سوال در مورد توابع مثلثاتی


سوال در مورد توابع مثلثاتیسلام. چرا آرماگون توابع مثلثاتی باید بر حسب رادیان باشد؟ (دلیل علمی)تحقیق در مورد ساختمانهای گُسسته

1:

چون کاملا طبیعین.


درخواست آموزش انتگرال و حد برای دانشجویان کارشناسی
طول یه قطاع از دایره واره دقیقا برابر با زاویۀ مقابلشه اگه اون زاویه بر حسب رادیان باشه.


ریاضیات گسسته _ گراف +تعداد راس های فرد هر گراف.....
یا رسم تابع sin(x)o وقتی x بر حسب رادیان خیلی بهتر و به درد خور تره.
کلا رادیان برای محاسبات ریاضی و کلا ریاضیات مناسب تره.


بعد VC چیست؟
هرچند از نظر عملی درچه و گراد بیش تر به کار میان و راحت تره.


حل معادله درجه 3!


پرسش و پاسخ سوالات انالیزی

2:

چون محیط دایره(دو پی ار)2nrاست و توابع مثلثاتی از جمله sin بر روی محیط دایره تغییر میابد این چنین میباشد همچنین از اونجایی که میدانی شعاع دایره مثلثاتی 1 میباشدبنابر این 2nr تبدیل به2n میشود .یعنی sin تابعی هست که مقادیری را از محیط دایره میدهیم تا زاویه ها را بدست آوریم.


ریاضی مهندسی پیشرفته


92 out of 100 based on 82 user ratings 1382 reviews