خیزش دوباره فاشیسم


خیزش دوباره فاشیسمخیزش دوباره فاشیسم

در مطلب قبل با عنوان"فاشیست ها ، رادیكال‌های فریب‌دهنده"  نگاهی  به معنا، اصول و اعتقادات فاشیست ها انداختیم و در این مطلب سرگذشت اونها را مرور خواهیم کرد .
ويژه نامه مجلس سال 87 - مدرس اسوه نمایندگی
معنای علمی واژه فاشیسم عبارتست از نظام دیکتاتوری متکی به اعمال زور و ترورآشکار که توسط ارتجاعی‌ترین و متجاوزترین محافل امپریالیستی مستقر می‌شود..
ويژه نامه مجلس سال 87 – نهادهای وابسته به مجلس
 فاشیسم
.
ويژه نامه مجلس سال 87 – تصاویر
واژه فاشیسم از واژه  ایتالیایی گرفته شده هست و در اصل به گروه های رزمی نبرد های خیابانی یک جنبش سیاسی اطلاق می شد اما در سال های 1920 تا 1930 میلادی برچسب فاشیست بدون تمایز عملا در مورد هر دولتی در جهان به کار می رفت که آشکارا نه دموکراتیک بود و نه سوسیالیست ..
حجاج ما را کشتند
واژه فاشیست به مثابه ناسزا و فحش ، هنوز هم از روی تساهل برای اطلاق کردن به تقریبا هر کسی که از لحاظ سیاسی متمایل به راست باشد به کار می رود ..
مسیح آمد( ویژه نامه میلاد حضرت مسیح علیه السلام )
مهمترین حکومت های فاشیستی حکومت موسولینی در ایتالیا و هیتلر در آلمان بود .
.
تکرار ناپلئون در اسراییل!
فاشیست ها در هر کشوری دارای پوشش های متحد الشکلی هستند مثلا فاشیست ها در ایتالیا پیراهن سیاه می پوشند و نازی ها در آلمان قهوه ای ، فالانژ های لبنانی برنزه ای و انتگرالیست های برزیلی سبز می پوشند .اینها مباحثی هست که در مقاله قبل ذکر انها گذشت اکنون در رابطه باسرگذشت-استدلال های سیاسی و اقدامات فاشیسم بحث خواهیم کرد..
اولین لکه ننگ
سرگذشت فاشیسم .
یوزارسیف،آخناتون و نفرتیتی یا ...
سپس جنگ جهانی اول ایتالیا مانند دیگر کشورهای اروپایی  درگیر مشکلات اجتماعی و اقتصادی بود.
اعتصابات، شورش‌ها و تصرف اراضی به وسیله روستاییان در نواحی کشاورزی از مسایل مبتلا به این کشور به شمار می‌رفتند.. طبقات متوسط مانند طبقات مشابه در کشورهای سرمایه‌داری از بلشویسم هراسان بودند.
در کشوری که شکل حکومت اون دمکراتیک بود، ولی برخلاف بریتانیا از سنت سیاسی مقتدر برای حمایت از دموکراسی برخوردار نبود، همهء این مسائل لاینحل مانده و اغتشاش و هرج و مرج را تشدید می‌کرد   . در چنین زمینه‌ای از اضطراب و اغتشاش، محبوبیت حزب فاشیست موسولینی رو به افزایش نهاد.
فاشیسم فراخوان نمود که ایتالیا را از بلشویسم نجات می‌دهد، و قول داد که شوکت و افتخار امپراطوری روم باستان را به کشوری که روحیه و انتظامش را از دست داده، باز خواهد گرداند.. فاشیسم همه نوع افراد ناراضی را به خود جلب کرد: سربازان سابق که بیکار مانده بودند، طبقات متوسط دلسرد و مأیوس، جوانان وطن‌پرست و روستاییان گرسنه.
فاشیست‌ها پیراهن سیاه بر تن کرده و چکمه می‌پوشیدند و درباره یک آرمان بزرگ ملی فریاد می‌زدند که همه چیز به همه کس عرضه می‌کرد: شغل، سعادت و افتخار ملی..

فاشیسم فراخوان نمود که ایتالیا را از بلشویسم نجات می‌دهد، و قول داد که شوکت و افتخار امپراطوری روم باستان را به کشوری که روحیه و انتظامش را از دست داده، باز خواهد گرداند.

استدلال سیاسی اون‌ها تروریسم و جنگ‌های خیابانی بود و دولت ضعیف تر از اون بود که جلوی اون‌ها را بگیرد.
بالاخره وقتی محافل صنعتی قدرتمند به پشتیبانی از فاشیسم برخاستند، موسولینی به دنبال راهپیمایی بزرگی که در 1922 در رم بر پا شد، به قدرت رسید.
او بدون درنگ یک دیکتاتوری نظامی بر پا کرد و اقتصاد را به شیوه خاص خود ساوقت داد.. دولت برخی فعالیت‌های عمومی را به عهده گرفت و ارتش را تقویت کرد و با فتح اتیوپی در سال 36 - 1935، از اون برای توسعه امپراتوری ایتالیا در آفریقای شمالی هستفاده کرد..

 فاشیسم در آلمان

موفق‌ترین و شریرترین کشور فاشیستی، آلمان نازی بود.
سپس جنگ جهانی اول آلمان مانند ایتالیا با مسایل و مشکلاتی مواجه شد.
این کشور مجبور بود شرمساری و مجازات ناشی از شکست خود در جنگ را تحمل کند.. اون‌ها و تعداد زیادی از امت آلمان عقیده «نازیسم»هیتلر را مورد هستقبال برنامه دادند، زیرا با سنت های  پذیرفته‌شده تاریخ آلمان یعنی اطاعت نسبت به مافوق، روحیه نظامی‌گری و ستایش عاشقانه از «ملت» پیوند داشت.
به علاوه، این عقیده با احساسات گسترده ضد سامی در آلمان مطابقت می‌کرد.
البته باید خاطر نشان کرد که هیتلر مبتکر این احساسات نبود بلکه از اون به طور کامل بهره‌برداری می‌کرد..
 فاشیسم
. در اوایل دهه 1935 که اوضاع آلمان به دنبال رکود بزرگ رو به وخامت گرایید، میلیون‌ها نفر آلمانی با اشتیاق، تجزیه و تحلیل هیتلر را درباره وضعیت کشور خود پذیرفتند.
در 1933 نازی ها بزرگ‌ترین حزب آلمان را تشکیل دادند و هیتلر صدر اعظم آلمان شد.او به مجرد رسیدن به قدرت یک دولت تک حزبی را به وجود آورد.. سایر خصوصیات حزب نازی مشابه حزب فاشیسم ایتالیا بود.
 .

اقدامات دولت های فاشیستی    

کوشش‌های حکومت‌های فاشیستی برای کاهش بیکاری، ارتباطی بین نظریات سوسیالیستی و فاشیسم بربرنامه می‌کند (در واقع نام کامل حزب نازی آلمان، دولت قوی و دخالت این دولت در آلمان هست) وجه مشترک این دو، عبارت هست از: دولت قوی و دخالت این دولت در همه امور به خاطر حفظ منافع ملی.
هیتلر و موسولینی هنگام عروج به قدرت، به طور سربسته وعده دادند که رفتار بهتری با کارگران خواهند داشت.
شاید می‌خواستند به این ترتیب رأی اون‌ها را از چنگ احزاب جناح چپ در آورند.
ولی وعده‌های اون‌ها چندان عملی نشد زیرا رژیم‌های اون‌ها تغییری در ترکیب اجتماعی به وجود نیاوردند و همان طبقه حاکم کماکان در رأس امور باقی بود.
در آلمان و ایتالیا به هستثنای چند نفر، بقیه اعضای طبقه از حکومت فاشیستی حمایت می‌کردند و به وسیله اون حکومت حمایت شدند.. طولی نکشید که میلیون‌ها آلمانی آمادگی خود را برای پیروی از پیشوا فراخوان نمودند.
به این ترتیب تمام ملت از فلسفه هیتلر که می‌فرمود: «جنگ، ابدی هست.
جنگ، زندگی هست» پشتیبانی کردند.
نظریات مشهور هیتلر به هیچ‌وجه پايه اخلاقی یا عملی نداشت ولی سیاست‌هایی که او بر پايه این نظریات اجرا کرد در وهله اول تماماً موفق بود.
راه‌حل نهایی او برای مسئلهء یهود میلیون‌ها یهودی را به کام مرگ فرستاد.
آرزوی دیرینش برای تصرف جهان، آتش جنگ جهانی دوم را برافروخت و سرانجام برای کشور و امتش فاجعه آفرید..  پس از جنگ جهانی دوم، ایتالیا و قسمت غربی آلمان به عنوان دموکراسی‌های لیبرال تجدید ساوقت یافتند و نازیسم اعتبار و آبروی خود را از دست داد.
ولی ترس از حیات دوباره فاشیسم در جهان پس از جنگ و به ویژه در کشورهایی مثل شوروی که بیش از همه از تهاجم آلمان صدمه دیده بود پا بر جا ماند.
این ترس به شدت در سیاست شوروی نسبت به آلمان تأثیر گذاشت..

موفق‌ترین و شریرترین کشور فاشیستی، آلمان نازی بود.
سپس جنگ جهانی اول آلمان مانند ایتالیا با مسایل و مشکلاتی مواجه شد.
این کشور مجبور بود شرمساری و مجازات ناشی از شکست خود در جنگ را تحمل کند.

ملی گرایی افراطی و توسعه طلبی سرزمینی در فاشیسم

ناسیونالیسم، مکتبی فکری هست که در اوایل قرن نوزدهم متولد شد و پايه اون، این بود که زمین و امت اون به ملت هایی گونه گون با ویژگی های متفاوت زبانی، فرهنگی متفاوت تقسیم شده اند که هر ملت حق حکومت بر خویش را دارد.
فیخته (1814 1762) متفکر آلمانی، بر عنصر زبان تاکید ویژه ای داشت و معتقد بود که آلمانی ها نباید اجازه دهند لاتین، زبان ملی اونها را خفه نماید.
وی فرمود، هرکس بخش اصلی زندگی خود را مدیون کشوری هست که در اون متولد شده هست و باید خود را نه یک «فرد» که عضوی از حکومت ملی خویش در نظر آورد.
فیخته و هردر، با جهان شمولی روشنگری مخالف بودند و اعتقاد داشتند که هر ملتی واجد چیزی منحصر بفرد و شایسته برای دنیا تواند بود.
جوزپه مازینی (1872 1805) متفکر ایتالیایی فرموده بود، خدا خواسته هست کشورها را با کوهها و دریاها از هم جدا کند، تا رسوم و آداب گوناگون در بخش های مختلف دنیا پدید آید.
اما نه او و نه هردر و فیخته، ملی گرایانی افراطی نبودند.
مازینی خواستار دنیایی بود که هر ملتی برای خود حکومتی داشته باشد و کشورهای مختلف در صلح و آرامش در کنار هم زندگی نمايند.
. اما ملی گرایی فاشیستی بر مبنای برتری نژادی برنامه داشت و به توسعه طلبی سرزمینی انجامید.
آلمان ها با پیش کشیدن مساله «فضای حیاتی»، تمایل به هستیلا بر شرق اروپا داشتند و به همین خاطر، جنگی ویرانگر را آغاز کردند.
موسولینی نیز با این توجیه که سیاهان آفریقا، شایستگی حکومت بر خود را ندارند، به اتیوپی حمله کرد و خواست که یک امپراتوری آفریقایی به وجود آورد..
 فاشیسم
برخلاف لیبرال ها، که همکاری تجاری بین المللی را منشا رشد و توسعه می دانستند، فاشیستها بر خودکفایی اصرار می ورزیدند.
به همین خاطر، تسخیر سرزمین های دیگر را برای تامین مواد خام و بازارهای تضمین شده خویش ضروری می دانستند.
. سخن آخر. . خواننده هوشیار به خوبی می داند که نمی توان تاریخ و مدعیات یک ایدئولوژی پیچیده، همانند فاشیسم را به گونه ای رضایت بخش در یک مقاله کوتاه صورت بندی کرد.
اما اگر نوشتار حاضر، توانسته باشد خواننده را با فاشیسم و عناصر عمده سازنده اون آشنا سازد و وی را نسبت به خطر پیدایش دوباره این پدیده بدخیم، هوشیار نماید، به هدف خود دست یافته هست.
بحران های اقتصادی، سیاسی زمینه مناسبی برای رشد بذر فاشیسم و افراط گرایی فراهم می نمايند.
همین حالا احزاب نوفاشیست، تحت لوای گروههای ملی گرا و ضدخارجی در بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله آلمان، ایتالیا، اتریش و یونان، فعال هستند.در نتیجه نباید پنداشت که فاشیست مرده هست و خطر پیدایش  دوباره اون در قرن 21 منتفی هست..
فرآوری: طاهره رشیدی . بخش تاریخ ایران و جهان تبیان.
. منابع : 1) جهان در قرن بیستم کارتر فیندلی وجان راثنی  / 2- ویکی پدیا / 3- آفتاب . مطالب مرتبط:. افشای مدارک پزشکی هیتلر.

نظرات کاربران

80 out of 100 based on 60 user ratings 1310 reviews