شخصیت همسر خود را بشناسیم


شخصیت همسر خود را بشناسیمشخصیت همسر خود را بشناسیم


شخصیت همسر خود را بشناسیم


سرویس اجتماعی برنا
تفاهم به معنی اختلاف نداشتن و توافق کامل با طرف مقابل نیست بلکه تفاهم یعنی فهمیدن و فهماندن. از آنجا که سوء تفاهم به معنی فهم مطلبی بر خلاف واقعیت است پس تفاهم یعنی فهم درست واقعیت ها. تفاهم بین زوجین یعنی:

1- فهم درست شخصیت همسر
وقتی می‌توانیم شخصیت افراد را همان طور که هست بشناسیم که آن شخصیت را در مجموعه شرایط محیط زندگی، فرهنگ خانوادگی، وضع شغلی، تفاوت‌های فردی و جنسیتی و ویژگی های مهم دیگر نگاه کنیم.

بسیاری از توقعات بی‌جا، سوء تفاهم‌ها، قضاوت‌های منفی، نگرانی‌های بی‌مورد، مقایسه‌های غلط و مشکلات دیگری که باعث کدورت و مشاجره می‌شود و فضای عاطفی خانه را آلوده می‌کند، برخاسته از شناخت نادرست زن و شوهر از یکدیگر است.

کمترین فایده شناخت درست برای زنان این است که در فضایی سالم‌تر و آرام‌تر و به دور از ترس و اضطراب می‌توانند درباره رفتارهای خود و همسرشان بیندیشند، نیز به جای این‌که با حالتی عصبی و البته بی‌نتیجه برخورد کنند، در فضایی دوستانه به مذاکره بپردازند.

مردان وقتی ببینند توسط همسرشان درست شناخته شده‌اند آرامش بیشتری دارند و بهتر می‌توانند با همسرشان ارتباط بربرنامه کنند؛ بر عکس وقتی مردی احساس کند که همسرش در باره او اشتباه می‌کند، در مقابل او رفتاری نابه هنجار و عصبی خواهد داشت.

2-فهماندن و بروز دادن واقعیت درونی خود به همسر
شناخت روحیات و ویژگی‌های زن نیز به اندازه شناخت مرد توسط زن با اهمیت است. وظیفه زنان در این مورد آن است که با بروز دادن واقعیت درونی خود و صراحت و صداقت در گفتار و رفتار، به شناخت بهتر و بیشتر کمک کنند.

در سرتاسر جهان زیادند افرادی که از نبود تفاهم رنج می برند ولی وقتی وضع آن‌ها را از نزدیک بررسی کنیم مشخص می‌شود حداقل تا حدودی خودشان مقصرند یعنی اگر دیگران آن‌ها را درک نمی‌کنند به علت این است که خود را بروز نداده‌اند.

بسیار دیده شده است که بعضی افراد احساسات و درونی خود را مخفی می‌کنند، علاقه خودشان را به دیگران نشان نمی‌دهند یا از چیزی ناراحتند اما چیز دیگری را بهانه می‌کنند و خلاصه آن‌که دیگران را در مورد خود به اشتباه می‌اندازند. بعضی روانشناسان این حالت را بیشتر به زنان نسبت می‌دهند.

مهم‌ترین علت شروع مشاجرات از جانب زنان، عدم صراحت در بیان احساسات‌شان است. زن به جای این‌که مستقیما ناراحتی خود را مطرح سازد، ایرادهای بی‌ربط می‌گیرد تا ناراحتی خود را نشان دهد.


منبع: www.emoshaver.comفروش عصمت مصنوعی و چوب حراج به عفت عمومی

1:

خیلی ممنون از مطلب مفیدی که ارائه دادی


آیا میتوان به قولهای یک پسر اعتماد کرد؟(همفکری)

2:

این تاپیک جزو موضوعات برگزیده برنامه گرفت و مهم شد


80 out of 100 based on 60 user ratings 710 reviews