شب دوازدهم رمضان 93 - حاج سعید حدادیان : دعای ابوحمزه ثمالی - بخش اول


شب دوازدهم رمضان 93 - حاج سعید حدادیان : دعای ابوحمزه ثمالی - بخش اول


/ کليپ شب دوازدهم رمضان 93 - حاج سعید حدادیان : دعای ابوحمزه ثمالی - بخش اول
شب دوازدهم رمضان 93 - حاج سعید حدادیان : دعای ابوحمزه ثمالی - بخش اول
• زمان : 13:25
دانلود مداحی حاج سعید حدادیان و حاج رضا پور احمد
شب های ماه مبارک رمضان ۱۳۹۳ ، مهدیه امام حسن علیه السلام

شنبه، 21
98 out of 100 based on 88 user ratings 638 reviews

حاج سعید حدادیان - روز ششم محرم 94 - مدح خوانی
حاج سعید حدادیان - محرم 94 - روز ششم - روضه حضرت قاسم ابن الحسن(ع) - بخش اول
حاج سعید حدادیان - محرم 94 - روز ششم - روضه حضرت قاسم ابن الحسن(ع) - بخش دوم
حاج سعید حدادیان و محمد حسین حدادیان - محرم 94 - روز ششم - سینه زنی
محمد حسین حدادیان - محرم 94 - روز ششم - سینه زنی
حاج سعید حدادیان - روز هفتم محرم 94 - مدح خوانی
حاج سعید حدادیان - محرم 94 - روز هفتم - روضه حضرت علی اصغر(ع)
حاج سعید حدادیان و محمد حسین حدادیان - محرم 94 - روز هفتم - سینه زنی
محمد حسین حدادیان - محرم 94 - روز هفتم - سینه زنی ( بخش اول )
محمد حسین حدادیان - محرم 94 - روز هفتم - سینه زنی ( بخش دوم )
حاج سعید حدادیان - روز هشتم محرم 94 - مدح خوانی حضرت علی اکبر(ع)
حاج سعید حدادیان - محرم 94 - روز هشتم - روضه حضرت علی اکبر(ع) - بخش اول
حاج سعید حدادیان - محرم 94 - روز هشتم - روضه حضرت علی اکبر(ع) - بخش دوم
محمد حسین حدادیان - محرم 94 - روز هشتم - سینه زنی ( بخش اول )
*