سکوت حنجره


سکوت حنجرهسکوت حنجره

امام رضا
.
پیامک های نقوی

...حالا سکوت حنجره فریاد می کشد.
تمام هستی، مملکت وجود توست

تصویری از نگاه تو در یاد می کشد.
سندى بزرگ بر کرامت خاندان کرَم

 .
حسین علیه السلام، دُردانه خدا

وقتی که خسته از همه ی شهر می شوم.
شرط عشق

دور از تمام همهمه ی شهر می شوم.
ماه محرّم آمده

 .
حسین

احساس می کنم که فقط با رضای تو.
صاحب عزا بیا ...

دعبل شوم که شعر بخوانم برای تو.

 .

بردی کبوترانه دلم را به آسمان.

یک لحظه هم ندیده حرم خواب آسمان.

 .

بی اختیار سمت قدمگاه می روم.

حس می کنم که پشت سرت راه می روم.

 .

وقتی سکوت حنجره فریاد می کشد.

دل را به سمت پرچم در باد می کشد.

 .

پرچم که باد می خورد و روی گنبد هست.

زائر میان ماندن و رفتن مردّد هست.

 .

با سر دویده ام به تماشای کودکی.

کودک به جای من و منم جای کودکی.

 .

تصویر خاطرات سیاه و سفید شد.

عکسی میان قاب نگاهم جدید شد.

 .

وقتی سکوت حنجره فریاد می کشد.

دل را به سمت صحن گوهرشاد می کشد.

 .

صحنی که گوشه گوشه ی اون شور خوانده ام.

با هر نماز صفحه ای از نور خوانده ام.

 .

یعنی نمی شود بشوم باز رو به راه.

از راه دور آمده ام من به اشک و آه.

 .

اشکم "موید" دل پر آه می شود.

تا همنشین شاعر درگاه می شود.

 .

«کوته مباد سایه ی لطفت ز سر مرا.

بر پای بوسیت بطلب بیشتر مرا».

 .

وقتی سکوت حنجره فریاد می کشد.

دل را به سمت پنجره فولاد می کشد.

 .

ایوان طلا و پنجره فولاد و خاک تو....

اونان که خاک را به نظر کیمیا، که تو....

 .

هر گوشه از حرم رد پای تو دیده اند.

در بین جامعه چه صدایی شنیده اند.

 .

خدام آمدند و شلوغ هست و زمزمه.

حالا رضا رضا شده ذکر لب همه.

 .

نقاره ها هجوم صدا را شکسته اند.

در صحن انقلاب تو دل ها شکسته اند.

 .

دلها شکسته اند، ببار آسمان شهر.

کوچه به کوچه می شود این داستان شهر.

 .

روزی که آخر صفر هست و از این جهان.

تنها دل تو با خبر هست و به ناگهان.

 .

دردی غریب در جگرت وقت حادثه.

تنها عبا به روی سرت وقت حادثه.

 .

حالا سکوت حنجره فریاد می کشد.

عاشق به سینه می زند و داد می کشد.

بخش تاریخ و سیره معصومین تبیان. . . . علی پوروقت.  .

مطالب مرتبط:

من غریبم، من شهیدم، من رضایم . چراغ محفل دلخستگان . غریب شهر خراسان عزیز زهرایم .  .

نظرات کاربران

80 out of 100 based on 50 user ratings 350 reviews