سلام
براى تولد برادرم مى خوام ايبوك ريدر بگيرم. خودم از آى پد استفاده مى كنم اما خيلى گرونه
ايبوك ريدر مناسبى توى بازار پيدا مى شه كه صفحه اش نسبتا بزرگ باشه و بشه فايل هاى نوشته را از كامپيوتر بهش منتقل كرد... و البته خيلى هم گرون نباشه