تحقیق و تحلیل پیرامون استفهامات قرآنی از نظر ادبی و بلاغی


تحقیق و تحلیل پیرامون استفهامات قرآنی از نظر ادبی و بلاغی
قراون کتاب الهی و کلام حق تعالی، بزرگترین معجزه جاودانه آخرین پیام‌آور الهی، و عصاره و چکیده همه کتب آسمانی هست .


رابطه ساختاری -معنایی کلمات و تاثیر آنها در آموزش زبان
یگانه کتابی که می‌تواند همه خواسته‌های جوامع بشری را در همه ابعاد عبادی، تربیتی، اخلاقی، فرهنگی، هنری، سیاسی، اقتصادی، قضایی و علمی به بهترین شکل برآورده سازد و انسان را به سوی عالی‌ترین مراتب رشد و کمال انسانی رهنمون شود.


اضطراب ارتباط گفتاری فراگیران زبان انگلیسی و رابطه آن با خودکارآمدی ادراکی عمومی
برای نیل و رسیدن به این امور مهم، برترین و زیباترین روش‌های حکیمانه را به کار برده هست .


بررسی داستان دل تاریکی اثر جوزف کنراد از دیدگاه نقد استعمار گرایانه
از جمله این روش‌ها زینت بخشیدن کلام با پرسش‌هایی هست که آدمی را به طور غیرمستقیم در جهت برنامه‌ای انسان‌ساز سوق می‌دهد، زیرا طرح مسائل به صورت سوال و جواب ، انسان را وادار می‌نماید که جواب را از دورن وجدان و قلب خویس بشنود و اون را فکر و تشخیص خود بداند و به عنوان طرح و فکری آشنا بدان بنگرد و در این صورت ، وی در مقابل حرف حق مقاومتی نمی‌کند و موضعی نمی‌گیرد، این روش تعلیم و تربیت بسیار موثر و خصوصا در مورد افراد جاهل و لجوج بسیار راه گشاست ، اذاست که می‌بینم بیش از هزار آیه از آیات قراونی دارای هستفهام هست ، و با توجه به اینکه سوال نماينده پروردگار حکیم علی‌الاطلاق هست ، غرض او را از هستفهام آگاهی یافتن نسبت به مجهول نیست ، بلکه به دلیل و اغراض بلاغی خاصی کلام خویش را به هستفهام آراسته هست ، و در هر یک از این هستفهامات راز و رمز و حکمتی نهفته هست .


مراحل اولیه اکتساب فرافکن صرفی زبان انگلیسی توسط فارسی زبانان به عنوان زبان خارجی/ فرضیه کمینه درختی یا فرضیه انتقال کامل -دسترسی کامل
برای فهم معانی هستفهام در آیات قراونی باید به گوینده، مخاطب ، قرینه‌های لفظی و معنوی، سیاق کلام، کیفیت نزول آیه و شان نزول اون، کیفیت قرائت و وقف و غیره توجه نمود بدون توجه به موارد فوق معنای دقیقی از آیات نمی‌توان داد و هم به این لحاظ هست که در بین علماء تفسیر و بلاغت در فهم معانی آیات اختلاف بسیار مشاهده می‌شود و همه اینها خد دلیل محکمی هست که فهم کامل قراون میسر نمی‌باشد مگر به واسطه "من خوطب به" و ضروری هست که "قراون صامت " را، "قراون ناطق" همراهی کند، چنانکه رسول الله (ص) فرمودند: "فانهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض " رساله حاضر هستفهامات قراونی و اغراض و معانی این هستفهامات را تا اونجا که بضاعت و توان فهم و بیان اون باشد مورد بررسی برنامه می‌دهد.


تصحیح و مقابله و تعلیق بخشی از کتاب شرح اللباب فی علم الاعراب تالیف محمدبن عثمان بن محمدبن ابی علی العرض الزوزنی


تفاوت توانش زبانی بین افراد انگلیسی زبان با ایرانیانی که تسلط آنها به زبان انگلیسی بسیار نزدیک به افرادی است که انگلیسی زبان مادری آنها است:
نمایه ها:


60 out of 100 based on 55 user ratings 680 reviews