حل معادله


حل معادلهدرود
x^2+y^2=15.6
16x=9y
چطور حل میشه؟◄◄ اتـــاق حــســاب دیــفــرانــسیــل و انــتـــگــرال ►►

1:

x^2
یعنی توان دو؟!؟!؟


Sent from my LG-D802 using Tapatalk


مشکل در فرمول سهمی

2:

جواب خیلی عجیب شد
مطمئنی صورت سوال درسته ؟؟


Sent from my LG-D802 using Tapatalk


چطور معادله سهمي را بدست آوريم؟

3:

سلام
با معادله
کد:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
مقدار x یا y رو بدست بیارید.


فرمـول نو یسـی حـرفـه ای و زیـبــا به زبــان TeX
اگه بخوایم مقدار x رو بدست بیاریم میشه:
کد:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
حالا توی معادله اول مقدار x رو جایگذاری می کنیم.


»»» بررسی شهودی چند رابطه ریاضی با تصاویر متحرک و بسیار جالب
مقدار y بدست میاد:
کد:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
اگه اشتباه نکنم:
کد:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
به همین ترتیب x از معادله اول یا دوم بدست میاد.
کد:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
با توجه به معادله دوم یا x و y هر دوشون مثبت هستند یا هر دو شون منفی.


تاپیک مساله ی هفته -سال دوم - همراه با اسامی برندگان
پس دو جواب اینه:
کد:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
البته محاسبات رو دوباره چک کنید.


آیا ۱۳ نحس است؟
ولی راه حل اینه...


CRC Concise Encyclopedia of Mathematics, 2nd Edition, Volumes 1, 2, 3, & 4

4:

درست همین ها میشه
فقط کافه یکی از مجهولات رو برحسب دیگری بنویسید


92 out of 100 based on 82 user ratings 1382 reviews