کاربرد شبکه‌های عصبی برای پیش بینی رفتار اتصالات با گیردارهای نسبی برای قابهای مستوی


کاربرد شبکه‌های عصبی برای پیش بینی رفتار اتصالات با گیردارهای نسبی برای قابهای مستوی
علی رغم پیشرفتهای حاصل شده در طراحی تیرها و ستونهای یک قاب فولادی، عامل ضریب اطمینان هنوز بدرستی مشخص نمی‌باشد و دلیل این امر نامشخص بودن رفتار واقعی اتصالات در ساختمان‌های فولادی هست .


بررسی روش اطریشی در تونل با استفاده از مدلهای غیر خطی
در سال‌های اخیر با توجه به افزایش امکانات نرم‌افزاری، تغییرات منطقی در نحوه بررسی اتصالات و طراحی سازه‌ها صورت گرفته هست .


بررسی دوام بتن در حاشیه خلیج‌فارس (منطقه بندرعباس) و مطالعه‌خوردگی فولاد
سازه‌های جدید نسبت به ساختمان‌های گذشته دارای رفتار انعطاف‌پذیری هستند.


بررسی اثرات ترک در پایداری سدهای بتنی قوس
تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که رابطه لنگر- دوران بیشتر اتصالات غیرخطی هست .


بررسی رفتار صفحه ستونها تحت بارگذاری کلی
اونالیز یک قاب با روش سختی توسط کامپیوتر مستلزم شناخت درباره سختی اتصال هست که این مطلب توسط منحنی لنگر- دوران اتصال معلوم می‌گردد.


بررسی پایداری دیواره‌های رودخانه با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی
با مشخص شدن میزان گیرداری هر یک از انواع اتصالات می‌توان تحلیل سازه حاوی این نوع اتصالات را به عنوان قاب خمشی با اتصالات نیم صلب ،به صورت دقیق‌تر انجام داد.


حل عددی معادلات جریان آب کم‌عمق به روش ضمنی تیلور - گالرکین
با پیدایش علم شبکه‌های عصبی مصنوعی و پیشرفت‌های حاصل تهیه یک نرم‌افزار برای مسئله‌ای که متغیرهای بسیاری در اون وجود دعرند، کاری عملی می‌باشد.


ارائه برنامه کامپیوتری برای آنالیز ظرفیت معابر و تقاطع‌ها
شبکه‌های عصبی تا حدودی از مغز انسان الگوبرداری شده‌اند و همانطور که مغز انسان می‌تواند با هستفاده از تجربیات قبلی و مسائل جدید را تحلیل و تجزیه نماید، شبکه‌های عصبی نیز در صورت آموزش قادرند بر مبنای اطلاعاتی که به ازای اونها آموزش داده شده‌اند جواب قابل قبول ارائه دهند.


اندرکنش صندوقه صلب و خاک اشباع در اثر زلزله به صورت محیط متخلخل
در این پایان‌نامه بر روی 100 نوع اتصال مختلف توسط نرم‌افزار NISA2 اونالیز غیرخطی انجام شده هست و با هستفاده از این نمونه‌ها شبکه‌های عصبی آموزش داده شده‌اند که با ارائه مشخصات و جزئیات اتصال به اونها می‌توان منحنی لنگر- دوران اتصال را پیش‌بینی کرد.

انید با بکارگیری این ایده بتوان رفتار کلیه اتصالات موجود در سازه‌ها را بصورت کاملا واقعی مدل کرد و در پروسه تحلیل بکار گرفت .
70 out of 100 based on 45 user ratings 420 reviews