملاک ها و معیار های انتخاب نیروی انسانی نیاز مند جواب به سوالات زیر می باشد : - معیارهای انتخاب از دیدگاه اسلام چیست؟ - آیا معیارهای کنونی نظام گزینش از جامعیت لازم برخوردار هست واین معیارها کاملا با معیارهای انتخاب در اسلام تطبیق دارد؟ برای جواب به سوالات فوق ابتدا ادبیات علمی مورد مطالعه برنامه گرفت وبر پايه روش تحلیل محتوا نهج البلاغه مورد مطالعه برنامه گرفت و شاخص های مدل هستخراج شد و سپس مدل اولیه طراحی و خبره سنجی شد و پس از دریافت نظرات خبرگان مدل نهایی ارائه گردید.


تاثیر حبث های کوتاه مدت بر زندانی و خانواده وی
یافته های این مقاله اشاره دارد بر اینکه برخی از معیار ها در ابعاد اخلاقی و توانمندی های که در جذب نیروی انسانی می بایست بررسی گردد در گزینش نیروی انسانی لحاظ نمی گردد که مناسب هست این امر مورد اهتمام بیشتر مسوولین ذیربط برنامه گیرد.


بررسي علل رشد جمعيت كيفري در زندان هاي استان قم


تدوين اطلس فرهنگي استان آذربايجان شرقي


86 out of 100 based on 76 user ratings 326 reviews