شاه بی لشکر


شاه بی لشکرشاه بی لشکر

امام مجتبی
.
کریم‌ترین حکیم
.
کتاب «عجایب و معجزات شگفت‌انگیزی از امام‌كاظم علیه‌‌السلام»

پسر فاطمه ام غصه بوَد بنیادم.
پیامک‌های تسلیت شهادت امام کاظم علیه السلام

سند غربت من این حرم آبادم.
پیمبرتر از همه پیمبران

خاک فرش حرم و گنبد من تکه سنگ.
حوریه باران

صحن من پر شده از غربت مادرزادم.
     صبـح بصیـرت دمیـد

عزت عالمیان بسته به یک موی من هست.
      کتاب سرّ خدا

کی مذّل عربم کشته این بیدادم.
      کتابی با خط خدا

هر زمین خورده مرا یاری خود می خواند.

چون که در یاری افتاده ز پا هستادم.

شاه بی لشکرم و غربت من تا به کجاست....

زهر با سوز تمام آمده بر امدادم.

هرچه خوردم ز خودی خوردم و از زخم زبان.

تا که جدّم ز جنان کرد ز غم آزادم.

هم عدو ضربه به من می زد و هم می خندید.

از همان کودکیم بی کس و دشمن شادم.

هر دم از کوچه گذشتم بدنم درد گرفت.

سجده بر خاک به مظلومه سلامی دادم.

گرچه شد حائل ضربه سه حجاب صورت.

خون دیوار در آورده چنان فریادم.

یک تنه جمع نمودم بدنش از کوچه.

صحنه بردن مادر نرود از یادم.

عایشه تیر به تابوت زد و خنده کنان.

فرمود از داغ دل فاطمه دیگر شادم.

بخش تاریخ و سیره معصومین تبیان . . . . قاسم نعمتی.  .


نظرات کاربران

98 out of 100 based on 68 user ratings 1118 reviews