معما ها و سرگرمی های ریاضی


معما ها و سرگرمی های ریاضیALFA + BETA + GAMA = DELTA


بجای اعداد حروف جایگزین شده است

اعداد را پیدا کنیدفرمول [nx]را کسی بلده؟

1:خاصیت ارشمیدسی اعداد حقیقی

2:

با سلام و تشکر از معمای خوبتون

میشه قبل از هر چیز مشخص کنین که آیا هر حرف دقیقا یک رقم متمایز رو نشون میده یا اینکه مثلا ممکنه که حرف A و حرف B هر دو برابر با یک رقم باشند؟

موفق باشین.
90/9/21


اثبات ضرب بردارها

3:2 هکتار برابر با چند متر مربع است ؟

4:

با درود

متمایز هستند یکسان نیستند


توزیع احتمالی

5:تقویت ریاضی

6:

D=1, A=5, E=4
B-G=(2;6) or (6;2)
F-M=(0;9) or (9;0)
L-T=(3;7) or (7;3)
مثال:
F=0 T=3 M=9 L=7 B=2 G=6

ALFA + BETA + GAMA = DELTA --> 5305+2475+6595=14375
ALFA + BETA + GAMA = DELTA --> 5305+2485+6595=14385
ALFA + BETA + GAMA = DELTA --> 5305+6475+2595=14375
ALFA + BETA + GAMA = DELTA --> 5305+6485+2595=14385
ALFA + BETA + GAMA = DELTA --> 5395+2475+6505=14375
ALFA + BETA + GAMA = DELTA --> 5395+2485+6505=14385
ALFA + BETA + GAMA = DELTA --> 5395+6475+2505=14375
ALFA + BETA + GAMA = DELTA --> 5395+6485+2505=14385
ALFA + BETA + GAMA = DELTA --> 5705+2435+6595=14735
ALFA + BETA + GAMA = DELTA --> 5705+2485+6595=14785
ALFA + BETA + GAMA = DELTA --> 5705+6435+2595=14735
ALFA + BETA + GAMA = DELTA --> 5705+6485+2595=14785
ALFA + BETA + GAMA = DELTA --> 5795+2435+6505=14735
ALFA + BETA + GAMA = DELTA --> 5795+2485+6505=14785
ALFA + BETA + GAMA = DELTA --> 5795+6435+2505=14735
ALFA + BETA + GAMA = DELTA --> 5795+6485+2505=14785
ALFA + BETA + GAMA = DELTA --> 5805+2435+6595=14835
ALFA + BETA + GAMA = DELTA --> 5805+2475+6595=14875
ALFA + BETA + GAMA = DELTA --> 5805+6435+2595=14835
ALFA + BETA + GAMA = DELTA --> 5805+6475+2595=14875
ALFA + BETA + GAMA = DELTA --> 5895+2435+6505=14835
ALFA + BETA + GAMA = DELTA --> 5895+2475+6505=14875
ALFA + BETA + GAMA = DELTA --> 5895+6435+2505=14835
ALFA + BETA + GAMA = DELTA --> 5895+6475+2505=14875


قرار دان کتاب های ریاضی به صورت pdf

7:سوال درباره تقسیم چند جمله ایها

8:

با درود وسپاس از تلاش شما

درست هست اینها جواب های درخور پذیرشی هستند

9:


10:

با درود

زنده+ باد= ایران

بجای حروف عدد بگذارید !

11:

الان تو زنده یکان ز یا ه ؟

12:


13:

با درود

ازهر طرف که دوست داری بشمار اما برای همه کلمات یک طرف را ( چپ یا راست ) باید به عنوان یکان در نظر بگیری

یعنی اگر برای زنده حرف"ز" را یکان گرفتی باید برای باد هم حرف "ب" را یکان بگیری و برای ایران هم حرف "ا" را یکان بگیری

اگر برای زنده حرف "ه" را یکان گرفتی باید برای باد حرف "د" و برای ایران حرف "ن" را یکان بگیریرستگار باشی !

14:

شما خودت جواب این‌ها رو می‌دونی یا فقط سوال رو طرح می‌کنی؟ (استاد ریاضی هستین؟)

15:


درود

کدوما رو

تا الان هر چه طرح شده یا شما یا دوستان دیگه جواب دادن
جواب ها رو می دونم اما دوس دارم دوستان هم فکر نمايند

هستاد ریاضی بودم اما الان از ریاضی باز نشسته شدم
دوس دارم تجربیات خودمو به صورت سرگرمی ها گوناگون

طرح کنم شاید روزی در محفلی بکار بیاد یا بخواهید عده ای را سرگرم کنید تا بکارای دیگه تون برسین

16:92 out of 100 based on 82 user ratings 1382 reviews