شب 4 : امشب اگه ز غم لبالبی ...


92 out of 100 based on 72 user ratings 1022 reviews

کربلایی جواد مقدم - شب سوم محرم 92 - خوش آن کسی که بود در جهان غلام حسین ( واحد )
کربلایی جواد مقدم - شب سوم محرم 92 - ای که به شام سیاه مهتابی ( شور )
کربلایی جواد مقدم - شب سوم محرم 92 - روحم هر شب مثل زینب پروانه گلزار ضریح ( شور )
کربلایی جواد مقدم - شب چهارم محرم 92 - من یه یتیمم بی حیا اینو که می دونی نزن ( زمینه )
کربلایی جواد مقدم - شب چهارم محرم 92 - کربلا خونمه از چی دل بکنم ( شور )
کربلایی جواد مقدم - شب چهارم محرم 92 - باباجون من تو ای بی کفن ( واحد )
کربلایی جواد مقدم - شب چهارم محرم 92 - عشق رقیه تو دلم سند نوکریمه ( واحد )
کربلایی جواد مقدم - شب چهارم محرم 92 - اگر چه خار و خسم یا حسین می گویم ( شعرخوانی )
کربلایی جواد مقدم - شب چهارم محرم 92 - برای این نماز عشق من همیشه وضو دارم ( شور )
کربلایی جواد مقدم - شب پنجم محرم 92 - من فقیرم من ندارم مستمندم پیش تو ( زمینه )
کربلایی جواد مقدم - شب پنجم محرم 92 - خوشبخت ترین آدما ماییم ( شور )
کربلایی جواد مقدم - شب پنجم محرم 92 - مست و مدهوش شش گوشم ( شور )
کربلایی جواد مقدم - شب پنجم محرم 92 - ارباب قرار ما یه سفر کرب و بلا ( شور )
کربلایی جواد مقدم - شب پنجم محرم 92 - شاهی بگذر از نه سپهر اختر او( شعرخوانی )
*