کم گریه کن


کم گریه کنکم گریه کن

حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم
.
 عصاره حسنین

کم گریه کن که گریه امانت بریده هست.
عطر خوش سجاده

گویا که وقت رفتن بابا رسیده هست.
کتاب بی‌پایان

حق داری از غمش به سرو سینه می زنی.
پیامک های شادباش

چون مثل او کسی به دو عالم ندیده هست.
آورده اند که ...

در روز آخرش چه شده این چنین نبی.
حُسن دلبران در حدیث دیگران

جز اهل بیت تو زهمه دل بریده هست.
گِرهى بر پنجره فولاد

بر روی سینه اش حسنین ناله می زنند.
ابتدای نسل طهورا

اشکش بر ای هر دو زغم ها چکیده هست.

برگو که مرتضی چه شنیده کنار او.

رنگش چنین زطرح مسائل پریده هست.

اینجا همه برای شما گریه می نمايند.

چون از سقیفه بوی جسارت وزیده هست.

این روزها به پشت در خانه ات مرو.

گویا عدو که نقشه ی قتلت کشیده هست.

جان حسین و جان حسن جان مرتضی.

کم گریه کن که گریه امانت بریده هست.

بخش تاریخ و سیره معصومین تبیان . . . . کمال مۆمنی.  .


نظرات کاربران

86 out of 100 based on 86 user ratings 1286 reviews