بی تابی نکن تاج سر من طاقت اشکاتو ندارم


بی تابی نکن تاج سر من طاقت اشکاتو ندارم


/ کليپ بی تابی نکن تاج سر من طاقت اشکاتو ندارم
بی تابی نکن تاج سر من طاقت اشکاتو ندارم
• زمان : 08:34
سنگین

چهارشنبه، 20
98 out of 100 based on 68 user ratings 518 reviews

کربلایی جواد مقدم - شب پنجم محرم 92 - شد نهان داغ ما شد عیان روضه ها ( شور )
کربلایی جواد مقدم - شب ششم محرم 92 - من به سرایت سگمو به پات میدم شاهرگمو ( شور )
کربلایی جواد مقدم - شب ششم محرم 92 - زیباترین رجز شد این نوحه خوانی من ( واحد )
کربلایی جواد مقدم - شب ششم محرم 92 - دل دیوونه ام شده تنگ زیارت منو میبری کی کرب و بلا ( واحد )
کربلایی جواد مقدم - شب ششم محرم 92 - هوای کوی تو بیرون ز سر نخواهم کرد ( شعر خوانی )
کربلایی جواد مقدم - شب ششم محرم 92 - اون منم اگه آقا جون تو عاشقات یه دیونه باشه ( شور )
کربلایی جواد مقدم - شب ششم محرم 92 - دیونگی کارمه در غمت، دل میبره حرکت پرچمت ( شور )
کربلایی جواد مقدم - شب هفتم محرم 92 - آقا ببین شش ماهه تو،بی تاب تشنگی شده ( زمینه )
کربلایی جواد مقدم - شب هفتم محرم 92 - یه دلبرو زیر دینش دلای خسته ( شور )
کربلایی جواد مقدم - شب هفتم محرم 92 - این لباس نوکری رخت پادشاهیمه ( شور )
کربلایی جواد مقدم - شب هفتم محرم 92 - بارون،بارون ببار از طاق آسمون ( واحد )
کربلایی جواد مقدم - شب هفتم محرم 92 - حرمت آرزوی من،نوکریت آبروی من ( واحد )
کربلایی جواد مقدم - شب هفتم محرم 92 - آن حالتی خوش است که مستانه بگذرد ( شعر خوانی )
کربلایی جواد مقدم - شب هفتم محرم 92 - برام رقم می خوره زیباترین سرگذشت ( شور )
*