سلام دوستان
بازی im aliveرا نصب کرده ام اما احتیاج به شماره سریال دارد. شماره سریال یا احیانا فایل ک-ر-ک برای این بازی رو میخوام ممنون.