مانند باران


مانند بارانمانند باران

امام مجتبی
.
عمری که مورد سوال قرار می گیرد!

مانند باران بود و بر دل ها ترنم داشت.
کراماتی آموزنده از دهمین خورشید

مانند چشمه لطف سرشارش تداوم داشت.
ابن رضای دگر آمد

 .
چهارمین علی سریر ولایت

در سفره اش نان جوین خشک بود اما.
سفره رنگین

در کیسه خیرات نان گرم گندم داشت.
مطلع شوکت غدیر

 .
بخوان زیارت پر فیض

از برکت دستان او شهری نمک میخورد.
سرحلقه اهل ولا

شهری که درآزردن قلبش تفاهم داشت.

 .

هم دوست هم دشمن نمک بر زخم او پاشید.

او باز هم شوق هدایت، درد امت داشت.

 .

یا نیمه شب همسایه هایش را دعا میکرد.

یا از غمی دیرینه با چاهش تکلم داشت.

 .

مرداب ها هرچند قدرش را نفهمیدند.

او باز باران ماند و بر دل ها ترنم داشت.

 .

بخش تاریخ و سیره معصومین تبیان . . . . حسین عباسپور.  .

مطالب مرتبط:

مرگ جانسوز . مظلوم چون على. تنها جنازه تو شد آماج تیر کین. .


نظرات کاربران

80 out of 100 based on 70 user ratings 470 reviews