به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پورکرمان - کیف بافتنی 92/10/14


به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پورکرمان - کیف بافتنی 92/10/14


/ کليپ به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پورکرمان - کیف بافتنی 92/10/14
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پورکرمان - کیف بافتنی 92/10/14
• زمان : 7:30
دانلود بخش هنری به خانه برمی گردیم شبکه تهران - آموزش قلاب بافی توسط خانم پورکرمان

يکشنبه، 9 آذر
74 out of 100 based on 44 user ratings 494 reviews

به خانه برمی گردیم - آموزش بافتنی توسط خانم بیات 93/8/3
به خانه برمی گردیم - آموزش چرم دوزی توسط خانم خوش صحبت - کیف 93/8/4
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پورکرمان - بافت ظرف 93/8/5
به خانه برمی گردیم - آموزش طرح روی شیشه توسط خانم عقابی 93/8/6
به خانه برمی گردیم - آموزش خاتم کاری توسط آقای چابک 93/8/7
به خانه برمی گردیم - آموزش گل پارچه ای توسط خانم یوسفی 93/8/8
به خانه برمی گردیم - آموزش نما برجسته توسط خانم موسوی 93/8/10
به خانه برمی گردیم - آموزش تزیین حلوا توسط خانم ریاحی 93/8/11
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پاشایی - کلاه 93/8/14
به خانه برمی گردیم - آموزش نقاشی روی پارچه توسط خانم امیریان 93/8/15
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم بیات - کیف 93/8/17
به خانه برمی گردیم - آموزش چرم دوزی توسط خانم خوش صحبت - کیف لپ تاپ 93/8/18
به خانه برمی گردیم - آموزش تزیین لباس توسط خانم یوسفی 93/8/20
به خانه برمی گردیم - آموزش خاتم کاری توسط آقای چابک 93/8/21
*