◄◄ انگل شناسی و مسمومیت ►►


◄◄ انگل شناسی و مسمومیت ►►مقدمه
دامنه وسیع علم انگل شناسی از ماکرو‌اکولوژیکی تا میکرو‌اکولوژیکی و بیوشیمیایی و بهداشت عمومی ، جغرافیا ، علوم اجتماعی و اقتصادی و علوم مرتبط با آنها را شامل می‌شود. در سالهای اخیر سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده است که شش بیماری مهم انسانی در جهان منتشر است. پنج بیماری از این شش بیماری انگلی است که عبارتند از: شیستوزومیازیس ، مالاریا ، فیلاریازیس ، تریپانوز و میازیس آفریقایی و لیشمانیازیس. بیماری ششم نیز جذام است که عامل باکتریایی دارد.

در نتیجه انگل شناسی پزشکی در بین شاخه‌های علوم پزشکی و دانشمندان علوم پزشکی اهمیت زیادی پیدا کرده است.انگل شناسی از نظر رشد و توسعه علوم بویژه کاربردهای طبی ، دامپزشکی ، کشاورزی و صنایع غذایی اهمیت زیادی دارد. بنابراین روشن است که آشنایی با زندگی انگلی و انگلها ، نه تنها از نقطه نظر رشد و توسعه علوم ، بلکه از نظر کاربردهای عملی آن نیز بسیار مهم است.

جنبه‌های زندگی انگلی
چهره واقعی زندگی انگلی غالبا قابل لمس و درک نیست، زیرا روابط بین انگلها و میزبان آنها بسیار پیچیده است. انگل شناسی در واقع یکی از چهار جنبه مختلف از سیمبیوزیس است.

سیمبیوزیس
هر حیوان ، گیاه و یا موجود زنده اولیه‌ای آغازیان یا(پروتیستا) که بخشی یا تمام زندگی خود را به همراه موجود دیگر از جنس دیگری می‌گذارند، را یک سیمبیونت یا سیمبیوت می‌نامند. چهار شکل از سیمبیوتیک شناخته شده است. اگر چه خط تفکیک بین آنها کاملا دقیق نیست. بویژه انواع اشکال سیمبیوزیس که شناخته شده‌اند، فورزیس ، کامنسالیسم ، پارازیتیسم و موچوآلیسم می‌باشد.فورزیس: هیچ نوع وابستگی از نظر متابولیکی و یا غیر از آن بین آنها وجود ندارد. نمونه این نوع زندگی انتقال باکتریها توسط اتصال به پای حشرات است. اگر چه پرواز حشره از جایی به جای دیگر به انتقال باکتری منجر می‌شود، ولی هیچ اجباری در این ارتباط از دو طرف نیست و اصولا یک نوع رابطه اتفاقی است.


کامنسالیسم: یک مثال در این مورد در شرایط محیطی دریایی ، رابطه بین آمفی پریون پرکولا یا کنتروکاپروس آکوله آتوس با شقایق دریایی. ماهی در بین خارهای شقایق دریایی زندگی می‌کند، در حالی که هیچ نوع آزاری از سوی میزبان نمی‌بیند. با توجه به اینکه ترشحات ماهی باعث حفاظت در مقابل نماتوسیتهای میزبان می‌شود. این لایه حفاظتی که ماهی ایجاد می‌کند، فقط پس از ورود و خو گرفتن اولیه ماهی است. پس از ورود ماهی به درون خارهای شقایق دریایی ، این عمل حفاظتی نیز انجام شده، ماهی از آسیب ماهی خوارها به خاطر وجود نماتوسیتهای میزبان محفوظ می‌ماند. علاوه بر محافظت ، ماهی از غذای میزبان نیز برخوردار می‌شود.


پارازیتیسم: پارازیتیسم عبارتست از نوعی زندگی اجباری دو موجود با هم که انگل کوچکتر است و از جنبه متابولیکی با میزبان رابطه دارد. این ارتباط ممکن است دائمی باشد. مثلا کرمهای پهن نواری که در روده پستانداران دیده می‌شوند. یا ممکن است موقتی باشد. مانند پشه‌ها ، ککها یا کنه‌های خونخوار. گفته می‌شود که پارازیتیسم یک رابطه اجباری است، زیرا انگل بطور معمول نمی‌تواند بدون ارتباط و تماس با میزبان خود باقی بماند.

انگلهای خونخوار مانند کنه‌ها ، ککها و پشه‌ها از نمونه‌های اولیه خونخواری مستقیم از میزبان هستند. چون ارتباط بین انگل و میزبانش عموما شامل تماس میزبان با مواد آنتی ژنی انگل است، خواه ناخواه این مولکولها با بدنه انگل (آنتی ژنهای سوماتیک) یا ترشحات و یا مواد دفعی انگل (آنتی ژنهای متابولیک) مقایسه می‌شوند. آنتی بادیها معمولا توسط میزبان در واکنش به انگل تولید می‌شوند. بنابراین بر عکس فورزیس و کامنسالیسم زندگی انگلی علاوه بر وابستگی متابولیک در بخشی از انگل ، عموما شامل پاسخهای میزبان در برابر بخش دیگری از انگل می‌باشد.


موچوآلیسم: نمونه معروف این نوع زندگی گلسنگها هستند که ترکیبی از قارچها و آلگها هستند. در طی این ارتباط ، آلگها مقدار زیادی ترکیبات آلی تولید می‌کنند که این مواد توسط قارچها مصرف می‌شوند. در حالی که قارچها نیز آب و مواد معدنی مورد نیاز آلگها را تولید می‌کنند. آنها را از خشک شدن و خطر نور شدید محافظت می‌کنند. نمونه دیگر موچوآلیسم رابطه برخی از تاژکداران موجود در روده موریانه‌های چوبخوار است.
رابطه انگلها با میزبان
انگلها به اشکال مختلفی با میزبان خود رابطه بربرنامه می‌کنند که می‌توان انگل اجباری یا اختیاری ، موقتی یا دائمی ، خارجی یا داخلی ، اتفاقی یا سرگردان ، بیماری‌زا یا غیر بیماری‌زا و زئونوزرا را نام برد.

به علاوه میزبانها نیز اشکال مختلفی دارند. از جمله میزبان واسط یا نهایی ، ناقل مکانیکی یا ناقل ترانسفر ، مخزن و بالاخره هایپرپارازیتیسم را ذکر کرد و برخی از سیمبیونتها نیز رابطه استفاده متقابل تحت عنوان نظافتچی و نیازمند حفاظت با یکدیگر بربرنامه می‌کنند. بطور مثال در محیطهای دریایی ، برخی از انواع ماهیها و سخت پوستان وظیفه پاک کردن بدن گونه‌های بزرگتر را به عهده می‌گیرند. این عقیده وجود دارد که منفعت حاصل از این کار دو طرفه است و انواع مختلف دارای این زندگی هستند. از جمله تمساح با مرغ مصری ، گاوهای اهلی با مرغ ماهیخوار و کرگرن با پرندگان کنه خوار.

عفونت و بیماری انگلی
انتقال انگلهای مستلزم وجود سه عامل است: یک منبع عفونت ، یک راه انتقال و وجود یک میزبان حساس. برایند ترکیب عوامل فوق ، تعیین کننده شیوع انگل در یک زمان و مکان معین است.راههایی که انگل بوسیله آنها از منبع اولیه به میزبانان حساس میرسد متفاوت است. شانس بروز عفونت در شرایط محیطی مناسب که در آن انگل بتواند خارج از مواد دفعی زندگی کند و نیز در شرایط فقدان بهداشت فردی و اجتماعی افزایش می‌یابد. انسان مبتلابه عفونت انگلی می‌تواند به اشکال زیر عمل نماید.

تنها به عنوان میزبان انگل
همراه با دیگر حیوانات به عنوان میزبان اصلی
به عنوان میزبان تصادفی همراه با یک یا چند حیوان به عنوان میزبانهای اصلی.
علاوه بر لزوم سازگار بودن طبیعی انگل با میزبان خود ، سهولت انتقال انگل بستگی به عادات و تجمع گروهی و نیز مقاومت میزبان دارد.

تشخیص
تظاهرات بالینی در اغلب بیماریهای انگلی آن قدر عمومی است که در بسیاری موارد بنای تشخیص بر پایه نشانه شناسی کافی نیست. اگر چه یک پزشک باتجربه ممکن است علائم و نشانه های ویژه برخی بیماری انگلی را شناسایی کند ولی در موارد غیر معمول ممکن است نشانه‌ها آنچنان گیج کننده باشند که هیچ تابلوی بالینی واضحی را نشان ندهند. همچنین بسیاری از عفونتها بویژه عفونتهای کرمی نشانه های کم و غیر مشخصی داشته و اغلب از نظر بالینی غیر قابل افتراق هستند. تشخیص نهایی و شیوه درمانی درست نیاز به شناسایی انگل در آزمایشگاه دارد.

درمان
درمان موفقیت آمیز بیمار شامل اقدامات پزشکی و روشهای جراحی ، توجه به وضعیت غذایی و دارو درمانی اختصاصی است. پزشک باید توانایی بیمار در همکاری آگاهانه ، بهسازی محیط ، همه گیر شناسی بیماری و انتخاب روشهای جلوگیری از گسترش عفونت را نیز مد نظر داشته باشد. در طی 10 تا 15 سال اخیر پیشرفتهای قابل توجهی دردرمان بیماریهای انگلی صورت گرفته است. هم اکنون داروهای موثر و نسبتا غیر سمی متعددی برای درمان اغلب بیماریهای انگلی در دسترس است.Hepatocellular Carcinoma - 2008

1:

مالاریا عفونتی‌ ناشی‌ از یک‌ انگل‌ تک‌سلولی‌، که‌ از طریق‌ گزش‌ پشه‌ اونوفل‌، تزریق‌ خون‌ آلوده‌، به‌طور مادرزادی‌ از مادر به‌ کودک‌ یا هستفاده‌ از سوزن‌ مشترک‌ در بین‌ معتادان‌ انتقال‌ می‌یابد.


Physical Biology : From Atoms to Medicine - 2008


علایم‌ شایع‌
اولین‌ دوره‌ علایم‌ ذیل‌ معمولاً حدود 30-8 روز پس‌ از گزش‌ پشه‌ بروز می‌کند:

 • سردرد
 • خستگی‌
 • تهوع‌
 • لرزش‌ شدید تکان‌دهنده‌ همراه‌ تب‌ به‌ مدت‌ 24-12 ساعت‌
 • تنفس‌ سریع‌
 • تعریق‌ شدید همراه‌ با کاهش‌ درجه‌ حرارت‌ دوره‌ علایم‌ مذکور تا هنگام‌ درمان‌ ممکن‌ هست‌ هر 3-2 روز تکرار شود.


  Science : A Closer Look - Grade 1, Ohio Student Edition
  این‌ بیماری‌ بدون‌ درمان‌ می‌تواند سال‌ها ادامه‌ یابد.


  Science : A Closer Look - Grade 2, Ohio Student Editionعلل‌ بروز بیماری مالاریا
چهار نوع‌ انگل‌ مالاریا وجود دارد؛ این‌ انگل‌ها با گزش‌ پشه‌ از فردی‌ به‌ فرد دیگر منتقل‌ می‌شوند.


Science : A Closer Look - Grade 3, Ohio Student Edition
پشه‌ پس‌ از گزیدن‌ فرد مبتلا، آلوده‌ به‌ انگل‌ می‌گردد.


Science : A Closer Look - Grade 4, Ohio Student Edition
این‌ انگل‌ در بدن‌ پشه‌ تکثیریافته‌ و با گزش‌ بعدی‌ پشه‌، وارد جریان‌ خود فردی‌ دیگر می‌گردد.


Science : A Closer Look - Grade 5, Ohio Student Edition
انگل‌ پس‌ از ورود به‌ جریان‌ خون‌ فرد، به‌ کبد مهاجرت‌ کرده‌ و در اونجا به‌ سرعت‌ رشد کرده‌ و تکثیر می‌یابد.


Secretory Tissues of Aromatic and Medicinal Plants
پس‌ از چند روز، هزاران‌ انگل‌ از کبد مجدداً وارد جریان‌ خون‌ شده‌ و گلبول‌های‌ قرمز خون‌ را تخریب‌ می‌کند.

برخی‌ از انگل‌ها درون‌ کبد باقی‌ مانده‌ و به‌ تکثیر خود ادامه‌ می‌دهند و به‌ فواصل‌ معین‌ به‌ داخل‌ جریان‌ خون‌ آزاد می‌شوند.عوامل‌ افزایش‌دهنده‌ خطر

 • زندگی‌ در شرایط‌ شلوغ‌ و غیربهداشتی‌
 • آب‌ و هوای‌ گرم‌ و مرطوب‌
 • مناطق‌ جغرافیایی‌ خاص‌ نظیر آمریکای‌ لاتین‌، آسیا و آفریقا.


عواقب‌ موردانتظار
معمولاً با درمان‌ در عرض‌ دو هفته‌ قابل‌ علاج‌ هست‌.

مالاریا بدون‌ درمان‌ در افراد دچار فقر تغذیه‌ای‌ یا افراد دارای‌ مقاومت‌ پایین‌ نسبت‌ به‌ بیماری‌ می‌تواند کشنده‌ باشد.

2:

نقش عفونتهای انگلی در بهبودی بیماران ام.اس

در دهه‌های اخیر بیماریهای خودایمنی همچون مولتیپل اسکلروزیس(MS) افزایش قابل توجهی یافته‌اند و اعتقاد بر این هست که فاکتورهای محیطی می‌توانند موجب این افزایش باشند.

اخیراً نظریه‌ای مشابه با «فرضیه بهداشت» که محیط عاری از میکروبها را در افزایش آلرژی‌ها دخیل می‌داند، مطرح شده هست که بر مبنای اون افت بیماریهای عفونی می تواند در افزایش بروز بیماریهای خود ایمنی نیز دخالت داشته باشند.

اولین مطالعه‌ای که به بررسی ارتباط میان عفونتهای انگلی روده‌ای که با ائوزینوفیلی همراه هستند و مولتیپل اسکلروزیس در انسان پرداخته هست حاکی از اون هست که چنین عفونتهایی به گونه‌ای بر جواب ایمنی اثر می‌گذارند و موجب تغییر سیر بیماری MS و کاهش چشمگیر در تعداد عودها و حملات بالینی این بیماری می‌شوند.

برای اطلاع بیشتر از جزییات این تحقیق به
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و یا [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] رجوع کنید.

ضمناً سایتها و خبرگزاری‌های فارسی از جمله
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] هم بخوبی این خبر را پوشش داده‌اند.


3:

کرمهای انگل
کرم کدوها انگل هستند اونها کرمها پهنی هستند که در داخل روده حیوانات یافت می شوند سر یک کرم کدو دارای قاب و مکنده هست که اونها را برای چسباندن خود به دیگر حیوانات هستفاده می کند.

او از طریق سطح بدن خود غذای مورد نیاز را جذب می کند.

کرمهای گرد هم معمولا انگل هستند و در درون
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یا داخل بدن حیوانات زندگی می نمايند.

اونها دهان کوچکی دارند که غذا را می مکند.کرمهایی که در عکس بالا می بینید کرمهای شلاقی هستند این کرمهای کوچک گرد انسان را دچار آلودگی می نمايند.

اونها به دیواره روده می چسبند و از خون تغذیه می نمايند.عکس دوم سر کرم کدوی گوشت خوک را نشان می دهد این انگل حیوانات و گاوها دارای قسمتهای جدا از هم بیشماری هست.

هر کدام از قسمتهای بدن او 100000 تخم را در بدن خود جا داده هست


4:

تابستان كه هنوز نيومده ولي ما شر و شر عرق ميريزيم بس كه هوا هاته تو اينجور وقتا هم خوردن آب يخ جون ميده ..........................نه اينو بد اوندي آب يخ جون ميگيره چطور خب ميگم
سعي كنيد هيچ وقت از آبي كه يخ بسته و يخش وا شده هستفاده نكنين چون همونطور كه ميدونين آب حاايشان الكتروليت هستش با يخ بستنش اين الكتروليت ها رسوب ميكنن (اون ذرات سفيد رو ديدين تو آب همونه ) و در واقع چيزي كه ميخورين آب يونيزه شده هست و كلي برا بدن خطر داره حسن
اين آب احتمال مبتلا شدن به سرطان رو تقايشانت ميكنه
پس بچه هاي خوب آب يخ نخورين

5:

رييس كميته بهداشت مواد غذايي جامعه دامپزشكان در شهرستان تهران فرمود: ‪۷۳‬نوع بيماري بوسيله مصرف مواد غذايي دامي آلوده به انسان منتقل مي‌شود.دكتر "آراسب دباغ‌مقدم" روز دوشنبه در فرمود و گو با خبرنگار ايرنا مركز هستان شهرستان تهران اضافه کرد: ‪۱۶‬نوع باكتري، ‪۳۰‬نوع ايشانروس، ‪۲۲‬نوع انگل كرمي و پنج نوع انگل تك ياخته‌اي (تك سلولي) از طريق مصرف مواد غذايي آلوده با منشا دامي به انسان قابل انتقال هست.ايشان ادامه داد: سموم طبيعي موجود درمواد غذايي با منشا دامي، باقي مانده اونتي‌بيوتيك‌ها درشير و گوشت و باقي‌مانده هورموني درشير و فرآورده‌هاي لبني نيز بوسيله مصرف موادغذايي آلوده با منشا دامي به‌انسان منتقل مي‌شود.ايشان فراخوان نمود: برپايه برآورد ساوقت بهداشت جهاني سالانه نزديك به دو ميليون نفر در جهان به علت بيماري‌هاي ناشي از مصرف آب و غذاي آلوده جان خود را از دست مي‌دهند.دباغ مقدم يادآور شد: در كشورهاي پيشرفته نيز برآورد مي‌شود كه يك سوم جمعيت اين كشورها هر ساله بر اثر ابتلا به بيماري‌هاي ناشي از مصرف غذاي آلوده كه اغلب منشا دامي داشته، جان خود را از دست مي‌دهند.ايشان تاكيد كرد: متاسفانه در كشور ما آمار دقيقي در خصوص مرگ و مير و ابتلا به بيماري‌هاي ناشي از مصرف مواد غذايي دامي آلوده وجود ندارد.ايشان فرمود: بسياري از اين بيماري‌ها نوپديد بوده به اين مفهوم كه در دو يا سه دهه گذشته ميزان ابتلا به اون افزايش يافته و يا بازپديد بوده به اين معنا كه در مناطقي كه قبلا وجود نداشته، ديده شده هست.رييس كميته بهداشت مواد غذايي جامعه دامپزشكان در شهرستان تهران در فرمود و گو با خبرنگار ايرنا فراخوان نمود: جنون گاايشان، سالمونلا، عفونت با كرم‌هاي پهن و "ايكولاي" (نوعي باكتري) از جمله بيماري‌هاي نوپديد و بازپديد قابل انتقال به انسان هستند.دباغ مقدم با اشاره به علل افزايش شيوع اين بيماري‌ها اضافه کرد: افزايش سفرهاي بين‌المللي، جهاني شدن توليد مواد غذايي، تغييرات جمعيت (رشد جمعيت و مهاجرت) و تغيير در ژن‌هاي شرایط بيماري‌زا و مقاوم‌تر شدن اون سبب افزايش ابتلا به بيماري‌هاي ناشي از مصرف غذاهاي آلوده شده هست.ايشان درخصوص راه‌هاي پيشگيري از ابتلا به‌اين بيماري‌ها فرمود: تميز نگهداشتن تمامي وسايل مرتبط با مواد غذايي، جدا نگهداشتن مواد غذايي خام از طبخ شده و پخت كامل مواد غذايي با منشا دامي در جلوگيري از گسترش و ابتلا به اين دسته از بيماري‌ها موثر هست.ايشان خاطر نشان كرد: آموزش عمومي از طريق رسانه‌هاي جمعي در خصوص بهداشت مواد غذايي، نحوه نگهداري و مصرف صحيح مواد غذايي و نقش فعال‌تر ساوقت دامپزشكي در زمينه كنترل و نظارت بر بهداشت مواد غذايي، جلوگيري از كشتار دام‌هاي قاچاق و حمل و نقل غيرقانوني دام نيز در پيشگيري از ابتلا به اين بيماري‌ها ضروري هست

پايگاه خبري جمهوري اسلامي

6:

گاسترواونتریت یرسینایی
یرسینیا به خانواده اونتروباکتریاسیه تعلق دارد.

وجود گونه های یرسینیا پزودوتوبرکلوزیس و انتروکولنیگا در مواد غذایی باید مورد توجه برنامه گیرد.
این باکتری ها ی گرم منفی ، اکسیداز منفی و اوره آز مثبت هستند ، رشد اون در دمای º 2 – تا º 4 رخ می دهد.


یرسینیا پزودوتوبرکلوزیس را از پرندگان جدا کرده اند.

این باکتری سم مقاوم به حرارت ایجاد می نماید.

این سم حرارت c º 100 را ظرف 20 دقیقه تحمل می نماید و تحت اثر لیپازو پروتئاز برنامه نمی گیرد.


این بیماری طیور سبب ایجاد ضعف ، اسهال ، لاغری ، تورم کبد و طحال و روده می گردد.

آلودگی انسان احتمالا" ناشی از مصرف مواد غذایی آلوده شده با مدفوع پرنده هست و شامل درد شدید شکمی ، اسهال ، تب ، خون در مدفوع ، وجود گلبول سفید چند هسته ای ، پلی آرتریت ( بویژه در بچه ها ) می باشد.
منبع: [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

7:

میکروب کلاستریدیوم بوتولینوم در شرایطی که اکسیژن وجود نداشته باشد (مانند داخل قوطی کنسرو) می تواند سمی کشنده ترشح کند که مقدار کمتر از 2/0 میکروگرم اون قادر به از بین بردن یک فرد بالغ هست.

علائم مسمومیت که ممکن هست سپس 12 تا 36 ساعت سپس خوردن سم ظاهر شوند شامل سستی ، خستگی ، سردرد و گیجی ، اشکال در بلع و تکلم ، اختلال بینایی (دوبینی) و یبوست و نهایتاً مرگ در اثر فلج شدن عضلات دستگاه تنفس اتفاق می افتد.

چنانچه بیمار با تشخیص به موقع مورد درمان برنامه گیرد بهبودی اون به کندی صورت می گیرد.

مهمترین مشکل ، تشخیص وجود این میکروب و سم اون در کنسرو هست.

زیرا وجود اون هیچ تغییری در طعم ، مزه و شکل ظاهری ماده غذایی کنسرو شده ایجاد نمی کند.دقت به هنگام خرید کنسرو و رعایت اصول بهداشتی سپس خرید می تواند از بروز این مسمومیت جلوگیری کند.

این میکروب و سم اون با جوشاندن کنسرو به مدت یک دقیقه از بین می رود.نکات زیر را به هنگام خرید و مصرف این مواد غذایی مورد توجه برنامه دهید :

- قوطی کنسرو نباید زنگ زده و ضربه خورده باشد.- قبل از جوشاندن قوطی کنسرو در اون نباید متورم باشد ، تورم نشاندهنده وجود میکروب می باشد.

البته قوطی معمولاً سپس جوشاندن متورم می شود.- قوطی کنسرو را در ظرف محتوی آب برنامه دهید بطوری که آب کاملاً قوطی را احاطه کند.

سپس اونرا بمدت 15 دقیقه بجوشانید و مصرف کنید.- باید توجه داشت که وقت 15 دقیقه از شروع جوشیدن اون محاسبه می شود نه از وقتی که ظرف آب روی شعله برنامه می گیرد.- هرگز قوطی کنسرو را مستقیماً روی شعله اجاق گاز برنامه ندهید زیرا عمل از بین رفتن میکروب و سم اون بطور کامل صورت نمی پذیرد.- از مصرف کنسروهایی که لعاب داخلی قوطی اون خورده شده خودداری کنید.- از نگهداری قوطی کنسرو در یخچال و محیط های مربوط خودداری کنید.- باقیمانده محتوی کنسرو را در ظروف شیشه ای و در یخچال نگهداری کنید.- از مصرف کنسرو هایی که تغییر رنگ ، طعم و بو داده اند خودداری کنید.- قوطی کنسرو باید کاملاً سالم و فاقد هرگونه نشتی باشد.- از خرید کنسروهایی که فاقد شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت ، تاریخ ساخت و انقضاء مصرف باشند خودداری کنید.- از مصرف کنسرو باد کرده و زنگ زده خودداری کنید.


سایت آفتاب

8:

همبرگر ماده اصلی نوعی ساندویچ هست که معمولاً از گوشت گاو چرخ شده تهیه می شود و شکل اون گرد هست.گوشت را می توان کباب کرده یا سرخ نمود و معمولاً اونرا داخل یک نان مخصوص به همراه دیگر مواد اضافه کردنی مصرف می نمايند.

گاهی تنها به گوشت چرخ شده همبرگر می گویند.

معمولاً همبرگر را همراه با کاهو، پیاز، گوجه فرنگی، پنیر، سس و...

می خورند.در بسیاری از رستوران هایی که غذاهایی که سریع آماده می شوند را به فروش می رسانند، بیشتر افراد، انواع ساندویچ های همبرگر را می خرند.

مثلاً رستوران های زنجیره ای مک دونالد در سراسر دنیا، محصولی به نام بیگ مک عرضه می نمايند که در تمام دنیا، مرغوب ترین و بهترین نوع ساندویچ همبرگر محسوب می شود.

معمولاً در کنار همبرگر، سیب زمینی سرخ کرده هم می خورند.تاریخچه و چگونگی بوجود آمدن نام همبرگر

نام این غذا از کشور آلمان و شهر هامبورگ گرفته شده هست.

اولین بار در این ناحیه گوشت گاو را پهن نموده و به شکل گرد در آوردند که این محصول، بسیار با هستقبال امت مواجه شد.در قدیم، گوشت چرخ کرده ای که گرد بود را هستیک همبرگر می نامیدند.

وقتی این ماده غذایی را داخل نان برنامه می دادند، ساندویچ همبرگر نام می گرفت.

تا اوایل قرن بیستم، هر دوی اصطلاحات به کار رفته (استیک همبرگر و ساندویچ همبرگر) خلاصه شده و تنها خود نام همبرگر و یا حتی برگر به جای اسامی قبلی هستفاده شد.در وقت جنگ جهانی اول، به دلیل احساسات ضد آلمانی در دنیا نام همبرگر برای مدتی به هستیک تغییر یافت.

شهرت این نوع ساندویچ به خاطر مسائل سیاسی تا مدتی از بین رفته بود، تا اینکه در اواسط دهه 1920، رستوران های زنجیره ای نیوکاسل تاسیس شد و این رستوران ها انواع مختلفی خوراک های همبرگر مانند در اشکال متفاوت تهیه می کردند.همبرگر از وقتی شهرت امروزی خود را به دست آورد که ری کروک، اولین رستوران مک دونالد را در اواسط دهه 1950 تاسیس نمود.تاریخچه همبرگر بسیار مورد بحث و جدل برنامه دارد.

در متون رومی های باستان، توصیف غذایی آمده که بسیار به همبرگر شبیه هست.

در شهر هامبورگ، مرسوم بوده که گوشت تکه شده را داخل تنور برنامه داده و کباب می کردند؛ اگرچه اون غذا طعم و مزه همبرگرهای امروزی که در تهیه اونها گوشت را ابتدا چرخ می نمايند نداشته هست.

در هر حال هنوز دقیقاً مشخص نیست که چه کسی برای اولین بار این غذا را تهیه نموده هست.محتوای همبرگر

همبرگر معمولاً از گوشت گاو تهیه می شود.

البته انواع ادویه جات و مواد اضافه کردنی دیگر هم به اون اضافه می نمايند.

امروزه تنوع این محصول بسیار زیاد شده هست و از گوشت های دیگری به غیر از گوشت گاو برای تهیه اون هستفاده می نمايند.

برای مثال، در تهیه کباب ترکی از گوشت چرخ شده بوقلمون هستفاده می نمايند.

برای تهیه مرغ برگر از مرغ چرخ شده هستفاده می نمايند.

برخی انواع اون را با گوشت مصنوعی که ظاهر و بافت گوشت را داراست تهیه می نمايند.

گاهی انواع سبزیجات را با هم چرخ نموده و له می نمايند؛ سپس قالب زده و به شکل همبرگر در می آورند که این نوع همبرگر، به خصوص برای گیاه خواران مناسب هست.

نوعی ساندویچ هم وجود دارد که همبرگر به همراه پنیر و پیاز، بین دو برش نان تست قهوه ای برنامه می گیرد.

این ساندویچ را داخل فر می گذارند تا وقتی که پنیر اون کاملاً آب شود.اشکال متفاوت همبرگر

همبرگر به اشکال مختلف عرضه می شود:

در رستوران های آمریکا، همبرگر را همراه با سبزیجات مختلف از جمله کاهو، گوجه فرنگی، پیاز، انواع پنیر، معمولاً پنیر پرورده و گاهی ترشی مصرف می نمايند.

پنیر چدار یا پنیر سوئیسی را هم روی همبرگر برنامه می دهند که با حرارت، آب شود و یا به صورت خرد شده داخل گوشت همبرگر از اون هستفاده می نمايند.

معمولاً به ساندویچ های همبرگر که پنیر دارند چیزبرگر اطلاق می شود.

همچنین انواع سس ها را همراه با ساندویچ عرضه می نمايند تا هر کس مطابق با ذائقه ی خود و به میزان دلخواه از اونها هستفاده کند.

سس کچاپ، سس سالسا، سس مایونز و ادویه جاتی همچون فلفل، از معروف ترین این مواد اضافه کردنی به حساب می آیند.

برای اضافه کردن مواد مختلف به ساندویچ همبرگر، از تخم مرغ نیمرو، پنیر فتا، قارچ ورقه شده، سس قارچ، سس تارتار و...

هم هستفاده می شود.اضافه نمودن هر کدام از این مواد، نوع خاصی از همبرگر را ایجاد می نماید.

البته مواد اضافه کردنی به ذائقه ی امت نواحی مختلف بستگی دارد.

در جاهای مختلف، مواد اضافه کردنی خاصی را به همبرگر اضافه می نمايند.

ساندویچی که در تهیه ی اون از دو عدد همبرگر هستفاده شود، به دوبل برگر معروف هست.در انگلستان، گوشت همبرگر را با مواد اضافه کردنی مختلف از جمله تخم مرغ، پیاز، نان خرد شده مخلوط می نمايند و به همین دلیل، همبرگر طعم و بافت سوسیس را بدست می آورد.همبرگرهای تهیه شده در هسترالیا و زلاند نو، معمولاً شامل گوجه فرنگی، کاهو، پنیر، و گاهی دارای چغندر، پیاز، تخم مرغ، اوناناس و یا گوشت خوک هستند و سس گوجه فرنگی یا سس تنوری به میزان بسیار کم در اونها به کار می رود.در ژاپن، هرگز همبرگر را در خانه تهیه نمی نمايند.

امت ژاپن همبرگر را از رستوران ها یا ساندویچ فروشی ها تهیه می نمايند و به اونچه که در منزل تهیه شود، کتلت می گویند.

رستوران های زنجیره ای مک دونالد، در کشور ژاپن هم شعبه دارد.

اما در پاره ای از رستوران های محلی، همبرگر عرضه می شود که اگرچه ساندویچ هایی که درست می نمايند قدری عجیب بوده و به همبرگر شبیه نیستند، اما غذای اونها عالی هست و امت ژاپن از این رستوران های محلی هستقبال می نمايند.


ساوقت نظام دامپزشكي كشور

9:

ویژگیهای ظاهری گوشت مرغ در مراکز توزیع و عرضه

1 - گوشت ماکیان تازه باید رنگ ماهیچه های اعضای خلفی و پاها قرمز و ماهیچه های سینه روشن مایل به زرد بوده و پوست بطور یکنواخت روی بدن کشیده و عاری از هرگونه پارگی یا تورم ، خون مردگی ، تغییر رنگ و خراش باشد.2 - اندرون شکم باید خالی شده باشد.3 - جگر و سنگدان باید خارج شده و پس از تمیز کردن در داخل حفره شکمی برنامه گیرد.4 - قلب و جگر باید دارای رنگ طبیعی و حجم معمولی باشد.5 - مرغ باید کاملاً تمیز و عاری از ذرات خارجی باشد.6 - باید فاقد آثار سوختگی ناشی از شعله دادن باشد

7 - باید عاری از قارچ زدگی و لکه های رنگی باشد.8 - نباید هیچگونه بوی غیرطبیعی مثل بوی ترشیدگی یا متعفن حس گردد.9 - در اتصالات داخلی گوشت به هستخوان تغییر رنگ یا بوی بد مشاهده نگردد.10 - گوشت مرغ باید سفتی و قوام طبیعی داشته باشد.11 - چربی طیور باید رنگ زرد روشن یکنواخت داشته و بدون هیچگونه بوی بد باشد.12 - پرکنی بطور کامل صورت گرفته باشد.13 - مرغ باید بطور بهداشتی تهیه و دارای گواهی بهداشتی باشد.14 - میزان لاشه موجود در فروشگاه متناسب با ظرفیت یخچال باشد.15 - نگهداری و عرضه مرغ منحصراً باید در یخچالهای ویترین دار صورت گیرد.16 - شستشوی لاشه و ضمائم اون در فروشگاه ممنوع هست.17 - مرغ منجمد علاوه بر خصوصیات ذکر شده باید :


الف - در کیسه های پلاستیکی بی عیب دست نخورده بطور کاملاً یخ زده عرضه گردد.ب - در داخل بسته بندی نباید خونابه یا آب منجمد وجود داشته باشد.ج - لاشه حالت لیز و لغزنده نداشته باشد.د - مرغ منجمد باید در سردخانه 18- تا 25- درجه سانتی گراد نگهداری شود.ه - فاقد آثار سوختگی ناشی از انجماد باشد.و - حفره شکمی باید کاملاً تمیز و عاری از امعاء و احشاء باشد.ز - باید بدون سر و پا باشد.ح - قلب ، جگر و سنگدان درون لفاف جداگانه ای در حفره شکمی جای گرفته باشد.ط - pH سطحی اون نباید بیش از 7/6 باشد.ی - لاشه خارج شده از سردخانه باید طی مدت کوتاهی به فروش برسد.


سایت آفتاب

10:

گوشت لخم عبارت هست از گوشت یا بافت های ماهیچه ای حیوانات که ترکیب اون با اندامهای داخلی نظیر کلیه و جگر (احشاء) اختلاف دارد.

گوشت گاو ، گوسفند و گوساله متداول ترین نوع گوشت های قرمز مصرفی هستند.ارزش غذایی پروتئین گوشت نسبت به پروتئین گیاهی بیشتر هست زیرا پروتئین گوشت دارای مقدار زیادی از اسید آمینه های ضروری مورد نیاز بدن هست.

همچنین مقدار زیادی از چربی حیوانی در بافت گوشت حیوانات برنامه گرفته هست که منبع مهم انرژی برای بدن به شمار می روند.

گوشت یکی از منابع سرشار از انواع وبتامین های B هست که مقداری از این ویتامین ها در اثر حرارت از بین می روند.

مواد معدنی موجود در گوشت یکی از شرایط مؤثر در ارزش غذایی گوشت هستند که بصورت ترکیبات آلی و املاح معدنی از جمله آهن ، روی ، سدیم ، کلر ، منیزیم و غیره نیز دیده می شوند.اهمیت غذایی گوشت :

یکی از شرایط مؤثر در اهمیت غذایی گوشت ، وجود املاح معدنی به ویژه آهن و روی در اون هست.

کم خونی ناشی از کمبود آهن در اکثر نقاط جهان اعم از کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه یافته در بین انسانها دیده می شود.

زنان بویژه در هنگام بارداری و عادت ماهیانه و کودکان بیشتر در معرض خطر کمبود آهن برنامه دارند.

از اونجا که اغلب ، آهن به اندازه کفی در بدن ذخیره نمی شود با مصرف به اندازه گوشت و فرآورده های اون ، می توان از بروز عوارض کمبود آهن جلوگیری کرد.

گوشت منبع غذایی مهمی از پروتئین ، ویتامین های گروه ب و املاحی مانند آهن ، روی ، منیزیم و فسفر هست.

همچنین کمبود روی نیز با عوارضی از قبیل اختلال در رشد قدی و قوای جنسی ، اختلال در رشد جنین ، سقط جنین و کم
اشتهایی همراه هست که در بسیاری از زنان و نوجوانان قابل مشاهده هست.

گوشت یکی از منابع مهم روی محسوب می شود و حاوی ترکیباتی از روی می باشد که قابلیت جذب بالایی در بدن دارند.


ساوقت نظام دامپزشكي كشور

11:

بزودي امكان عرضه گوشت قرمز و مرغ كه حاايشان موادي هست كه با دو باكتري خطرناك مقابله مي‌كند فراهم خواهد شد.به نقل پايگاه اينترنتي آسوشيتدپرس، يك پژوهشگر دانشگاه فناوري تگزاس با هستفاده از تركيبي از چهار باكتري اسيد لاكتيك متفاوت در گوشت گاو دريافت اين تركيب ميزان باكتريهاي خطرناك سالمونلا و ئي كولاي را ‪۹۹/۹۹‬ % كاهش مي‌دهد.

اين دو باكتري مرگبار باعث مسموميت غذايي مي‌شوند.اداره نظارت بر مواد غذايي و دارايشاني آمريكا در ماه دسامبر هستفاده از اين تركيب را در فراورده‌هاي گوشت قرمز و مرغ بي‌خطر فراخوان كرد.

با اين حال وقت عرضه اين گوشتها با برچسب‌هاي مخصوص به بازار مشخص نشده هست.نتيجه تحقيقات "ميندي براشيرز" بر رايشان اين دو باكتري چند ماه قبل در مجله "‪ "food saftey‬منتشر شد.شركت مواد غذايي ‪ nutrition physiology‬در ايندياناپليس اين تركيب را به بازار عرضه خواهد كرد.

اين شركت نام شركتهايي را كه اين تركيب را در توليدات خود هستفاده خواهند كرد فراخوان نكرد.باكتري سالمونلا باعث اسهال، تب ،و دل درد مي‌شود كه در برخي موارد بيمار را راهي بيمارستان مي‌كند.

درصورت عدم درمان به موقع با پادزيست ها آلودگي به اين باكتري مي‌تواند به مرگ بيمار بينجامد.

از ‪ ۱/۴‬ميليون مورد آلودگي به سالمونلا كه هر سال در آمريكا رخ مي‌دهد حدود ‪ ۴۰۰‬تن جان مي‌سپارند.باكتري ئي كولاي مي‌تواند باعث دل دردهاي شديد و اسهال خوني شود.ساير علايم اين بيماري عبارت هست از هستفراغ و تب خفيف.

ساليانه ‪ ۷۳‬هزار مورد آلودگي به اين باكتري در آمريكا رخ مي‌دهد كه ‪ ۶۱‬تن جان خود را از دست مي‌دهند.درهمين حل "آليانادرو كاستيلو" ميكروبيولوژيست غذايي دانشگاه تگزاس اي‌اند ام فرمود تا وقتي كه سازوكار عملكرد اين تركيب مشخص نشود جامعه علمي و صنايع غذايي بايد در اين‌باره احتياط كنند و اين راه را راه حل قطعي كنترل باكتري ئي كولاي در گوشت نپندارند.هستفاده از اين تركيب اولين شيوه مقابله با باكتري پس از توليد هست.اين تركيب طي ‪ ۶۰‬روز در گوشت گاو منجمد و حدود يك هفته در گوشت گاو كه در يخچال نگهداري شده بود موثر بود.از اسيد لاكتيك در سالهاي اخير براي كنترل باكتري ئي كولاي در گاوهاي شيرده و دام زنده هستفاده شده هست.اين تركيب طعم گوشت را تغيير نمي‌دهد
منبع:اردلان اونلاين

12:

دانشگاه علوم پزشكي ‌گيلا‌ن مصرف ماهي شور و اشپل را ممنوع اعلا‌م كرد.به نقل واحد مرکزي خبر، روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي گيلا‌ن اعلا‌م كرد: به علت مشاهده مواردي از بيماري بوتوليسم در گيلا‌ن، امت از مصرف ماهي شور و اشپل به خصوص اشپل ماهي كپور، كولمه و كولي خودداري كنند.اين دانشگاه همينطور از امت خواست ازمصرف پنيرهاي پاستوريزه نشده و محلي خودداري كنند و مواد غذايي كنسرايشان را قبل از مصرف 20 دقيقه بجوشانند واز خوردن هر گونه مواد غذايي كنسرايشان بدون تاريخ توليد انقضا و پروانه بهداشتي بپرهيزند.به تخم ماهيان‌ هستخواني اشپل فرموده مي‌شود.


بوتوليسم نوعي بيماري كشنده ميكروبي هست كه با مسموميت شديد همراه هست.


13:

عفونت هسترپتوكوكي چيست؟

هفت سال قبل درست وقتي كه ايشاننستن و همكارانش در خانه مشغول بررسي عامل انتقال باكتري هسترپتوكوك آبزيان به تعدادي از كارگران مزارع پرورش ماهي بودند،‌غياثي،كارشناس موسسه تحقيقات شيلات ايران اين باكتري را براي اولينبار از قزل‌آلاي رنگين‌كمان در مازندران جدا كرد.


به نقل دفتر بهداشت و بيماري‌هاي آبزيان در موسسه تحقيقات شيلات ايران جنس هسترپتوكوكوس از جمله باكتري‌هاي كوكسي گرم مثبت هست كه در تعدادي از موجودات قادر هست بيماري‌هاي جدي ايجاد كند.
بيماري هسترپتوكوكوزيس در ماهيان به عنوان يك بيماري رايج مطرح نيست اگر چه در موارد ابتلا مي‌‌تواند تلفات قابل‌ملاحظه‌اي را به همراه داشته باشد.

برخي از هسترپتوكوك‌هاي دريايي در واقعيات خاص مي‌‌توانند در انسان بيماري‌زا باشند.

البته اين‌گونه‌ها معمولا قادر به ايجاد بيماري‌ در افراد سالم نيستند.


علاوه بر جنس هسترپتوكوك،‌گروه‌هاي ديگري از باكتري‌هاي مرتبط با اين دسته وجود دارد كه مي‌‌توانند عوارض و بيماري‌هاي مشابهي را ايجاد كنند از جمله:‌ لاكتوكوكوس‌ها (Lactococcus)، ‌انتروكوكوس‌ها (Entrococcus) و واگوكوکوس‌ها (Vagococcus).


معمولا تمامي بيماري‌هاي ايجاد شده توسط باكتري‌هاي مذكور به عنوان بيماري هسترپتوكوكوزيس تلقي مي‌‌شوند.

بيماري هسترپتوكوكوزيس اولينبار در سال 1957 از قزل‌آلاهاي پرورشي در ژاپن نقل شد (Hoshina et al1958) به دنبال اون گونه‌هاي ديگري از ماهيان از جمله آزاد ماهيان،‌كفال،‌تيلاپيا،‌ زل‌آلاي دريايي، ماهيان خاايشاناري،‌باس مخطط،‌مارماهي و تعدادي از ماهيان زينتي نسبت به بيماري حساس تشخيص داده شدند.

بيماري در بيش از 24 گونه از ماهيان آب‌ شيرين و دريايي و همينطور ماهيان پرورشي و وحشي نقل شده هست.

مطالعات اخير نشان مي‌‌دهد كه اغلب گونه‌هاي هسترپتوكوك كه مي‌‌توانند ماهي را آلوده كنند قابل سرايت به انسان هم هستند، ولي گونه غالب بيماري‌زاي مشترك بين انسان و آبزيان،‌گونه اينايي (S.iniae) هست.


عفونت‌هاي هسترپتوكوكي در ماهي‌ها اغلب با تعدادي از انواع هسترس‌هاي زيست‌محيطي همراه هست.

اين بيماري در صورت مناسب نبودن واقعيات محيطي در سيستم‌هاي مداربسته هم امكان وقوع خواهد داشت.


قياسي و همكاران در سال 1379 طي گشت‌هاي تحقيقاتي در هستان مازندران اين باكتري را از تعدادي از ماهيان مولد جداسازي و نقل كردند.

پس از اون اخلاقي وهمكاران در سال 1380 رايشان وقوع هسترپتوكوكوزيس در مزارع پرورشي ماهيان قزل‌آلا در هستان فارس تحقيق كردند و حساسيت گونه‌هاي جدا شده نسبت به اونتي‌بيوتيك اونتروفلاكاسين در مقايسه با گونه‌هاي اينيايي و لاكتوكوكوس را مورد مطالعه برنامه دارند.


اين گروه در سال 1996 رايشان ايمن‌سازي ماهي ضد هسترپتوكوكوزيس مطالعاتي را انجام داده هست.

در سال 2005 نيز سلطاني و همكاران رايشان مشخصات بيوفيزيكي و بيماريزايي عامل بيماري هسترپتوكوكوزيس در ماهي قزل‌آلا شروع به مطالعه كردند.


عفونت‌هاي هسترپتوكوكوسي مي‌‌تواند منجر به تلفات بالايي (كمتر از 50 %) طي مدت سه تا هفت روز شود.

معمولا در بسياري از موارد مزمن شيوع بيماري در طبيعت،‌تلفات طي چندهفته اتفاق افتاده و شامل تعداد تلفات كمي از ماهيان، طي يك روز مي‌‌شود.


برپايه گزارش‌هاي ارائه شده حركات شناي غيرعادي در ماهيان مبتلا به چشم مي‌‌خورد بنابراين در مواردي كه واقعيات محيطي فراهم باشد با مشاهده حركات نامتعادل شنا مي‌‌توان به هسترپتوكوكوزيس مشكوك بود.


البته اين علائم در تمامي ماهيان مبتلا ديده نمي‌شود.

از اين رو توجه به نكات ذيل به عنوان كليد اقدامات پيشگيري از وقوع بيماري حائزاهميت هست.

الف) حفظ كيفيت مناسب آب كارگاه
ب) هستفاده از موادغذايي سالم و كنترل شده
ج) پاكيزه نگهداشتن محيط و رعايت بهداشت كارگاه و پرسنل
د) در قرنطينه نگه‌داشتن ماهيان جديدالورود به كارگاه
ه) شناسايي گونه‌هاي حساس، اقدام سريع به شناسايي و تشخيص و درمان در صورت بروز بيماري

شرایط تاثيرگذار در بروز بيماري

اغلب شرایط بيماري‌هاي عفوني در ماهيان را ميكروارگانيسم‌هاي موقعيت‌طلب تشكيل مي‌‌دهند.

اين بدان معني هست كه حضور شرایط پاتوژن در محيط‌زيست ماهي جهت وقوع بيماري كفايت نمي‌كند.


لذا شرایط ديگري بايستي وجود داشته باشد كه زمينه بيماري‌زايي عامل پاتوژن و غلبه اون بر سيستم ايمني ماهي را فراهم سازد.

به طور كلي اين شرایط مستعدكننده را تحت عنوان «استرس» مي‌‌شناسيم.

تعدادي از شرایط هسترس‌زا كه در وقوع بيماري هسترپتوكوكوزيس موثر هستند، عبارتند از:‌

الف) بالا رفتن درجه حرارت آب (به خصوص در فصل تابستان)
ب) بالا بودن تراكم ماهيان پرورشي
ج) دستكاري و برداشت محصول از هستخر
د) پايين بودن كيفيت آب (بالا بودن آمونياك يا نيتريت و...)
ه) رايشانش شديد گياهي در منابع تامين آب

باكتري‌هاي مختلف از نظر حدت بيماري‌زايي در گروه‌هاي مختلفي دسته‌بندي مي‌‌شوند.

در اين دسته‌بندي باكتري‌هاي موقعيت‌طلب واقعي داراي كمترين و باكتري‌هايي كه به عنوان پاتوژن اوليه شناخته شده‌اند داراي بيشترين قدرت بيماري‌زايي هستند.


با توجه به دسته‌بندي فوق به نظر نمي‌رسد كه باكتري هسترپتوكوكوس يك پاتوژن موقعيت‌طلب واقعي باشد و در پاره‌اي از موارد مشاهده شده كه مي‌تو‌اند به عنوان يك باكتري مهاجم عمل كند.

طي يك مطالعه (Ferguson et al.1994) تعدادي از ماهيان Minnow,Zebra با غلظت بالايي از باكتري مواجه داده شدند.

در اين مطالعه تلفاتي حدود صد% طي دو تا چهار روز در ماهيان تحت آزمايش مشاهده شد.

لذا توجه به تشخيص سريع بيماري و مديريت اون در جهت جلوگيري از بروز خسارات حائزاهميت هست.

متاسفانه عدم توجه به انتخاب محل مناسب در گذشته زمينه بروز چنين مواردي را فراهم ساخته هست.

بالا بودن درجه حرارت آب خود زمينه بروز هسترس دائمي و شيوع بيماري‌هايي از قبيل هسترپتوكوكوزيس هست.


در خصوص رايشانش‌هاي گياهي هم به همين صورت.

با توجه به اينكه اين شرایط بستر مناسب براي كلونيزاسيون و تكثير باكتري هستند نقش مهمي در حفظ عامل بيماري‌زا داشته و مداخلات پيشگيرانه‌اي از قبيل واكسيناسيون را نيز با توجه به هستمرار حضور عامل در محيط تضعيف مي‌‌كند.


رواج نادرست تهيه غذاهاي ساختگي در مزارع نيز از شرایط تاثيرگذار در بروز اين بيماري هست به طوري كه هستفاده از شگ ماهيان جنوب يا ساير عناصر غذايي كه مي‌‌توانند داراي بار آلودگي مختلفي باشند در شيوع و گسترش بيماري مي‌‌تواند موثر باشند.

به اين علائم توجه كنيد!

شناي نامنظم،‌از دست دادن تعادل،‌بي‌حالي ، تيرگي پوست،‌ اگزوفتالمي يك طرفه يا دو طرفه،‌كدورت قرينه، خونريزي در اطراف يا داخل چشم،‌صفحات آبششي، پايه باله‌ها، ناحيه شكمي و اطراف مقعد،‌آسيت، بروز زخم‌هاي پوستي از جمله علائم بيماري‌ در ماهيان مبتلاست.


البته در برخي از موارد ابتلا اين امكان وجود دارد كه ماهي‌ها تا وقت مرگ هيچ‌گونه علائم كلينيكي نشان ندهند.

از ميان علائم فوق‌الذكر،‌خونريزي،‌ بيرون زدن چشم‌ها، شناي نامنظم و مرگ‌ومير سريع از علائم شاخص بيماري محسوب مي‌‌شود.

نكروپي (كالبدگشايي)

در كالبدگشايي علائم زير مشاهده مي‌‌شود: تجمع مايعات خوني در محوطه بطني، طحال بزرگ و پرخون،‌كبد بيرنگ،‌تورم در اطراف قلب و كليه‌ها.

تعدادي از گونه‌هاي هسترپتوكوكوس باعث ايجاد عفونت در مغز و سيستم عصبي (مننژيت) ماهي‌ها مي‌‌شوند كه مي‌‌تواند بيانگر علت شناي نامنظم و نامتعادل در ماهيان آلوده باشد.

نحوه تشخيص و درمان

در تشخيص تجربي هسترپتوكوكوس تاكيد بر اخذ تاريخچه بيماري و علائم كلينيكي،‌يافته‌هاي كالبدگشايي، جداسازي و شناسايي باكتري‌ گرم مثبت از بافت‌هاي مغز، طحال،‌كليه‌ها يا كبد بايستي موردتوجه برنامه گيرد.


در ماهيان با شناي نامتعادل،‌اگزوفتالمي،‌خو نريزي و مرگ و مير شديد و سريع و مشاهده كوكسي‌هاي گرم مثبت جداسازي شده از مغز، كليه يا ساير ارگان‌هاي ذكر شده مي‌‌توان شديدا به بيماري‌ مظنون شد.


براي تشخيص قطعي اقدام به كشت نمونه از اندام‌هاي داخلي به‌ خصوص مغز و كليه و به دنبال اون جداسازي باكتري موردنياز هست.

محيط كشت انتخابي جهت هسترپتوكوكوس آگار خوندار هست.

انجام تست اونتي‌بيوگرام جهت انتخاب اونتي‌بيوتيك‌ مناسب براي درمان توصيه مي‌‌شود.

از جمله اونتي‌بيوتيك‌هاي موثر مي‌‌توان به اريترومايسين و آموكسي‌سيلين اشاره كرد.

يك دوز خوراكي اريترومايسين از طريق غذا به مدت 10 تا 14 روز در درمان اين بيماري موثر هست.

براي اخذ درمان صحيح مراجعه به افراد متخصص و آزمايشگاه‌هاي تشخيص معتبر قايشانا توصيه مي‌‌شود.

سايشانه‌هاي بيماري‌زاي هسترپتوكوك در ماهيان

گونه‌هاي بيماري‌زاي زيادي در آبزيان مشاهده شده هست و برخي از اونان كاملا شناسايي نشده‌اند.

معمولا گونه‌هاي بيماري‌زا در پستانداران، بيماري‌زايي چنداني در آبزيان از خود نشان نمي‌دهند.

بسياري از گونه‌هاي پاتوژن هسترپتوكوكوس در ماهيان به شكل طبيعي در محيط زندگي ماهيان وجود داشته و ممكن هست در مزارع شكل اندميك به خود گرفته باشند.از جمله گونه‌هاي بيماري‌زا در آبزيان مي‌توان به موارد زير اشاره داشت:
- Streoptoccus difficilis، جداشده از ماهيان پرورشي در فلسطين اشغالي
- S.imilleri جداشده از نمونه كليه‌هاي ماهي Koi به همراه زخم‌هاي جلدي
- S.paraoberis جداشده از ماهي توربوت پرورشي در شمال اسپانيا

- از جمله باكتري‌هاي گرم مثبت ديگري كه ارتباط زيادي با هسترپتوكوكوس دارند و در ايجاد بيماري در ماهي‌ها موثر هستند، مي‌توان به موارد زير اشاره داشت.- Lactococcus garvieae-، جداشده از مارماهي‌هاي بيمار و ماهي‌دم زرد ژاپني
- Lactococcus piscium و Vagococcus salmoninarum جداشده از قزل‌آلاهاي پرورشي

انتقال بيماري به انسان

S.iniae به عنوان گونه‌اي كه به شكل مشترك در انسان و ماهي بيماري‌زاست، شناخته شده هست (Austin & Astin1999).

اين باكتري براي اولين بار از يك دلفين در رودخانه آمازون در سال 1970 نقل شد.

در سال 1994 در شيوع و حمله بيماري ماهيان تيلاپيا به عنوان عامل بيماري‌زا جداسازي و نقل شد.


اگرچه بعدها مشخص شد كه اين‌گونه هسترپتوكوكوس گونه S.oshiloi بوده هست كه براي اولين بار در سال 1984 از ماهيان تيلاپيا در فلسطين اشغالي نقل شده بوده هست.

در سال 1991 براي اولين بار در تگزاس اين باكتري در انسان و در سال 1994 دومين مورد در اوتاواي كانادا نقل شد.


در سال 1995، گروهي از پزشكان كانادايي به بيان بيماري هسترپتوكوكوزيس در گروهي از ماهي‌فروشان سالخورده پرداختند.

در اين مطالعه حداقل چهار نفر علاوه بر آلودگي به عوارض ديگري از جمله ديابت و رماتيسم قلبي نيز مبتلا بودند.

اين گروه حين آماده‌سازي ماهيان تيلاپيا دچار جراحاتي در دست‌ها شده و متعاقب اون بيمار شده بودند.


معمول‌ترين شكل عفونت (هشت نفر از 11 نفر) سلوليت (عفونت بافت پيوندي) در دست‌ها بود كه منجر به ايجاد تب در بيماران شد.

در يكي از بيماران كه مشكلات ديگري از نظر سلامتي داشت (بيماري قلبي، كليايشان، ديابت و آرتريت) عفونت به شكل گسترده‌تري خودنمايي مي‌كرد.

تمامي موارد ذكرشده پس از طي درمان اونتي‌بيوتيكي بهبود يافتند.مواظب زخم‌هاي دست‌تان باشيد

اگرچه مواردي از بيماران مبتلا از جمله افرادي بودند كه با ماهيان تيلاپياي آلوده سروكار داشته‌اند ولي توجه به اين مطلب كه مبتلايان افرادي سالخورده بوده (متوسط 69 سال) و تعدادي از اونها نيز مبتلا به بيماري‌هاي ديگري بوده‌اند حائز اهميت هست.

تضعيف سيستم ايمني در گروه‌هاي مذكور از جمله شرایط مستعدكننده ابتلاست.


بديهي هست وجود جراحات سطحي رايشان دست‌هاي اين گروه از افراد خطر ابتلا به بيماري را افزايش خواهد داد.

بنابراين هستفاده از دستكش و هستفاده از صابون‌هاي ضدباكتريايي مي‌تواند در جلوگيري از بروز بيماري در افراد با ضعف ايمني موثر باشد.

در كاركناني كه از نظر سلامتي در وضعيت خوبي برنامه داشته‌اند هيچ‌گونه علائمي دال بر ابتلا به عفونت مشاهده نشده هست.

از اين‌رو خطر بروز بيماري در افراد سالم بسيار ضعيف هست.راهكار نهايي

نظر به اينكه توجه به مقوله بهداشت و پيشگيري از بيماري‌هاي آبزيان در كشور متناسب با روند توسعه نبوده هست به همين منظور ضرورت دارد با اعمال سيستم شناسنامه‌هاي بهداشتي مراكز تكثير و پرورش آبزيان كشور، تمامي مراحل توليد و عرضه با توجه به نظام مراقبتي و پايش تمامي مراكز مبتني بر تكميل و كنترل شناسنامه‌هاي بهداشتي مراكز فوق مديريت شود تا زمينه اعمال فرامين كارشناسي و علمي در توليد و ساير موارد مربوطه از جمله فرهنگ‌سازي كنترل مصرف بي‌رايشانه داروها و مواد شيميايي و نيز عرضه محصول سالم بيشتر فراهم شود.در همين ارتباط موسسه تحقيقاتي شيلات ايران سازوكار مربوطه را در قالب تدايشانن شناسنامه‌هاي فوق تهيه و جهت اجرا در سال 1381 پيشنهاد داده كه مجددا نيز قابل تاكيد هست.چطور پيشگيري كنيم؟

پيشگيري در بيماري‌ها هميشه نسبت به درمان ترجيح داده مي‌‌شود.

اقدامات پيشگيري بايستي بر مبناي به حداقل رسانيدن شرایط هسترس‌زا باشد از جمله، حفظ كيفيت مناسب آب و به حداقل رسانيدن احتمال تقابل ماهي با شرایط بيماري‌زا و بكارگيري دستورالعمل‌هاي بهداشتي و ضدعفوني در كارگاه‌هاي پرورشي.

اگرچه وقوع بيماري هسترپتوكوكوزيس در درجه حرارت‌هاي بالاتر بيشتر به چشم مي‌‌خورد ولي مي‌‌توان احتمال وقوع اون را در هر وقتي طي سال انتظار داشت.

مطالعات انجام شده رايشان سيستم‌هاي پرورشي دريايي در ژاپن (Kitoa et al,1979) بيانگر اين مطلب هست كه هسترپتوكوكوس مي‌تواند در آب‌هاي شور و لجن‌ها هم حضور داشته باشد.

ميزان وقوع بيماري طي ماه‌هاي گرم سال بيشتر هست.


اين موضوع مايشاند اين مطلب هست كه در سيستم‌هاي پرورش دريايي برخي از هسترپتوكوكوس‌ها به شكل اوندميك در محيط حضور دارند و مي‌توانند تحت واقعيات خاص محيطي بيماري‌زا باشند، بنابراين مي‌توان اين‌گونه نتيجه‌گيري كرد كه عفونت‌هاي هسترپتوكوكوكي‌ تحت واقعيات هسترس‌زا مي‌توانند به شكل دوره‌اي و تجديدشونده بيماري‌زا باشند.اگر با گروهي از ماهيان مشكوك به هسترپتوكوكوزيس مواجه باشيم، بايستي جمعيت مذكور را از ساير ماهيان جداسازي كرد و در صورت امكان از وسايل و لوازم جداگانه‌اي جهت اين گروه هستفاده كرده و اطمينان حاصل كرد كه لوازم مذكور با مواد ضدعفوني‌كننده‌اي از قبيل كلريد بنزالكونيوم (ايشانركون) ضدعفوني شوند.

عفونت‌هاي هسترپتوكوكي مي‌توانند سريعا در ماهياني كه با آب آلوده با باكتري روبه‌رو شده‌اند، بروز كنند.


به علاوه امكان انتقال آلودگي از طريق دستگاه گوارش و مواد خوراكي هم وجود دارد، از جمله خوردن ماهيان آلوده (كاني باليسم) يا از طريق غذاهاي آلوده مصرفي در كارگاه.

حذف سريع و نابودسازي ماهيان آلوده جهت به حداقل رسانيدن انتقال آلودگي از طريق خوراكي بسيار حائز اهميت هست.موادغذايي زنده يا غذاهاي فرآوري نشده (تازه و يخ‌زده) مي‌توانند به عنوان منابع احتمالي آلودگي مطرح باشند، بنابراين هنگام شيوع بيماري، اخذ نمونه از مواد مذكور جهت انجام آزمايش‌هاي ميكروبيولوژي براي تشخيص وجود باكتري در اونان حائزاهميت هست.اضافه كردن مواد و تركيبات محرك ايمني به خوراك ماهي، از جمله بتاگلوكان‌ها و نوكلئوتيدها در پاره‌اي از موارد باعث افزايش % باقي‌ماندگي در ماهيان مبتلا شده هست.

واكسيناسيون در مواردي كه منابع آلوده‌كننده به شكل متناوب و دوره‌اي در محيط برنامه داشته و ماهيان را در معرض آلودگي برنامه مي‌دهند، مي‌تواند موثر باشد.


واكسن‌هاي اتوژن (تهيه شده از منابع مشخص آلودگي) مي‌توانند در واقعياتي خاص تاثير بيشتري در پيشگيري بيماري داشته باشند

14:

ايجاد يك بيماري نادر و كشنده توسط باكتري غير پاتوژن

باكترى اى كه موجب بيمارى هاى عفونى نادر و كشنده در نوزادان مى شود، نسبت به اونچه كه دانشمندان در گذشته تصور مى كردند، داراى گستردگى و دامنه بيمارى زايى بيشترى هست.

Enterobacter sakazakii تاكنون عامل بيش از ۶۰ مورد بيمارى عفونى حاد در كودكان نابالغ و نوزادانى كه سيستم ايمنى بدنشان در نتيجه بيمارى ضعيف شده، شناخته شده هست.

عفونت ها نهايتاً به ابتلاى نوزاد به مننژيت ختم مى شود.

در اين بيمارى به دنبال عفونت هاى حاد و ورود سم باكترى به داخل خون، سيستم عصبى فرد ملتهب مى شود _ نرخ مرگ و مير حاصل از اين بيمارى بالغ بر ۸۰ % هست.

لازم به ذكر هست كه تمامى نوزادان مبتلا به بيمارى هاى عفونى به مننژيت مبتلا نمى شوند و حتى در تعدادى از اونها، عفونت هاى ايجاد شده آسيب جدى اى را به اونها وارد نمى سازد.

طبق بررسى هاى صورت گرفته مشخص شده كه اين باكترى در انواع غذاها منجمله سوسيس و كالباس، توفو [خمير سايشانا كه سفيد و پنيرمانند هست]ى به مدت طولانى نگه دارى شده ، گوشت گاو تكه تكه شده، پنير و سبزيجات يافت مى شود.

علاوه بر اين، طبق بررسى هاى ديگرى مشخص شده كه غذاى نوزاد تهيه شده از پودر شير حاوى مقدار زيادى از اين باكترى هست _ حداقل در ۴ اپيدمى كوچك اين طور بوده هست.

به عقيده دانشمندان اين غذا يا در طول توليد اون در كارخانه يا هنگامى كه پرستاران شيشه هاى شير نوزادان را براى تهيه غذاى اونها آماده مى كرده اند، به اين باكترى آلوده شده هست.

بررسى هاى صورت گرفته در اين زمينه نشان داد كه باكترى مورد نظر مى تواند در مخلوط كن هاى مورد هستفاده براى به هم زدن غذاى نوزادان در بيمارستان ها زنده مانده و به زندگى خود ادامه دهند.

علاوه بر اين، اين باكترى در ۲۰ تا ۱۴۱ قوطى خشك حاوى غذاى نوزاد كه در ۳۵ كشور مختلف تست شده، يافت شد.

مارتين ريج (M.Reij) ميكروبيولوژيست دانشگاه واگنينژن در ندرلندز و هم دانشگاهى هاى او در تلاشند تا دريابند كهE.sakazakii چگونه و در كجا از خط توليد وارد شيشه شير نوزاد مى شود؟ به فرموده ريج، اين باكترى به محيط هاى بسيار خشك، مقاوم بوده و قادر هست در اين محيط ها به حيات خود ادامه دهد _ غالب مكان هاى توليد غذاى نوزادان داراى چنين واقعياتى هستند.اين تيم تحقيقاتى بر اون شد تا ۹ كارخانه توليد غذا و ۱۶ محل توليد غذاى نوزادان در خانه را در جست وجوى E.sakazakii مورد بررسى برنامه دهد.

پس از جمع آورى نمونه هايى از پودرهاى ريخته شده به كف كارخانه، پودرهاى جمع آورى شده از طريق جاروبرقى، چه در كارخانه و چه در خانه، ۱۰ گرم از هر كدام از اين نمونه ها در محيط كشتى كه E.sakazakii قادر به رشد در اون هست، كشت داده شدند.پس از بررسى هاى صورت گرفته مشخص شد كه E.sakazakii در ۹ تا ۴۴ % از نمونه هاى جمع آورى شده از هر يك از اين مكان ها وجود دارد.

۵ محل از ۱۶ محل توليد غذاى كودك در خانه نيز آلوده به E.sakazakii بود.

تنها كارخانه اى كه اين باكترى در اون يافت نشد كارخانه توليد ادايشانه بود.

به فرموده ريج: «ما اين باكترى را در هر جايى كه بتوان تصور كرد يافتيم.» ريج معتقد هست كه تيم تحقيقاتى او دريافته كه دامنه حضور اين باكترى بسيار گسترده هست اما حضور اين باكترى در غذاى آماده نوزاد هنوز تأييد نشده هست.

ريج مى گايشاند: «ما هنوز نمى دانيم كه آيا اين باكترى مى تواند وارد محصولات غذايى شده و آيا قادر هست در مقادير بسيار خطرناك و كشنده رشد يابد يا خير؟»

جفرى فاربر (J.Farber) معتقد هست كه مى بايست مطالعات بيشترى بر روى E.sakazakii صورت گيرد.

وى مى گايشاند: «گرچه E.sakazakii به اندازه پاتوژن هاى شناخته شده ديگر از اهميت چندانى برخوردار نيست اما بيمارى اى كه اين باكترى موجب اون مى شود داراى نرخ مرگ و مير بسيار بالايى هست و همين مسئله موجب مى شود كه همه توجهات به سمت اون جلب شود.»

15:

نقل هایی از هاری, سالمونلا و سایر بیماری های عفونی منتقل شده از حیوانات به انسان وجود دارد.

حال با این وضع به خانواده هایی که می پرسند چه حیوانی را در خانه نگهداریم چه می توان فرمود؟


وقتی خطرات ناشی از نگهداری حیوان توسط کودکان را در نظر می گیریم, مهم اون هست که علت وجود خطر بیشتر برای کودکان را هم در نظر بگیریم.

به عنوان مثال کودکان خردسال دوست دارند هر چیزی را در دهان بگذارند و بدون توجه به عواقب, حیوان را در دست بگیرند و با وی تعامل داشته باشند و به این ترتیب دچار گزیدگی و خراش شوند.


بسیاری از حیوانات را نمی توان به طور معمول برای نگهداری توصیه کرد.

از اون جمله می توان خزندگان, جوجه مرغ و اردک, توله سگ و گربه کمتر از شش ماه را نام برد.

ضمن این که نباید دوزیستان و سایر حیوانات عجیب مانند جوجه تیغی, صدف و سگ گله را در خانه نگه داشت.

نکته مهم اون هست که تمام حیواناتی که به طور مستقیم از حیات وحش به منزل می آیند خطرناک هستند.

مثل سنجاب, راکون و خرگوش.

نگهداری ماهی در منزل مطمئن تر هست و خطر انتقال عفونت کمتری دارد.

زیرا معمولاً کودک نمی تواند به ماهی دست بزند و احتمال انتقال بیماری از ماهی بسیار کم هست.

البته این امر تا وقتی درست هست که دستان کودک وارد مخزن یا حوض ماهی نشود.

علاوه بر این هر حیوانی که بتوان به اون غذا داد و در قفس نگهداری کرد نسبت به حیواناتی که کنار انسان می خوابند مطمئن تر هست.

اونچه مهم هست, بروز رفتار نامناسب از جانب کودک سبب ایجاد عکس العمل تهاجمی از طرف حیوان می شود.

گزارشی از یک مورد گازگرفتگی صورت طفل توسط سگ اهلی خانگی وجود دارد.

در این مورد, کودک نوپا پای دچار آرتریت سگ را لگد کرده و سبب حمله حیوان شده بود.


هر حیوان خانگی که از منزل بیرون می رود وبه ویژه وارد مناطق جنگلی می شود, در معرض آلودگی کنه هست.

در مناطق مختلف کنه ها دارای توزیع جغرافیایی متفاوت بوده و هریک به عنوان عامل بالقوه بیماری مشترک انسان و حیوان تلقی می شوند.

گربه غالباً منبع مستقیم توکسوپلاسموز تلقی می شود و درواقع هستفاده از گوشت نیم پز حیوانات آلوده این خطر را بیشتر می کند.

آلودگی غذا با مدفوع گربه هم سبب بروز این عفونت می گردد.

گربه های سالم هم علت انتقال بیماری به انسان به شمار می روند.

حتی باید فرمود که انجام واکسیناسیون اگرچه تاحدی از بروز بعضی از بیماری های مشترک جلوگیری می کند, ولی سبب امنیت خاطر نمی شود.

درمجموع باید فرض بر این باشد که تمامی حیوانات خانگی ناقل عاملی هستند که برای کودک آلوده نماينده هست و به این جهت اقدامات ساده و رایج مثل شستن منظم دست و رعایت بهداشت شخصی باید به کودکان آموخته شود.

16:

مقدمه :
به طور ميانگين تخمين زده می شود که 60 تا 90 در صد خزندگان دارای سالمونلا بوده بدون اونکه نشانه بالينی خاصی داشته باشند.

سالمونلا درخانواده انتروباکترسه برنامه دارند و اونها گرم-میله ای بی هوازی اختیاری هستند.درمان اونتی بيوتيکی نميتواند خزندگان را از سالمونلا پاک کند وحتی ممکن هست باعث مقاومت بيشتر سالمونلا نسبت به اونتی بيوتيک شود .

تا کنون همه جنس های مختلف سالمونلا از خزندگان جدا شده هست .همچنین
سالمونلوزیس(salmonellosis) نوعی مسمومیت غذایی هست که با باکتری سالمونلا ایجاد می شود.یا به عبارت دیگر سالمونلوسيس كه عامل اون اس.پولوروم ( s .

pullorum
) هست ، بيماري شناخته شده ماكيان هست که در ایالات متحد آمریکا Salmonella typhimuriumو enteritidisSalmonellaشایعترین انواع اونها به شمار می آیند.مرکز کنترل وپيشگيری بيماريها در آمريکا نقل می دهد که به دليل افزايش تماس خزندگان با انسان در سالهای اخير ، سالمونلوز وابسته به خزندگان افزايش چشمگيری در آمريکا داشته هست . سالمونلا در مدفوع برخی از حیوانات خانگی هم یافت می شود،بویژه اونهایی که اسهال هم دارند.

خزندگان یکی از ناقلین سالمونلا محسوب شده و حتما باید پس از تماس با اونها دستها را شست،حتی اگر این جانوران سالم باشند.بالغین در این مورد حتما باید مراقب شستن دستهای کودکان خود باشند.
اخيراً در ايران نيز تمايل امت برای نگهداری خزندگان ( لاک پشت )ودیگر حیوانات اهلی درحال شکل گیری هست.متأسفانه مارمولک ودیگر خزندگان کوچک نيز در بیشتر از خانه های ايرانی به وفور يافت می شود پس در نتیجه سالمونلوز بتدریج در خانه های ایرانی راه پیدا می نماید.
روش مطالعه :
در سالهای 1384 لغایت 1385 تحقيقات جامع وگسترده ای در مورد آلودگی سالمونلا در خزندگان بویژه در هستان خوزستان به عمل آمد .در این روش خزندگان کوچک بطور زنده در مناطق مختلف محیط زیست و تا سرحد امکان دردرون منازل جمع آوری وبه آزمایشگاه منتقل گردید.

پس از بیهوش نمودن خزندگان کوچک از درون بافت بدن اونها(روده و معده ) در شرایط هستیل نمونه برداری وبلافاصله برروی
محيط هاي كشت مغذی بلاد آگارو محیط کشتهای انتخابي از قبیل محیطهای کشت بریلیانت گرین, بیسموت سولفیت ,HEA – SS( این محیطها مانع رشد کلی فرمها می گردد وسالمونلاهادر این محیط ها رشد می نمايند) منتقل نموده و پس از انكوبه كردن در دماي 37 درجه سانتيگراد بمدت 24 ساعت باكتريها رشد نموده، سپس با تستهاي بيوشيميايي و معمول جهت بررسي وجود باكتري مورد نظرانجام گرديد.سپس کلنیهای سالمونلا اغلب بزرگ به قطر2 تا 3 میلیمتر به رنگ خاکستری باسطح محدب ومرطوب برروی محیط کشت مشاهده گردید.
نتایج :
نتایج نشان داد که نگهداري از خزندگان وجوندگان در خانه، افراد را در معرض خطر آلودگي به باكتري سالمونلا برنامه مي‌دهد.همچنین سالمونلوز وابسته به خزندگان يک عفونت باکتريای هست که توسط با کتری سالمونلا ايجاد می شود .راه های انتقال باکتری سالمونلا از قبیل آماده کردن یا جابجا کردن غذا، درون مدفوع برخی از حیوانات خانگی(اونهایی که اسهال دارند)، تماس با خزندگان و حیوانات اهلی خانگی ایجاد می شود.همچنین عفونت سالمونلا در افراد باعث عفونت روده شده و دچار اسهال، تب ودل درد می شوند.دربعضی افراد ممکن هست عفونت اونقدر شديد باشد که بيماران نياز به بستری شدن در بيمارستان را داشته باشند .باکتری سالمونلا علاوه بربيماريهای روده ای ، درافراد نابالغ ايشانا افراديکه سيستم ابمنی تضعيف شده دارند شامل بچه های کمتر از 5 سال ، زنان حامله ، افراد مسن باعث ايجاد بيماريهای می کند.همچنین هر سال در آمریکا حدود ۴۰۰۰۰مورد از آلودگی امت به سالمونلا نقل شده که البته موارد خفیف ، عدم تشخیص ویا عدم نقل ،تعداد واقعی موارد این بیماری احتمالا ۳۰ ویا بیش از ۳۰برابر این رقم باشد.سالمونلوز بیشتر در تابستان در بین امت شیوع پیدا می کند وهمچنین اطفال،سالمندان ومبتلایان به نقصهای دستگاه ایمنی در معرض بیشترین خطر برای ابتلا هستند.

از دیگر نتایج نشان داد که سالمونلا از طريق پوست خزنده هم منتقل می شود بطوریکه
در صد بالايی از خزندگان بخصوص لاک پشتها سالمونلا را باخود حمل می نمايند .همچنین نگهداری از مار، لاك پشت و جوجه تیغی نیز باآلودگی باكتری در انسانها مرتبط شناخته شده هست.
منابع :
- بررسیها ومطالعات باکتریایی در خزندگان هستان خوزستان- نگارنده 1385-1384
- نقل توصیه های مرکز کنترل و پیشگیری بیماریهای آمریکا 2001-2000

17:

سـم
به ماده اي فرموده مي شود كه پس از ورود مقادير نسبتا كمي از اون به بدن ، باعث اختلال در عملكرد طبيعي بدن شده يا باعث تخريب بافتهاي بدن و مرگ ميگردد .
راههاي ورود سم به بدن
عبارتند از
۱-گوارشي : وقتي رايشان ميدهد كه سم از طريق دهان وارد شده و بوسيله دستگاه گوارش جذب شود .
۲-تنفسي : وقتي كه سم از طريق دهان يا بيني وارد شده و بوسيله مخاط دستگاه تنفس جذب شود .
۳-تماسي : وقتي رايشان ميدهد كه سم از طريق تماس با پوست سالم واردشده و بوسيله دستگاه گردش خون انتشار يابد .
۴-ترزيقي : وقتي رايشان ميدهد كه سم از طريق پارگي در پوست وارد شده و بوسيله گردش خون در بدن انتشار يابد .
مسموميتهاي ترزيقي در نتيجه گزش حشرات ، مارگزيدگي يا ترزيق بوسيله سوزن رايشان مي دهد .
مسموميتهاي گوارشي
مسموميتهاي گوارشي شايع ترين نوع مسموميت هستند .

اين مسموميت مي تواند ناشي از مصرف غذاي فاسد شده ، مصرف دارايشان اشتباه و يا زياد از حد خوردن دارو به قصد خودكشي و … مي باشد .
كودكان بيشتر از بزرگسالان در معرض خطر مسموميت اتفاقي برنامه ميگيرند و مسموميت در كودكان بعلت مصرف مواد شيميايي خطرناك مانند نفت ، مواد پاك كننده ، دارو و … بيشتر هست .
علائم كلي مسموميت گوارشي
۱- دردهاي شكمي
۲ - تهوع - هستفراغ
۳- هستنشاق بايشان ماده مصرف شده از دهان
۴- خواب آلودگي
۵- اختلال و ضعف تنفس و گردش خون
۶- بيهوش
و بعضي از علائم بستگي به ماده مصرف شده و نحوه تاثير اون دارد .

براي مثال هستفاده از مواد مخدر كاهش و وقفه تنفس ، تنگي امتك چشم و خشكي دهان را در پي دارد .
در حاليكه هستفاده از داروهاي محرك باعث هيجان, توهم, تعريق فراوان ، افزايش تنفس و ضربان قلب و تشنج مي شود .
در مسموميت با الكل به علت مصرف بيش از حد ، علائمي چون هستشمام بايشان الكل از تنفس بيمار ، تهوع و هستفراغ, تنفس عميق ، نبض پر درمراحل ابتدايي و تنفس كم عمق و نبض تند در مراحل پيشرفته ديده مي شود و حتي بعلت تاثير الكل در سيستم عصبي فرد ، تعادل رفتاري و شخصيتي و تفكر فرد از بين رفته و ممكن هست به ديگران يا خود آسيب برساند .
در مسموميت با اسيد و قلياها كه بصورت تصادفي يا به قصد خودكشي هستفاده ميشوند ، وجود نواحي سوخته در اطراف صورت ، دهان و حلق ، هستفراغ و اسهال خوني ، درد وسوزش شديد در مجراي گوارش و يا مشكلات تنفس و انسداد راه هوايي از علائم اين مسموميت هست .
اگر فرد مسموم هوشيار هست, از او پرسش كنيد
۱-who نام ، سن ، جنس فرد ؟
۲-what نوع ماده سمي بلع شده ؟
۳- how much مقدار مصرف شده چه ميزان هست ؟
۴-how واقعيات مسموميت به چه صورت هست ؟
۵-when وقت اتفاق افتادن مسموميت ؟
نكتـه
اگر لبهاي سوخته مشاهده شد ، احتمال مسموميت با مواد سوزاننده مي باشد كه چندين جرعه آب سرد يا شير به او بدهيد .
در صورتي كه لباسهاي فرد مسموم به وسيله مواد سوزاننده سوخته باشد .
اگر فرد مسموم بيهوش هست ,او را ارزيابي كنيد هر ۲ تا ۳ دقيقه تنفس و نبض او را بررسي كنيد و ارجاع دهيد .
اقدامات كلي در برخورد با مسموميت گوارشي
در اين نوع مسموميت ها سپس ارزيابي وضعيت فعاليت دستگاههاي حياتي ( تنفس وقلب ) ، اقدامات كلي سه مرحله هست :
۱-تشخيص نوع سم
۲-رقيق كردن سم
۳-خارج كردن سم از معده
۴-تشخيص نوع سم : همانطور كه قبلا هم اشاره شد در صورت هوشيار بودن مسموم سوالاتي پرسيده ميشود و با بررسي محيط اطراف و علائم مشاهده شده نوع سم را تشخيص ميدهد .
۵-رقيق كردن سم : با رقيق كردن سم ميتوان از اثرات ناخواسته و سود بسياري از سموم جلوگيري كرد .

چند ليوان آب نمك ولرم باعث به تعايشانق انداختن جذب سم از معده ميشود و در صورت موجود بودن شربت ايپكاك ipecac علاوه بر آب چند قاشق از اين شربت ميدهيم .
۶- خارج كردن سم از دستگاه گوارش: هستفاده از محلول آب نمك ، يا آب به همراه چند قاشق شربت ايپكاك در مدت كوتاهي باعث ايجاد تهوع و هستفراغ مي گردد .
براي تسريع در دفع مواد از معده در حاليكه مصدوم در حالت نشسته هست و سرش به سمت جلو و پايين هست با تحريك انتهاي گلو با انگشت ، ايشان را وادار به هستفراغ مي كنيم و سپس با آرام كردن مصدوم او را به نزديكترين مركزدرماني ارجاع مي دهيم .

۰۰
نكات مهـم
۱-از دادن آب نمك براي كودكان بپرهيزيد ، زيرا اين عمل بسيار خطرناك بوده و باعث مرگ در كودكان در اثر خفگي ناشي از هستفراغ ميشود .
۲-در صورتي كه مسموميت در اثر مصرف مواد اسيدي ، قليايي ، فراورده هاي نفتي يا مواد سوزاننده يا مواد پاك كننده و شايشاننده ها باشد به هيچ عنوان عمل رقيق كردن و واداركردن به هستفراغ را انجام ندهيد .
چون در صورت هستفراغ اين مواد ممكن هست مري مجددا آسيب ببيند و يا با آسپيره شدن به داخل راه هوايي باعث آسيب مخاط ، تورم و انسداد راههايي هوايي گردد .
۳-در افراد بيهوش ، افرادي كه تشنج كرده ، بيماراني كه سابقه ناراحتي قلبي دارند و زنان باردار عمل وادار كردن به هستفراغ را نبايد اجرا کنيد .
مسموميت گوارش ميكروبي
بوتوليسم
تشخيص سريع اين بيماري و مراقبت لازم اون موجب حفظ حيات فرد مسموم خواهد شد هر چند اين نوع مسموميت نادر هست اما در ۶۰ % موارد به مرگ مي انجامد .
اين سم كه از باكتري كلستريديوم بوتولوئيد ترشح مي شود ، مانع از ارسال پيامهاي عصبي از اعصاب محيطي به عضلات مي گردد و به ضعف شديد ، فلج و مرگ
مي انجامد .

متاسفانه اين سم هيچ طعم و مزه اي ندارد .
نشانه هاي بيماري معمولا تا ۲۴ ساعت پس از مصرف سم ظاهر نمي شود
و پس از اون نشانه ها و علائم زير به ترتيب و بتدريج آغاز مي گردند :
۱- خشكي دهان ۳- عدم تطابق در چشم و دو بيني
۲- گلودرد ۴- خستگي شديد
۵- اشكال در صحبت كردن و بلع ۶- فلج عضلات تنفسي
۷- فلج ۸- از بين رفتن رفلكس هاي بدن
۹- محدوديت حركات چشم ۱۰- اختلال شديد تنفسي
۱۱- امتك هاي گشاد
منبع اصلي سم برتوليسم ، غذاي كنسرو شده تاريخ گذشته هست كه قبل از مصرف خوب حرارت نديده اند .

اما به تازگي مشاهده شده كه ۲۴ % موارد نقل شده ناشي از غذاهاي رستوراني بوده اند .
اقدامات و كمك هاي اوليه
۱-وادار كردن به هستفراغ
۲-دادن اكسيژن با فشار زياد در صورت شك به فلج عضلات تنفسي
۳-دادن سفيده تخم مرغ
۴-رسانيدن بيمار به مركز درماني
۵-تجايشانز ضد سم توسط پزشك
مسموميت هاي تنفسي
سموم تنفسي موادي سمي هستند كه از طريق مجاري تنفسي وارد شده و از ريه ها جذب بدن مي شوند .

بيشتر مسموميت هاي تنفسي ناشي از دود آتش سوزي ميباشد .

سم به سرعت جذب بدن شده و معمولا عواقب خوبي ندارد .
منابع اصلي مسموميتهاي تنفسي عبارتند از :
۱-گازهاي منو اكسيد كربن co : گاز اصلي متصاعد شده از اگزوز اتومبيل وكرسي هست ، در زنبورداري براي كشتن زنبور بكار مي رود
۲-گازهاي دي اكسيدكربن : در صنعت ايجاد ميشود و در عمق چاه وجود دارد .

۳- گاز كلر : در هستخر ها بكار مي رود .
۴-گاز آمونياك : گازهاي صنعتي
۵-گازهاي بيهوشي ( اتر )
۶-گاز دي اكسيد سولفور ( ( : در صنايع يخ سازي بكار ميرود و در چاهها نيز وجود دارد .
علائم و نشانه هاي عمومي مسموميت تنفسي :
۱- سر درد شديد ۶- اشك ريزش و سوختگي چشم
۲- تهوع و هستفراغ ۷- سوختگي گلو و سينه و پوست صورت
۳- سرفه ، تنفس صدادار ۸- سيانوز ( كبودي )
۴- تنگي نفس ۹- گيجي و منگي
۵- درد قفسه سينه ۱۰- اختلال در هوشياري و بيهوشي
اقدامات و كمك هاي اوليه
- شل نمودن يقه و كمربند و باز نگه داشتن راه هوايي
- در مسموميت هاي تنفسي ، بايد فوراً اكسيژن ۱۰۰% داده شود ( با توجه به دستورالعمل هستفاده از كپسول اكسيژن )
- انتقال سريع مصدوم به مركز
مسموميت هاي تماسي
اين نوع مسموميت وقتي رايشان مي دهد كه ماده سمي از طريق پوست وارد بدن شود و از طريق دستگاه گردش خون در سراسر بدن توزيع گردد .

حشره كشها و سموم
صنعتي دو نوع شايع از سمومي هستند كه از طريق پوست قابل جذب مي باشند
همينطور گياهان بسياري وجود دارند ( نظير گزنه ، پيچك , سماق و غيره ) كه در صورت تماس با پوست واكنشهاي شديد حساسيتي ايجاد مي كنند كه اين واكنشها مي توانند در كل بدن نيزمنتشر شوند .
علائم و نشانه هاي عمومي مسموميت هاي تماسي
۱- التهاب يا قرمزي پوست ۶- گيجي و منگي
۲- سوختگي شيميايي ۷- شوك
۳- بثورات جلدي ۸- تجمع آب در پوست و ظهور تاول
۴- خارش ۹- ساير علائم و نشانه هاي عمومي مسموميتها
۵- تهوع و هستفراغ
كه اين علائم و نشانه ها در مسموميت تماس گياهي سه دسته هستند
۱-علائم خفيف : خارش خفيف
۲-علائم خفيف تا متوسط : خارش و قرمزي
۳-علائم متوسط : خارش ، قرمزي ، تورم
۴-علائم شديد : خارش ، قرمزي ، تاول و تورم
اقدامات و كمكهاي اوليه در مسموميت تماسي
-شستشايشان پوست با مقادير زياد آب حداقل به مدت ۲۰ دقيقه
-در حين شستشايشان پوست ، پوشش و يا جواهر آلات را در آوريد
- شستشايشان محل با آب و صابون
- انتقال مصدوم با مركز درماني
مسموميت هاي تزريقي
پس از مسموميت هاي گوارشي ، مسموميتهاي ترزيقي دومين عامل مسموميتها به شمار مي آيند .
چهار عامل عمده براي اون وجود دارد
۱- مسموميت ترزيقي در اثر ترزيق دارو به بدن
۲- گاز گرفتگي حيوانات
۳- مار گزيدگي
۴- گزش حشرات
۱- مسموميت ترزيقي در اثر ترزيق دارو به بدن
ترزيق بعضي از داروها به طريق مختلف, خواه داخل وريدي IV، داخل عضلاني ( IM ) ، زير جلدي (SC) ، داخل جلدي (ID) , ميتواند علائم و واكنشهاي حساسيتي را ايجاد كند .

همينطور برخي از افراد نيز به داروهاي خاصي حساسيت دارند .
نشانه ها و علائم اصلي به صورت شوك حساسيتي يا اونافيلاكتيك بروز مي كند .
علائم و نشانه هاي عمده شوك اونافيلاكتيك در اثرترزيق داروها
۱-خارش در سراسر بدن
۲-تورم
۳-ضعف عمومي
۴-بيهوشي
۵-نبض و تنفس نا منظم
اقدامات و كمك هاي اوليه در مسموميت ترزيقي داروها
مانند كمك هاي اوليه شوك اونافيلاكتيك بوده كه در فصل مربوطه توضيح داده شده هست .
۲- گاز گرفتگي حيوانات
گاز گرفتن حيوانات يا انسان باعث دريدگي پوست و عفونت بسيار شديد ميشود .

گاز گرفتگي حيوانات وحشي مثل روباه، گرگ ، سگ و راكون ميتواند باعث انتقال ايشانروس هاري گردد و در صورت عدم رسيدگي و مراقبت پزشكي به مرگ مي انجامد .
گاز گرفتگي انسان نيز باعث انتقال ميكروبهاي زيادي از دهان به پوست و همينطور انتقال كزاز مي شود .
اقدامات
۱- در صورت در دسترس بودن دستكش يكبار مصرف بپوشيد ، زخم را با دقت با صابون و آب گرم بشوئيد تا خطر عفونت به حداقل برسد
۲- با سواپ گازدار ، آهسته آهسته خشك كنيد و پانسمان چسب دار ( چسب زخم ) يا پوشش هستريل كوچك زخم را بپوشانيد .
۳- جهت انجام اقدامات بعدي او را به مركز بهداشتي درماني ارجاع فوري دهيد و در صورت امكان تلفني پزشك و كاردان مركز را مطلع نمائيد .
نكتـه :در مورد سابقه واكسيناسيون كزاز سوال كنيد .
مورد خاص :زخم عمقي
در صورتي كه زخم عمقي بود و خونريزي داشت ، با فشار مستقيم و بلند كردن قسمت آسيب ديده خونريزي را كنترل كنيد.

با يك بالشتك نرم يا پوشش هستريل و باند, زخم را در جاي خود محكم ببنديد تا خونريزي كنترل شود و بعد واقعيات ارجاع را فراهم آوريد .
۳- مارگزيدگي
ساليانه در جهان حدود ۵۰۰۰۰ نفر به دليل مار گزيدگي مي ميرند .
دو نوع مار اصلي سمي و غير سمي وجود دارد ، كه مارهاي سمي در نقاط مركزي و كايشانري ايران وجود دارد و بعضي از اونها بسيار خطرناك و سم اونها كشنده هست .
مارهاي سمي چند خصيصه زير را دارند ( در صورت امكان سمي يا غير سمي بودن مار تشخيص داده شود ) .
۱- سر مثلثي شكل يا سر مسطحي كه از گردن پهن تر باشد .
۲- امتكهاي باريك دراز ( مثل چشم گربه )
۳- لكه رنگي حساس به حرارت بين چشم و سوراخ دهان
۴- طول كوتاهتر
۵- رنگهاي متفاوت
مارهاي سمي از دندانهاي نيش خود براي ترزيق سم هستفاده مي كنند .
داخل اين دندان مثل سر سوزن خالي بوده و مجراي داخل اون به كيسه زهر راه دارد .

هر چند هفته يكبار اين دو دندان مي افتند و به وسيله دندان جديدي جايگزين مي گردد .
كيسه زهر كه در سر مار و پشت گوش داخلي برنامه دارد با انقباض و فشار وارد آمده دراثر گزش ، فشرده شده و زهر از طريق مجراي داخل دندان نيش به داخل بدن مصدوم ترزيق مي شود .
علائم و نشانه هاي مار گزيدگي (با توجه به گونه مارها )
- يك جفت علامت سوراخ شدگي
- درد ، قرمزي و تورم شديد در محل نيش
- تهوع و هستفراغ
- اختلال بينايي
- افزايش بزاق و عرق كردن
- تنفس سخت كه در موارد شديد ممكن هست تنفس متوقف شود
اقدامات و كمك هاي اوليه در مار گزيدگي
۱- بيمار را آرام كنيد و كمك كنيد تا دراز بكشد .
۲- محل گزيدگي را با آب و صابون با ملايمت شستشو دهيد وبا سوپ هاي تميز آهسته آهسته خشك كنيد .


۳-استفاده از باند محدود كننده در ۳ سانتي متري بالاي محل گزش الزامي هست و با هستفاده از باند مثلثي ناحيه آسيب ديده را بيحركت كنيد .


نكتـه
هرگز از تورنيكه يا گارو براي بستن زخم هستفاده نكنيد ، چون سرخرگها نيز بسته مي شوند و بافتهاي دورتر از محل گزش آسيب خواهند ديد .
باند محدود كننده
باندي هست پهن كه به حدي سفت بسته مي شود كه يك مداد يا انگشت بتواند به زير اون رفته و موجب بستن سياهرگها شود .

چون سياهرگها خون را به قلب برده و از اونجا سم در تمام بدن انتشار مي يابد .
تنها درمان موثر مارگزيدگي ، تجايشانز ضد سم اون در بيمارستا ن هست.
در مارگزيدگي مي توان از روشهاي بستن باند محدود كننده , نيشتر زدن و ساكشن
(مكش سم) هستفاده كرد مشروط بر اينكه از وقت مارگزيدگي بيش از يك ساعت نگذشته باشد و اين عمل مكش سم بيش از ۳۰ دقيقه به طول نيانجامد .
خط برش در حين نيشتر زدن بايد به صورت عرضي ( نه ضربدري ) و بر رايشان محل ترزيق سم باشد .


عمق نيشتر نيز بايست با اندازه ثلث فاصله بين دو نيش مار باشد .
چون عموماً ضد سم در دسترس نيست ، ترزيق اين نفرين يك هزارم به مصدوم توصيه مي شود .
۴) گزش حشرات: بيشترين گونه جانوري دنيا حشرات هستند و به همين ترتيب تعداد حشراتي كه انسان را مي گزند ، محدود نيست .
از جمله مهمترين اين حشرات ميتوان از زنبور عسل ، زنبور قرمز ، زنبور درشت ، مورچه آتشين ، عنكبوت و عقرب نام برد .

برخلاف مارگزيدگي در گزش حشرات محل گزش تنها يك نقطه مي باشد .

نشانه ها و علائم گزش زنبور عسل ، زنبور قرمز ، زنبور درشت ، و مورچه آتشين :
۱- درد ناگهاني ۶- خس خس سينه
۲- قرمزي ۷- تغيير رنگ پوست
۳- خارش ۸- اشكال تنفس
۴- كهير ۹- بيهوش
۵- تورم ۱۰- شوك اونافيلاكتيك
تنها عنكبوتي كه قادر به گزش هست ، بيوه سياه ماده نام دارد .

اين حشره با بدن سياه داراي يك لكه قرمز يا زرد رنگي رايشان شكمش مي باشد .
نشانه ها و علائم گزش عنكبوت سياه بيوه
۱-احساس درد شديد كه محل اون گنگ مي باشد .
۲- دو محل قرمز رنگ گزش كوچك و بسيار نزديك هم
۳-سفتي و گرفتگي عضلات خصوصاً در صورت گزش شكم يا پشت مصدوم
۴-سردرد ، لرز ، تب ، تعريق شديد ، تهوع و هستفراغ .
اقدامات و كمك هاي اوليه
۱-ABC بررسي كرده و اقدام لازم را بعمل آوريد .
۲-در صورت بروز شوك را درمان كنيد .
۳-محل را با كيسه آب يخ سرد نمائيد .

( مراقب يخ زدگي پوست باشيد .

)
۴-نيش حشره كه در پوست جا مانده را با انبرك نوك تيز خارج كنيد .
۵-از پماد كالامين هستفاده كنيد و در صورت بروز علائم شديد شوك اونافيلاكتيك ، مصدوم را منتقل نمائيد .
عقرب
بيشتر عقربهاي سمي ايران در مناطق نزديك كايشانر نظير كاشان زندگي مي كنند .

شدت گزيدگي بسته به ميزان سم تزريق شده دارد .

بيش از ۹۰ % گزش عقرب در دست رايشان مي دهد و كودكان بيشترين افراد در معرض عقرب زدگي هستند .
نشانه ها و علا ئم عقرب زدگي
۱- درد سوزاننده محل گزيدگي ۶- بيقراري و اضطراب
۲- تورم در حالت پيشرفت ۷- آبريزش از دهان
۳- تغيير رنگ محل گزش ۸- اختلال هوشياري
۴- تهوع و هستفراغ ۹- بي اختياري ادرار و مدفوع
۵- بي حسي و گزگز انگشتان ۱۰- تشنج
اقدامات و كمك هاي اوليه
۱- مصدوم را به پشت بخوابانيد و تا سه سانتي متر بالاي محل گزش را با باند محدود كننده ببنديد .
۲- محل را با كيسه آب يخ سرد كنيد .

هرگز يخ را رايشان پوست برنامه ندهيد .
۳- در صورت بروز شوك را درمان كنيد .
۴- مصدوم را ارجاع دهيد .

منبع: پزشکان بدون مرز

18:

بيماري كرمك

<FONT face="arial, helvetica, sans-serif"><FONT size=4><B>انگل‌هاي روده‌اي گونه‌ه

مقدمه
كرمك يا اكسيور كه در فارسي با نامهاي كرم نخي يا كرم سنجاقي از اون ياد مي شود ، كرمي هست انگلي به رنگ سفيد صدفي يا شفاف به شكل نخ با پوسته نرم كه طول كرم نر 2 الي 5 ميلي متر و كرم ماده 8الي 13 ميلي متر هست .

تخم كرم بيضي شكل و غير متقارن مي باشد .

كرم بالغ در نواحي تحتاني روده كوچك يا ابتداي روده بزرگ زندگي مي كند ، كه پس از جفتگيري و بارور شدن كرم ماده به طرف مخرج مهاجرت نموده ، در اواخر شب از مخرج خارج شده در اطراف مخرج تخم گذاري مي نمايد و در نزد دختران كوچك تخم گذاري ممكن هست در اطراف بخش خارجي دستگاه تناسلي و يا ندرتاً در داخل صورت گيرد .

تخمها پس از 6 ساعت در حرارت بدن داراي لارو آلوده كننده مي شوند كه در اين صورت با بلعيده شدن از راه دستگاه گوارش وارد روده گرديده تبديل به لارو مي گردد كه لاروها مسير خود را به سمت روده بزرگ طي نموده در اين محل بالغ شده سيكل زندگي كرمك تكرار مي گردد .

وقت لازم براي تكميل
سير تكامل تخم ماده چهار الي هفت هفته هست .

عمل تخم ريزي در اطراف مقعد با خارش شديد ناحيه همراه بوده كه اكثراً در اثر خاراندن ناحيه مقعد تخمها به انگشتان فرد چسبيده يا در زيرناخن ها برنامه مي گيرد كه با برنامه گرفتن تخمها در دهان ، تخمهاي حاايشان لارو مجدداً وارد دستگاه گوارش گرديده و عفونت ادامه پيدا مي كند .

آلودگي به انگل معمولاً در بين افراد خانواده هاي پر جمعيت ، مراكز شبانه روزي ، محل نگهداري اطفال ، آسايشگاههاي بيماران رواني بسيار شايع بوده هست كه سرايت عفونت معمولاً از راه مقعد به دهان در اثر خاراندن مقعد و يا از طريق وسايل آلوده و البسه آلوده و فضاي اتاق ها و توالتها مي باشد ديده شده هست كه در فضاي سكونت افراد آلوده تعداد زيادي تخم اكسيور موجود هست .


علائم باليني :
تخم گذاري انگل در اطراف مقعد باعث خارش شديد ناحيه نشمين مي شود كه در كودكان با خاراندن مداوم ناحيه مقعد همراه هست كه ممكن هست ايجاد زخم يا خونريزي در ناحيه بنمايد خارش معمولاً در شب خيلي شديد تر بوده ايجاد بي خوابي و بي قراري در كودك مي نمايد .

( حالات عصبانيت در كودك )

تشخيص
بهترين راه تشخيص عفونت چسباندن نوار چسب شفاف در ناحيه نشمين گاه و مشاهده تخم انگل در زير ميكروسكوپ و يا مشاهده كرم بالغ در مدفوع هست .


راههاي سرايت
تخم كرم از طريق مدفوع افراد آلوده دفع شده و همراه غذا ، دستها ، آب ، ميوه و سبزيجات آلوده از راه دهان وارد بدن انسان مي شوند .


مراقبت و پيشگيري
1.درمان بيماران و اعضاء خانواده طبق دارونامه
2.آموزش به امت در مورد دفع صحيح زباله و مدفوع و عدم هستفاده از كودهاي انساني تازه در مزارع
3.شستشايشان مكرر ناحيه باسن كودك مبتلا به خصوص صبح زود كه طفل از خواب بيدار مي شود .
4.ضدعفوني كردن توالتهاي آلوده
5.آموزش به امت در مورد اهميت شستشايشان دستها با آب و صابون سپس اجابت مزاج و قبل از تهيه و مصرف غذا
6.عوض كردن پوشش زير و ملحفه كودك مبتلا و شستشايشان اون با آب جوش و خشك كردن در آفتاب
7.آموزش به اطرافيان بيمار در مورد ضدعفوني نمودن وسايل و اشياء بيمار و هستفاده نكردن از اونها
8.در صورتي كه آب آشاميدني محل تصفيه نيست اونرا كلرينه نماييد .

به امت‌اموزش دهيد كه در مسافرتها يا در محلهايي كه آب آشاميدني تصفيه و يا كلرينه ندارند اونرا بجوشانند و سپس مصرف نمايند .

9.نظارت دقيق بر كار غذا فروشيها و نظارت بر تهيه و توزيع مواد غذايي
10.پيگيري بيماران شناخته شده تحت درمان
11.آموزش به امت در مورد كوتاه كردن ناخنها
مدت عمر انگل حدود سه هفته كه در همين مدت هر شب حدود 10 هزار تخم مي ريزد و هر كدام سير تكاملي را طي نموده و بالغ مي شوند بنابراين بايد براي تمام خانواده درمان دسته جمعي انجام داد و درمان را يك هفته بعد تكرار نمود .تمرين خارج از كلاس :
1 با امكانات خانه بهداشت چگونه مي توان عفونت ناشي از كرمك را تشخيص داد .
2 بيشترين شكايت فرد مبتلا به عفونت كرمك چيست .
3 بهترين روش كنترل آلودگي انگل كرمك در منطقه شما چيست .
4 توصيه های بهداشتي به فرد مبتلا كدام هست .


19:


20:

کرم معمولی روده انسان و خوک یا آسکاریس لومبریکوئیدس یکی از نمونه بارز رده لوله سانان یا کرمهای لوله‌ای هست.

لوله سانان در میان جانواران پر یاخته از حیث تعداد ، سپس حشرات شاید مقام دوم را داشته باشند.

بسیاری از اونها در آب یا خاک بطور آزاد زندگی می‌نمايند و بسیاری دیگر نیز در بافتها یا مایعات جانوران و گیاهان به حالت انگل به سر می‌برند.ساختمان کرم روده
طول کرم ماده 20 تا 40 سانتیمتر هست و حداکثر قطر اون در حدود 6.5 میلیمتر هست.

اندازه نر کوچکتر و طول اون از 15 تا 5 سانتیمتر هست.

نمونه‌های تازه به رنگ زرد تا میخکی هست.

بدن حیوان لوله‌ای و باریک هست و در هر دو انتها نازک می‌شود.

پوشش بدن از کوتیکول صاف هست که دارای خطوط کوچک می‌باشد.

چهار خط طولی سفید رنگ در طول بدن امتداد می‌یابد.

دهان در انتهای قدامی میان سه لب مدور باز می‌شود.

مخرج عبارت از یک شکاف عرضی هست که نزدیک انتهای خلفی در سطح شکمی برنامه دارد.

انتهای خلفی کرم نر کاملا خمیده بوده و دارای دو سیخک تناسلی می‌باشد که از سوراخ تناسلی نر واقع در داخل مخرج بیرون می‌آید.

کرم ماده راست تر بوده و منفذ تناسلی اون در وسط سطح شکمی و در فاصله 1.3 از انتهای قدامی بدنش واقع هست.


لوله گوارش
لوله گوارش جانور راست بوده و در طول بدن کشیده می‌شود.

این لوله دارای قسمتهای زیر هست.


دهان
یک حفره دهانی
حلق عضلانی یا مری به درازای تقریبا 13 میلیمتر که عمل اون مکیدن و کشیدن غذا هست.


یک روده باریک و دراز که غیر عضلانی هست و از لایه‌ای مرکب از سلولهای اوندودرمی بلند که غذای گوارش یافته را جذب می‌کند، تشکیل و از خارج بوسیله کوتیکولی پوشیده شده هست.


یک روده راست کوتاه که مواد زاید را از مخرج تخلیه می‌کند.


سایر دستگاهها
اندامهای گردش خون و دم‌زدن در حیوان وجود ندارد.

قسمت داخلی هر خط جانبی دارای یک مجرای وازنشی (دفعی) هست.

هر دو مجرای وازنشی از سوراخ کوچکی واقع در پشت دهان و در وسط سطح شکمی به خارج تخلیه می‌شود.

یک حلقه عصبی اطراف مری را احاطه می‌کند.

این حلقه عصبی به 6 عصب قدامی کوتاه و 6 طناب عصبی خافی متصل می‌گردد.

یک طناب عصبی بزرگتر پشتی و یکی هم شکمی در امتداد خط طولی بدن برنامه دارد.

برآمدگیهای مختلف که در سطح بدن وجود دارد، احتمالا عمل حسی را انجام می‌دهد.


دستگاه تولید مثل
هر اندام تولید مثل عبارت از لوله باریکی هست که انتهای داخلی اون مسدود بوده و قطر اون تدریجا زیاد می‌شود.

غدد تناسلی و مجرای تولید مثل به هم متصل و ممتد می‌باشد.

دستگاه تولید مثل نر شامل بیضه ، مجرای ناقل اسپرمی ، کیسه اسپرمی ، مجرای انزالی و کیسه محتوی دو سیخک تناسلی هست.

دستگاه تولید مثل ماده شامل 2 تخمدان ، یک اویدکت یا لوله تخمی و یک رحم هست.

دو شاخه رحم هم در یک مهبل کوتاه به هم متصل می‌شود.

مهبل به منفذ تناسلی ماده باز می‌گردد.

کرمهای نر و ماده در داخل روده میزبان جفت گیری می‌نمايند.

یک ماده بزرگ می‌تواند یکباره حاوی 27000000 (بیست و هفت میلیون) تخم باشد و روزانه دویست هزار یا بیشتر تخم بگذارد.

تخمها از حیوان ماده خارج شده و به داخل روده میزبان می‌ریزد و همراه با مدفوع بیرون می‌ریزد.


وضع طبیعی
کرم روده یا آسکاریس انگلی هست که در روده میزبانش زندگی می‌کند و به همین جهت تعیین اعمال مختلف زیستی یک انگل داخلی هنگامی که در مسکن طبیعی خود به سر می‌برد، کار مشکلی هست.

لذا احتمال دارد که هستنباطات زیر درست باشد.


کوتیکول کرم زنده را در برابر شیره‌های گوارشی میزبان حفظ می‌کند.
غذا از مواد نیمه مایع روده میزبان بدست می‌آید و بوسیله مری عضلانی کرم به داخل کشیده می‌شود.

پس از گوارش از دیواره روده عبور کرده به توسط مایع موجود در فضای بدنی در بافتهای دیگر توزیع و تقسیم می‌گردد.

تنفس به شکستن یا تجزیه شدن گلیکوژن در داخل بدن کرم بستگی دارد.

زیرا اکسیژن آزاد محتویات روده میزبان بسیار کم هست.


سیر تکاملی
قبل از اون که تخمها بتوانند میزبان دیگری را آلوده نمايند، لازم هست از نظر سیر تکاملی مرحله‌ای را بگذراند.

همچنین تخمهای مزبور در شرایط نامساعد مثلا سرما می‌توانند ماههای بسیاری در حال بی حرکتی و خواب باقی ماند.

سیر تکاملی در جای گرم ، مرطوب و سایه دار به 2 یا 3 هفته وقت احتیاج دارد.

اگر این تخمهای جنین دار (حاوی کرمهای جنینی) بوسیله میزبان مناسبی ، ضمن غذا یا آب خورده شود، به طرف معده حرکت می‌کند و در اونجا لاروها از تخم بیرون می‌آیند و به داخل سیاهرگها یا عروق لنفی دیواره روده نفوذ می‌نمایند.

سپس به طرف کبد و قلب و مویرگهای ریوی به گردش در می‌آیند و ضمنا از لحاظ اندازه نیز بزرگ می‌شوند.

ظرف چند روز لاروها به داخل راهها یا گذرگاههای هوایی آمده از نای ، مری و معده مجددا به طرف روده حرکت می‌نمايند.

در روده به صورت کرم رسیده و بالغ در می‌آیند.

برای تکمیل و اتمام دوره زندگی کرم روده میزبان واسطه لازم نیست.


میزبان کرم آسکاریس
میزبان این کرم انسان و خوک می‌باشد.

کرمهایی که در انسان و خوک وجود دارند، از نظر ساختمانی به هم شبیه‌اند، ولی از نظر فیزیولوژیکی اختلاف دارند.

بدین ترتیب که تخمهای آلوده نماينده کرم روده انسانی (کرم روده اطفال) معمولا در خوکها تولید کرم نمی‌نمايند و بر عکس خوکهای جوان (بچه خوک ) معمولا لاروها را از خاکهای آلوده در طویله یا از پستان کثیف ماده خوک در موقع شیر خوردن می‌گیرند.

خوکهای بالغ در برابر آلودگی نسبتا مصون هستند.

آلودگی انسان به کرم روده امر شایع و رایج هست و اکثر امت نواحی روستایی مبتلا هستند.

کرمها ممکن هست ترشحات سمی در روده تولید نمايند یا به علت کثرت تعداد کرمها در روده ، مانع و انسداد بوجود آید.

گاهی اوقات کرمها به طرف دهان یا بینی مهاجرت می‌نمايند و حتی دیواره روده را به منظور رسیدن به سایر اندامها سوراخ می‌نمايند.

از این رو کسالت وخیم و یا مرگ را برای میزبان به بار می‌آورند.


عوارض آسکاریدوز
وجود تعداد زیاد کرم آسکاریس ،‌ مهاجرت و یا تجمع اونها در روده‌ها گاهی سبب ایجاد عوارض شدید می‌شود.

این عوارض عبارتند از انسداد روده‌ها ، ابتلای کیسه صفرا ، پانکراتیت و آپاندیست حاد و سوراخ شدن روده‌ها.

علایم انسداد روده ها شامل درد ناگهانی و پیچش شکم همراه با هستفراغ ، اتساع شکم و مشاهده انسداد در عکس‌برداری با اشعه ایکس هست.


تشخیص
تشخیص آلودگی به کرم بالغ با آزمایش مدفوع و مشاهده تخم به آسانی صورت می‌گیرد .

در این مرحله تشخیص انسداد روده به علت آسکاریس با لمس شکم و توده‌های نرم و متحرک در زیر انگشتان ممکن هست.

تشخیص هستبرنامه کرم آسکاریس در محلهای دیگر بدن فقط در هنگام عمل جراحی امکان دارد.

بهترین روش آزمایش مدفوع برای تشخیص آسکاریس هستفاده از روش کاتوکاتز هست.


درمان
چند داروی موثر بر آسکاریس عبارتند از: ترکیب مبندازول ، ترکیب لوامیزول و ترکیبات پیرانتل پاموت.

21:


22:

اسهال عبارت هست از افزایش در تعداد دفعات دفع مدفوع یا کاهش قوام مدفوع( بیشتر آبکی شدن مدفوع).

اگرچه تغییرات در تعداد دفعات دفع مدفوع و آبکی شدن مدفوع از یکدیگر متفاوت و به هم وابسته نیستند ولی اغلب اوقات این دو با هم هستند.
اسهال بایستی از ۴ وضعیتی دیگری که با اون اشتباه می شود افتراق داده شود.اگر چه این وضعیتها همراهی با اسهال می نمايند ولی اغلب دارای علل متفاوت و درمان های متفاوتی از اسهال هستند.این وضعیتهای دیگر عبارتند از:
۱- بی اختیاری مدفوع.

که شامل عدم توانایی از خود نگه داشتن از اجابت مزاج تا وقت مناسب هست ، به عنوان مثال تا وقتی که فردی به توالت برسد.
۲- نیاز شدید مقعدی (rectal urgency ) ، که به صورت یک نیاز شدید دفع خود را بروز داده و اونچنان قوی هست که اگر یک توالت فورأ در دسترس نباشد بی اختیار می شود.
۳- تخلیه غیر کامل.

داشتن احساس اجابت مزاج بلافاصله سپس یک دفع ، به طوری که در دفعه دوم مشکل در دفع بیشتر مدفوع دارند.
۴- احساس مدفوع بلافاصله سپس خوردن غذا.
چگونه اسهال تعریف می شود؟
اسهال را می توان بر پايه اصطلاحات مطلق و نسبی بر پايه تعداد دفعات دفع و یا قوام(آبکی بودن) مدفوع تعریف کرد.
- تعداد دفعات دفع.

اسهال به معنی مطلق داشتن تعداد دفعات دفع بیش از حد طبیعی هست.بنابر این از اونجایی که در افراد سالم حداکثر تعداد دفعات دفع مدفوع ۵ بار در روز هست، اسهال را می توان تعریف کرد اگر تعداد دفعات دفع بیش از ۵ باشد.اسهال نسبی به معنی داشتن دفعات دفع بیش از معمول هست.

بنابر این، اگر فردی که معمولأ یک بار دفع مدفوع روزانه دارد ،دچار ۳ دفع روزانه شود ،می گوییم دچار اسهال شده هست ، اگر چه بیش از ۵ بار در روز نیست و به معنی مطلق اسهال نیست .
- قوام مدفوع.

تعریف اسهال به معنی مطلق کلمه بر پايه قوام مدفوع مشکل هست ، چون قوام مدفوع در افراد سالم بر پايه نوع غذا تغییر می کند.

بنابراین، افرادی که از سبزیجات بیشتر هستفاده می نمايند مدفوع شل تری در مقایسه با افرادی که از سبزیجات کمتری هستفاده می نمايند دارند.مدفوع شل و آبکی معمولآ غیر طبیعی هست و باید به عنوان اسهال قلمداد کرد.تعریف نسبی اسهال بر پايه قوام مدفوع ساده تر هست.بنابراین، فردی که دارای مدفوع آبکی نسبت به قبل می شود دارای اسهال هست، اگرچه مدفوع در اندازه طبیعی با در نظر گرفتن قوامش باشد.
چرا اسهال توسعه می یابد؟
با اسهال، مدفوع معمولآ آبکی تر هست هرجند که تعداد دفعات دفع افزایش یابد یا خیر .

این آبکی شدن مدفوع که از نرم تا کاملآ آبکی هست به علت افزایش آب در مدفوع هست.در خلال یک هضم طبیعی غذا توسط ترشح زیاد آب به وسیله معده،قسمت بالایی روده کوچک، غده لوز المعده(پانکراس)،و کیسه صفرا به صورت مایع در می آید.

غذایی که هضم نشده هست به صورت مایع به قسمت پایین روده کوچک و روده بزرگ (کولون) می رسد.قسمت پایین روده کوچک و عمدتأ روده بزرگ آب را جذب کرده و غذای هضم نشده را تبدیل به مدفوع کم و بیش جامد شکل گرفته می کند.

افزایش میزان آب در مدفوع وقتی اتفاق می افتد که معده و یا روده کوچک مقدار زیادی مایع ترشح کند، قسمت پائین روده کوچک و روده بزرگ ، آب کافی را جذب نکند، و یا هضم نشده باقی بماند< غذاهای مایع خیلی سریع تر از روده کوچک و بزرگ گذشته و آب کافی از اونها گرفته می شود.

البته بیش از یکی از این روندهای غیر طبیعی ممکن هست با هم در یک وقت اتفاق بیفتد.
برای مثال بعضی از ویروس ها،باکتری ها،پارازیت ها موجب افزایش ترشح ترشح مایع می شوند هم از طریق ***** و ملتهب کردن لایه درونی روده کوچک(التهاب باعث تحریک لایه به ترشح مایع می شود)و یا به وسیله تولید سم(مواد شیمیایی)که همچنین باعث تحریک لایه داخلی و ترشح می شود ولی بدون اینکه موجب التهاب شود.

التهاب روده کوچک و بزرک در اثر باکتری و یا بیماریهای التهابی روده کوچک وبزرگ (ileitis & colitis) می تواند سرعت عبور غذا را در روده افزایش دهد، و موجب کاهش وقت در دسترس برای جذب آب می شود.وضعیتهای کولون مانند کولیت کلاژنی میتواند موجب از بین بردن توانایی جذب آب در کولون شود.
اسهال عمدتأ به دو نوع تقسیم می شود ، حاد و مزمن.

اسهال حاد به مدت چند روز و تا یک هفته ادامه می یابد.اسهال مزمن را می توان از چند طریق تعریف کرد ولی اغلب بیش از۳ هفته طول می کشد.مهم هست که بتوان بین اسهال حاد و مزمن افتراق قائل شد زیرا که اونها معمولأ علل مختلفی دارند، و احتیاج به آزمایشات تشخیصی متفاوتی دارند، و احتیاج به درمان های متفاوتی دارند.
علل شایع اسهال حاد چیست؟
شایعترین علل اسهال حاد عفونتهای ویروسی، باکتریایی، و پارازیتی هست.باکتری ها همچنین می توانند موجب مسمومیت غذایی حاد شوند.

سومین علت مهم اسهال حاد داروها هستند.
گاستروانتریت(اسهال) ویروسی
گاستروانتریت ویروسی(عفونت ویروسی معده و روده کوچک)، شایعترین علت اسهال حاد در جهان هست.علائم گاستروانتریت ویروسی(حالت تهوع،استفراغ،دردهای پیچشی شکمی ،اسهال) به صورت مشخص ۴۸ تا۷۲ ساعت طول می کشد.برخلاف عفونت باکتریایی انتروکولیت(عفونت باکتریایی روده کوچک و کولون)،بیماران با گاسترو انتریت ویروسی خون و عفونت در مدفوع ندارند و یا کم دارند اگر تب در کار نباشد.
گاستروانتریت ویروسی می تواند به صورت انفرادی (در یک فرد) و یا به صورت اپیدمی ( در میان دسته ای از افراد) اتفاق می افتد.

موارد انفرادی اسهال احتمالأ به وسیله چند ویروس مختلف ایجاد می شود و معتقد به این هستند که در اثر تماس فرد با فرد انتقال می یابد.

شایعترین علت اسهال اپیدمیک (مانند اونچه در کشتی های مسافرتی رخ می دهد) کالسی ویروسها (calciviruses) هستند.

کاسی ویروسها به وسیله غذای آلوده که توسط منتقل نماينده های بیمار صورت میگرد یا به وسیله تماس مستقیم فرد به فرد انتقال می یابد.
مسمومیت غذایی
مسمومیت غذایی یک ناخوشی ساده هست که به وسیله سمی که توسط باکتری ها تولید می شود ایجاد می گردد.سم موجب دل درد(دل پیچه) و و هستفراغ و همچنین موجب می شود که روده کوچک مقدار زیادی آب ترشح کند که منجر به اسهال می گردد.علائم مسمومیت غذایی معمولا کمتر از ۲۴ ساعت طول می کشد.با بعضی از باکتری ها سم در غذا قبل از اینکه خورده شود تولید می شود ،در حالی که با دیگر باکتری ها، سم در روده تولید می شود سپس اینکه غذا خورده شد.علائم معمولأ در عرض چند ساعت ظاهر می شود وقتی که مسمومیت غذایی به علت سم شکل گرفته در غذا قبل از خوردن اون باشد.

علائم دیر تر پیدا می شود وقتی که سم در روده شکل بگیرد(چون که باکتری برای تولید سم احتیاج به وقت دارد).

بنابراین،در مورد اخیر ، علائم معمولأ سپس ۷ تا ۱۵ ساعت ظاهر می شود.
باکتری هستاف اورئوس یک نمونه از باکتری هایی هست که تولید سم در غذا می کند قبل از اینکه خورده شود.برای نمونه ، غذاهای آلوده شده با هستاف (مانند سالاد، گوشت،یا ساندویچ با مایونز) که در طول شب در هوای اتاق بیرون از یخچال باشد.باکتری هستاف در غذا تکثیر پیدا می کند و تولید سم می کند.

کلوستریدیوم (clostridium perfringens) یک نمونه از باکتری هایی هست که در غذا شروع به تکثیر می کند(معمولأ غذاهای کنسرو شده)،و سپس اینکه غذای آلوده شده خورده شد تولید سم در روده کوچک می کند.
اسهال مسافران
گونه های مختلفی از باکتری E.

COLI وجود دارد ، بیشتر E.COLI ها باکتری های فلور طبیعی در روده کوچک و کولون هستند و غیر بیماری زا هستند، به این معنی که اونها در روده موجب بیماری نمی شوند.

با این حال، این E.COLI های غیر بیماری زا می توانند موجب بیماری شوند، هرچند که،اگر خارج از روده توسعه یابند، به عنوان مثال، در مجاری ادراری ( اونجا که موجب عفونت کلیه و مثانه ) می شوند و یا به داخل جریان خون و موجب عفونت خونی (SEPSIS).
معدودی از گونه های e.coli ،هرچند که، بیماری زا هستند(به این معنی که تولید بیماری در روده و کولون می نمايند).این گونه های بیماری زا از E.COLI به وسیله تولید سم موجب اسهال می شوند وموسوم به(EPEC) هستند.

اسهال مسافران اغلب به وسیله گونه ETEC باکتری E.COLI ایجاد می گردد، که تولید اسهال به علت سم تولید شده باکتری هست .
توریست هایی که از کشورهای خارجی با آب و هوای گرم و رعایت کم اصول بهداشتی(مکزیک،قسمتی از افریقاوغیره) دیدن می نمايند، می توانند اسهال ETEC پیدا نمايند به وسیله خوردن غذاهای آلوده مانند میوه ها، سبزیجات،غذاهای دریایی،گوشت خام،آب و قالبهای یخ.

سم تولید شده توسطETEC موجب شروع اسهال،دردهای شکمی،حالت تهوع و گاه هستفراغ می شود.این علائم معمولا بین ۳ تا۷ روز سپس ورود به کشور خارجی شروع و کلأ در خلال ۳ روز رفع می شوند.گاهگاهی ،باکتری های دیگر یا پارازیتها می تواند موجب اسهال در مسافران شوند (برای مثال شیگلا،ژیاردیا،کامپیلو باکتر).اسهالی که به وسیله این ارگانیسمهای دیگر ایجاد می شود معمولأ بیشتر از ۳ روز طول می کشد.
اسهال باکتریاییBacterial enterocolitis
باکتری هایی که باعث اسهال میشوند به علت تهاجم باکتری به روده و کولون ایجاد انتروکولیت می کند(التهاب روده کوچک و کولون) به وسیله علائم التهاب (خون یا چرک در مدفوع و تب)و دردهای شکمی همراه با اسهال مشخص می شوند.شایعترین باکتری که موجب انتروکولیت حاد در امریکا میشود کامپیلوباکتر ژوژنی campylobacter jejuni هست.دیگر باکتری هایی که موجب انتروکولیت حاد می شوند شامل شیگلا،سالمونلا و EPEC هستند.

این باکتریها معمولأ به وسیله نوشیدن آب های آلوده و غذاهای آلوده مانند سبزیجات،مرغ خانگی،و محصولات لبنی ایجاد می گردد.
انتروکولیت ایجاد شده به وسیله باکتری کلستریدیوم دیفیسیلClostridium difficile غیر معمول هست ، چون این به وسیله اونتی بیوتیک درمانی ایجاد می گردد.این باکتری همچنین شایعترین علت عفونت بیمارستانی هست(عفونت هایی که در بیمارستان گرفته می شود)و موجب اسهال می گردد.
گونهO۱۵۷:H۷ یک گونه از باکتریE.COLI هست که تولید سمی می کند که موجب اسهال خونی می گردد (اسهال همراه با خون).یک بروز اسهال خونی در امریکا اتفاق افتاده که نشانه های اون را در گوشت های آلوده همبرگر سازی ها دیده و(موسوم به کولیت همبرگری) هست.
تقریبأ ۵% از بیمارانی که با گونه E.COLI O۱۵۷:H۷ عفونی شده اند دچار سندرمHemolytic uremic syndrome(HUS) شده اند ، سندرمی که می تواند معمولأ در بچه ها منجر به نارسایی کلیه شود.

بعضی از مدارک بیانگر این هست که هستفاده طولانی مدت از داروهای ضد اسهال و هستفاده از اونتی بیوتیک ها شانس HUS را افزایش می دهد.
پارازیتها
عفونت های پارازیتی جزء علل شایع اسهال در امریکا نیستند.

عفونت با ژیاردیا Giardia lamblia در افرادی که در کوهستان گردش می نمايند و یا کسانی که با کشتی و هواپیما مسافرت می نمايند و به وسیله نوشیدن آب آلوده منتقل می شود.عفونت با ژیاردیا معمولآ همراه با التهاب نیست،خون یا چرک در مدفوع نیست و تب کمی دارند.عفونت با آمیب (اسهال آمیبی) معمولأ در خلال مسافرت به کشورهای توسعه نیافته ایجاد و همراه با علائم التهاب خون و چرک در مدفوع و تب هستند.
کریپتوسپوریدیومcryptosporidium یک پارازیت تولید نماينده اسهال هست که به وسیله آب آلوده انتقال می یابد،چون در آب کلر زده شده زنده می ماند.

سیکلوسپوراcyclospora یک پارازیت به وجود آورنده اسهال هست که همراه با تمشک های گواتمالا هست .
داروها
اسهال به وسیله دارو خیلی شایع هست، چون خیلی از داروها موجب اسهال می گردند.نشانه اسهال به وسیله دارو این هست که اسهال خیلی زود سپس شروع دارو ایجاد می شود.

داروهایی که خیلی شایع موجب اسهال می گردند، اونتی اسید ها و مکمل های غذایی که حاوی منیزیوم هستند می باشند.دیگر گروه داروهایی که موجب اسهال می گردند داروهای غیر هستروئیدی ضد التهابی NSAIDs ،داروهای شیمی درمانی، اونتی بیوتیک ها، داروهای کنترل نماينده نامنظمی قلب(antiarrythmics) و داروهای برای فشار خون بالا.

چند نمونه کم از داروهای به خصوص که عمدتأ باعث اسهال می گردند میزو پروستولmisoprostol(cytotec) ،کینیدینquinidine ،اولسالازینolsalazine ،کولچیسینcolchicine، متوکلوپرامید،سیزاپرایدcisapr ide .
علل شایع اسهال مزمن چیست؟
سندرم کولون تحریک پذیرIBS)).

یکی از علل کارکردی اسهال یا یبوست هست .هیچ التهابی وجود ندارد.

ممکن هست به وسیله چند مسئله زیر ساختی بوجود بیاید، ولی اعتقاد بر این هست که شایعترین علت عبور سریع محتویات روده ای از کولون هست.
بیماریهای عفونی.

معدودی از بیماریهای عفونی هستند که می توانند موجب اسهال مزمن گردند، به عنوان مثال ژیاردیاGiardia lamblia ،افراد با بیماری AIDS ، اغلب عفونتهای مزمن در روده خود دارند که موجب اسهال می گردد.
زیاد رشد کردن باکتری در روده کوچک.به علت مسائل روده کوچک باکتری های فلور طبیعی روده بزرگ به داخل روده کوچک گسترش یافته .اونها در موقعیتی برنامه دارند که غذا را هضم کرده که روده کوچک وقت کافی برای هضم و جذب غذا را ندارد.مکانیزمی که منجر به اسهال در رشد بیش از باکتری می شود شناخته شده نیست.
سپس عفونتها.سپس عفونتهای حاد ویروسی،باکتریایی،پارازیتی ، بعضی از افراد به اسهال مزمن تبدیل می شوند.

علت این نوع اسهال مشخص نیست،اما بعضی از افراد رشد بیش از حد باکتری در روده کوچک دارند.
بیماری التهابی روده(IBD).بیماری کرونCrohns وکولون زخمیulcerative colitis بیماریهایی که موجب التهاب روده کوچک و کولون می شوند، به طور عادی موجب اسهال مزمن می شوند.


سرطان روده بزرگ(کولون).سرطان روده بزرگ هم موجب اسهال و هم موجب یبوست می شود.اگر که سرطان راه عبور مدفوع را سد کند، این معمولأ منجر به یبوست می شود.

بعضی از مواقع، با وجود یک انسداد ،ترشح آب پشت انسداد، و نشط مدفوع آبکی ازپشت انسداد و اطراف سرطان موجب اسهال می گردد.سرطان،به خصوص در قسمت انتهایی روده منجر به مدفوع باریک می شود.سرطان در مقعد می تواند منجر به حس تخلیه ناکافی شود.
یبوست شدید.به وسیله انسداد کولون مدفوع سخت شده ،مسائل شبیه به سرطان کولون ،همانطور که شرح داده شد ایجاد می گردد.
سو ء جذب کربوهیدراتها (قند).

سوء جذب کربوهیدراتها یا قند، یک عدم توانایی در هضم و جذب قندها هست.شناخته شده ترین سوء جذب شکر با فقدان اونزیم لاکتاز شناخته می شود(همچنین به عنوان عدم تحمل لاکتوز یا شیر شناخته می شود)، که در اونها محصولات شیر که دارای قند شیر(لاکتوز) هستند موجب اسهال می گردد.به علت عدم وجود اونزیم روده ای لاکتاز ، لاکتوز در روده شکسته نمی شود، اونزیمی که به صورت نرمال در روده وجود دارد.بدون شکسته شدن لاکتوز نمی تواند در بدن جذب شود.

لاکتوز هضم نشده به کولون می رسد و بر پايه خاصیه اسمز مقدار زیادی آب را به کولون می کشد.

این منجر به اسهال می گردد.اگر چه لاکتوز شایعترین شکل سوء جذب قندها هست، دیگر قندها در غذا همچنین می توانند موجب اسهال شوند،شامل فروکتوز و سوربیتول.
سوء جذب چربی.

سوء جذب چربی عدم توانایی در هضم و جذب چربی هست.

سوء جذب چربی ممکن هست اتفاق بیافتد به علت کاهش ترشحات لوزالمعده (پانکراس) که برای جذب طبیعی چربی لازم هست.برای مثال (به علت پانکراتیت و یا سرطان پانکراس) ، یا به علت بیماری های پوشش داخلی روده کوچک که مانع جذب چربی هضم شده می گردد(برای مثال، بیماری سیلیاکceliac disease).

چربی هضم نشده وارد آخرین قسمت روده کوچک و کولون شده اونجا که باکتری ها اون را تبدیل به موادی(شیمیایی) می نمايند که موجب می شود آب به وسیله روده کوچک و کولون ترشح شود.گذر از روده کوچک و بزرگ ممکن هست خیلی سریع باشد وقتی که سوء جذب چربی وجود دارد.
بیماریهای غدد مترشحه داخلی.چند بیماری غدد مترشحه داخلی(عدم تعادل هورمونها) ممکن هست موجب اسهال شوند، برای مثال،بیش از حد کار کردن غده تیروءید(پرکاری تیرویید) و یا کم کاری غده هیپوفیز و آدرنال(بیماری آدیسون).
سوء هستفاده از ملین ها.سو ء مصرف از ملین ها به وسیله افرادی که نیاز به توجه دارند و یا می خواهند وزن خود را کاهش دهند ، یکی از علل گاه و بیگاه اسهال هست.
عوارض اسهال چیست؟
کاهش آب بدن(dehydration) وقتی اتفاق می افتد که مقدار زیادی آب و مواد معدنی(الکترولیتها) از بدن به علت اسهال ،همراه یا بدون هستفراغ دفع شوند.کاهش آب بدن در بین بیماران بالغ با اسهال حاد که مقدار زیادی مدفوع دارند شایع هست، به خصوص وقتی که دریافت مایعات به علت بیحالی کاهش یافته و یا همراه با هستفراغ و حالت تهوع هست.

این همچنین در بین نوزادان و بچه های کوچک که دچار گاسترو انتریت ویروسی و عفونتهای باکتریال می شوند شایع هست.

بیماران با کاهش آب بدن ملایم ممکن هست فقط تشنگی و خشکی دهان را تجربه می نمايند.کاهش آب بدن متوسط تا شدید همراه با کاهش فشار در حالت ایستادن همراه با غش syncope(ضعف کردن در حال ایستادن به خاطر کاهش حجم خون، که موجب افتادن فشار خون در وقت ایستادن می گردد)،کاهش حجم ادرار،ضعف شدید،شوک،نارسایی کلیه،پریشانی،اسیدوز(مقدار زیاد اسید در خون)،و بیهوشی هست.
الکترولیتها(املاح) در وقتی که اسهال طولانی و شدید هست ،از دست می رود.و کمبود الکترولیتها اتفاق می افتد.شایعترین کمبود های الکترولیتی باسدیم و پتاسیم اتفاق می افتد.میزان کلر و بیکربنات نیز ممکن هست غیر طبیعی شود.
در نهایت ،سوزش مقعد به علت عبور مکرر مدفوع آبکی که حاوی مواد تحریک نماينده هست.
چه وقت برای اسهال باید به پزشک مراجعه کرد؟
بیشتر موارد اسهال ملایم و کوتاه مدت هست و احتیاجی به مراقبت و توجه پزشک ندارد.

در موارد زیر بایستی با پزشک مشورت شود:
- تب بالا(درجه حرارت بالاتر از ۱۰۱ درجه فارانهایت)
- دل درد ملایم تا شدید همراه با سفتی شکم
- اسهال خونی که بیانگر التهاب شدید روده هست.
- اسهال در افرادی با بیماری های زمینه جدی ، که برای اونها کاهش آب بدن همراه با عواقب جدی هست،برای مثال، دیابت،بیماری قلبی،ایدزAIDS
- اسهال شدید بدون نشان دادن علائم بهبود سپس ۴۸ ساعت.
- کاهش آب بدن متوسط تا شدید.
- هستفراغ طولانی مذت که مانع خوردن مایعات شود.
- اسهال شدید در زنان حامله به خاطر نگرانی از سلامت جنین.
- اسهال که در خلال یا بلافاصله سپس تمام کردن دوره اونتی بیوتیک اتفاق افتد، چون که اسهال ممکن هست بیانگر عفونتهای در رابطه با اونتی بیوتیک با C.difficile که احتیاج به درمان دارد.
- اسهال سپس بازگشت از کشورهای در حال توسعه یا اردوهای کوهستانی چون ممکن هست عفونت با ژیاردیا باشد(که برای این درمان وجود دارد).
- اسهالی که در بیماران با بیماری مزمن روده ای مانند کولیت یا بیماری کرونCrohns disease باشد ، چون ممکن هست اسهال بیانگر بدتر شدن بیماری زمینه ای یا یک عارضه از بیماری باشد ، که هر دو احتیاج به درمان دارند.
- اسهال حاد در نوزادان و بچه های کوچک به منظور مطمئن بودن از گرفتن مایعات خوراکی کافی(نوع،مقدار،ومیزان)،برا ی پیشگیری یا درمان کاهش آب بدن و برای جلوگیری از عوارض سوء مصرف مایعات مانند تشنج و اختلالات آب و الکترولیتهای خون.
- اسهال مزمن.
آزمایشات مفید در ارزیابی اسهال چیست؟
اسهال حاد.

اسهال حاد معمولأ به چند تست نیازمند هست.

اندازه گیری فشار خون در حالت ایستاده و خوابیده میتواند کاهش فشار ارتواستاتیک و وجود کاهش آب بدن را اثبات کند.اگر کاهش آب بدن متوسط یا شدید باشد یا کاهش املاح به نظر آید الکترولیتهای خون نیز بایستی اندازه گیری شوند.
آزمایش مقدار کمی از مدفوع در زیر میکروسکوپ ممکن هست نشان دهنده گلبولهای سفید که بیانگر وجود التهاب روده ای و آزمایشات بیشتری را طلب می کند،به خصوص کشت مدفوع برای باکتری و آزمایش جهت انگل ها.

اگر در خلال دو هفته گذشته اونتی بیوتیک گرفته باشند ،مدفوع بایستی برای سم میکروبc.difficile آزمایش شود.

آزمایش مدفوع یا خون برای ویروسها به ندرت انجام می شود.اگر اخیرأ مسافرت به کشورهای توسعه نیافته و کوهستان داشته ، مدفوع بایستی برای ژیاردیا Giardia ازمایش شود.
اسهال مزمن.با اسهال مزمن دیدگاه معمولأ از کاهش آب بدن و عفونت(به هستثنای ژیاردیا) به طرف تشخیص علل غیر عفونی اسهال می رود.(مبحث علل شایع اسهال مزمن را مطالعه فرمایید).

ممکن هست نیاز به رادیولوژی از روده ها (تنقیه باریم،وupper GI series )، یا اندوسکوپیEsophagogastroduodenoscopy) یا EGD ،یا کلونوسکوپیcolonoscopy) با نمونه برداری ها.

سوء جذب چربی را میتوان با اندازه گیری میزان چربی در مدفوع جمع آوری شده در ۷۲ ساعت تشخیص داد.

سوء جذب قند را میتوان با حذف قند صدمه زننده از غذا یا با انجام آزمایش تنفس هیدروژن(Hydrogen breath test) .

تست هیدروژن همچنین در تشخیص، رشد بیش از حد باکتری در روده کوچکbacterial overgrowth کاربرد دارد.

کم کاری غده هیپوفیز و فوق کلیوی و پرکاری غده تیروئید را می توان به وسیله اندازه گیری میزان خونی کورتیزولcortisol و هورمونهای تیروئید، به ترتیب تشخیص داد.بیماری سیلیاک celiac را میتوان با آزمایشات خونی و نمونه برداری از روده کوچک تشخیص داد.
چطور باید از کاهش آ ب بدن جلوگیری و اون را درمان کرد؟
محلول های خوراکی الکترولیتی(ORS) مایع هایی هستند که در برگیرنده کربوهیدرات ها(گلوکز یا rice syrup) و الکترولیتها(سدیم ، پتاسیم،کلر،و سیترات یا بیکربنات) هست.به صورت ابتکاری ساوقت بهداشت جهانی (WHO)، الکترولیت خوراکی WHO-ORS را برای بازیافت آب و الکترولیت در قربانیان اسهال های شدید مانند وبا توصیه کرده هست.این محلول خوراکی دارای گلوکز و الکترولیتها هست.گلوکز در محلول مهم هست چون قدرت به روده می دهد تا سریعأ آب و الکترولیت ها را جذب کند.هدف از الکترولیتها در محلول پیشگیری و درمان کمبودهای الکترولیتی هست.در ایالات متحده ،محصولات تجاری در دسترس از قبل آماده شده ORS که شبیه به نوع ساوقت بهداشت جهانی اون هست جهت بازیافت و پیشگیری از کاهش آب بدن در دسترس هست.مثال هایی از این محصولات،pedialyte ,Infalyte,Rehydralyteو resol .
بیشتر محصولات او ار اس خوراکی در دسترس در ایالات متحده حاوی گلوکز هست.infalyte تنها نمونه اون هست که به جای گلوکز، کربوهیدرات برنج دارد.بیشتر پزشکان اعتقاد بر این دارند که هیچ تفاوت مهمی بین کارآیی گلوکز و کربو هیدرات برنج وجود ندارد.
نوزادان و بچه های کوچک.بیشتر اسهال های حاد در نوزادان و بچه های کوچک به علت گاستروانتریت های ویروسی هست و معمولأ کوتاه مدت هست.اونتی بیوتیک به صورت عادی برای اسهال ویروسی توصیه نمی شود.هرچند که تب،استفراغ،و مدفوع آبکی میتواند علائم دیگر عفونتهای اطفال،مانند عفونت گوش میانی(otitis media)،ذات الریه(پنومونی)،عفونت مثانه،عفونت خونیsepsis)) و مننژیت.

این بیماری ها ممکن هست احتیاج به اونتی بیوتیک زودرس داشته باشند.
نوزادان با اسهال حاد می توانند به سرعت و شدیدأ دچار کاهش آب بدن شوند و بنابر این احتیاج زودرس به بازیابی آب بدن دارند.به همین دلایل نوزادان بیمار با اسهال بایستی توسط پزشک اطفال برای تشخیص و درمان عفونتهای زیر ساختی بخوبی برای مهیا کردن آموزش هستفاده مناسب از محصولات الکترولیتی خوراکی.
نوزادان با کاهش آب بدن متوسط تا شدید معمولأ با مایعات داخل رگی در بیمارستان درمان می شوند.پزشک اطفال ممکن هست تصمیم بگیرد نوزادی را که دچار کاهش آب بدن ملایم به علت گاستروانتریت ویروسی هست را در منزل با او ار اس خوراکی درمان کند.
نوزادانی که از شیر مادر یا شیر خشک هستفاده می نمايند بایستی دریافت شیر مادر را در خلال درمان بازیافت آب بدن rehydration phase در خلال بیماری خود ، اگر بوسیله هستفراغ مانع نشود دریافت نمايند.

در خلال و برای مدت کوتاهی سپس بهبودی از اسهال ویروسی ،بچه ها می توانند دچار عدم تحمل لاکتوز به علت کمبود موقت این اونزیم شوند،لاکتاز برای( هضم لاکتوز درشیر)در روده کوچک لازم هست.

بیماران با عدم تحمل لاکتوز میتوانند دچار اسهال بدتر همراه با دل پیچه های شکمی شوند،وقتی که از محصولات لبنی هستفاده می نمايند.بنابراین سپس رفع کم آبی بدن با او ار اس یک فرمول رقیق شده بدون لاکتوز و آب میوه های رقیق شده توصیه می گردد.محصولات شیر بایستی تدریجأ که بچه بهبود می یابد اضافه نمود.
بچه های بزرگتر و بالغین.در خلال موارد خفیف اسهال ، آب میوه های رقیق شده،نوشیدنی های ملایم حاوی قند،نوشیدنی های خاص ورزشکاران و آب برای پیشگیری از کاهش آب بدن می توان هستفاده کرد.محصولات حاوی کافئین و لبنیات حاوی لاکتوز بایستی موقتا پرهیز کرد، چون که باعث بدتر شدن اسهال می گردد.اگرکه حالت تهوع و هستفراغ وجود ندارد ، غذاهای جامد را بایستی ادامه داد.غذاهایی که معمولأ در خلال بیماری اسهال خوب تحمل می شوند شامل برنج،غلات،موز، سیب زمینی،و محصولات بدون لاکتوز هست.
او ار اس را می توان در اسهال های متوسط تا شدید که همراه با کاهش آب بدن در بچه های بزرگتر از ۱۰ سال و همینطور در بالغین هستفاده کرد.

این محلولها را به میزان ۵۰ سی سی به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن در خلال ۴ تا ۶ ساعت در موارد کم کاهش آب بدن و ۱۰۰ سی سی به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن در خلال ۶ ساعت در موارد متوسط کاهش آب بدن داده می شود.سپس بازیافت آب بدن محلول او ار اس بایستی در میزان ۱۰۰ الی ۲۰۰ سی سی به ازای هرکیلو گرم از وزن به مدت ۲۴ ساعت ادامه ، تا وقتی که اسهال متوقف شود.دستورات توضیح داده شده بر چسب ها معمولأ نشان دهنده مقدار مناسب هست.سپس بازیابی آب بدن بچه های بزرگتر و بالغین بایستی خوردن مواد جامد را هر چه زودتر از سر بگیرند، در صورتی که تهوع و هستفراغ وجود نداشته باشد.غذاهای جامد بایستی شروع شود با برنج،غلات،موز،سیب زمینی،و محصولات کم چرب و بدون لاکتوز.تنوع غذایی را میتوان گسترش داد وقتی که اسهال ناپدید شود.
چگونه اسهال درمان می شود؟
جاذب ها.جاذب ها موادی هستند که آب را به خود جذب می نمايند.جاذب هایی که خورده می شوند با آب در روده و کولون باند و مدفوع اسهالی را کمتر آبکی می نمايند.اونها همچنین ممکن هست با مواد شیمیایی سمی تولید شده به وسیله باکتری که علت ترشح مایع در روده بوده هست باند شوند، هرچند که اهمیت باند شدن با مواد سمی در کاهش اسهال نامشخص هست.
دو جذب اصلی عبارتند از attapulgite و polycarbophil ، هر دو اونها بدون نسخه تجویزی در دسترس هستند.مثال هایی از محصولاتی که دارای attapulgite هستند onnagel ،Rheaban ،Diasorb .
Equilactin یک محصول ضد اسهال هست که دارای attapulgite هست، هرچند که ملینKonsyl, همچنین حاوی attapulgite هست.Attapulgite وpolycabophil در روده باقی می مانند و بنابراین هیچ گونه عارضه جانبی خارج از دستگاه گوارشی ندارند.اونها گاه موجب یبوست و نفخ می شوند.یک نگرانی اون هست که جاذب ها می توانند با داروها باند شده و از جذب اونها جلوگیری نمايند.

به این دلیل توصیه می شود که داروها چند ساعت بعد داده شود یعنی وقتی که جاذب ها در روده نباشند.
قابض هاAnti-motility)).داروهای قابض داروهایی هستند که باعث شل شدن ماهیچه های روده کوچک و یا کولون می شوند.

این شل شدن موجب آهسته حرکت کردن جریان داخل روده شده و وقت بیشتری را در اختیار گذاشته که آب در داخل روده و کولون از مدفوع جذب شود.

دل پیچه های ناشی از اسهال نیز با شل شدن ماهیچه ها از بین میرود.دو تا از داروهای عمده قابض عبارتند ازLoperamide(Imodium) ، که بدون تجویز در اختیار هست ،و دیفنوکسیلاتdiphenoxylate(lomotil) ، که احتیاج به تجویز پزشک دارد.هر دو دارو از گروه داروهای مخدر هستند(مثل، کدئین) ولی هیچکدام اثر کاهش دردی مخدر ها را ندارند.

Loperamide اگر چه در رابطه با مخدرها هست ولی اعتیاد نمی آورد.

دیفنوکسیلات داروی ساخت بشر اگر در دوزهای بالا هستفاده شود، به علت اثرات شبه مخدر و کیف(بالا بردن خلق) باعث اعتیاد می گردد.

به خاطر جلوگیری از سوء مصرف دیفنو کسیلات ، یک داروی دوم به نام اتروپین به لوپرامید در لوموتیل اضافه کرده اند.

که اگر مقدار زیاد لوموتیل مصرف نمايند دچار اثرات جانبی ناراحت نماينده اتروپین می شوند.


لوپرامید و دیفنوکسیلات سالم و کاملأ قابل تحمل هستند، هرچن که چند احتیاط هست که باید در نظر گرفته شود.
- داروهای قابض نباید بون مشورت با پزشک برای درمان اسهالهای متوسط تا شدید به علت بیماری کولون زخمدارulcerative colitis ، کولیت به علت باکتریc.difficile و عفونت های روده به وسیله باکتری هایی که هجوم به دیواره روده می برند مانند شیگلا.

هستفاده از اونها می تواند موجب التهابات جدی و طولانی شدن عفونتها شود.
- دیفنوکسیلات می تواند موجب سرگیجه و خواب آلودگی شود، و احتیاط های لازم را باید به کار برد در صورتی که در حال رانندگی هستید و یا کارهایی انجام میدهید که احتیاج به هوشیاری و دقت دارد.
- داروهای قابض را نباید در بچه های زیر ۲ سال هستفاده کرد.
- بیشتر اسهالهای غیر مهم و حاد بایستی در عرض ۷۲ ساعت بهبود یابند .

اگر علائم بهبود نیافت یا بدتر شد ، قبل از ادامه درمان با داروهای قابض بایستی با یک پزشک مشورت شود.
ترکیبات بیسموت.فرآورده های زیادی حاوی بیسموت در سراسر جهان در دسترس هست .بیسموت ساب سالیسیلاتbismuth subsalicylate(pepto bismole) در ایالات متحده در دسترس هست.این حاوی ۲ عنصر ذاتأ فعال به نام های بیسموت و سالیسیلات(آسپرین) هست.چگونه مفید بودن بیسموت روشن نیست، به هستثنای اسهال مسافران و درمان عفونت H.pylori معده که مفید بودن اون نشان داده شده هست.همچنین واضح نیست که چگونه سالیسیلات بیسموت کار می کند.

گمان برده می شود که بعضی از خواص شبه اونتی بیوتیکی را دارد که بر روی باکتری های موجب اسهال اثر می گذارد.سالیسیلات یک ضد التهاب هست و می تواند ترشح آب را به وسیله کاهش التهاب کم کند.بیسموت همچنین ممکن هست مستقیمأ باعث کاهش ترشح آب به وسیله روده شود.
پپتو بیسمول به خوبی قابل تحمل هست .

عوارض جانبی جزئی ان سیاه شدن مدفوع و زبان هست.در وقت هستفاده از بیسموت بایستی چند توصیه را مد نظر داشت.
- از اونجایی که حاوی آسپیرین هست بیمارانی که آلرژی با آسپیرین دارند نباید از اون هستفاده نمايند.
- پپتو بیسمول نبایستی همراه با داروهای دیگر حاوی آسپیرین هستفاده شود ،چون آسپیرین زیادی ممکن هست خورده شود و موجب مسمومیت با آسپیرین گردد، شایعترین تظاهر اون زنگ زدن در گوش هست.
- آسپیرین در پپتو بیسمول باعث تشدید زخم معده می شوند.
- پپتو بیسمول و محصولات حاوی آسپیرین نبایستی به بچه ها و بالغین با آبله مرغان ،اونفلوانزا،و دیگر بیماری های ویروسی داده شود چون باعث ایجاد سندرم ری Reyes syndrome می شود .

سندرم ری یک بیماری جدی هست که در شروع بر روی کبد و مغز تأثیر گذاشته و منجر به نارسایی کبد و بیهوشی می شود، همراه با حداقل مرگ ومیر۲۰%.
- پپتو بیسمول نباید به نوزادان و بچه های کمتر از ۲ سال سن داده شود.
چه وقت باید از اونتی بیوتیک ها در اسهال هستفاده کرد؟
بیشتر موارد اسهال حاد و کوتاه اثر هستند و احتیاج به اونتی بیوتیک ندارند.

اونتی بیوتیکها حتی برای بیشتر باکتریهایی که موجب عفونت و اسهال می شوند، لازم نیست.اونتی بیوتیکها معمولأ وقتی هستفاده می شوند که !- بیمار اسهال شدید وسمج داشته باشد،۲- بیمارانی که بیماری های ناتوان نماينده مانند نارسایی قلبی،بیماری ریوی،و ایدز AIDS داشته باشند.

۳- آزمایش مدفوع نشان دهنده انگل،عفونتهای باکتریایی خیلی جدی مانند شیگلا و C.difficile باشد.

۴-اسهال مسافران.
اسهال در یک نظر اجمالی
- اسهال یک افزایش در تعداد حرکات روده(دفع)،افزایش آبکی بودن مدفوع و یا هردو با هم هست.
- اسهال به وسیله افزایش ترشح مایع در روده ایجاد شده،جذب مایه از روده کاهش یافته و عبور مدفوع از روده تسریع می یابد.
- اسهال به صورت مطلق یا نسبی تعریف می گردد.تعریف مطلق اسهال ،بیش از ۵ بار مدفوع در روز یا مدفوع آبکی.اسهال نسبی تعریف می شود با افزایش تعداد دفعات مدفوع در روز یا آبکی تر شدن مدفوع در مقایسه با عادت معمول فرد.
- اسهال ممکن هست به صورت حاد یا مزمن باشد.و هر کدام دارای علل متفاوت و درمان های متفاوت هستند.
- عوارض اسهال شامل کاهش آب بدن، اختلالات الکترولیت،و تحریک مقعد باشد.
- کاهش آب بدن را می توان با محلولهای الکترولیتی خوراکی درمان و اگر لازم باشد با مایعات داخل رگی.
- آزمایشات مفید در ارزیابی اسهال حاد شامل آزمایش مدفوع برای گلبولهای سفید و پارازیتها،کشت مدفوع برای باکتری،آزمایش مدفوع برای سم c.difficile و آزمایشات خونی برای اختلالات الکترولیتی.
- آزمایشاتی که در ارزیابی اسهال مزمن مفید هستند ،شامل آزمایش مدفوع برای پارازیتها،رادیوگرافی از دستگاه گوارشUpper Gi series(UGI) ، تنقیه باریم،اندوسکوپی از مری معده و اثنی عشر همراه با نمونه برداری، کولونوسکوپی همراه با نمونه برداری، تست تنفس هیدروژن، و اندازه گیری چربی در مدفوع.
- اسهال ممکن هست با جاذب ها Absorbent ، داروهای قابض (کم نماينده حرکت روده)و ترکیبات بیسموت درمان شوند.
- اونتی بیوتیکها نبایستی در درمان اسهال هستفاده شوند تا وقتی که توسط کشت معلوم شود که باکتری داریم که نیاز به درمان با اونتی بیوتیک دارد، اسهال شدیدی که از منشآ عفونی هستند، یا وقتی که فرد بیماری زمینه جدی دارد.


23:


24:

کلامدیا
کلامدیا یکی از متداولترین عفونتهای باکتریایی مقاربتی به شمار می رود.

چنانچه این بیماری به موقع درمان نشود می تواند مشکلات جدی برای زندگی را ملاحظه نمایید).


در خانمها کلامدیا باعث عفونت دهانه رحم می شود.

در هر دو جنس، مجرای ادرار، « عوارض بیماری » آینده فرد ایجاد کند.

بخش انتهای روده بزرگ و چشمها نیز ممکن هست عفونی شود.

گاهی نیز باکتری اون در دیگر قسمتهای بدن شامل گلو، ریه و کبد زیست می کند.
نشانه ها و علایم بیماری علایم عفونت غالبا بین یک تا سه هفته پس از ابتلا آشکار می شود.

ممکن هست تا مدت زیادی هم نشانه ای ظاهر نشود.
گاهی نیز این بیماری علایم مشخصی از خود نشان نمی دهد.

البته نشانه های این بیماری در مردان بارزتر از زنان هست.
علایم بیماری در زنان علایمی که ممکن هست بروز کند عبارت هست از:
* افزایش اندک ترشحات رحمی (که در اثر ملتهب شدن دهانه رحم ایجاد می شود)
* درد زیر شکم
* احساس درد هنگام آمیزش جنسی
* سوزش و تورم دردناک چشمها (درصورت سرایت عفونت به اونها)
علایم بیماری در مردان علایم زیر می تواند ظاهر شود:
* ترشحات آلت که ممکن هست سفید (به رنگ برف) و آبکی بوده و بر زیرجامه لکه برجای گذارد.
* احساس درد یا سوزش هنگام ادرار
* سوزش و تورم دردناک چشمها (درصورت سرایت عفونت به اونها)
در موارد نادری این بیماری عوارضی در انتهای روده بزرگ ایجاد می کند.
چگونگی سرایت بیماری روشهای انتقال این بیماری عبارت هست از:
* آمیزش جنسی با همسر مبتلا
* سرایت از مادر به کودک هنگام تولد
* گاهی نیز عفونت از طریق انگشتان از ناحیه تناسلی به چشمها منتقل می شود.
آزمایشهای طبی برای تشخیص بیماری
* معاینه ای از ناحیه تناسلی که توسط پزشک یا پرستار انجام می شود.
* با هستفاده از یک دستمال پنبه ای-پشمی یا اسفنجی نمونه هایی از قسمتهایی که ممکن هست آلوده باشند گرفته می شود.
* درمورد مردان یک معاینه ظاهری از بیضه ها انجام شده تا سالم بودن اونها بررسی شود.
* نمونه ای از ادرار گرفته می شود.
هیچ یک از این آزمایشها توام با درد نیست اما گاهی ممکن هست راحت نباشد.
این بیماری چند روز سپس ابتلا (غالبا پیش از اونکه عارضه ای از خود نشان دهد) در آزمایشها قابل تشخیص هست.
تشخیص و درمان نمونه های تهیه شده هنگام معاینه، به آزمایشگاه ارسال شده و نتیجه اون معمولا در عرض یک هفته آماده می شود.
درمان :
درمان این بیماری ساده هست و با تجویز قرصهای اونتی بیوتیک انجام می شود.

چنانچه به اونتی بیوتیکها حساسیت داشته یا احتمال می دهید که باردار باشید.
باید اون را با پزشک درمیان بگذارید تا نوع اونتی بیوتیک را عوض کند.

همچنین کامل کردن دوره درمان نیز ضروری هست و اگر متوقف شد باید مجددا از ابتدا درمان را آغاز کنید.
چنانچه ابتلای به کلامدیا در شما تایید شد، یک مشاور درمانی با شما درباره این عفونت صحبت کرده و به پرسشهایتان جواب خواهد داد.

او درباره همسرتان پرسشهایی را مطرح می کند تا در صورت لزوم وی تحت معاینه و درمان برنامه گیرد.

تا مراجعه مجدد به مرکز درمانی و اطمینان از برطرف شدن کامل عفونت توسط پزشک باید از فعالیت جنسی نافذ (یعنی ادخال آلت در مهبل، دهان یا مقعد) خودداری کنید.
عوارض بیماری
(الف) در زنان:
* چنانچه این بیماری به موقع درمان نشود می تواند منجر به بیماری التهاب لگن خاصره (پی آی دی) شود.

این التهاب مربوط به لوله های فالوپین (لوله هایی که تخمک از طریق اونها به رحم می رسد) هست.

بیماری التهاب رحمی می تواند باعث بروز مشکلاتی در زمینه باروری شود.

در واقع ریشه بسیاری از موارد ناباروری به عفونت ناشی از کلامدیا برمی گردد.
* امکان ابتلا به ورم آپاندیس وجود دارد.
* ابتلا به این بیماری هنگام بارداری می تواند باعث حاملگی خارج از رحم یا تولد زودرس شود.
همچنین ممکن هست عفونت به کودک منتقل شده و باعث بروز عیوبی در چشمها و ریه اون شود.

البته این بیماری را می توان در حین بارداری بدون هیچ مشکلی مداوا کرد.

* بیماری کلامدیا می تواند منجر به درد مزمن در ناحیه لگن خاصره شود.
(ب) در مردان:
عوارض این بیماری در مردان فراگیر نیست ولیکن می تواند منجر به التهاب دردناک بیضه ها شود، که سبب نازایی می گردد.
(ج) مشترک در مردان و زنان:
* یکی از پیامدهای کلامدیا، سندروم ریترز هست.

این بیماری باعث التهاب چشمها و مفاصل شده و گاهی نیز سبب پیدایش جوشهایی در کف پا و اندام تناسلی می شود.
* امکان ابتلا به ورم آپاندیس وجود دارد.
همواره باید به خاطر داشت که هستفاده از کاندوم هنگام آمیزش جنسی، خطر سرایت بیماریها و عفونتهای مقاربتی را کاهش می دهد.


25:

دبير انجمن سم‌شناسي ايران در فرمود‌وگايشان تفصيلي با فارس:
داروهاي آرامبخش، مهمترين عامل مسموميت در شهرهاي ايران هستند
پايگاه خبري فارس: دبير انجمن سم‌شناسي ايران فرمود: مصرف بيش از حد هستامينوفن، داروهاي قلبي و آرامبخش بيشترين عامل مسموميت در بين شهرنشينان ايران هست.
شاهين شادنيا در فرمود‌وگو با خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا» با بيان اينكه هر ماده‌اي كه جذب بدن شده و موجب اختلال عملكرد فيزيولوژي و تخريب سلول‌هاي بدن شود، "سم " ناميده مي‌شود، فراخوان نمود: مقدار سم وارد شده به بدن، تعيين مي‌كند كه فرد مسموم شده هست.* شكل‌ و علل مسموميت

ايشان با بيان اينكه مسموميت داراي 3 شكل هست، فرمود: در مسموميت از طريق خوردن، فرد ماده سمي را خورده و مسموم مي‌شود؛ در مسموميت از طريق هستنشاق، ماده سمي از راه تنفس جذب بدن شده و در نهايت در مسموميت از طريق پوست، سم از راه مخاط جذب بدن شده و موجب مسموميت فرد مي‌شود.دبير انجمن سم‌شناسي ايران، علت مسموميت‌ها را متفاوت دانست و اضافه کرد: برخي مسموميت‌ها عمدي و برخي ديگر تصادفي هست؛ در مسموميت عمدي فرد قصد خودكشي يا تمارض به خودكشي دارد و بيشتر در افراد 20 تا 40 سال رخ مي‌دهد؛ در مسموميت تصادفي نيز فرد ناخواسته مسموم مي‌شود.ايشان با بيان اينكه كودكان بيشتر به صورت تصادفي مسموم ‌مي‌شوند، خاطرنشان كرد: مسموميت عمدي بيشتر در ميان افراد بالغ اتفاق مي‌افتد.شادنيا شغل افراد را يكي ديگر از شرایط مسموميت دانست و ادامه داد: به طور مثال كشاورزي كه از سم براي دفع آفات محصولات خود هستفاده مي‌كند در صورت عدم رعايت نكات بهداشتي و ايمني ممكن هست مقداري سم وارد بدنش شده يا مقدار سمي كه در خانه نگهداري مي‌كند موجب مسموميت ديگر اعضاي خانواده‌اش شود.ايشان با بيان اينكه سوء مصرف مواد مخدر محرك و توهم‌زا يكي ديگر از شرایط مسموميت هست، اضافه كرد: در اين صورت ممكن هست فرد اصلاً قصد خودكشي نداشته باشد ولي به دليل لذت بردن از مواد، مصرف خود را افزايش مي‌دهد كه همين امر موجب مسموميت او مي‌شود.* انواع مسموميت

دبير انجمن سم‌شناسي ايران، مسموميت با سموم دفع آفات نباتي، محصولات غذايي، دارايشاني، حشرات و گزنده‌ها و مواد مخدر را از انواع مسموميت‌ها دانست و اضافه کرد: در مسموميت با سم دفع آفات نباتي، مقداري از مواد سمي كه براي دفع آفات به كار برده شده هست بر رايشان محصولات باقي مي‌ماند؛ از اين رو اگر اين محصول به طور صحيح شسته نشده يا به صورت نشسته مصرف شود، موجب ورود مواد سمي باقيمانده بر رايشان محصول به بدن خواهد شد.* مسموميت با حشرات و گزنده‌‌ها

شادنيا ادامه داد: در مسموميت با حشرات، بيشتر گزيدگي مد نظر هست.

اين گزيدگي ممكن هست به صورت له شدگي، پارگي و زخم ظاهر شده و به نوع جانور بستگي دارد همينطور اگر فرد سابقه حساسيت داشته باشد گزيدگي با حشرات ممكن هست حساسيت را بيشتر كرده و موجب شوك، كاهش سطح هوشياري و افت فشار خون شود؛ از اين رو اين افراد بايد فوراً به مراكز درماني مراجعه كنند.ايشان قرمزي،‌ تورم،‌ سوزش و خارش را از علائم مسموميت با حشرات دانست و فرمود: مسموميت با حشرات و گزنده‌ها اغلب در فصل تابستان به دليل مسافرت‌ها رخ مي‌دهد.دبير انجمن سم‌شناسي ايران اضافه كرد: در صورتي كه فرد حساسيت نداشته باشد، گزيدگي با حشرات خطر جدي ندارد اما خطر گزيدگي با عقرب و مار بيشتر هست.

از اين رو فرد مسموم بايد فوراً به مراكز درماني منتقل شود.

سرد نگه داشتن محل گزيدگي با عقرب اوليناقدامي هست كه بايد براي فرد مسموم شده با عقرب انجام داد.ايشان تورم شديد، اختلالات انعقادي و خونريزي را از علائم مسموميت با گزنده‌ها دانست و بيان داشت: اين نوع از مسموميت در افراد مسن و كودكان خطر بيشتري دارد.* مسموميت با مواد غذايي

شادنيا فراخوان نمود: ورود ميكروب به غذا موجب رشد باكتري‌ها شده و از طرفي سمومي را از خود آزاد مي‌كند كه اين سم همراه با مصرف مواد غذايي وارد بدن شده و فرد را دچار مسموميت مي‌كند.ايشان فرمود: مسموميت غذايي ممكن هست خفيف بوده و مدت وقت كمتري به طول انجامد همينطور اين امكان وجود دارد مسموميت، جدي و خطرناك شود.رئيس بخش آي سي يو، بيمارستان لقمان، اسهال و هستفراغ، گرفتگي عضلاني معده و تب را از علائم مسموميت با مواد غذايي دانست و ادامه داد: در بيشتر موارد اين علائم تا چند ساعت سپس خوردن غذاي آلوده ظاهر مي‌شود و اين امكان نيز وجود دارد كه فرد تا چند روز احساس بيماري نداشته باشد.ايشان تأكيد كرد: رستوران‌ها خصوصاً رستوران‌هاي بين راهي كه در پخت غذا، بهداشت را رعايت نمي‌كنند، مهمترين عامل مسموميت با مواد غذايي هستند؛ مراقبت‌هاي پزشكي و دارايشاني بهترين اقدام براي بهبود فرد مسموم با مواد غذايي به شمار مي‌رود و از اونجايي كه آب بدن به دليل اسهال و هستفراغ كم مي‌شود، براي جبران آب از دست رفته، به فرد مسموم بايد مايعات فراوان داده شود.*مسموميت دارايشاني

شادنيا مسموميت دارايشاني را از خطرناك‌ترين مسموميت‌ها دانست و فرمود: در حال حاضر در شهرهاي مختلف كشور خصوصاً شهرستان تهران اين نوع مسموميت شايع‌تر هست.

داروهاي آرامبخش، هستامينوفن و داروهاي قلبي عامل بيشترين مسموميت دارايشاني در كشور هستند و بزرگسالان بيشتر به اين نوع مسموميت دچار مي‌شوند.اين متخصص سم‌شناسي اضافه كرد: به غير از كودكان كه مسموميت دارايشاني در اونها بيشتر تصادفي هست افرادي كه با مصرف داروها مسموم مي‌شوند بيشتر به دليل خودكشي اون را مصرف مي‌كنند و از اونجايي كه اطرافيان از اين موضوع با خبر شده و فرد را به مراكز درماني منتقل مي‌كنند، در اين واقعيات خودكشي ميسر نشده و در نهايت مسموميت را براي فرد به دنبال خواهد داشت.ايشان بيان داشت: با توجه به اينكه هم‌اكنون از امكانات خوبي براي درمان مسموميت‌ها برخوردار هستيم ميزان مرگ ناشي از مسموميت دارايشاني به يك % رسيده كه اين آمار مطابق با هستاندار كشور‌هاي غربي هست.شادنيا فراخوان نمود: افرادي كه با مصرف قرص قصد خودكشي مي‌كنند.

از نظر روانشناسي داراي يك نوع حالت رواني هستند.

به دليل همين مسئله پس از بهبود، مورد معاينه و مشاوره با روانپزشك و روانشناس برنامه مي‌گيرند تا دوباره دچار اين نوع مسموميت نشوند.اين هستاد دانشگاه شهيد بهشتي، خستگى، تنفس سطحى، نبض ضعيف و نامنظم و خواب‌آلودگى منجر به كاهش هوشيارى را از علائم مسموميت دارايشاني دانست.ايشان امكانات درماني، وقت مراجعه، سن بيمار، نوع و مقدار مصرف دارو و سابقه بيماري‌ها را از فاكتورهاي مهم در درمان مسموميت دارايشاني دانست و اضافه کرد: در صورتي كه فرد مسموم به موقع به مراكز پزشكي منتقل نشود مسموميت دارايشاني به مرگ ايشان منجر خواهد شد همينطور نارسايي كليه، عفونت ريايشان و آسيب مغزي از عوارض مسموميت‌هاي دارايشاني هست.* مسموميت با مواد مخدر

شادنيا درباره مسموميت با مواد مخدر فراخوان نمود: ناخالصي و ميزان مصرف مواد مخدر از مهمترين علل مسموميت با اين مواد هست؛ در سال‌هاي گذشته آمار مسموميت با قرص اكس بالا بود كه هم‌اكنون كاهش پيدا كرده هست اما در حال حاضر مسموميت ناشي از مصرف شيشه بيشتر به چشم مي‌خورد.ايشان در خصوص مسموميت با مشروبات الكلي تصريح كرد: مصرف بيش از حد مشروبات الكلي و نوع تقلبي اون يكي ديگر از شرایط مسموميت هست چرا كه بيشتر اين مشروبات دست‌ساز بوده و از الكل‌هاي سمي براي تهيه اون هستفاده مي‌شود.دبير انجمن سم‌شناسي ايران فرمود: از اونجايي كه بيشتر منازل گازكشي شده و مصرف نفت مانند گذشته نيست مسموميت با نفت نيز به ندرت اتفاق مي‌افتد.


انتهاي پيام/ش

26:

عضو هيات علمي مركز تحقيقات پزشكي قانوني:
گياهان زينتي آپارتماني مي تواند در كودكان ايجاد مسموميت كند
شهرستان تهران - عضو هيات علمي مركز تحقيقات ساوقت پزشكي قانوني كشور ، فرمود: گياهان زينتي آپارتماني از جمله گياه 'ديفن باخيا' مي تواند در افراد بايشانژه كودكان ايجاد مسموميت كند.
'كامبيز سلطاني نژاد' در فرمود و گو با خبرنگار اجتماعي ايرنا به مناسبت روز پيشگيري با مواد غذايي و گياهان سمي، اضافه کرد: شيوع مسموميت ها با گياهان در كشور شايع نيست اما مسموميت با گياهان مي تواند حتي موجب مرگ شود.


اين متخصص سم شناسي به تركيبات شيميايي برخي گياهان آپارتماني اشاره كرد و ادامه داد: تركيبات شيميايي آزاد شده براثر جايشاندن گياه ديفن باخيا موجب سوزش و خارش دهان و حتي التهاب ناحيه مخاطي دهان، انسداد راه تنفسي و خفگي مي شود.


سلطاني نژاد توضيح داد: مسموميت گياهي به ايشانژه در كودكان زير پنج سال كه به دليل كنجكاايشان هرچيزي را به دهان مي برند، شايع تر هست.


به فرموده اين متخصص سم شناسي، خوردن شيرابه يا شهد گل يا جايشاندن گياه خرزهره كه در بوستان ها و حياط منازل كاشته مي شود، مسموميت شديد ايجاد كرده و اختلالات قلبي و عروقي به همراه دارد.


سلطاني نژاد اضافه کرد: گياه تاتوره - گياهي خود رو در شمال كشور - نيز حاايشان مواد شبه آتروفين هست كه ايجاد مسموميت مي كند.


ايشان ادامه داد: گياه آزاليا نيز از جمله گياهاني هست كه مسموميت خفيف و متوسط ايجاد مي كند اما در برخي كودكان نيازمند بستري شدن، هست.


عضو هيات علمي مركز تحقيقات ساوقت پزشكي قانوني، فرمود: بهتر هست خانوادهها نام گياهان زينتي آپارتماني خود را در حافظه بسپارند تا هنگام مسموميت احتمالي، نام گياه را به كادر درماني عنوان كنند.


سلطاني نژاد همينطور از علاقمندان به جمع آوري برگ و دانه هاي خشك شده گياهان خواست ، مجموعه هاي خود را دور از دسترس اطفال برنامه دهند.


ايشان يادآورشد: برخي ها معتقدند اگر حيواني گياهي را خورد و مسموم نشد در انسان نيز ايجاد مسموميت نمي كند، اين تصور اشتباه بوده و گياهان يادشده مي توانند موجب بروز مسموميت در انسان شوند.


اين متخصص سم شناسي اضافه کرد: علاوه بر جايشاندن، تماس پوستي با گياهان نيز مي تواند موجب مسموميت گياهي شود ، بطور مثال تماس پوست با گياه گزنه ايجاد سوزش و خارش مي كند و عوارض پوستي به همراه دارد.


اجتمام**9185**
1010


27:

انگل «لينگواتولا سراتا» يا کرم زباني شکل يکي از انگل‌هاي مشترک بين انسان و دام هست که شکل نابالغ اون انسان و ساير دام‌هاي اهلي نظير گوسفند و گاو را آلوده مي‌کند.

آلودگي کبد (جگر) دام‌ها به انگل نابالغ از نظر بهداشت عمومي ‌بسيار مهم هست.

اگرچه جگر دام‌ها مهم‌ترين محل هستبرنامه انگل نيست، اما با توجه به بازار مصرف بالاي اين محصول اهميت بسياري دارد.

انگل نابالغ به رنگ سفيد مايل به خاکستري و طولي در حدود 5 ميليمتر بوده و بيشتر بافت ناحيه حلق انسان را آلوده مي‌کند.
وضعيت آلودگي در کشور

تاکنون مواردي از آلودگي انسان به اين انگل در ايران نقل شده و نظر محققان و مسوولان امر بهداشت مواد غذايي را بيش از پيش به خود جلب کرده هست.

اخيرا نيز آلودگي يک پسر بچه 10 ساله در شهرستان تهران با سابقه مصرف کبد (جگر) نيم‌پخته گوسفند نقل شده و پس از جراحي، انگل نابالغ از ناحيه حلقي او جدا شد.

پژوهش‌هاي انجام شده در اکثر نقاط کشور نشانگر شيوع بالاي آلودگي در دام‌هاي کشتاري هست.

اين تحقيقات نشان مي‌دهد حدود بيش از يک‌چهارم دام‌هاي کشتاري در کشتارگاه‌هاي شهرستان تهران آلوده به اين انگل هستند.

اگرچه ميزان آلودگي دام‌هاي کشتاري نسبتا زياد هست، اما تا به حال کمتر به شناخت اين انگل و راه‌هاي انتقال اون به انسان پرداخته شده هست، زيرا در بسياري از موارد، بيمار پس از طي دوره نقاهت بهبود يافته و از طرفي اين بيماري عوارض وخيم و کشنده ندارد، بنابراين برخي از بيماران به پزشک مراجعه نکرده و در نتيجه به نظر مي‌رسد احتمالا آمار حقيقي مبتلايان به مراتب بيشتر باشد.

از سايشان ديگر، در فرم بدون علامت (پنهان) بيماري، معمولا انگل در داخل کيست بدون بروز هيچ‌گونه علائم باليني مشخص، پس از مدتي آهکي شده و از بين مي‌رود.
راه انتقال
مصرف جگر به صورت نيم‌پخته يا خام رايج‌ترين راه ابتلاي انسان هست ، در برخي از جگرفروشي‌ها ممکن هست بنا به پسند بعضي از مصرف‌نمايندگان، حرارت کافي جهت کباب کردن جگر تامين نشده و قسمت‌هايي از محصول به صورت نيم پخته عرضه شود.

از سايشان ديگر در برخي از مناطق ايران، خوردن خام يا کم‌پخته جگر دام‌ها توسط زنان بارداري که معتقدند خوردن اون براي رشد جنين مناسب هست رواج دارد.

همينطور در مواردي مشاهده شده هست که بيماران مبتلا به کم خوني مزمن، جگر را به صورت خام مصرف مي‌نمايند که اين امر خطري براي انتقال آلودگي محسوب مي‌شود.

علائم و درمان
معمولا آلودگي انسان منجر به سرفه، عطسه، سردرد و آبريزش بيني مي‌شود.

در مواردي نيز احتمال دارد انگل نابالغ به چشم مهاجرت کرده و موجب اختلالات بينايي گردد.


در چنين واقعياتي، جداسازي انگل از طريق جراحي و تجايشانز اونتي هيستامين‌ها از موثرترين راه‌هاي درماني هستند.

متاسفانه تاکنون به منظور جلوگيري از ورود فرآورده‌هاي گوشتي آلوده از کشتارگاه‌ها به بازار مصرف، روشي هستاندارد و عملي شناسايي و تدايشانن نشده هست.

لذا مهم‌ترين راه پيشگيري از ابتلا، پرهيز از مصرف جگر خام يا نيم‌پخته مي‌باشد.

همينطور توصيه مي‌شود قبل از مصرف جگر کبابي از پخت کامل تمام قسمت‌هاي اون اطمينان حاصل شود .


---------- Post added at 04:30 PM ---------- Previous post was at 04:27 PM ----------

مواد مخدر دسته بزرگي از مواد را شامل مي‌شوند، اما موادي كه مورد بحث در اين ستون برنامه مي‌گيرد مواد مخدر از خانواده مرفين هست.

موادي كه به‌صورت طبيعي، نيمه صنعتي و صنعتي توليد مي‌شوند و داراي اثراتي مشابه با مرفين هستند.ترياك ماده‌اي با منشأ طبيعي و قدمتي طولاني در ايران هست.

موادي مانند هروئين نيمه صنعتي هست، در حالي‌كه متادون، ترامادول و ديفنوكسيلات از تركيبات صنعتي به شمار مي‌روند.

ايران مسير ترانزيت مواد مخدر از افغانستان به اروپاست، بنابراين بخشي از اين مواد در ايران نشست مي‌كند! يكي از مسموميت‌هاي رايج در ايران مسموميت با ترياك و مشتقات اون هست.

ترياك به عنوان مسكن از قديم‌الايام هستفاده مي‌شد، اما كم‌كم اين كاربرد به نوعي هستفاده ابزاري تغيير كرده هست.

بسياري از افراد مسن از ترياك براي كنترل دردهاي مفصلي هستفاده مي‌كنند.

كاربردهاي ديگري هم كه ناشي از برداشت عامه امت در كنترل قند‌خون و تاثيرات اون در مشكلات جنسي هست باعث شده كه كاربران اين ماده افيوني بشدت افزايش يابد.
كاربرد
ترياك كه ماده اصلي اون مرفين هست كاربرد‌هاي پزشكي داشته و براي درمان بسياري از بيماري‌ها هستفاده دارد.

مرفين علاوه بر اين‌كه در كنترل درد كاربرد دارد، باعث آرام‌بخشي در بيمار شده و از شدت هسترس ناشي از درد قلبي مي‌كاهد.

مرفين در بيماراني كه دچار ورم در ريه‌هاي خود شده‌اند به عنوان درماني كمكي هستفاده مي‌شود.

اين داروها در سركوب سرفه، درمان اسهال و انجام بيهوشي بيماران جراحي نيز كاربرد دارند.

مرفين و مشتقاتش به روش‌هاي خوراكي، هستنشاقي و تزريقي هستفاده مي‌شوند.

در تمام روش‌هاي مصرف، به خوبي جذب مي‌شوند.

اين مواد عموما در كبد دچار تغييراتي شده و با ادرار دفع مي‌شوند.

در دوران بارداري از مادر به جنين منتقل شده و ممكن هست نوزاد پس از تولد دچار علائم كمبود يا همان علائم ترك باشد.

علائم و نشانه‌ها
با وجود كاربرد درماني، هستفاده بيش از حد از اين ماده، حتي در بيماران نيازمند مي‌تواند عوارضي را به همراه داشته باشد.

علائم بيمار را مي‌توان در چندين بخش ديد.

در دستگاه عصبي اين علائم شامل افت هوشياري تا حد كماست.

يكي از نشانه‌هاي مسموميت با مرفين‌ها امتك‌هاي تنگ هست؛ نشانه‌‌اي كه در تشخيص مسموميت بسيار كمك‌كننده هست؛ البته اين نشانه هميشگي نيست و بسياري از مواد صنعتي اين خانواده ايجاد امتك تنگ نمي‌كنند.

در دستگاه تنفسي مي‌تواند منجر به بروز تنگي نفس يا توقف تنفسي شود كه تاخير در درمان توقف تنفسي مي‌تواند منجر به مرگ مغزي و آسيب‌هاي غيرقابل برگشت شود.

در دستگاه ادراري منجر به احتباس ادرار و در دستگاه گوارش ايجاد يبوست، تهوع و هستفراغ مي‌كند.

براي شناسايي افراد مصرف كننده از تست‌هاي ادراري و خوني هستفاده مي‌شود كه تست‌هاي خوني دقت بيشتري دارد.

برخورد با فرد مسموم
مهم‌ترين اقدام در اين بيماران برقراري راه هوايي و در صورت دسترسي به اكسيژن، بايد از اون نيز بهره گرفت.

بسياري از بيماران هيچ‌گونه تقلايي براي تنفس نداشته و دچار سياهي در لب‌ها و پوست خود شده‌اند.

براي اين بيماران بايد سريعا تنفس مصنوعي شروع شود.

اگر بيمار فاقد نبض هست، بايد ماساژ قلبي نيز شروع شود.

پادزهر مسموميت به نام نالوكسان شناخته مي‌شود كه با تجايشانز وريدي اون تمامي علائم بيمار برمي‌گردد.

تجايشانز اين دارو بايد توسط پرسنل درماني و ترجيحا در بيمارستان انجام شود.

28:

بدن انسان همواره در معرض خطر ابتلا به بيماري‌هاي مختلف بوده و در اين ميان يكي از بيماري‌هايي كه به خصوص در دوران نوزادي، سالمندي و افراد داراي نقص سيستم ايمني شيوع بيشتري داشته و در نتيجه عواقب ناشي از عفونت نيز ايجاد مي‌شود، مسموميت خوني يا سپتيسمي هست.

دكتر محمد براري، متخصص بيماري‌هاي عفوني در اين‌باره مي‌گايشاند: سپتيسمي به عفونتي فرموده مي‌شود كه در اون باكتري‌ها و مواد سمي همراه با اونها ـ كه در ناحيه سرايت باكتري جمع شده ـ وارد جريان خون مي‌شوند و از اين راه‌ تكثير يافته و به‌ تمام‌ بدن‌ گسترش‌ مي‌يابند.
ايشان مي‌افزايد: نتايج برخي از تحقيقات نشان مي‌دهد اين عفونت رايشان بيشتر از يك % از نوزادان تازه متولد شده اثر گذاشته و حدود نيمي از موارد نيز باعث مرگ و مير اونان مي‏شود.
دكتر براري مي‌گايشاند: سپتيسمي در واقعياتي كه سدهاي اوليه دفاعي بدن مانند پوست و مخاط آسيب ببينند، احتمال بروز بيشتري دارد.
نشانه‌ها
شدت بروز علائم و نشانه‌هاي بيماري در هر فرد بستگي به واقعيات سلامت‌ عمومي‌ بيمار، وجود بيماري‌هاي زمينه‌اي‌ و ميزان‌ تأخير در درمان‌ ‌ دارد.


دكتر براري با اشاره به علائم اين بيماري مي‌افزايد: مسموميت خوني شامل لرز شديد، بالا رفتن‌ سريع‌ درجه‌ حرارت‌ بدن، تند شدن‌ ضربان‌ قلب و تعداد تنفس زياد، برافروختگي‌ پوست، گيجي‌ و منگي‌، تحريك‌پذيري، كاهش‌ فشار خون و در موارد شديد، اختلال انعقادي ـ كه مي‌تواند با نشانه‌هايي مانند خون‌مردگي در زير پوست و اشكالي از بثورات ظاهر شود- از نشانه‌هاي بيماري هست و نبود تب نمي‌تواند دليل بر عدم وجود سپتيسمي باشد.
علل
ايشان مي‌افزايد: ابتلاي به سرطان خون يا ساير سرطان‌ها، ابتلاي فرد به بيماري‌هاي كاهنده مقاومت بدن (ايدز، سل و...)، مصرف داروهاي سركوب‌كننده سيستم ايمني بدن (تركيبات كورتيكو هسترايشانيد و داروهايي كه در بيماري‌هاي روماتيسمي مصرف مي‌شوند)، سن بالاي 60 سال و بارداري يا زايمان‌هاي عارضه‌دار از شرایط افزايش‌دهنده خطر ابتلا به عفونت خوني هستند.
مسموميت خوني مي‌تواند عوارضي نظير شوك‌ (كاهش‌ شديد فشار خون)، عفونت‌‌ دريچه‌هاي‌ قلبي‌ و نارسايي‌ احتقاني قلب، نشانگان زجر تنفسي، نارسايي كليه و كبد را ايجاد كرده و در صورت عدم درمان در نهايت به مرگ بيمار منجر شود.
دكتر براري مي‌گايشاند: بهترين روش درمان مسموميت خوني، هستفاده از اونتي‌بيوتيك جهت مبارزه سريع با عفونت هست.

همينطور انجام آزمايش‌هاي تشخيصي شامل كشت‌ خون‌ براي‌ شناسايي‌ عامل بيماري‌، آزمايش‌ ادرار و شمارش‌ گلبول‌هاي‌ خون در بيماران پس از درمان ابتدايي بيماري ضروري هست.

ايشان اضافه مي‌كند: گاهي لازم هست پس از شناسايي منشأ عفونت نسبت به برداشتن يا تخليه اون و در مواردي تزريق فرآورده‌هاي خوني به بيمار اقدام كرد.

توصيه
اين متخصص بيماري‌هاي عفوني مي‌گايشاند: چنانچه علائمي از افت فشار خون يا تب بسيار بالا (بالاي39 درجه) در بيمار ديده شود، مي‌توان از اقداماتي نظير رساندن مايع كافي به بدن بيمار و همينطور تب‌برهايي مانند هستامينوفن هستفاده كرد، زيرا اغلب جمعيت در معرض خطر اين عفونت افراد سالمند و نوزادان بوده كه به دنبال تب شديد و كاهش فشار خون دچار عوارض جبران‌ناپذيري در ارگان‌هاي حياتي مانند مغز، كليه، كبد و قلب مي‌شوند.


ايشان توصيه مي‌كند: بيمار تا وقتي كه فعاليت عادي خود را به تدريج آغاز كند بايد در رختخواب هستراحت كند.

29:

رييس انجمن سم شناسي كشور
تجمع نيترات درمحصولات کشاورزي پيامد آبياري مزارع با فاضلاب هست
سموم شيميايي پرتقال‌هاي تامسون وارداتي 12برابراستاندارد جهاني هست


رييس انجمن سم شناسي و مسمايشانت‌هاي ايران با بيان اين که هستفاده از سموم شيميايي در پرتقال‌هاي وارداتي تامسون 12 برابر حد هستاندارد هست، فرمود: مشابه اين مورد در رديابي‌هاي انجام شده سال گذشته در برخي از ميوه هاي ديگر نيز مشاهده شده هست.
دکتر محمد عبدالهي در فرمود‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان ايسنا منطقه دانشگاه علوم پزشکي تهران، با بيان اينکه سموم بيولوژيک 20 تا 10 سال آينده نمي‌توانند جايگزين سموم شيميايي شوند، فرمود: بنابراين هستفاده از سموم شيميايي اجتناب ناپذير هست.

از اين رو بايد آمادگي شناسايي و رديابي سميت اونها به صورت حاد و مزمن وجود داشته باشد.


اين عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي شهرستان تهران با اشاره به وجود برخي مشکلات در زمينه سموم آفت کش، فرمود: عدم رعايت ميزان هستاندارد مصرف سموم شيميايي توسط کشاورزان، کارکنان باغ‌هاي گلخانه‌اي و مزارع موجب تجمع سموم در ميوه‌ها و مواد غذايي مي‌شود و اين مساله مستقيما به سلامت مصرف نمايندگان آسيب مي‌رساند.


رييس انجمن سم شناسي ايران با اشاره به هستفاده 12 برابر بيش از حد هستاندارد سموم شيميايي در پرتقال وارداتي تامسون فرمود: مشابه اين مورد در رديابي‌هاي انجام شده سال گذشته در برخي از ميوه‌هاي ديگر نيز مشاهده شده هست.


خلاء قانوني مهم‌ترين چالش مبارزه با سموم شيميايي قاچاق هست
دکتر عبدالهي در ادامه وجود سموم شيميايي قاچاق در کشور و هستفاده کشاورزان از اين سموم را از ديگر مشکلات موجود در زمينه سموم آفت کش دانست و به ايسنا فرمود: متاسفانه اين موارد زير نظر ساوقت حفظ نباتات نيستند و خلاء قانوني در مورد نحوه جمع آوري اون‌ها وجود دارد.


ايشان با تاکيد بر لزوم وجود راهکارها و لوازم قانوني به منظور کنترل و بررسي ميزان مجاز مصرف سموم در مواد غذايي و ميوه‌ها ادامه داد: اگر ساوقتي همچون وزارت جهاد کشاورزي به اين نتيجه برسد که مصرف يک نوع سم تجمع زيادي از سموم را در مواد غذايي ايجاد مي‌کند بايد با داشتن کنترل‌ها و اهرم‌هاي قانوني از ورود اون به بازار جلوگيري کند.


اين عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي شهرستان تهران با اشاره به تعدد ارگان‌هاي رسيدگي به مساله سم شناسي و سموم آفت کش که اغلب با يكديگر تداخل وظايف دارند، فرمود: شناسايي سميت ميوه‌ها و مواد غذايي بسيار گسترده هست.

بنابراين اين مساله بايد در يک ارگان مشخص مانند ساوقت غذا و دارايشان وزارت بهداشت متمرکز شود و ارگان‌هاي ذيربط ديگر محدود شوند و نهايتا يک ارگان مسئوليت بررسي سلامت ميوه‌جات و سموم آفت‌کش را بر عهده گيرد.


سرطان، ديابت و پيري زودرس ارمغان سم پاشي بيش از حد ميوه‌ها
دکتر عبدالهي با اشاره به احتمال وجود رابطه بين تجمع سموم در محصولات کشاورزي و بيماري‌هاي مزمن فرمود: سم شناس‌ها بايد اين روابط را بيابند تا بتوانند از وقوع بيماري‌هاي مزمن مانند سرطان و ديابت جلوگيري نمايند.


رييس انجمن سم شناسي ايران از افزايش ميزان وقوع سرطان و بيماري‌هاي هورموني مانند ديابت و همينطور پيري زودرس و بيماري‌هاي پوستي به عنوان آسيب‌هاي حاصل از تجمع سموم در مواد غذايي اشاره کرد و فرمود: آموزش هستانداردهاي مصرف سموم به کشاورزان و دست اندرکاران توليد مواد غذايي خصوصا ميوه‌ها و محصولاتي که به صورت گل خانه‌اي توليد مي‌شوند از راهکارهاي مقابله با اين مسئله هست.


ايشان با بيان اينکه شناسايي باقي مانده سموم در محصولات کشاورزي و گلخانه‌اي و ندادن مجوز توزيع به اين محصولات به عنوان يک فعاليت معمول و لازم‌الاجرا، از ديگر راهکارهاي مبارزه با مصرف بيش از حد سموم آفت کش هست، اضافه کرد: تشکيل کار گروه‌هايي که سموم تقلبي را از اصلي تشخيص دهد و دستور جمع‌آوري اين سموم را صادر کند، بايد در راس امور برنامه گيرد.


تجمع نيترات در محصولات کشاورزي و بروز بيماري‌هاي مزمن، پيامد هستفاده از فاضلاب براي آبياري مزارع
عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي شهرستان تهران با بيان اينکه تجمع نيترات در محصولات کشاورزي و گلخانه‌اي از ديگر مشکلاتي هست که بايد بررسي شود، فرمود: در برخي اوقات از فاضلاب نيز براي آبياري محصولات کشاورزي هستفاده مي‌شود که اين مسئله مي‌تواند موجب بروز بيماري‌هاي مزمن در مصرف نمايندگان اين محصولات شود.


رييس انجمن سم شناسي ايران توجه به سلامت کارکناني که در تماس مستقيم با سموم شيميايي هستند را از مهم‌ترين اولايشانت‌ها در اين زمينه دانست و اضافه کرد: کشاورزان، کارکنان گلخانه‌ها و پرسنل کارخانه‌هاي توليد نماينده سموم آفت کش از گروهاي در معرض خطر مسمايشانت با اين سموم هستند که در صورت عدم هستفاده از ماسک و پوشش حفاظتي مناسب دچار آلودگي خواهند شد.

آسيب‌هاي پوستي و تنفسي در اين افراد شايع هست.


اين عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي شهرستان تهران با تاکيد بر لزوم معاينه منسجم و مداوم کارکنان کارخانه‌هاي توليد نماينده سموم آفت کش به ايسنافرمود: بخشي از وظايف اداره بهداشت محيط و کار وزارت بهداشت، بازرسي از کارخانه‌هاي توليد سموم هست و بايد تقايشانت لازم در زمينه اين امور در کشور انجام شود.


دکتر عبدالهي با اشاره به گستردگي گروه در معرض خطر آلودگي با سموم کشاورزي در مزارع و باغ‌هاي کشور و عدم امکان بازرسي و اجبار اين گروه به رعايت هستانداردها، فرمود: وظيفه اصلي در اين زمينه بر دوش ساوقت صدا و سيما هست تا با تدارک برنامه‌هاي آموزشي در اين زمينه کارساز باشد.


انتهاي پيام

30:

وزارت بهداشت فراخوان نمود: سردرد و گیجی از علائم تماس طولانی با گاز منوکسیدکربن هست ستاد مرکزی اطلاع‌رسانی داروها و سموم وزارت بهداشت فراخوان نمود: سردرد، گیجی و خواب آلودگی از علائم تماس طولانی با گاز منوکسیدکربن هست.

به نقل خبرگزاری مهر، ستاد مرکزی اطلاع‌رسانی داروها و سموم معاونت غذا و دارو در سومین روز از هفته پیشگیری از مسمومیتها که روز "پیشگیری از مسمومیت ناشی از گازها و منوکسید کربن" نامگذاری شده هست ضمن فراخوان این خبر فراخوان نمود: فرد در تماس طولانی با منوکسید کربن، دچار تهوع، هستفراغ و تپش قلب می شود و تماس با مقادیر بالای co می تواند سبب کاهش هوشیاری و مرگ شود.
بنابراین گزارش، در هنگام هستفاده از بخاریهای نفتی و گازی، جهت پیشگیری از مسمومیت با گاز منوکسید کربن، اطمینان از نصب صحیح و کارکرد مناسب دودکشها الزامی هست.
بر پايه فراخوان ستاد مرکزی اطلاع‌ رسانی داروها و سموم معاونت غذا و دارو، مسمومیت با گاز منوکسید کربن یکی از مرگبارترین انواع مسمومیتها هست و تماس طولانی مدت با این گاز به ویژه در کودکان، می تواند با بروز اختلالات رفتاری و کاهش حافظه و ضریب هوشی همراه باشد.
این نقل حاکیست، برای جلوگیری از مسمومیت با منوکسید کربن، افراد از نگهداری کودک در داخل خودروی روشن ودر پارکینگهای طبقاتی خودداری نمايند و به محض رسیدن به این نوع پارکینگها، کودک را از خودرو خارج کرده و به فضای آزاد ببرند.
این نقل می افزاید: در دود سیگار مقادیری از گاز منوکسید کربن موجود هست و این گاز می تواند در اثر مصرف طولانی مدت سیگار سبب بروز مسمومیت مزمن در افراد سیگاری شود.
ستاد مرکزی اطلاع‌رسانی داروها و سموم معاونت غذا و دارو فراخوان نمود: هستفاده از بخاریهای بدون دودکش تنها در محیط هایی که دارای تهویه و جریان مناسب هوا می باشند مجاز هست و افراد با جدی گرفتن هشدارهای مربوط به هستفاده از وسایل گرمایی، می توانند خانواده خود را از معرض مرگ خاموش در امان نگه دارند.


31:

ستاد مرکزی اطلاع‌رسانی داروها و سموم معاونت غذا و دارو فراخوان نمود: کودکان زیر پنج سال، پرخطرترین گروه سنی از نظر بروز مسمومیت هستند.

ستاد مرکزی اطلاع‌رسانی داروها و سموم ساوقت غذا و دارو در دومین روز از هفته پیشگیری از مسمومیتها که روز "پیشگیری از بروز مسمومیت در اطفال" نامگذاری شده هست، فراخوان نمود: کودکان خردسال ممکن هست هرچیزی را به دهان ببرند و این عمل بخشی از آموزش و درک این گروه سنی از محیط اطرافشان هست و این عمل زمینه ساز بروز مسمومیت هست.
مرکز اطلاع‌رسانی داروها و سموم معاونت غذا و دارو فراخوان نمود: همیشه پس از هستفاده از مواد شیمیایی سریعا درب اون را ببندید و هیچ وقت الکل و ضد یخ را در دسترس کودکان برنامه ندهید و در صورتی که کودک شما ماده‌ای غیرخوراکی را بلعید، با مرکز اورژانس و یا مرکز کنترل مسمومیتها با شماره 09646 تماس بگیرید.
برپايه این گزارش، بلع باتری ساعت در کودک می‌تواند با عوارض جدی همراه باشد، در این موارد کودک را در اسرع وقت به یک مرکز درمانی منتقل نمایید.

همچنین برای جلوگیری از مسمومیت با منواکسید کربن از نگهداری کودک در داخل خودروی روشن و در پارکینگهای طبقاتی و سرپوشیده خودداری کنید.(مهر)

32:

يک متخصص گياهان دارايشاني هشدار داد:
مصرف پوست و برگ سبز گردو براي كاهش قندخون، موجب تخريب کبد مي‌شود

يک متخصص گياهان دارايشاني با اشاره به مصرف خوراکي برگ و پوست سبز گردو به عنوان کاهنده قند خون، هشدار داد: مصرف خوراکي پوست و برگ سبز گردو موجب تخريب کبد مي‌شود.
عليرضا يزدي‌نژاد در فرمود‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان ايسنا- منطقه زنجان، با بيان اينکه هستفاده از محلول خيسانده برگ گردو موجب تسريع ترميم زخم‌هاي پوستي مي‌شود، اظهار کرد: چنانچه زخم از وسعت زيادي برخوردار بوده و محل اون نيز پوشيده شده باشد، نفتالن موجود در برگ گردو، توسط زخم جذب و موجب تخريب کبد مي‌شود.


ايشان با اشاره به قدمت هستفاده از برگ و پوست سبز گردو به عنوان گياهي دارايشاني، تصريح کرد: بر پايه مستندات موجود در فارماکوپه آلمان، برگ و پوست سبز رنگ گردو، خواص ضدباکتري دارد که اين امر در کميسيون E که مرجعي تصميم‌گير در تأييد خواص گياهان دارايشاني هست، نيز مورد تأکيد برنامه گرفته هست.


يزدي‌نژاد، تانن موجود در برگ و پوست سبز گردو را عامل خاصيت ضدباکتري اون عنوان کرد و اضافه کرد: نفتالن موجود در اين اجزا نيز خاصيت ضدقارچ، ضدباکتري و دورنمايندگي بيد و حشرات را دارند.


ايشان به خاصيت ضدايشانروس و ضدسرطان عصاره پوست گردو نيز اشاره کرد و يادآور شد: خواص فرموده شده براي پوست و برگ سبز گردو در صورتي اثربخش خواهد بود که به صورت محلول موضعي مورد هستفاده برنامه گيرد، لذا مصرف خوراکي اونها توصيه نمي‌شود.


به فرموده اين متخصص گياهان دارايشاني، کشور چين و کشورهاي نواحي مديترانه، مراکز عمده توليد گردو هستند و در ايران نيز شهرستان شهميرزاد که يکي از شهرستان‌هاي هستان سمنان محسوب مي‌شود، از بزرگ‌ترين مراکز توليد گردو محسوب مي‌شود.


انتهاي پيام

33:

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشكی مشهد مقدس:
مسمومیت های دارویی شایع ترین نوع مسمومیتها هست

شهرستان تهران - معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشكی مشهد مقدس فرمود : مسمومیت های دارویی یكی از شایع ترین مسمومیتها هست كه به دلیل مصرف خودسرانه داروها، مصرف بیش از حد دارو و تداخلات دارویی در فرد ایجاد می شود .

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] به نقل دانشگاه علوم پزشكی مشهد مقدس ، دكتر 'غلامرضا كریمی' اضافه کرد : علائم مسمومیت دارویی به نوع دارو ، نحوه ورود اون به بدن و میزان داروی مصرف شده بستگی دارد.


وی خاطرنشان كرد : رعایت توصیه های پزشكی و مطالعه برچسبهای دارو در جلوگیری از مسمومیت ها مفید هست و علاوه براین باید از مصرف خودسرانه دارو بدون تجویز پزشك خودداری كرد و داروها را از دید و دسترس كودكان دور نگه داشت .


معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشكی مشهد مقدس اضافه کرد: بهتر هست داروهای بیماران افسرده و یا بیمارانی كه تعادل رفتاری ندارند و همچنین افرادی كه سابقه اقدام به خودكشی دارند ، دور از دسترس این بیماران برنامه گیرد و مراقبت دقیقی در زمینه میزان داروی مصرفی اونها انجام شود .


كریمی یادآور شد : افراد سالمند ممكن هست به دلیل تشابه ظاهری شكل داروها، ابتلا به فراموشی، عدم اطلاع از نام داروها، بی سوادی و یا كم سوادی ویا ناخوانا بودن مقادیر مصرفی، در مصرف دارو دچار مشكل شوند از این رو باید بر مصرف داروتوسط افراد مسن نظارت دقیق وجود داشته باشد .


به فرموده وی امت برای اطلاع ار نحوه اقدامات اولیه در اغلب مسمومیت های اتفاقی و یا تعمدی با داروها می توانند با شماره تلفن مركز اطلاع رسانی داروها و سموم به شماره تلفن 09646 تماس بگیرند.


علمی **1354**

34:

از اثرات مادام‌العمر مسمومیت‌های غذایی چیزی شنیده‌اید؟

پزشکی - عوارض ناشی از مصرف غذای آلوده به چند روز تب، دل‌به‌هم‌خوردگی و دل درد خلاصه نمی‌شود و می‌تواند اثرات مادام‌العمر نگران‌نماينده‌ای از حمله قلبی گرفته تا فشار خون و از دست دادن کلیه‌ها را شامل شود.


محبوبه عمیدی: بسیاری از امت عوارض ناشی از مصرف غذای آلوده را چند روز تب، دل‌به‌هم‌خوردگی و دل درد می‌دانند؛ اما پژوهش‌ها نشان می‌دهد مصرف غذای آلوده می‌تواند اثرات مادام‌العمر نگران‌نماينده‌ای از افزایش شانس ابتلا به آرتروز گرفته تا افزایش فشار خون و از دست دادن کلیه‌ها داشته باشد.


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] یکی از قربانیان این مسمومیت‌های غذایی دینای 14 هست که از اولین سال‌های راه رفتن تاکنون به دلیل احساس درد شدید در زانوها و قوزک پایش سراغ ورزش نرفته و حتی از درد نیمه‌شب‌ها بیدار می‌شود.

دو متخصص اطفال و یک متخصصص بیماری‌های هستخوانی این دردها را دردهای دوران رشد تشخیص داده‌اند چون تصور اینکه یک مسمومیت غذایی بتواند به آرتریت واکنشی منجر شود، هنوز برای بسیاری از پزشکان هم دشوار هست.


دینا وقتی که 11 سال داشت در تحقیقی که توسط ساوقت «بیماری‌های ناشی از غذا را متوقف کنیم، STOP » شرکت کرد که برای شناخت اثرات ناشی از عفونت‌ها و مسمومیت‌های غذایی طراحی شده بود.

در این پرسش‌نامه سئوالاتی در مورد دردهای مزمن که افراد گرفتار اون شده بودند نیز وجود داشت.

دینا وقتی که تنها 3 سال داشت مانند بیش از 50 نفر دیگر به دلیل مصرف طالبی آلوده به سالمونلا دو هفته در بیمارستان بستری شده بود و حالا می‌دید که در میان شکایات این افراد از مشکلات ظاهر شده پس از این مسمومیت آرتریت واکنشی نیز به چشم می‌خورد.


خانواده او که مانند بسیاری از افراد نمی‌توانستند ارتباطی میان آرتریت و مسمومیت غذایی پیدا نمايند، به سراغ یک متخصص بیماری‌های روماتیسمی رفتند.

آزمون‌ها نشان می‌دادند دینا به آرتریت واکنشی مبتلا شده و هیچ توضیحی غیر از مسمومیت غذایی برای ابتلای او به این بیماری وجود ندارد.

پرونده‌ پزشکی دینا نشان می‌داد او در دهمین روز بستری شدن در بیمارستان می‌لنگیده و از درد مفاصل شکایت کرده هست.مشکل رایج؟
تصور این‌که مسمومیت‌های غذایی می‌توانند یک عمر فرد را درگیر نمايند، هولناک هست؛ اما تا سال‌های اخیر هیچ پژوهشی برای شناخت اثرات این بیماری‌ها وجود نداشت و به تازگی چند تیم از محققان بررسی ارتباط میان این بیماری‌ها و مشکلات آتی را آغاز کرده‌اند.


آمار منتشر شده توسط ساوقت‌های بهداشتی و نظارتی ایالات متحده نشان می‌دهد تنها در سال 2011 / 1390 بیش از 48میلیون مورد ابتلا به مسومیت‌های غذایی، 128هزار مورد بستری و بیش از 3000 مرگ در 50 ایالت این کشور نقل شده هست.

این رقم در کشورهای عضو اتحادیه اروپا نزدیک به 49هزار مورد ابتلا و 46 مورد مرگ را به دلیل مسمومیت‌های غذایی در سال 2009 / 1388 نشان می‌دهد.

هزینه سالانه ابتلای امت به عفونت‌های باکتریایی حداقل 6.7 میلیارد دلار برآورد شده که اگر مشکلات ناشناخته آتی نیز به اون اضافه شوند، به مراتب بیشتر از این خواهد شد.


کرک اسمیت از مرکز بهداشت مینه‌سوتا که این پژوهش‌ها را آغاز کرده می‌گوید: «امت پیامدهای ناشی از مسمومیت‌ها و عفونت‌های غذایی را چند روزی اسهال و هستفراغ می‌دانند اما باید خودشان را برای بیماری‌های مزمنی آماده نمايند که می‌توانند تمام زندگی اونها را تحت‌الشعاع برنامه بدهند».


این اثرات مادام‌العمر تنها در افرادی که به علت شدت مسمومیت بستری شده‌اند، دیده نمی‌شود بلکه دوره کوتاه‌مدت تب و دل‌به‌هم‌خوردگی که بر اثر آلودگی فرد به سالمونلا یا شیگلا رخ داده نیز می‌تواند باعث ورم مفاصل، مشکلاتی در مجاری ادراری و حتی آسیب به چشم‌ها شود.

پژوهش‌ها نشان می‌دهند عفونت ناشی از اشرشیا کلی
O157:H7 می‌تواند باعث از کار افتادن کلیه و ظهور دیابت در فرد شود و ابتلا به عفونت‌های کامپیلوباکتری می‌تواند کولیت اولسروز را که روده‌ها و بخصوص روده بزرگ را دچار التهاب مزمن می‌کند، درگیر کند.


جالب هست بدانید این میکروارگانیسم‌ها بسیار متداولند و در گوشت، ماکیان، تخم‌مرغ‌، غذاهای دریایی، میوه، سبزیجات و حتی غذاهای فراوری شده وجود دارند.


آمارها نشان می‌دهند در سوئد بین سال‌های 1997 / 1376 تا 2004 / 1383 حدود 101860 نفر دچار مسمومیت‌ غذایی شده‌اند و بخش قابل‌توجهی از اونها از مشکلات مزمن متعددی که پیش از این ذکر شد، رنج می‌برند.

در اسپانیا نیز پس از شیوع سالمونلا در سال 2005 / 1384آمار مشابهی وجود دارد.


یکی از دقیق‌ترین پژوهش‌ها روی ساکنان شهری کوچک در ایالات متحده انجام شده که تقریبا نیمی از ساکنان اون به دلیل سیل و آلودگی آب آشامیدنی در سال 2000 / 1379 به E.

coli
O157 دچار عفونت باکتریایی شدند.

نتایج تحقیق نشان می‌دهد در میان افرادی که شدیدتر از دیگر ساکنان این شهر به عفونت مبتلا شدند، 33% شانس بیشتر برای ابتلا به فشار خون بالا، 210% احتمال بیشتر خطر حمله قلبی و سکته و 340% خطر ابتلا به مشکلات کلیوی وجود دارد.

به همین دلیل بررسی فشار خون افرادی که شرایط مشابهی را تجربه کرده‌اند، هر سال یک بار و نحوه عملکرد کلیه‌های اونها هر 2 تا 3 سال یک بار پیشنهاد شده هست.


هنوز کسی نمی‌تواند ارتباط دقیق میان مسمومیت‌ها یا عفونت‌های غذایی را با این بیماری‌های مزمن تشریح کند، اما جمع‌آوری اطلاعات در مورد قربانیان این بیماری‌ها و آغاز کمک‌های پزشکی مرتبط می‌تواند از شدت آسیب‌های بعدی در این افراد بکاهد.

در حال حاضر ساوقت غذا و داروی ایالات متحده،
FDA به ساوقت STOP اجازه داده هست میزان فراوانی مشکلات ناشی از این بیماری‌ها را بررسی کند.

نتایج این بررسی که با حمایت مالی FDA همراه خواهد بود، می‌تواند به ساوقت‌های بهداشتی در شناسایی قربانیان این بیماری‌ها و آغاز درمان‌های پیشگیرانه کمک کند.


35:

مقدمه

دامنه وسیع علم انگل شناسی از ماکرو‌اکولوژیکی تا میکرو‌اکولوژیکی و بیوشیمیایی و بهداشت عمومی ، جغرافیا ، علوم اجتماعی و اقتصادی و علوم مرتبط با اونها را شامل می‌شود.

در سالهای اخیر ساوقت جهانی بهداشت فراخوان نموده هست که شش بیماری مهم انسانی در جهان منتشر هست.

پنج بیماری از این شش بیماری انگلی هست که عبارتند از: شیستوزومیازیس ، مالاریا ، فیلاریازیس ، تریپانوز و میازیس آفریقایی و لیشمانیازیس.

بیماری ششم نیز جذام هست که عامل باکتریایی دارد.

در نتیجه انگل شناسی پزشکی در بین شاخه‌های علوم پزشکی و دانشمندان علوم پزشکی اهمیت زیادی پیدا کرده هست.انگل شناسی از نظر رشد و توسعه علوم بویژه کاربردهای طبی ، دامپزشکی ، کشاورزی و صنایع غذایی اهمیت زیادی دارد.

بنابراین روشن هست که آشنایی با زندگی انگلی و انگلها ، نه تنها از نقطه نظر رشد و توسعه علوم ، بلکه از نظر کاربردهای عملی اون نیز بسیار مهم هست.
جنبه‌های زندگی انگلی

چهره واقعی زندگی انگلی غالبا قابل لمس و درک نیست، زیرا روابط بین انگلها و میزبان اونها بسیار پیچیده هست.

انگل شناسی در واقع یکی از چهار جنبه مختلف از سیمبیوزیس هست.


سیمبیوزیس

هر حیوان ، گیاه و یا موجود زنده اولیه‌ای آغازیان یا(پروتیستا) که بخشی یا تمام زندگی خود را به همراه موجود دیگر از جنس دیگری می‌گذارند، را یک سیمبیونت یا سیمبیوت می‌نامند.

چهار شکل از سیمبیوتیک شناخته شده هست.

اگر چه خط تفکیک بین اونها کاملا دقیق نیست.

بویژه انواع اشکال سیمبیوزیس که شناخته شده‌اند، فورزیس ، کامنسالیسم ، پارازیتیسم و موچوآلیسم می‌باشد. • فورزیس: هیچ نوع وابستگی از نظر متابولیکی و یا غیر از اون بین اونها وجود ندارد.

  نمونه این نوع زندگی انتقال باکتریها توسط اتصال به پای حشرات هست.

  اگر چه پرواز حشره از جایی به جای دیگر به انتقال باکتری منجر می‌شود، ولی هیچ اجباری در این ارتباط از دو طرف نیست و اصولا یک نوع رابطه اتفاقی هست.
 • کامنسالیسم: یک مثال در این مورد در شرایط محیطی دریایی ، رابطه بین آمفی پریون پرکولا یا کنتروکاپروس آکوله آتوس با شقایق دریایی.

  ماهی در بین خارهای شقایق دریایی زندگی می‌کند، در حالی که هیچ نوع آزاری از سوی میزبان نمی‌بیند.

  با توجه به اینکه ترشحات ماهی باعث حفاظت در مقابل نماتوسیتهای میزبان می‌شود.

  این لایه حفاظتی که ماهی ایجاد می‌کند، فقط پس از ورود و خو گرفتن اولیه ماهی هست.

  پس از ورود ماهی به درون خارهای شقایق دریایی ، این عمل حفاظتی نیز انجام شده، ماهی از آسیب ماهی خوارها به خاطر وجود نماتوسیتهای میزبان محفوظ می‌ماند.

  علاوه بر محافظت ، ماهی از غذای میزبان نیز برخوردار می‌شود.
 • پارازیتیسم: پارازیتیسم عبارتست از نوعی زندگی اجباری دو موجود با هم که انگل کوچکتر هست و از جنبه متابولیکی با میزبان رابطه دارد.

  این ارتباط ممکن هست دائمی باشد.

  مثلا کرمهای پهن نواری که در روده پستانداران دیده می‌شوند.

  یا ممکن هست موقتی باشد.

  مانند پشه‌ها ، ککها یا کنه‌های خونخوار.

  فرموده می‌شود که پارازیتیسم یک رابطه اجباری هست، زیرا انگل بطور معمول نمی‌تواند بدون ارتباط و تماس با میزبان خود باقی بماند.

  انگلهای خونخوار مانند کنه‌ها ، ککها و پشه‌ها از نمونه‌های اولیه خونخواری مستقیم از میزبان هستند.

  چون ارتباط بین انگل و میزبانش عموما شامل تماس میزبان با مواد اونتی ژنی انگل هست، خواه ناخواه این مولکولها با بدنه انگل (اونتی ژنهای سوماتیک) یا ترشحات و یا مواد دفعی انگل (اونتی ژنهای متابولیک) مقایسه می‌شوند.

  اونتی بادیها معمولا توسط میزبان در واکنش به انگل تولید می‌شوند.

  بنابراین بر عکس فورزیس و کامنسالیسم زندگی انگلی علاوه بر وابستگی متابولیک در بخشی از انگل ، عموما شامل پاسخهای میزبان در برابر بخش دیگری از انگل می‌باشد.
 • موچوآلیسم: نمونه معروف این نوع زندگی گلسنگها هستند که ترکیبی از قارچها و آلگها هستند.

  در طی این ارتباط ، آلگها مقدار زیادی ترکیبات آلی تولید می‌نمايند که این مواد توسط قارچها مصرف می‌شوند.

  در حالی که قارچها نیز آب و مواد معدنی مورد نیاز آلگها را تولید می‌نمايند.

  اونها را از خشک شدن و خطر نور شدید محافظت می‌نمايند.

  نمونه دیگر موچوآلیسم رابطه برخی از تاژکداران موجود در روده موریانه‌های چوبخوار هست.


رابطه انگلها با میزبان

انگلها به اشکال مختلفی با میزبان خود رابطه بربرنامه می‌نمايند که می‌توان انگل اجباری یا اختیاری ، موقتی یا دائمی ، خارجی یا داخلی ، اتفاقی یا سرگردان ، بیماری‌زا یا غیر بیماری‌زا و زئونوزرا را نام برد.

به علاوه میزبانها نیز اشکال مختلفی دارند.

از جمله میزبان واسط یا نهایی ، ناقل مکانیکی یا ناقل ترانسفر ، مخزن و بالاخره هایپرپارازیتیسم را ذکر کرد و برخی از سیمبیونتها نیز رابطه هستفاده متقابل تحت عنوان نظافتچی و نیازمند حفاظت با یکدیگر بربرنامه می‌نمايند.

بطور مثال در محیطهای دریایی ، برخی از انواع ماهیها و سخت پوستان وظیفه پاک کردن بدن گونه‌های بزرگتر را به عهده می‌گیرند.

این عقیده وجود دارد که منفعت حاصل از این کار دو طرفه هست و انواع مختلف دارای این زندگی هستند.

از جمله تمساح با مرغ مصری ، گاوهای اهلی با مرغ ماهیخوار و کرگرن با پرندگان کنه خوار.
عفونت و بیماری انگلی

انتقال انگلهای مستلزم وجود سه عامل هست: یک منبع عفونت ، یک راه انتقال و وجود یک میزبان حساس.

برایند ترکیب شرایط فوق ، تعیین نماينده شیوع انگل در یک وقت و مکان معین هست.راههایی که انگل بوسیله اونها از منبع اولیه به میزبانان حساس میرسد متفاوت هست.

شانس بروز عفونت در شرایط محیطی مناسب که در اون انگل بتواند خارج از مواد دفعی زندگی کند و نیز در شرایط فقدان بهداشت فردی و اجتماعی افزایش می‌یابد.

انسان مبتلابه عفونت انگلی می‌تواند به اشکال زیر عمل نماید.

 • تنها به عنوان میزبان انگل
 • همراه با دیگر حیوانات به عنوان میزبان اصلی
 • به عنوان میزبان تصادفی همراه با یک یا چند حیوان به عنوان میزبانهای اصلی.


علاوه بر لزوم سازگار بودن طبیعی انگل با میزبان خود ، سهولت انتقال انگل بستگی به عادات و تجمع گروهی و نیز مقاومت میزبان دارد.
تشخیص

تظاهرات بالینی در اغلب بیماریهای انگلی اون قدر عمومی هست که در بسیاری موارد بنای تشخیص بر پایه نشانه شناسی کافی نیست.

اگر چه یک پزشک باتجربه ممکن هست علائم و نشانه های ویژه برخی بیماری انگلی را شناسایی کند ولی در موارد غیر معمول ممکن هست نشانه‌ها اونچنان گیج نماينده باشند که هیچ تابلوی بالینی واضحی را نشان ندهند.

همچنین بسیاری از عفونتها بویژه عفونتهای کرمی نشانه های کم و غیر مشخصی داشته و اغلب از نظر بالینی غیر قابل افتراق هستند.

تشخیص نهایی و شیوه درمانی درست نیاز به شناسایی انگل در آزمایشگاه دارد.
درمان

درمان موفقیت آمیز بیمار شامل اقدامات پزشکی و روشهای جراحی ، توجه به وضعیت غذایی و دارو درمانی اختصاصی هست.

پزشک باید توانایی بیمار در همکاری آگاهانه ، بهسازی محیط ، همه گیر شناسی بیماری و انتخاب روشهای جلوگیری از گسترش عفونت را نیز مد نظر داشته باشد.

در طی 10 تا 15 سال اخیر پیشرفتهای قابل توجهی دردرمان بیماریهای انگلی صورت گرفته هست.

هم اکنون داروهای موثر و نسبتا غیر سمی متعددی برای درمان اغلب بیماریهای انگلی در دسترس هست.


36:

گیاهانی که خطر مرگ دارند

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، فرمود: مسمومیت با گیاهان تزئینی و آپارتمانی می‏‌تواند کشنده باشد.
دکتر"بهرام دلفان" در فرمود‌وگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) - منطقه لرستان، با اشاره به اینکه مسمومیت با گیاهان یکی از شایع‏ترین علل بروز مسمومیت‏های اتفاقی در کودکان به شمار می‏‌رود، اضافه کرد: مصرف یک گیاه توسط حیوانات اهلی و وحشی دلیلی بر غیرسمی بودن اون برای انسان نیست.
این متخصص داروسازی با تأکید براینکه برخی از گیاهان تزئینی موجود در آپارتمان‏ها و باغچه‏‌ها می‏‌توانند سبب بروز مسمومیت در انسان ‏شوند، یادآور شد: در صورت بلعیدن قسمت‏های مختلف یک گیاه مانند میوه، دانه و برگ توسط کودکان، فوراً با مرکز اطلاع‌‏رسانی داروها و سموم تماس بگیرید.
این مدرس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خاطرنشان کرد: مسمومیت با گیاهانی مانند خرزهره، دیفن باخیا، گل انگشتانه، آزالیا، شوکران و کرچک می‌‏تواند کشنده باشد و در صورت وقوع مسمومیت با این گیاهان بیمار را در اسرع وقت به نزدیک‏ترین مرکز درمانی منتقل کنید.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه مسمومیت با قارچ‏های سمی یکی از شرایط کشنده محسوب می‌‏شود، اظهار کرد: از مصرف قارچ‏هایی که نوع اونها را نمی‏شناسید جداً خودداری کنید.
وی فرمود: برخی از قارچ‏های سمی در صورت مصرف خوراکی می‌‏توانند باعث نارسایی حاد کبدی و حتی مرگ شوند.
این مدرس دانشگاه اضافه کرد: تشخیص قارچ‏های سمی از انواع غیرسمی از روی شکل ظاهری اونها کاری دشوار بوده و نیاز به تجربه و تبحر دارد.
دکتر دلفان با توصیه به خانواده‌‏ها، ادامه داد: از نگهداری گیاهان تزئینی که دارای میوه‌‏ها و ظاهر جذاب برای کودکان هستند، خودداری نمايند.
وی با تأکید بر اینکه کنجکاوی کودکان زیر پنج سال و وجود جذابیت در شکل و رنگ بخش‏های مختلف یک گیاه سمی منجر به بلعیده شدن اون توسط کودک می‌‏شود، متذکر شد: شیره سمی برخی از گیاهان سمی آپارتمانی مانند دیفن باخیا و کالادیوم در صورت خورده شدن می‏‌تواند سبب خارش، تورم و سوزش مخاط دهان و خفگی و یا آسیب گوارشی فرد مسموم شود.
دلفان اضافه کرد: برخی از داروهای گیاهی در صورت مصرف بیش از حد یا نابجا می‌‏توانند مسمومیت‏های منجر به مرگ ایجاد نمايند.
وی اظهار کرد: بخور اکالیپتوس در صورتی که به اشتباه خورده شود حتی در مقادیر کم(یک قاشق) می‏‌تواند کشنده باشد و اطرافیان باید از القای هستفراغ در مسمومیت با این فرآورده‌‏ها خودداری و مصدوم را سریعاً به بیمارستان منتقل نمايند.
انتهای پیام

37:

معاون دانشگاه علوم پزشکی لرستان:


مخلوط سفیدنماينده و جرم‏‌گیر، گاز سمی ایجاد می‏‌کند

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی لرستان فرمود: مخلوط کردن فرآورده‏‌های سفید نماينده و جرم‏ گیر، گاز سمی خفه‏ نماينده ایجاد می‏‌کند.
دکتر بهرام دلفان در فرمود وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه لرستان، در خصوص مسمومیت‏‌ با مواد شوینده و شیمیایی، اضافه کرد: مسمومیت با گاز منوکسید کربن کشنده‏‌ترین مسمومیت غیرعمدی در کشور بوده و در فصل سرما شایع هست.
وی با بیان اینکه خانواده‏‌ها از برنامه دادن مواد شوینده در کمدهای زیرظرفشویی اجتناب نمايند چرا که خطر مسمومیت در کودکان نوپا و کنجکاو از این طریق بسیار بالاست،اضافه کرد: از نگهداری محصولات خطرناک از جمله ضد یخ، شیشه پاک‎کن، بنزین، نفت، علف‎کش، سموم حشره‏ کش و کودهای باغبانی در کمدهای بدون قفل در پارکینگ و حیاط منزل اجتناب شود.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی لرستان با تأکید بر اینکه کودکان زیر 5 سال پرخطرترین گروه سنی از نظر بروز مسمومیت هستند، اظهار کرد: کودکان خردسال ممکن هست هر چیزی را به دهان ببرند و این مهم می‏‌تواند زمینه‏ ساز بروز مسمومیت باشد.
این مقام مسوول تصریح کرد: شربت متادون جهت درمان ترک اعتیاد بسیار سمی هست به طوری که سال گذشته 10 مورد مرگ ناشی از خوردن شربت متادون (داروی ترک اعتیاد) در کودکان 2 تا 7 ساله در کشور نقل شده هست.
انتهای پیام


38:

شیوع بالای مسمومیت با گیاهان آپارتمانی در کودکان
کنجکاوی ذاتی کودکان زیر 5 سال و وجود جذابیت در شکل و رنگ بخشهای مختلف یک گیاه سمی منجر به بلعیده شدن اون توسط کودک می شود.
به نقل خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم فراخوان نمود: مصرف یک گیاه توسط حیوانات اهلی و وحشی، دلیلی بر غیر سمی بودن اون برای انسان نیست برخی از گیاهان تزئینی موجود در آپارتمانها و باغچه ها می توانند سبب بروز مسمومیت در انسان شوند.

بنابراین گزارش، ‌در صورت بلعیدن قسمتهای مختلف یک گیاه مانند میوه، دانه و برگ اون توسط کودکان حتمآ با مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم با شماره 1490 تماس حاصل کنید.

این نقل می افزاید، سعی کنید نام گیاهان موجود در محیط کار و زندگی خود را بدانید، تا در موارد بروز مسمومیت به گروه پزشکی اطلاع دهید.

بنابر فراخوان مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم، مسمومیت با گیاهانی مانند خرزهره، دیفن باخیا، گل انگشتانه، آزالیا، شوکران و کرچک می تواند کشنده باشد.

در صورت وقوع مسمومیت با این گیاهان بیمار را در اسرع وقت به نزدیکترین مرکز درمانی منتقل کنید.
این نقل حاکیست، مسمومیت با قارچهای سمی یکی از عنوان مسمومیت های کشنده محسوب می شود و باید از مصرف قارچ هایی که نوع اونها را نمی شناسید جداٌ خودداری کنید.

بر پايه این گزارش، برخی از قارچهای سمی در صورت مصرف خوراکی می توانند باعث نارسایی حاد کبدی و مرگ شوند تشخیص قارچ های سمی از انواع غیر سمی از روی شکل ظاهری اونها کاری دشوار بوده و نیاز به تجربه و تبحر دارد.

بر پایه این گزارش، باید در منزل خود از نگهداری گیاهان تزئینی که دارای میوه ها و ظاهر جذاب برای کودکان هست، خودداری کنید زیرا کنجکاوی ذاتی کودکان زیر 5 سال و وجود جذابیت در شکل و رنگ بخشهای مختلف یک گیاه سمی منجر به بلعیده شدن اون توسط کودک می شود.

این نقل می افزاید، شیره سمی برخی از گیاهان سمی آپارتمانی مانند دیفن باخیا و کالادیوم در صورت خورده شدن می تواند سبب تورم، خارش و سوزش مخاط دهان وخفگی و یا آسیب گوارشی فرد مسموم شود.

مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم فراخوان نمود: بخور اوکالیپتوس در صورتیکه به اشتباه خورده شود، حتی در مقادیر کم (یک قاشق) می تواند کشنده باشد.

از القای هستفراغ در مسمومیت با این فرآورده خوداری کرده و مصدوم را سریعاً به بیمارستان منتقل کنید.


98 out of 100 based on 68 user ratings 518 reviews