بررسی پتانسیل روانگرایی خاک با استفاده از شبکه‌های عصبی احتمالی و بازگشتی


بررسی پتانسیل روانگرایی خاک با استفاده از شبکه‌های عصبی احتمالی و بازگشتی
بررسی مفصلی بر کاربرد روشهای محاسبات عصبی در پیش‌بینی پتانسیل روانگرایی خاکها انجام شده هست .


استفاده از امولسیون کاتیونیک تولیدی پالایشگاه تهران در تهیه مخلوط آسفالت سرد با دانه‌بندی باز
تاکید کلی در این تحقیق بر هستفاده از شبکه عصبی بهینه برای مدلسازی رابطه پارامترهای لرزه‌ای، و خصوصیات خاک با پتانسیل روانگرایی بوده هست .


بررسی رفتار دینامیکی خطی و غیرخطی (هندی) پلهای کابلی معلق زوج صفحه تحت نیروی زلزله
مشکل اکثر مطالعات مشابه گذشته در زمیه پتانسیل روانگرایی عدم قابلیت تعمیم اونها بوده هست .


بررسی خصوصیات رفتاری دیافراگمهای افقی در سازه‌های چند طبقه
معمولا حجم کم پایگاه داده‌ها، توزیع جغرافیایی محدود و حذف اثر بعضی پارامترهای مهم مانند Rf (فاصله تا گسل زلزله) در اینگونه کارها به چشم می‌خورد.


بررسی رفتار دینامیکی غیر خطی قابهای با اتصال خورجینی تحت نیروهای زلزله
در این تحقیق یک موسسه مالي اطلاعاتی جامع با بیشترین تعداد موارد نقل شده تهیه شده هست .


بررسی‌های آزمایشگای درباره تاثیر زاویه قرارگیری صفحات مستغرق بر عملکرد آنها در محل‌های آبگیری از رودخانه
برای انجام مطالعه و مدلسازی پدیده روانگرایی، از یک شبکه عصبی احتمالی (PNN) مجهز به یک روش تازه جهت تعیین پارامترهای شبکه، یک شبکه عصبی بازگشتی (RNN) و یک شبکه فازی-عصبی (ANFIS) در کنار شبکه عصبی (BPNN) هستفاده شده هست .


برآورد نحوه توزیع سه بعدی فشار هیدرودینامیکی در مخزن سد تحت اثر ارتعاشات ناشی از زمین‌لرزه
ترکیب‌های مختلفی از پارامترهای ورودی و سایر خصوصیات شبکه‌ها روی هر یک از انواع شبکه‌ها عصبی یاد شده بررسی شدند.


مطالعات آبخیزداری به منظور کنترل سیلاب و کنترل فرسایش با هدف آبخوان‌داری
برای تعیین شبکه بهینه، مقایسه‌ای بین کارآیی و پیچیدگی شبکه‌ها به علاوه مطالعه پارامتری انجام شد.


ارزیابی تطبیقی تکنیک‌های رقومی در توجیه داخلی و نسبی اتوماتیک
مقایسه نتایج با روشهای معمول در بررسی پتانسیل روانگرایی حاکی از افزایش دقت تخمین این پتانسیل در روش حاضر هست .

همچنین روشی برای تعیین ضریب اطمینان در برابر روانگرایی پیشنهاد شده هست .
74 out of 100 based on 84 user ratings 734 reviews