اگر وام بگیرید، طلاق خواهید گرفت!


اگر وام بگیرید، طلاق خواهید گرفت!اگر وام بگیرید، طلاق خواهید گرفت!
«طی ۱۵ سال گذشته از زمانی که سازمان ملی جوانان شروع به دادن وام ازدواج کرد طبق آمار اعلام شده ۴۰ درصد طلاق‌ها مربوط به افراد زیر ۲۴ سال بوده و ۷۰ درصد مجموع طلاق‌ها مربوط به افراد زیر ۲۸ سال بوده است؛ بنابراین همه کسانی که در این سنین با حداقل‌ها و گرفتن وام، ازدواج کرده‌اند زندگی‌شان به طلاق کشیده شده است.»

اين معنايش چيست ؟

از اين نوشته چه نتيجه اي مي توان گرفتآبروی دختران دم بخت مردم را نبرید!

1:

پس فکر کردی برای چی وام ازدواج رو قطع کردن ، بله همینه


جدیدترین آمار جمعیت ایران اعلام شد؛ ۷۸ میلیون نفر

2:

برن بمیرن


86 out of 100 based on 86 user ratings 686 reviews